Szanowni Państwo

fega.com.pl
  • No tags were found...

Prefabrykacja rozdzielni - Hurtownia elektryczna Fega Poland sp. z oo

SIEDZIBA

ul. Wagonowa 5-7

53-609 Wrocław

tel. 71 37 60 900

fax 71 37 60 931

fega@fega.com.pl

oddziały

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ

ul. Fordońska 135

85-739 Bydgoszcz

tel. 52 32 06 450

fax 52 32 06 451

bydgoszcz@fega.com.pl

ODDZIAŁ KATOWICE

al. Roździeńskiego 190B

40-203 Katowice

tel. 32 35 83 740

fax 32 35 83 741

katowice@fega.com.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Dobrego Pasterza 120A

31-416 Kraków

tel. 12 41 09 440

fax 12 41 09 441

krakow@fega.com.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ

ul. Niciarniana 33/39

92-320 Łódź

tel. 42 64 80 543

fax 42 64 80 541

lodz@fega.com.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ

ul. Dąbrowskiego 399

60-425 Poznań

tel. 61 84 98 800

fax 61 84 98 801

poznan@fega.com.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Instalatorów 9

02-237 Warszawa

tel. 22 73 92 400

fax 22 73 92 410

warszawa@fega.com.pl

ODDZIAŁ WAŁBRZYCH

ul. Wrocławska 130

Wałbrzych 58-306

tel. 74 66 49 505

fax 74 66 54 054

walbrzych@fega.com.pl

Magdalena Tomaś, redaktor naczelna

Szanowni Państwo

I choć kalendarzowa wiosna gości u nas już jakiś czas, to na razie nie

było zbyt wielu okazji, by promienie słońca tchnęły w naszą codzienność

dawkę optymizmu i energii. Na szczęście nawet w tych czasach pełnych

zmian są rzeczy pewne, chociażby to, że po zimie zawsze przychodzi

wiosna. A więc czas zakasać rękawy i rozpocząć porządki, wyrzucić

stare, by zrobić miejsce nowemu. Posłuchajmy mądrych ogrodników,

którzy wciąż nam powtarzają, że nie zbierzemy plonów bez ciężkiej

pracy. Niech tylko wyjdzie już słońce, byśmy mogli jak te pąki kwiatów,

otworzyć się na nowe i w pełni cieszyć się każdym dniem.

W tym numerze naszego kwartalnika serdecznie Państwa zapraszam

do przeczytania rozmowy Anny Chrzanowskiej-Łysak z Waldemarem

Filarem na temat prefabrykacji rozdzielnic. Nasza marka PROTEC.class

wprowadziła na polski rynek kilka nowości, które szerzej prezentujemy

na stronie 20. W poszukiwaniu uśmiechu zachęcam do odwiedzenia

działu Rozmaitości.

Zapraszam do lektury

redakcja

REDAKTOR NACZELNA

Magdalena Tomaś

tel. 71 37 60 914

REDAKTOR

Anna Chrzanowska-Łysak

DTP

Karol Łotocki

Lorem Ipsum Studio

studio@li.com.pl

Nr 2 (22), kwiecień–czerwiec 2012 r.

Nakład 1000 egz.

Uwagi i sugestie

proszę kierować na adres

redakcja@fega.com.pl

Z poważaniem


spis treści

temat numeru

3 Prefabrykacja rozdzielni w FEGA Poland

produkty

6 Aktualności rynkowe

8 Przegląd nowości z zakresu osprzętu pulpitowego

firmy ABB

10 Modułowe styczniki i przekaźniki instalacyjne

firmy Hager

11 Wyłączniki mocy i rozłączniki obciążenia serii h3

firmy Hager

12 Nowe rozłączniki bezpiecznikowe i izolacyjne

z widoczną przerwą

firmy Eaton Electric

14 Modułowe zasilacze impulsowe

firmy Noratel

16 Innowacyjne koryta kablowe

firmy OBO Bettermann

18 Nowe rozdzielnice naścienne XL 3 125

firmy Legrand

20 Nowości w ofercie

marki PROTEC.class ®

wydarzenia

22 Rejs „POGORIĄ” po wodach Morza Liguryjskiego

rozmaitości

24 Czy wiesz, że…

24 Przygody Fegusia


TEMAT NUMERU

Prefabrykacja rozdzielni

w FEGA Poland

Zalety prefabrykacji rozdzielni

44

dostosowanie rozdzielni do indywidualnych potrzeb klienta

44

otrzymanie kompletu dokumentacji przygotowanej przez firmę

prefabrykacyjną

44

profesjonalne wykonanie rozdzieleni przez wyspecjalizowanych

elektryków

44

otrzymanie gwarancji firmy prefabrykacyjnej

4 4 oszczędność czasu, który należałoby przeznaczyć na wykonanie

rozdzielnicy

3

Nr 2 (22), kwiecień–czerwiec 2012


temat numeru

Rozmowa z Waldemarem Filarem,

menedżerem produktu

Anna Chrzanowska-Łysak: Zacznijmy

od początku. Co kryje się pod hasłem

prefabrykacja rozdzielni?

Waldemar Filar: Pod pojęciem prefabrykacja

rozdzielni powinniśmy rozumieć

złożenie w całość rozdzielnicy elektrycznej,

sterowniczej, dystrybucyjno-sterowniczej

itp. z poszczególnych elementów, takich

jak: obudowy, elementy konstrukcyjne,

aparaty itp.

A.Ch.: Pracę nad prefabrykacją rozdzielni

zaczynamy od projektowania

rozdzielni?

W.F.: Jeżeli klient nie posiada dokumentacji

w postaci schematów jednokreskowych,

a wie czego potrzebuje, to jesteśmy w stanie

mu pomóc w doborze obudowy oraz

aparatów. Powstaje wówczas projekt rozdzielnicy,

który podlega wycenie kosztów.

W przypadku dużych lub skomplikowanych

rozwiązań każdorazowo konsultujemy się

z producentami i specjalistami z partner-

4


skich firm prefabrykacyjnych. Natomiast

jeśli klient posiada dokumentację projektową

rozdzielnicy zadanie jest łatwiejsze.

Projekt trafia do wyceny.

A.CH.: Jaki zakres prac wchodzi w prefabrykację?

W.F.: Jest to dość skomplikowany proces.

Jak już wspomniałem zaczynamy od projektowania,

wykonania wyceny rozdzielnicy.

Następnie przygotowujemy zamówienie.

W zamówieniu muszą znaleźć się wszystkie

elementy wchodzące w skład rozdzielnicy,

które można zliczyć. To jest bardzo ważna

czynność ponieważ brak chociażby jasnego

elementu może skutkować opóźnieniem

produkcji. Po zamówieniu towar trafia na

warsztat, gdzie zaczyna się proces montażu

na tym etapie muszą zostać wyjaśnione

wszystkie sprawy techniczne. Po skończeniu

produkcji przystępuje się do wykonania

pomiarów, dokumentacji powykonawczej,

wystawienia deklaracji zgodności WE,

protokołów pomiarowych. Prace kończy

odbiór rozdzielnicy przez klienta.

A.CH.: Klient otrzymuje kompletną

rozdzielnicę z pełną dokumentacją?

W.F.: Tak, zgodnie z obowiązującym prawem

nasze prefabrykowane rozdzielnice

posiadają wszystkie niezbędne dokumenty

wymagane do uruchomienia i użytkowa-

nia na terenie Unii Europejskiej. Klient

otrzymuje dokumentację powykonawczą,

deklaracje zgodności WE i protokoły pomiarowe.

A.CH.: Jak wygląda sprawa gwarancji?

W.F.: Na wszystkie produkty obowiązuje

standardowo gwarancja 12 miesięczna.

Bywają jednak sytuacje, gdy konieczne jest

wydłużenie gwarancji na okres powyżej 12

miesięcy. Po konsultacjach z firmą prefabrykacyjną

i ustaleniu indywidualnych

warunków gwarancji możemy zaoferować

niestandardowy okres gwarancji.

A.Ch.: Czy prefabrykacja rozdzieleni

ma przyszłość?

W.F.: Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdy

nie będzie prefabrykacji rozdzielni. Takie

rozdzielnice ciężko zastąpić gotowymi

pochodzącymi z seryjnej produkcji. Każdy

obiekt jest inny, inwestorzy i użytkownicy

mają różne wymagania i potrzeby, warunki

użytkowania mogą się diametralnie różnić.

Te wszystkie czynniki powodują, że uruchomienie

produkcji seryjnej na kompletne

rozdzielnice jest niemożliwe.

Tak, prefabrykacja rozdzielnic ma niewątpliwie

przyszłość i to długą.

A.CH.: Rozumiem, że FEGA Poland

nadal będzie przyjmować zamówienia

na prefabrykowane rozdzielnice?

W.F.: Oczywiście. Wspieramy naszych

klientów w wycenie i zamówieniu dedykowanych

rozdzielnic. Są to klienci, którzy wykonują

prace obiektowe, a równocześnie

Biurowiec OXYGEN

w Szczecinie,

do którego

rozdzielnicę

dostarczyła

FEGA Poland.

nie mają warunków lub uprawnień, aby

samodzielnie wykonać rozdzielnice. Mogą

jednak zamówić je w FEGA, a my mając

takie zamówienie zlecamy wykonanie

rozdzielnicy partnerskim firmom prefabrykacyjnym.

A.Ch.: Jednym z klientów są firmy wykonujące

prace obiektowe. Do kogo skierowana

jest oferta na prefabrykację?

W.F.: Z takiego rozwiązania korzysta cały

przekrój klientów od drobnych instalatorów,

którzy wykonują instalacje elektryczne

małych obiektów, np. domków jednorodzinnych,

niewielkich obiektów użyteczności

publicznych, przychodni, warsztatów,

zakładów usługowych, po średnie i duże

firmy inżynierskie nieposiadające własnych

zakładów prefabrykacyjnych oraz

firmy produkcyjne, które montują rozdzielnice

w produkowanych przez siebie

urządzeniach, np. dźwigach, suwnicach,

suszarniach.

A.CH.: Czy konkurencja wyspecjalizowanych

firmy prefabrykacyjnych jest

duża na polskim rynku?

W.F.: Tak, na naszym rynku jest wiele firm

prefabrykacyjnych, od bardzo małych,

kilkuosobowych po potężne firmy. FEGA

Poland jednak od wielu lat współpracuje ze

sprawdzonymi partnerami, którzy gwarantują

wysoką jakość wykonania rozdzielnic,

i innych prefabrykowanych produktów.

A.CH.: Na koniec rozmowy możesz

określić jakie są plusy i minusy prefabrykacji?

W.F.: Minusów nie ma, albo ja ich nie

widzę. Plusów jest wiele. Powinniśmy

pamiętać, że dzięki prefabrykacji możemy

uzyskać dostosowaną do indywidualnych

potrzeb i wymagań rozdzielnicę. Wraz

z nią otrzymujemy komplet dokumentów

wymaganych przez polskie prawo,

gwarancję wykonawcy. Nie musimy

angażować pracowników w wykonanie

rozdzielnicy, nie musimy mieć warsztatu,

narzędzi i urządzeń pomiarowych. Nie

musimy pamiętać o materiałach pomocniczych,

nie musimy składać osobnych

zamówień na aparaty. Natomiast otrzymujemy

dedykowany dla nas, profesjonalnie

wykonany produkt.

A.CH.: Dziękuję za rozmowę.

5

Nr 2 (22), kwiecień–czerwiec 2012


aktualności rynkowe

PHOENIX CONTACT:

wysokowydajne złącze

akumulatorów dla pojazdów

elektrycznych użyteczności

publicznej

Phoenix Contact oferuje złącza o wysokiej wydajności do ładowania dużych

modułów bateryjnych prądu stałego. Pomysł użycia wymienialnych akumulatorów

DC został rozwinięty na potrzeby rynku komercyjnych pojazdów elektrycznych.

System znajduje zastosowanie zarówno w transporcie publicznym, jak i towarowym.

Dzięki jego rozmiarom i właściwościom użytych materiałów, system złącz jest

w stanie przenieść prądy do 400 A i napięcia do 750 V oraz jest w stanie wytrzymać

10 000 cykli przyłączania i odłączania. Zintegrowany moduł nadzorujący precyzyjnie

kontroluje proces ładowania

oraz monitoruje

temperaturę w celu

uniknięcia przegrzania.

W prawidłowym podłączeniu

wtyku pomagają

amortyzowane tuleje

prowadzące które dodatkowo

tłumią wibracje

w trakcie ruchu pojazdu.

Potężne złącza bateryjne

Phoenix Contact

dopełniają ofer tę

rozwiązań dla pojazdów

elektrycznych.

Eaton Electric:

EASY806-DC-SWD

i EASY802-DC-SWD

Oferta Eaton Electric

wzbogaciła się o przekaźniki

programowalne

z komunikacją

SmartWire-DT

(EASY806-DC-SWD

i EASY802-DC-SWD),

które oferują zarówno

funkcje przekaźnika

easy800, jak i połączenie

SmartWire-DT. Zamiast

tradycyjnego podłączenia aparatury

przemysłowej do klasycznych wejść/

wyjść sterownika, wykorzystywana jest

zielona taśma. Dzięki temu możliwe jest

bezpośrednie podłączenie przycisku,

lampki, rozrusznika silnikowego z pomiarem

prądu, czy też wyłącznika mocy. Bez

udziału dodatkowych, rozbudowanych

akcesoriów dostępne są w standardzie

takie informacje jak termiczny wizerunek

silnika, przyczyna wyzwolenia, czy nastawy

poszczególnych członów wyzwalaczy, a odpowiednie

wejście pozwala monitorować

wartość z licznika energii elektrycznej. Co

najbardziej istotne – wykonanie zależności

pomiędzy wszystkimi parametrami realizowane

jest w znanym, prostym w użyciu

języku programowania easy.

Nowa: SE 8.

Nowy globalny standard.

• Jeden system akcesoriów do TS 8 i SE 8

• Ten sam sposób projektowania dla obu platform

• Wspólna platforma klimatyzacji od wentylatorów filtrujących

po klimatyzatory

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


produkty

Przegląd nowości z zakresu

osprzętu pulpitowego

Oferta produktowa ABB zawiera szeroki

zakres aparatury dedykowanej do sterowania

i kontroli stanu urządzeń. Aby sprostać

nowym zadaniom firma stale ulepsza

istniejące i proponuje nowe rozwiązania.

Waldemar Filar

menedżer produktu

e-mail: waldemar.filar@fega.com.pl

tel.: 71 37 60 947, +48 699 999 967

Portfolio produktowe ABB oferowane

jest w dwóch kompletnych seriach dla

standardu otworowania średnicy 22 mm:

kompaktowej oraz modułowej. W skład

obu serii wchodzą, m.in. przyciski sterownicze,

przyciski wyłączania awaryjnego,

przełączniki, lampki sygnalizacyjne, manipulatory,

kasety sterownicze oraz kolumny

sterownicze.

Pierwsza z rodziny – seria kompaktowa

– została zaprojektowana pod kątem optymalizacji

kosztów i łatwości montażu oraz

wytrzymałości na trudne warunki pracy. Jest

ceniona przez klientów za możliwość zapewnienia

wszystkich funkcji zabudowanych

w jednym urządzeniu. W skład jej aparatów

wchodzą przyciski sterownicze (CP1, CP2,

CP3, CP4), przełączniki (C2SS, C3SS) przyciski

wyłączania awaryjnego (CE3T, CE4T)

oraz lampki sygnalizacyjne (CL).

Do tej pory przyciski tej grupy dostarczane

były w szerokiej palecie barw jako

niepodświetlane, a w ostatnim czasie

grupę rozszerzono o przyciski kompaktowe

podświetlane zabudowaną diodą LED

w wykonaniach wklęsłych, wypukłych,

mono- i bistabilnych. Dostępne są w trzech

wariantach kolorystycznych podświetlenia:

czerwonym, zielonym i żółtym na napięcia

24 V AC/DC, 110–130 V AC/DC i 220 V AC/

DC. Przykładem typu przycisku wklęsłego

monostabilnego 1NO z lampką zieloną na

napięcie 220 V AC/DC jest CP1-13G-10.

Przełączniki kompaktowe mogą być dostarczane

jako stabilne w jednej, dwóch

lub trzech pozycjach, a także ich kombinacji

z samopowrotem.

Kolejną pozycją oferty są aparaty do

awaryjnego zatrzymywania maszyn, które

spełniają kluczowe znaczenie w celu

zagwarantowania bezpieczeństwa personelu.

Reprezentantami serii kompaktowej

są czerwone i czarne (maszynowe)

przyciski grzybkowe (CE4T – ø40 mm)

oraz przyciski (CE3T – ø30 mm). Funkcje

odblokowania po „zadziałaniu” są realizowane

przez obrót, odciągnięcie

lub odblokowanie kluczem (Ronis 455).

Charakteryzują się niezawodnością działania,

spełniają wymogi normy IEC60947-5-5.

Do wspomnianej grupy manipulatorów

kompaktowych (ø40 mm) oferowanych

w kolorystyce czerwonej oraz żółtej dołączyły

monostabilne przyciski grzybkowe

(CPM3) w kolorze zielonym i niebieskim.

8


Drugą z rodziny – serię modułową cechuje

większa ilość rozwiązań. Dzięki zastosowaniu

uchwytów zatrzaskowych z łatwością

montujemy ze sobą poszczególne części.

Łatwość i pewność połączenia elementów

wyróżnia ABB na tle konkurencji.

Ofertę standardową stanowią pojedyncze

przyciski monostabilne (MP1-10) i bistabilne

(MP2-10), z podświetleniem lub bez,

w wykonaniu wklęsłym bądź wystającym.

Dostępne są także przyciski podwójne

(MPD), które mogą być dostarczone jako

podświetlone. Duża różnorodność kolorystki

pozwala na odwzorowanie wszystkich

stanów pracy sterowanych urządzeń.

Jeśli mówimy o sterowaniu to należy podkreślić,

iż pulpitowa aparatura modułowa

posiada manipulatory (joysticki) w wersji

2- bądź 4-pozycyjnej , które z powodzeniem

są stosowane w pulpitach sterowniczych

czy zespołach sterowniczych wind tylnych

samochodów dostawczych.

Najnowsz y projek t

przycisku awaryjnego

w yposażony został

w dodatkowy wskaźnik

zadziałania – zielony

pierścień, który znika

po wciśnięciu przycisku.

Przyciski w wykonaniu

grzybkowym mogą być

również dostarczane

jako podświetlone.

Pozycją godną rekomendacji jest adapter,

który pozwala na montaż aparatury pulpitowej

na szynie TH35.

Cieszącym się wielką popularnością wśród

aparatów bezpieczeństwa jest czerwony

przycisk grzybkowy zamontowany w żółtej

plastikowej obudowie (IP66), do której

można dołączyć osłony uniemożliwiające

przypadkowe wciśnięcie. Elementy składowe

to: przycisk grzybkowy czerwony CE3T-

10R-11 (1NO+1NC), obudowa CEPY1-0 oraz

osłona CA1-8053.

Wzornictwo części przeznaczonej do obsługi

jest jednolite dla obu rodzin aparatów.

Aparatura osprzętu pulpitowego firmy ABB

wykonywana jest w stopniu ochrony IP66.

Produkty w obudowach mogą posiadać

IP67 lub IP69K.

Jako uzupełnienie oferty w zakresie sygnalizacji

ABB oferuje kolumny sygnalizacyjne

serii K70 – optyczne i akustyczne, w których

montaż poszczególnych modułów

składowych kolumn odbywa się w systemie

plug & play. Kolumny posiadają stopień

ochrony IP54. Wiele kombinacji elementów

mocujących umożliwia łatwe zamontowanie

kolumn w każdym miejscu.

Wprowadzony od niedawna system nadruku

technologią laserową L-mark ułatwia przystosowanie

oznaczeń do indywidualnych

potrzeb klientów. Standardowe grawerowanie

tabliczek opisowych zostało rozszerzone

o możliwość laserowego nanoszenia tekstów

bądź piktogramów na wszystkich produktach

aparatury pulpitowej. Klient, korzystając

z narzędzia L-mark na stronie internetowej

(http://bolservices.it.abb.com/pilot-devices),

wybiera aparat, na którym chciałby umieścić

indywidualny opis, a w następstwie otrzymuje

numer referencyjny gotowego produktu.

Numer ten jest zapisywany w systemie,

co ułatwia składanie kolejnych zamówień

w przyszłości.

Aparatura sterownicza i sygnalizacyjna

produkcji ABB nadaje się do zastosowania

we wszystkich rodzajach środowisk przemysłowych:

wewnątrz oraz na zewnątrz

pomieszczeń. Urządzenia te stosuje się

m.in. w budynkach użyteczności publicznej,

samochodach ciężarowych, autobusach

oraz pociągach. Główną zaletą tych

urządzeń jest ich solidna budowa oraz

szybka i łatwa instalacja zapewniająca

wymierne korzyści dla klientów.

4 4 4 t Autor tekstu:

Robert Zawistowski

9

Nr 2 (22), kwiecień–czerwiec 2012


produkty

Modułowe styczniki

i przekaźniki instalacyjne

Oferta Hager została wzbogacona o zupełnie nowy asortyment modułowych

styczników i przekaźników instalacyjnych. Asortyment urządzeń, dostępnych

w zakresie prądów znamionowych 16÷63 A i napięć sterujących 8÷230 V, obejmuje

styczniki tradycyjne, o niskiej emisji szumu (ciche), taryfowe Dzień/Noc oraz

przekaźniki instalacyjne, także z możliwością sterowania ręcznego on/auto/off.

Waldemar Filar

menedżer produktu

e-mail: waldemar.filar@fega.com.pl

tel.: 71 37 60 947, +48 699 999 967

Oferowane urządzenia cechują się bardzo

dobrymi parametrami technicznymi

i jakością wykonania. Posiadają wspólny,

z innymi grupami aparatów modułowych,

nowoczesny design i udogodnienia montażowe,

na przykład praktyczne zaciski

śrubowe, wymagające zastosowania tylko

jednego rodzaju narzędzia czy pole opisowe

z klapką. Przez cały okres eksploatacji

gwarantowana jest niezmienność pracy

pod względem elektrycznym i mechanicznym.

W przypadku styczników cichych, ich

najważniejszą cechą jest ich bezgłośna

praca, gwarantowana także w dłuższym

okresie użytkowania. Tego typu urządzenia

są szczególnie polecane w przypadku

wykonywania instalacji sterowania

w szpitalach czy obiektach użytkowych

o podwyższonym standardzie.

Styczniki taryfowe Dzień/Noc stosowane

są w obwodach, w których czas działania

jest regulowany przez zewnętrzny sygnał

sterujący 230V, np. programator czasowy

przełączający rodzaj taryfy pobieranej

energii elektrycznej.

Wszystkie aparaty dostępne są w różnych

kombinacjach styków roboczych.

Jako akcesoria serii oferowany jest styk

pomocniczy 1NO+1NC 6A o symbolu

ESC080 (uniwersalny dla wszystkich typów

urządzeń, za wyjątkiem styczników cichych

25A) oraz element dystansowy i pokrywy

styków z możliwością plombowania.

Oferta Hager w zakresie modułowych

styczników i przekaźników instalacyjnych

jest jedną z szerszych dostępnych na polskim

rynku i stanowi doskonałą propozycję

dla instalatorów w segmencie budownictwa

mieszkaniowego i komercyjnego.

4 4 4 t Autor tekstu:

Andrzej Szulik

10


Wyłączniki mocy

i rozłączniki obciążenia

serii h3

Nowa generacja wyłączników mocy

i rozłączników obciążenia niskiego napięcia

h3 firmy Hager poza bezpieczeństwem,

komfortem obsługi i niezawodnością działania,

zapewnia możliwość prostego łączenia

bloków różnicowoprądowych do 500 A oraz

możliwość regulacji prądu różnicowego.

Waldemar Filar

menedżer produktu

e-mail: waldemar.filar@fega.com.pl

tel.: 71 37 60 947, +48 699 999 967

Oferta aparatów h3 przeznaczona jest

przede wszystkim do zabezpieczania głównych

obwodów instalacji elektrycznych od

skutków zwarć, przeciążeń oraz doziemień.

Zakres prądowy od 16 do 1600 A oraz

zdolność łączeniowa 25 kA, 40 kA, 50 kA,

70 kA (w zależności od wielkości aparatu),

tworzy kompletną ofertę dla budownictwa

mieszkaniowego oraz komercyjnego.

Wyłączniki oferowane są w 6 wielkościach

x160, x250, h250, h630, h1000 i h1600.

Wielkości x160 i x250 wyposażone są

w wyzwalacze termiczno‐magnetyczne

oraz w szereg elementów dodatkowych

i udogodnień montażowych dostarczanych

już w standardowym wykonaniu.

Wyłączniki posiadają zintegrowaną blokadę

dźwigni, która umożliwia założenie

kłódki a po zastosowaniu dodatkowego

elementu założenia do trzech kłódek, np.

na czas czynności serwisowych instalacji.

Cechą szczególną jest łatwy dostęp do

wnętrza wyłącznika – otworzenie przedniej

pokrywy wyłącznika wymaga obrócenia

tylko jednej śruby o 90° oraz zatrzaskowy

montaż styków pomocniczych, sygnali-

zacyjnych lub wyzwalaczy wzrostowych/

podnapięciowych. Podłączenie przewodów

sterowniczych do akcesoriów jest

wyjątkowo szybkie dzięki zastosowanym

samozaciskom QuickConnect.

Praktycznym rozwiązaniem zastosowanym

w wielkości x160 są okienka rewizyjne

znajdujące się w pokrywie wyłącznika.

Wielkość x160 wyposażona jest w zaciski

klatkowe do przewodów Cu z końcówkami

konektorowymi do podłączenia obwodów

sterowniczych lub pomiarowych. W razie

potrzeby istnieje możliwość demontażu

zacisków i zastosowania zacisków do

przewodów Al.

Wyłączniki o wielkościach h250, h630,

h1000 i h1600 wyposażone są w wyzwalacze

elektroniczne LSI umożliwiające szeroki

zakres regulacji członu przeciążeniowego

od 0,4 do 1 x In oraz bezzwłocznego od

2,5 do 14 x In.

W wielkościach x160, x250, h630, h1000,

h1600 dostępne są również rozłączniki

obciążenia. Posiadają dokładnie te same

cechy użytkowe jak wyłączniki za wyjątkiem

braku wewnętrznych wyzwalaczy

przeciążeniowych i zwarciowych. Oferta

serii h3 zawiera także bloki różnicowoprądowe

typu A-HI, dołączane do wyłączników

lub rozłączników o prądach znamionowych

do 500 A. Szeroki zakres regulacji prądu

różnicowego od 0,03 do 6 A, czasu zwłoki

od 0 do 1 sekundy pozwala na stosowanie

tych aparatów nie tylko w nowych, ale

również starych instalacjach o znacznym

– ze względu na starzenie się izolacji,

prądzie upływowym. Aparaty posiadają

diodową sygnalizację poprawnej pracy,

przekroczenia 25% I∆n i 50% I∆n, ponadto

wyposażone są w styki bezpotencjałowe

do zdalnej sygnalizacji przekroczenia 50%

I∆n oraz zadziałania od przekroczenia nastawionego

I∆n.

Na uwagę w serii h3 zasługuje bogata

oferta akcesoriów, wśród których znajdują

się zaciski klatkowe do przewodów Cu i Al,

przedłużenia przyłączy – proste i rozszerzone,

przyłącza tylne, przegrody biegunów,

osłony przyłączy, styki pomocnicze, styki

sygnalizacyjne, cewki wzrostowe, cewki

podnapięciowe, elementy blokujące oraz

napędy obrotowe ręczne bezpośrednio

montowane na aparacie oraz montowane

na drzwi, blokady mechaniczne międzywyłącznikowe

i napędy silnikowe do

układów SZR.

4 4 4 t Autor tekstu:

Ireneusz Daniel

11

Nr 2 (22), kwiecień–czerwiec 2012


produkty

Nowe rozłączniki

bezpiecznikowe i izolacyjne

z widoczną przerwą

Rys. nr 1. Rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą – Dumeco DMV.

W skład bogatej oferty

aparatury firmy Eaton

została wprowadzona

nowa seria rozłączników

bezpiecznikowych

i izolacyjnych z widoczną

przerwą. Urządzenia

z serii Dumeco DMV

i QSA stanowią idealne

uzupełnienie gamy

dostępnych rozwiązań

z zakresu zabezpieczeń

i rozdziału energii.

Waldemar Filar

menedżer produktu

e-mail: waldemar.filar@fega.com.pl

tel.: 71 37 60 947, +48 699 999 967

Rozłączniki z widoczną przerwą Dumeco

DMV doskonale sprawdzają się w różnych

aplikacjach. Z powodzeniem mogą

być instalowane w systemach kontroli

(rozłącznik główny) i sterowania maszyn

(przełączniki pracy sieć-agregat, przełączniki

wielobiegunowe). Równie dobrze

sprawują się w rozdzielnicach, spełniając

rolę rozłączników serwisowo-remontowych.

Doskonale dopasowana konstrukcja

całej gamy rozłączników gwarantuje pełną

funkcjonalność w każdych warunkach.

Wysoka jakość wykonania w połączeniu

z wydajnością i zwartą konstrukcją pozwalają

na proste i skuteczne dopasowanie

ich do potrzeb każdej aplikacji (niezależnie

czy będzie to maszyna, czy rozdzielnica

elektryczna). Potwierdza to dodatkowo szeroka

gama akcesoriów. Do wyboru są więc

rozmaite przedłużenia osi napędów o różnych

długościach i średnicach przekrojów,

styki pomocnicze dobudowywane do

aparatu podstawowego, napędy o różnych

kształtach i rozmiarach w postaci pokręteł

i dźwigni (również z możliwością zabudowy

rozłącznej na drzwiach rozdzielnicy i opcją

blokowania przy pomocy kłódki lub zamka

cylindrycznego). Dźwignie i pokrętła mogą

występować w kolorach niebieskim oraz

czerwono-żółtym, spełniającym funkcję

rozłącznika awaryjnego. Każdy aparat

może być wyposażony w osłonę zacisków,

która zabezpiecza przed przypadkowym

dotykiem. Ciekawym rozwiązaniem jest

również specjalny mechanizm przełącza-

12


Rys. nr 2. Przełącznik sieć-agregat Dumeco (zbudowany na rozłącznikach)

Rys. nr 3. Przełącznik sieć-agregat QM (wbudowany mechanizm)

nia, który pozwala na połączenie dwóch

rozłączników w jeden aparat obsługiwany

przy pomocy pojedynczego napędu (pokrętła

lub dźwigni). Dzięki temu w łatwy i prosty

sposób jesteśmy w stanie zbudować

na przykład przełącznik typu sieć – agregat

(rys. nr 2).

Firma Eaton oferuje ponadto przełączniki

sieć-agregat QM (rys. nr 3) z wbudowanym

mechanizmem przełączania do montażu

na szynę w wersjach 40, 63 i 100 A, który

można zabudować wraz z aparaturą modułową

lub wyprowadzić jego sterowanie

na drzwi rozdzielnicy.

Rozłączniki izolacyjne serii Dumeco DMV

zapewniają najwyższy poziom niezawodności

w każdej wersji. Do wyboru są aparaty

w wykonaniu trój- i czterobiegunowym

o jednakowym rozmiarze, dostępne

w wykonaniu od 160 do 2000 A prądu

znamionowego do montażu na płytę.

Dodatkowo występują także wykonania

w wersji na 40 i 63 A do montażu na szynie

wraz z aparaturą modułową. Rozłączniki

serii Dumeco DMV cechują się sporą

uniwersalnością, obsługując różne kategorie

łączenia AC: 21, 22 i 23 oraz napięcia

z zakresu 230÷690 V. Ponadto wykonania

do 1000 A mogą zostać zastosowane do

rozłączania napięcia stałego z zakresu

220÷440 V, w kat. łączenia DC: 21, 22 i 23.

Rozłączniki serii Dumeco charakteryzują

się doskonałymi parametrami pracy dzięki

zastosowaniu specjalnej konstrukcji równolegle

prowadzonych torów głównych

dwuprzerwowych. Specjalny system

styków nożowych pozwala na pewne

i bezpieczne łączenie nawet dużych prą-

Rys. nr 4. Rozłącznik bezpiecznikowy QSA

dów zwarciowych. Każdy z oferowanych

modeli posiada widoczną przerwę, dzięki

której w sposób łatwy i szybki jesteśmy

w stanie stwierdzić stan położenia styków

głównych aparatu.

Kolejnym nowym produktem w ofercie

firmy Eaton są rozłączniki bezpiecznikowe

QSA na wkładki topikowe mocy NH.

Aparaty te występują w wykonaniu 3-biegunowym

w zakresie prądu znamionowego

od 40 do 800 A dla wkładek o wielkościach

od 00 do 3. W razie potrzeby do aparatu

podstawowego można dobudować do

jego boku dodatkowy biegun neutralny.

Rozłączniki QSA mogą działać w różnych

kategoriach łączenia od AC 21 do AC 23

oraz w napięciach z zakresu 415÷690 V AC.

Rozłączniki te oferują podobną gamę akcesoriów

jak w przypadku Dumeco, czyli

m.in. styki pomocnicze, dźwignie w różnym

wykonaniu (niebieska, żółto-czerwona),

3 rodzaje sposobu montażu: dźwignia

bezpośrednia, na stałe przymocowana

do osłony (natablicowa) lub rozłączna na

drzwi rozdzielnicy oraz osłony zacisków,

biegunów.

Głównym zakresem zastosowania rozłączników

QSA jest zabezpieczenie urządzeń,

kabli i silników przeciwko zwarciom

i przeciążeniom oraz ich działanie jako

wyłączniki główne i awaryjne. Dodatkowe

cechy jak podwójne rozłączenia przed i za

bezpiecznikiem gwarantują pewne rozłączanie

oraz wymianę wkładek topikowych

w stanie beznapięciowym.

4 4 4 t Autor tekstu:

Krystian Czerkas

13

Nr 2 (22), kwiecień–czerwiec 2012


produkty

Modułowe zasilacze impulsowe

Nowoczesny park maszynowy, materiały uznanych, światowych producentów,

8 tys. m 2 hal produkcyjnych, ponad 300-osobowa załoga, doświadczenie w projektowaniu,

precyzja wykonania, pasja oraz zaangażowanie to narzędzia, za pomocą których polski oddział

Noratel od lat produkuje niskonapięciowe transformatory, dławiki, zasilacze i przekładniki.

Mirosław Mądry

menedżer produktu

e-mail: miroslaw.madry@fega.com.pl

tel.: 71 37 60 946, +48 667 966 664

Jesteśmy partnerem w skomplikowanych,

często bardzo złożonych, dużych projektach,

o czym świadczy zaufanie naszych

stałych odbiorców takich, jak Siemens,

ABB, Rolls Royce, Vestas, Rockwell Automation

i innych. Wysoka pozycja na rynku

nie zwalnia nas z ciągłego rozwoju. W oparciu

o potrzeby klientów stale rozszerzamy

możliwości produkcyjne oraz zatrudniamy

więcej pracowników do działów technicznych

i R&D, by elastycznie reagować na

zmieniające się oczekiwania rynku. W 2007

roku, wraz z przejęciem duńskiej fabryki

Garre uruchomiono produkcję przekładników

prądowych i napięciowych.

W ofercie Noratel znajdują się rozwiązania

z zakresu transformatorów separacyjnych,

bezpieczeństwa, toroidalnych, oświetleniowych,

trójfazowych, autotransformatorów

odczepowych i z płynną regulacją. Wychodząc

naprzeciw nowym potrzebom Noratel

proponuje również modułowe rozwiązania

impulsowe w postaci zasilaczy typu AMR.

Charakteryzują się one małymi gabarytami,

idealnie komponują się w szafach

sterowniczych i bezpiecznikowych. Są

przystosowane do montażu na szynę T-35.

Stabilizowane napięcie wtórne podlega

+10% regulacji. Zasilacze wyposażone są

w filtr wejściowy i zabezpieczenie przed

prądem rozruchu. Są odporne na wstrząsy

i wibracje. Podwójną izolację zapewnia

estetyczna obudowa IP20. Zasilacze posiadają

znak CE i UL, wykonane są zgodnie

z normą EN60950. Napięcie zasilania wynosi

90÷265 V AC lub 120÷375 V DC. Produkowane

w kilku wersjach napięciowych

dla uzwojenia wtórnego: 5, 12, 15, 24 V DC,

w mocach 7,5÷91 W. Sprawność zasilaczy

do 89%, bardzo niskie maksymalne tętnienie

do 50 mV. Zasilacze mogą pracować

w temperaturze –25÷+71°C. Przeznaczone

są do stosowania w układach sterowania,

automatyki, instalacjach alarmowych

i innych aplikacjach wymagających stabilizowanego

napięcia DC. Niezawodność

układów zapewnia najnowsza technologia

i najwyższe parametry jakościowe konstrukcji.

Spośród zasilaczy impulsowych

polecamy również modele DRA, DRAN,

WRA, VRH, jedno – i trójfazowe zasilacze

z montażem na szynę, do 20 A prądu SEC.

Bogata oferta typowych wykonań impulsowych

nie pokrywa wszystkich potrzeb

rynku więc w ofercie Noratel znajdują się

również zasilacze w technologii indukcyjnej.

Propozycja wykonań, napięć, montażu

i stopnia szczelności zaspokaja potrzeby

wielu aplikacji. Ponadto, oferujemy transformatory

i inne urządzenia indukcyjne, do

zastosowań specjalnych, jak transformatory

medyczne, górnicze, morskie, dławiki

filtracyjne, silnikowe i ochronne, stosowane

w układach kompensacji mocy biernej.

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie

modułowych zasilaczy AMR i innych

rozwiązań dostępnych w ofercie Noratel.

4 4 4 t Autor tekstu:

Małgorzata Żytkowiak

14


produkty

Innowacyjne koryta kablowe

Większa szybkość. Wyższa nośność. Większe bezpieczeństwo.

Najwyższej jakości

systemy tras kablowych

OBO Bettermann

dedykowane są

do prowadzenia,

mocowania różnych

typów przewodów i kabli,

w tym także o odporności

ogniowej (systemy E30/

E90 zgodne z Aprobatą

CNBOP). Od wielu

lat stosowane są one

z powodzeniem jako

nieodzowny element

składowy instalacji

zasilających, sterujących

oraz teleinformatycznych.

Profesjonaliści na

całym świecie docenili

jakość i rozwiązania

zapewniające znaczne

oszczędności czasu

podczas montażu.

Waldemar Filar

menedżer produktu

e-mail: waldemar.filar@fega.com.pl

tel.: 71 37 60 947, +48 699 999 967

Rys. 1 Przykładowe instalacje tras kablowych z zastosowaniem systemów OBO Bettermann

oszczędność czasu i pieniędzy, poprzez

ograniczenie ilości śrub, łączników i innych

elementów wyposażenia, po prostu zwiększa

ono możliwości montażowe o 100%.

Element sprężynowy złącza zatrzaskowego

jest na stałe połączony z korytkiem, więc

nie może ulec zagubieniu, jednak przy

połączeniu koryt RKS-Magic ® z innymi

typami koryt (np. RKS) lub kształtkami,

np. łukami, trójnikami i czwórnikami można

go także dość łatwo zdemontować w celu

wykonania połączenia typowym łącznikiem

śrubowym (skręcanym).

Korytka siatkowe GR-Magic ® z opatentowanym

system połączeń wzdłużnych

Idealnym uzupełnieniem oferty tradycyjnych

koryt kablowych są korytka siatkowe

wykonane z drutu. Dzięki opatentowanej

technologii również bez użycia narzędzi

oraz dodatkowych elementów łączących,

szybko i łatwo buduje się trwałe, stabilne

trasy, w których poszczególne odcinki

są zatrzaskiwanie między sobą, co w żaden

sposób nie ogranicza ich nośności,

a pozwala za to na znaczne zmniejszenie

kosztów związanych ze stosowaniem i ma-

Koryta RKS-Magic ® z opatentowanym

systemem połączeń wzdłużnych

Najnowsze koryta kablowe typu RKS-

Magic ® dzięki innowacyjnemu systemowi

połączeń wzdłużnych łączą w sobie prędkość

montażu z wysoką nośnością i wyższym

bezpieczeństwem. Dwa koryta należy

po prostu zbliżyć do siebie, zatrzasnąć

– i gotowe. Wyraźne kliknięcie informuje

instalatora o prawidłowym wykonaniu

połączenia. Opatentowane przez firmę

OBO rozwiązanie pozwala na znaczną

Rys. 2 Opatentowany system połączeń wzdłużnych koryt RKS-Magic®

16


POMOC PRZY DOBORZE I PROJEKTOWANIU

Przejrzysty podział na grupy produktów

w najnowszym katalogu

KTS Kablowe Systemy Nośne

w języku polskim, dostępnym

zarówno w wersji drukowanej,

jak również w wersji elektronicznej

poprzez stronę internetową

(www.obo.pl), pozwala w intuicyjny

sposób na dobranie

właściwego rozwiązania.

Program wspomagający

projektowanie tras kablowych

OBO Construct PL dla AutoCad

Czy to:

44

systemy montażowe

44

systemy koryt kablowych

44

systemy korytek siatkowych

44

systemy drabin

kablowych poziomych

44

systemy koryt i drabin

szerokorozpiętościowych

44

systemy drabin pionowych

44

systemy tras wykonanych

za stali nierdzewnej

i kwasoodpornej

dostępne są od tego roku w dużych

ilościach, z powiększonego

magazynu OBO w Warszawie.

Kalkulator doboru tras kablowych

OBO Cables Filling

Ze strony internetowej można pobrać całkowicie za darmo programy

OBO Construct KTS oraz OBO Cables Filling. Narzędzia te są

nieocenioną pomocą przy projektowaniu i doborze systemów tras

kablowych oraz ich zamocowań.

gazynowaniem łączników śrubowych, czy

szybkozłączy.

Większe bezpieczeństwo mechaniczne,

elektryczne i pożarowe

Nawet przy maksymalnym obciążeniu zapewniona

jest pełna ochrona kabli w miejscu

połączenia koryt pomiędzy sobą, nie

są one łączone ze sobą stykowo, lecz jedno

zachodzi na drugie. Wszystkie elementy

systemu posiadają deklaracje zgodności

z polską normą PN 61537:2007, dotyczącą

prowadzenia przewodów na korytach kablowych.

Złącza zatrzaskowe gwarantują,

że wykonane połączenia wzdłużne są także

bardziej odporne na wstrząsy i wibracje.

Dzięki temu systemowi łączenia koryt

możliwe jest także zachowanie ciągłości

elektrycznej całej trasy, bez zastosowania

dodatkowych elementów, takich jak

np. mostki, czy dodatkowe połączenia

wyrównawcze, co potwierdzają specjalne

raporty z badań przeprowadzonych przez

niezależne laboratoria.

W celu zabezpieczenia koryt kablowych

przed korozją wykonuje się je w kilku

rodzajach powłok cynkowych tj. ocynk

Sendzimira, ocynk ogniowo-zanurzeniowy

oraz w wersjach ze stali nierdzewnej 304

i kwasoodpornej 316. Dodatkowo istnieje

możliwość pomalowania tras na kolory

z palety RAL, co pozwala na zastosowanie

systemu w niemal każdych warunkach.

Korytka siatkowe GR-Magic ® produkuje

się w wersji „Titan-Look”, jest to atrakcyjna

wizualnie wersja koryt w ocynku

galwanicznym do zastosowań wewnątrz

budynków, posiadająca wygląd zbliżony

do stali nierdzewnej.

Koryta kablowe OBO, jako nieliczne produkty

tego typu dostępne na naszym rynku,

zostały przebadane również pod kątem

kompatybilności elektromagnetycznej

tzn. ograniczania wpływu zewnętrznego

pola elektromagnetycznego na przewody

umieszczone wewnątrz koryt. Wszelkie

informacje na ten temat znajdują się

w najnowszym katalogu KTS.

Rys. 3 Opatentowany system połączeń wzdłużnych koryt siatkowych GR-Magic®

4 4 4 t Autor tekstu:

Tomasz Marszałek

17

Nr 2 (22), kwiecień–czerwiec 2012


produkty

Nowe rozdzielnice

naścienne XL 3 125

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój aparatury modułowej. Obecnie oprócz

aparatów zabezpieczających w instalacjach elektrycznych występują duże ilości

aparatów łączeniowych i sterowniczych. Wymaga to zmian w konstrukcji rozdzielnic

modułowych w zakresie ich funkcjonalności i pojemności. Nowymi produktami,

które spełniają te wymagania są rozdzielnice naścienne LEGRAND XL 3 125.

18


drzwi wejściowych a sufitem. Przykładowo

dwurzędowa XL 3 125 2×18 modułów

może być zastosowana tam, gdzie nie ma

możliwości montażu wyższej rozdzielnicy

trzyrzędowej 3×12 modułów, mimo że obie

mają pojemność 36 modułów. Mniejsza

liczba rzędów przy zachowaniu pojemności

sprawia, że XL 3 125 dysponuje dużo

większą przestrzenią wewnątrz rozdzielnicy

do prowadzenia przewodów zarówno pod

wspornikami TH35, jak i pomiędzy konstrukcją

wsporczą a bokiem rozdzielnicy.

XL 3 125 to także olbrzymia oszczędność

czasu dla prefabrykatorów przy wyposażaniu

rozdzielnicy. Atutem tej rozdzielnicy jest

uchylna, w bardzo łatwy i szybki sposób

demontowana konstrukcja wsporcza, bez

potrzeby użycia dodatkowych narzędzi

(fot. 1). Ta cecha stwarza możliwość spokojnego

zamontowania i oprzewodowania

aparatury modułowej w warsztacie. Tak

przygotowany kompletny podzespół można

umieścić w zamocowanej podstawie rozdzielnicy.

Fot. 1. Demontowalna konstrukcja wsporcza.

Waldemar Filar

menedżer produktu

e-mail: waldemar.filar@fega.com.pl

tel.: 71 37 60 947, +48 699 999 967

Gama rozdzielnic XL 3 125 została zaprojektowana

na potrzeby budownictwa mieszkaniowego

i komercyjnego. Charakteryzuje

ją montaż naścienny oraz zwiększona

pojemność dla aparatury modułowej – do

18 modułów w jednym rzędzie. W ofercie

znajdują się wykonania 1-, 2-, 3- i 4-rzędowe,

do wyboru z drzwiami białymi lub przezroczystymi.

XL 3 125 charakteryzuje stopień ochrony

IP40 (z drzwiami), większa odporność na

udary mechaniczne IK09 (z drzwiami),

II klasa ochronności, całkowicie odświeżony

wygląd oraz szereg nowych użytecznych

dla prefabrykatora funkcji.

Rozdzielnice XL 3 125 spełniają wymagania

norm IEC 60439-3 i IEC 60670-24. Maksymalny

dopuszczalny prąd znamionowy

tych rozdzielnic wynosi 125 A. Zwiększona

pojemność – do 18 modułów w rzędzie

sprawia, że XL 3 125 dobrze nadają się do

miejsc, w których ograniczona jest wysokość

przestrzeni na montaż rozdzielnicy,

a zachodzi konieczność zamontowania

więcej niż 12 modułów w rzędzie. Typowym

miejscem na montaż rozdzielnicy w mieszkaniu

jest przestrzeń pomiędzy futryną

Wygodną cechą tych rozdzielnic jest to, że

każdy wspornik TH35 można demontować

osobno (fot. 2). Wsporniki TH35 można

również mocować w 2 pozycjach o różnej

głębokości położenia. Dzięki temu istnieje

możliwość zainstalowania w rozdzielnicy

wyłączników typu DPX 125.

Wyjmowane całościowo i pojedynczo

osłony frontowe umożliwiają łatwiejszy dostęp

do poszczególnych rzędów aparatów.

Dogodne wejścia kablowe z osłabieniami

znacznie ułatwiają wprowadzenie i wyprowadzenie

kabli z rozdzielnicy.

Rozdzielnice XL 3 125 zostały wyposażone

w specjalne występy przeznaczone do

mocowania opasek kablowych. Pozwalają

one na łatwe i wygodne uporządkowanie

przewodów wewnątrz rozdzielnicy po

zamocowaniu aparatów i ich oprzewodowaniu.

Ważnym elementem nowej oferty

są osłonki do zaślepiana pustych miejsc

w rozdzielnicy, stosowane gdy rozdzielnica

nie jest kompletnie wyposażona

w aparaty modułowe. Oprócz aparatury

modułowej rozdzielnice XL 3 125 można

także wyposażyć w urządzenia do sterowania

i sygnalizacji Osmoz, transformatory,

zasilacze itp., przy wykorzystaniu pełnych

osłon frontowych oraz perforowanych

płyt montażowych. Na bocznej ścianie

rozdzielnicy istnieje możliwość wyprowadzenia

na zewnątrz gniazda serwisowego

z Programu Mosaic.

Fot. 2. Demontaż wspornika TH35 bez używania

dodatkowych narzędzi, za pomocą zatrzasków.

Drzwi XL 3 125 są w pełni odwracalne, dzięki

czemu mogą być zainstalowane jako lewe

lub prawe w zależności od miejsca montażu

rozdzielnicy. Można je zamocować

tymczasowo za pomocą zawiasów zatrzaskowych.

Rozdzielnice te mają bardzo szerokie

zastosowanie, ale najczęściej stosuje się

je w budownictwie mieszkaniowym

i komercyjnym. XL 3 125 to wysoka jakość

i estetyka wykończenia, szybki i wygodny

montaż, bogata gama akcesoriów dodatkowych,

innowacyjne rozwiązania oraz spełnienie

wymogów w zakresie standardów

bezpieczeństwa.

4 4 4 t Autor tekstu:

Przemysław Macias

19

Nr 2 (22), kwiecień–czerwiec 2012


produkty

Nowości w ofercie

W poniższym artykule zaprezentowane zostaną nowości jakie pojawiły się

w ostatnim czasie w ofercie produktowej marki PROTEC.class ® . Towary dostępne

są we wszystkich oddziałach FEGA Poland na terenie całego kraju. Zachęcamy

do zapoznania się ze specyfikacjami niżej wymienionych oraz pozostałych produktów

z bogatej oferty PROTEC.class ® na stronie internetowej www.protecclass.pl

Przemysław Kielman

menedżer produktu

e-mail: przemyslaw.kielman@fega.com.pl

tel.: +48 725 75 53 54

Nowe wkrętaki

Praski ręczne do zaciskania końcówek

rurkowych.

Praska PCA2 do cienkościennych izolowanych

i nieizolowanych końcówek rurkowych

o przekroju od 0,08 do 10,0 mm 2 wg

normy DIN 46228 do zaciskania w kwadrat.

Zacisk czworokątny pozwala na uzyskanie

lepszego styku na listwie zaciskowej.

Dzięki zastosowanej w narzędziu dźwigni

możliwe jest optymalne przełożenie

siły, co zapewnia efektywną pracę bez

uczucia zmęczenia oraz powtarzalność

zacisku. Szczypce otwierają się dopiero po

zaciśnięciu złącza. Ładowanie końcówek

tulejkowych do praski następuje z boku.

Ergonomicznie zaprojektowany miękki

i antypoślizgowy uchwyt oraz niewielka

waga dają duży komfort obsługi.

Podstawową zaletą tego urządzenia jest

samoczynne dopasowanie się praski do

końcówki rurkowej, co w istotny sposób

skraca czas wykonywanego zadania

oraz zachowuje przy tym wysoką jakość

połączenia. Narzędzie pozwala również

wyeliminować błędy wynikające z zastosowania

niewłaściwej matrycy do zaciskania.

Wykonane ze stali chromowo-wanadowej.

Powierzchnia narzędzia jest oksydowana.

Praska PCA3 do cienkościennych końcówek

rurkowych izolowanych i nieizolowanych

o przekroju od 10,0 do 25,0 mm 2

wg normy DIN 46228 wraz z wymienną

matrycą PCWA3 do końcówek rurkowych

o przekroju 0,14 do 10 mm 2 do zaciskania

w trapez.

Szczypce pozwalają na powtarzalną i wysoką

jakość zacisku dzięki precyzyjnym

matrycom oraz blokadzie umożliwiającej

otwarcie praski wtedy, gdy złącze zostało

już zaciśnięte. Narzędzie wygodne w użyciu

dzięki ergonomicznym uchwytom

oraz dobremu wyważeniu. Zastosowana

dźwignia zapewnia efektywną pracę bez

uczucia zmęczenia. Prosta i szybka wymiana

matrycy pozwala na wykorzystywanie

tego urządzenia do końcówek o przekroju

od 0,14 do 25 mm 2 . Wykonane ze stali chromowo-wanadowej.

Powierzchnia narzędzia

jest oksydowana.

Do oferty PROTEC.class ® dołączyły

wkrętaki TORX PTXSD o rozmiarach T10

i T15. Podobnie jak pozostałe wykonane są

z hartowanej stali chromowo-wanadowej

oksydowanej. Gwarantują najwyższy stopień

ochrony podczas prac elektrycznych

pod napięciem do 1000 V AC, 1500 V DC.

Zgodne z normą VDE. Długość ostrza:

60 mm (T10) i 80 mm (T15).

Wkrętaki nasadowe PSSSD

Dostępne są w trzech wersjach: rozmiar

8, 10 i 13 mm. Długość ostrza 125 mm.

Dwukomponentowa rękojeść zapobiega

wyślizgiwaniu się narzędzia z dłoni. Wykonane

z hartowanej stali chromowowanadowej

oksydowanej. Gwarantują

najwyższy stopień ochrony podczas prac

elektrycznych pod napięciem do 1000 V AC,

1500 V DC. Zgodne z VDE.

Nowe szczypce PERGO w ofercie

Oferta szczypiec i cęg PROTEC.class ®

wzbogacona została o trzy kolejne,

z ergonomicznie zakrzywioną głową

o 25° pozwalającą na bardziej efektywną

i wygodną pracę. Szczypce

posiadają składającą się z dwóch

komponentów antypoślizgową powłokę.

Polerowana powierzchnia

pokryta została lakierem bezbarwnym.

Szczypce PERGO wykonane

są ze stali chromowo-wanadowej,

posiadają atesty VDE, przetestowane

pod napięciem 1000 V.

20


Latarka PTL-Key

Ostatnią prezentowaną jest wodoszczelna

mini latarka o wadze 24 g i wymiarach

18,5×65 mm. Wykonana z anodowanego

aluminium w kolorze czarnym. Dioda LED

NICHIA 5 mm emituje białe światło. W zestawie

3 baterie LR41. Produkt pakowany

w blister.

Latarki LED

Latarka czołowa PTL-Profi

Moc generowanego przez jedną ultra jasną

diodę LUXEON Rebel w kolorze białym

to 165 lumenów. Latarka wodoszczelna,

posiada regulowany kąt nachylenia głowicy.

Dwa tryby światła pozwalają dostosować

jej pracę do aktualnych warunków

i potrzeb. Czas pracy przy pełnej mocy

wynosi ok. 11 godzin lub 44 godzin przy

mocy średniej. Dodatkowo posiada diody

LED z przodu w kolorze czerwonym, niebieskim

i zielonym oraz z tyłu, pulsującą

w kolorze czerwonym do zastosowania,

np. w nagłych wypadkach lub zwiększenia

bezpieczeństwa. W zestawie znajdują się

3 baterie AA Duracell. Waga: 155 g. Wymiary:

72×85×29 mm. Produkt pakowany

jest w blister. Źródło światła: Multi-LED.

Materiał: tworzywo sztuczne.

Latarka PTL-Maxi LED

Latarka w kolorze czarnym wykonana jest

z aluminium anodowanego, metalu o bardzo

dobrych właściwościach antykorozyjnych,

wodoszczelna. Dioda LED CREE XR-E

emituje białe światło o sile 136 lumenów,

może pracować do 60 godzin. Wymiary:

39×169 mm, waga: 184 g. W zestawie znajdują

się smycz i pasek oraz dwie baterie

typu C. Produkt pakowany w blister.

Latarka PTL-Mini LED

Podobnie jak poprzednia wykonana jest

anodowanego aluminium. Dioda LED CREE

XR-E emituje białe światło o sile 80 lumenów.

Czas pracy latarki to ok. 20 godzin.

Produkt wodoszczelny. W zestawie trzy baterie

typu AAA oraz pasek i smycz. Waga:

126 g, Wymiary: 32×116 mm. Pakowany

w blister. Kolor: czarny.

Rurki termokurczliwe cienkościenne

Rury termokurczliwe znajdują zastosowanie

w branżach elektronicznej, energetycznej,

lotniczej, w telekomunikacji,

motoryzacji, AGD etc. Wykorzystywane są

m.in. do znakowania przewodów, łączenia

i zgrzewania wiązek przewodów, izolacji

połączeń elektrycznych, naprawy uszkodzonej

izolacji kabli, a także do zakańczania

sznurów, linek. Rury przyjmują kształt

przedmiotu, na którym są obkurczane

i zwiększają jego ochronę antykorozyjną.

Charakteryzują się odpornością na roztwory

soli, substancji organicznych.

Do oferty PROTEC.class ® dołączają

cienkościenne rurki termokurczliwe

PSB-SW o rozmiarach od 1,2÷0,6 mm do

25,4÷12,7 mm w kolorze czarnym. Wykonane

z poliolefin, całkowicie bezpiecznej,

nie zawierającej szkodliwych substancji.

Charakteryzuje ją wysoka wytrzymałość

oraz trwałość zgrzewu. Zakres temperatury

pracy: wynosi od – 55 do +135°C. Współczynnik

obkurczu – 2:1. Wytrzymałość

na rozciąganie 13 N/mm 2 , wytrzymałość

dialektryczna 20 kV/mm. Produkt samogasnący,

trudnopalny, dostępny w rolkach

od 15 do 3 m.

Aby uzyskać dodatkowe informacje

odnośnie asortymentu PROTEC.class ®

zapraszamy do kontaktu z najbliższym

oddziałem FEGA na terenie całego

kraju lub bezpośrednio pod adresem

fega@fega.com.pl.

Gorąco zachęcam Państwa do odwiedzenia

stron www.fega.com.pl oraz www.

protecclass.pl, gdzie można zapoznać

się z aktualnymi promocjami oraz pełnym

asortymentem PROTEC.class ® .

4 4 4 t Autor tekstu:

Przemysław Kielman

21

Nr 2 (22), kwiecień–czerwiec 2012


wydarzenia

22


W dniach 10–19.02.2012 r. kilku naszych

pracowników oraz klienci FEGA Poland mieli okazję

odbyć rejs żaglowcem STS „Pogoria”.

Pomimo kontrowersyjnych początków związanych z budową

statku przez Bractwo Żelaznej Szekli, „Pogoria” niewątpliwie

odcisnęła pozytywne piętno na polskim żeglarstwie. Powstała

szkoła „Pod żaglami”, zainicjowana przez kapitana Barańskiego,

która zdobyła rozgłos na całym świecie. Nasza czterdziestoosobowa załoga

dzielnie stawiała czoła humorom Neptuna, szkoląc się i integrując.

23

Nr 2 (22), kwiecień–czerwiec 2012


ozmaitości

Koszykówka została

wynaleziona przez

kanadyjskiego lekarza.

Wenus jest jedyną

planetą, która wiruje

zgodnie z ruchem

wskazówek zegara.

Kobiety mrugają prawie

dwukrotnie częściej

niż mężczyźni.

11 lipca 2011 roku Neptun, ósma

planeta układu słonecznego, dokonał

pierwsze pełne okrążenie wokół

słońca od jego odkrycia w 1846 roku.

Damaszek w Syrii jest najstarszym

zamieszkanym miastem na świecie.

Rysunki:


Zdjęcie ze zbiorów Eaton Moeller


MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Bądź innowacyjny w automatyce napędowej,

zaufaj ekspertom Danfoss i produktom marki

VLT ® AutomationDrive

Najlepszą kontrolę silnika elektrycznego napędzającego maszynę zapewni przetwornica częstotliwości VLT®.

Danfoss dzięki globalnej organizacji sprzedaży i serwisu jest obecny i oferuje swoje produkty oraz usługi

w ponad 100 krajach. Także w Polsce nasi eksperci służą Klientom fachowym doradztwem. To wszystko

aby pomóc zaprojetować efektywny i oszczędny układ sterowania napędem elektrycznym.

Danfoss Drives jest światowym liderem w produkcji elektronicznie regulowanych

napędów, stosowanych w każdym obszarze działalności przemysłowej.

1968

to rok w historii

kiedy to jako pierwsza firma na świecie

Danfoss rozpoczął

masową produkcję przetwornic

częstotliwości o nazwie VLT®

www.danfoss.pl/napedy

Danfoss Poland Sp. z o.o., ul. Chrzanowska 5, 08-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. (48 22) 755 06 68, telefax (48 22) 755 07 01, vlt@danfoss.pl

More magazines by this user
Similar magazines