Seria Voyager LED

thornlighting.pl
  • No tags were found...

Seria Voyager LED - Thorn Lighting

Seria Voyager LED

Niezawodna i dyskretna oprawa

oświetlenia awaryjnego z diodami LED,

cechująca się wysokimi parametrami

oświetleniowymi


Chcąc uzyskać oświetlenie awaryjne

doskonale harmonizujące z dowolnym

wzornictwem i konstrukcją, warto wybrać

oprawy z serii Voyager LED

• Jest to uniwersalna oprawa

oświetlenia awaryjnego,

którą można zainstalować

i okablować jako pracującą

w trybie nieciągłym, ciągłym

lub ciągłym z możliwością

wyłączenia

• Ładowalna, przyjazna dla

środowiska bateria NiMH

zapewniająca wyższą

efektywność

• Skuteczność:

Voyager LED Route, montowana na powierzchni, biała

Voyager LED Spot, montowana na powierzchni, srebrna

Voyager LED Area, montowana na powierzchni, biała

-- diody LED wysokiej mocy

zapewniają doskonałe

parametry oświetleniowe

i korzystne odstępy między

oprawami,

-- niskie zużycie mocy

w stanie czuwania

-- długa żywotność i niskie

koszty konserwacji

• Dyskretna, atrakcyjna

wizualnie i niewielkich

rozmiarów, jest dostępna

w wersjach wbudowanych

w strop lub nastropowych

Voyager LED Route, wbudowana, srebrna

Seria opraw oświetlenia awaryjnego

Voyager LED umożliwia

projektantom oświetlenia skorzystanie

z opraw nadających się

do instalacji w każdym miejscu,

zużywających mniej energii

elektrycznej, wymagających

mniejszego zasilania i pracujących

dłużej niż poprzednio.

Połączenie dobrych parametrów

oświetleniowych, skuteczności

i wygody oferowane przez

Voyager LED plasuje tę zintegrowaną

serię opraw daleko

z przodu przed tradycyjnymi

rozwiązaniami opartymi

na lampach świetlówkowych,

zapewniając pewność działania

oraz niskie koszty eksploatacji.

Oprawy z serii Voyager LED

w aluminiowej obudowie

charakteryzują się dyskretną

stylistyką i niezwykle małymi

rozmiarami, dzięki czemu

w normalnych warunkach

doskonale stapiają się

z wystrojem wnętrza.

Voyager LED Spot, wbudowana, srebrna

Są one dostępne w wersjach

wpuszczanych oraz przeznaczonych

do montażu na powierzchni

i pomalowane na biało lub srebrno.

Oprócz dyskretnej stylistyki zaletą

tych opraw jest ich ogromna

uniwersalność.

Dla wyjątkowych diod LED

produkcji firmy Cree zaprojektowano

trzy rodzaje zaawansowanych

układów optycznych,

tworząc optymalne oprawy

oświetlenia awaryjnego, które

można zastosować wzdłuż dróg

ewakuacyjnych (typ „Route” –

patrz str. 8), w strefach otwartych

(typ „Area” – patrz str. 6) oraz do

zaakcentowania miejsc niebezpiecznych

lub zapewnienia

wyższego natężenia oświetlenia

w miejscach, gdzie jest ono wymagane

(typ „Spot” – patrz str. 10).

Voyager LED Area, wbudowana, biała

Ponadto, jak można się

spodziewać po firmie Thorn,

seria ta oferuje do wyboru

funkcję SelfTest lub funkcję testu

adresowalnego, który daje

możliwość podłączenia do

Explorer Project i Explorer Vision

(centralnego systemu testowania)

poprzez indywidualne oprawy

z układem SelfTest za pomocą

prostego łącza DALI, co

pozwala osiągnąć jeszcze

większe oszczędności.

Porównanie typowych kosztów mocy w stanie czuwania:

Seria Voyager LED oferuje znaczne oszczędności eksploatacyjne

w porównaniu z tradycyjnymi rodzajami oświetlenia awaryjnego.

Oprawa oświetlenia

awaryjnego

8-watowa oprawa oświetlenia

awaryjnego pracująca w trybie

nieciągłym (2 ogniwa)

Dioda LED wysokiej mocy

(2 ogniwa)

Typowe

zużycie

mocy

Typowy koszt

eksploatacji

rocznej w €

4 waty 3,87 0

2,4 wata 2,33 155

Typowe roczne

oszczędności dla

obiektu ze 100

oprawami w €

3


Dobre parametry oświetleniowe, skuteczność i wygoda

(program PEC) – dla lepszego oświetlenia

Seria Voyager LED jest zgodna z duchem dynamicznego

oraz zorientowanego na rezultaty programu PEC,

opracowanego przez Thorn Lighting

Program PEC opiera się na

zasadzie, że dobre parametry

oświetleniowe, skuteczność

i wygoda decydują o efektywności

oświetlenia, jego oddziaływaniu

na ludzi oraz o jego wpływie

na środowisko naturalne.

Seria Voyager LED dostarcza

właściwego oświetlenia we

właściwym miejscu i czasie.

Dobre parametry oświetleniowe:

zapewnienie najlepszej

wydolności widzenia

• W obrębie serii oferowane

są różne opcje, co pozwala

znaleźć rozwiązanie

dostosowane do każdej

sytuacji i gwarantuje,

że instalacja spełni

obowiązujące przepisy.

• Technologia diod LED

wysokiej mocy zapewnia

dobrą widoczność i pomaga

stworzyć bezpiecznie

oświetlone środowisko.

• Wyjątkowy układ optyczny

dostarcza światła, które nie

powoduje olśnienia.

Skuteczność: Oszczędza

energię, redukuje emisję CO 2

oraz produkcję odpadów, zapewniając

praktyczne oświetlenie;

oprawy są łatwe w montażu,

obsłudze i utrzymaniu.

• Dzięki wykorzystaniu technologii

LED zmniejsza się pobór mocy

i oszczędza energię.

• Niewielki rozmiar tych opraw

sprawia, że zużywa się na nie

mniej materiału, a tym samym

w mniejszym stopniu zakłóca

równowagę ekologiczną.

• W oprawach tych wykorzystuje

się przyjazne dla środowiska

akumulatory NiMH

• Łatwe w montażu i konserwacji,

co zmniejsza koszty

eksplo atacji. Możliwość

podłączenia do systemu Thorn

Explorer Project zapewnia

automatyczne monitorowanie

i testowanie stanu oprawy

oraz raporty z tych testów,

spełniające wymogi prawne.

Wygoda: zapewnia użytkownikom

zadowolenie i stymulację

• Dzięki niewielkim rozmiarom

oprawy te dyskretnie wtapiają

się w architekturę wnętrza.

• Dobrze zaprojektowana instalacja

oświetlenia awaryjnego,

wykorzystująca dobrej jakości

oprawy, zapewnia poczucie

bezpieczeństwa użytkownikom

danej przestrzeni.

4


Zastosowanie – Strefa otwarta

Wymogi

Zgodnie z wymogami dla oświetlenia awaryjnego

w strefie otwartej instalacja musi dostarczać natężenie

oświetlenia wystarczające, aby zapobiec panice

(0,5 lx zgodnie z PN-EN 1838). W sytuacji awaryjnej

lub nawet przy krótkiej przerwie w zasilaniu sieciowym

użytkownicy pomieszczeń muszą czuć się bezpiecznie.

Jeśli konieczna jest ewakuacja, użytkownicy muszą

zostać doprowadzeni do najbliższego wyjścia jak

najkrótsza trasą, nie gubiąc się.

Duże obszary o nieokreślonej

drodze ewakuacyjnej wymagają

minimalnego natężenia

oświetlenia równego 0,5 lx

oraz zróżnicowania natężenia

wynoszącego maksymalnie 40:1

na całym obszarze

Voyager LED Area

Oprawy Voyager LED Area są

wykonane z odlewanego ciśnieniowo

aluminium. Mają niezwykle

małe wymiary (Ø = 85 mm lub

powierzchnia = 146 mm 2 ), są

wyposażone w akumulatory

NiMH, zapewniające do trzech

godzin zasilania awaryjnego

i mogą być instalowane oraz

konserwowane bez użycia

narzędzi. W oprawie znajduje

się widoczny wskaźnik z diodą

LED, sygnalizujący ładowanie

baterii. Oprawy te są dostępne

w kolorze białym (RAL 9016) lub

srebrnym (RAL 9006) w następujących

wersjach:

MRE – Wbudowana

MRE jest przeznaczona

do montażu wpuszczanego

w sufitach podwieszanych, a jej

płaski akumulator w kształcie

litery L i układ zapłonowy

mieszczą się w wyciętym

otworze. Do montażu

wpuszczanego w suficie

betonowym oferowana jest

specjalna puszka montażowa.

MCE – Montowana na

powierzchni

MCE jest przeznaczona do

instalacji na powierzchni, przy

czym najpierw do powierzchni

montażowej mocuje się układ

zapłonowy, a następnie

zatrzaskuje w nim obudowę

z odlewanego ciśnieniowo

aluminium. Obudowa (o grubości

zaledwie 33 mm) osłania

falownik i akumulatory.

E3M/E3TX – Testowanie

ręczne i układ SelfTest

Obie wersje są dostępne z dwoma

metodami testowania: E3M jest

prostą oprawą oświetlenia

awaryjnego testowaną ręcznie,

pracująca w trybie ciągłym lub

nieciągłym. E3TX jest wyposażona

w układ SelfTest, testujący funkcję

awaryjną, który sygnalizuje stan

i usterki za pomocą dwukolorowej

diody LED. Po podłączeniu tych

opraw do systemów Thorn Explorer

Project i Explorer Vision opartych

na protokole DALI, zapewniają

one w pełni zautomatyzowane

testowanie i prezentację wyników,

gwarantując spokój użytkownikom.

Wymogi prawne

Definicja

Strefa ewakuacji – Strefa otwarta lub umożliwiająca różne konfiguracje

elementów, w tym kryte parkingi samochodowe oraz trybuny schodkowe

na krytych stadionach (za wyjątkiem wyznaczonych dróg ewakuacyjnych)

Obszary >60 m 2

Natężenie oświetlenia

Zróżnicowanie: Φmaks.:

Φmin. Stosunek maksymalnego

do minimalnego

natężenia oświetlenia

Czas reakcji

Czas osiągnięcia

kolejnych poziomów

natężenia oświetlenia

awaryjnego

Minimum 0,5 lx w obrębie pustego pola strefy otwartej

(powstałego po wyłączeniu pasa obwodowego o szer. 0,5 m)

< 40:1

Oddawanie barw (Ra) >40

50% w 5 sekund

100% w 60 sekund

ΦE

ΦN

100

[%]

50

0 5 60

t [s]

Olśnienia

Wysoki kontrast

pomiędzy oprawą a jej

otoczeniem powoduje

olśnienie. Olśnienie

przeszkadzające uniemożliwia

prawidłowe

widzenie.

Wysokość

montażu - h

m

Droga ewakuacyjna i strefa otwarta

- Maksymalna luminacja źródła światła

- I maks.

cd

2,5≤h


Rozwiązanie

Oprawa Voyager LED Area spełnia, a nawet przekracza te wymogi

i zapewnia:

• Doskonały współczynnik zróżnicowania (stosunek maksymalnego

do minimalnego natężenia oświetlenia), w najgorszym wypadku

wynoszący 30:1, przy ustawowym minimum 40:1

• Bardzo dobry czas reakcji, gdyż pełen strumień świetlny jest

osiągany przed upływem czasu znamionowego.

• Maksymalne olśnienie wynosi 32,5 cd, czyli znacznie poniżej

górnej granicy

• Rozstaw opraw może wynosić aż 11,6 metra

Tabela rozstawu opraw dla stref otwartych (0,5 lx)

(m)

(m)

Wysokość montażu E3M E3TX E3M E3TX

2,5 2,5 3,0 9 9,5

3,0 1,5 2,5 10 10,5

4,0 0 0,8 9,9 11,6

E3M = podstawowa awaryjna; E3TX = z układem SelfTest lub, po podłączeniu do

systemu Explorer, z testem adresowalnym

7


Zastosowanie – Droga ewakuacyjna

Wymogi

Zgodnie z wymogami prawnymi oświetlenie dróg

ewakuacyjnych musi dostarczać takiej ilości światła,

aby użytkownicy pomieszczeń widzieli swoją drogę

ewakuacyjną i mogli bezpiecznie opuścić budynek

(1 lx zgodnie z PN-EN 1838).

Minimalne natężenie światła

wzdłuż środkowej linii drogi

ewakuacyjnej powinno

wynosić 1 luks

Voyager LED Route

Oprawy Voyager LED Route są

wykonane z odlewanego ciśnieniowo

aluminium. Mają niezwykle

małe wymiary (Ø = 85 mm lub

powierzchnia = 146 mm 2 ), są

wyposażone w akumulatory

NiMH zapewniające do trzech

godzin zasilania awaryjnego

i mogą być instalowane oraz

konserwowane bez użycia

narzędzi. W oprawie znajduje

się widoczny wskaźnik z diodą

LED, sygnalizujący ładowanie

baterii. Oprawy te są dostępne

w kolorze białym (RAL 9016) lub

srebrnym (RAL 9006) w następujących

wersjach:

MRE – Wbudowana

MRE jest przeznaczona do

montażu wpuszczanego

w sufitach podwieszanych, a jej

płaski akumulator w kształcie

litery L i układ zapłonowy

mieszczą się w wyciętym

otworze. Do montażu

wpuszczanego w suficie

betonowym oferowana jest

specjalna puszka montażowa.

MCE – Montowana na

powierzchni

MCE jest przeznaczona do

instalacji na powierzchni, przy

czym najpierw do powierzchni

montażowej mocuje się układ

zapłonowy, a następnie

zatrzaskuje w nim obudowę

z odlewanego ciśnieniowo

aluminium. Obudowa (o grubości

zaledwie 33 mm) osłania

falownik i akumulatory.

E3M/E3TX – Testowanie

ręczne i układ SelfTest

Obie wersje są dostępne z dwoma

metodami testowania: E3M jest

prostą oprawą oświetlenia

awaryjnego testowaną ręcznie,

pracująca w trybie ciągłym lub

nieciągłym. E3TX jest wyposażona

w układ SelfTest, testujący funkcję

awaryjną, który sygnalizuje stan

i usterki za pomocą dwukolorowej

diody LED. Po podłączeniu tych

opraw do systemów Thorn Explorer

Project i Explorer Vision opartych

na protokole DALI, zapewniają

one w pełni zautomatyzowane

testowanie i prezentację wyników,

gwarantując spokój użytkownikom.

50% szerokości wyraźnie wytyczonej

drogi ewakuacyjnej o szerokości do

2 metrów powinno być oświetlone

z natężeniem minimum 0,5 luksa

Wymogi prawne

Definicja

Drogi ewakuacyjne

Natężenie oświetlenia

Zróżnicowanie: Φmaks.:

Φmin Stosunek maksymalnego

do minimalnego

natężenia światła

Czas reakcji

Czas osiągnięcia

kolejnych poziomów

natężenia oświetlenia

awaryjnego

Wyraźnie wytyczona droga ewakuacyjna, włącznie z ruchomymi

chodnikami, która zawsze musi być wolna

Pasy o szerokości 2 m lub ciągi takich pasów

Minimum 1 lx wzdłuż środkowej linii na poziomie podłogi.

Minimum 0,5 lx na pasach o szerokości 0,5 m po obu stronach

środkowej linii (50% szerokości drogi)

< 40:1

50% w 5 sekund

100% w 60 sekund

ΦE

ΦN

100

[%]

50

0 5 60

t [s]

Oddawanie barw (Ra) >40

Olśnienia

Wysoki kontrast

pomiędzy oprawą a jej

otoczeniem powoduje

olśnienie. Olśnienie

przeszkadzające uniemożliwia

prawidłowe

widzenie.

Wysokość

montażu - h

m

Droga ewakuacyjna i strefa otwarta

- Maksymalna luminacja źródła światła

- I maks.

cd

2,5≤h


Rozwiązanie

W oprawach Voyager LED Route zastosowano specjalny układ

optyczny, który umożliwia spełnienie tych wymogów. Układ optyczny

jest zamontowany osiowo w linii drogi ewakuacyjnej, co zapewnia

najlepsze parametry oświetleniowe.

Zapewniają one:

• Doskonały współczynnik zróżnicowania (stosunek maksymalnego

do minimalnego natężenia oświetlenia), w najgorszym wypadku

wynoszący 20:1, przy ustawowym minimum 40:1

• Natychmiastowy czas reakcji

• Maksymalne olśnienie wynosi 180 cd, czyli znacznie poniżej

górnej granicy

Tabela rozstawu opraw dla dróg ewakuacyjnych (1 lx)

(m)

(m)

Wysokość montażu E3M E3TX E3M E3TX

2,5 m 5,8 6,1 13,4 14

3 m 6,3 6,7 15 15,6

4 m 6 7,3 17,5 18,4

E3M = podstawowa awaryjna; E3TX = z układem SelfTest lub, po podłączeniu do

systemu Explorer, z testem adresowalnym

9


Zastosowanie – Oświetlenie punktowe

Wymogi

Punkty pierwszej pomocy, gaśnice, hydranty i inne

rodzaje wyposażenia potrzebnego w sytuacjach

wyjątkowych, np. stanowiska do przemywania oczu,

wymagają zadowalającego oświetlenia w sytuacjach

awaryjnych (5 lx, jeśli nie znajdują się przy drodze

ewakuacyjnej).

Oświetlenie punktowe

Definicja

Obszary

Natężenie oświetlenia

Zróżnicowanie: Φmaks.:

Φmin Stosunek maksymalnego

do minimalnego

natężenia oświetlenia

Czas reakcji

Czas osiągnięcia

kolejnych poziomów

natężenia oświetlenia

awaryjnego

Strefa wymagająca wyższego poziomu oświetlenia, umożliwiającego

wykonanie określonych czynności lub zlokalizowanie ważnych obiektów

Z przyciskami alarmowymi, gaśnicami i punktami pierwszej pomocy

Przyciski alarmowe, gaśnice i punkty pierwszej pomocy nie znajdujące

się przy drodze ewakuacyjnej muszą być oświetlone z natężeniem

minimum 5 lx

< 40:1

Oddawanie barw (Ra) >40

Olśnienia

Wysoki kontrast

pomiędzy oprawą a jej

otoczeniem powoduje

olśnienie. Olśnienie

przeszkadzające uniemożliwia

prawidłowe

widzenie.

50% w 5 sekund

100% w 60 sekund

Wysokość

montażu - h

m

ΦE

ΦN

100

[%]

50

0 5 60

t [s]

Droga ewakuacyjna i strefa otwarta

- Maksymalna luminacja źródła światła

- I maks.

cd

2,5≤h


Rozwiązanie

Oprawa Voyager LED Spot spełnia i przekracza te wymogi,

zapewniając:

• Natychmiastowy czas reakcji

• Maksymalne olśnienie równe 156 cd, czyli znacznie poniżej

górnej granicy określonej przepisami

• Średnicę wiązki do 1 m przy montażu na wysokości 3,5 metra.

Parametry oświetleniowe dla oprawy Voyager LED Spot

Obszar oświetlony z natężeniem

5 luksów (m 2 )

Wysokość montażu E3M E3TX

2,5 m 2 2,3

3 m 2,1 2,6

3,5 m 2,2 2,7

E3M = podstawowa awaryjna; E3TX = z układem SelfTest lub, po podłączeniu do

systemu Explorer, z testem adresowalnym

11


Spokój i pewność z systemem Thorn Explorer

Explorer SelfTest (E3TX)

Układ Explorer SelfTest można przyłączyć do opraw oświetlenia

awaryjnego, uzyskując proste i niezawodne automatyczne testowanie

poszczególnych opraw. Układ ten, wbudowany w wersje E3TX opraw

Voyager LED, zawiera inteligentny procesor diagnostyczny, który

automatycznie przeprowadza testy i sygnalizuje rezultaty za pomocą

dwukolorowych diod LED. Obowiązujące przepisy wymagają wizualnego

sprawdzania opraw w odstępach miesięcznych i wpisywania do

centralnego rejestru rezultatów kontroli oraz listy ewentualnych usterek.

Technologia Explorer SelfTest zapewnia:

• Łatwą instalację, z automatycznym zlecaniem testów w wymaganych

odstępach czasu i bez dodatkowego okablowania

• Proste comiesięczne monitorowanie wizualne przez pracowników

• Krótki cykl ładowania baterii, wynoszący 10 do 15 godzin

(24 godziny przy oprawach z testowaniem ręcznym)

• Wskazywanie stanu przez dwukolorową diodę LED

(czerwono-zielona)

• Inteligentny procesor uczy się przeprowadzać testy, kiedy w budynku

nie ma ludzi

Explorer SelfTest jest idealnym rozwiązaniem testowania oświetlenia

awaryjnego dla niewielkich lub remontowanych obiektów.

Do podstawowych zastosowań należą małe sklepy, biura i budynki

użyteczności publicznej.

Po co wybierać najmniej zaawansowane technicznie, ręczne testowanie?

W firmie Thorn jesteśmy przekonani, że ręczne testowanie opraw

oświetlenia awaryjnego jest podejściem niezadowalającym i może

być rozwiązaniem tylko w sytuacji ograniczeń budżetowych, kiedy

nie bierze się pod uwagę kosztów eksploatacji podczas całego cyklu

życia produktu.

Ręczne sprawdzanie wymaga dużego nakładu pracy, jeśli ma spełnić

ostre wymogi obowiązujących dziś przepisów. Co miesiąc „kompetentna

osoba” musi przejść po całym obiekcie i ręcznie przełączyć każdą

oprawę na tryb działania awaryjnego, żeby przeprowadzić test

sprawności. Następnie należy wypełnić raport dla każdej oprawy

i przechowywać go w bezpiecznym miejscu. Te same czynności należy

dodatkowo wykonać raz do roku, przeprowadzając 3-godzinny test

pełnego użytkowania. Ponieważ wskaźniki LED na oprawach sprawdzanych

ręcznie sygnalizują tylko ładowanie akumulatorów, ewentualne

usterki wymagają ręcznego sprawdzenia.

Biorąc pod uwagę wysoką czasochłonność tej metody oraz konieczność

przechowywania raportów przez cały okres eksploatacji instalacji

oświetleniowej, koszt ręcznych testów przez cały okres eksploatacji

sprawia, że podejście to jest nieefektywne i nieopłacalne.

Porównanie typowych kosztów obowiązkowych testów

w okresie całego życia produktu

Koszt ręcznych testów przez cały okres eksploatacji €802 747

Koszt testów SelfTest przez cały okres eksploatacji €423 326

Oszczędność w stosunku do testów ręcznych €379 421

Koszt centralnie adresowalnych testów przez cały okres eksploatacji

(np. Explorer Project lub Vision)

€378 486

Oszczędność w stosunku do testów ręcznych €424 261

Oszczędność w stosunku do układu SelfTest €44 840

Przykład w oparciu o instalację składającą się z 999 opraw i wymogi UE dotyczące

obowiązkowych testów

Explorer Project (E3TX)

Jeśli instalacja oświetlenia

awaryjnego ma ratować życie,

niezbędna jest jej prawidłowa

konserwacja. Sposób jej

przeprowadzania może być

też określony przepisami,

szczególnie w miejscach pracy

i budynkach użytku publicznego,

gdzie wymagane są regularne

inspekcje, testy i naprawy.

Thorn, pragnąc pomóc administratorom

i właścicielom budynków

w stosowaniu najlepszych praktyk

i dostosowaniu się do wymogów

prawnych, oferuje Explorer, serię

zautomatyzowanych systemów

testujących oświetlenie awaryjne.

Systemy Explorer realizują proces

testowania w pełni zgodny

z normami europejskimi, zapewniając

spokój i bezpieczeństwo.

Eliminują one potrzebę kosztownego

i czasochłonnego ręcznego

testowania przez „kompetentną

osobę” i są oferowane w trzech

wersjach, co umożliwia dostosowanie

tego rozwiązania do

różnych zastosowań i możliwości

finansowych.

Więcej informacji…

Bardziej szczegółowe informacje

na temat systemu Explorer można

znaleźć w broszurze „Explorer”.

Explorer Project jest centralnie

adresowalnym systemem

testującym, zapewniającym

całkowicie automatyczne

monitorowanie, sprawdzanie

i rejestrowanie usterek maksymalnie

256 opraw awaryjnych.

Zapewnia on:

• Wyjątkową wygodę testowania

oświetlenia awaryjnego

• Automatyczne przechowywanie

wyników testów w formie

elektronicznej przez dwa lata

• Funkcję raportowania identyfikującą

każdą oprawę, jej

położenie i szczegóły usterki

• Zasięg do 900 metrów od

lokalnego sterownika

• Elastyczność planowania

testów, co umożliwia

dostosowanie do lokalnych

wymogów

• Okresowe testowanie,

co minimalizuje ryzyko

wyczerpania się baterii

• Prostą instalację i zlecanie

testów

• Proste podłączenie opraw

Voyager LED E3TX przy pomocy

dowolnie podłączonej pary

przewodów DALI i standardowych

przewodów zasilających

Explorer Project jest szczególnie

przydatny w małych i średnich

projektach wymagających

łatwej i wygodnej konserwacji

instalacji oświetlenia awaryjnego.

Do typowych użytkowników

należą szkoły, mniejsze uczelnie,

małe biura, przychodnie lekarskie,

biblioteki oraz budynki użyteczności

publicznej.

12


Specyfikacja

Źródła światła

Diody LED wysokiej mocy

2,7 W

Wykonanie:

Wersja montowana na

powierzchni

Obudowa: obudowa

z odlewanego stopu aluminium,

pomalowana na kolor biały

(RAL 9016) lub metaliczny

srebrny (RAL 9006). Wersja

wbudowana – odbłyśnik ze

stopu aluminium, pomalowany

na kolor biały (RAL 9016) lub

metaliczny srebrny (RAL 9006)

oraz obudowa z poliwęglanu,

mieszcząca akumulator

i układ zasilania.

Voyager LED Area, montowana na

powierzchni, biała

146

34

Voyager LED Route, montowana na

powierzchni, biała

146

33

50

Voyager LED Spot, montowana na

powierzchni, srebrna

146

34

Montaż

Montaż na powierzchni

z wpustem kabla w tylnej części

i z boku. W wersji wbudowanej

wpust kabla do układu

zasilania poza obudową.

146

Voyager LED Area, montowana na powierzchni

48

36

146

Voyager LED Route, montowana na powierzchni

146

Voyager LED Spot, montowana na powierzchni

Standardy

Projekt i produkcja zgodne

z EN 60598 2-22, EN 55015

Klasa I (wersje montowane

na powierzchni)

Klasa II (wersje wbudowane)

IP40 od dołu, IP20 od góry

Voyager LED Area, wbudowana, srebrna

Voyager LED Route, wbudowana, srebrna

Voyager LED Spot, wbudowana, biała

Ø68

Ø62

Ø68

Ø62

Ø68

Ø62

27

27

27

2

2

17

2

Ø85

Ø85

36

Ø85

48

Voyager LED Area, wbudowana

Voyager LED Route, wbudowana

Voyager LED Spot, wbudowana

365

Ø68

133

65

Ø130

Opcjonalnie puszka do montażu wbudowanego

wersji MRE w betonowych sufitach

RBOX, wbudowna

13


Sposób zamawiania.

Sposób zamawiania.

Opis Ciężar (kg) Symb. zam.

150°

Cd/1000lm

150°

Route

120°

120°

VOYAGER LED ROUTE MCE E3M SIL 0,8 96503713

90° 1800 1200 600 90°

VOYAGER LED ROUTE MCE E3TX SIL 0,8 96503714

60°

60°

VOYAGER LED ROUTE MCE E3M WHI 0,8 96503715

VOYAGER LED ROUTE MCE E3TX WHI 0,8 96503716

VOYAGER LED ROUTE MRE E3M SIL 1,2 96503717

30°

30°


Voyager LED Route

Źródła światła: 1x dioda LED wysokiej mocy

Strumień świetlny: 115 lm Moc: 2,2 W

VOYAGER LED ROUTE MRE E3TX SIL 1,2 96503718

VOYAGER LED ROUTE MRE E3M WHI 1,2 96503719

VOYAGER LED ROUTE MRE E3TX WHI 1,2 96503720

150°

Cd/1000lm

150°

VOYAGER LED ROUTE KIT E3M 0,3 96503721

VOYAGER LED ROUTE KIT E3TX 0,3 96503722

120°

120°

Area

90° 300 200 100 90°

VOYAGER LED AREA MCE E3M SIL 0,8 96503723

60°

60°

VOYAGER LED AREA MCE E3TX SIL 0,8 96503724

30°


30°

VOYAGER LED AREA MCE E3M WHI 0,8 96503725

VOYAGER LED AREA MCE E3TX WHI 0,8 96503726

Voyager LED Area

Źródła światła: 1x dioda LED wysokiej mocy

Strumień świetlny: 115 lm Moc: 2,2 W

VOYAGER LED AREA MRE E3M SIL 1,2 96503727

VOYAGER LED AREA MRE E3TX SIL 1,2 96503728

VOYAGER LED AREA MRE E3M WHI 1,2 96503729

150°

Cd/1000lm

150°

VOYAGER LED AREA MRE E3TX WHI 1,2 96503730

120°

120°

VOYAGER LED AREA KIT E3M 0,3 96503731

90° 1200 800 400 90°

VOYAGER LED AREA KIT E3TX 0,3 96503732

60°

60°

Spot

VOYAGER LED SPOT MCE E3M SIL 0,8 96236608

VOYAGER LED SPOT MCE E3TX SIL 0,8 96236609

30°

30°


Voyager LED Spot

Źródła światła: 1x dioda LED wysokiej mocy

Strumień świetlny: 115 lm Moc: 2,2 W

VOYAGER LED SPOT MCE E3M WHI 0,8 96236610

VOYAGER LED SPOT MCE E3TX WHI 0,8 96236611

VOYAGER LED SPOT MRE E3M SIL 1,2 96503733

VOYAGER LED SPOT MRE E3TX SIL 1,2 96503734

VOYAGER LED SPOT MRE E3M WHI 1,2 96503736

VOYAGER LED SPOT MRE E3TX WHI 1,2 96503737

VOYAGER LED SPOT KIT E3M 0,3 96236612

VOYAGER LED SPOT KIT E3TX 0,3 96236613

Puszka do montażu wbudowanego*

RBOX PE VOYAGER LED MRE CONCRETE 0,3 96236606

E3M - 3-godzinne zasilanie awaryjne, testowanie ręczne, tryb pracy ciągłej

E3TX - 3-godzinne zasilanie awaryjne, układ SelfTest lub adresowalny układ testujący,

jeśli podłączona do Explorer Project/Vision

KIT - do integracji z oprawami

MCE - montaż na powierzchni sufitu

MRE - montaż wpuszczany

PE - polietylen

RBOX - puszka do montażu wbudowanego w beton

SIL - srebrny

WHI - biały

*Używana przy montażu opraw wpuszczanych w betonie

14


Instalacja

1.

2.

3.

4.

5.

1. Wersja wpuszczana serii Voyager LED

(MRE) została tak zaprojektowana,

aby umożliwić jak najprostszy montaż;

2. Na obudowie znajdują się specjalnie

ukształtowane zaciski kablowe, które

należy od niej oddzielić i wykorzystać

przy montażu.

3. Na tym etapie wybiera się tryb nieciągły,

ciągły lub ciągły z wyłącznikiem.

6.

4. Za pomocą zacisków kablowych

umocować przewód doprowadzający

zasilanie, żeby uniknąć jego naprężenia

na kostce zaciskowej

5. Zamknąć obudowę, żeby zasłonić

podłączenia przewodów

6. Wsunąć układ zasilający przez otwór

przygotowany dla opraw Voyager LED

7. Włożyć oprawę serii Voyager LED

i gotowe!

7.

15


Lighting people and places

Thorn Lighting Polska sp. z o.o.

50-513 Wrocław,

ul. Gazowa 26A

tel. (71) 33 66 026

fax (71) 33 66 029

E-mail wroclaw@thornlight.pl

01-797 Warszawa

ul. Powązkowska 15

tel. (22) 562 33 80

fax (22) 562 33 86

E-mail warszawa@thornlight.pl

61-042 Poznań

ul. Kolska 22

tel. (61) 65 31 310

fax (61) 65 31 660

E-mail poznan@thornlight.pl

Chorzów

tel. (32) 7713 201

fax (32) 77 13 200

tel. 0-608 333 265

E-mail chorzow@thornlight.pl

Gdańsk

tel. 0-608 333 276

fax 0-801 30 30 33

E-mail gdansk@thornlight.pl

Kraków

tel. 0-608 333 259

E-mail krakow@thornlight.pl

Szczecin/Koszalin

tel. 0-608 333 263

E-mail plbgas@thornlight.pl

www.thornlighting.pl

Thorn Lighting Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach umieszczonych w niniejszej broszurze, wynikających z postępu technicznego

Publikacja nr: 452 (PL). Wydrukowano: 04/09

SAP code: 96503494

More magazines by this user
Similar magazines