Op weg naar een nieuw centrum voor de behandeling van ... - VUmc

neurosciencecampus.amsterdam.nl
  • No tags were found...

Op weg naar een nieuw centrum voor de behandeling van ... - VUmc

VOORAANKONDIGING:

Het Centrum voor Translationele Regeneratieve Geneeskunde (CTRM) presenteert:

SYMPOSIUM

Op weg naar een nieuw centrum voor de behandeling van complexe botdefecten

Towards a new center for the treatment of complex osseous defects

28 JUNI 2013

10.00h-16.00h

VU University medical center, Amsterdam

Amstelzaal

Dit symposium is bestemd voor

- traumatologen, orthopedisch chirurgen, plastisch chirurgen en specialisten die zich

bezighouden met defecten in bot en omliggende zachte weefsels om kennis op te doen

over chirurgische herstel strategieën.

- Wetenschappers, die een uitdaging zien in het herstel van complexe weefsels en die

open staan voor de ontwikkeling van nieuwe behandelstrategieën

- Professionals, die zijn geïnteresseerd in optimalisatie, de organisatie en evaluatie van

multidisciplinaire patiëntenzorg.

Dit symposium wordt gehouden ter gelegenheid van de start van “het Amsterdams

Centrum voor complexe bot defecten”. Binnen dit centrum zal patiëntenzorg, onderzoek

en onderwijs worden gecombineerd.

Complexe botdefecten zijn defecten waarbij zowel bot als het eromheen liggende zachte

weefsel is betrokken. Zulke defecten kunnen ontstaan door meerdere oorzaken, bijv. trauma,

tumor resectie, infectie, en kunnen op elke plaats van het lichaam gelokaliseerd zijn.

Reconstructie van deze complexe defecten vormen een enorme uitdaging. Behandeling en

zorg van deze patiënten vragen een multidisciplinaire benadering, aangezien er

verschillende chirurgische disciplines - en in veel gevallen oncologische behandeling,

intensieve revalidatie en follow-up - vereist zijn. Dit vraagt om specifieke expertise, ervaring

en teamwork.

Binnen het VUmc is zowel expertise als ervaring aanwezig en de diverse chirurgische en

aanverwante specialismen werken reeds dikwijls samen om zulke moeilijke zaken te

behandelen. Echter, op dit moment is de organisatie hiervan vooral ad hoc. Binnen het

nieuwe Amsterdams Centrum voor Complexe Botdefecten zal deze complexe zorg op een

gestructureerde manier worden georganiseerd.

Het centrum zal mogelijkheden creëren tot verdere ontwikkeling, het doorgeven van kennis

en expertise op dit gebied, en zal voorzien in een platform voor translationeel onderzoek.

De onderzoeksfocus zal liggen op de kwaliteit van zorg, maar ook op onderliggende

onderwerpen op het gebied van technische ontwikkelingen, cel- en weefselbiologie,

regeneratieve geneeskunde, biomaterialen en biomechanische studies. Als zodanig wordt

het onderzoek gekoppeld aan het Centrum voor Translationele Regeneratieve Geneeskunde.

Wij nodigen u allen uit dit symposium bij te wonen

Key note lectures zullen worden gepresenteerd door twee internationaal bekende

reconstructieve chirurgen:

Hannu Kuokkanen (Tampere University Hospital, Tampere, Finland):

Reconstruction of pelvic defects after sarcoma surgery

Francis Peart (Queen Elizabeth University Hospital, Birmingham, UK):

Complex reconstructive surgery


Georganiseerd door de afdeling Plastische, Reconstructieve en Hand Chirurgie, VUmc in

samenwerking met CTRM

Contact adres:

Mrs. M.M.Verweij-Deddens

mm.verweij-deddens@vumc.nl

Tel: 020-4443749

Organiserend Commité:

Dr. M.G. Mullender

Mrs. M.M.Verweij-Deddens

Dr. H.A.H. Winters

Prof.dr.ir. Theo H. Smit

Prof. dr. M.J.P.F. Ritt

Inschrijfgeld: €25,-

Accreditatie zal worden aangevraagd.

More magazines by this user
Similar magazines