TRZ 12-2

junkers.serwis24.pl

TRZ 12-2

TRZ 12-2

Põhiseadete muutmine

y Vajutage klahvi „Prog“

(programm) (5) korduvalt, kuni

ilmub soovitav grupp.

y Hoides allavajutatult klahvi „Day“

(päev) (4), klahvidega /

seada nädalapäev (1...7, 1-5, 6-7

või 1-7).

y Hoides allavajutatult klahvi „Hour“

(tund) (3) või „Minute“ (minut) (2)

seada klahvide / abil

seada kütmise/kokkuhoiureÏiimi

algus.

y Temperatuur seatakse

klahvidega / .

y Vajutada klahvi „Prog“

(programm) (5) korduvalt, kuni

ilmub „Set“ (mällu salvestamine).

y Vajutage klahvi „Set“ (17) seade

salvestamiseks mällu.

3.3.3 Puhkuseprogrammi

seadmine

y Vajutage puhkuse

klahvi (18).

Vilgub tundide näit.

y Hoides allavajutatult klahvi „Day“

(päev) (4), klahvidega /

seada puhkuse programmi

alguseni jäänud päevade arv

(maksimaalselt 99 päeva,

algusega keskööl, niisiis,

käesolevat päeva ei arvestata).

Vilgub minutite näit.

y Hoides allavajutatult klahvi „Day“

(päev) (4), klahvidega /

seada puhkuse programmi

kestvus (päeva, lõpp keskööl,

niisiis, tagasipöördumise päeva

arvestada ainult sel juhul, kui sel

päeval pole küte vajalik).

y Temperatuurid seatakse

klahvidega / .

y Vajutage klahvi „Set“ (17) seadete

mällu salvestamiseks.

Ekraanile ilmub .

Puhkuseprogrammi katkestamine:

y Puhkepäevade klahvi (18)

vajutada ja hoida üle 2 sekundi.

Eesti keel

52

6 720 610 668 (01.08)

More magazines by this user
Similar magazines