Wodniczka - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

otop.org.pl
  • No tags were found...

Wodniczka - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

?

Wodniczka (Gallinago gallinago):

»

»

gniazduje na podmokłych łąkach i pastwiskach,

najchętniej tam, gdzie w okresie od maja

do lipca utrzymuje się woda o głębokości

od 1 do 10 cm

jest najrzadszym ptakiem wróblowatym

kontynentalnej Europy, zagrożonym na skutek

osuszania mokradeł oraz zaniechania lub

intensyfikacji ich użytkowania rolniczego.

» jej liczebność spadła w ciągu ostatniego stulecia

o 95%,obecnie ¼ wszystich wodniczek

(około 3000 par) występujących na świecie

gnieździ się w Polsce

Jak skorzystać z obecności wodniczki na łące?

Jeśli na Twojej łące lub pastwisku wciąż wiosną goszczą wodniczki

prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie najbliższy ośrodek

doradztwa rolniczego lub uprawnionego doradcę rolnośrodowiskowego.

Obecność tych ptaków kwalifikuje użytek zielony do dodatkowej

płatności 1370 zł / ha na obszarach Natura 2000 lub 1200 zł/ ha

na pozostałych. Płatność ta będzie przyznawana, jeśli spełnią państwo

wymogi wariantu „Ochrona siedlisk lęgowych ptaków” programu

rolnośrodowiskowego oraz posiadają dokumentację przygotowaną

przez doradcę we współpracy z ornitologiem. Doradca rolnośrodowiskowy

opracuje również dokumentację umożliwiającą ubieganie się

o inne pakiety programu rolnośrodowiskowego.

Chroniąc

Jak rozpoznać wodniczkę ?

Wodniczka jest niepozornym, małym, brązowym ptakiem

łudząco podobnym do dużo pospolitszego pokrewnego

gatunku – rokitniczki. Różni się jednak od niej białym

paskiem, biegnącym przez środek głowy, ubarwieniem

grzbietu oraz charakterystycznym śpiewem. Porusza się

nisko pośród roślinności, co utrudnia jej obserwację.

Najłatwiej jednak ją zobaczyć od maja do lipca o zachodzie

słońca, kiedy śpiewające samce przesiadują na wystającej

roślinności lub wzlatują nad torfowiska.

ptaki łąk i pastwisk

rozpościeramy parasol

ochronny nad cennymi

przyrodniczo siedliskami

i wszystkimi występującymi

tam roślinami

i zwierzętami!

Gdzie można spotkać wodniczkę?

Wodniczka jest rzadkim ptakiem, bardzo wybrednym w wyborze miejsc gniazdowania. Zamieszkuje

rozległe, okresowo zalewane łąki, z płytką wodą utrzymującą się do lipca, porośnięte

wysokimi turzycami lub podobną roślinnością. Takich miejsc zostało w Polsce niewiele.

Obecnie najliczniejsza populacja wodniczki zamieszkuje Dolinę Biebrzy. Występuje też w Dolinie

Narwi (Poleski Park Narodowy, Torfowiska Chełmskie), Pomorzu Zachodnim (Dolna Odra,

Zatoka Szczecinska) oraz na kilku izolowanych stanowiskach.

Co zagraża wodniczce?

Wodniczka w ciągu ostatnich stu lat straciła niemal wszystkie siedliska, które osuszono przez

prace melioracyjne. Miejsca te były dawniej koszone, a siano wykorzystywane na ściółkę dla

zwierząt. Zarzucono jednak tradycyjne użytkowanie torfowisk, co doprowadziło do zarastania

ich gęstą trzciną, krzewami i drzewami, a tym samym do zaniku wodniczki. Intensyfikacja

użytkowania też szkodzi wodniczce – wcześniejsze terminy koszenia i nadmierna obsada bydła

przyczyniają się do niszczenia jej gniazd.

Gdzie się zgłosić po płatność za

wodniczkę?

W przypadku obecności wodniczki na łące i pastwisku,

potwierdzonej dokumentacją sporządzoną

przez doradcę rolnośrodowiskowego we współpracy

z ornitologiem, należy udać się do powiatowego

biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa, w celu złożenia wniosku o płatność

za realizację wariantu „Ochrona siedlisk lęgowych

ptaków”. Wnioski są przyjmowane pomiędzy

15marca, a 15 maja. Nagroda pieniężna

za ochronę wodniczki zostanie przesłana po 12

miesiącach od złożenia wniosku.

More magazines by this user
Similar magazines