nawałnice w województwie łódzkim

straz.lodz.pl
  • No tags were found...

NAWAŁNICE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - Komenda ...

Kurier Strażacki nr 135-136

KS

Robot porusza się za pomocą układu

hybrydowego, gąsienicowo - kołowego,

lecz w razie potrzeby istnieje możliwość łatwego

zdemontowania kół jezdnych.

Zastosowania robota mogą być zwielokrotnione

poprzez montowanie na jego

bazie mobilnej dodatkowych urządzeń tj.:

manipulatorów z chwytakiem, kamer, dodatkowych

przednich gąsienic uchylnych,

uchwytów i okablowania do bezodrzutowego

działka pirotechnicznego, urządzeń cyfrowych

i okablowania do nagrywania przebiegu

akcji, czujników skażeń chemicznych,

urządzeń rentgenowskich czy kabli

światłowodowych z nawijarką.

Pierwsze spostrzeżenia i uwagi na temat

wyposażenia robota jakie nasunęły

się testującym go strażakom dotyczyły

konieczności wyposażenia go w obudonie

niekorzystnych warunków środowiskowych:

wysokiej temperatury i zadymienia

spowodowanych pożarem, oddziaływań

udarowych, oddziaływań elektromagnetycznych,

oddziaływań spowodowanych

zapyleniem, zanieczyszczeniami ropopochodnymi

i substancjami korozyjnymi.

Otrzymane czasy realizacji poszczególnych

zadań przez operatorów w powiązaniu

z ankietami, jakie operatorzy wypełnili

przed i po testach będą stanowiły istotne

wyznaczniki oceny użyteczności robota

w działaniach straży pożarnej. Na bazie

tych danych powstanie docelowy robot,

który spełni wymagania strażaków

a przede wszystkim będzie posiadał parametry

niezbędne do „służby” w trudnych

warunkach.

Jak widać nasz „mały”, w znaczeniu

tylko gabarytowym, przyjaciel służby ma

możliwości, które w połączeniu z funkcjonariuszem

PSP stanowić mogą zgraną parę.

Kwestia miesięcznego wynagrodzenia

robota jest jeszcze w fazie ustaleń. Pojawiły

się także głosy o możliwych protestach

psów z grupy poszukiwawczej w razie przyznania

robotowi mundurówki.

Parę słów o robocie, który odwiedził

ośrodek szkolenia i stanowić będzie bazę

pod stworzenie robota, nazwijmy go „docelowego”.

Jest to robot zaprojektowany z myślą

o szybkim rozpoznaniu miejsc trudnodostępnych,

tj.: podwozia pojazdów, miejsc pod fotelami

w środkach transportu, wąskich pomieszczeń

lub szybów wentylacyjnych.

wę ogniodporną i wodoodporną, obrotowe

ramię o większym udźwigu, wyposażone

w dalmierz. Robot powinien posiadać kamery

termowizyjne, gdyż w wysokim zadymieniu

te na podczerwień nie przynoszą

oczekiwanego rezultatu. Powinien być wyposażony

w wiertarkę i kamerę wziernikową

oraz mieć możliwość podglądu z kilku

kamer jednocześnie.

Współczesne narzędzia pracy dostosowane

do rozwoju technicznego podążają w

kierunku jeszcze większego zabezpieczenia

strażaków podczas niebezpiecznej służby.

Kolejnym już innowacyjnym rozwiązaniem,

przed jakim staje PSP mają być roboty

skonstruowane przez Przemysłowy Instytut

Automatyki i Pomiarów - PIAP.

ACM

4 5

More magazines by this user
Similar magazines