FDV-DOKUMENTASJON

efa.no
  • No tags were found...

FDV dokumentasjon mal - EFA Elektro AS

FDV-DOKUMENTASJON Juni 2007

EFA Elektro AS - Norsk hoveddistributør for Wieland Electric GmbH - Tyskland

Pluggbar elektrisk installasjon

GST18ix - Pluggbar elektrisk installasjon EFO blokknummer 030101 - 030105

FDV-W2054-GST18i

1. PRODUKTBESKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDE

GESIS GST18i er en produktserie for pluggbar elektrisk installasjon for kurser med strømmer opp til 16A. Produktfamilien består av 3-, 4-, 5-

og 6-pol kontakter og kabler for bruk i TN 250/400VAC og IT 250VAC distribusjonsnett. Produktene omfatter fordelere med ulike uttaksantall.

Alle produktene er dobbeltisolerte og tilfredsstiller nasjonale og internasjonale krav til fast elektrisk installasjon.

Alle kontaktkomponenter leveres i halogenfri Polyamid. Kontaktelementer er fremstilt i plettert messing. Skruer er i korrosjonsbeskyttet stål.

Kabler leveres i 70 eller 90ºC PVC, i halgenfri utførelse eller i godkjente maritime varianter.

Leveres i fem farger og med fire mekaniske kodekombinasjoner for ulike installasjonsformål. Prefabrikerte kabler leveres kontakterte i HAN-

HUN, HUN-FRI, HAN-FRI, HUN-SCHUKO støpsel, etc. konfigurasjoner.

Anvendte materialer er langtidsstabile under normale driftsforhold i innendør miljø opptil IP20.

2. TEKNISKE DATA

Rated voltage: 250 V~, 250/400 V~

Rated current:

16 A 20 A on request

Number of poles:

3 pole (L, N, E) to 5 pole (L1, L2, L3, N, PE)

Type of protection: IP 20, DIN VDE 0470 section 1/11.92

Cable: H05VV-F, S05Z1Z1/-F* Sheathed cable with fine-stranded wires - DIN VDE 0250 andVDE 0281Part 402

Cable cross section 1.5 mm 2 and 2.5 mm 2

Cable diameter:

3 x 1.5 mm 2 = 8.3 mm

3 x 2.5 mm 2 = 10.2 mm

4 x 1.5 mm 2 = 9.2 mm

5 x 2.5 mm 2 = 12.3 mm

Cable with free end: 3 pole conductors with ultrasonically welded conductor ends (equivalent to a solid conductor)

Diameter: 1.5 mm 2 1.6 mm conductor ends of 5 pole cables have ferrules,

Dimensions approx 2.3 x 2.8 mm

Diameter: 2.5 mm 2 Ø 2.1 mm

Wire range:

Screw version: 0.5 – 2.5 mm 2 solid and fine-stranded e.g. NYM

Terminal screws M3 connecting torque 0.5 – 0.7 Nm

Crimp version: 0.75 – 2.5 mm 2 (fine-stranded)

Pre-assembled cables only Spring loaded: 0.5 – 2.5 mm 2 solid / 0.5 – 1.5 mm 2 fine-stranded with ferrules

Ground connection (pluggable connector) Length of the ground loop: 8 mm

Mating cycles:

Mating and disconnect under full load according to VDE 0625 approx. 50 – 100 connections with 16 A

(resistive load)

Strain relief:

Integrated into housing

Volume resistance: 0.8 mmØ (approximate value per male and female connection) corresponds to of 1.5 mm 2 approx. 10 cm

Rated impulse voltage: 4 kV for 250 V and 250/400 V (with pollution degree 2)

Materials:

Insulation – thermo plastic material components: (Polyamide), halogen-free

Contact parts – brass, surface-plated

Screws – galvanized chrome steel

Continuous temperatuer: Cable: 70 °C, 90 °C Insulating components: 100 °C

Environmental conditions: Pollution degree 2 according to DIN VDE 0110 section 1 Definition: There are only nonelectroconductive dust

particles present. They may occasionally become electroconductive for short periods due to moisture

condensation. Example: Rooms in houses, shops and other commercial properties.

Fire load:

Interconnecting cable:

5 x 2.5 mm 2 = 0.40 kWh + 0.8 kWh/m

3 x 2.5 mm 2 = 0.15 kWh + 0.5 kWh/m

3 x 1.5 mm 2 = 0.16 kWh + 0.4 kWh/m

Supply connection cables to loads:

5 x 2.5 mm 2 = 0.20 kWh + 0.8 kWh/m

3 x 2.5 mm 2 = 0.07 kWh + 0.5 kWh/m

3 x 1.5 mm 2 = 0.08 kWh + 0.4 kWh/m

Distribution panel GST 18i3 V3 P1 = 0.13 kWh

Distribution panel GST 18i3 V5 P1 = 0.20 kWh

Distribution panel GST 18i5 V3 P1 = 0.30 kWh

Initial connection, outgoing supply plug:

3 pole = 0.11 kWh

4 pole = 0.16 kWh

5 pole = 0.20 kWh

3 pole latch component = 0.06 kWh

Coding:

Mechanical coding, identified by color.

Black and white have the same coding. All components are available in these colors.

Side 1 av 5 Tilrettelagt av EFA Elektro AS for produkter fra


FDV-DOKUMENTASJON Juni 2007

EFA Elektro AS - Norsk hoveddistributør for Wieland Electric GmbH - Tyskland

Pluggbar elektrisk installasjon

GST18ix - Pluggbar elektrisk installasjon EFO blokknummer 030101 - 030105

FDV-W2054-GST18i

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Produktene bygges normalt inn i skjult konstruksjon eller forlegges mot vegg eller tak eller på kabelbroer. Produktene er normalt ikke

konstruert for å trekkes i Flexirør eller K-rør. Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller

elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd.

Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

Ettersyn/kontroll

Ved endringer i kabelsystemet og ved arbeider i nærheten av kabelsystemet skal man påse at alle kontakter er fullstendig sammenkoplet og

sikret med låsebrakett. Man skal også påse at det ikke forekommer skader på kabler eller ledningsisolasjon. Defekte / skadede produkter skal

skiftes ut.

Overskytende kabel skal ikke vikles opp (transformatorspole), men bundes og forlegges hensiktsmessig. Kablene kan festes og / eller buntes

mot stag som holder himlingstak.

NB! Produktene er dobbeltisolerte og kontroll og ettersyn kan foretas med anlegget driftssatt.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Defekte/skadede produkter må byttes umiddelbart når dette oppdages.

Fuktbestandighet

Produktene tilfredsstiller kravene til tetthet mot støv og vann innen beskrevet bruksområde.

4. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Installasjonsmiljøet skal minst tilferdsstille krav til produkter i IP-klasse 20.

Emisjon

Forurensing i henhold til klasse 2 i DIN VDE 0110 seksjon 1.

Miljømerking

Alle produktene er godkjent i henhold til RohS-direktivet. Prefabrikerte kabler skal disponeres i henhold til materialenes beskaffenhet (PVC,

halogenfrie materialer, gumme, etc.).

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

Under normal drift påvirker ikke produktene miljøet. Elektromagnetisk utstråling og følsomhet for elektromagnetisk påvirkning er henhold til

gjeldende spesifikasjoner

5. HMS-REFERANSER

Verneutstyr ved installasjon er ikke påkrevd. Dersom forskrifter for installasjonsretning overholdes kan materiellet installeres med påsatt

spenning. Arbeid på tak må sikres.

Se egen leggeanvisning.

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

I henhold til lokale forskrifter for brann i elektriske installasjoner.

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:

Avfallshåndtering:

Opprinnelse - Næring:

Kode for avfallsbehandling:

PVC-isolert kabel.

Avtale med RENAS AS.

Elektroinstallasjon

1602 | xxxx | xxxx | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Kan gjenbrukes, men det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

Side 2 av 5 Tilrettelagt av EFA Elektro AS for produkter fra


FDV-DOKUMENTASJON Juni 2007

EFA Elektro AS - Norsk hoveddistributør for Wieland Electric GmbH - Tyskland

Pluggbar elektrisk installasjon

GST18ix - Pluggbar elektrisk installasjon EFO blokknummer 030101 - 030105

FDV-W2054-GST18i

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent / importør:

Organisasjonsnr.:

Postadresse: Postboks 593

Postnr. og poststed: 1411 Kolbotn

Telefon: 66 81 24 00

E-post:

gesisplan@efa.no

Internettadresse:

www.efa.no

8. RESSURSUTNYTTELSE OG ANTATT LEVETID

Wieland Electric GmbH, Bamberg, Tyskland / EFA Elektro AS 1410 Kolbotn

EFA Elektro AS NO 911 275 597 mva

Produktet er forutsatt å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje. Produktene kan plugges fra hverandre og installeres på nytt

minst 50 til 100 ganger.

9. FYSISKE DIMENSJONER

Dimensjoner fremgår av produsentens dokumentasjon. Dokumentasjonen omfatter bilder av produktene, samt målsatte CAD-tegninger.

CAD symbolbibliotek på CD-ROM oversendes på forespørsel.

Oppgitt lengde for prefabrikerte kabler måles fra tupp kontakt til tupp kontakt eller fra tupp kontakt til tupp avisolerte ledningsender.

Akseptabel lengdetoleranse er +/- 2%.

Side 3 av 5 Tilrettelagt av EFA Elektro AS for produkter fra


FDV-DOKUMENTASJON Juni 2007

EFA Elektro AS - Norsk hoveddistributør for Wieland Electric GmbH - Tyskland

Pluggbar elektrisk installasjon

GST18ix - Pluggbar elektrisk installasjon EFO blokknummer 030101 - 030105

FDV-W2054-GST18i

10. PRODUKTBILDER

Bildeutvalget er representativt for ulike produkter som inngår i produktfamilien.

11. GODKJENNELSER

Approvals

DIN VDE 0628; DIN EN 60320 / VDE 0625, if applicable VDE, KEMA, BBJ, SKTC, UL, CSA, LR, GL, DNV, CCpending.

VDE Regulations

VDE 0606: Part 200 being prepared to replace DIN VDE 0628

Title: Installation connector for permanent connection in fixed installations

VDE 0625: (EN 60320, IEC 60320)

Title: Appliance couplers for domestic and similar use

DIN VDE 0628: National regulation

Title: Installation connectors up to 400 V with a nominal current of 16 A

Note: Mating and disconnect is possible under load in accordance with DIN VDE 0625.

Contacts safeguarded against tensile load on the cable. All components are interlockable. A locking device must be

provided to comply with certification according to DIN VDE 0628.

Shock protection: Generally guaranteed even when disconnected.

Protective conductor is the leading contact in three-phase current: PE before N before L

Connection to the live cable:

Must bewith a female connector according to the regulations. It is therefore not possible to have a ring circuit.

Can only be connected in the current phase sequence - 1 pole cannot be connected

Locking device: According to DIN VDE 0628 and DINVDE 0606 T200.

Note:

No dangerous mismating with systems in accordance with IEC 60309, IEC 60320, IEC 60906 and with national

connector and outlet systems.

Compliance with the standards does not guarantee that the connectors are interchangeable with installation connector

systems from other manufacturers .Installation connector systems do no treplace connector/outlet systems for home

applications.

Side 4 av 5 Tilrettelagt av EFA Elektro AS for produkter fra


FDV-DOKUMENTASJON Juni 2007

EFA Elektro AS - Norsk hoveddistributør for Wieland Electric GmbH - Tyskland

Pluggbar elektrisk installasjon

GST18ix - Pluggbar elektrisk installasjon EFO blokknummer 030101 - 030105

FDV-W2054-GST18i

12. PRODUKTKONFIGURATOR

Wieland gesis CON18i produkter er som standard tilgjengelige i prefabrikerte kabellengder fra 1 til 8 meter. Øvrige lengder leveres på

forespørsel. Produktkonfiguratoren muliggjør konstruksjon av artikkelnummer i henhold til kunders aktuelle installasjonsbehov.

Side 5 av 5 Tilrettelagt av EFA Elektro AS for produkter fra

More magazines by this user
Similar magazines