TRZ 12-2

junkers.serwis24.pl

TRZ 12-2

TRZ 12-2

Hrvatski

2.3 Izmjena baterija

(alkalnih LR 6)

Preporuãujemo slijedeçe marke

baterija:

• UCAR - E91-AA

• VARTA - 8006

• RAYOVAC - 815IND

• TOSHIBA - LR6G.

i

Bez baterija program

ostaje saãuvan

nekoliko minuta.

y Baterije treba redovito

provjeravati, kako bi se izbjegla

o‰teçenja zbog istjecanja kiseline.

y Prazne baterije zbrinuti u otpad

na ekolo‰ki naãin.

y Ugraditi nove baterije, pazeçi na

polaritet.

U sluãaju potpuno praznih

baterija:

Pokazivaã trepti neko vrijeme.

3 PosluÏivanje

PosluÏni organi (sl. 1):

1 Prostor za baterije

2 Minute-tipka (za minute)

3 Hour-tipka (za sate)

4 Day-tipka (za dane u tjednu)

5 Prog-tipka (program grijanja)

6 Aktivan program za godi‰nji odmor

7 Aktivan program grijanja

(skupina P1...P6)

8 Trenutaãno vrijeme na satu

9 Trenutaãni dan u tjednu

10 Aktivan ruãni pogon

11 Aktivan automatski pogon

12 Ukljuãeno grijanje

13 Tipke za pode‰avanje + i -

14 Pokazivaã temperature

15 ECO-tipka (‰tedni pogon)

16 Sklopka za vrstu pogona

17 Set-tipka (pohranjivanja)

18 Tipka programa za godi‰nji odmor

19 Reset-tipka (brisanje)

y Zamijeniti baterije.

U sluãaju praznih baterija:

âitavi pokazivaã trepti neko vrijeme.

Grijanje radi stalno.

y Zamijeniti baterije.

36

6 720 610 668 (01.08)

More magazines by this user
Similar magazines