lista tematów - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im ...

gzowski.opole.pl

lista tematów - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im ...

19. Od ,,Makbeta” do ,,Zbrodni i kary” – literackie odbicia mrocznej strony duszy człowieka.

Ukaż różnorodne sposoby kreowania wnętrza bohaterów w wybranych utworach.

20. Model twórcy – artysty – poety w ciągu wieków. Omów temat, analizując wybrane

utwory literackie.

21. Motywy mitologiczne w polskiej literaturze renesansowej. Omów na wybranych

przykładach.

22. Motywy mitologiczne w polskiej literaturze romantycznej. Omów na wybranych

przykładach.

23. Motyw przemijania (starości).Omów, analizując wybrane utwory literackie.

24. Bohaterowie niemoralni w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów

literackich

25. Bohaterowie moralni w literaturze. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie.

26. Motyw kata i ofiary w literaturze np. współczesnej. Omów temat, analizując wybrane

utwory literackie.

27. Od mitu po fantasy. Literackie wizje innego świata. Omów na wybranych przykładach

28. Opinie o Polsce i Polakach utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych

przykładach

29. Inspiracje średniowieczne w dowolnie wybranych utworach późniejszych epok. Omów

funkcje i sposoby ich przedstawienia.

30. Motyw matki w literaturze polskiej i światowej. Omów na wybranych przykładach

31. Polskie pieśni patriotyczne i rewolucyjne. Zanalizuj wybrane przykłady.

32. Problemy oświaty i edukacji w utworach pisarzy przełomu XIX i XX w. Omów na wybranych

przykładach.

33. Tęsknota wrażliwych jednostek za lepszym światem. Omów na wybranych przykładach

dzieł literackich.

34. Wydarzenia historyczne jako źródła inspiracji i oceny w literaturze. Omów zagadnienie,

zwracając uwagę na różne ich funkcje. (na wybranych przykładach)

35. Życie mieszczan w literaturze. Omów na wybranych przykładach

36. Wzajemne przywiązanie człowieka i zwierzęcia w literaturze. Omów na wybranych

przykładach

37. Losy ,,człowieka bez ojczyzny’’. Omów na wybranych przykładach

38. Miasto i jego mieszkańcy w literaturze różnych epok. Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej.

3

More magazines by this user
Similar magazines