Voyager Sigma

thornlighting.pl
  • No tags were found...

Voyager Sigma - Thorn Lighting

Dobre parametry oświetleniowe, skuteczność i wygoda (PEC) –

dla stworzenia lepiej oświetlonego środowiska

Voyager Sigma realizuje dynamiczny i nastawiony

na rezultaty program PEC Thorn Lighting

Program ten opiera się na

zasadzie, że dobre parametry

oświetleniowe, skuteczność

i wygoda decydują o efektywności

oświetlenia, jego wpływie na

użytkowników oraz na środowisko

naturalne. Voyager Sigma

dostarcza odpowiedniego

światła w odpowiednim miejscu

i w odpowiednim czasie.

Dobre parametry

oświetleniowe:

zapewnienie jak najlepszej

wydolności wzrokowej

• Łatwość wymiany piktogramu

umożliwia szybkie i proste

dostosowanie znaku do

zmienionych wymogów.

• Krótki cykl ładowania baterii

ogranicza do minimum przestój

systemu spowodowany rozładowaniem

baterii podczas

testowania oświetlenia.

• Jasne i wyraźne oświetlenie

piktogramu zwiększa widoczność

dróg ewakuacyjnych

w sytuacjach awaryjnych.

Skuteczność: oszczędzanie

energii i wysiłku, zmniejszenie

emisji CO 2

i odpadów,

zapewnienie praktycznego

i skutecznego oświetlenia,

łatwego w montażu, obsłudze

i konserwacji

• Dostępność technologii LED

zmniejsza zapotrzebowanie

na energię, a tym samym

pozwala ją zaoszczędzić.

• W wersji z diodami LED

wykorzystuje się przyjazne dla

środowiska baterie NiMH.

• Odchylany na zawiasach układ

zapłonowy ułatwia montaż

i konserwację, zmniejszając

koszty eksploatacji. Możliwość

zastosowania systemu Thorn

Explorer Project zapewnia

automatyczne monitorowanie

i testowanie stanu oprawy oraz

zgodne z przepisami dostarczanie

raportów z testów.

• Możliwość wyboru piktogramu

zgodnego z wymogami UE

lub ISO oraz wysoka

jakość układu optycznego

gwarantują spełnianie

przez tę oprawę wszystkich

odpowiednich przepisów.

Wygoda: zapewnienie

użytkownikom zadowolenia

i stymulacji

• Stylistyka tej oprawy zapewnia

jej schludny wygląd, łącząc

względy estetyczne z koniecznością

spełnienia wymogów

obowiązujących przepisów.

• Dobrze zaprojektowana

instalacja oświetlenia awaryjnego,

wykorzystująca dobrej

jakości oprawy, zapewnia

poczucie bezpieczeństwa

użytkownikom obiektu.

More magazines by this user
Similar magazines