WNIOSEK o przyjęcie do kl. I PSM I stopnia w Suwałkach DANE ...

psmsuwalki.pl
  • No tags were found...

WNIOSEK o przyjęcie do kl. I PSM I stopnia w Suwałkach DANE ...

WNIOSEK o przyjęcie do kl. I PSM I stopnia w Suwałkach

DANE OSOBOWE KANDYDATA

1. Imię 2. Nazwisko

3. Data urodzenia 4. Miejsce urodzenia

5. Miejsce zamieszkania

6.PESEL

7. tel.

DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1.Imię ojca

3.Imię matki

2. Nazwisko 4. Nazwisko

5. Adres do korespondencji

6. tel. tel.

WYBÓR CYKLU KSZTAŁCENIA*

PSM I stopnia /cykl 6 – letni PION OŚWIATOWY /6 – 8 lat/

PSM I stopnia/cykl 6 – letni POPOŁUDNIOWY /6 – 8 lat /

PSM I stopnia/cykl 4 – letni POPOŁUDNIOWY /9 – 16 lat/

WYBÓR INSTRUMENTU *

dotyczy 6 – letniego cyklu nauczania

dotyczy 4– letniego cyklu nauczania

fortepian

skrzypce

wiolonczela

gitara

akordeon

klarnet

flet

fortepian

organy

altówka

wiolonczela

kontrabas

gitara

akordeon

fagot

klarnet

saksofon

trąbka

flet


* Zaznaczyć wybrany cykl i instrument

OPINIA LEKARZA O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO NAUKI GRY NA WYBRANYM

INSTRUMENCIE

Suwałki, dnia ……………………………………..

………….………………………………………………..

podpis i pieczęć lekarza

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Przyjmuję do wiadomości, że zajęcia w szkole muzycznej odbywają się niezależnie od zajęć w szkole

macierzystej, do której uczęszcza moje dziecko – niemniej uczęszczanie na nie jest obowiązkiem na

zasadach ogólnie przyjętych w szkolnictwie.

Ponadto informujemy, iż w celu zapewnienia niezbędnego funkcjonowania Szkoły Rodzice uczniów wnoszą

darowizny na cele oświatowe z przeznaczeniem na: zakup i renowację instrumentów muzycznych i

akcesoriów, zakupy płyt i nut, konsultacje u prof. z Akademii i Uniwersytetów Muzycznych, seminaria,

koncerty, konkursy, kursy, przesłuchania itp.

Suwałki, dnia ……………………………………..

………….………………………………………………..

podpis rodzica /opiekuna prawnego

W szkole istnieje możliwość odpłatnego wypożyczania niektórych instrumentów muzycznych.

More magazines by this user
Similar magazines