MPA

nsob.nl
  • No tags were found...

Master of Public Administration - School voor Openbaar Bestuur

MPA

Master of Public Administration

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur


Voorwoord

De NSOB wil opleiden voor een hoogwaardig openbaar bestuur.

Met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment

van het management in openbaar bestuur en publieke sector.

Getalenteerde managers zijn immers onontbeerlijk om die hoogwaardigheid

te bereiken. Getalenteerde managers, die ambitieus

zijn, zowel als het gaat om de kwaliteit van het openbaar bestuur

als om hun eigen competentie-ontwikkeling.

De Master of Public Administration wordt sinds 1989 door de NSOB

verzorgd. Vanaf de start is de MPA een voor Nederland unieke

opleiding met een geavanceerd didactisch concept, met een excellent

docentenkorps van topwetenschappers en vooraanstaande

professionals uit de praktijk van openbaar bestuur en publieke

sector. De opleiding zoekt de grenzen van weten en kunnen op en

daagt de deelnemers uit hetzelfde te doen. De MPA biedt cognitieve

verdieping, theoretische en professionele reflectie, oefening in

professionele en persoonlijke competenties, toepassing van kennis

en inzichten in complexe advies- en onderzoeksopdrachten.

De MPA is post-ervaringsonderwijs van zeer hoog niveau, met

inspirerende werkvormen in een directe verbinding met de complexe

praktijk van openbaar bestuur en publieke sector.

Prof. dr. P. H. A. Frissen decaan MPA


Master of Public Administration

De opleiding Master of Public Administration (MPA) is een

tweejarige deeltijdopleiding voor hogere ambtenaren en medewerkers

van andere organisaties die intensief met de publieke

sector te maken hebben. De deelnemers bezetten leidinggevende

functies of gaan dat in de toekomst doen.

Uitgangspunt van de opleiding is dat overheidsorganisaties

bijzondere organisaties zijn, met bijzondere doelstellingen,

gebonden aan bijzondere normen, en zich daardoor wezenlijk

onderscheiden van marktorganisaties.

De publieke sector kent een hoge variëteit aan taken en ontwikkelingen.

De opleiding besteedt uitgebreid aandacht aan

deze variëteit.

De MPA stelt deelnemers (‘fellows’) in staat binnen hun organisatie

effectiever op te treden bij het oplossen van complexe

vraagstukken op het gebied van beleid en management.

Deelnemers ontwikkelen zich van specialist tot generalist,

leren conceptueel te denken en kunnen zich mede hierdoor

snel inwerken in nieuwe onderwerpen.

Zij ontwikkelen zich tot procesdeskundige, leren bestuurlijke

processen beter te doorgronden en kunnen hierin beter functioneren.

Daarnaast maken de fellows zich een variëteit aan vaardigheden

eigen en leren die in verschillende contexten in te zetten.


De opleiding nader beschouwd

De opleiding bestaat uit twee fasen in het eerste jaar, een

buitenlands verblijf tussen het eerste en tweede jaar, en twee

fasen in het tweede jaar. Door de gehele opleiding heen vinden

vaardigheidstrainingen plaats. Voorafgaand aan de opleiding

vindt een assessment plaats. De formele afsluiting van de

opleiding vindt plaats op Graduation Day.

De unfreezingfase

Deze eerste fase van de opleiding, die van september tot en met

december duurt, heeft tot doel de fellows los te maken van

gangbare denkwijzen en ontvankelijk te maken voor nieuwe

inzichten. De fellows zijn ingedeeld in vijf of zes syndicaten, die

in groepsverband de opdrachten voorbereiden.

De docenten, vooraanstaande hoogleraren, verzorgen modules in

Beleid, besturen, besluiten en leren, Innoveren en veranderen,

Informatiseren en Crisismanagement.

De atelierfase

De tweede fase van de opleiding vindt plaats van januari tot

en met juni. De fellows werken in vier of vijf zelflerende teams.

Ieder team werkt aan een onderwerp (casus) waarover de

teamleden geen inhoudelijke expertise hebben. Niet alleen het

eindproduct staat centraal, het groepsproces is minstens zo

belangrijk.

Tijdens het werken aan de atelieropdracht wordt ieder team

begeleid door één of twee kerndocenten.

Externe coaches begeleiden het groepsproces.

Ter ondersteuning van de opdrachten wordt op de vrijdagen

een aantal cognitieve modulen aangeboden. Dit zijn modulen in

Bestuur, Recht, Economie, Internationisering, Publiek Management

en Politiek. De atelierfase wordt in juni afgesloten met

presentaties van de atelierteams.

Het buitenland verblijf

Tussen het eerste en het tweede jaar verblijven de fellows acht

weken in het buitenland. Zij formuleren vooraf een onderzoeksopdracht,

die dikwijls nauw gerelateerd is aan problematiek die

de fellows in hun eigen werksituatie aantreffen.

In het buitenland worden de fellows ontvangen op een gerenom-


meerde universiteit, waar een docentencorps een introductie op

de publieke sector van dat betreffende land verzorgt. Daarnaast

presenteren de fellows hun onderzoeksvoorstellen en reflecteren

daarop met de docenten. Tijdens de tweede tot en met zevende

week voeren de fellows hun onderzoek uit.

De laatste week keren zij terug op de gastuniversiteit waar zij hun

resultaten presenteren aan de docenten. Ook starten zij met het

schrijven van hun verslag.

Het buitenlands verblijf vindt plaats in de maanden september en

oktober van het tweede jaar van de opleiding.

De reflectiefase

De reflectiefase start na terugkomst uit het buitenland, in november

en loopt tot en met februari. De fase is erop gericht dat de fellows

meer oog krijgen voor de samenhang van ontwikkelingen in de

publieke sector. In de reflectiefase staat de individuele fellow centraal.

De fellows reflecteren onder leiding van hoogleraren en practitioners

op hun persoonlijke en intellectuele ontwikkeling, hun positie

in de eigen organisatie en politiek-ambtelijke verhoudingen.

De deelnemers volgen drie modules, uit een aanbod van zes. Er wordt

gewerkt in kleine groepen.

De toepassingsfase

De toepassingsfase is de laatste fase van de opleiding en vindt plaats

van maart tot en met juni. In deze fase passen de fellows toe wat zij

in de eerdere fasen geleerd hebben in een adviesopdracht. De NSOB

vraagt de werkgevers van de fellows een complexe opdracht aan te

leveren, waarbij als regel geldt dat fellows geen zitting mogen nemen

in een groep met een opdracht van de eigen werkgever. Het advies

dat de fellows uitbrengen is innovatief en biedt de opdrachtgever

een duidelijk handelingsperspectief.

De opleiding wordt afgesloten met openbare presentaties van de

opdrachten. Een jury kiest het winnende eindrapport. Dit rapport

verschijnt in de publicatiereeks van de NSOB.

Begeleiding en trainingen

Een traject van begeleiding, training en reflectie loopt als een rode

draad door de opleiding. Dit gebeurt in de vorm van decaangesprekken,

communicatietrainingen, trainingen op het gebied van conflicthantering

en onderhandeling, coaching en simulatiespellen.

Na iedere module vindt een evaluatie van de leerervaringen plaats.


Graduation Day

Een succesvolle afronding van de opleiding leidt tot de titel Master of

Public Administration.

De formele afsluiting van de opleiding, de ‘Graduation’ is een stijlvolle

bijeenkomst waarbij werkgevers, familieleden van de fellows en docenten

aanwezig zijn.

Exclusiviteit

De exclusiviteit van de MPA-opleiding komt tot uiting in de kwaliteit van de

leiding die bestaat uit de decaan en vooraanstaande wetenschappers en

adviseurs in de publieke sector. De docenten zijn voor het merendeel hoogleraren

verbonden aan de participerende universiteiten. O.a. de volgende

docenten werken aan de opleiding mee:

prof.dr. R. J. in ’t Veld Decaan NSOB, rector Sioo

prof.dr. J. J. Boonstra Universiteit van Amsterdam, rector Sioo

prof.mr.dr. J. A. de Bruijn Technisch Universiteit Delft

prof.dr. W. B. H. J. van de Donk Universiteit Tilburg

prof.dr. P. H. A. Frissen Universiteit Tilburg, decaan MPA

prof.dr. P. ’t Hart Universiteit Utrecht en Leiden, co-decaan MPA

prof.dr. E. M. H. Hirsch Ballin Universiteit Tilburg, lid Raad van State

prof.dr. U. Rosenthal Universiteit Leiden

prof.dr. A. de Swaan Universiteit van Amsterdam

prof.dr. C. Teulings Erasmus Universiteit Rotterdam,

directeur Tinbergen Instituut

Praktische informatie

NSOB, voorjaar 2003

De MPA opleiding start ieder jaar in september.


Een voorlichtingmiddag vindt jaarlijks plaats in het voorjaar.

De datum voor de eerstvolgende bijeenkomst vindt u op www.nsob.nl.


De inschrijving sluit ieder jaar op 1 juli.

Het maximum aantal deelnemers is 25.


De studiebelasting is 20 uur per week, deze uren zijn verdeeld over

contacturen (op de vrijdag, incidenteel op zaterdag of donderdagavond)

en zelfstudie.


De bijeenkomsten vinden plaats in Den Haag.


De deelnamekosten bedragen € 38.250 (prijsniveau 2003) euro. Dit is

inclusief literatuur en exclusief de kosten voor het buitenlands verblijf.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectmanager

van de opleiding.


“Bij de NSOB word je als wetenschapper uitgedaagd om te zien of jouw

inzichten hout snijden bij mensen die dagelijks op leidinggevend niveau binnen

de publieke sector actief zijn. De cursisten “praten terug” – en meer dan dat.

Dat is niet alleen spannend maar ook leerzaam voor een docent. Soms loop ik

naar het station na een dag aan het Voorhout met het gevoel meer te hebben

opgestoken van de cursisten dan zij van mij. Men leert ook veel van elkaar, en

als docent moet je dat zien te faciliteren.”

prof. dr. P. ’t Hart co-decaan MPA


Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Lange Voorhout 46

2514 EG Den Haag

070 - 30 24 910

www.nsob.nl

info@nsob.nl

More magazines by this user
Similar magazines