HARCERSKIE SPRAWY damsko-męskie

czuwajzhp
  • No tags were found...

czuwaj7-8-2015

nr 7-8

(329-330)

wakacje

2015

HARCERSKIE

SPRAWY

damsko-męskie

WKŁADKA SPECJALNA: HARCMISTRZOWSKIE REFLEKSJE


FOTKI MIESIĄCA

Odkrywanie... (foto: Patryk Sikora)

...i wspólne ognisko podczas Rajdu Grunwaldzkiego 2015 (foto: archiwum RG 2015)


w numerze 7-8/2015

2

fotki miesiąca

Za miesiąc tu może być Twoje zdjęcie! :)

4

z życia Związku

M.in. o podsumowaniu Konkursu im. hm.

Olgierda Fietkiewicza, Nocy Muzeów

w Ursusie, majowym świętowaniu za

Oceanem i nocnej grze w Krakowie

10

z okładki | pomysł na HAL

Harcerskie sprawy damsko-męskie

Smalenie cholewek, wyrywanie lasek,

obczajanie facetów – czyli wszystkie

sprawy damsko-męskie

phm. Aleksandra Nowak

O problemie znanym w każdym środowisku

harcerskim…

Miłość „pod okiem” instruktora

hm. Agata Erhardt-Wojciechowska

Jak reagować na związki naszych harcerzy i jak

uczyć ich miłości i o miłości?

24

praca z kadrą | kształcenie

Podharcmistrzowska lista lektur

hm. Katarzyna Pucułek

Inspiracje na kurs phm.

28

to daje do myślenia

NIE ZŁAMIEMY swojego przyrzeczenia…

hm. Jacek Smura

Ukraiński skauting czynnie zareagował na

wojnę w ich ojczyźnie…

31

idea stopnia phm.

Myślenie o swoim rozwoju

hm. Iwona Brzózka-Złotnicka

Pierwsza z serii refleksji inspirowanych ideą

stopnia phm.

32

pogromczyni mitów

Obozowe wsparcie dla drużynowego

hm. Lucyna Czechowska

Gdybym była bardziej świadomie

ukierunkowana przez moich mentorów…

33

felieton | pół wieku

A jednak (niestety) tacy jak inni...

hm. Adam Czetwertyński

O instruktorskich małżeństwach

17

inspiracje | program

ZaPROgramuj się na odkrywanie!

pwd. Barbara Różalska

Zaczyna się „Czas odkrywców”!

20

inspiracje międzynarodowe

InterCamp po raz pierwszy w Polsce

hm. Halina Jankowska

2589 uczestników, 84 punkty programowe,

72 godz. przygody, 20 narodowości!

22

dyskusje | stopnie

Opcja ZERO… KSI!

hm. Jakub Cichocki

Zlikwidujmy komisje stopni instruktorskich!

34

instruktorskie przypomnienia

Tak, kurs trzeba przeżyć

hm. Grzegorz Całek

Nie trzeba wcale żyć wyłącznie o chlebie

i wodzie, czołgać się w błocie itd.

36

konkurs

Harcerska pamięć

Konkurs (oczywiście z nagrodami!) – zgłoszenia

do 7 września br.!

WKŁADKA SPECJALNA

Harcmistrzowskie refleksje

Do poczytania dla obecnych i przyszłych

harcmistrzyń i harcmistrzów

DODATKI

Idea stopnia phm. i hm.

Kieszonkowe „ściągawki”

wakacje 2015 3


z życia Związku krótko

W ZWIĄZKU

23 maja 2015 r.

Na InterCampie w Nysie spotkali się pełnomocnicy

komendantów chorągwi ds. zagranicznych, instruktorzy

Wydziału Zagranicznego (WZA) i Międzynarodowej

Grupy Kontaktowej (ICG) oraz koordynatorzy

projektów współpracy zagranicznej na szczeblu

Głównej Kwatery, razem blisko 30 osób. Szefowie

projektów opowiedzieli, czym się zajmują i na jakim

etapie są realizowane przez nich zadania oraz zapowiedzieli

zbliżające się przedsięwzięcia. Spotkanie

prowadziła kierowniczka Wydziału Zagranicznego

GK hm. Ewa Lachiewicz-Walińska.

23-24 maja 2015 r.

W Chorągwi Podkarpackiej odbyło się szkolenie dla

instruktorów w ramach programu LIDER+.

24 maja 2015 r.

W czasie apelu kończącego XXXI Harcerski Rajdu

„Rodło” – organizowanego od 1984 r. przedsięwzięcia

Chorągwi Gdańskiej ZHP, którego celem

jest propagowanie turystyki pieszej, rowerowej,

wodnej oraz walorów turystyczno-krajoznawczych

województwa pomorskiego – Chorągiew otrzymała

nowy sztandar. W uroczystościach udział wzięli

m.in.: wicewojewoda pomorski Michał Owczarczak

oraz władze ZHP z naczelnik hm. Małgorzatą Sinicą

i przewodniczącym hm. Dariuszem Supłem.

30-31 maja 2015 r.

Na zamku krzyżackim w Giżycku odbyła się druga

w tym roku zbiórka instruktorów ds. pracy z kadrą

i kształcenia. Wzięli w niej udział członkowie

komend chorągwi: Warmińsko-Mazurskiej, Białostockiej,

Kujawsko-Pomorskiej, Łódzkiej i Śląskiej.

Uczestnicy zbiórki dyskutowali nad przyszłością

pracy z kadrą oraz o tym, jak pracować metodą harcerską

na kursie instruktorskim, wzięli udział w kilkugodzinnej

grze pod hasłem „Instruktorska przygoda”,

która stanowiła wyzwanie dla ciała i umysłu

oraz umożliwiła poznanie przepięknej okolicy. Udało

się również zaplanować wspólny międzychorągwiany

projekt na przyszły rok.

4-7 czerwca 2015 r.

700 zuchów oraz harcerek i harcerzy z całej Polski

wzięło udział w zorganizowanym przez Hufiec Starachowice

57. Harcerskim Rajdzie Świętokrzyskim.

Uczestnicy rajdu na siedmiu trasach poznawali

uroki świętokrzyskich szlaków i wykonywali różnorodne

zadania. Po trzydniowej wędrówce spotkali

się na zlocie w Podzamczu Chęcińskim na terenie

nowoczesnego Centrum Nauki Leonardo da Vinci,

gdzie mieli okazję wziąć udział w przygotowanych

przez organizatorów atrakcjach. W apelu podsumowującym

rajd uczestniczył przewodniczący ZHP

hm. Dariusz Supeł.

8 czerwca 2015 r.

W sali Pod Kopułą Ministerstwa Gospodarki w Warszawie

odbył się Finał XXXI Przeglądu Działalności

Artystycznej Drużyn Nieprzetartego Szlaku Chorągwi

Stołecznej ZHP. W przeglądzie wzięło udział

543 uczestników, którzy przygotowali formy plastyczne

i 178 uczestników prezentujących formy teatralne,

wokalne i muzyczne. Gościem uroczystego

finału, podczas którego zaprezentowały się zespoły

WOKÓŁ ZWIĄZKU

22-25 maja 2015 r.

· Ponad 2000 skautek i skautów z 20 krajów

uczestniczyło w Międzynarodowym Zlocie InterCamp

2015, zorganizowanym w Nysie w woj.

dolnośląskim. ZHP był po raz pierwszy organizatorem

tej odbywającej się od prawie 50 lat

imprezy skautowej. Więcej na str. 20-21.

· Delegacja harcerek i harcerzy wraz z członkami

zespołu Wydziału Zagranicznego GK ZHP ds.

organizacji niemieckojęzycznych pod kierownictwem

hm. Piotra Miary wzięła udział w zielonoświątkowym

zlocie skautów z niemieckiej

organizacji DPSG zorganizowanym w ośrodku

skautowym w Westernohe. W zlocie uczestniczyło

4000 skautek i skautów z całych Niemiec,

a także delegacje z Polski, Francji, Ukrainy i Arabii

Saudyjskiej.

30 maja 2015 r.

Podczas uroczystej gali w Parku Śląskim w Chorzowie

Chorągiew Śląska ZHP odebrała główną

nagrodę przyznaną przez Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

w konkursie EkoAktywni za działalność

w zakresie edukacji ekologicznej i promowania

ochrony środowiska naturalnego w regionie.

4

wakacje 2015


z życia Związku krótko

i soliści z gromad i drużyn NS, był wicepremier Janusz

Piechociński.

13 czerwca 2015 r.

W Kutnie obradowała Centralna Komisja Rewizyjna

ZHP. Plenarne posiedzenie poświęcone było

m.in. rozpatrzeniu sprawozdania z działalności ZHP

w roku 2014 i udzieleniu absolutorium członkom

Głównej Kwatery za 2014 r.

13-14 czerwca 2015 r.

W sobotę 13 czerwca w Kutnie, a dzień później

w Warszawie odbyły się konferencje „Harcerskie

wartości – dyskutujemy” na temat Prawa i Przyrzeczenia

Harcerskiego. Konferencje były kolejnym

etapem dyskusji, jaka toczy się w Związku nad

propozycjami wypracowanymi przez zespół powołany

zgodnie z uchwałą XXXVIII Zjazdu ZHP, która

ma dać odpowiedź, w jakim kierunku, kiedy i czy

w ogóle powinniśmy zmieniać Prawo i Przyrzeczenie

Harcerskie. Debaty internetowe na ten temat

odbyły się 18 i 22 czerwca.

15 czerwca 2015 r.

W Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia

nagród laureatom Konkursu na prace naukową

o tematyce harcerskiej im. hm. Olgierda Fietkiewicza.

Więcej na str. 6.

20-21 czerwca 2015 r.

W Ośrodku Harcerskim Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej

w Leśnej Krówce obradował Konwent

Rady Naczelnej ZHP. W sobotę 20 czerwca członkowie

Konwentu z przewodniczącym ZHP hm. Dariuszem

Supłem, a także zastępca naczelnika ZHP

hm. Krzysztof Budziński uczestniczyli w otwarciu

po modernizacji innej bazy obozowej tej chorągwi

w Pólku.

5-7 czerwca 2015 r.

Blisko pół tysiąca harcerek i harcerzy z całej Polski

uczestniczyło w 18. Spotkaniu Młodych Chrześcijan

na Polach Lednickich, które w tym roku przebiegało

pod hasłem „W Imię Ducha Świętego”.

Harcerze kierowali ruchem, pełnili służbę porządkową

oraz medyczną.

15 czerwca 2015 r.

W Głównej Kwaterze i Chorągwi Stołecznej gościło

dwóch skautów z czeskiego Junaka, którzy odwiedzili

Polskę w drodze na Jamboree w ramach projektu

„Skodą do Japonii”.

23 czerwca 2015 r.

W Sali Herbowej Nowego Ratusza w Gdańsku naczelnik

ZHP hm. Małgorzata Sinica oraz skarbnik

ZHP hm. Paweł Chmielewski podpisali umowę

ramową z Miastem Gdańskiem, na mocy której

Gdańsk może stać się Miastem-Gospodarzem XXV

Światowego Jamboree.

25 czerwca 2015 r.

Do Belwederu na zaproszenie Pary Prezydenckiej

przybyli przedstawiciele kierownictw krajowych

organizacji harcerskich objętych honorowym protektoratem

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas spotkania Anna i Bronisław Komorowscy

złożyli na ręce przedstawicieli poszczególnych organizacji

harcerskich podziękowania za dotychczasową

służbę oraz współpracę. Harcerze podziękowali

prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu

za działania podejmowane na rzecz zbliżenia i ściślejszej

współpracy pomiędzy organizacjami harcerskimi

w Polsce oraz polskim harcerstwem poza

granicami kraju. W spotkaniu uczestniczyli: naczelnik

ZHP hm. Małgorzata Sinica oraz przewodniczący

ZHP hm. Dariusz Supeł.

28 czerwca 2015 r.

W Białymstoku odbyły się warsztaty poświęcone

zdobywaniu stopni instruktorskich przez członków

harcerstwa polskiego z Białorusi oraz przyszłych

opiekunów prób. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki

Republikańskiego Społecznego Zjednoczenia

„Harcerstwo” z Grodna, Lidy, Porzecza

i Słonimia, na czele z przewodniczącą pwd. Maryną

Jucho oraz ośmioro harcmistrzyń i harcmistrzów

z ZHP, w tym komendantka Chorągwi Białostockiej

hm. Hanna Horodeńska, przewodniczący KSI przy

GK ZHP hm. Grzegorz Całek i kierowniczka Wydziału

Zagranicznego hm. Ewa Lachiewicz-Walińska.

wakacje 2015 5


z życia Związku trochę dłużej

Podsumowanie

Konkursu

im. hm. Olgierda Fietkiewicza

foto: Karolina Kunicka

czerwca 2015 r.

w Belwederze

15 odbyła się uroczystość

wręczenia nagród

laureatom Konkursu na

prace naukowe o tematyce

harcerskiej im. Olgierda

Fietkiewicza.

W uroczystości udział

wzięli uczestnicy i laureaci

konkursu wraz ze

swoimi promotorami

i opiekunami naukowymi.

Obecni byli również szef

Kancelarii Prezydenta RP

min. Jacek Michałowski,

posłanki z Parlamentarnego

Zespołu Przyjaciół

Harcerstwa: hm. Bożena

Kamińska, Ligia Krajewska

i Małgorzata Sekuła-

-Szmajdzińska, Komisja

Konkursowa wraz z jej

przewodniczącym prof. dr.

hab. hm. Adamem Massalskim

oraz władze ZHP

z naczelnik hm. Małgorzatą

Sinicą.

W tym roku na konkurs

wpłynęło 30 prac, z których

nagrodzono siedem

i wyróżniono cztery.

N A G R O D Z E N I

W kategorii „publikacja”:

• nagroda II stopnia w dziedzinie publikacji dla Krzysztofa

Wojtyczy za pracę „Hufiec Kraków-Krowodrza w latach 1973-

1989”

W kategorii „praca licencjacka”:

• nagroda I stopnia dla Doroty Jaśkiewicz za pracę „Wizerunek

instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego w świecie

rzeczywistym i wirtualnym”

• nagroda II stopnia dla Michała Łesyka za pracę „Hufiec harcerzy

Kraków-Podgórze w latach 1945-1949”

• nagroda III stopnia dla Magdaleny Kropiwnickiej za pracę

„Wpływ Związku Harcerstwa Polskiego na aktywność

turystyczną dzieci i młodzieży”

W kategorii „praca magisterska”:

• nagroda I stopnia dla Kamili Roszyk za pracę „Zuchowe

sprawności historyczne w latach 1956-2013”

• nagroda II stopnia dla Agnieszki Głowackiej za pracę

„Działalność instruktorska w ZHP jako przykład przygotowania

członków organizacji do aktywności na rynku pracy”

• nagroda III stopnia dla Justyny Zdzieborskiej za pracę

„Wychowanie religijne w harcerstwie wczoraj i dziś. Studium

społeczno-kulturowe”

Wyróżnienia w kategorii „praca licencjacka”:

• dla Niny Prach za pracę „Znaczenie harcerstwa dla rozwoju

osobowości dzieci w młodszym wieku szkolnym”

• dla Agnieszki Warzechy za pracę „Działalność turystyczna

Chorągwi Śląskiej ZHP oraz możliwości jej usprawniania”

Wyróżnienia w kategorii „praca magisterska”:

• dla Krystyny Balsewicz za pracę „Działalność niezależnego kręgu

instruktorów harcerskich Leśna szkółka w latach 1981-2013”

• dla Jakuba Jaśniewicza za pracę „Życie bez harcerstwa – motyw

(procesu) rezygnacji z działalności w Związku Harcerstwa

Polskiego”

6

wakacje 2015


z życia Związku trochę dłużej

NOC MUZEÓW W URSUSIE

Rzecz całą wymyślił phm. Andrzej Pokrzywa,

komendant Kręgu Seniorów i Starszyzny

Harcerskiej, sprawującego pieczę nad

kolekcją pamiątek harcerskich w Ursusie.

16 maja przed godziną 18.00 podekscytowani

organizatorzy, wspomagani przez młodzież harcerską,

oczekują pierwszych gości. Na zwiedzających

czekają najstarsze eksponaty, wśród nich

przestrzelona odznaka POW, która jednak nie

uchroniła od śmierci patrona ursuskiego hufca

hm. Mieczysława Bema, pełniącego służbę w pamiętnym

1926 roku.

I pierwsi goście... – A druhny jeszcze w harcerstwie?

– padają pytania o rodziny, dzieci, pracę.

Robi się familiarnie. Sala pomału się zapełnia.

W ciągu gablot książki o tematyce harcerskiej

i skautowej wydane krótko po 1910 r. Prasa sprzed

bez mała stu lat. Gazety rosyjskie poprzedzające

wybuch rewolucji październikowej. W gazetach

polskich – słynny proces Eligiusza Niewiadomskiego,

przewrót majowy 1926 r., wreszcie egzemplarz

„Gońca Warszawskiego”, który informuje

Polaków o przekroczeniu granic przez armię

niemiecką.

Unikalne dokumenty życia społecznego – kartka

z kalendarza z 1913 r. z datą według kalendarza

gregoriańskiego i juliańskiego, zaproszenia na imprezy

z okresu międzywojnia.

Sensację wzbudził akt nadania harcerzom Ursusa

patronatu nad dzisiejszym Parkiem Czechowickim,

największym rekreacyjnym obiektem

w dzielnicy, z 1971 r. Niby niedawno – a wywołuje

zdumienie harcerzy i kompletne zaskoczenie

zwiedzających wystawę władz.

W drugim planie plansze – w porządku chronologicznym

historia ursuskiego harcerstwa. Z tyłu,

na parapetach, duży wybór kronik.

To od oglądających kroniki słychać najzabawniejsze

komentarze. „O! Jacek, jakie piękne miałeś

loczki” – zaróżowiony pan w średnim wieku

z zażenowaniem gładzi mocno już łysiejącą głowę.

„Ależ sierota, jak ty się nie wstydzisz tak wyglądać”…

Nazwy miejscowości, nazwiska, pseudonimy.

Goście wystawy odnajdują na zdjęciach

siebie, swoich znajomych. To byli harcerze, którzy

przyszli choć na chwilę przywołać młodość,

dawne przyjaźnie, które miały trwać wiecznie,

ulotne nastroje.

Kiedy rodzice oglądają wystawę, dziatwą zajmują

się nasze zuchmistrzynie. Kadra hufca przygotowała

grę „Memory” i ankietę na temat wystawy.

Komendant hufca uporczywie poszukuje

plakietki, o której mowa w ankiecie. Część osób

przysiadła, aby obejrzeć pokaz multimedialny

„Harcerstwo Ursusa od 1933 r.”. Atmosferę pogłębiają

i podkreślają harcerskie mundury, proporce,

kolorowe chusty, krajki, plakietki, sznury, także

symboliczny namiot i maleńkie płonące ognisko.

I jeszcze część wystawy „Pasje instruktorskie”

– „Panorama Racławicka” misternie wykonana

z modeliny, repliki zbroi rycerskich, obrazy.

Ursuska Noc Muzeów trwała do północy. Odwiedziło

nas około 400 osób. To dużo, bardzo

dużo...

HM. MAŁGORZATA JAKUBOWSKA-ROŻEN

ZDJĘCIE: ANDRZEJ POKRZYWA

wakacje 2015 7


z życia Związku trochę dłużej

HARCERSTWO POZA GRANICAMI KRAJU

Majowe świętowanie

za Oceanem

2

maja 2015 r. delegacje jednostek harcerskich i zuchowych

Hufca Podhale i Hufca Warmia z Nowego Jorku, Connecticut,

Massachusetts i Pensylwanii przybyły na tereny Akademii

Wojskowej w West Point, około 60 mil od Nowego Jorku, aby

wziąć udział w dorocznych uroczystościach poświęconych Tadeuszowi

Kościuszce. Obchody zaczęły się o 9.45 rano mszą świętą

w kaplicy katolickiej, następnie byliśmy świadkami przemarszu

kadetów i skoków spadochroniarzy. Po południu ustawiliśmy się

pod pomnikiem polskiego i amerykańskiego bohatera. Kościuszko

stoi tyłem do akademii i patrzy na rzekę Hudson, strzegąc lądu

przed najazdem Brytyjczyków podczas amerykańskiej rewolucji.

Dzięki Kościuszce wojska powstańców obroniły Saratogę i zastawiły

rzekę ogromnym łańcuchem, nie pozwalając wrogom rewolucji

na powrót na południe. Był to kluczowy moment wojny, dzięki

której kolonie zdobyły swoją niezależność. Na terenie akademii nie

tylko stoi pomnik ufundowany

przez kadetów w podzięce

Kościuszce za fortyfikacje

Saratogi i West Point, ale także

znajduje się tam Ogród Kościuszki,

gdzie spacerował, rozmyślając

nad strategią obrony.

W bibliotece można znaleźć

jego popiersie, a w muzeum

wiele pamiątek po nim. Podczas

uroczystości przemawiali

przedstawiciele ambasad Polski

i Litwy, historycy i generałowie

oraz młodzi kadeci Brygady

Kościuszki. Wiele organizacji

polonijnych złożyło wieńce

pod pomnikiem, w tym nasza

harcerska delegacja. Jesteśmy

tam rok w rok, ale tym razem

więcej nas przybyło dzięki staraniom

grona instruktorskiego

z Hartford i z Filadelfii. Dopisała

piękna, słoneczna pogoda

a przystojni kadeci przypadli do

gustu naszym harcerkom...

Witaj majowa jutrzenko!

W polskim ośrodku na Greenpoincie

w Nowym Jorku

odbyły się obchody Święta

3 Maja. Harcerki, harcerze, zuchy

i skrzaty oraz instruktorzy

z jednostek przy Domu Narodowym

wzięli udział w mszy

świętej, a następnie w defiladzie

oraz akademii z okazji rocznicy

uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości są dla amerykańskiej

Polonii okazją do spotkania

z historią Polski, wspólnego

świętowania i zaprezentowania

więzi z ojczyzną przodków.

HM. MARIA BIELSKA

ZDJĘCIA: BEATA KRUŻEL, ZYGMUNT BIELSKI

8

wakacje 2015


trochę dłużej

Jesteśmy instruktorkami

Hufca Kraków-Śródmieście.

Na co dzień wychowujemy,

organizujemy gry,

zajęcia, zbiórki, warsztaty. Ale

raz na dwa lata mamy szansę

zobaczyć, jak to jest stać po

drugiej stronie – być uczestnikiem,

po prostu wziąć w czymś

udział, a nie organizować. Co

dwa lata bowiem, na przełomie

kwietnia i maja, komenda hufca

organizuje Nocną grę dla instruktorów.

Pomysł jej przygotowywania

zawdzięczamy jednemu z najniezwyklejszych

instruktorów

Hufca Kraków-Śródmieście

– hm. Antoniemu Weyssenhoffowi.

Wybitnemu instruktorowi

i wybitnemu pedagogowi, dla

którego wychowanie młodzieży

stało się życiowym celem

i który przez lata przeprowadzał

kolejne edycje tego wydarzenia.

Dlatego też, aby uczcić jego

wkład w tworzenie hufcowych

tradycji, komenda hufca podjęła

decyzję o nadaniu Nocnej grze

instruktorskiej imienia hm. Antoniego

Weyssenhoffa.

Ideą gry jest pobudzanie ducha

zdrowej rywalizacji między instruktorami

hufca, inspirowanie

do dalszych działań, pokazywanie

szerokiego wachlarza

możliwości, jakie czekają na

nas na instruktorskiej ścieżce.

Z jednej strony celem jest oczywiście

dobra zabawa, z drugiej

zaś – jako że jest to wydarzenie

kierowane do instruktorów –

organizatorzy dbają, aby nie zabrakło

miejsca na instruktorską

refleksję. Dlatego w tym roku

Nocą w Krakowie…

gra odbywała się pod hasłem

„Nie zapomnij…”.

Na starcie stanęłyśmy we

trójkę, obok nas było jeszcze

dziewięć innych patroli. Już

kilka minut po 20.00 wbiegłyśmy

na pierwszy punkt. Do

północy dotarłyśmy jeszcze

do ośmiu innych. Wszystkie

znajdowały się w Krakowie,

bo w grze chodzi też o to, żeby

pokazać nasze miasto od innej

strony. Wejść do budynków,

które zwykle o tej porze są zamknięte,

albo w których nigdy

nie mieliśmy okazji być. I tak

w czasie gry trafiliśmy do pracowni

artystycznej na Kazimierzu,

budynku Instytutu Biologii

Uniwersytetu Pedagogicznego,

biura „Gazety Krakowskiej”,

prawdziwego wydawnictwa,

czy jednostki Państwowej

Straży Pożarnej. A wszystko to

zorganizowane było po to, żebyśmy

my – instruktorzy – mogli

dobrze się bawić. Niektórzy

z nas pierwszy raz w życiu mieli

w rękach detektor lawinowy,

większość nigdy nie oznaczała

roślin za pomocą klucza, a tych,

którzy kiedykolwiek w życiu

rozwijali węża strażackiego,

można by policzyć na palcach

jednej ręki. Do czasu tegorocznej

edycji gry.

Dyskutowaliśmy też o zmianach

w Prawie i Przyrzeczeniu

Harcerskim, odświeżaliśmy

dawno zapomniane instruktorskie

piosenki, zgłębialiśmy idee

ponadnarodowej współpracy

skautowej.

Była to naprawdę niezwykła

i trochę szalona noc w wydawałoby

się tak zwykłym Krakowie

– mieście, w którym przecież

żyjemy na co dzień. Tegoroczna

Nocna gra instruktorska pozostanie

w naszej pamięci na długi

czas i to nie tylko dlatego, że

miałyśmy zapał i szczęście, by

ją wygrać. Nieprzebrana ilość

dobrego humoru i adrenaliny

pozostawia pozytywny nastrój

na długi czas. A puchar stojący

na półce w harcówce co tydzień

na zbiórce przypomina o tym,

że instruktorzy też mogą się

jeszcze czasem dobrze pobawić

i nauczyć czegoś nowego.

PWD. JOANNA OLSZA

ZDJĘCIE: MICHAŁ POLIŃSKI

wakacje 2015 9


sprawy damsko-męskie

Harcerskie sprawy

damsko-męskie

10

wakacje 2015


sprawy damsko-męskie

Każdy chce kochać i być

kochanym, pisze w tym

numerze „Czuwaj” Agata

Erhardt. To prawda. O miłości

do dziecka pisał Janusz

Korczak, o młodzieńczych

uczuciach przepięknie pisała

niedawno zmarła Krystyna

Siesicka. O perypetiach

miłosnych oglądamy dramaty,

nakręcane są filmy… A cała

poezja miłosna… Miłość.

Problem, który każdego z nas

dotyczy. Nie tylko w fikcji

literatury czy filmu.

Ponieważ jest to ogromna

sfera funkcjonowania

człowieka, jest ona trudna

do ogarnięcia. Poczytajcie

zamieszczone tu artykuły

i pamiętajcie – każdy

ma prawo nie tylko do

miłości, ale i do godności.

Żadnego uczucia nie wolno

wyśmiewać, kpić z niego,

poddawać publicznej

krytyce. Pamiętajcie –

małżeństwo to nie cyrk

i zabawa, dziwić muszą

nadal popularne „obozowe

śluby”, bezsensowne zabawy

w dorosłych. Pamiętajcie –

nasze rozmowy z harcerkami

i harcerzami muszą być

uczciwe – cóż to za

instruktor, który tłumaczy

dwojgu szesnastolatków, że

nie powinni się publicznie

obściskiwać a sam o północy

udaje się do namiotu swej

oboźnej. Miłość i moralność.

Jeszcze jedna zbitka tematów,

o której warto pamiętać. Ileż

tematów i problemów. Takie

jest życie.

(red.)

Smalenie cholewek,

wyrywanie lasek,

obczajanie facetów

– czyli wszystkie sprawy

damsko-męskie

Nie znam środowiska harcerskiego, w którym

ten problem by nie zaistniał. Jego odcieni

może być wiele – od niewybrednych żartów

wśród kolegów z zastępu po strach o ciążę wśród harcerek.

Jest to prawdziwe instruktorskie wyzwanie,

wszak krew nie woda i sama natura nie pozwoli nam

uniknąć tematu związków oraz miłości, a przy tym

sprawa jest bardzo delikatna i nie można jej zakończyć

na zakazach i bacznym pilnowaniu namiotów.

To, jak harcerze pragną informacji o tej drugiej płci,

obrazuje pewna historia z letniego obozu mojego

szczepu. Będąc na wycieczce w okolicznym mieście,

któraś z druhen (a może i cały damski zastęp) wpadła

na pomysł kupienia kilku gazet do czytania w czasie

poobiedniego leżakowania. Dzięki temu na terenie

obozowiska pojawiły się takie tytuły, jak „Bravo

Girl!”, „Twist”, „Dziewczyna” i inne nastoletnie magazyny.

Gazety rozeszły się jak woda, wśród… zastępów

męskich. Na początku w formie żartu, ale potem

przyłapałam na wnikliwej lekturze prawie wszystkich

panów z mojego środowiska. Od młodzika po

Harcerza Orlego chłopaki wertowali strony gazet,

szukając w nich odpowiedzi na pytanie, jak wygląda

tajemniczy świat ich koleżanek.

To, w jaki sposób nasi wychowankowie poznają świat

relacji damsko-męskich, uwarunkuje ich wejście

w niego. Jeśli będzie to świat zakazów i tajemnic –

wyda się to bardzo intrygujące. Wskoczą w niego bez

zastanowienia, przy najbliższej okazji. Jeśli będzie to

świat poznany przez „Bravo Girl!”, będą poruszać się

po nim według gazetowych zasad, nie zawsze aktualnych

w realnym życiu.

wakacje 2015 11


sprawy damsko-męskie

Współcześnie młody człowiek

jest bombardowany wzorami

związków i relacji damsko-męskich

w telewizji, Internecie czy

na szkolnym podwórku i placu

zabaw. Nierzadko wzory te są

oderwane od rzeczywistości

– bezproblemowe pary w reklamach,

które nigdy nie kłócą się

o brudne naczynia, rozbawione

nastolatki w teledyskach traktujące

związki jako kolejną atrakcję

na imprezie, czy wręcz przeciwnie

– skłócone małżeństwa

w melodramatach związane

jedynie wizytami u terapeuty.

W tym gąszczu sprzecznych

komunikatów łatwo można

znaleźć fałszywe odpowiedzi

na pytania dręczące młodego

człowieka.

Pytania o miłość, o płeć

przeciwną, o związki,

o bycie razem rodzą się

w głowie młodych ludzi

czy tego chcemy, czy nie.

Jeśli nie odpowiemy im na

nie, będą szukać rozwiązań

samodzielnie. Znaleźć dobre

rozwiązanie takiego problemu

to ogromna sztuka, dlatego tak

ważna jest każda pomoc, jaką

może otrzymać harcerz czy

harcerka.

Do tego całego zamieszania

które związane jest z dorastaniem

młodych ludzi, dochodzi

jeszcze jeden istotny problem.

„Druhno, druhno, daj się pocałować,

przecież nikt nie widzi

nas!” – to słowa jednej ze

znanych nam piosenek. Czy na

pewno tak jest, że druh i druhna

otoczeni są tylko drzewami

i lasem?

Metoda harcerska jako

jedną ze swoich cech

wskazuje na wzajemność

oddziaływań, a przez to

na wychowanie poprzez

przykład własny.

Zuchy i harcerze patrzą na swoich

drużynowych bezkrytycznie,

wśród harcerzy starszych

i wędrowników wkładamy dużo

energii, by zbudować autorytet

instruktora w drużynach. Zachowania

instruktorów są pilnie

obserwowane przez wiele par

młodych oczu, które uczą się

i naśladują.

Gdy taką ciągłą obserwację dodamy

do stanu młodzieńczego

zakochania, sprawy zaczynają

się komplikować. Bo jak tu

przygotowywać zbiórkę, gdy

ona tak ładnie się śmieje? Jak

szykować się na biwak, kiedy

on ma takie głębokie oczy?

Jak pilnować zuchów w kręgu,

kiedy obok ma się tak silne ramiona?

Każdy, kto kiedyś w życiu

się zauroczył, wie, jak

bardzo uczucia potrafią

skomplikować codzienne

obowiązki.

Instruktor musi umieć odnaleźć

się w stanie zakochania

i jeszcze dodatkowo cały czas

wychowywać swoich podopiecznych.

Jak pogodzić tyle spraw ze

sobą? Jest to problem, który co

jakiś czas wypływa w harcerskich

środowiskach. Pół biedy,

gdy drużynowy krzywo wyciął

żetony na grę, bo marzył o jej

uśmiechu. Gorzej, gdy cała

gromada widzi druha i druhnę

kłócących się o randkę tuż

przed apelem porannym. Bycie

parą, dobrą parą to czasem

bardzo trudne zadanie. Pogodzenie

obowiązków chłopaka

czy dziewczyny z obowiązkami

drużynowej czy przybocznego

jest jeszcze trudniejsze. Wychowanie

zuchów i harcerzy, by

dzięki nam umiały w przyszłości

tworzyć dobre związki, to

najtrudniejsza sztuka.

Uczucie miłości

odczuwane przez harcerzy

często jest dla nas,

instruktorów, po prostu

problemem.

Boimy się, że poruszając tę

kwestię, zostaniemy oskarżeni

o nie wiadomo jak wielką

ingerencję w intymne sfery

naszych podopiecznych. Sprawa

ta często nie jest poruszana

na kursach instruktorskich.

Zajęcia o „trudnych sytuacjach

wychowawczych” potrafią być

sprowadzone do praktycznych

algorytmów dotyczących zadań

typu „Kleszcz w pachwinie”...

W harcerstwie do tej pory nie

wypracowaliśmy instrumentów

12

wakacje 2015


sprawy damsko-męskie

0000 0100 0001 0001 1110 1111 0000 0010 0001 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 000

1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 000

0000 szy 1110 pomagających Po człowiekowi. drugie, 0101 samo 0101 drużynowemu

Przy kandydowanie 1100 0010 0011 do zorganizowania

Jamboree czujemy 0101 tak 1100 w się ważny Polsce bez-

0010 problem. to 0011 wydarzenie 0011 miłości 0000 o charak-

pod 0101 dywan 0101 nego. i 1100 pokazać, Potrzebujemy 0010 0011 czasem też 0011 dobrego powiedzieć 0000 planu 0000 komuś stabili-

1110 0101 010

popularnego 0011 0001 zamiatania 0000 śmy 0000 poprzez spraw 1110 przeróżne 0101 partnera. 0101 akty Bardzo 1100 prawa 0011 trudno wewnętrz-

0011 jest 0001 000

0000 ogniu 0101 opanować

piecznie, Nie terze ukrywajmy epokowym zapewnia – dla 18-latek nam naszej organizacji że umiemy i dla każdego

jest dzieciaka, jeszcze gdy psychologiem

ktoś który choć raz zainteresował porozmawiać się o tym, jednostkach co im leży ZHP ktoś posiadających już zdobędzie osobowość się na taką

z młodymi zacyjnego, ludźmi który będzie o swoim działać problemie, we wszystkich więc gdy

1100 0010 0011 0011 0001 0000 1110 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 0101 0101 1100 001

przetrwanie; 0011 0011 0001 0101 0101 1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 1100 0010 0011 0011 0001 000

jest i harcerstwem. rozmowa zziębnięty, z 12-letnią To może nie się tylko zastępowwać

o nim duży jej

projekt, jak na sercu, przygoto-

tak żeby prawną, tego serca a więc nie na odwagę, szczeblu należy centralnym mu poświęcić i chorągwiach.

0000

przy

1110 0101

ogrzać. uczuciach zlot

0101

za Trudno dziewięć

1100

może

0010

być lat,

0011

to przede złamać.

0011

wszystkim

niego wyobrazić wielowątkowy 0101 przerażająca. 0101 obóz 1100 proces Gdyby 0010 dojścia 0011 do 0011 takiej 0001 0000 najszybciej, 0000 1110 to finansowanie 0101 0101 1100 działania 1100 chorągwi 0010 0011 001

0001 0000 0000

Problemy,

1110 0101

100% jakie

0101

zainteresowania.

trzeba

1100

będzie

0010

rozwiązać

0011 0011 000

0000 sobie 1110 dla

0001 bez 0000 chciał jakości ogniska 0000 spojrzeć pracy czy 1110 w cotygodniową

0000 materiałów przyjąć 0000 zbiórkę skautów zgromadzonych

1110 choćby z całego 0101 0101 świata. 1100 Te zazwyczaj liczne 0010 wątki 0011 bywa, 0011 stwem”, rozwiązania 0001 moim 0000 zdaniem 0000 – 1110 zawsze obsługa 0101 problem administracyjna

0101 będzie 1100 0010 001

na ZHP, dorobek 0101 która 0101 pozwoli 1100 Jak nam 0010 to godnie z trudnymi 0011 0011 i problemami hufców 0001 jako 0000 jednostek 0000 Obserwuj 1110 „zarządzających 0101 0101 1100 harcer-

0010 001

0001

0011 bez 0001 w to ZHP, przede blasku 0000 to płomienia wszystkim znajdzie 0000 tam 1110 program mnóstwo

w zastępach 0001 porad, Ogień 0000 jak i towa-

drużynach, zrobić 0000 z takiej 1110 ciągłe 0101 kształcenie aby 0101 harcerze 1100 ka-

i 0010 harcerki To 0011 trzeba z two-

0011 zrobić 0001 spokojnie instruktor 0000 i bacznie metodycznie. 0000 1110 obserwuje 0101 Po-

0101 110

0000 wychowawczy 0100 są bardzo 0001 proste. 0001 Jeśli pochłania 1110 chcesz, 1111 zbyt 0000 wiele zasygnalizowany 0010 naszych 0001 środków. 0101 wprost. 0101 Dobry 1100 001

Oooooopsss!

0011 świecy. 0011

0010 rzyszy 0011 zastępowej dry, coraz 0011 nam szersze przy 0001 majstra wielu 0000 otwarcie obozowego, 0000 na działania 1110 jej 0101 drużyny międzynarodowe,

0011 wydarzeniach:

finansistę, wspinanie 0001 0000 przyrod-

się 0000 na coraz 0101 wyższy dobrymi 0101 poziom 1100 partnerami, 0010 w sposobie 0011 to zastosuj 0011 finansowania 0000 nale wiedzieć, 0101 całej 0101 organizacji, co 1100 się w 0010 niej w tym 0011 001

0101 byli 1100 w trzebujemy przyszłości 0010 0011 za to 0011 silnego swoją 0001 drużynę, impulsu 0000 tak i 0000 dużej aby zmiany dosko-

1110 0101 010

1100 ważnych 0011 młodego

0000 w 0000 nika, pracy czasie żeglarza, logistycznej, 1110 składania 0101 polityka, 0101 promocyjnej 1100 sportowca,

To też

0010 i wizerunkowej.

się 0011 do tych 0011 wskazówek: 0001 przede 0000 wszystkim 1110 0101 dzieje, działalności 1100 i wyłapać 0010 pożytku 0011 kryzysowe publicznego,

0011 0001 000

0000

Przyrzeczenia,

0101 0101

umacnianie jak zmienić

1100

Zobowiązania

żywieniowe, z władzami Instruktorskiego. państwowymi ale ani jednej i regionalnymi. Bądź szczery Ja w to blach ZHP. jawią.

0010

wizerunku jej nawyki

0011

ZHP

0011

w

0001

relacjach

0101 0101 1100

którą

0010

prowadzimy

0011

sytuacje,

0001

na zanim wszystkich

0000

jeszcze

0000

szcze-

1110

się po-

0101 110

0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 010

W informacji, bardzo wielu wierzę. środowiskach co odpowiedzieć na – jeśli nie wiesz, jak zagadać do

1100 0010 0011 0011 0001 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 010

są pytanie W konkretne listopadzie „Co zwyczaje mam uczestniczyłem zrobić, żeby w spotkaniu Tomka z szefów

organizacji

6B, to nie wymyślaj Ucz się

1100

związane

1100

Tomek

0010

z z 6B jego

0011

zaprosił rozpaleniem

0101 swoje nu WOSM. 0101 i urodziny?”. trzymaniem 1100 Daleki 0010 Poradnictwo jestem 0011 od przesadnego 0001

skautowych

0011

mnie

0001

na europejskiego

0000

nic na

0000

siłę. regio-

Powiedz,

1110 0101

że

0101

dla ciebie

0000 to też opty-

0000 jest trudna 1110

1100


0010

nikt nie

0011

wie wszystkiego

0011 0001 0000 000

1110

Chcesz przeczytać

0101 sytuacja. 0101 1100 o miłości. 0010 0011

więcej?

Ucz Moim się 0011 jej sam, zdaniem 0001 jeśli 0000 000

1110 straży, 0101 zgromadzone mizmu, 0101 aby nie nie 1100 zakładam zgasł, w różnych 0010 też 0011 materiałach

od kilku 0101 lat ZHP 1100 w takich zwykle go, 0010 gremiach traktuje Zamów 0011 0011 o ZHP źle 0001 mówi zachował 0000 prenumeratę się się 0000 w stosunku 1110 0101 0101 z doświadczenia w 1100 hufcach cyfrową!

0010 i 0011 chorągwiach

innych 0011 instruk-

0001 000

różowych 0011 Jak 0001 okularów, uważasz, 0000 ale że 0000 twój 1110 harcerz 0000 0100 chcesz obsługa 0001 uczyć 0001 administracyjna

innych. 1110 Czerp 1111 0000 001

0001 pielęgnowaniem 0101

0000 aby 1110 harcerzy coraz dawał 0101 lepiej. jedynie jak 0101 David najwięcej jako 1100 McKee żądnych 0010 (dyrektor 0011 do 0011 europejskiego

regionu 1110 ciepła. młodzieńców, WOSM) 0101 0101 powiedział, którzy 1100 0011 że to inne powiedz. 0011 organi-

0001 Jeśli 0000 sam jesteś 0000 0101 rozmawiaj, 0101 0011 szukaj 0001 nowych 0000 0000 010

swojej 0001 dziewczyny, 0000 0000 pochłania to mu 1110 zbyt 0101 torów, wiele 0101 swoich 1100 naszych rodziców, 0010 środków. 0011 pytaj, 0011 000

0000 światła 0000 przygód

0101 1100 swoje zacje 0010 mogą miłosne 0011 wzorować problemy 0011 się 0001 zostawiają

rozwoju 0000 za komunikacji drzwiami 0000 lasu. 1110 i kreowania 0101 0101 nowoczesnego

nie 1100 strzeżonej 0010 tajemnicy 0011 0011 (co 0001 nie 0000 o miłości 0000 czasem 1110 0101 wiedzą 0101 zaska-

1100 001

na ZHP 0101 pod w 0101 związku, względem 1100 to 0010 nie rób 0011 z tego 0001 pil-

0000 informacji. 0000 1110 Dzieci 0101 i młodzież 1100 0010 001

0011 0001

0011 Rozwijanie

0011 wizerunku 0001 oraz 0000 – to 1110 dla mnie 0101 ważne 0101 jest 1100 – wychodzenia

z zadłużenia

równoznaczne 0010 0011 Jakie z 0011 ciągłym masz 0001 pomysły? 0000 kująco 0000 dużo 1110 więcej 0101 niż wielu 0101 1100 110

0010

duchowości

0011 0011 0001

składkowego.

0000 0000 1110

epatowaniem

0101 0101

swoim

1100

Przede

0010

uczuciem wszystkim

0011 0011

dorosłych. rozwój

0001

działalności

0000 0000

gospodarczej

Kłamstwo i utworzenie kapitału żelaznego.

1110 0101 010

u naszych Od jakiegoś harcerzy czasu toczy wszystkich dokoła).

1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 010

Mówisz się spór o miejscu to, kto powinien ZHP na skautowej w miłości boli dwa razy bardziej,

z tak nawet jeśli ta Była miłość już nie próba mnóstwo wprowadzenia i znajdzie obowiązku się wielu

Na szczęście w ZHP jest nas

1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0000 0100 0001 0001 1110 1111 0000 0010 0001 010

Moim mapie przekazywać zdaniem świata to oraz młodzieży o Jamboree

0101

przede

1100

dużą wszystkim

0010

pasją, wiedzę

0011

ale rozwijanie

0101 bezpośrednio damsko-męskich. 0101 świadomości 1100 tym 0010 Rodzice, zadaniem. 0011 0011 0001 0000 0000 w statucie. 1110 0101 Nie 0101 chową udało 1100 wiedzę się, 0010 szkoda… i doświadczenie

0011 0011 0001 000

przecież

0011

o relacjach

0001

nie

0000

zajmujesz dotyczy

0000

nas się

1110

bezpośrednio. budowania

0101 0101 1100

kapitału instruktorów,

0010

żelaznego

0011

którzy

0011

mają

0001

fa-

0000 000

1110

0000 różnych 1110 Rzeczywiście, szkoła 0101 symboli, na 0101 lekcjach ale tego, 1100 będąc biologii 0011 członkiem 0011 Szanuj kierownictwa

0001 0000 innych 0000 To, 0101 że nie 0101 udało 1100 się w dwa harcerskich 0010 lata 0011 temu, sprawach 0011 nie jest 0000 damsko-męskich

0001 i 0000 wcale oraz mnie 1110 chętnie 0101 się 1100 001

dla 0101 010

1100 jakie 0010 Związku przesłanie i 0011 wychowania bardzo 0011 niesie doceniam, 0000 0000 życia że akurat 1110 – każda 0101 w tym 0101 miłość czasie

realizujemy 0001 w 0000 rodzinie, się taki nimi 0000 projekt. Kościół, 0101 Hasło 0101 „Jambo dy 1100 ma prawo w 0010 Pol-

do 0011 miłości. zniechęca 0011 Dopie-

0001 do tego 0101 nimi pomysłu. 0101 podzielą. 1100 Uważam, Warto 0010 że ich 0011 naszą posłu-

0001 000

1100 jest mnie dobra 0010 żadnym i 0011 każ-argumentem 0011

0011 posługiwanie 0011

0000 przez 1110 sce” naszych to 0101 mocny 1100 harcerzy „kopniak 0010 lekarze? 0011 rozwojowy”, 0011 0001 konkretne dzięki 0000 zachowania 0000 organizację 1110 mogą 0101 można 0101 chać, do 1100 tego przemyśleć przekonać. 0010 0011 ich Budować wypowiedzi,

1100 może 0010 wtedy i korzystając 0011 będzie 0011 na trochę przy-

0001 000

0011 0001 000

0000 w 1110 któremu drużynach. 0101 łatwiej 0101 Jakie przychodzi 1100 wartości

1110 uśmiech). obrazuje 0101 0101 lilijka, 1100 1100 0010 uczucia 0011 0011 każdego 0001 z kład nas 0000 z zasługu-

odsetek 0000 lub 1110 łatwiej innych 0101 odnaleźć zysków 0101 kapitałowych

się 1100 wśród 0010 „mo-

0011 001

0010 bieżąca 0011 być praca 0011 niewłaściwe, (znowu 0001 0000 przez natomiast 1110 wiele 0101 lat, 0101 inwestować

0000

0001 krzyż..., 0000 Brak jednoznacznej 0000 czy wiedzą, 1110 0101 co odpowiedzi

Czy znaczą? powoduje, potrzebujemy

0101 1100 ją 0010 na szacunek 0011 0001 innych. finansować 0000 Nawet 0000 działalność 1110 tyli w 0101 pożytku brzuchu”. 0101 publicznego 1100 0010 0011 001

0001

one

0000 0000

Dlaczego

1110

że każda

0101

też z tych

0101

takiego

1100

jeśli impulsu

0010

coś wydaje

0011

ci

0011

w się ZHP. jeszcze

0001

Z obserwacji

0000 0000

kilku

1110

polskich

0000

i wielu

0100

zagranicznych

to uszanuj organizacji wiem, że dzięki takiemu

0001 000

są instytucji w tak zarządzaniu ważne robi dla to każdego

czasem W zarządzaniu członka lepiej, naszej czasem finansami, gorzej, nie mówię problemy tutaj tylko swoich kapitałowi harcerzy. można osiągać PHM. naprawdę ALEKSANDRA znakomite NOWAK

po finansami? swojemu, dziecinne i śmieszne,

1110 1111 0000 0010 0001 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 001

0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 WYDZIAŁ 0000 INSPIRACJI 1110 I PORADNICTWA 0101 0101 110

organizacji? czasem o szczeblu wcale. centralnym Czy Jeśli wie-chcemdzą,

ZHP, ale o całej organizacji,

jakim harcerstwo

rezultaty. Musimy jedynie pokusić się o naprawdę

GŁÓWNEJ KWATERY ZHP

0010 0011

jako

0011

nie zaszczytem potrzebujemy

0001

nadal

0000

wyznaczać

impulsu, posiadanie trendy 0000 ale w 0101 systematycznej przez świecie, 0101 powin-

1100 poprawy 0010 ...harcerzy, 0011 i osiągania 0011 instruktorów 0000 Z ewentualnej 0000 dooko-

1110 budowy 0101 0101 kapitału 1100 żelaznego 0010 0011 nie 0011 000

koniecznie

0000 1110

Słuchaj wielkiego

0101 0101 1100 0011

długofalowe

0011 0001

spojrzenie

0000

na

0000

ZHP

0101

i harcerstwo.

0101 1100 001

0011 jest 0011

0000 drużynę 1110 niśmy tych standardów, 0101 tutaj proporca 1100 oderwać lub które 0010 się sami od 0011 na 0011 siebie ła 0001 ciebie, nałożyli-

0000 rodziców, 0000 skorzystają przyjaciół, 0101 0101 obecne 1100 władze 0010 Związku, 0011 0011 ani pew 0001 0101 010

1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 110

0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 1110 0101 0101 110

0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 010

wakacje 2015 13

0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 010


sprawy damsko-męskie

Nie jest to łatwy temat,

i nie dziwi, że instruktorzy

naszej organizacji

chcą wiedzieć i świadomie

kierować procesem wychowawczym,

mając na celu dobro wychowanka.

Na pytanie: czy możemy

w ogóle kogoś „nauczyć

miłości”, trudno jest odpowiedzieć,

ponieważ miłość można

różnie zrozumieć. Oczywiście

trudno jest nauczyć się miłości

do jakiejkolwiek osoby tylko

dlatego, że się tego chce.

Miłość

„pod okiem” instruktora

Jako instruktorzy, drużynowi na co dzień pracujemy

z dziećmi i młodzieżą, która rządzi się takimi samymi

zasadami, jak wszystkie inne społeczności. Ktoś się

z kimś pokłóci, ktoś komuś w czymś pomoże, a czasem

ktoś się w kimś zakocha. Jak zachować się w takiej

sytuacji, jak reagować na związki naszych harcerzy

i jak uczyć ich miłości i o miłości?

Na miłość składa się mnóstwo

czynników, które wynosimy

z domu, doświadczamy w czasie

naszego życia, podczas

nauki, kontaktów z innymi.

Niewątpliwie możemy nauczyć

się rozpoznawać miłość jako

uczucie, które nam towarzyszy

(np. odróżniać miłość od

namiętności), a także możemy

nauczyć się, jak tę miłość okazywać

i przyjmować. Wiedzę

o miłości do drugiego człowieka

czerpiemy z różnych źródeł,

np. słuchając opowieści innych

osób, czytając literaturę, oglądając

filmy, przyglądając się

innym ludziom.

Każdy z nas chce kochać

i być kochanym, tym

samym poszukiwanie

informacji o miłości jest

czymś normalnym.

Trzeba również pamiętać, że

miłości doświadczamy, a tym

samym uczymy się jej od początku

naszego życia. To rodzice

i bliscy opiekunowie pokazują

swoim zachowaniem, jak

14

wakacje 2015


sprawy damsko-męskie

0000 0100 0001 0001 1110 1111 0000 0010 0001 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 000

1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 000

0000 szy 1110 okazywać Po człowiekowi. drugie, 0101 miłość samo 0101 Przy kandydowanie 1100 w stosunku 0010 0011 do zorganizowania

drugiego Jamboree czujemy 0101 1100 człowieka. w się Polsce bez-

0010 to Przy-

0011 wydarzenie 0011 z 0000 szacunkiem, o charak-

0101 0101 zrozumieniem, nego. 1100 Potrzebujemy 0010 0011 zagadnienia też 0011 dobrego 0000 miłości planu 0000 w stabili-

harcer-

1110 0101 010

ważne 0011 jest 0001 traktowanie 0000 śmy 0000 poprzez innych 1110 przeróżne 0101 Wiele 0101 akty pytań 1100 prawa dotyczących 0011 wewnętrz-

0011 0001 000

0000 ogniu 0101 do

piecznie, tulanie, terze epokowym głaskanie, zapewnia dla nam ciepły naszej ton organizacji poszanowaniem i dla każdego

dzieciaka, czy buziak gdy ktoś który na dobranoc choć raz zainteresował zdania, pozwoleniem się jednostkach na rozwój ZHP „praktycznej”. posiadających osobowość Bo jak mamy

odmienności zacyjnego, który będzie stwie pojawia działać się we też wszystkich w sferze

1100 0010 0011 0011 0001 0000 1110 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 0101 0101 1100 001

przetrwanie; głosu

0011 0011 0001 0101 0101 1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 1100 0010 0011 0011 0001 000

jest są harcerstwem. zziębnięty, pierwszymi To może objawami nie się tylko miłościwać

nim duży jakiej

projekt, jak jego przygoto-

indywidualności, prawną, wykazując

a więc na jako szczeblu wychowawcy centralnym reagować i w chorągwiach.

potrzebie.

na

0000

przy

1110 0101

ogrzać. zlot uczymy

0101

za Trudno dziewięć

1100

się poprzez

0010

lat,

0011

to przede

0011

chęć wszystkim

wyobrazić wielowątkowy 0101 0101 obóz a później 1100 proces 0010 często dojścia 0011 do Przekazywanie 0011 takiej 0001 0000 i pokazywanie

najszybciej, 0000 1110 to finansowanie 0101 co zrobić, 0101 gdy 1100 działania w 1100 naszym chorągwi 0010 har-0011 001

0001

pomocy

0000

w

0000

Problemy,

1110 0101

związki jakie

0101

trzeba między

1100

będzie dziećmi?

0010

rozwiązać

0011

Albo

0011 000

0000 sobie 1110 doświadczenie,

0001 bez 0000 naśladujemy jakości ogniska 0000 pracy czy 1110 takie w cotygodniową

0000 przyjąć 0000 zbiórkę skautów 1110 choćby z całego 0101 0101 świata. 1100 Te sprzyja liczne 0010 wątki 0011 tworzeniu 0011 stwem”, 0001 relacji moim 0000 peł-

zdaniem 0000 związki 1110 obsługa między 0101 administracyjna

nastolatkami, 0101 1100 0010 001

ZHP, 0101 zachowania. która 0101 pozwoli 1100 takich nam 0010 godnie zachowań 0011 0011 niewątpliwie

i hufców 0001 jako 0000 jednostek 0000 cerskim 1110 „zarządzających środowisku 0101 0101 pojawią 1100 harcer-

się 0010 001

0001

0011 bez 0001 to przede blasku 0000 płomienia wszystkim 0000 1110 program 0000 wychowawczy 0100 nych 0001 miłości. 0001 pochłania 1110 1111 zbyt 0000 wiele pary 0010 naszych tworzące 0001 środków. się 0101 w drużynach 0101 1100 001

Oooooopsss!

0011 świecy. 0011 w zastępach 0001 Ogień Miłości 0000 i towarzyszy

0011 dry, coraz 0011 nam w szersze przy 0001 relacjach wielu 0000 otwarcie między 0000 na działania 1110 Kiedyś 0101 między-

gdzieś 0101 1100 przeczytałam trzebujemy 0010 0011 za to 0011 silnego ków? 0001 impulsu 0000 i 0000 dużej zmiany 1110 0101 010

drużynach, 0000 uczymy 1110 ciągłe się 0101 kształcenie 0101 1100 ka-

0010 To 0011 trzeba 0011 zrobić 0001 spokojnie harcerzy 0000 starszych i metodycznie. 0000 1110 i wędrowni-

0101 Po-

0101 110

0010

1100 ważnych 0011 narodowe, 0011 rodzicami wydarzeniach: wspinanie 0001 0000 a się dziećmi, 0000 na coraz 0101 wyższy i całkowicie 0101 poziom 1100 się 0010 z w tym sposobie 0011 zgadzam,

0011 że 0011 miłość 0001 to przede nasze 0000 wszystkim Prawo 1110 0101 Zawsze działalności 1100 warto 0010 pożytku mieć 0011 taką publicz-

0011 parę 0001 na 000

0011 finansowania 0000 0101 całej 0101 organizacji, 1100 0010 w tym 0011 001

0000 w 0000 pracy czasie rodzeństwem, logistycznej, 1110 składania 0101 0101 promocyjnej dzieckiem 1100 0010 i wizerunkowej.

0000

Przyrzeczenia,

0101

To też a

0101

dziadkami umacnianie

1100

Zobowiązania

z władzami Instruktorskiego.

członkami państwowymi rodziny i regionalnymi. lub wymagają Ja w od to nas blach umiłowania ZHP. zachowania nie przekraczają

0010

wizerunku czy innymi

0011

ZHP

0011

i w Przyrzeczenie

0001

relacjach

0101 0101

Harcerskie. nego,

1100

którą

0010

One prowadzimy

0011

uwadze

0001

na i monitorować, wszystkich

0000 0000

szcze-

1110

czy ich

0101 110

0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 010

W bardzo wielu wierzę. środowiskach

bliskimi znajomymi. bliźnich i siebie, przyrody, granic w okazywaniu uczuć

1100 0010 0011 0011 0001 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 010

są W konkretne listopadzie zwyczaje uczestniczyłem w spotkaniu ojczyzny szefów

organizacji

i całego świata. To odpowiednich do ich wieku. Jeżeli

1100

związane

1100 0010

z jego

0011

rozpaleniem

0101 Relacje nu WOSM. 0101 i trzymaniem te powinny 1100 Daleki 0010 jestem uczyć 0011 nas od przesadnego 0001

skautowych

0011 0001

europejskiego

0000

osoby

0000

mające regio-

1110

w sobie

0101

miłość

0101 1100 0010

tylko

0011

zobaczymy,

0011 0001

że dzieci

0000 000

1110

Chcesz

będą 0000 dobrymi optymizmu,

0101 aby szczerego nie nie 1100 zakładam zgasł, zainteresowa-

0010 też 0011 różowych 0011 cymi 0001 okularów, w 0000 zgodzie ale 0000 z samym 1110 sobą, 0000 0100 wątpliwie obsługa 0001 należy 0001 administracyjna

1110 z nimi 1111 poroz-

0000 001

0000 harcerzami, 1110

przeczytać

0101 0101 żyją-

1100 naruszają 0010 0011

więcej?

swoją Moim 0011 intymność, zdaniem 0001 nie-

0000 000

1110 straży, 0101 m.in.

0001 pielęgnowaniem 0101 nia od kilku człowiekiem, 0101 lat 1100 w takich go, otwartości 0010 gremiach Zamów 0011 0011 o ZHP w 0001 zgodzie mówi 0000 prenumeratę się z własnymi, 0000 1110 wybranymi

0011 europejskie-

przez 0001 siebie 0000 ideałami, 0000 pochłania 1110 zbyt 0101 drugiego wiele 0101 instruktora) 1100 naszych 0010 środków. o 0011 normach 0011 000

0101 0101 mawiać w 1100 hufcach (najlepiej cyfrową!

0010 i 0011 chorągwiach

w obecności 0011 0001 000

0000 aby 1110 w coraz komunikacji, dawał 0101 lepiej. jak 0101 David najwięcej dawania 1100 McKee 0010 siebie (dyrektor 0011

0000 światła 0000 innym, go regionu 1110 ciepła. poczucia WOSM) 0101 bezpieczeństwazacje

0010 mogą szacunku, 0011 wzorować pragnienia 0011 się 0001 na ZHP 0101 pod cymi 0101 względem ich 1100 do miłości, 0010 0011 do czynie-

0001 0000 zapominając 0000 1110 przy 0101 tym o 1100 takcie, 0010 001

0101 powiedział, 1100 0011 że w inne zgodzie 0011 organi-

0001 z ideałami 0000 prowadzą-

0000 0101 i prawach 0101 0011 osób 0001 w ich wieku, 0000 0000 nie 010

0101 1100

0011 0001 dobra rozwoju 0000 dla komunikacji drugiego 0000 1110 człowieka i kreowania 0101 0101 nowoczesnego

nia 1100 dobra, 0010 do szerzenia 0011 0011 piękna, 0001 0000 koniecznej 0000 delikatności 1110 0101 0101 i pozytywnym

0000 podejściu 1110 0101 do 0101 uczuć 1100 110

1100 001

0011 Rozwijanie

0011 i wizerunku dla siebie, 0001 oraz 0000 odpowiedzialnościnia

z empatii, zadłużenia

– to 1110 dla mnie 0101 ważne 0101 do 1100 – życia wychodze-

0010 w prawdzie. 0011 Jakie 0011 masz 0001 pomysły? 0000

0010

duchowości

0011 0011 0001

zaangażowania, składkowego.

0000 0000 1110 0101 0101 1100

Przede

0010

wszystkim

0011 0011

odbiorców. rozwój

0001

działalności

0000

O takiej

0000

sytuacji gospodarczej

i utworzenie powinniśmy kapitału żelaznego. również poinfor-

1110 0101 010

u które naszych są niewątpliwe harcerzyistotne

1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 010

w Mówisz okazywaniu o miejscu miłości, ZHP a także na skautowej Fundamenty miłości mować rodziców naszych podopiecznych.

wprowadzenia obowiązku

1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0000 0100 0001 0001 1110 1111 0000 0010 0001 010

Moim w mapie jej zdaniem powstawaniu. świata to oraz Działania o Jamboree z w tak stałych związkach Była już próba nie

0101

przede

1100

na dużą „harcerskim wszystkim

0010

pasją,

0011

ale podwórku” rozwijanie

0101 również bezpośrednio 0101 świadomości powinny 1100 tym 0010 uczyć zadaniem. 0011 wyżej 0011 0001 relacji 0000 międzyludzkich,

0000 w statucie. 1110 0101 Nie 0101 udało 1100 się, 0010 szkoda… 0011 0011 0001 000

przecież

0011 0001

nie

0000

zajmujesz

0000

różnią się

1110

się budowania

0101

od dobrych

0101 1100

kapitału

0010

żelaznego

0011 0011 0001 0000 000

1110

0000 różnych 1110 przytoczonych Rzeczywiście, 0101 symboli, 0101 ale relacji. tego, 1100 będąc 0011 członkiem 0011 kierownictwa

0001 0000 o których 0000 To, jest 0101 że nie mowa 0101 udało 1100 się dwa 0010 lata 0011 temu, Związki 0011 nie jest 0000 między dla 0101 010

1100 jakie 0010 Związku przesłanie 0011 bardzo 0011 niesie doceniam, 0000 0000 że akurat 1110 0101 w tym Prawie 0101 czasie

realizujemy 0001 0000 się taki nimi 0000 projekt. 0101 Hasło 0101 „Jambo 1100 w 0010 Pol-0011 zniechęca Harcerskim. 0011 0001 do tego 0101 pomysłu. tworzące 0101 1100 Uważam, się 0010 w drużynach że 0011 naszą 0001 000

i 1100 Przyrzeczeniu

mnie 0010 żadnym 0011 argumentem 0011 0001 i nastolatkami, 0000 wcale mnie 1110 nie 0101 pary 1100 001

0011 posługiwanie 0011

0000 przez 1110 sce” Naszym naszych to 0101 mocny 1100 – harcerzy wychowawców

„kopniak 0010 0011 rozwojowy”, 0011 0001 dzięki 0000 0000 organizację 1110 0101 można 0101 do 1100 tego przekonać. harcerzy 0010 0011 starszych Budować 0011 0001 000

0000 w 1110 któremu drużynach. 0101 łatwiej obowiązkiem 0101 Jakie przychodzi 1100 wartości

1110 uśmiech). przekazywać obrazuje 0101 0101 lilijka, 1100 harcerzom 1100 0010 Miłość 0011 nie 0011 jest 0001 oderwana kład 0000 z odsetek 0000 lub 1110 innych 0101 zysków 0101 kapitałowych

1100 normalna. 0010 0011 001

0010 jest bieżąca 0011 praca 0011 (znowu 0001 0000 przez 1110 wiele 0101 lat, 0101 inwestować i wędrowników 1100 0010 i korzystając 0011 to sytuacja 0011 na przy-

0001 000

0000

0001 krzyż..., 0000 0000 czy wiedzę wiedzą, 1110 o 0101 miłowaniu

co 0101 1100 reszty 0010 świata, 0011 od 0001 innych finansować 0000 sfer 0000 życia,

impulsu

działalność 1110 0101 pożytku 0101 publicznego 1100 0010 0011 001

0001

one

0000

Czy znaczą? potrzebujemy

0000

drugiego Dlaczego

1110

człowieka.

0101

też

0101

takiego

1100 0010

zatem

0011

i miłość

0011

w do ZHP. ojczyzny,

0001

Z obserwacji

0000 0000

kilku

1110

polskich

0000

i wielu

0100

zagranicznych

ze organizacji Jeżeli para wiem, zachowuje że dzięki się takiemu odpo-

0001 000

są w tak zarządzaniu ważne dla każdego

W zarządzaniu członka naszej finansami, nie mówię środowiskiem tutaj tylko czy kapitałowi nawet kwe-

można wiednio osiągać z naprawdę okazywaniem znakomite sobie

finansami? relacje z innym człowiekiem,

1110 1111 0000 0010 0001 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 001

0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 110

organizacji? Zarówno o szczeblu poprzez centralnym Czy wiedzą,

przykład ZHP, ale o całej stie ekonomiczne organizacji,

jakim

rezultaty. – wszystkie Musimy uczuć jedynie i nie pokusić „razi” się to w o naprawdę

żaden

0010 0011

osobisty,

0011

nie jak zaszczytem potrzebujemy

0001

i w trakcie

0000

koniecznie zbiórek

0000 1110

idee wielkiego

0101

zawarte

0101

w

1100

Prawie

0011

długofalowe i Przyrzeczeniu

0011 i osiągania 0011 również 0000 Z mają ewentualnej 0000 na nią 1110 budowy 0101 ny, to 0101 kapitału wszystko 1100 żelaznego jest 0010 w porząd-

0011 nie 0011 000

0011 0001

spojrzenie sposób

0000

innych na

0000

ZHP członków

0101

i harcerstwo.

0101

druży-

1100 001

0011 jest 0011 lub impulsu, posiadanie rozmów 0000 ale 0101 instruktorskich

systematycznej przez 0101 1100 poprawy 0010

0000 drużynę 1110 powinniśmy tych standardów, 0101 proporca 1100 ukazywać, lub które 0010 sami jak 0011 na 0011 siebie wpływ. 0001 nałożyli-

0000 0000 skorzystają 0101 0101 obecne 1100 ku. władze 0010 Związku, 0011 0011 ani pew 0001 0101 010

1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 110

0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 1110 0101 0101 110

0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 010

wakacje 2015 15

0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 010


sprawy damsko-męskie

Sytuacja, gdy wśród

członków drużyny

pojawią się pary, może

stanowić przyczynę

(i świetną okazję)

do zorganizowania

zbiórki lub cyklu spotkań

na temat miłości i relacji

damsko-męskich.

Podczas takich spotkań uczestnicy

mogą wspólnie przedyskutować

i ustalić zasady

„obnoszenia się” par w drużynie.

Ważne: należy zawsze

wykazać aprobatę dla uczuć

nastolatków i dać im do zrozumienia,

że w przypadku pytań

czy jakichkolwiek wątpliwości

dotyczących relacji damsko-

-męskich mogą zawsze zwrócić

się do ciebie – instruktora

ZHP.

Z pewnością

relacje pomiędzy

instruktorami dają

pewien wzorzec

zachowań, jakie

mogą być powielane

w przyszłości przez

podopiecznych

podczas codziennych

zbiórek, a także rajdów

lub biwaków.

Oczywiście może się zdarzać,

że wzorce te będą powielane

także poza harcerstwem (np.

w szkole, w innej grupie rówieśniczej).

Jednakże warto

pamiętać, że właściwe wzorce

postępowania uzyskuje się

również, obserwując swoją rodzinę,

przyjaciół i znajomych,

oglądając filmy bądź czytając

literaturę. Tym samym wachlarz

przykładów relacji partnerskich

jest ogromny.

Ze „sztandarowymi” przykładami,

znanymi harcerzom tylko

z opowieści, jak np. Robert

i Olave Baden-Powell, Andrzej

i Olga Małkowscy, jest podobnie.

Jeżeli postaci nie są np. bohaterami

drużyny i nie pracuje

się „z nimi” systematycznie, to

również stanowią kroplę w morzu

wzorców.

Rozmawiajmy

z młodymi ludźmi na

temat autorytetów

w relacjach partnerskich,

miłości jako zjawiska,

okazywaniu jej

i przyjmowaniu.

Także dawanie dobrego przykładu

osobistego pomoże naszym

podopiecznym stworzyć

swój własny, dostosowany do

indywidualnych potrzeb wzorzec

zachowania.

HM. AGATA ERHARDT

-WOJCIECHOWSKA

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

WYDZIAŁU INSPIRACJI I PORADNICTWA

GŁÓWNEJ KWATERY ZHP

MGR PSYCHOLOGII Z ZAKRESU PSYCHOTERAPII

I TERAPII SEKSUALNEJ,

MGR PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Z ZAKRESU

RESOCJALIZACJI I WSPOMAGANIA RODZINY

PRENUMERATA

2015

JESZCZE

MOŻESZ!

16

wakacje 2015


inspiracje program

ZaPROgramuj się

na odkrywanie!

Tego lata rusza nowa propozycja programowa,

dzięki której – z Waszą pomocą – Wasi harcerze

będą mogli się poczuć jak współczesny Pan

Samochodzik czy polski Indiana Jones – tropić

tajemnice minionych wieków, rozwiązywać

zagadki, penetrować zapomniane zabytki,

odkrywać zatarte ślady, wskrzeszać dawne

opowieści. Zaczyna się „Czas odkrywców”!

wakacje 2015 17


inspiracje program

Już w czasie tegorocznego lata możecie

zaopatrzyć się w Ekwipunek

Odkrywcy, wyładowany po brzegi

inspiracjami i nowymi narzędziami do

wykorzystania w pracy drużyny. Razem

ze swoimi drużynami będziecie mogli

spojrzeć szerzej, odkryć więcej i wejść

jeszcze wyżej. Mamy dwa główne cele:

popularyzowanie dziedzictwa kulturowego

w interesujący i innowacyjny sposób, a

także dostarczanie drużynowym nowych

inspiracji, narzędzi i form pracy.

Zapraszamy Was do udziału w nowym

przedsięwzięciu, które prawdopodobnie

całkowicie zmieni Wasze spojrzenie na

zabytki i możliwości ich wykorzystania

w pracy z drużyną. „Czas odkrywców”

to nietypowa propozycja programowa,

przygotowana przez nowo powstały Programowy

Ruch Odkrywców.

Ekwipunek Odkrywcy

To pakiet inspiracji, narzędzi i nowych

form, który z roku na rok będzie otwierał

przed Wami nowe możliwości pracy

z drużyną i działalności na rzecz dziedzictwa

kulturowego. Co znajdziemy w tym

roku w Ekwipunku Odkrywcy?

gu zabytków – wspólnie

zbadać wybrany obiekt

i opisać go w serwisie

otwartezabytki.pl. Prawdziwy

Odkrywca powinien

mieć także pod ręką coś,

co uwieczni jego odkrycia!

Proponujemy Wam

fotografowanie zabytków.

Najlepsze zdjęcia zostaną

opublikowane w rządowym

portalu e-zabytek.

pl. Możecie także na odległość

oprowadzać dziesiątki,

a może i setki turystów

z całej Polski, tworząc

audio- i wideoprzewodniki

po niezwykłych, być może

całkiem już zapomnianych

miejscach! Zostańcie archeopatrolem,

który będzie

śledzić stanowiska archeologiczne

na terenie całej

Polski i badać ich stan.

Jeśli zaś marzycie o odkryciu

w Waszej okolicy nieznanego

dotąd grodziska,

okopów czy ruin – zadanie

z wykorzystaniem najnowszej

technologii LiDAR

będzie właśnie dla Was!

Być PRO

Jeśli zrealizujecie na dobrym

poziomie zadania

„Czasu odkrywców”,

Wasza drużyna zostanie

wyróżniona i otrzyma

miano Drużyny Odkrywców

oraz prawo noszenia

na chustach specjalnych

wyróżników – metalowych

Pierścieni Odkrywcy.

Zyskacie też prawa członkowskie

w Programo-

Tworzenie niecodziennych map pełnych

zagadek i sekretów z przeszłości – to

właśnie questing po zabytku lub miejscowości.

Przepełnione tajemnicą legendy

miejskie. Wytyczanie ścieżek prowadzących

do niezwykłych skarbów, czyli

zakładanie i serwisowanie skrzynek geocachingowych.

W Ekwipunku Odkrywcy

nie zabraknie też pakietu animatora kultury

– o tym, co się w nim dokładnie znajdzie,

zadecydujecie sami, bo wydarzenie,

które zorganizujecie, by ożywić wybrany

zabytek, będzie zależało jedynie od Waszej

kreatywności! Będziecie także mogli

wziąć udział w obywatelskim monitorinwym

Ruchu Odkrywców

(PRO). Prawo używania

tego miana i Pierścieni

Odkrywców uzyskacie na

zawsze, nie będziecie musieli

go później przedłużać

ani potwierdzać. W tym

miejscu Wasza przygoda z

PRO może się zakończyć,

ale warto zostać w naszym

ruchu na dłużej, bo każdego

roku będziemy publikować

nowe propozycje

programowe z kolejnymi

zestawami wciągających

zadań. Za wykonanie każdego

z nich przyznawane

są punkty, a po osiągnięciu

kolejnych progów punktowych

podnosicie pozycję

Waszej Drużyny na Tablicy

Sławy PRO i zdobywacie

kolejne poziomy zaawansowania,

oznaczane na

Pierścieniach Odkrywców.

Ciągłe wsparcie

Gwarantujemy Wam stałe

wsparcie na każdym etapie

udziału w naszej propozycji.

Do każdego zadania

otrzymacie szczegółowy

poradnik, opracowany na

podstawie naszych doświadczeń

w pracy z wybraną

formą. Ponadto od

momentu zgłoszenia, przez

wybór zadania aż do jego

realizacji i podsumowania

będziecie mogli liczyć na

pomoc mentora – doświadczonego

instruktora, który

w każdej chwili będzie

18

wakacje 2015


inspiracje program

0000 0100 0001 0001 1110 1111 0000 0010 0001 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 000

1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 000

0000 szy 1110 gotowy Po człowiekowi. drugie, 0101 udzielić samo 0101 Przy Wam kandydowanie 1100 potrzebnegnia

Jamboree czujemy 0101 wsparcia. 1100 w się Polsce bez-

0010 to 0011 wydarzenie z 0011 życiem 0000 o drużyny, charak-

0101 ale 0101 nego. 1100 Potrzebujemy się 0010 propozycją 0011 też 0011 programową dobrego 0000 planu 0000 na kolejny stabili-

1110 0101 010

0010 dziedzinach 0011 do zorganizowa-

0011 związanych 0001 0000 śmy 0000 poprzez przez 1110 przeróżne nas 0101 pomysłów 0101 akty 1100 i prawa zadań, 0011 wewnętrz-

które 0011 staną 0001 000

0000 ogniu 0101

piecznie, terze epokowym zapewnia dla nam naszej organizacji nie tylko i – dla również każdego

dzieciaka, gdy ktoś który choć raz przykład zainteresował z budowaniem się jednostkach ZHP posiadających osobowość

na zacyjnego, rok. który będzie działać we wszystkich

1100 0010 0011 0011 0001 0000 1110 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 0101 0101 1100 001

przetrwanie;

0011 0011 0001 0101 0101 1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 1100 0010 0011 0011 0001 000

jest PRO harcerstwem. zziębnięty, to coś więcej! To może nie się tylko projekt, własnego jak przygotować

nim duży

e-wizerunku prawną, czy Więcej a więc informacji na szczeblu znajdziecie centralnym na i stronie w chorągwiach.

0000

przy

1110 0101

ogrzać. zlot

0101

za Trudno dziewięć

1100 0010

lat, pozycji

0011

to przede

0011

na wszystkim

wyobrazić wielowątkowy to 0101 inicjatywa 0101 obóz 1100 składa-

proces 0010 dojścia Latem 0011 do 0011 natomiast takiej 0001 zaprasza-

0000 najszybciej, 0000 1110 to finansowanie 0101 0101 1100 działania 1100 chorągwi 0010 0011 001

rynku

0001

pracy.

0000 0000

odkrywcy.zhp.pl.

Problemy,

1110 0101

jakie

0101

trzeba

1100

będzie

0010

rozwiązać

0011 0011 000

0000 sobie 1110 PRO

0001 bez 0000 jąca jakości ogniska się 0000 pracy z trzech czy 1110 w cotygodniową

0000 propozycji przyjąć 0000 zbiórkę skautów programowej, 1110 choćby z całego 0101 0101 świata. ców, 1100 Te na liczne 0010 którym wątki 0011 będziecie 0011 stwem”, 0001 moim 0000 zdaniem 0000 1110 PWD. obsługa BARBARA 0101 administracyjna

0101 RÓŻALSKA 1100 0010 001

ZHP, filarów: 0101 która 0101 pozwoli my 1100 Was nam 0010 godnie Rajd 0011 Odkryw-

0011 i hufców 0001 jako 0000 jednostek 0000 1110 „zarządzających 0101 0101 1100 harcer-

0010 001

0001

0011 CZŁONKINI KONWENTU PROGRAMOWEGO

bez 0001 warsztatów to przede blasku 0000 płomienia wszystkim szkoleniowych

0000 1110 program 0000 mogli wychowawczy 0100 wziąć 0001 udział 0001 w testowaniu

0101 kształcenie 0101 przygotowanych

1100 ka-

0010 To 0011 trzeba 0011 zrobić 0001 spokojnie 0000 i metodycznie. 0000 1110 0101 Po-

0101 110

pochłania 1110 1111 zbyt 0000 wiele 0010 naszych 0001 środków. 0101 0101 1100 001

Oooooopsss!

RUCHU ODKRYWCÓW

0011 świecy. 0011 i w wakacyjnego zastępach 0001 Ogień 0000 i towarzyszy

0011 drużyn. dry, coraz 0011 nam Każdy szersze przy 0001 z wielu nich 0000 otwarcie jest 0000 na działania 1110 0101 między-

0101 1100 trzebujemy 0010 0011 za to 0011 silnego 0001 impulsu 0000 i 0000 dużej zmiany 1110 0101 010

drużynach, spotkania 0000 1110 ciągłe

0010

1100 ważnych 0011 osobnym narodowe, 0011 wydarzeniach:

przedsięwzięciem,

pracy czasie a logistycznej, 1110 składania to, czy 0101 weźmiecie 0101 promocyjnej 1100 0010 i wizerunkowej. 0011 0011 0001 przede 0000 wszystkim 1110 0101 działalności 1100 0010 pożytku 0011 publicz-

0011 0001 000

wspinanie 0001 0000 0000 na coraz 0101 wyższy 0101 poziom 1100 0010 w sposobie 0011 0011 finansowania 0000 0101 całej 0101 organizacji, 1100 0010 w tym 0011 001

0000 w 0000

0000

Przyrzeczenia,

0101

udział To też

0101

w umacnianie jednym,

1100

Zobowiązania

wszystkich, z władzami Instruktorskiego. państwowymi zależy od i regionalnymi. Ja w to blach ZHP.

czy

0010

wizerunku we

0011

ZHP

0011

w relacjach

TERMINARZ 0001 0101 0101

nego,

ODKRYWCY

1100

którą

0010

prowadzimy

0011 0001

na wszystkich

0000 0000

szcze-

1110 0101 110

0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 010

W Was. bardzo wielu W wierzę. środowiskach

ciągu roku poza

1100 0010 0011 0011 0001 0000 1110 • 14 0101 lipca 0101 – 311100 października 0010 0011 20150011 r. - zgłoszenia 0001 0000 do udziału 0000 1110 w „Czasie 0101 010

są propozycją W konkretne listopadzie programową zwyczaje uczestniczyłem w spotkaniu odkrywców” szefów

zdobywaniem organizacji

1100

(im szybsze zgłoszenie, tym pełniejsze wsparcie,

związane

1100

i

0010

z jego

0011

rozpaleniem

0101 nia nu WOSM. Odkrywcy 0101 i trzymaniem 1100 Daleki możecie 0010 jestem 0011 od przesadnego 0001

Pierście-

skautowych

0011 0001

europejskiego

0000 0000

z którego regio-

1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 000

można skorzystać)

1110

Chcesz

0000

• 8-10 kwietnia optymizmu,

0101 aby wziąć nie nie 1100 zakładam udział zgasł, 0010 wiosną też 0011 różowych 0011 0001 okularów, 0000

0000 1110

przeczytać

0101 0101 1100 0010 0011

więcej?

2016 r. – (dla chętnych) warsztaty Moim 0011

„Drużyna zdaniem 0001 0000 000

PRO”

1110 straży, 0101 także w Warszawie, ale 0000 1110 0000 0100

uroczyste wręczenie Pierścieni obsługa 0001 0001

Odkrywców

administracyjna

1110 1111 0000 001

0001 pielęgnowaniem 0101 w od warsztatach kilku 0101 lat 1100 w takich „Drużyna go, 0010 gremiach Zamów 0011 0011 o ZHP 0001

• 31 mówi 0000 prenumeratę

maja się 0000 1110 0101 0101

2016 r. – ostateczny termin w 1100

wykonania hufcach cyfrową!

0010

zadań i 0011 chorągwiach 0011 0001 000

0000 aby 1110 PRO”, coraz dawał 0101 lepiej. w jak czasie 0101 David najwięcej których 1100 McKee 0010 (dyrektor 0011 0011 europejskiego

regionu 1110 ciepła. mogli WOSM) 0101 zdobywać 0101 powiedział, 1100 0011 że inne

0001 0000 0000 pochłania 1110 zbyt 0101 wiele 0101 1100 naszych 0010 środków. 0011 0011 000

• 3-7 lipca 2016 r. – (dla chętnych) Rajd Odkrywców, uroczyste

0000 światła 0000 będziecie

wręczenie 0011 organizacje

0010 mogą 0011 wzorować 0011 wiedzę się 0001 na ZHP 0101 pod 0101 względem 1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 1100 0010 001

0001 Pierścieni 0000 Odkrywców 0000 0101 0101 0011 0001 0000 0000 010

0101 1100 ponadstandardową

0011 0001 i rozwoju umiejętności 0000 komunikacji 0000 w wielu 1110 i kreowania 0101 0101 nowoczesnego 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 001

0011 Rozwijanie

0011 wizerunku 0001 oraz 0000 – to 1110 dla mnie 0101 ważne 0101 1100 – wychodzenia

z zadłużenia

0010 0011 Jakie 0011 masz 0001 pomysły? 0000 0000 1110 0101 0101 1100 110

0010

duchowości

0011 0011 0001

składkowego.

0000 0000 1110 0101 0101 1100

Przede

0010

wszystkim

0011 0011

rozwój

0001

działalności

0000 0000

gospodarczej

i utworzenie kapitału żelaznego.

1110 0101 010

u naszych harcerzy

1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 010

Mówisz o miejscu ZHP na skautowej

1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0000 0100 0001 0001 1110 1111 0000 0010 0001 010

Moim mapie zdaniem świata to oraz o Jamboree z tak Była już próba wprowadzenia obowiązku

0101

przede

1100

dużą wszystkim

0010

pasją,

0011

ale rozwijanie

0101 bezpośrednio 0101 świadomości 1100 tym 0010 zadaniem. 0011 0011 0001 0000 0000 w statucie. 1110 0101 Nie 0101 udało 1100 się, 0010 szkoda… 0011 0011 0001 000

przecież

0011 0001

nie

0000

zajmujesz

0000

się

1110

budowania

0101 0101 1100

kapitału

0010

żelaznego

0011 0011 0001 0000 000

1110

0000 różnych 1110 Rzeczywiście, 0101 symboli, 0101 ale tego, 1100 będąc 0011 członkiem 0011 kierownictwa

0001 0000 0000 To, 0101 że nie 0101 udało 1100 się dwa 0010 lata 0011 temu, 0011 nie jest 0000 dla 0101 010

1100 jakie 0010 Związku przesłanie 0011 bardzo 0011 niesie doceniam, 0000 0000 że akurat 1110 0101 w tym 0101 czasie

realizujemy 0001 0000 się taki nimi 0000 projekt. 0101 Hasło 0101 „Jambo 1100 w 0010 Pol-0011 zniechęca 0011 0001 do tego 0101 pomysłu. 0101 1100 Uważam, 0010 że 0011 naszą 0001 000

1100 mnie 0010 żadnym 0011 argumentem 0011 0001 i 0000 wcale mnie 1110 nie 0101 1100 001

0011 posługiwanie 0011

0000 przez 1110 sce” naszych to 0101 mocny 1100 harcerzy „kopniak 0010 0011 rozwojowy”, 0011 0001 dzięki 0000 0000 organizację 1110 0101 można 0101 do 1100 tego przekonać. 0010 0011 Budować 0011 0001 000

0000 w 1110 któremu drużynach. 0101 łatwiej 0101 Jakie przychodzi 1100 wartości

1110 uśmiech). obrazuje 0101 0101 lilijka, 1100 1100 0010 0011 0011 0001 kład 0000 z odsetek 0000 lub 1110 innych 0101 zysków 0101 kapitałowych

1100 0010 0011 001

0010 bieżąca 0011 praca 0011 (znowu 0001 0000 przez 1110 wiele 0101 lat, 0101 inwestować 1100 0010 i korzystając 0011 0011 na przy-

0001 000

0000

0001 krzyż..., 0000 0000 czy wiedzą, 1110 0101 co 0101 1100 0010 0011 0001 finansować 0000 0000 działalność 1110 0101 pożytku 0101 publicznego 1100 0010 0011 001

0001

one

0000

Czy znaczą? potrzebujemy

0000

Dlaczego

1110 0101

też

0101

takiego

1100

impulsu

0010 0011 0011

w ZHP.

0001

Z obserwacji

0000 0000

kilku

1110

polskich

0000

i wielu

0100

zagranicznych

organizacji wiem, że dzięki takiemu

0001 000

są w tak zarządzaniu ważne dla każdego

W zarządzaniu członka naszej finansami, nie mówię tutaj tylko kapitałowi można osiągać naprawdę znakomite

finansami?

1110 1111 0000 0010 0001 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 001

0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 110

organizacji? o szczeblu centralnym Czy wiedzą,

ZHP, ale o całej organizacji,

jakim

rezultaty. Musimy jedynie pokusić się o naprawdę

0010 0011 0011

nie zaszczytem potrzebujemy

0001 0000

koniecznie

0000 1110

wielkiego

0101 0101 1100 0011

długofalowe

0011 0001

spojrzenie

0000

na

0000

ZHP

0101

i harcerstwo.

0101 1100 001

0011 jest 0011 impulsu, posiadanie 0000 ale 0101 systematycznej przez 0101 1100 poprawy 0010 0011 i osiągania 0011 0000 Z ewentualnej 0000 1110 budowy 0101 0101 kapitału 1100 żelaznego 0010 0011 nie 0011 000

0000 drużynę 1110 tych standardów, 0101 proporca 1100 lub które 0010 sami 0011 na 0011 siebie 0001 nałożyli-

0000 0000 skorzystają 0101 0101 obecne 1100 władze 0010 Związku, 0011 0011 ani pew 0001 0101 010

1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 110

0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 1110 0101 0101 110

0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 010

wakacje 2015 19

0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 010

Grzegorz Basiński


inspiracje międzynarodowe

InterCamp

po raz pierwszy w Polsce

Tego zlotu

wcześniej u nas

nie było, choć

harcerki i harcerze

z Polski biorą

w nim udział

od kilku lat.

InterCamp – bo

o nim mowa –

po raz pierwszy

zorganizowali

skauci holenderscy

w 1967 roku.

Odbywa się

zawsze w czasie

Zielonych Świątek.

Bierze w nim

udział ok. 3000

skautów i skautek

z Holandii, Francji,

Belgii, Niemiec,

Czech, Polski,

USA, Kanady,

Wielkiej Brytanii,

Szwajcarii oraz –

gościnnie – m.in.

z Norwegii czy

Finlandii. Miejsce

zlotu zmienia się

co roku: w 2012

była to baza armii

USA w Niemczech,

w 2013 – Holandia,

w 2014 – Wielka

Brytania a w 2015

– Polska.

Komendantką

pierwszego

„polskiego”

InterCampu została

hm. Agnieszka Pospiszyl

– szefowa zespołu

ds. Europy Środkowej

Wydziału Zagranicznego

Głównej

Kwatery ZHP, komendantka

reprezentacji

naszej organizacji

na poprzednie zloty

i członkini Komitetu

InterCampu.

Zaprosiliśmy naszych

gości do Nysy – pięknego

miasta na Opolszczyźnie,

bogatego swoją

historią i zabytkami,

w tym unikalnym

systemem fortyfikacji.

Właśnie w położonym

na skraju miasta Forcie

II rozlokował się

w dniach 22-25 maja

2015 InterCamp. Jako

temat wiodący organizatorzy

zaproponowali

„Rycerskość” i z nim

związanych było wiele

zajęć, w których mogli

wziąć udział uczestnicy

zlotu. A przybyło

ich ponad dwa i pół

tysiąca z 20 krajów,

nawet spoza Europy.

Piątek był dniem przyjazdu

i rozlokowania.

Patrole trafiały do

jednego z czterech subcampów

– podobozów,

rozkładały namioty,

przygotowywały posiłki,

poznawały teren

i sąsiadów. Organizatorzy

starali się, aby

w każdym z podobozów

byli przedstawiciele

jak największej

liczby krajów. Od

początku aktywnie

działały służby IST,

których członkowie

dotarli na zlot dzień

wcześniej.

W sobotę rano odbyła

się ceremonia otwarcia.

Przybyli na nią

oprócz uczestników

również zaproszeni

goście – wśród nich

wiceprzewodniczący

Europejskiego Komitetu

Skautowego

WOSM Christos Hatzidiamandis,

władze

ZHP z przewodniczącym

hm. Dariuszem

Supłem i naczelniczką

hm. Małgorzatą Sinicą,

członkowie komitetu

InterCampu, władze

województwa i miasta

Nysa. Potem było

już bardzo swobodnie

– dużo muzyki,

okrzyków, niewiele

przemówień. Po około

godzinie wszyscy rozeszli

się do zajęć, które

tradycyjnie odbywały

się w dwóch blokach:

ON-SITE i OFF-SITE.

PROGRAM ON-

-SITE miał miejsce

na terenie zlotu. Było

to kilkadziesiąt (dokładnie

84) punktów

programowych, które

uczestnicy mogli odwiedzać

w dowolnej

kolejności. Zajęcia

były bardzo różnorodne

– przeróżne gry zespołowe,

sprawnościowe,

zajęcia manualne,

techniki skautowe, zajęcia

sportowe. Ale nie

takie zwyczajne – na

wielu punktach odnosiły

się do tematu zlotu,

czyli rycerskości. Bo

właśnie z rycerską historią

Nysy związana

była fabuła całego zlotu.

Prowadzący zajęcia

ubrani byli w historyczne

stroje, konkurencje

nawiązywały do

czasów średniowiecza:

INTERCAMP 2015: 2589 uczestników, 84 punkty programowe, 72 godz.


0000 0100 0001 0001 1110 1111 0000 0010 0001 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 000

1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 000

0000 szy 1110 Po człowiekowi. drugie, 0101 samo 0101 Przy kandydowanie 1100 0010 0011 do zorganizowania

Jamboree czujemy 0101 1100 w się Polsce bez-

0010 to 0011 wydarzenie 0011 0000 o charak-

0101 0101 nego. 1100 Potrzebujemy 0010 0011 też 0011 dobrego 0000 planu 0000 stabili-

1110 0101 010

0011 0001 0000 śmy 0000 poprzez 1110 przeróżne 0101 0101 akty 1100 prawa 0011 wewnętrz-

0011 0001 000

0000 ogniu 0101

piecznie, terze epokowym zapewnia dla nam naszej organizacji i dla każdego

dzieciaka, gdy ktoś który choć raz zainteresował się jednostkach ZHP posiadających osobowość

zacyjnego, który będzie działać we wszystkich

1100 0010 0011 0011 0001 0000 1110 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 0101 0101 1100 001

przetrwanie;

0011 0011 0001 0101 0101 1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 1100 0010 0011 0011 0001 000

jest harcerstwem. zziębnięty, To może nie się tylko projekt, jak przygotować

nim duży

prawną, a więc na szczeblu centralnym i w chorągwiach.

0000

przy

1110 0101

ogrzać. zlot

0101

za Trudno dziewięć

1100 0010

lat,

0011

to przede

0011

wszystkim

wyobrazić wielowątkowy 0101 0101 obóz 1100 proces 0010 dojścia 0011 do 0011 takiej 0001 0000 najszybciej, 0000 1110 to finansowanie 0101 0101 1100 działania 1100 chorągwi

0001 0000 0000

Problemy,

1110 0101

jakie

0101

trzeba

1100

będzie

0010

rozwiązać

0011 0011 000

0000 sobie 1110 foto: 0010 Konrad 0011 Kmieć001

0001 bez 0000 jakości ogniska 0000 pracy czy 1110 w cotygodniową

0000 przyjąć 0000 zbiórkę skautów 1110 choćby z całego 0101 0101 świata. 1100 Te liczne 0010 wątki 0011 0011 stwem”, 0001 moim 0000 zdaniem 0000 1110 obsługa 0101 administracyjna

0101 1100 0010 001

ZHP, 0101 która 0101 pozwoli 1100 nam 0010 godnie 0011 0011 i hufców 0001 jako 0000 jednostek 0000 1110 „zarządzających 0101 0101 1100 harcer-

0010 001

0001

0011 bez 0001 jak to przede blasku rzut 0000 do płomienia wszystkim celu 0000 – to 1110 program nego 0000 wychowawczy

myślenia. 0100 0001 W jej 0001 tercampów pochłania 1110 1111 zbyt i jamboree 0000 wiele 0010 naszych Campie. 0001 środków. 0101 Zanim 0101 się dobrze

i metodycznie. 0000 rozeznałam, 1110 0101 Po-

gdzie 0101 110

1100 001

Oooooopsss!

0011 świecy. 0011 z w „maszyny zastępach 0001 Ogień 0000 oblężniczejdry,

coraz 0011 nam miotającej szersze przy 0001 wielu jabł-

0000 otwarcie 0000 wali na działania nie 1110 tylko 0101 między-

zabytki 0101 1100 dzielę trzebujemy 0010 był 0011 również za to 0011 silnego czas 0001 impulsu jest 0000 jaki i podobóz 0000 dużej zmiany 1110 – już 0101 010

i towarzyszy

0011

drużynach, 0000 1110 ciągłe trakcie 0101 kształcenie skauci 0101 pozna-

1100 ka-

0010 skautowych. To 0011 trzeba 0011 zrobić W 0001 nie-

spokojnie 0000

0010

1100 ważnych 0011 ka, narodowe, jak 0011 strzelanie wydarzeniach: wspinanie 0001 – 0000 to się 0000 na jednego coraz 0101 wyższy z najstarszych 0101 poziom 1100 0010 na w sposobie udział 0011 0011 w finansowania nabożeństwie

przede 0000 ekumenicznym.

wszystkim 1110 0101 działalności 1100 tkałam 0010 pożytku zaprzyjaźnioną

0011 publicz-

0011 0001 000

0000 0101 całej na 0101 głównej organizacji, 1100 drodze 0010 w spo-

tym 0011 001

0000 w 0000 z pracy czasie łuku logistycznej, 1110 lub składania kuszy; 0101 można

To też

0101 promocyjnej 1100 miast 0010 śląskich, i wizerunkowej. 0011 ale 0011 rów-000nież ZHP

0000

Przyrzeczenia,

0101 0101 było umacnianie spróbować 1100

Zobowiązania

sił z władzami w Instruktorskiego.

kuźni, państwowymi wybijając rię, i regionalnymi. legendy i tajemnice Ja w to Zlot blach zakończył ZHP.

0010

wizerunku

0011 0011 ich ciekawą w

0001

relacjach

histo-010nego, 1100

którą

0010

prowadzimy

0011 0001

na skautkę wszystkich

0000 z 0000 Czech, szcze-

1110 której 0101 110

0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011

się

0011 0001

właśnie

0000

miałam

0000 1110

zacząć

0101 010

W monetę, bardzo wielu wierzę. środowiskach

skosztować oraz dzień dzisiejszy ceremonią pożegnalną szukać. A za chwilę

1100 0010 0011 0011 0001 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 010

są kwasu W konkretne listopadzie chlebowego… zwyczaje uczestniczyłem miasta. w spotkaniu szefów

każdym organizacji

w poniedziałek rano. w skautowym muzeum

1100

związane

1100

Na

0010

z jego

0011

punkcie rozpaleniem

0101

skautowych

0011 0001

po europejskiego

0000 0000

regionu

WOSM. 0101 i trzymaniem 1100

1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 000

Następny InterCamp – – druhnę z Holandii,

1110

wykonaniu zadania Daleki 0010 jestem dostawałmizmu,

0101 aby nie się nie 1100 pieczątkę zakładam zgasł, 0010 też 0011 różowych brał 0011 udział 0001 okularów, w obu 0000 czę-

ale 0000 1110 0000 0100 obsługa 0001 SAN-ie 0001 administracyjna

– 1110 zlocie 1111 Skau-

0000 001

0011

Każdy od przesadnego 0001

Chcesz

z uczestników

0000 opty-

0000 1110

przeczytać

za

0101

rok w

0101

Czechach.

1100 0010

która

0011

więcej?

Moim była

0011

na zdaniem 0001

naszym

0000 000

1110 straży, 0101

0001 pielęgnowaniem 0101 - od po kilku uzbieraniu 0101 lat 1100 w takich go, odpowiedniej

coraz dawał 0101 lepiej. liczby jak 0101 David najwięcej takich 1100 McKee 0010 którzy (dyrektor 0011 w sobotę 0011 europejskie-

0001 byli 0000 0000 pochłania 1110 zbyt 0101 wiele 0101 w 1100 naszych 1999 r. 0010 w Sanoku. środków. 0011 0011 000

0010 gremiach Zamów 0011 ściach 0011 o ZHP programu 0001 mówi 0000 prenumeratę

– się ci, 0000 1110 * 0101 * * 0101 w 1100 hufcach tów

cyfrową!

0010 Europy i 0011 chorągwiach Środkowej 0011 0001 000

0000 aby 1110

0000 światła 0000 pieczątek go regionu 1110 ciepła. w WOSM) niedzielę 0101 0101 powiedział, 1100 na terenie 0011 że inne zlotu, 0011 organizacje

godz. 0010 mogą 140011 wzorować można 0011 się 0001 na dzielę ZHP 0101 wędrowali pod 0101 względem 1100 do 0010 dzieje, 0011 ale 0001 skautowe 0000 0000 I to 1110 jest wspaniałe, 0101 1100 0010 001

w nie-

0001 0000 Nie wiem, 0000 jak 0101 to się 0101 0011 0001 0000 0000 010

0101 1100 po

0011 0001 było rozwoju odebrać 0000 komunikacji 0000 plakietkę 1110 i kreowania 0101 miasta, 0101 i nowoczesnego

odwrotnie. 1100 0010 0011 zloty 0011 mają 0001 to do 0000 siebie,

0011 że masz choćby 0001 pomysły? były 0000 0000 na 1110 skautowe 0101 zloty 0101 – 1100 110

0000 i dlatego 1110 0101 warto 0101 jeździć 1100 001

0011 Rozwijanie

0011 ACTIVITY wizerunku 0001 oraz 0000 BAGDE. – to 1110 dla mnie 0101 ważne 0101 1100 – wychodzenia

z zadłużenia

0010 0011 Jakie

0010

duchowości

0011 0011 0001

składkowego.

0000 0000 Wieczory 1110 to 0101 czas 0101 na 1100

Przede tam 0010 tysiące wszystkim

0011 skautów, 0011

rozwój

0001

działalności poznawać 0000 0000 nowych gospodarczej

zaraz, i utworzenie bez specjalnego kapitału żelaznego.

1110 0101 010

u PROGRAM naszych harcerzy OFF-SI- integrację przy muzyce

1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001

ludzi,

0000

spędzić

0000

chociaż

1110 0101 010

TE Mówisz był poza o miejscu terenem ZHP i na śpiewie skautowej – w sobotni poszukiwania, spotkasz

na już nich próba kogoś wprowadzenia mają te same obowiązku ideały,

kilka dni z tymi, którzy

1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0000 0100 0001 0001 1110 1111 0000 0010 0001 010

Moim zlotu. mapie zdaniem Międzynarodowe

dużą patrole wszystkim

świata to oraz o Jamboree wieczór wszyscy z tak mogli Była

0101

przede

1100 0010

pasją,

0011

wyruszały ale rozwijanie

0101

przecież

0011 0001

się nie

0000

wyszaleć zajmujesz

0000

podczas się

1110

budowania

0101 0101 1100

znajomego. Pamiętam,

statucie. 1110

kapitału

0010

żelaznego

0011 0011 0001 0000 000

myślą i działają podobnie,

1110

z bezpośrednio mapą

0101 świadomości w stronę

1100

Nysy, tym 0010 zadaniem. 0011

koncertu

0011

zespołu

0001 0000 0000 w jak odwiedzając

0101 Nie 0101 udało 1100 się, 0010 szkoda… 0011

wśród

0011

których

0001 000

0000 różnych 1110 aby Rzeczywiście, wziąć 0101 symboli, udział 0101 ale tego, 1100 będąc 0011 członkiem „Wszyscy 0011 kierownictwa

0001 byliśmy 0000 har-000cerzami”, że akurat 1110 a 0101 w tym niedzielę 0101 cza-

1100 mnie Jamboree 0010 żadnym 0011 w Szwecji, argumentem 0011 0001 znali i 0000 wcale się mnie 1110 od lat. nie 0101 I to 1100 001

To, tylko 0101 że na nie jeden 0101 udało dzień 1100 się dwa 0010 lata czujemy 0011 temu, 0011 nie się, jest jakbyśmy 0000 dla 0101 010

1100 jakie 0010 w Związku tematycznej przesłanie 0011 bardzo 0011 niesie grze doceniam, 0000 0000

0011 posługiwanie 0011 terenowej. sie realizujemy 0001 Była 0000 się taki nimi to 0000 projekt. 0101 już Hasło bardziej 0101 „Jambo 1100 kameralnie

i 0011 po skautowemu 0001 dzięki 0000 0000 organizację cie, 1110 gdzie 0101 trzeba można 0101 się do 1100 tego dzynarodowy przekonać. 0010 0011 Budować 0011 wymiar 0001 000

w 0010 Pol-001sce” naszych to 0101 mocny przez 1100 harcerzy cztery „kopniak 0010 0011 rozwojowy”, zniechęca w ogromnym 0011 0001 do tego namio-

0101 pomysłu. 0101 jest 1100 Uważam, właśnie 0010 że ten 0011 naszą mię-0001 000

0000 przez 1110 podróż

0000 w 1110 okresy któremu drużynach. 0101 w łatwiej historii 0101 Jakie przychodzi Nysy 1100 wartości

1110 – uśmiech). średniowiecze, obrazuje 0101 0101 lilijka, czasy 1100 1100 skach 0010 w podobozach. 0011 0011 0001 kład i dostać 0000 z odsetek odpowiednią 0000 lub 1110 innych 0101 zysków każdy 0101 harcerz, kapitałowych

1100 0010 każda 0011 001

0010 pośpiewać bieżąca 0011 praca 0011 przy (znowu ogni-

0001 0000 przez było 1110 zameldować wiele 0101 lat, 0101 inwestować 1100 skautingu! 0010 i korzystając 0011 Warto, 0011 na przy-

żeby 0001 000

0000

0001 krzyż..., 0000 Księstwa 0000 czy Nyskiego, wiedzą, 1110 0101 co 0101 Na terenie 1100 0010 zlotu działała

takiego kawiarenka 1100

0011 0001 finansować bransoletkę, 0000 0000 działalność aby 1110 wejść 0101 pożytku harcerka 0101 publicznego 1100 mógł 0010 do-001świadczyć. 1110

001

0001

one

0000 erę Czy znaczą? Napoleona potrzebujemy

0000

Dlaczego

1110 Bonaparte

w tak zarządzaniu ważne po współcze-

dla każ-

finansami? skautowa, otwarte granicznych się obejrzałam, organizacji usły-

wiem, że dzięki takiemu

0101

też

0101

impulsu

0010 i poczta 0011 0011

w na ZHP. teren 0001

Z zlotu, obserwacji

0000 zanim 0000

kilku polskich

0000

i wielu

0100

za-

0001 000


1110 1111 0000 0010 0001 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 001

dego sność. W zarządzaniu członka Gra wymagała naszej finansami, były nie mówię skautowe tutaj sklepiki tylko kapitałowi szałam: – Hej, można Misiu, osiągać naprawdę znakomite

0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 110

organizacji? współpracy, o szczeblu centralnym Czy znajomośczacji,

jakim

wiedzą,

ZHP, i przywiezione ale o całej organi-

przez rezultaty. czy to ty? Musimy – I zobaczyłam

długofalowe

jedynie pokusić HM. HALINA się o naprawdę

„MISIA”

0010 0011 0011

nowych nie zaszczytem potrzebujemy

0001 0000

technologii koniecznie

0000 1110

Holendrów wielkiego

0101 0101 1100

muzeum

0011 0011 0001

znajomego skauta spojrzenie

0000

na

0000

ZHP

0101

i harcerstwo. JANKOWSKA 0101 1100 001

0011 jest 0011

oraz impulsu, posiadanie umiejętnościami

0000 ale 0101 systematycznej przez 0101 1100

pod poprawy 0010

namiotem

0011 i osiągania prezentujące

na 0011 siebie pamiątki 0001 nałożyli-

z 0000 In-

0000 skorzystają tegorocznym 0101 0101 obecne Inter- 1100 władze 0010 Związku, 0011 0011 ani pew 0001 0101 010

0011 0000 Z z Węgier. ewentualnej 0000 1110

Tak było budowy 0101

i na

0101 kapitału 1100 żelaznego 0010 0011 nie 0011 000

0000 drużynę 1110 strategicznego tych standardów, 0101 proporca 1100 i logicz-

lub które 0010 sami 0011

1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 110

0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 1110 0101 0101 110

0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 010

wakacje 2015 21

0101

przygody,

1100 001020 0011

narodowości

0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 010


dyskusje stopnie

Opcja ZERO… KSI!

Komisje stopni

instruktorskich.

W 360

hufcach, w 17

chorągwiach

w KSI

pracuje co

najmniej 1200

instruktorów –

w większości

harcmistrzów.

Sporo?

Na pewno

niemało.

Część z tych

instruktorów

pełni jeszcze

inne funkcje

w organizacji,

ale część

od dawna

wyłącznie

w komisji

zasiada.

Parę lat temu

przedstawiłem

pomysł: zlikwidujmy

komisje stopni

instruktorskich. Równolegle

z tą propozycją

zaproponowałem pomysł

na zmianę systemu

zdobywania stopni

instruktorskich. Myślę,

że bez uszczerbku dla

jakości instruktorów,

a z oszczędnością

i czasu, i wysiłku

poświęcanego na tworzenie

niepotrzebnych

nikomu wielostronicowych

raportów, wędrujących

w dobrym

hufcu do archiwum

(w słabszym – nie chcę

myśleć, gdzie trafiają).

Co więc wymyśliłem?

Należy zacząć od

zmiany podejścia do

zdobywania stopni

i oderwania się od

tego, co mamy w tej

chwili – a przede

wszystkim od myślenia,

że przecież komisje

stopni instruktorskich

były zawsze i jest

to tak ważne ciało, że

organizacja nie jest

w stanie bez nich funkcjonować.

W wymaganiach

na poszczególne

stopnie sformułowana

jest idea stopnia oraz

konkretne wymagania,

jakie należy spełnić –

tak naprawdę przede

wszystkim są to umiejętności

praktyczne,

którymi kandydat musi

się wykazać. Nowy

system powinien

przede wszystkim powrócić

do idei relacji

mentorskiej – kandydat

zdobywający stopień

ma swojego opiekuna,

zatwierdzanego przez

komendanta hufca czy

chorągwi (w zależności

od zdobywanego stopnia),

który razem z nim

układa plan dojścia do

kursu instruktorskiego

– tak, do kursu instruktorskiego.

Jest to plan,

w którym zakłada się

konkretną praktykę na

przykład w podstawowej

jednostce organizacyjnej

– tak jak jest

to w tej chwili w wymaganiach

na stopień

przewodnika, nabycie

konkretnych – opisanych

przez Związek,

pożądanych kompetencji.

To wszystko dzieje

się w ustaleniu z opiekunem

– mentorem.

Po spełnieniu tych wymagań,

a tak naprawdę

po nabyciu przez

kandydata konkretnych

kompetencji, może on

wziąć udział w kursie

instruktorskim na dany

stopień (przewodnika,

podharcmistrza lub

harcmistrza). I to opiekun

własnym podpisem

i słowem potwierdza:

tak, ten instruktor

ma już kompetencje do

tego, by wziąć udział

w kursie.

Tu się na chwilę zatrzymam,

aby omówić

plusy takiego rozwiązania.

Pierwszy – to

duże wzmocnienie roli

opiekuna – nie mógłby

on być, tak jak to się

niekiedy dzieje dzisiaj,

opiekunem wirtualnym,

tylko na papierze, bo

to na nim spoczywałaby

odpowiedzialność

za właściwe ułożenie

ścieżki rozwoju przyszłego

instruktora. Drugi,

wynikający z pierwszego,

to wzmocnienie

w opiekunach, a więc

w naszej kadrze, odpowiedzialności

za organizację.

Wszak każdy

z nich swym podpisem

i słowem potwierdzałby,

że ta konkretna osoba

– jego podopieczny

– nabyła już jakieś

22

wakacje 2015


dyskusje stopnie

0000 0100 0001 0001 1110 1111 0000 0010 0001 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 000

1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 000

0000 szy 1110 kompetencje Po człowiekowi. drugie, 0101 samo 0101 i może Przy kandydowanie 1100 0010 na kurs 0011 do trafia zorganizowania

Jamboree czujemy 0101 udział 1100 w się kursie Polsce bez-

0010 to 0011 wydarzenie który 0011 już przeszedł 0000 o charak-

0101 pe-

0101 niestety, nego. 1100 Potrzebujemy praktyka 0010 0011 też 0011 dobrego słu, 0000 ale planu może 0000 stabili-

posłuży 1110 0101 010

0011 człowiek, 0001 0000 mistrzami. śmy 0000 poprzez 1110 Bo przeróżne dzisiaj, 0101 0101 akty To 1100 prawa tylko 0011 zarys wewnętrz-

0011 pomy-

0001 000

0000 ogniu 0101 wziąć

piecznie, instruktorskim. terze epokowym zapewnia Kolejndego

plus dzieciaka, – z założenia gdy ktoś który choć wiedzę raz zainteresował i umiejętności się przypadkach jednostkach ZHP członko-

posiadających początek osobowość dyskusji nad

dla nam naszej wien organizacji staż, nabył i dla pewną każ-

pokazuje, zacyjnego, że który w wielu będzie działać jako głos we wszystkich lub być może

1100 0010 0011 0011 0001 0000 1110 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 0101 0101 1100 001

przetrwanie;

0011 0011 0001 0101 0101 1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 1100 0010 0011 0011 0001 000

jest wszyscy harcerstwem. zziębnięty, uczestnicy To może nie się tylko w projekt, praktyce, jak przygotować

nim duży

a na kursie wie prawną, KSI a widzą więc osoby na szczeblu zmianą centralnym w zakresie i w chorągwiach.

systemu

0000

przy

1110

szkolenia

0101

ogrzać. mieliby zlot

0101

za Trudno dziewięć

1100

na

0010

ma lat, je

0011

to usystematyzować

dojścia 0011 i poszerzyć. do 0011 takiej 0001 0000 dwa najszybciej, 0000 razy: 1110 to otwarciu finansowanie 0101 0101 instruktorskich, 1100 działania 1100 chorągwi 0010 a także 0011 001

przede

0011

wszystkim

wyobrazić wielowątkowy 0101 tę 0101 samą obóz wie-

1100 proces 0010

0001 0000

zdobywające

0000

Problemy,

1110

stopień

0101

jakie

0101

trzeba

1100

będzie zdobywania

0010

rozwiązać

0011

stopi

0011 000

0000 sobie 1110 początku

0001 bez 0000 dzę jakości ogniska i doświadczenie.

0000 pracy czy 1110 w cotygodniową

0000 Teraz przyjąć bywa 0000 zbiórkę skautów z 1110 tym choćby z róż-

całego 0101 0101 świata. Podział 1100 Te kompeten-

liczne 0010 wątki 0011 0011 Poza stwem”, 0001 nielicznymi moim 0000 zdaniem 0000 wy-

1110 obsługa drużynowych. 0101 administracyjna

0101 1100 W wielu 0010 001

ZHP, 0101 która 0101 pozwoli 1100 nam 0010 godnie 0011 0011 i zamknięciu hufców 0001 jako 0000 próby. jednostek 0000 1110 „zarządzających być 0101 może 0101 kształcenia 1100 harcer-

0010 001

0001

0011 bez 0001 nie. to przede blasku Czasami 0000 płomienia wszystkim 0000 ktoś na 1110 program cji, 0000 które wychowawczy 0100 ma nabyć 0001 0001 jątkami pochłania 1110 1111 komisje zbyt 0000 wiele nie 0010 naszych organizacjach 0001 środków. 0101 0101 dzieje 1100 001

Oooooopsss!

0011 świecy. 0011 kurs w zastępach trafia 0001 Ogień na 0000 i towarzyszy

0011 początku dry, coraz 0011 nam zdobywania szersze przy 0001 wielu 0000 otwarcie 0000 swojej na działania 1110 próby 0101 instruk-

między-

0101 1100 trzebujemy zdobywającymi

0010 0011 za to 0011 silnego 0001 impulsu tor 0000 zdobywa i 0000 dużej uprawnie-

zmiany 1110 0101 010

samym drużynach, 0000 1110 ciągłe instruktor 0101 kształcenie na 0101 drodze 1100 ka-

0010 prowadzą To 0011 trzeba 0011 zrobić żadnej 0001 spokojnie pracy 0000 się i metodycznie. 0000 podobnie. 1110 Instruk-

0101 Po-

0101 110

0010

1100 ważnych 0011 stopnia, narodowe, 0011 wydarzeniach:

a czasem wspinanie 0001 0000 się 0000 na torskiej, coraz 0101 wyższy jest 0101 do rozpisania

0010 i wizerunkowej.

i podzielenia 0011 0011 0001 alizacji przede 0000 wszystkim próby. 1110 Wiedza, 0101 działalności 1100 tencje 0010 pożytku w 0011 praktycznym publicz-

0011 0001 000

poziom 1100 0010 stopnie w sposobie 0011 w 0011 trakcie finansowania 0000 re-

0101 całej nia, 0101 wiedzę organizacji, 1100 i kompe-

0010 w tym 0011 001

0000 w 0000 końcu, pracy czasie logistycznej, 1110 zatem składania 0101 poziom 0101 promocyjnej 1100

0000

Przyrzeczenia,

0101

uczestników To też

0101

umacnianie

1100

kursu Zobowiązania

bardzo z władzami Instruktorskiego.

różny państwowymi – i wiaświadczenia

i regionalnymi. i samego Ja w to instruktorów blach ZHP. na pewno wielowymiarowego

0010

wizerunku jest

0011

pomiędzy ZHP

0011

w obszar

0001

relacjach

0101

do-

0101

doświadczenie nego,

1100

którą

0010

prowadzimy tych

0011 0001

na działaniu wszystkich

0000 0000

i podczas szcze-

1110 0101 110

0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 010

W domo: bardzo wielu słabsi wierzę. środowiskach nie nadążają,

W konkretne listopadzie dobrzy zwyczaje się uczestniczyłem nudzą, rozwiązuje w spotkaniu nam też sze-

może wpłynąć na po-

staje potem przed żad-

kursu. Taka sytuacja w sposób znaczący szkolenia. Często nie

1100 0010 0011 0011 0001 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 010


1100

związane

1100

najlepiej fów organizacji

0010

z wychodzą jego

0011

rozpaleniem

0101 tym nu WOSM. średniacy. 0101 i trzymaniem 1100 Daleki 0010 jestem 0011 się od przesadnego 0001

skautowych

0011

na

0001

problem europejskiego

0000

pojawiający

0000

regio-

1110

lepszenie

0101 0101

pracy

1100

większości

0101 zespołów 0101 1100 kadry 0010 odpowiadające 0011

0010 0011

ną komisją.

0011

To

0001

osoby

0000 000

1110

Chcesz

ostatnimi 0000 czasy optymizmu,

0101 aby nie nie 1100 zakładam zgasł, 0010 też 0011 różowych w organizacji 0011 0001 okularów, – zamy-

0000 ale 0000 kształcącej. 1110 0000 Co 0100 więcej, obsługa 0001 szkolenie 0001 administracyjna

1110 podejmują 1111 0000 001

0000 1110

przeczytać więcej?

Moim 0011 zdaniem 0001 za jego 0000 000

1110 straży, 0101

0001 pielęgnowaniem 0101 Nasz od kilku 0101 kandydat lat 1100 w takich trafia go, 0010 gremiach Zamów 0011 kania 0011 o prób ZHP 0001 na mówi stopnie 0000 prenumeratę się 0000 w wielu 1110 hufcach 0101 0101 może w 1100 hufcach ostateczną cyfrową!

0010 i 0011 chorągwiach

decyzję. 0011 0001 000

0000 aby 1110 na coraz dawał kurs, 0101 lepiej. gdzie jak 0101 David najwięcej odpowiedzialnośgo

regionu 1110 ciepła. WOSM) 0101 za niego 0101 powiedział, 1100 ukończenia 0011 że inne kursów. 0011 organi-

0001 0000 zespoły 0000 takie 0101 powsta-

0101 0011 Może czas 0001 rozpocząć 0000 0000 010

1100 McKee 0010 instruktorskie (dyrektor 0011 0011 europejskie-

bez 0001 0000 się 0000 pochłania okazać, 1110 że w zbyt 0101 końcu wiele 0101 1100 naszych 0010 środków. 0011 0011 000

0000 światła 0000

0101 1100 biorą zacje 0010 mogą członkowie 0011 wzorować 0011 się 0001 na Ponieważ ZHP 0101 pod 0101 w względem proponowanym

0101 nowoczesnego

przeze 1100 mnie 0010 0011 niestety 0011 działają. 0001 0000 0000 dyskusję 1110 0101 na ten 0101 temat. 1100 001

1100 0010 ną, 0011 bo nie 0001 wszędzie 0000 0000 bardziej 1110 0101 konkretną 1100 0010 001

0011 0001 komendy, rozwoju 0000 komunikacji czyli 0000 zespół 1110 i kreowania 0101

0011 Rozwijanie

0011 kadry wizerunku 0001 kształcącej. oraz 0000 – to Kurs 1110 dla mnie 0101 systemie ważne 0101 nie 1100 – wychodzenia

z zadłużenia

ma 0010 innej 0011 Jakie 0011 masz 0001 pomysły? 0000 0000 Może 1110 przyszedł 0101 0101 czas 1100 110

0010

duchowości

0011

kończy

0011

się przyznaniem

naszych stopnia harcerzy instruk-

się przyznaniem stopczej

powyżej i utworzenie o obowiązują-

kapitału żelaznego. zmiany. Naprawdę

0001

składkowego.

0000 0000

drogi

1110

– kurs

0101

kończy

0101 1100

Przede Wspominałem

0010

wszystkim

0011

też

0011

rozwój

0001

działalności na

0000

dużo odważniejsze

0000

gospodar-

1110 0101 010

u

1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 010

torowi Mówisz (lub o nie). miejscu Proste ZHP nia na lub skautowej skierowaniem cych w obecnym systemie

raportach. już próba Pomysł wprowadzenia trzebne i że obowiązku można

wierzę, że jest to po-

1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0000 0100 0001 0001 1110 1111 0000 0010 0001 010

Moim i mapie bardzo zdaniem świata praktyczne. to oraz o Jamboree przez komendę z tak kursu Była

0101

przede

1100

Kurs dużą nie wszystkim

0010

pasją, musi

0011

ale oczywiście

bezpośrednio 0101 świadomości

wyglądać 1100 tym tak 0010 zadaniem. 0011 niego 0011 komendanta 0001 0000 0000 w wpisuje statucie. 1110 się 0101 w Nie obecną 0101 udało 1100 się, Myślę, 0010 szkoda… że 0011 ze stawania 0011 0001 000

rozwijanie

0101

przecież

0011 0001

wniosku nie

0000

zajmujesz do odpowied-

0000

się

1110

budowania zrezygnowania

0101 0101 1100

kapitału z nich

0010

żelaznego

0011

przeprowadzić

0011 0001

zmiany.

0000 000

1110

0000 różnych 1110 jak Rzeczywiście, w 0101 tej symboli, chwili, 0101 ale tego, może 1100 będąc 0011 członkiem o przyznanie 0011 kierownictwa

0001 stopnia. 0000 0000 To, strategię 0101 że nie – 0101 udało opcję 1100 się 0. No dwa 0010 lata przed 0011 temu, komisją 0011 nie jest 0000 egzaminacyjną,

i 0000 wcale mnie 1110 która nie 0101 często 1100 001

dla 0101 010

1100 jakie 0010 mieć Związku przesłanie inne 0011 bardzo treści. 0011 niesie doceniam, Obec-

0000 0000 że akurat 1110 0101 w tym 0101 czasie

realizujemy wiele 0001 osób 0000 się kończą-

taki nimi 0000 projekt. 0101 Ale Hasło wróćmy 0101 „Jambo 1100 do ko-

w 0010 Pol-0011 zniechęca rzy, 0011 zamiast 0001 do tworzyć tego 0101 pomysłu. 0101 nie 1100 Uważam, zna 0010 zdobywają-

że 0011 naszą 0001 000

1100 mnie bo 0010 przecież żadnym 0011 instrukto-

argumentem 0011 0001

0011 posługiwanie 0011 0000 przez 1110 cych sce” naszych to pozytywnie 0101 mocny 1100 harcerzy „kopniak kursy 0010 0011 rozwojowy”, misji 0011 stopni 0001 dzięki instruktorskich.

bieżąca 0011 Co praca 0011 z ich (znowu 0001 0000 przez mieli 1110 zdecydowanie

wiele 0101 lat, 0101 inwestować 1100 możemy 0010 i korzystając 0011 zrezygnować, 0011 na przy-

0001 000

0000 0000 organizację raporty 1110 z 0101 prób, można będą 0101 do 1100 tego cego przekonać. 0010 stopień, 0011 Budować 0011 w ZHP 0001 000

0000 w 1110 nie któremu drużynach. podejmuje 0101 łatwiej 0101 Jakie służby przychodzi 1100 wartości

1110 w uśmiech). drużynach obrazuje 0101 0101 lilijka, czy gro-

1100 1100 członkami, 0010 0011 którzy 0011 0001 kład więcej 0000 z odsetek czasu 0000 na lub prak-

1110 innych 0101 zysków bez 0101 obniżenia kapitałowych

1100 jakości 0010 0011 001

0010

0000

0001 krzyż..., 0000 madach. 0000 czy Bardzo wiedzą, 1110 często 0101 co 0101 nagle 1100 pozostaną 0010 bez 0011 0001 finansować tyczne 0000 działanie. 0000 działalność 1110 Od 0101 pożytku poziomu 0101 publicznego 1100 naszych 0010 in-001struktorów. 001

0001

one

0000

podczas Czy znaczą? potrzebujemy

0000

dalszej Dlaczego

1110

realizacji

w tak zarządzaniu ważne próby, dla na przy-

każ-

finansami? do służby w zespołach granicznych mo, że najwięcej organizacji czło-

wiem, że dzięki takiemu

0101

też

0101

funkcji? takiego

1100

Zaprośmy impulsu

0010 0011

ich

0011

w dawna ZHP.

0001

przecież Z obserwacji

0000

wiado-

0000

kilku

1110

polskich

0000

i wielu

0100

za-

0001 000


1110 1111 0000 0010 0001 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 001

dego kład W zarządzaniu członka podczas naszej praktyki finansami, kadry nie mówię kształcącej. tutaj tylko Tam kapitałowi wiek uczy się można właśnie osiągać naprawdę znakomite

0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000

organizacji? w o szczeblu drużynie, centralnym Czy stwierdzajązacji,

jakim

wiedzą,

ZHP, będą ale mieli o całej bezpośredni organi-

rezultaty. w praktyce. Musimy jedynie pokusić HM. JAKUB

1110

się o CICHOCKI

0101 0101 110

naprawdę

0010 0011 0011

nie że to zaszczytem potrzebujemy

0001

jednak

0000

nie koniecznie

0000

kontakt

1110

z wielkiego przyszłymi

0101 0101 1100 0011

długofalowe

0011 0001

spojrzenie

0000

na

0000

ZHP

0101

i harcerstwo.

0101 1100 001

0011 jest 0011 dla impulsu, posiadanie nich. 0000 W ale 0101 opisanej systematycznej przez 0101 1100 przewodnikami, poprawy 0010 0011 i osiągania 0011 podharcmistrzami

na 0011 siebie 0001 nałożyli-

i harc-

0000 0000 skorzystają mysł? 0101 Na 0101 pewno obecne 1100 nie. władze 0010 Związku, 0011 0011 ani pew 0001 0101 010

0000 Z Czy ewentualnej 0000 to gotowy 1110 budowy po-

0101 0101 kapitału 1100 żelaznego 0010 0011 nie 0011 000

0000 drużynę 1110 przeze tych standardów, 0101 mnie proporca 1100 sytuacji lub które 0010 sami 0011

1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 110

0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 1110 0101 0101 110

0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 010

wakacje 2015 23

0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 010


praca z kadrą kształcenie

PODHARCMISTRZOWSKA LISTA LEKTUR

Kiedy instruktorzy są na etapie kursu podharcmistrzowskiego,

ostatnią listę lektur

mieli prawdopodobnie przed oczami…

przygotowując się do matury. Potem być może

czytają coś na studiach – pewnie w większości

artykuły lub fragmenty publikacji (zależnie od

kierunku).

Czy w harcerstwie coś czytamy? Jasne, kiedy

zaczynamy swoją przygodę z harcerstwem lub

z pracą instruktorską, bardzo prawdopodobne jest,

że sięgniemy po Scouting for boys, Kamienie na

szaniec czy Antka Cwaniaka. W dużym stopniu

generalizując, można się spodziewać, że po zapoznaniu

się z tym „kanonem” rzadko sięgamy po

książki w kontekście harcerskim (pomijając poradniki).

Takie listy lektur – czy to w szkole, czy na studiach

– mają swój sens i cel. Samo przekazanie

tematu podczas lekcji lub wykładu to nie wszystko.

Materiał na wykładzie jest pewnym wycinkiem

wiedzy, osadzonej w szerszym kontekście.

Często warto ten kontekst znać, aby naprawdę

zrozumieć daną treść. Ów wycinek z natury rzeczy

porusza tylko niektóre zagadnienia. Ktoś, kto

będzie bardziej zainteresowany, będzie chciał poszukać

innych źródeł, żeby zgłębić temat i poznać

go w pełni. Zdarzają się też zagadnienia, które

odwołują się nie tylko do wiedzy, ale także do

wartości. Oznacza to, że dla każdego ten temat będzie

bardzo indywidualny – inaczej go zrozumie

i przeżyje, będzie chciał go przemyśleć, poznać

inne punkty widzenia. To właśnie umożliwiają

dodatkowe lektury. Tam, gdzie wykład nie jest

WIEDZA O ZHP

· Podstawowe dokumenty ZHP:

Statut ZHP i Strategia rozwoju

ZHP

· „Podstawy wychowawcze”

· „Kodeks instruktorski”

· „System pracy z kadrą”

· „Pokłosie wędrówki do sukcesu”,

Robert Baden-Powell

· „Młodość przeżywa się raz”,

Stanisław Broniewski

· „Myśli o Polsce i wychowaniu”,

Aleksander Kamiński

· „Pojutrze. Myśli Aleksandra

Kamińskiego”, Andrzej Janowski

(red.)

· „Służba harcerska”, Józef Sosnowski

· „Aby człowiek mógł być zadowolony

z życia, jednym z najistotniejszych

warunków jest, aby był

przekonany, że ma ono jakiś

sens, jakąś wartość”. – Władysław

Tatarkiewicz

· „Cynik to człowiek, który zna

cenę wszystkiego, a nie zna

wartości niczego”. – Oscar Wilde

· „Być wychowawcą – znaczy:

dawać, służyć, pomagać, inspirować”.

– Aleksander Kamiński

· „Jeżeli mamy z wysiłkiem i ponuro

rozgrywać swą piękną grę,

jaką jest harcerstwo, to nie

grajmy”. – Stefan Mirowski

· „Harcerstwo (…) to idea wcielona

w życie, to iskra zapładniająca

wolę”. – Henryk Glass

HARCERSKI SYSTEM

WYCHOWAWCZY

· Harcerski system wychowawczy

– metoda harcerska

· Metodyki grup wiekowych

· „Elementy programu skautowego”

· „Harcerski System Wychowania”,

Marek Gajdziński

· „Stosowanie metody harcerskiej

w drużynie harcerzy”, Marek

Kamecki

· „O metodzie harcerskiej i jej

stosowaniu”, Ewa Grodecka

· „Rozwój idei puszczańskiej

w skautingu 1902-1939”, Tadeusz

Wyrwalski

· „Główną wartością w życiu nie

jest to, co dostajesz. Główną

wartością w życiu jest to, kim się

stajesz”. – Jim Rohn

· „Chcemy nauczyć naszych

chłopców nie tylko jak żyć, ale

jak cieszyć się życiem”. – Robert

Baden-Powell

· „Nie chodzi o to, byśmy osiągnęli

nasze najwyższe ideały, lecz o to,

aby były one naprawdę wysokie”.

– Robert Baden-Powell

· „Patrz szeroko. I nawet kiedy

wydaje ci się, że patrzysz szeroko

24

wakacje 2015


praca z kadrą kształcenie

0000 0100 0001 0001 1110 1111 0000 0010 0001 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 000

1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 000

0000 szy 1110 w Po człowiekowi. stanie drugie, 0101 zawrzeć samo 0101 Przy kandydowanie 1100 wszystkiego, 0010 0011 wkraczają do zorganizowania

pozwalają Jamboree czujemy 0101 1100 poznać w się Polsce bez-

0010 kontekst, to 0011 wydarzenie 0011 inny punkt 0000 o charak-

widze-

0101 0101 były nego. 1100 obowiązkowe, Potrzebujemy 0010 0011 sprawdzane też 0011 dobrego 0000 planu za 0000 pomocą stabili-

1110 testu. 0101 010

0011 0001 książki 0000 dzi śmy 0000 bynajmniej poprzez 1110 przeróżne 0101 o to, 0101 by akty rekomendowane 1100 prawa 0011 wewnętrz-

0011 lektury 0001 000

0000 ogniu 0101 –

piecznie, nia, terze pogłębić epokowym zapewnia treść. dla nam naszej organizacji i dla każdego

dzieciaka, gdy ktoś który choć raz zainteresował się były jednostkach pomocą ZHP dla posiadających kadry i prowadzących osobowość zajęcia,

Idea, zacyjnego, która który mi przyświecała, będzie działać to we żeby wszystkich

1100 0010 0011 0011 0001 0000 1110 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 0101

te

0101

pozycje

1100 001

przetrwanie;

0011 0011 0001 0101 0101 1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 1100 0010 0011 0011 0001 000

jest Swoją harcerstwem. zziębnięty, listę lektur To może nie do się tylko kursu projekt, podharcmistrzowskiegwać

stworzyłam nim duży

jak przygoto-

ale prawną, także a więc bogatym na szczeblu materiałem centralnym dla kursantów i w chorągwiach.


0000

przy

1110 0101

ogrzać. zlot

0101

za zainspirowana Trudno dziewięć

1100 0010

lat,

0011

to listą przede

0011

lektur wszystkim

wyobrazić wielowątkowy 0101 0101 obóz 1100 proces „Cogito”.

0001 0000

z kursu żeby

0000

mogli Problemy,

1110 0101

poszerzyć jakie

0101

swoje trzeba

1100

horyzonty, będzie

0010

rozwiązać

0011 0011 000

wiedzieć

0000 sobie 1110

harcmistrzowskiego

0010 dojścia 0011

Jasne, do 0011 takiej że

0001

podczas

jakości ogniska kursu 0000 pracy czy narzekałam 1110 w cotygo-

ZHP, 0101 która na 0101 zbyt pozwoli 1100 małą nam 0010 ilość godnie 0011 czasu 0011 oznacza i hufców 0001 bycie jako 0000 jednostek podharcmistrzem.

0000 1110 „zarządzających 0101 0101 1100 harcer-

0010 001

0000

więcej, najszybciej, 0000

umieć

1110 to lepiej finansowanie 0101

i

0101

pokusić

1100 działania się

1100

o refleksję, chorągwi 0010 0011

co

001

0001 bez 0000

0001 dniową 0000 na przyjąć przeczytanie 0000 zbiórkę skautów 1110 choćby z czegokolwiek. całego 0101 0101 świata. 1100 Z Te drugiej liczne 0010 wątki jednak 0011 0011 stwem”, 0001 moim 0000 zdaniem 0000 1110 obsługa 0101 administracyjna

0101 1100 0010 001

0011 bez 0001 strony to przede blasku 0000 przyznam, płomienia wszystkim 0000 że 1110 program była to 0000 doskonała wychowawczy 0100 okazja 0001 0001 do Lista pochłania 1110 jest 1111 zbyt oczywiście 0000 wiele 0010 naszych zupełnie 0001 środków. 0101 indywidualnym 0101 1100 001

Oooooopsss!

0011 świecy. 0011 zmobilizowania w zastępach 0001 Ogień 0000 i towarzyszy

0011 myślałam dry, coraz 0011 nam nie szersze przy 0001 tylko wielu 0000 otwarcie o wartościach 0000 na działania 1110 harcerskich, 0101 między-

0101 ale 1100 zupełnie trzebujemy 0010 0011 samodzielnie, za to 0011 silnego 0001 zwróciłam impulsu 0000 i 0000 dużej się o zmiany 1110 pomoc 0101 010

drużynach, się! 0000 To właśnie 1110 ciągłe 0101 kształcenie wtedy 0101 najwięcej 1100 ka-

0010 wyborem. To 0011 trzeba 0011 zrobić Nie 0001 chcąc spokojnie 0000 dokonywać i metodycznie. 0000 1110 tego 0101 wyboru Po-

0101 110

0010

1100 ważnych 0011 też narodowe, moich 0011 wydarzeniach: wspinanie zupełnie 0001 0000 wewnętrznych. się 0000 na coraz 0101 wyższy Dlaczego 0101 poziom 1100 by 0010 do w sposobie znajomych 0011 0011 finansowania kształceniowców 0000 0101 całej 0101 organizacji, i poprosiłam 1100 0010 w tym ich 0011 001

0000 w 0000 więc pracy czasie nie logistycznej, 1110 składania zrobić 0101 tego 0101 promocyjnej samego 1100 0010 na i kursie wizerunkowej. 0011 podharcmistrzowskim?

To też

0011 0001 o przede przesłanie 0000 wszystkim 1110 swoich 0101 działalności propozycji. 1100 0010 pożytku Z 0011 tego, publicznego,

0011 co otrzymałam,

0001 000

0000

Przyrzeczenia,

0101 0101

umacnianie

1100

Zobowiązania

żeby z władzami Instruktorskiego.

przekazać państwowymi wiedzę merytoryczną. i regionalnymi. Równie Ja w to tematycznego blach ZHP.

Przecież 0010

wizerunku

0011 nie ZHP chodzi 0011

w

0001

relacjach tylko 0101 o to, 0101 1100

którą wybrałam 0010

prowadzimy

0011 KSIĄŻKI 0001

na wszystkich

0000 do 0000 każdego szcze-

1110 bloku 0101 110

0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011

ze

0011

standardów.

0001 0000

Jako

0000

że

1110

żyjemy

0101 010

W ważne bardzo wielu jest, wierzę. środowiskach aby pracować z instruktorami, pamiętając

W konkretne listopadzie o wartościach, zwyczaje uczestniczyłem skłaniać do w refleksji, spotkaniu szukania sze-

lub dwa FILMY. Na liście znalazły się także

w kulturze obrazu, zaproponowałam też jeden

1100 0010 0011 0011 0001 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 010


1100

związane

1100

czegoś fów organizacji

0010

więcej. z jego

0011

rozpaleniem

0101

Na skautowych

0011 0001

zajęciach europejskiego

0000 0000

kursowych jesteśmy regionu

WOSM. 0101 i trzymaniem 1100 Daleki czasem,

1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 000

CYTATY – mogą stanowić dobre rozpoczęcie

1110

ograniczeni

0010 jestem dlatego

0011 od przesadnego 0001

Chcesz

możemy

0000 optymizmu,

0101 aby nie sięgając nie 1100 zakładam zgasł, 0010 po też dodatkowe 0011 różowych 0011 źródła, 0001 okularów, do 0000 któ-

ale 0000 ponowałam, 1110 0000 w 0100 żaden obsługa 0001 sposób 0001 administracyjna

nie 1110 jest wyborem 1111 0000 001

0000

trochę

1110

przeczytać

lub

0101

zakończenie

0101 1100

zajęć.

0010

Oczywiście

0011

więcej?

Moim 0011

to, zdaniem 0001

co zapro-

0000 000

1110 straży, 0101 oszukać,

0001 pielęgnowaniem 0101 rych od kilku można 0101 lat 1100 w zajrzeć takich go, 0010 po gremiach Zamów ich 0011 zakończeniu. 0011 o ZHP 0001 mówi Nie 0000 prenumeratę się cho-0000 ostatecznym 1110 0101 ani 0101 zamkniętym. w 1100 hufcach cyfrową!

0010 Wierzę, i 0011 chorągwiach że 0011 będzie 0001 000

0000 aby 1110 coraz dawał 0101 lepiej. jak 0101 David najwięcej 1100 McKee 0010 (dyrektor 0011 0011 europejskiego

regionu 1110 ciepła. WOSM) 0101 0101 powiedział, 1100 0011 że inne 0011 organi-

0001 0000 0000 0101 0101 0011 0001 0000 0000 010

0001 0000 0000 pochłania 1110 zbyt 0101 wiele 0101 1100 naszych 0010 środków. 0011 0011 000

0000 światła 0000

0101 1100 zacje – ciągle 0010 mogą patrz 0011 wzorować jeszcze 0011 szerzej”. się 0001 na ZHP 0101 pod ·

0101

„Uważność. względem 1100

Trening

0010 0011

pokonywania

codziennych trudności”,

0001 0000

· „Steve

0000

Jobs”,

1110

Walter

0101

Isaacson

1100 0010 001

rozwoju – Robert komunikacji Baden-Powell i kreowania nowoczesnego

0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100

· „Nie być użytecznym dla nikogo Ronald

0010

Siegel

0011 0011 0001 0000

Rozwój:

0000 1110 0101 0101 1100 001

0011 Rozwijanie

0011 wizerunku oraz – to dla mnie ważne – wychodzenia

z zadłużenia składkowego.

Jakie masz pomysły?

świadczy 0001 o 0000 braku 1110 wartości”. 0101 – 0101 · 1100 „Everest. 0010 Góra 0011 Gór”, 0011 Monika 0001 0000 · „Why 0000 I love 1110 bugs”, 0101 Mikołaj 0101 Szewczyk

0001

1100 110

0010

duchowości

0011 Kartezjusz 0011 0001 0000 0000 1110 0101 Witkowska 0101 1100

Przede

0010

wszystkim

0011 0011

rozwój działalności

0000 0000

gospodarczej

Jacek i utworzenie Wal-

· kapitału „Cyrk motyli” żelaznego.

1110 0101 010

u naszych harcerzy

· „Pełna MOC życia”, 1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 010

Mówisz o miejscu ZHP na skautowej kiewicz

1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0000 0100 0001 0001 1110 1111 0000 0010 0001 010

Moim ODPOWIEDZIALNY

mapie zdaniem świata to oraz o Jamboree · z „Jak tak rozwinąć skrzydła”, Była już Piotr próba Autorytet: wprowadzenia obowiązku

0101

przede

1100

INSTRUKTOR dużą wszystkim

0010

pasją,

0011

ale W rozwijanie

0101 bezpośrednio 0101 świadomości 1100 tym 0010 zadaniem. 0011 0011 · 0001 „Kto zabrał 0000 mój 0000 ser?”, w statucie. 1110 Spencer 0101 Nie 0101 · udało „Bogowie” 1100 się, 0010 szkoda… 0011 0011 0001 000

ZHP przecież

0011 0001

nie

0000

zajmujesz Fijewski 0000

się

1110

budowania

0101 0101 1100

kapitału · 0010 „Żelazna żelaznego

0011 dama” 0011 0001 0000 000

1110

0000 różnych 1110 · Rzeczywiście, Postawa 0101 symboli, instruktorska 0101 ale tego, 1100 będąc 0011 członkiem 0011 kierownictwa

0001 Johnson 0000 0000 To, 0101 że nie 0101 udało 1100 się dwa 0010 lata 0011 temu, 0011 nie jest 0000 dla 0101 010

1100 jakie 0010 · Związku Rola przesłanie 0011 osobistego bardzo 0011 niesie doceniam, przykładu 0000 0000 że akurat 1110 · 0101 w

„Elementarz

tym 0101 czasie

realizujemy 0001 0000 się taki nimi 0000 projekt. 0101 Hasło 0101 „Jambo 1100 w 0010 Pol-0011 zniechęca 0011 0001 do tego 0101 pomysłu. 0101 1100 Uważam, 0010 że 0011 naszą 0001 000

twórczego 1100 mnie 0010 żadnym

życia”, 0011 argumentem 0011 Rozwój: 0001 i 0000 wcale mnie 1110 nie 0101 1100 001

instruktora

Krzysztof J. Szmidt

· „Czymże jest życie, jeśli nie szeregiem

natchnionych szaleństw?

0011 posługiwanie 0011

· Planowanie własnego rozwoju –

0000 przez 1110 sce” naszych to 0101 mocny 1100 harcerzy „kopniak 0010 0011 rozwojowy”, 0011

harmonia w życiu

Autorytet: 0001 dzięki 0000 0000 organizację 1110 0101 można 0101 do

– 1100 Trzeba

tego przekonać. 0010 tylko umieć 0011 Budować

je 0011 0001 000

0000 w 1110 ·

któremu drużynach.

„Indywidualna 0101 łatwiej 0101 Jakie

ścieżka

przychodzi 1100 wartości

1110 · uśmiech). Instruktor obrazuje 0101 0101 – lilijka, opiekun, 1100 mentor 1100 0010 0011 wychowawczej”, 0011 0001 kład hm. 0000 Anna z odsetek Poraj, 0000 lub 1110 innych nie 0101 pomijać zysków 0101 żadnej kapitałowych

1100 sposobności, 0010 0011 001

rozwoju” 0010 bieżąca 0011 · praca 0011 „Sytuacje (znowu 0001 intymne 0000 przez w 1110 pracy wiele 0101 lat, 0101 inwestować popełniać! 1100 0010 i korzystając A pierwszy 0011 warunek: 0011 na przy-

0001 000

0000

0001 krzyż..., 0000 · Budowanie 0000 czy wiedzą, 1110 autorytetu 0101 co lidera 0101 1100 0010 phm. Aleksandra 0011 0001 finansować Wojewoda, 0000 0000 działalność 1110 bo 0101 nie pożytku zdarzają 0101 publicznego się 1100 co dzień”. 0010 0011 001

one Czy znaczą? potrzebujemy Dlaczego też takiego impulsu phm. Grażyna Kujawiak w ZHP. Z obserwacji – kilku George polskich Bernard i Shaw

0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0000

wielu

0100

zagranicznych

Mirowski organizacji · „A jednak wiem, trzeba że dzięki się sponiewie-

takiemu

0001 000

są Rozwój: w tak zarządzaniu ważne dla każdego

· W „Przesunąć zarządzaniu członka naszej horyzont”, finansami, Martyna nie mówię · 1100

finansami? · „Styl życia”, Stefan

1110 1111 0000 0010 0001 0101 0101

tutaj „Władysław 0010

tylko Bartoszewski. 0011 0011 0001

kapitałowi Wywiad

0000

można osiągać rać 0000 od czasu 1110

naprawdę do 0101 czasu znakomite w 0101 imię 1100 001

0011 0011

organizacji? o szczeblu Wojciechowska 0001 0000 0000 1110 0101 0101

centralnym Czy wiedzą,

ZHP, ale o całej organizacji,

jakim

rzeka” 1100 Władysław 0010 0011

rezultaty.

Bartoszewski,

Michał Komar

i poczuć, że się frunie. Bez tego

0011 0001

Musimy jedynie

czegoś. 0000

pokusić

Rzucić 0000 się 1110

się

w

o

przepaść 0101 0101 110

naprawdę

0010 · „Hobbit”, John R. R. Tolkien

0011 0011

nie zaszczytem potrzebujemy

0001 0000

koniecznie

0000 1110

wielkiego

0101 0101 1100 0011

długofalowe

0011 0001

spojrzenie

0000

na

0000

ZHP

0101

i harcerstwo.

0101 1100 001

0011 · „7 nawyków skutecznego działania”,

Stephen Covey

Walter

· „Wilk, który nigdy nie śpi”,

może i bezpieczniej, ale nijako”.

jest 0011 impulsu, posiadanie 0000 ale 0101 systematycznej przez 0101 1100 poprawy 0010 0011 i osiągania 0011 0000

Hansen

Z ewentualnej 0000 1110 budowy 0101 0101

– Maciej

kapitału 1100

Stuhr

żelaznego 0010 0011 nie 0011 000

0000 drużynę 1110 tych standardów, 0101 proporca 1100 lub które 0010 sami 0011 na 0011 siebie 0001 nałożyli-

0000 0000 skorzystają 0101 0101 obecne 1100 władze 0010 Związku, 0011 0011 ani pew 0001 0101 010

1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 110

0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 1110 0101 0101 110

0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 010

wakacje 2015 25

0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 010


praca z kadrą kształcenie

to materiał przydatny, ale pewnie na niejednym

kursie wyklują się dodatkowe pozycje.

Na liście można znaleźć oczywiście lektury stricte

harcerskie, takie jak chociażby Pokłosie wędrówki

do sukcesu Baden-Powella, O metodzie harcerskiej

i jej stosowaniu Grodeckiej czy Styl życia

Mirowskiego. Każda z tych pozycji jest warta

polecenia. W końcu gdzie najlepiej będą przedstawione

nasze wartości i założenia, jeśli nie u harcerskich

autorytetów? Wcale nie oznacza to, że

będą to lektury pełne powagi. Czytając chociażby

Pokłosie (...), czułam, że jest to lekka i przyjemna

lektura, pomimo tego, że traktująca o wyzwaniach

dorosłego życia.

Czasem najbardziej znaczące słowa odnajdujemy

w najmniej oczekiwanych miejscach. Zwykła

bajka lub film fabularny także mogą poruszać

sprawy głębsze, a wartości harcerskie odnajdziemy

na kartach książek wielu pisarzy. Spróbujcie

chociażby wytłumaczyć laikowi, jak działa metoda

harcerska. Podejrzewam, że niezbyt chętnie

sięgnie on do Grodeckiej i niekoniecznie wszystko

zrozumie. W tej sytuacji warto polecić film Wytańczyć

marzenia. Po jego obejrzeniu łatwiej jest

pojąć koncepcję pośredniości i wytłumaczyć, o co

chodzi z wiązaniem wyblinki i robieniem podchodów

– jak to właściwie służy wychowaniu.

Do zagadnień lidera i nie tylko będę zawsze gorąco

polecać Grę Endera. W tej książce można

znaleźć praktycznie wszystko: kwestie polityczne

związane z rządzeniem na świecie, refleksję nad

rozwojem cywilizacji, pytanie o to, na ile ludzkość

może rościć sobie prawo do wyłączności,

gdzie kończy się granica walki o przetrwanie, jak

ma się dobro jednostki w starciu z wyższymi celami,

jak daleko można wyjść poza strefę komfortu,

aby się rozwinąć, ale jednocześnie nie złamać, jak

dobre przywództwo poprawia efektywność grupy,

czy bycie liderem to wrodzony talent, czy kwestia

odpowiedniej nauki... Mogłabym wymieniać tak

jeszcze długo, ale nie przestanie mnie zadziwiać,

· „Cel jest to marzenie z datą

wykonania”. – Napoleon Hill

· „Jeśli nie zbudujesz swojego

marzenia, ktoś inny Cię zatrudni,

abyś pomógł mu zbudować

jego”. – Tony Gaskins

· „Wielkie umysły mają cele, inni

mają życzenia”. – Washington

Irving

Autorytet:

· „Zawsze wolę zaufać najlepszemu

ze wszystkich – to taka

oszczędność czasu”. – Rudyard

Kipling

· „Aby ukarać mnie za moją pogardę

dla autorytetów, los sprawił,

że sam stałem się autorytetem”.

– Albert Einstein

· „Trzeba od każdego wymagać tego,

co on może wykonać. Autorytet

polega przede wszystkim na

rozsądku”. – A. de Saint-Exupéry

· „Tylko że bycie autorytetem wcale

nie jest takie proste. Trzeba

czasu, cierpliwości, oddania.

Trzeba wysłuchać, zrozumieć,

poradzić. A przede wszystkim

coś sobą reprezentować”. –

Krzysztof Czarnota

· „Wiara w autorytety powoduje,

że błędy autorytetów przyjmowane

są za wzorce”. – Lew Tołstoj

PODSTAWY PLANOWANIA

PRACY

(…)

UMIEJĘTNOŚCI

INTERPERSONALNE

· Zasady komunikacji

· Umiejętność komunikacji

· Udzielanie informacji zwrotnej

· Motywowanie

· Wspieranie, ocenianie

· Prezentacja i wystąpienia publiczne

Komunikacja:

· „Mały Książę”, Antoine de Saint-

-Exupéry

· „Techniki Jednominutowego

Menedżera w praktyce”, Ken

Blanchard

· „Odchodząc od NIE” William Ury

· „Stanowczo, łagodnie, bez lęku”,

Maria Król-Fijewska

· „Komunikacja międzyludzka”,

Zbigniew Nęcki

· „Jak pogłębiać inteligencję emocjonalną”,

Jeanne Segal

Motywacja:

· „100 sposobów na zmotywowanie

innych”, Steve Chandler

· „100 sposobów na zmotywowanie

siebie”, Steve Chandler

· „ABC organizacji pozarządowej”

(rozdział o motywowaniu), Grzegorz

Całek, Anna Poraj

Komunikacja:

· „Idy marcowe”

26

wakacje 2015


praca z kadrą kształcenie

0000 0100 0001 0001 1110 1111 0000 0010 0001 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 000

1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 000

0000 szy 1110 jakim Po człowiekowi. drugie, 0101 cudem samo 0101 na Przy kandydowanie tak 1100 niewielu 0010 0011 stronach, do zorganizowania

Jamboree czujemy 0101 science 1100 w się fiction, Polsce bez-

0010 to można 0011 wydarzenie 0011 było 0000 zmieścić o charak-

0101 tak 0101 nuje nego. 1100 on Potrzebujemy wiele 0010 interesujących 0011 też 0011 dobrego 0000 rozwiązań. planu 0000 stabili-

1110 Dobrym 0101 010

0011 w 0001 opako-000waniu jeśli śmy 0000 poprzez chodzi 1110 o przeróżne zarządzanie 0101 0101 akty i 1100 przywództwo, prawa 0011 wewnętrz-

0011 propo-

0001 000

0000 ogniu 0101

piecznie, wiele. terze epokowym Z zapewnia instruktorskiego dla nam naszej punktu organizacji widzenia i dla to każdego

inspirująca dzieciaka, gdy ktoś który lektura, choć która raz zainteresował potwierdza m.in. się nedżera jednostkach – bardzo ZHP posiadających szybka do przeczytania, osobowość bardzo

bardzo

przykładem zacyjnego, który jest będzie technika działać jednominutowego wszystkich

1100 0010 0011 0011 0001 0000 1110 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 0101 0101

me-

1100 001

przetrwanie;

0011 0011 0001 0101 0101 1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 1100 0010 0011 0011 0001 000

jest wartość harcerstwem. zziębnięty, pracy To może systemem nie się tylko małych projekt, grup jak przygotować

nim duży

czy też indywidualnego

łatwa prawną, do a rozumienia więc na szczeblu i jeszcze centralnym łatwiejsza i do w chorągwiach.

zastosowania.

0000

przy

1110 0101

ogrzać. zlot

0101

za podejścia Trudno dziewięć

1100 0010

do lat,

0011

wychowania. to przede

0011

wszystkim

wyobrazić wielowątkowy 0101 0101 obóz 1100 proces 0010 dojścia 0011 do 0011 takiej 0001 0000 najszybciej, 0000 1110 to finansowanie 0101 0101 1100 działania 1100 chorągwi 0010 0011 001

0001 0000 0000

Problemy,

1110 0101

jakie

0101

trzeba

1100

będzie

0010

rozwiązać

0011 0011 000

0000 sobie 1110

0001 bez 0000 Jeśli jakości ogniska ktoś 0000 pracy będzie czy 1110 w cotygodniową

0000 cji, przyjąć a zwłaszcza 0000 zbiórkę skautów 1110 choćby tego, z całego 0101 jaka 0101 świata. jest 1100 w Te niej liczne 0010 rola wątki 0011 lidera, 0011 początek stwem”, 0001 moim 0000 i koniec. zdaniem 0000 Tymczasem 1110 obsługa 0101 administracyjna

kształcenie 0101 1100 jest 0010 001

ZHP, chciał 0101 która zgłębić 0101 pozwoli 1100 kwestię nam 0010 motywa-

godnie 0011 0011 Kurs i hufców 0001 to projekt jako 0000 jednostek zdefiniowany 0000 1110 „zarządzających 0101 w czasie 0101 – 1100 ma harcer-

swój 0010 001

0001

0011 bez 0001 to przede polecam blasku 0000 płomienia wszystkim Cyrk 0000 motyli. 1110 program Oczywiście, 0000 wychowawczy 0100 jako 0001 że motywacja

w zastępach 0001 Ogień jest 0000 i w towa-

drużynach, dużej 0000 mierze 1110 ciągłe indywidualna 0101 kształcenie 0101 1100 i ka-

uwa-0010 często To 0011 trzeba w 0011 stanie zrobić 0001 być spokojnie z 0000 naszymi i metodycznie. 0000 kursantami 1110 0101 Po-

na 0101 co 110

0001 procesem pochłania 1110 1111 ciągłym. zbyt 0000 wiele Jako 0010 naszych kadra 0001 środków. kursu 0101 nie 0101 jesteśmy 1100 001

Oooooopsss!

0011 świecy. 0011

0010 rzyszy 0011 runkowana dry, coraz 0011 nam szersze przy 0001 przez wielu 0000 nasze otwarcie wewnętrzne 0000 na działania 1110 0101 przekonania międzynarodowe,

wartości, 0011 wydarzeniach: wspinanie 0001 każdego 0000 się 0000 na ten coraz film 0101 wyższy może 0101 wpłynąć poziom 1100 0010 jednak w sposobie 0011 pozostawić 0011 finansowania 0000 im 0101 narzędzia, całej 0101 organizacji, 1100 dzięki 0010 którym w tym 0011 001

0101 1100 dzień, trzebujemy 0010 wspierać 0011 za to 0011 ich silnego w 0001 codziennej impulsu 0000 drodze. i 0000 dużej zmiany Możemy 1110 0101 010

1100 ważnych 0011 i

0000 w 0000 inaczej. pracy czasie logistycznej, 1110 składania Ja 0101 osobiście 0101 promocyjnej płaczę 1100 prawie 0010 i wizerunkowej. 0011 za każdym 0011 0001 będą przede 0000 odkrywać wszystkim 1110 0101 kolejne działalności 1100 aspekty 0010 pożytku na 0011 własną publicznego,

0011 rękę. 0001 000

0000

Przyrzeczenia,

0101 razem, To też

0101

umacnianie kiedy 1100

Zobowiązania

ten z władzami sposób Instruktorskiego. motywacji państwowymi może i regionalnymi. być nieskuteczny, Ja w to

a blach z każdej ZHP.

go oglądam. 0010

wizerunku

0011 Nawet ZHP

0011 jeśli w

0001

relacjach dla 0101 kogoś 0101 Otwierając 1100

którą

0010

prowadzimy książkę, 0011 0001 rozpoczynamy wszystkich

0000 0000

szcze-

przygodę, 1110 0101 110

0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011

przygody

0011

wracamy

0001 0000

inni.

0000 1110 0101 010

W warto bardzo wielu wtedy wierzę. środowiskach potraktować Cyrk motyli w sposób

1100 0010 0011 0011 0001 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 010

są warsztatowy W konkretne listopadzie zwyczaje – uczestniczyłem jako analizę jednej w spotkaniu z możliwych szefów

organizacji

1100

związane

1100

opcji.

0010

z jego

0011

rozpaleniem

0101 nu WOSM. 0101 i trzymaniem 1100 Daleki 0010 jestem 0011 od przesadnego 0001

skautowych

0011 0001

europejskiego

0000 0000

regio-

1110 0101 0101 1100 0010 0011

HM. KATARZYNA

0011 0001

PUCUŁEK

0000 000

1110

Chcesz

0000 optymizmu,

0101 aby nie merytorycznie 1100 zakładam zgasł, 0010 też 0011 niż różowych refleksyjnie 0011 0001 okularów, polecam 0000 ale 0000 1110 0000 0100 obsługa 0001 0001 administracyjna

1110 1111 0000 001

0000 1110

przeczytać

0101 0101 1100 0010 0011

więcej?

Moim 0011 zdaniem 0001 0000 000

1110 straży, 0101 Bardziej

0001 pielęgnowaniem 0101 Blancharda. od kilku 0101 lat 1100 w Na takich go, liście 0010 gremiach Zamów są 0011 dwie 0011 o jego ZHP 0001 pozycje, mówi 0000 prenumeratę się ale 0000 1110 0101 0101 w 1100 hufcach cyfrową!

0010 i 0011 chorągwiach 0011 0001 000

0000 aby 1110 coraz dawał 0101 lepiej. jak 0101 David najwięcej 1100 McKee 0010 (dyrektor 0011 0011 europejskiego

regionu 1110 ciepła. WOSM) 0101 0101 powiedział, 1100 0011 że inne 0011 organi-

0001 0000 0000 0101 0101 0011 0001 0000 0000 010

0001 0000 0000 pochłania 1110 zbyt 0101 wiele 0101 1100 naszych 0010 środków. 0011 0011 000

0000 światła 0000

Motywacja: zacje mogą wzorować się na ZHP pod Motywacja: względem

HUFIEC JAKO WSPÓLNOTA

0101 1100 0010 0011 0011 0001 0101 0101 1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 1100 0010 001

· „Nietykalni”

· „Sukces nigdy nie jest ostateczny.

(…)

0011 0001 rozwoju komunikacji i kreowania nowoczesnego

· „Cyrk

0000

motyli”

0000 1110 0101 0101 1100 0010

Porażka

0011

nigdy

0011

nie jest

0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 001

0011 Rozwijanie

0011 wizerunku oraz – to dla mnie ważne – wychodzenia

z zadłużenia

Jakie masz pomysły?

· „Forrest 0001 Gump” 0000 1110 0101 0101 1100 totalna. 0010 Liczy 0011 się tylko 0011 odwaga”. 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 110

0010

duchowości

0011 0011 0001

składkowego.

0000 0000 1110 0101 – Winston 0101 Churchill 1100

Przede

0010

wszystkim

0011 0011 PRACA rozwój

0001 Z działalności GRUPĄ 0000 0000

gospodarczej

bardziej i utworzenie (…) kapitału żelaznego.

1110 0101 010

u Komunikacja: naszych harcerzy

· „Za dwadzieścia lat 1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 010

· Mówisz „(...) zawsze o miejscu nam powtarzał, ZHP na że skautowej będziesz żałował tego, czego nie

1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0000 0100 0001 0001 1110 1111 0000 0010 0001 010

Moim mapie uprzejmość zdaniem świata nakazuje to oraz rozmawiać o Jamboree z zrobiłeś, tak niż tego, Była co zrobiłeś. już próba wprowadzenia obowiązku

0101

przede

1100

dużą z ludźmi wszystkim

0010

pasją, o rzeczach

0011

ale rozwijanie

0101 bezpośrednio cych 0101 świadomości

dla nich, 1100 a tym nie 0010 dla zadaniem. nas”. 0011 – 0011 0001 pieczną 0000 przystań. 0000 w Złap statucie. 1110 w żagle 0101 Nie 0101 (...) udało 1100 się, 0010 szkoda… 0011 0011 0001 000

przecież

0011

interesują-

0001

nie

0000

zajmujesz Więc 0000 odwiąż się

1110 liny, budowania

0101 opuść 0101 bez-

1100

kapitału WSPÓŁPRACA 0010

żelaznego

0011 0011 SKAUTOWA 0001 0000 000

1110

0000 różnych 1110 Rzeczywiście, Nelle 0101 symboli, Harper 0101 Lee ale tego, 1100 będąc 0011 członkiem 0011 kierownictwa

0001 pomyślne 0000 wiatry. 0000 To, Podróżuj, 0101 że nie 0101 śnij, udało 1100 się dwa 0010 lata 0011 temu, 0011 nie jest 0000 dla 0101 010

1100 jakie 0010 · Związku „To, przesłanie 0011 że bardzo milczę, 0011 niesie

doceniam, 0000 znaczy, 0000 że że akurat 1110 0101 w

odkrywaj”.

tym 0101 czasie

realizujemy 0001 0000 się taki nimi 0000 projekt. 0101 Hasło 0101 „Jambo 1100 w 0010 Pol-0011 zniechęca 0011 0001 do tego 0101 pomysłu. 0101 1100 Uważam, 0010 że 0011 naszą 0001 000

– 1100 Mark

mnie

Twain 0010 żadnym 0011 argumentem 0011 0001 i 0000 wcale mnie 1110 nie 0101 1100 001

mam nic do powiedzenia”. – · „W życiu nie chodzi o czekanie,

0011 posługiwanie 0011

Jonathan Caroll

aż burza minie… Chodzi o to, by

0000 przez 1110 sce” naszych to 0101 mocny 1100 harcerzy „kopniak 0010 0011 rozwojowy”, 0011 0001

· „Uprzejme spojrzenie i uśmiech nauczyć

dzięki 0000 się tańczyć 0000 organizację

w 1110 deszczu”. 0101 można 0101 do 1100 tego przekonać. 0010 0011 Budować 0011 0001 000

0000 w 1110 któremu drużynach.

znaczą 0101 łatwiej

często 0101 Jakie

więcej,

przychodzi 1100 wartości

1110 uśmiech). rozmowa”. obrazuje 0101 0101 – lilijka, Stefan 1100 Wyszyński 1100 0010 · 0011 „Jeśli 0011 nie umiesz 0001 kład latać, 0000 z biegnij. odsetek 0000 lub 1110 innych 0101 zysków 0101 jest kapitałowych

1100 dostępna 0010 0011 001

niż 0010 udana

bieżąca 0011 praca 0011 – Vivian (znowu 0001 Green 0000 przez 1110 wiele 0101 lat, 0101 inwestować 1100 0010 Cała i korzystając 0011 lista 0011 lektur na przy-

0001 000

0000

0001 krzyż..., 0000 · „Jeśli 0000 czy dwóch wiedzą, 1110 ludzi 0101 rozmawia, co 0101 1100 0010 Jeśli nie 0011 umiesz 0001 biegać, finansować 0000 chodź. 0000 działalność 1110 w 0101 pożytku Centralnym 0101 publicznego 1100 Banku 0010 0011 001

one Czy znaczą? a reszta potrzebujemy słucha Dlaczego ich rozmowy też takiego – to impulsu Jeśli nie umiesz chodzić, w ZHP. czołgaj

0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001

Z obserwacji

0000 0000

kilku

1110

polskich

0000 Pomysłów

i wielu

0100

zagranicznych

na wszystko organizacji wiem, że dzięki takiemu

0001 000

są w tak zarządzaniu już ważne jest teatr”. dla – każdego

W ubek zarządzaniu członka naszej finansami, nie mówię tutaj – posuwaj 0010

Gustaw finansami? Holo-

się. Ale bez względu

1110 1111 0000 0010 0001 0101 0101 1100

tylko się 0011 naprzód”. 0011

kapitałowi – Martin 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 001

można osiągać naprawdę znakomite

0011 0011

organizacji? · o szczeblu „Ale 0001 on panował 0000

centralnym Czy wiedzą,

przede 0000

ZHP, wszystkim

słowami, wypowiadające · „Bycie bohaterem swojego życia

1110 0101 0101

ale o całej

Luther 1100

organizacji,

jakim

King 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 110

rezultaty. Musimy jedynie pokusić się o naprawdę

0010 0011 0011

nie zaszczytem potrzebujemy

0001 0000

koniecznie

0000 1110

wielkiego

0101 0101 1100 0011

długofalowe

0011 0001

spojrzenie

0000

na

0000

ZHP

0101

i harcerstwo.

0101 1100 001

0011 właściwe słowa we właściwym to akt odwagi”. – Jacek Walkiewicz

jest 0011 impulsu, posiadanie 0000 ale 0101 systematycznej przez 0101 1100 poprawy 0010 0011

czasie”. – Orson Scott Card

i osiągania 0011 0000 Z ewentualnej 0000 1110 budowy 0101 0101 kapitału 1100 żelaznego 0010 0011 nie 0011 000

0000 drużynę 1110 tych standardów, 0101 proporca 1100 lub które 0010 sami 0011 na 0011 siebie 0001 nałożyli-

0000 0000 skorzystają 0101 0101 obecne 1100 władze 0010 Związku, 0011 0011 ani pew 0001 0101 010

1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 110

0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 1110 0101 0101 110

0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 010

wakacje 2015 27

0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 010


to daje do myślenia

NIE ZŁAMIEMY

swojego przyrzeczenia…

Piszę ten artykuł, bo mam wyrzuty sumienia...

To był koniec

maja i pierwszy

dzień InterCampu

w Nysie. Radosny

dzień. Zlotowe miasteczko

z godziny na

godzinę wypełniało

się namiotami skautowych

ekip. Uśmiechnięci,

radośni, przyjaźni,

młodzi ludzie z 20

krajów. Przyjechali

do Nysy po to, aby

dzielić się tą radością

i wspólnie przeżywać

skautową przygodę.

Na wszystko wokół

szeroko otwartymi

oczyma patrzyła

osiemnastka harcerzy

z naszego szczepu.

Dla nich to był pierwszy

taki zlot, pierwsze

takie przeżycie. Czym

innym jest poznawać

harcerstwo z perspektywy

harcówkowych

zbiórek, a czym innym

udział w prawdziwym

skautowym zlocie!

Czekało ich też za

chwilę pierwsze spotkanie

ze skautami

z naszej partnerskiej

drużyny skautów

niemieckich z DPSG

z Solingen. Dzieciaki

bardzo to przeżywały,

bo każdy miał przygotować

na to spotkanie

po angielsku swoją

autoprezentację.

Po drodze na planowane

od miesiąca

spotkanie z naszymi

28

wakacje 2015


to daje do myślenia

0000 0100 0001 0001 1110 1111 0000 0010 0001 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 000

1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 000

0000 szy 1110 Niemcami Po człowiekowi. drugie, 0101 samo wypatrzyłem 0101 Przy kandydowanie 1100 0010 nad 0011 do zorganizowania

Jamboree czujemy 0101 namiotów 1100 w się Polsce bez-

0010 ukraińską to 0011 wydarzenie fla-

0011 ktoś 0000 o na charak-

strzeleckim 0101 0101 nego. stanowisku 1100 Potrzebujemy 0010 0011 dym też 0011 zdjęciem dobrego 0000 podpis: planu 0000 stabili-

„… 1110 bo 0101 010

zasypanego 0011 0001 śniegiem 0000 śmy 0000 okopu, poprzez 1110 przeróżne 0101 Dwanaście 0101 akty 1100 prawa nazwisk, 0011 wewnętrz-

pod 0011 każ-0001 000

0000 ogniu 0101 grupką

piecznie, gę. terze Szybko epokowym zapewnia zaprowadziłem dla nam naszej tam organizacji w stepie, i dla każdego

dzieciaka, Spotkaliśmy gdy ktoś który choć kilkoro raz zainteresował transportera, się ktoś jednostkach w drzwiach ZHP posiadających osobowość

inny na wieżyczce zacyjnego, który będzie kto, jeśli działać nie my”. we wszystkich

1100 0010 0011 0011 0001 0000 1110 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 0101 0101 1100 001

przetrwanie; drużynę.

0011 0011 0001 0101 0101 1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 1100 0010 0011 0011 0001 000

jest skautów harcerstwem. zziębnięty, z ukraińskiego To może nie się tylko Płasta. projekt, jak wojskowej przygotować

nim duży

sanitarki. prawną, Chłopak a więc na szczeblu centralnym i w chorągwiach.

0000

przy

1110

Krótka

0101

rozmowa. ogrzać. zlot

0101

za Trudno dziewięć

1100

„Witajcie,

0010

lat,

0011

to przede w

0011

berecie wszystkim

wyobrazić wielowątkowy jesteście, 0101 0101 aaa obóz 1100 z proces Kijowa… 0010 dojścia 0011 do zem 0011 takiej ztrzema 0001 innymi 0000 najszybciej, dźwigają 0000 1110 to finansowanie 0101 0101 1100 działania 1100 komentarz: chorągwi 0010 0011 001

0001

z płastową

0000 0000

lilijką Problemy,

1110

ra-

0101

jakie

0101

trzeba

1100

będzie Na

0010

końcu rozwiązać

0011

taki

0011 000

0000 sobie 1110 skąd

0001 bez 0000 a jakości my ogniska rok 0000 pracy temu czy 1110 w uczestniczyliśmy

cotygodniową

0000 w przyjąć Alercie 0000 zbiórkę skautów Naczelnika 1110 choćby z całego 0101 ZHP 0101 świata. Har-

1100 Te z liczne wysiłku. 0010 wątki 0011 Młody 0011 stwem”, mężczyzna 0001 moim 0000 zdaniem 0000 1110 obsługa ważny 0101 administracyjna

0101 czas. 1100 Mamy 0010 001

ZHP, 0101 która 0101 pozwoli 1100 nosze. nam 0010 godnie Twarze 0011 0011 wykrzywione i hufców 0001 jako 0000 jednostek 0000 „Dziś 1110 „zarządzających 0101 Ukraina 0101 przeżywa 1100 harcer-

0010 001

0001

0011 bez 0001 cerze to przede blasku dla 0000 Ukrainy, płomienia wszystkim 0000 wiemy, 1110 program 0000 że wychowawczy 0100 w mundurze 0001 0001 na peronie pochłania 1110 kolejowym

0101 przytula 1100 ka-

kobietę 0010 To 0011 trzeba i dwoje 0011 zrobić 0001 spokojnie 0000 o i swoją metodycznie. 0000 niezależność

1110 0101 Po-

0101 110

1111 zbyt 0000 wiele 0010 naszych wojnę. 0001 środków. Ukraina 0101 0101 walczy 1100 001

Oooooopsss!

0011 świecy. 0011 u w was zastępach 0001 jest Ogień wojna… 0000 i towarzyszy

0011 inie… dry, coraz 0011 nam a teraz szersze przy 0001 pędzimy wielu 0000 otwarcie na 0000 nasze

działania 1110 zapłakanych 0101 między-

0101 dzieci. 1100 trzebujemy Widać, 0010 0011 że za to to 0011 silnego 0001 impulsu i 0000 dobrobyt. i 0000 dużej Płastuni zmiany 1110 0101 010

drużynach, 0000 sława 1110 ciągłe Ukra-0101 kształcenie

0010

1100 ważnych 0011 spotkanie narodowe, 0011 wydarzeniach: z wspinanie 0001 Niemcami”. 0000 się 0000 Jeszcze na coraz 0101 wyższy rodzinne 0101 poziom 1100 rozstanie. 0010 w Inny sposobie 0011 z karabinem

0011 stoi 0011 pod 0001 drogowskazem:

przede 0000 wszystkim 1110 0101 działalności 1100 płastunów 0010 pożytku 0011 publicz-

0011 z bronią 0001 000

0011 finansowania 0000 wspierają 0101 całej 0101 organizacji, tę 1100 walkę. 0010 Wielu w tym 0011 001

0000 w 0000 tylko pracy czasie kurtuazyjnie logistycznej, 1110 składania 0101 0101 wymieniliśmy

To też podarki…

promocyjnej 1100 0010 i wizerunkowej.

0000

Przyrzeczenia,

0101 0101

umacnianie

1100

Zobowiązania

z władzami Instruktorskiego. państwowymi i regionalnymi. nazwy miejscowości Ja w to blach dobrze ZHP. mi Ojczyzny. Ten wysiłek

i popędziliśmy.

0010

wizerunku

0011

ZHP

0011

Debalcewe, w

0001

relacjach

0101

Artiemowsk.

0101

nego,

1100

którą To

0010

są prowadzimy

0011 0001

na w wszystkich

0000

ręku

0000

broni szcze-

1110

naszej

0101 110

0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 010

W A bardzo wielu potem wierzę. środowiskach był InterCamp: wspólny

W konkretne listopadzie program zwyczaje z niemieckimi uczestniczyłem w spotkaniu wschodzie sze-

Ukrainy sprzed kilku

wsparcia…”.

znane z doniesień o walkach na

wymaga naszego

1100 0010 0011 0011 0001 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 010


1100

związane

1100

skautami, fów organizacji

0010

z jego wspólna

0011

rozpaleniem

0101 wspólna nu WOSM. 0101 i trzymaniem kolacja, 1100 Daleki 0010 kominek, jestem 0011 od wie-

przesadnego 0001

skautowych

0011

wędrówka,

0001

europejskiego

0000

miesięcy.

0000

regio-

Hełmy

1110

głęboko

0101 0101

osadzone

0000 na opty-

0000 głowach. 1110

1100 0010 0011 0011 0001 0000 000

1110

Chcesz przeczytać

0101 0101 1100 0010 0011

więcej?

Moim 0011 zdaniem 0001 0000 000

1110 straży, 0101 czór mizmu, z 0101 aby piosenkami nie nie 1100 zakładam zgasł, 0010 i pląsami. też 0011 różowych Po 0011 0001 okularów, 0000 ale 0000 1110 0000 0100 Teraz obsługa 0001 już zrozumiałem, 0001 administracyjna

1110 1111 dlaczego

w 1100 hufcach od cyfrową!

roku 0010 tak i 0011 chorągwiach

trudno 0011 było 0001 000

0000 001

0001 pielęgnowaniem 0101 trzech od kilku 0101 dniach lat 1100 w przygody takich go, 0010 gremiach Zamów powrót 0011 0011 o ZHP Przy 0001 mówi każdym 0000 prenumeratę się zdjęciu 0000 1110 nazwisko, 0101 0101

0000 aby 1110 do coraz dawał domu. 0101 lepiej. jak Dzieciaki, 0101 David najwięcej 1100 McKee wybiegając 0010 (dyrektor 0011 zawód 0011 europejskiego

busa, regionu 1110 skandowały: ciepła. WOSM) 0101 0101 powiedział, „I see 1100 In-

0011 że informacja, inne 0011 organi-

0001 jaką służbę 0000 pełni 0000 0101 kamenty 0101 0011 zakupione 0001 w 0000 ramach 0000 010

wykonywany 0001 0000 0000 pochłania w cywilu, 1110 zbyt 0101 nam wiele 0101 przekazać 1100 naszych Płastowi 0010 środków. 0011 medy-

0011 000

0000 światła 0000 z

0101 1100 terCamp! zacje 0010 mogą InterCamp 0011 wzorować 0011 is się OK!”. 0001 na ZHP 0101 pod obecnie 0101 względem 1100 i charakterystyczne

0010 0011 0001 0000 alertu. 0000 Dlaczego 1110 nie 0101 odpowiadają

0000 na nasze 1110 maile 0101 i nie 0101 ma 1100 001

1100 0010 001

0011 0001 rozwoju 0000 komunikacji 0000 1110 i kreowania 0101 0101 nowoczesnego

zdanie: 1100 0010 0011 0011 0001 0000

0011 Rozwijanie

0011 Spóźniona wizerunku 0001 oraz refleksja 0000 – to 1110 przyszła dla mnie 0101 ważne 0101 1100 – wychodzenia

z zadłużenia

0010 0011 Jakie 0011 masz 0001 pomysły? 0000 z nimi 0000 kontaktu. 1110 Ukraiński 0101 0101 1100 110

0010

duchowości

0011

dopiero

0011

potem,

0001

gdy składkowego.

0000

obejrzałem

0000 1110 0101 0101 1100

Przede

0010

wszystkim

0011 0011

skauting rozwój

0001

działalności czynnie

0000 0000

zareagował gospodarczej

i utworzenie na kapitału wojnę żelaznego. w ich ojczyźnie. Wy-

1110 0101 010

u prezent, naszych który harcerzy dostaliśmy od Oleksandr Linczewskij

1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 010

ukraińskich Mówisz o miejscu skautów. Jest ZHP to na skautowej chirurg, naczelny lekarz pełnia skautowe przyrzeczenie.

1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0000 0100 0001 0001 1110 1111 0000 0010 0001 010

Moim ścienny mapie zdaniem świata kalendarz to oraz zatytułowany:

dużą „NIE wszystkim

o Jamboree z szpitala tak polowego: Była już próba Jakże wprowadzenia szokująca i odmienna obowiązku jest

0101

przede

1100 0010

pasją, ZŁAMIEMY

0011

ale rozwijanie

0101 JEGO bezpośrednio 0101 świadomości

PRZYRZECZENIA…”.

1100 tym 0010 zadaniem. 0011 0011 0001 0000 0000

przecież

0011

SWO-

0001

nie

0000

zajmujesz

0000

„Zamienił się

1110

biały budowania

0101 0101 1100

fartuch na kapitału ich

0010

rzeczywistość, żelaznego

0011 0011

gdy

0001

patrzy

0000 000

1110

kamuflaż…”. w statucie. 1110 0101 Nie 0101 się udało na 1100 nią się, z 0010 naszej szkoda… 0011 sytej 0011 i bez-000piecznej dwa 0010 lata części 0011 temu, Europy. 0011 nie jest 0000 Donbas dla 0101 010

000

0000 różnych 1110 Wydawcą Rzeczywiście, 0101 symboli, był 0101 Płast ale tego, 1100 będąc – Narodowa 0011 członkiem 0011 kierownictwa

0001 0000 0000 To, 0101 że nie 0101 udało 1100 się

1100 jakie 0010 Skautowa Związku przesłanie 0011 bardzo Organizacja 0011 niesie doceniam, 0000 Ukrainsie

realizujemy oraz 0001 Fundacja 0000 się taki nimi 0000 Wspierania projekt. 0101 Hasło 0101 „Jambo 1100 dyrektor w 0010 Pol-

biura 0011 księgowego, zniechęca 0011 0001 do tego 0101 od pomysłu. Warszawy. 0101 1100 Uważam, Trzy 0010 dni że 0011 jazdy naszą 0001 000

0000 że akurat 1110 0101 w Petro tym 0101

Szkutjak cza-

1100 mnie 0010 żadnym 0011 argumentem 0011 jest zaledwie 0001 i 0000 wcale 1300 mnie 1110 kilometrów nie 0101 1100 001

0011 posługiwanie 0011

0000 przez 1110 Skautów-Żołnierzy. sce” naszych to 0101 mocny 1100 harcerzy „kopniak 0010 Pokazuje 0011 rozwojowy”, 0011 0001 ochotnik dzięki 0000 w batalionie 0000 organizację 1110 „Ajdar”:

(znowu 0001 „Zamienił 0000 przez rachunko-

1110 wiele 0101 lat, 0101 inwestować 1100 0010 i korzystając 0011 0011 na przy-

0001 000

0101 można 0101 samochodem. do 1100 tego przekonać. 0010 0011 Budować 0011 0001 000

0000 w 1110 ponad któremu drużynach. 0101 dwadzieścia łatwiej 0101 Jakie przychodzi 1100 wartości

1110 wych uśmiech). obrazuje 0101 zdjęć 0101 płastunów. lilijka, 1100 1100 0010 0011 wość 0011 na automat…”. 0001 kład 0000 z odsetek 0000 lub 1110 Teraz innych 0101 jest zysków mi 0101 po prostu kapitałowych

1100 0010 głupio 0011 001

portreto-

0010 bieżąca 0011 praca 0011

0000

0001 krzyż..., 0000 0000 czy wiedzą, 1110 0101 co 0101 1100 0010 0011 0001 finansować 0000 0000 działalność 1110 i wstyd. 0101 pożytku Może 0101 publicznego wtedy 1100 na 0010 InterCampie

0011 001

0001

one

0000

Młodzi Czy znaczą? potrzebujemy

0000

ludzie, Dlaczego

1110

dwudziesto-,

0101

też

0101

takiego

1100

impulsu Jurij 0010 Pustowij 0011 0011

w ZHP.

0001

Z obserwacji

0000 0000

kilku

1110

polskich zamiast

0000

i pośpiesznego

„small wiem, talk” że dzięki mogłem takiemu

wielu

0100

zagranicznych

w bry-

organizacji

0001 000

są trzydziestoletni. w tak zarządzaniu ważne dla każdego

i W kobiety. zarządzaniu członka Wszyscy naszej finansami, w wojsko-

nie mówię tutaj gadzie tylko zmechanizowanej: kapitałowi można powiedzieć osiągać naprawdę im coś naprawdę znakomite

Mężczyźni finansami? trener, zwiadowca 1110 1111 0000 0010 0001 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 001

0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 110

organizacji? wych o szczeblu kamuflażach, centralnym Czy wie-dzą, hełmach, ZHP, ale o całej „Zamienił organizacji,

jakim

uczniów rezultaty. na Musimy ważnego. jedynie pokusić Że szanuję się o ich naprawdę

za

0010 0011

kuloodpornych

0011

nie zaszczytem potrzebujemy

0001

kamizelkach

0000

koniecznie

0000 1110

wielkiego

0101 0101 1100

zwiadowców…”.

0011

długofalowe

0011 0001

spojrzenie wierność

0000

na skautowym

0000

ZHP

0101

i harcerstwo. ideałom,

0101 1100 001

0011 jest 0011 impulsu, z posiadanie bronią. 0000 ale Ktoś 0101 systematycznej przez

przestrzeloną

tych ukraińską standardów, 0101 proporca 1100 flagą lub które 0010 na skraju sami 0011 na 0011 siebie 0001 nałożyli-

0000 0000 skorzystają 0101 0101 obecne 1100 magają władze 0010 podjęcia Związku, 0011 takiej 0011 ani służby, pew 0001 0101 010

0101 1100 poprawy 0010 0011 i osiągania 0011 0000 Z ewentualnej 0000 1110 budowy 0101 które 0101 w kapitału ich 1100 ocenie żelaznego 0010 dziś 0011 wy-

nie 0011 000

0000 drużynę 1110

1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 110

0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 1110 0101 0101 110

0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 010

wakacje 2015 29

0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 010


to daje do myślenia

że rozumiem dokonany przez

nich wybór, że podziwiam ich

odwagę i poświęcenie. Może

trzeba było spędzić z nimi więcej

czasu, wypytać o szczegóły,

dowiedzieć się – jak tam jest

na Ukrainie, tam na wschodzie,

w zonie ATO, czyli w strefie

operacji antyterrorystycznej,

gdzie walczą ochotnicze bataliony.

Dowiedzieć się, czego

potrzebują. Daliśmy im torcik

wedlowski, gdy oni potrzebują

hełmów i kamizelek kuloodpornych.

A potem my pośpiesznie

wróciliśmy do swojej rzeczywistości:

bezpiecznej, sytej. Oni

wrócili do siebie.

Żałuję, że wtedy na InterCampie

tych ważnych rzeczy im nie

powiedziałem. Stąd ten artykuł.

Również dlatego, że widzę, jak

ludzie w Polsce niewiele rozumieją

z tego, co tam się dzieje.

Ostatnio na jednym z portali

informacyjnych przy notatce

opisującej, że na linii frontu pod

Donieckiem Rosjanie koncentrują

wojska do nowej ofensywy,

jakiś mistrz erudycji dodał

komentarz, że „taka ofensywa

powinna jak najszybciej wymieść

z Ukrainy te banderowskie,

faszystowskie popłuczyny…”.

To obrazuje, jak część

z nas postrzega rosyjską agresję

na Ukrainę.

Mogę częściowo zrozumieć

takie opinie. Historia polsko-

-ukraińskich relacji jest tragiczna

i trudna. Ale jeszcze

trudniejsza i bardziej tragiczna

jest historia polsko-niemiecka,

a obecnie z Niemcami mamy

stosunki najlepsze od blisko

1000 lat. Młodzi ludzie, którzy

spotkali się na InterCampie,

niczym się nie różnili i doskonale

się dogadywali. Nie da

się w globalnej rzeczywistości

po siedemdziesięciu latach

od zakończenia wojny budować

swoich relacji z innymi

społeczeństwami tylko na

historycznych żalach, fobiach

i kompleksach! Jaki sens miałaby

wtedy obecność Polski

w NATO i w Unii Europejskiej?

Bylibyśmy osamotnionym, słabym,

zakompleksionym krajem,

następnym na liście agresora

zaraz po Ukrainie i krajach nadbałtyckich.

Profesor Bartoszewski mawiał,

że w każdym społeczeństwie

jest jakiś procent ludzi wybitnych,

potrafiących zrozumieć

i trafnie opisywać rzeczywistość.

Jest też większość ludzi

przeciętnych, którzy szukają

zrozumienia tej rzeczywistości,

poznając różne punkty widzenia,

oraz jest pewien procent

idiotów, którzy nie mają oporów,

żeby krzykliwie głosić

swoje idiotyzmy.

Skauci Ukrainy bronią swojej

ojczyzny w wojnie wywołanej

przez agresję sąsiedniego państwa,

które gwałcąc międzynarodowe

prawo realizuje swoją

imperialną politykę.

Bracia skauci, nie damy wam

broni, nie wyślemy hełmów ani

kuloodpornych kamizelek. Ale

dziś może nawet ważniejsza

wojna toczy się w przestrzeni

komunikacji społecznej! My

harcerze, szczególnie harcerscy

instruktorzy, jesteśmy tą najbardziej

aktywną częścią społeczeństwa.

Mamy czasem duży

wpływ na kształtowanie opinii

innych. Dlatego to minimum,

które możemy zrobić, to wiedzieć

o tym, co dzieje się u Was

na Ukrainie „więcej, niż wiemy”

i starać się to zrozumieć

„więcej, niż umiemy”. Mieć na

ten temat swoje własne zdanie

i mówić tu w tej części Europy

o Waszej służbie, odwadze i poświęceniu.

„… bo kto, jeśli nie my”.

HM. JACEK SMURA

30

19 września br.

REDAKCJA „CZUWAJ” i CSI ZHP

zapraszają na konferencję harcmisrzowską

z okazji 25-lecia „Czuwaj”

wakacje 2015

ZAPISZ TĘ DATĘ!


idea stopnia phm.

PODHARCMISTRZ:

Myślenie

o swoim rozwoju

HM. IWONA BRZÓZKA-

ZŁOTNICKA

Określa kierunki

swojego rozwoju.

Swoją postawą

propaguje harcerski

system wartości.

Rozumie ludzi

i otaczającą go

rzeczywistość –

reaguje na ich

potrzeby.

Potrafi zauważyć

sytuacje problemowe

i je rozwiązywać.

Umie spojrzeć na

nie szerzej, niż

tylko z perspektywy

własnego środowiska.

Buduje swój

autorytet.

Doskonali swą

wiedzę i umiejętności

wychowawcze. Dzieli

się nimi z kadrą.

Pracuje w zespole

instruktorskim.

Ma własny pogląd

na sprawy nurtujące

jego środowisko

harcerskie.

Karolina, która swego czasu

realizowała pod moją opieką

próbę podharcmistrzowską,

można powiedzieć, że była podopieczną

totalnie niezdecydowaną,

co chce w życiu robić. Bez przerwy

zmieniała zdanie w kwestii swoich życiowych

priorytetów: raz chciała studiować

to, innym razem zupełnie coś

innego, raz ważna była dla niej gra na

saksofonie, za dwa dni jednak teatr…

Naprawdę można było stracić do niej

cierpliwość. Ktoś mógłby powiedzieć,

że nie dojrzała, żeby zostać podharcmistrzynią.

Ale było zupełnie inaczej.

Umieć określać kierunki swojego rozwoju,

to właśnie dawać sobie prawo

do eksperymentowania na rzecz dążenia

do własnej dojrzałości, czasem

do „pokapryszenia”, czy na pewno to

rozwiązanie jest dla mnie najlepsze,

czy zyskam dzięki niemu coś wartościowego

dla siebie, czy będzie to dla

mnie okazją do zdobycia nowego doświadczenia…

Brzmi egoistycznie?

Być może, ale choć trudno wyznaczyć

granicę między tym, czy ktoś naprawdę

zmienia zdanie w sposób przemyślany,

a tym, czy po prostu „odpuszcza”

i wycofuje się przy najmniejszej

trudności, warto czasem sobie na taki

egoizm pozwolić. To często wymaga

nie lada odwagi, bo skłonni jesteśmy

uważać, że raz podjętej decyzji trzeba

się trzymać i nie wycofywać się ze

swoich postanowień, nawet jeśli one

nas uwierają. A gdzie odpowiedzialność,

gdzie służba? Dla mnie odpowiedzialność

przejawia się właśnie

w tym, że nie tkwimy z uporem w postanowieniach,

z którymi przestaliśmy

się utożsamiać, bo to blokuje nasz rozwój,

wypala naszą motywację, a przez

to szkodzi tym, z którymi pracujemy.

Określać kierunki swojego rozwoju to

poszukiwać, myśleć krytycznie, przystępować

do działania, ale też wycofywać

się, jeśli trzeba. To patrzeć na to,

gdzie teraz jestem i wyznaczać sobie

wciąż nowe cele. To umieć mierzyć

się ze zmianami, które naturalnie następują

w naszym życiu. Współczesny

świat stawia tutaj poprzeczkę bardzo

wysoko i wymaga od nas elastyczności

na niemalże wszystkich polach.

Czas realizacji każdej próby jest najlepszy

na obieranie różnych szlaków,

którymi chcemy kroczyć, na próbowanie,

która droga jest tą właściwą.

Im więcej myślimy nad sobą, nad

swoim rozwojem, tym więcej mamy

dylematów dotyczących nas samych.

Byłam wielokrotnie świadkiem, gdy

podczas realizacji próby podharcmistrzowskiej

(a tak naprawdę każdej)

instruktorzy zadawali sobie pytanie,

czy w ogóle warto dalej być w harcerstwie

– gdy już świadomi tego, czego

potrzebują, weryfikowali, czy w ZHP

mają szansę się rozwijać tak, jakby

chcieli. Jak można? – ktoś zapyta. Ale

dla mnie to jest najcenniejsza postawa,

bo właśnie z tych najbardziej krytycznych

osób mamy potem najlepszych

instruktorów ZHP. Ich decyzja, żeby

realizować się dalej w harcerstwie, jest

przemyślana, samodzielna i podjęta ze

świadomością wszelkich ograniczeń,

na które mogą natrafić.

Karolina jest teraz świetną instruktorką.

Kończy studia, ma swoje zainteresowania

i pasje, którym się poświęca.

Pewnie jeszcze nie raz zmieni zdanie

na temat swojej przyszłości. Życzę jej

tego, bo wiem, że myśli o sobie i działa

świadomie. Waśnie takie momenty

zwrotne, które sami sobie planujemy

i nad którymi mamy kontrolę, są najlepszym

motorem naszego rozwoju.

wakacje 2015

31


pogromczyni mitów

Obozowe wsparcie

dla drużynowego

Pamiętam zdziwienie, jakiego doznałam, kiedy z jednej strony zupełnego braku zainteresowania

po raz pierwszy pojechałam jako drużynowa tym, jak przygotowana jest do obozu najmłodsza

na obóz. Harcerką byłam już równą dekadę, kadra, z drugiej – wyręczania tych młodych z zadań

ostatnie dwa obozy pełniłam funkcję przybocznej, wychowawczych. Efekt, jak sobie można wyobrazić,

był jeden: mój pierwszy obóz poprowadziłam

od grudnia poprzedniego roku samodzielnie prowadziłam

drużynę, a miesiąc wcześniej zakończyłam w istocie jak cywilną kolonię. Stanica chorągwi,

pozytywnie próbę przewodnikowską. Jednak dopiero

na miejscu olśniło mnie, że powinnam dla swojej 0000 jęć dodatkowych, 0100 0001 0001 wykorzystaliśmy 1110 1111 więc 0000 wszystkie 0010 0001

gdzie obóz się odbywał, posiadała bogatą ofertę za-

drużyny przygotować „jakiś program”, bo nikt tego 1110 możliwości 0101 0101 przewidziane 1100 0010 w odpłatności: 0011 0011 wyplatanie 0001 0000 000

za mnie nie zrobi.

0000 koszyków, 1110 Po człowiekowi. drugie, 0101 lepienie samo 0101 z Przy kandydowanie gliny, 1100 a 0010 nawet 0011 rejs do zorganizowania

Jamboree czujemy 0101 kolonijne 1100 w się Polsce przeplatane bez-

0010 to 0011 wydarzenie były 0011 niespecjalnie 0000 o charak-

0101 010

małą 0011 łódką.

ogniu Zajęcia 0101

0001 000

Mimo że uczestniczyłam we wszystkich przed-000obozowych spotkaniach kadry, po prostu nie wie-

ze piecznie, sobą terze powiązanymi epokowym zapewnia dla zajęciami nam naszej organizacji z „wiedzy harcer-

i dla każ-

1100 0010 0011 0011 0001 0000 1110 0101 1100 001

działam, że powinnam mieć napisany, a wcześniej skiej”. przetrwanie; dego dzieciaka, gdy ktoś który choć raz zainteresował się

0011 0011 0001 0101 0101 1100 0010 0011 0001 000

przemyślany, program. Prawdopodobnie komendant Jedyne, jest harcerstwem. zziębnięty, czego się To może po nie latach się tylko projekt, nie wstydzę, jak przygotować

nim duży

0000 zaangażowanie

przy

obozu sądził, że jest to sprawa oczywista, a jednocześnie

nie odczuwał potrzeby kontrolowania moich czyli sobie 1110 kim zastępowych, wyobrazić wielowątkowy 0101 0101

1110 0101

ogrzać. w zlot

0101

tworzenie za Trudno dziewięć

1100 0010

tych zajęć lat,

0011

to „małej przede

0011

kadry”, wszyst-

0001 000

0000

a obóz 1100

także proces 0010

starszych dojścia 0011

harcerek, do 0011 takiej 0001 000

które

0001

działań. Ponieważ zgrupowanie liczyło tylko dwie dopiero bez 0000 jakości ogniska 0000

po wakacjach pracy czy 1110 w cotygodniową

0000 przyjąć wybrała

ZHP, 0101

objęły która 0101

swoje pozwoli 1100

zastępy. nam 0010

Każda godnie 0011 001

drużyny, nie mieliśmy zastępcy do spraw programowych,

który by mógł w którymś momencie spraw-0011 przekazać bez 0001 to przede blasku go 0000 płomienia wszystkim 0000 pozostałym 1110 program 0000 wychowawczy

(na 0100 obozie 0001 była 0001

0001

z nich

0000 zbiórkę skautów sobie

1110 choćby z temat całego 0101

i

0101 świata. miała

1100

samodzielnie Te liczne 0010 wątki 0011 001

Ooooo

dzić mój obozowy program pracy lub przynajmniej 0011 nas świecy. 0011 tylko w zastępach 0001 dziesiątka). Ogień 0000 i towarzyszy

0011 dry, przypadku coraz 0011 nam szersze przy 0001 nie wielu zmarnowałam 0000 otwarcie 0000 na działania 1110 szansy 0101 na między-

sta-

0101 110

drużynach, W 0000 ten sposób 1110 ciągłe 0101 kształcenie przynajmniej 0101 1100 ka-

001

zweryfikować jego istnienie. Uczyłam się więc 0010 w ich

przez działanie. Dosłownie założyłam, że będzie 1100 wianie ważnych 0011 narodowe, wyzwań 0011 wydarzeniach: wspinanie i 0001 naukę 0000 w działaniu. się 0000 na coraz 0101 wyższy 0101 poziom 1100 00

tak, jak było na naszych obozach wcześniej. 0000 w 0000 pracy czasie logistycznej, 1110 składania 0101 0101 promocyjnej 1100 0010 i wizerunkowej. 0011 0011 000

A wcześniej nasza drużyna działała w szczepie 0000 O Przyrzeczenia,

0101

To tym, też

0101 że umacnianie obóz 1100

Zobowiązania

z władzami Instruktorskiego.

pracy państwowymi drużyny, dowiedziałam i regionalnymi. się dobre Ja w to

powinien 0010

wizerunku

0011 być podsumowaniem

ZHP

0011

w

0001

relacjach

0101 010

i ostatnie trzy lata program był ogólnoobozowy. śródrocznej 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 110

Były w nim co prawda „okienka” na czas dla drużyn,

ale były to tylko wyjątki od generalnej regu-

dobrego są W konkretne listopadzie mogłabym zwyczaje uczestniczyłem osiągnąć nie w tylko spotkaniu podczas sze-

kilka W bardzo lat wielu później. wierzę. środowiskach

1100 0010 0011 0011 Szkoda, 0001 bo zdecydowanie 0000 1110 0101 więcej 0101 110

1100

ły. Ostatniego roku kadra była tak ambitna, że całe tego związane

1100

fów obozu, organizacji

0010

z ale jego

0011

w rozpaleniem

0101 nu prowadzenia WOSM. 0101 i trzymaniem 1100 Daleki 0010

skautowych

0011 0001

ogóle w pierwszych europejskiego

0000 0000

miesiącach

regio-

1110

1110

życie obozowe podporządkowała koncepcji „ula”,

drużyny, jestem 0011

gdybym od przesadnego 0001

Chcesz

0000

była bardziej optymizmu,

0101 aby ukierunkowana nie nie 1100 zakładam zgasł, 0010 też 0011

0000 111

1110

w którym poszczególne grupy wiekowe tworzyły świadomie straży, 0101

przez różowych 0011 0001

moich mentorów. okularów, 0000 ale 000

„roje”, czyli programowo i logistycznie oddzielne

0001

Ogromna pielęgnowaniem 0101 od kilku szkoda.

0101 lat 1100 w Cóż, takich go, 0010

sama gremiach 0011

uczyłam

0011 o ZHP się

0001

na mówi swych

0000 się 000

podobozy. Niewiele dziś z tamtych zajęć pamiętam, 0000 błędach. aby 1110 coraz dawał 0101 lepiej. jak 0101 David najwięcej 1100 McKee 0010 (dyrektor 0011 0011 europejskiego

regionu 1110 ciepła. WOSM) 0101 0101 powiedział, 1100 0011 że inne 0011 organi-

0001 0

0001 000

gdyż nie brałam udziału w ich przygotowywaniu, 0000 światła 0000

a będąc oboźną i opiekując się najmłodszą z grup, 0101 1100 zacje 0010 mogą 0011 wzorować 0011 się 0001 na ZHP 0101 pod 0101 względem 1100 001

sama w nich nie uczestniczyłam.

0011 0001 rozwoju 0000 komunikacji 0000 1110 HM. i LUCYNA kreowania 0101 0101 CZECHOWSKA nowoczesnego 1100 0010 001

Mając 16-17 lat, doświadczyłam więc na sobie 0011 Rozwijanie

0011 wizerunku 0001 oraz 0000 – to 1110 dla mnie 0101 ważne 0101 1100 – wychodzenia

z zadłużenia

0010 001

dwóch grzechów głównych naszej starszej kadry: 0010

duchowości

0011 0011 0001

składkowego.

0000 0000 1110 0101 0101 110

u naszych harcerzy

1100 0010 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101 110

Mówisz o miejscu ZHP na skautowej

1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0000

32

wakacje 2015

Moim mapie zdaniem świata to oraz o Jamboree z tak

0101

przede

1100

dużą wszystkim

0010

pasją,

0011

ale roz- przecież

0011 0001

nie

0000

zajmujesz

0000

się

1110

Zamów pren


felieton pół wieku

część 15

A jednak (niestety)

tacy jak inni...

Pamiętacie dziesięciotysięczne hufce? Takie, I przez lata małżeństwa te były szczęśliwe. Tak

jakim był nasz? A przecież nie byliśmy największym

środowiskiem w kraju… No tak, Ona podrywa go – przystojnego, wysokiego, uro-

jak państwo K. To typowe obozowe małżeństwo.

tylko nieliczni mają tyle lat, aby pamiętać tamte czego i nieśmiałego młodego instruktora, za którym

zamierzchłe czasy. Niektóre hufce były wielkości

oglądała się każda dziewczyna. Po obozie ślub

dzisiejszych chorągwi. Zuchy, harcerze, harcerze i pięćdziesiąt lat szczęśliwego wspólnego życia.

starsi i instruktorzy… Tych ostatnich – harcerzy Niedawno obchodzili rocznicę. Tak jak państwo P.

0101 0101 i harcerek 1100 starszych 0010 0011 oraz 0011 instruktorów 0001 0000 i instruktorek

0000 Ona podobała mi się, lecz nawet spojrzeć na mnie

0101 – 0101 ponad 1100 szesnastoletnich 0010 0011 0011 młodych 0001 ludzi 0000 nie chciała, wolała innego. Są dziś P. szczęśliwy-

0 1110

śmy 0 0000 poprzez było 1110 nas przeróżne 0101 w hufcu 0101 akty ze 1100 dwa prawa tysiące. 0011 wewnętrznego.

1 1100 Potrzebujemy normalne, 0010 0011 że też działo 0011 dobrego się 0000 między planu 0000 stabili-

nimi 1110 (no, 0101 między 0101 Tak jak E. i J. Ich córka została wybitną instruk-

0011 I było 0001 zupełnie 0000 mi dziadkami, spokojnie patrzącymi w przyszłość.

zacyjnego, nami) który to, co będzie dziać działać się musiało, we wszystkich

0 0011 0011 0001 0000 0000 0101 co miało 0101 miejsce 1100 0010 za torką, zięć też był oczywiście instruktorem. Przed

jednostkach czasów ZHP Andrzeja posiadających Małkowskiego osobowość

0 0000 1110 0101 1100 0010 0011 (i 0011 jego 0001 narzeczonej

a więc a później na szczeblu żony Olgi centralnym Drahonowskiej) i w chorą-

i ma miej-

Ale, ku mojemu zaskoczeniu, część naszych

0000 wnukami świetlana harcerska przyszłość.

prawną,

gwiach.

0 0000

sce Problemy,

1110 0101

dziś. Nic jakie

0101

nowego trzeba

1100

pod będzie

0010

słońcem. rozwiązać

0011 0011 0001

Wielkie, niewyobrażalne

to finansowanie 0101 0101 1100

harcerskich małżeństw rozpadła się. Przez lata

najszybciej, 0 0000 1110

i małe miłości działania 1100

i fascynacje. chorągwi 0010 0011 0011

On i ona. nic tego nie zapowiadało. I w którymś roku pękło.

i 1 hufców 0001

Ona jako 0000

i on. jednostek 0000 1110

Młodzieńcze „zarządzających 0101 0101 1100

zdrady i harcerstwem”,

1 0001

0010 0011

nowe związki. Okazało się, że on, zgodnie z banalnym schematem,

zakochał się w młodszej. I odszedł. A ona, nie

Codzienna moim 0000 zdaniem 0000

burza

1110

hormonów. obsługa 0101 administracyjna

0101

W szczepach,

1100 0010

drużynach

1111 zbyt i 0000 między wiele 0010 naszych szczepami. 0001 środków. 0101 W namiestnictwach…

0101 1100 0010

0011

pochłania 1110

opsss!

wiedzieć dlaczego, znalazła swe szczęście w ramionach

innego. Smutno, bo wydawało się, że my,

To 0 0011 trzeba W 0011 trakcie zrobić 0001 spokojnie kilkutysięcznej 0000 i metodycznie. 0000 akcji 1110 letniej. 0101 Potrzebujemy

0 0010 0011 Nasz za to 0011 komendant silnego 0001 impulsu hufca 0000 i – 0000 dużej ogromny zmiany 1110 autorytet 0101 0101 – instruktorzy harcerscy, jesteśmy ulepieni z innej

0101 1100

w 10 sposobie 0011 był 0011 z finansowania nas 0000 dumny. 0101 Szczególnie całej 0101 organizacji, 1100 wtedy, 0010 w gdy tym 0011 stawaliśmy

wszystkim 1110 na ślubnym 0101 działalności 1100 kobiercu. 0010 pożytku 0011 Ale i publicz-

0011 ja też 0001 cieszyłem 0000 cerstwie, ta obietnica wypowiedziana w urzędzie

0011 gliny, że jesteśmy mądrzejsi, lepsi. Że u nas, w har-

przede 1 0000

nego,

1 1100

którą się, 0010 gdy prowadzimy

0011 jeden 0001 z moich na wszystkich

0000 byłych 0000 i dorosłych szczeblach

ZHP.

1110 0101 już 1100 zuchów

0011 został 0011 mężem 0001 0000 zaprzyjaźnionej 0000 1110 szczepowej 0101 0101 na. Bo przecież nie były to małżeństwa przypad-

stanu cywilnego lub w kościele będzie dotrzyma-

0 0010

0 0010

a drugi

0011

zuch

0011

– byłej

0001

drużynowej

0000 0000

z mojego

1110 0101

szczepu.

0101

kowe, były zawierane odpowiedzialnie, z rozwagą.

Tych instruktorskich małżeństw w szczepie mieliśmy

ponad dziesięć, lecz to już inna historia. czym nie różnimy się od innych naszych rodaków.

Niestety w tej sferze jesteśmy tacy sami, ni-

0101 0101 1100 0010 0011 0011 0001 0000 0000

przeczytać

0 0101 0101 1100 0010 0011

więcej?

Małżeństwa instruktorskie Moim 0011

były zdaniem 0001 0000 0000

ukoronowaniem

Tak bym chciał, aby wszystkie nasze instruktorskie

małżeństwa były jak K., jak P., jak E. i J. A

0 1110 0000

naszych

0100 obsługa wielkich

0001 0001 administracyjna

miłości.

1110

Tak.

1111

Komendant

0000 0010

0 umeratę 1110 hufca 0101 był 0101 z w nas 1100 hufcach cyfrową!

dumny. 0010 i 0011 chorągwiach

Sam 0011 doprowadził 0001 0000 do jednak w kilku przypadkach coś się nie udało. Jak

0 0000 pochłania tego, 1110 że jego zbyt 0101 żona wiele 0101 została 1100 naszych 0010 instruktorką, środków. 0011 0011 i cieszył 0001 to w życiu…

000 0000 się z każdego 0101 0101 harcerskiego 0011 0001 związku. 0000 Tradycyjnie 0000 0101

0 0011 w 0001 imieniu 0000 komendy 0000 wręczał 1110 0101 nam 1100 – małżeństwom 0010 0011

1 0011 instruktorskim 0001 0000 – 0000 prezent 1110 ślubny 0101 – 0101 komplet 1100 sztućców.

0001 W pomysły? kilkudziesięciu 0000 0000 1110 domach 0101 te 0101 sztućce 1100 do dziś 1100

0010

HM. ADAM CZETWERTYŃSKI

Jakie 1 0011 masz

Przede

0 0010 są wszystkim

0011 używane. 0011

rozwój W 0001 moim działalności

0000 też. 0000

gospodarczej

i utworzenie kapitału żelaznego.

1110 0101 0101

0 0010 0011 0011 0001 0000 0000 1110 0101 0101

0100 0001 0001 1110 1111 0000 0010 0001 0101

Była już próba wprowadzenia obowiązku

budowania

0101 0101 1100

kapitału

0010

żelaznego

0011 0011 0001 0000 0000

wakacje 2015 33


instruktorskie przypomnienia

Tak, kurs trzeba przeżyć

Hm. Stefan Mirowski, dla przypomnienia

(choć – mam nadzieję – że to zbędne)

przewodniczący ZHP w latach 1990-

1996, wygłaszał przez wiele lat fascynujące gawędy,

które systematycznie ukazywały się drukiem

w miesięczniku „Czuwaj”. Wiele z tych gawęd

pisał też specjalnie do naszego pisma. Był naszym

najsolidniejszym (jak wieść głosi) autorem.

Potem, przez zlotem zegrzyńskim w 1995 r., wydaliśmy

je w formie chyba powszechnie znanego

zbiorku „Styl życia”.

Jednym z najbardziej znanych i powtarzanych cytatów

hm. S. Mirowskiego jest ten, który dotyczy

kształcenia: „Kursu instruktorskiego nie można

odbyć, kurs trzeba przeżyć”.

Przy tym nie chodzi o przeżycie w sensie przetrzymać,

ujść z życiem. Oczywiście druh Stefan Mirowski

i wszyscy powtarzający jego słowa mają

na myśli to znaczenie przeżycia, które „Słownik

języka polskiego” PWN definiuje w następujący

sposób:

doznać silnych emocji w związku z czymś;

żywo zareagować na coś; przejąć się czymś,

co powstało w świadomości, w wyobraźni.

A cóż dla nas w Związku, w naszym harcerskim

kształceniu oznacza przeżycie? Dlaczego tak często

wracamy do tej złotej myśli?

Najczęściej słyszę słowa o przeżyciu kursu podczas

rozmaitych szkoleń dla kadry kształcącej

– aby uzasadnić czy wzmocnić przekonanie, że

harcerskie uczenie musi odbywać się w działaniu.

Tylko w działaniu. Autorytet hm. Mirowskiego

używany jest więc po to, aby obrzydzić, zdyskredytować

styl kształcenia, który sprowadza się do

wielogodzinnego siedzenia, najczęściej przy stolikach,

biernego słuchania prowadzącego i oglądania

prezentacji wyświetlanej na ekranie z rzutnika,

ew. pisania markerem na szarym arkuszu papieru.

Znamy to?

Oczywiście uznanie takiego kształcenia za harcerskie

to byłaby przesada. Należy jednak pamiętać,

że kształcenie w ZHP, szczególnie dla kadry powyżej

drużynowych (np. namiestników, kształceniowców,

komendantów), to nie zabawa z nastolatkami,

zatem musimy uwzględniać w nim

specyfikę uczenia osób dorosłych. A ta wskazuje,

że czasami trzeba używać tak znienawidzonych,

„nieharcerskich” form podawczych – w imię naszej

skuteczności!

Napisałem o przesadzie.

Rzecz w tym, że przesada

w drugą stronę też bywa uciążliwa!

Bo naprawdę, aby przeżyć kurs, nie trzeba przez

tydzień żyć wyłącznie o chlebie i wodzie, oczywiście

bez telefonu komórkowego i dostępu do

sieci, przemierzać kilometry przez bagna, czołgać

się w błocie itd. Nie trzeba też każdych zajęć kursowych

okraszać tysiącem ozdobników, niespotykanymi

formami. Nie trzeba! Bo przeżycie to

emocje, to coś, co dzieje się w naszej głowie, co

porusza naszą wyobraźnię, uruchamia myślenie

w nowym kierunku.

Aby dokonać wstrząsów, zmian w umysłach naszych

kursantów, nie trzeba wcale ekstremalnych

doznań na ciele, bagien, głodówki itd. Wystarczą

ludzie – niesamowici uczestnicy kursu i charyzmatyczni

liderzy.

HM. GRZEGORZ CAŁEK

34

wakacje 2015


e k l a m a

TO MIEJSCE CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ

reklama@czuwaj.pl

Redaktor naczelny:

hm. Grzegorz Całek

naczelny@czuwaj.pl, 501 GCALEK

Zastępczyni

redaktora naczelnego:

hm. Halina Jankowska

misia@czuwaj.pl

Kontakt z redakcją:

ul. Konopnickiej 6, p. 103

00-491 Warszawa

czuwaj@zhp.pl

twitter.com/CzuwajZHP

ew. telefon: 22 33 90 759

Kolegium redakcyjne:

hm. Adam Czetwertyński

hm. Karol Gzyl

hm. Emilia Kulczyk-Prus

hm. Ewa Lachiewicz

Stali współpracownicy:

hm. Paweł Chmielewski

hm. Jakub Cichocki

hm. Lucyna Czechowska

hm. Maria Kotkiewicz

hm. Cezary Przęczek

hm. Anita Regucka-Kwaśnik

phm. Piotr Rodzoch (foto)

Wydawca:

Główna Kwatera ZHP

Producent:

4 Żywioły sp. z o.o.

Konto do prenumeraty:

4 Żywioły sp. z o.o.

46 1050 1038 1000 0090 6288 6644

Zdjęcia:

Grzegorz Całek, Piotr Rodzoch lub archiwum redakcji,

pozostałe – wg podpisów

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych,

zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów

oraz zmiany ich tytułów i śródtytułów.

Redakcja nie płaci honorariów autorskich

– wszystkie teksty i zdjęcia powstają społecznie.

Nadesłanie tekstu jest równoznaczne

z akceptacją powyższych zasad.

Redakcja nie odpowiada za treść reklam.

wakacje Nakład: 2015 900 egz. 35


Harcerska

pamięć

1. Cele konkursu to: podniesienie poziomu

wiedzy dzieci i młodzieży o ważnych

wydarzeniach z historii oręża polskiego,

rozwój postaw patriotycznych dzieci

i młodzieży, przyczynienie się do ochrony

miejsc pamięci narodowej, rozwój

współpracy jednostek harcerskich ze

środowiskami kombatanckimi oraz

zwiększenie wśród dzieci i młodzieży

szacunku do kombatantów i ich dokonań,

zebranie i popularyzowanie dobrych praktyk,

pomysłów i dokonań środowisk harcerskich

w zakresie wychowania patriotycznego

i historycznego, ochrony miejsc pamięci

narodowej oraz współpracy z kombatantami.

2. Udział w konkursie może wziąć każda

jednostka harcerska prowadząca działania

zbieżne z celami konkursu.

3. Aby wziąć udział w konkursie, jednostka

musi przesłać do 7 września 2015 r.

materiały konkursowe w postaci

elektronicznej pod adresem: czuwaj@zhp.pl.

4. Materiały konkursowe powinny zawierać:

a. opis prowadzonych działań (w czasie

ostatnich 5 lat) o objętości 2-5 stron

b. zdjęcia, skany itp. dokumentujące

prowadzone działania – maksimum 15

plików

c. informacje adresowe zgłaszanej jednostki

harcerskiej

d. informacje kontaktowe (e-mail, telefon)

do osoby przygotowującej materiały

konkursowe.

5. W konkursie przewidziane są minimum

trzy główne nagrody oraz nieograniczona

liczba wyróżnień. Jury ma prawo dokonać

swobodnego podziału nagród i wyróżnień.

Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.

6. Uczestnicy otrzymają informację o wynikach

konkursu wraz z zaproszeniem na jego

uroczyste podsumowanie do 10 września

2015 r.

7. Wręczenie dyplomów dla wszystkich

uczestników konkursu oraz nagród nastąpi

podczas podsumowania konkursu, które

odbędzie się w Warszawie 19 września

2015 r.

8. Materiały nadesłane na konkurs nie

podlegają zwrotowi. Mogą być wykorzystane

przez organizatora konkursu w celu

upowszechniania, w szczególności w celu

publikacji w katalogu pokonkursowym.

9. Koszty przygotowania i przesłania

materiałów konkursowych ponosi

zgłaszający.

10. Nadesłanie materiałów konkursowych

oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

KONKURS JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

More magazines by this user
Similar magazines