EKONOMICKÉ VÝSLEDKY NADAČNÍCH SUBJEKTŮ V ROCE 2002

econ.muni.cz
  • No tags were found...

Ekonomické výsledky nadačních subjektů v roce 2002 - Centrum pro ...

Ekonomické výsledky nadačních subjektů v roce 2002

OBSAH

ÚVOD...................................................................................................................................... 2

1 VÝZKUMNÝ PROJEKT EKONOMIKA NADAČNÍCH SUBJEKTŮ V ČR.............................. 3

1.1 Cíle výzkumu.............................................................................................................................3

1.2 Harmonogram ..........................................................................................................................3

2 METODIKA VÝZKUMNÉHO PROJEKTU ........................................................................... 3

2.1 Nadační subjekty jako objekty výzkumu ...............................................................................3

2.2 Sběr dat .....................................................................................................................................4

2.3 Zpracování a úprava údajů .....................................................................................................5

2.4 Vypovídací hodnota údajů ......................................................................................................6

3 TYPOLOGIE NADAČNÍCH SUBJEKTŮ............................................................................... 7

3.1 Nadační subjekty podle zřizovatele........................................................................................7

3.2 Nadační subjekty podle činnosti, kterou vykonávají ............................................................7

3.3 Vícekriteriální typologie ..........................................................................................................8

4 NADAČNÍ SUBJEKTY V REGIONECH .............................................................................. 10

4.1 Metodika ................................................................................................................................ 10

4.2 Nadační subjekty v krajích a obcích..................................................................................... 10

4.3 Nadační subjekty podle typologie v krajích........................................................................ 11

5 LIDSKÉ ZDROJE ............................................................................................................... 12

5.1 Metodika ................................................................................................................................ 12

5.2 Zaměstnanci nadací .............................................................................................................. 12

6 MAJETEK NADAČNÍCH SUBJEKTŮ K 31.12.2002 ......................................................... 13

6.1 Metodika ................................................................................................................................ 13

6.2 Nadační jmění ........................................................................................................................ 13

6.3 Ostatní majetek nadací ......................................................................................................... 16

6.4 Majetek nadačních fondů ..................................................................................................... 18

7 PŘÍJMY NADAČNÍCH SUBJEKTŮ V ROCE 2002 ............................................................. 20

7.1 Metodika ................................................................................................................................ 20

7.2 Příjmy nadací ......................................................................................................................... 20

7.3 Příjmy nadačních fondů ........................................................................................................ 23

8 VÝDAJE NADAČNÍCH SUBJEKTŮ V ROCE 2002 ............................................................ 25

8.1 Metodika ................................................................................................................................ 25

8.2 Výdaje nadací......................................................................................................................... 25

8.3 Výdaje nadačních fondů ....................................................................................................... 28

PŘÍLOHA: INFORMAČNÍ HODNOTA VÝROČNÍCH ZPRÁV NADAČNÍCH SUBJEKTŮ ...... 30

Úvod .............................................................................................................................................. 30

Sbírka listin ................................................................................................................................... 30

Informační hodnota výročních zpráv ......................................................................................... 31

Závěr.............................................................................................................................................. 32

1

More magazines by this user
Similar magazines