НОМЕНКЛАТУРА НА АРТИКУЛИТЕ

klucharski.com

НОМЕНКЛАТУРА НА АРТИКУЛИТЕ

НОМЕНКЛАТУРА НА АРТИКУЛИТЕ

към дата 19.08.2011

# наименование код група мярка пр. цена #1

1 AA43RP29 ASSA 015130 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

2 AM2P46 ARMAN 015131 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

3 AU73P155 ABUS 015134 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.00

4 AX4RP147 015133 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

5 BAT5RP168 015132 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

6 BO4P45 BOSCH 015129 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

7 C25LP113 015128 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 3.10

8 C46LP113 015121 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.50

9 C47LP113 015120 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.50

10 CAT1P114 CATERPILLAR 015103 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

11 COB1 COBRA 015106 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.45

12 CU2RP3 CLAUSOR 015102 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

13 CU4RP17 CLAUSOR 015104 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

14 CY55P103 CHRYSLER 015105 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 1.00

15 CY57P103 015116 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

16 CY58RP103 CHRYSLER 015118 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 1.00

17 CY61P103 CHRYSLER O15127 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

18 CY62P126 CHRYSLER 015117 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 1.00

19 DFN1P138 015123 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

20 DM2P45 DOM 015119 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

21 DM2RP46 DOM 015108 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

22 DS2RP123 DAIHATSU 015113 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

23 DT11P159 DATSUN 015114 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

24 DT13P159 DATSUN 015115 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

25 DT8P30 DATSU 015112 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

26 DT8RP30 DATSUN 015107 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

27 DT9P30 DATSUN O15122 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

28 DW1P140 DAEWOO 015109 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

29 DW1RP140 DAEWOO 015111 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

30 DW2RP140 DAEWOO 015110 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

31 DW4RP146 DAEWOO 015124 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

32 DW5P146 DAEWOO 015125 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

33 DW6RP137 DAEWOO 015126 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

34 DW7P15 DEAWOO 015100 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

35 F19P72 FAB 015138 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

36 F20P3 FAB 015139 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

37 F33RP2 FAB 015250 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

38 FD18RP128 FORD 015252 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 1.00

39 FD21RP95 FORD 015265 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

40 FD4RP54 FORD 015267 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

41 FD6RP56 FORD 015266 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 1.00

42 FD8P95 FORD 015242 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

43 FD9RP83 FORD 015137 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 1.00

44 FK1P43 FUKI-DATSUN 015268 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

45 FK1RP30 FUKI-DATSUN 015136 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

46 GB11P14 GIOBERT 015147 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

47 GB12RP46 GIOBERT 015241 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

48 GB13P64 GIOBERT 015246 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

49 GB14RP100 GIOBERT 015245 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

50 GB14RP118 GIOBERT 015142 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

51 GB14RP6 GIOBERT 015240 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

52 GB14RP64 GIOBERT 015135 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

53 GB15P11 GIOBERT 015146 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

54 GB16RP39 GIOBERT 015253 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80


НОМЕНКЛАТУРА НА АРТИКУЛИТЕ

-- страница 2 --

# наименование код група мярка пр. цена #1

55 GB6P113 GIOBERT 015248 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

56 GB7RP6 GIOBERT 015239 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

57 GB8RP46 GIOBERT 015141 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

58 GB9RP110 GIOBERT 015140 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

59 GB9RP14 GIOBERT 015251 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

60 GB9RP6 GIOBERT 015143 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

61 GM10P3 GENERAL MOTORS 015145 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

62 GM11RP34 GENERAL MOTORS 015247 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

63 GM12RP34 GENERAL MOTORS 015255 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 1.00

64 GM13RP34 GENERAL MOTORS 015256 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 1.00

65 GM14RP104 015260 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

66 GM16P94 GENERAL MOTORS 015144 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

67 GM17RP94 GENERAL MOTORS 015259 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

68 GM18RP105 GENERAL MOTORS 015257 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 1.00

69 GM21P104 GENERAL MOTORS 015243 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

70 GM22P104 GENERAL MOTORS 015244 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

71 GM23P106 GENERAL MOTORS 015249 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

72 GM25P94 GENERAL MOTORS 015262 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

73 GM29P94 GENERAL MOTORS 015263 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

74 GM2P34 GENERAL MOTORS 015264 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

75 GM31P106 GENERAL MOTORS 015258 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 1.00

76 GM3P34 GENERAL MOTORS 015261 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

77 GM9P120 GENERAL MOTORS 015254 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 1.00

78 HD19P21 HONDA 015289 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

79 HD20P21 HONDA 015301 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

80 HD24P113 HONDA 015327 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

81 HD24RP113 HONDA 015335 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

82 HD25P22 HONDA 015340 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

83 HD25RP22 HONDA 015339 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

84 HD35P23 HONDA 015298 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

85 HD35RP23 HONDA 015281 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

86 HD36P23 HONDA 015290 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

87 HD36RP23 HONDA 015288 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

88 HD37RLP23 HONDA 015313 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

89 HD38P22 HONDA 015292 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

90 HD38RP22 HONDA 015325 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

91 HD39P22 HONDA 015280 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

92 HD39RP HONDA 015348 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

93 HD41P113 HONDA 015296 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

94 HD42RP84 HONDA 015315 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

95 HD43RP113 HONDA 015314 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

96 HD44P93 HONDA 015346 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

97 HD46P31 HONDA 015309 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

98 HD46RP31 HONDA 015310 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

99 HD47RP31 HONDA 015318 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

100 HD51RP113 HONDA 015297 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

101 HD52P31 HONDA 015333 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

102 HD52RP31 HONDA 015319 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

103 HD55P113 HONDA 015320 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

104 HD56P31 HONDA 015269 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

105 HD56RP31 HONDA 015321 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

106 HD57P161 HONDA 015329 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

107 HD57RP161 HONDA 015330 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

108 HF30P9 HUF 015295 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80


НОМЕНКЛАТУРА НА АРТИКУЛИТЕ

-- страница 3 --

# наименование код група мярка пр. цена #1

109 HF36P25 HUF 015332 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

110 HF37LP1 HUF 015317 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 6.50

111 HF38AP18 HUF 015337 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

112 HF38P17 HUF 015274 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

113 HF39P17 HUF 015273 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

114 HF40P18 HUF 015336 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

115 HF42P15 HUF 015271 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

116 HF43P136 HUF 015278 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

117 HF43P15 HUF 015276 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

118 HF44P131 HUF 015343 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

119 HF44P2 HUF 015272 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

120 HF44P65 HUF 015303 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

121 HF44RP131 HUF 015322 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

122 HF46P17 HUF 015287 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

123 HF46RP17 HUF 015285 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

124 HF48P8 HUF 015275 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

125 HF49P62 HUF 015270 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

126 HF51P17 HUF 015277 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

127 HF52P18 HUF 015284 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

128 HF53P17 HUF 015328 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

129 HF55P65 HUF 015326 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

130 HF56P131 HUF 015351 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 1.00

131 HF59P150 HUF 015334 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

132 HF64P162 HUF 015331 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

133 HF68P162 HUF 015353 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

134 HF70P171 HUF 015352 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

135 HFAUP17 HUF 015311 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

136 HFHBLP8 HUF 015312 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

137 HFHBP19 HUF 015283 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

138 HFHZP17 HUF 015293 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

139 HFJP27 HUF 015302 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

140 HFNUP17 HUF 015279 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

141 HYN11P129 HYUNDAI 015307 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

142 HYN12P129 015308 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

143 HYN1P79 HYUNDAI 015282 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

144 HYN2RP114 HYUNDAI 015294 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

145 HYN3RP107 HYUNDAI 015286 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

146 HYN4RP114 HYUNDAI 015338 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

147 HYN5P36 HYUNDAI 015299 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

148 HYN6P77 015300 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

149 HYN7P107 HYUNDAI 015324 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 1.00

150 HYN9P107 HYUNDAI 015291 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

151 IM4RP75 IMSA 015316 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

152 IM7P15 IMSA 015354 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

153 IM9RP75 IMSA 015345 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

154 ISU5P36 ISUZU 015359 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

155 ISU7P166 ISUZU 015344 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

156 JIS4P JIS 015347 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

157 KIA1RP142 KIA 015342 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

158 KIA3P142 KIA 015305 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

159 KIA3RP142 KIA 015304 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

160 KL5LP4 KOLB 015323 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

161 KL5XP5 KOLB 015306 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

162 KW15P108 KAWASAKI 015358 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80


НОМЕНКЛАТУРА НА АРТИКУЛИТЕ

-- страница 4 --

# наименование код група мярка пр. цена #1

163 KW16P108 KAWASAKI 015355 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

164 KW16P85 KAWASAKI 015341 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

165 KW17P108 KAWASAKI 015349 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

166 KW18P KAWASAKI 015350 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

167 KYM1P142 KYMCO 015356 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

168 KYM1RP142 KYMCO 015357 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

169 LAD1RP45 LADA-MOSKVITCH 015149 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

170 LAD2RP45 LADA-MOSKVITCH 015150 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

171 LAD3RP45 LADA-MOSKVITCH 015213 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

172 LF7P45 LOWE FLETCHER 015216 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

173 LM6P LMP 015151 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

174 LM7P LMP 015152 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

175 LMPP LMP 015153 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

176 MIT1P36 MITSUBISHI 015154 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

177 MIT2P36 MITSUBISHI 015179 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

178 MIT2RP36 MITSUBISHI 015193 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

179 MIT3P36 MITSUBISHI 015155 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

180 MIT4P36 MITSUBISHI 015162 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

181 MIT5P36 MITSUBISHI 015157 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

182 MIT6P36 MITSUBISHI 015160 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

183 MIT7P77 MITSUBISHI 015189 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

184 MIT8RP77 MITSUBISHI 015161 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

185 MRT1P30 MERIT 015219 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

186 MRT1RP30 MERIT 015203 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

187 MZ11P10 MAZDA 015163 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

188 MZ12RP88 MAZDA 015210 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

189 MZ14RP37 MAZDA 015158 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

190 MZ15RP88 MAZDA 015192 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

191 MZ16RP37 MAZDA 015190 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

192 MZ17RP37 MAZDA 015207 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

193 MZ19RP88 MAZDA 015191 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

194 MZ22P113 MAZDA 015208 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

195 MZ23RP88 MAZDA 015234 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

196 MZ24RP43 MAZDA 015236 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

197 MZ2P43 MAZDA 015202 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

198 MZ2RP MAZDA 015156 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

199 MZ4P37 MAZDA 015200 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

200 MZ4RP43 MAZDA 015238 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

201 MZ8P10 015164 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

202 MZ8RNP37 MAZDA 015180 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

203 MZ9P37 MAZDA 015201 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

204 MZ9RP37 MAZDA 015159 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

205 NE19BP45 NEIMAN 015206 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

206 NE19P46 NEIMAN 015204 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

207 NE19RP44 NEIMAN 015205 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

208 NE21P44 NEIMAN 015172 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

209 NE23P45 NEIMAN 015173 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

210 NE23RP45 NEIMAN 015168 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

211 NE3P39 NEIMAN 015170 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

212 NE42P48 NEIMAN 015211 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

213 NE43P30 NEIMAN 015181 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

214 NE45P7 NEIMAN 015171 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

215 NE54P28 NEIMAN 015235 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

216 NE57LP28 NEIMAN 015194 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80


НОМЕНКЛАТУРА НА АРТИКУЛИТЕ

-- страница 5 --

# наименование код група мярка пр. цена #1

217 NE60P22 NEIMAN 015167 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

218 NE61P25 NEIMAN 015182 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

219 NE66P160 NEIMAN 015183 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

220 NE66P63 NEIMAN 015237 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

221 NE68P69 NEIMAN 015178 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 5.40

222 NE69P23 NEIMAN 015195 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

223 NE70P70 NEIMAN 015188 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

224 NE71P30 NEIMAN 015217 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

225 NE71P71 NEIMAN 015467 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

226 NE72P101 NEIMAN 015185 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

227 NE72P28 NEIMAN 015232 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

228 NE72P48 NEIMAN 015187 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

229 NE72P49 NEIMAN 015186 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

230 NE72P63 NEIMAN 015184 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

231 NE72P74 NEIMAN 015169 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

232 NE74P116 NEIMAN 015209 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

233 NE76P116 NEIMAN 015233 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

234 NE77P91 NEIMAN 015212 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

235 NE79P49 NEIMAN 015165 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

236 NE80P116 NEIMAN 015215 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

237 NE81P115 PEUGEOT 4 TRACK 015214 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

238 NS10RP92 NISSAN 015229 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 1.00

239 NS1LP30 NISSAN 015196 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

240 NS1RP NISSAN 015166 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

241 NS2P43 NISSAN 015197 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

242 NS2RP30 NISSAN 015199 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

243 NS3P43 NISSAN 015198 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

244 NS5P92 NISSAN 015148 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

245 NS8P122 NISSAN 015231 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

246 NS8P92 NISSAN 015218 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

247 OJ23P31 L. F. 015230 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

248 PGO2P170 015449 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

249 SK-U5DASS 015451 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

250 SM6P48 SIMPLEX 015413 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

251 SM6P63 SIMPLEX 015436 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

252 SM6P74 SIMPLEX 015437 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

253 SM7P145 SIMPLEX 015438 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

254 SM7P68 SIMPLEX 015414 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

255 SM8P68 SIMPLEX 015412 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

256 SP19P46 SIPEA 015415 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

257 SP28P SIPEA 015420 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

258 SSA1P107 015452 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

259 STH1P39 015461 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

260 SZ10RP51 SUZUKI 015416 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

261 SZ11P51 SUZUKI 015433 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

262 SZ12RP32 SUZUKI 015435 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

263 SZ13RP51 SUZUKI 015418 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

264 SZ14RP125 SUZUKI 015464 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

265 SZ15RP51 SUZUKI 015446 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

266 SZ1P31 SUZUKI 015439 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

267 SZ1RP31 SUZUKI 015440 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

268 SZ5P51 SUZUKI 015441 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

269 SZ6P31 SUZUKI 015442 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

270 SZ6RP31 SUZUKI 015421 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80


НОМЕНКЛАТУРА НА АРТИКУЛИТЕ

-- страница 6 --

# наименование код група мярка пр. цена #1

271 SZ7P31 SUZUKI 015443 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

272 SZ8P51 SUZUKI 015419 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

273 SZ8RP51 SUZUKI 015417 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

274 SZ9P31 SUZUKI 015444 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

275 TAT1P51 015450 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

276 TAT2R TATA 015460 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 1.00

277 TB1P TIBBE 015422 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.00

278 TCH1P39 015463 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

279 TCH1RP39 015462 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

280 TK37P130RO 015453 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

281 TK37P143 015466 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

282 TY16RP42 TOYOTA 015425 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

283 TY27RP41 TOYOTA 015427 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

284 TY28P78 TOYOTA 015445 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

285 TY29P43 TOYOTA 015430 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

286 TY29RP41 TOYOTA 015426 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

287 TY30P42 TOYOTA 015459 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

288 TY31RP42 TOYOTA 015448 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

289 TY32P51 TOYOTA 015428 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

290 TY33RP42 TOYOTA 015434 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

291 TY34RP78 TOYOTA 015432 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

292 TY37P79 TOYOTA 015456 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

293 TY40RP79 TOYOTA 015447 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

294 TY41P78 TOYOTA 015423 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

295 TY42P79 TOYOTA 015458 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

296 TY43P80 TOYOTA 015431 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

297 TY45P79 TOYOTA 015429 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

298 TY47P80 TOYOTA 015457 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

299 TY8RP41 TOYOTA 015424 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

300 VC7P48 VACHETTE 015395 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

301 VC82P101 VACHETTE 015396 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

302 VC82P49 VACHETTE 015411 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

303 VO5P151 VOLGA 015382 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

304 W10P65 WITTE 015408 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

305 W10P9 WITTE 015381 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

306 W9P65 WITTE 015401 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

307 W9P9 WITTE 015380 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

308 WO1P46 015465 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

309 YA22P112 YAMAHA 015405 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

310 YA22RP112 YAMAHA 015374 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

311 YA23P112 YAMAHA 015373 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

312 YA23RP112 015394 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

313 YA24P112 YAMAHA 015409 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

314 YA24RP112 YAMAHA 015410 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

315 YA28P73 YAMAHA 015397 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

316 YA28RP73 YAMAHA 015372 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

317 YA31RP112 YAMAHA 015398 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

318 YA32P112 YAMAHA 015393 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

319 YA32RP81 YAMAHA 015392 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 1.00

320 YA33P81 YAMAHA 015399 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

321 YA34P112 YAMAHA 015402 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

322 YA34RP112 YAMAHA 015368 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

323 YA35RP155 YAMAHA 015400 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

324 YM22P15 YMOS 015376 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20


НОМЕНКЛАТУРА НА АРТИКУЛИТЕ

-- страница 7 --

# наименование код група мярка пр. цена #1

325 YM24P15 YMOS 015360 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

326 YM25P5 YMOS 015363 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

327 YM26RP16 YAMAHA 015403 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

328 YM27P38 YMOS 015371 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

329 YM28P17 MERCEDES YMOS 015370 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 2.20

330 YMABP27 YMOS 015366 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

331 YMBAP27 YMOS 015369 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

332 YMHALP27 YMOS 015367 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

333 YMHBLP27 YMOS 015365 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

334 YMHFP YMOS 015364 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

335 YMHYP17 YAMAHA 015404 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

336 YMNFP17 YMOS 015361 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

337 YMRP27 YMOS 015375 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 1.00

338 YUG1RP8 YUGO 015362 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

339 ZA10RP39 ZADI 015383 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

340 ZA11RP39 ZADI 015378 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

341 ZA12RP121 ZADI 015384 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

342 ZA12RP39 ZADI 015377 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

343 ZA13RP39 ZADI 015385 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

344 ZA13RP82 ZADI 015386 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

345 ZA14P152 ZADI 015406 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

346 ZA16P22 ZADI 015387 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

347 ZA17RP211 ZADI 015388 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

348 ZA18RP119 ZADI 015391 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

349 ZA18RP211 ZADI 015379 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

350 ZA19RP144 ZADI 015389 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

351 ZA6P67 ZADI 015390 5 - АВТО ПЛАСТМАСА бр. 0.80

More magazines by this user
Similar magazines