lista tematów - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im ...

gzowski.opole.pl

lista tematów - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im ...

95. Wspomnienia jako ważny element kompozycyjny i znaczeniowy utworów literackich.

Omów na wybranych przykładach.

96. Motyw Polaka – emigranta i jego funkcje w utworze. Omów na wybranych przykładach.

97. Zazdrość jako motyw literacki. Omów różne jej rodzaje na wybranych przykładach.

98. Różne sposoby prezentowania motywu walki o władze w utworach literackich. Omów

na wybranych przykładach.

99. Idealizacja szlachty polskiej w utworach literackich. Omów jej funkcję na wybranych

przykładach.

100. Ceremonia weselna utrwalona w utworach literackich. Omów na wybranych

przykładach.

101. Czas jako istotny element konstrukcji utworu. Omów na wybranych przykładach.

102. Mezalians w utworach literackich. Omów różne jego funkcje na przykładach z wybranych

utworów.

103. Funkcja konwencji onirycznej w utworach literackich. Omów na wybranych

przykładach.

104. Różne przyczyny samobójstw i ich ocena w utworach literackich. Omów na wybranych

przykładach.

105. Śmierć wzniosła bohaterów. Omów różne sposoby prezentowania tego motywu na wybranych

przykładach literackich.

106. Różne sposoby prezentowania konfliktu pokoleń w utworach literackich. Omów na wybranych

przykładach.

107. Postacie historyczne – sposób prezentowania i funkcje w utworach literackich. Omów na

wybranych przykładach.

108. Wpływ cenzury na sposób przedstawienia wątków patriotycznych i narodowych w literaturze

polskiej. Omów na wybranych przykładach.

109. Uprzedzenia społeczne, religijne przyczyną konfliktów międzyludzkich i tragedii. Omów

na wybranych przykładach literackich.

110. Różne rodzaje utopii i jej funkcje w utworach literackich. Omów na wybranych

przykładach.

111. Tragizm i ironia jako jedne z podstawowych kategorii estetycznych romantyzmu. Omów

na wybranych przykładach utworów literackich.

112. Motyw deklasacji szlachty w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach

utworów literackich.

113. Duchowieństwo i jego rola w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach.

7

More magazines by this user
Similar magazines