Voyager Sigma

thornlighting.pl
  • No tags were found...

Voyager Sigma - Thorn Lighting

Lighting people and places

Voyager Sigma

Uniwersalna oprawa oświetlenia

ewakuacyjnego, oferowana również

w wersji z diodami LED, charakteryzująca

się niskimi wymogami konserwacyjnymi


Jeśli potrzebne jest łatwe w instalacji

oznakowanie wyjść ewakuacyjnych

z energooszczędną wersją wyposażoną

w diody LED, warto wybrać oprawę

Voyager Sigma

Voyager Sigma umożliwia projektantom spełnienie

międzynarodowych norm bezpieczeństwa przy

jednoczesnym zastosowaniu najnowocześniejszej

technologii LED, zapewniającej ekonomiczną eksploatację

i niskie wymogi konserwacyjne. Oprawa dostępna też

ze standardowymi świetlówkami T16 o mocy 8 W.

• Jednostronne oznakowania

wyjść Voyager Sigma

wykonane z poliwęglanu

i dostępne w dwóch kolorach:

białym (RAL9010) i srebrnym

(RAL9006).

• Zarówno piktogramy wykonane

zgodnie z wzorem UE jak

i zgodnie z ISO są drukowane

sitodrukowo i dostępne ze

strzałkami skierowanymi w górę,

w dół, w prawo i w lewo.

Ponieważ strzałki są dostępne

osobno, można łatwo uaktualnić

znak, jeśli zmieni się kierunek

drogi ewakuacyjnej.

• Panel z piktogramem wciska

się w obudowę oprawy poniżej

klosza.

• Oprawa Voyager Sigma ma

fabrycznie wywiercone otwory

ułatwiające instalację w różnych

wpuszczanych w ścianę

skrzynkach montażowych,

oraz wstępnie nacięty przepust

kablowy w górnej części służący

do okablowania przy montażu

napowierzchniowym.

• Odchylany na zawiasach

układ zapłonowy na stalowej

podstawce ułatwia instalację

i konserwację.

• Wersje z diodami LED

zapewniają samowystarczalne

oświetlenie awaryjne przez trzy

godziny, przy wykorzystaniu

baterii NiMH.

• Wersje ze standardowymi

świetlówkami T16/8 W

dostarczają 3-godzinnego

oświetlenia awaryjnego przy

użyciu baterii NiCd.

Testowanie

E3M Testowanie ręczne

Modele E3M służą jako proste

oznakowania wyjść ewakuacyjnych

i nie mają funkcji testowania

automatycznego, ale można je

okablować do pracy w trybie

ciągłym lub nieciągłym.

E3TX SelfTest

Do opraw oświetlenia awaryjnego

można dołączyć układ Explorer

SelfTest, uzyskując proste

i niezawodne automatyczne

testowanie poszczególnych

opraw. Układ ten, wbudowany

w wersje E3TX opraw Voyager

Sigma, zawiera inteligentny

procesor diagnostyczny, który

automatycznie przeprowadza testy

i sygnalizuje rezultaty za pomocą

dwukolorowych diod LED.

Obowiązujące przepisy wymagają

wizualnego sprawdzania opraw

w odstępach miesięcznych

i wpisywania do centralnego

rejestru rezultatów kontroli oraz listy

ewentualnych usterek.

Technologia Explorer SelfTest

zapewnia:

• Łatwą instalację,

z automatycznym zlecaniem

testów w wymaganych

odstępach czasu i bez

dodatkowego okablowania

• Proste comiesięczne

monitorowanie wizualne

przez pracowników

• Krótki cykl ładowania baterii,

wynoszący 10 do 15 godzin

(24 godziny przy oprawach

z testowaniem ręcznym)

• Wskazywanie stanu przez

dwukolorową diodę LED

(czerwono-zielona)

• Inteligentny procesor uczy się

przeprowadzać testy, kiedy

w budynku nie ma ludzi

Explorer SelfTest jest idealnym

rozwiązaniem do testowania

oświetlenia awaryjnego dla

niewielkich lub remontowanych

obiektów. Do podstawowych

zastosowań należą małe

sklepy, biura i budynki

użyteczności publicznej.

Łatwość użytkowania dzięki

wykorzystaniu adresowalnego

układu testującego E3TX

i systemu Explorer Project

Explorer Project jest centralnie

adresowalnym systemem testującym,

zapewniającym całkowicie

automatyczne monitorowanie,

sprawdzanie i rejestrowanie usterek

maksymalnie 256 opraw awaryjnych

Zapewnia:

• Wyjątkową wygodę testowania

oświetlenia awaryjnego

• Automatyczne przechowywanie

wyników testów w formie

elektronicznej przez dwa lata

• Funkcję raportowania

identyfikującą każdą oprawę,

jej położenie i szczegóły usterki

• Zasięg do 900 metrów od

lokalnego sterownika

• Elastyczność planowania testów,

co umożliwia dostosowanie się

do lokalnych wymogów

• Okresowe testowanie,

co minimalizuje ryzyko

wyczerpania się baterii

• Prostą instalację i zlecanie testów

• Proste podłączenie oprawy

Voyager Sigma E3TX

przy pomocy dowolnie

podłączonej pary przewodów

DALI i standardowych

przewodów zasilających

Explorer Project jest szczególnie

przydatny w małych i średnich

projektach wymagających

łatwej i wygodnej konserwacji

instalacji oświetlenia awaryjnego.

Do typowych użytkowników należą

szkoły, mniejsze uczelnie, małe biura,

przychodnie lekarskie, biblioteki oraz

budynki użyteczności publicznej.

Więcej informacji…

Bardziej szczegółowe informacje

na temat systemu Explorer można

znaleźć w broszurze „Explorer”.


Oznakowanie wyjść na drogach

ewakuacyjnych i w przestrzeni otwartej

Projektowanie oznakowania ewakuacyjnego

Zgodnie z normą EN 1838 oznakowanie wyjść wzdłuż dróg

ewakuacyjnych powinno umożliwić ludziom dostrzeżenie dróg

wyjścia oraz, w razie potrzeby, bezpieczną ewakuację budynku.

Na otwartych przestrzeniach, np. w dużych biurach, drogi ewakuacyjne

mogą też mieć charakter umowny. Projektując instalację oświetlenia

awaryjnego, należy wziąć pod uwagę zmiany poziomów i kierunków

oraz skrzyżowania korytarzy występujące na drodze ewakuacyjnej.

Przepisy europejskie wymagają, żeby oznakowanie ewakuacyjne

było przez cały czas widoczne, oraz określają minimalne wymogi

dotyczące jego wielkości, poziomu luminancji i współczynnika kontrastu.

W miejscach publicznych oznakowanie wyjść ewakuacyjnych musi

być oświetlone zawsze, gdy w budynku przebywają ludzie.

Piktogram:

Obowiązujące przepisy

dopuszczają tylko dwa wzory

znaku wyjścia:

• Piktogram zgodny z europejską

dyrektywą w sprawie znaków

bezpieczeństwa

• Piktogram zgodny z ISO 6309

(EN 5499, cz. 1)

Wprawdzie obie te formy

oznakowania są w użyciu,

ale w danym budynku należy

zastosować tylko jedną z nich.

Piktogram UE

Piktogram ISO

h

h

Zmiana kierunku

Maksymalna odległość

widzenia:

• Maksymalną odległość

widzenia „d” wewnętrznie

oświetlonego znaku wyjścia

(maksymalną odległość, z której

znak jest nadal czytelny)

oblicza się, mnożąc wysokość

piktogramu przez 200.

• Znaki wyjścia należy umieścić

we wszystkich punktach, gdzie

następuje zmiana kierunku, tak

by jednoznacznie wskazywały

wyjście końcowe

FIRE

EXIT

d

Maksymalna odległość widzenia (d) =

wysokość piktogramu x 200

Zmiana kierunku

Drzwi wyjściowe

i znaki bezpieczeństwa

Rozwiązanie

Znaki Voyager Sigma spełniają

te wymogi. Ich cechy:

• Zmiana luminancji części

barwnej piktogramu na znaku

wyjścia wynosi co najmniej

8 cd/m 2

• Znak jest widoczny z odległości

do 30 m

• Możliwość wyboru piktogramu

zgodnego z wymogami UE

lub ISO

Oznakowanie musi być rozmieszczone w taki sposób, by wyraźnie

i jednoznacznie wskazywało drogę do końcowego wyjścia.

Więcej informacji…

Szczegółowe informacje

na temat projektowania

układów oświetlenia

awaryjnego można znaleźć

w „Podręczniku projektowania

oświetlenia awaryjnego”.

Zapewnienie prawidłowych

informacji

Jeśli wzór i funkcjonowanie

znaków wyjścia mają być

zgodne z normami europejskimi,

muszą zostać spełnione

konkretne wymogi.

Projekt techniczny:

• Wysokość montażu:

znaki wyjścia powinny

być umieszczone na

wysokości co najmniej

2 metrów nad podłogą

• Luminancja: minimalna

luminancja barwy bezpieczeństwa

na piktogramie

znaku wyjścia musi wynosić

co najmniej 2 cd/m 2


Charakterystyka produktu

73

326

195

Źródła światła

Świetlówki kompaktowe

T16 (FDH) 8 W lub pasek

diod LED.

Wykonanie

Obudowa: poliwęglan w kolorze

białym RAL 9010 lub metalicznie

srebrnym RAL 9006

Klosz i panel do piktogramu:

poliwęglan

Montaż

Montaż naścienny

z wykorzystaniem rurki

instalacyjnej 20 mm lub

przez otwór w tylnej

ściance obudowy.

Normy

Projekt i produkcja zgodne

z EN 60 598.2-22,

EN 55015 i EN 501838

Klasa I

IP40

Sposób zamawiania

Dostarczana ze źródłem światła; w celu skompletowania oprawy należy zamówić obudowę i piktogram

Opis typów Kod ILCOS Gniazdo Ciężar (kg) Symbol zam.

VOYAGER SIGMA 1X8W T16 E3M WHI FDH G5 2,1 96233809

VOYAGER SIGMA 1X8W T16 E3M SIL FDH G5 2,1 96233810

VOYAGER SIGMA 1X8W T16 E3TX WHI FDH G5 2,0 96233811

VOYAGER SIGMA 1X8W T16 E3TX SIL FDH G5 2,0 96233812

VOYAGER SIGMA LED E3M WHI 1,4 96233813

VOYAGER SIGMA LED E3M SIL 1,4 96233814

VOYAGER SIGMA LED E3TX WHI 1,4 96233815

VOYAGER SIGMA LED E3TX SIL 1,4 96233816

E3M - 3-godzinne zasilanie awaryjne, testowanie ręczne, tryb pracy ciągłej, E3TX - 3-godzinne zasilanie awaryjne,

układ SelfTest lub adresowalny układ testujący, jeśli podłączona do Explorer Project/Vision, SIL - srebrna, WHI - biała

Obie wersje mogą być okablowane jako pracujące w trybie nieciągłym lub ciągłym.

Piktogramy

Symbol zam.

VOYAGER SIGMA LEG EU UP EURO LEGEND strzałka do góry 96233875

VOYAGER SIGMA LEG EU DOWN EURO LEGEND strzałka w dół 96233876

VOYAGER SIGMA LEG EU LEFT EURO LEGEND strzałka w lewo 96233877

VOYAGER SIGMA LEG EU RIGHT EURO LEGEND strzałka w prawo 96233878

VOYAGER SIGMA LEG ISO UP ISO LEGEND strzałka do góry 96236785

VOYAGER SIGMA LEG ISO DOWN ISO LEGEND strzałka w dół 96236786

VOYAGER SIGMA LEG ISO LEFT ISO LEGEND strzałka w lewo 96236787

VOYAGER SIGMA LEG ISO RIGHT ISO LEGEND strzałka w prawo 96236788


Dobre parametry oświetleniowe, skuteczność i wygoda (PEC) –

dla stworzenia lepiej oświetlonego środowiska

Voyager Sigma realizuje dynamiczny i nastawiony

na rezultaty program PEC Thorn Lighting

Program ten opiera się na

zasadzie, że dobre parametry

oświetleniowe, skuteczność

i wygoda decydują o efektywności

oświetlenia, jego wpływie na

użytkowników oraz na środowisko

naturalne. Voyager Sigma

dostarcza odpowiedniego

światła w odpowiednim miejscu

i w odpowiednim czasie.

Dobre parametry

oświetleniowe:

zapewnienie jak najlepszej

wydolności wzrokowej

• Łatwość wymiany piktogramu

umożliwia szybkie i proste

dostosowanie znaku do

zmienionych wymogów.

• Krótki cykl ładowania baterii

ogranicza do minimum przestój

systemu spowodowany rozładowaniem

baterii podczas

testowania oświetlenia.

• Jasne i wyraźne oświetlenie

piktogramu zwiększa widoczność

dróg ewakuacyjnych

w sytuacjach awaryjnych.

Skuteczność: oszczędzanie

energii i wysiłku, zmniejszenie

emisji CO 2

i odpadów,

zapewnienie praktycznego

i skutecznego oświetlenia,

łatwego w montażu, obsłudze

i konserwacji

• Dostępność technologii LED

zmniejsza zapotrzebowanie

na energię, a tym samym

pozwala ją zaoszczędzić.

• W wersji z diodami LED

wykorzystuje się przyjazne dla

środowiska baterie NiMH.

• Odchylany na zawiasach układ

zapłonowy ułatwia montaż

i konserwację, zmniejszając

koszty eksploatacji. Możliwość

zastosowania systemu Thorn

Explorer Project zapewnia

automatyczne monitorowanie

i testowanie stanu oprawy oraz

zgodne z przepisami dostarczanie

raportów z testów.

• Możliwość wyboru piktogramu

zgodnego z wymogami UE

lub ISO oraz wysoka

jakość układu optycznego

gwarantują spełnianie

przez tę oprawę wszystkich

odpowiednich przepisów.

Wygoda: zapewnienie

użytkownikom zadowolenia

i stymulacji

• Stylistyka tej oprawy zapewnia

jej schludny wygląd, łącząc

względy estetyczne z koniecznością

spełnienia wymogów

obowiązujących przepisów.

• Dobrze zaprojektowana

instalacja oświetlenia awaryjnego,

wykorzystująca dobrej

jakości oprawy, zapewnia

poczucie bezpieczeństwa

użytkownikom obiektu.


Lighting people and places

Thorn Lighting Polska sp. z o.o.

50-513 Wrocław,

ul. Gazowa 26A

tel. (71) 33 66 026

fax (71) 33 66 029

E-mail wroclaw@thornlight.pl

01-797 Warszawa

ul. Powązkowska 15

tel. (22) 562 33 80

fax (22) 562 33 86

E-mail warszawa@thornlight.pl

61-042 Poznań

ul. Kolska 22

tel. (61) 65 31 310

fax (61) 65 31 660

E-mail poznan@thornlight.pl

Chorzów

tel. (32) 7713 201

fax (32) 77 13 200

tel. 0-608 333 265

E-mail chorzow@thornlight.pl

Gdańsk

tel. 0-608 333 276

fax 0-801 30 30 33

E-mail gdansk@thornlight.pl

Kraków

tel. 0-608 333 259

E-mail krakow@thornlight.pl

Szczecin/Koszalin

tel. 0-608 333 263

E-mail plbgas@thornlight.pl

www.thornlighting.pl

Thorn Lighting Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach umieszczonych w niniejszej broszurze, wynikających z postępu technicznego

Publikacja nr: 453 (PL). Wydrukowano: 04/09

SAP code: 96503485

More magazines by this user
Similar magazines