Wat is wijsheid?

nsob.nl
  • No tags were found...

Hybride Organisaties

Wat is wijsheid?

Lessen uit de

totstandkoming van

IenM en ELenI

IML 23

13 december 2012

IML 23 | Resultaten breipensessie 1


Thema’s

Veranderaanpak

Interventies

Succesfactoren

Risico’s

Vergelijking met bedrijfsleven

Opmerkelijke observaties

TIPS VOOR DE TOEKOMST

IML 23 | Resultaten breipensessie

2


Veranderaanpak

Ontwerpen of ontwikkelen, bestudeerd via 16 dilemma’s

Dilemma

ELenI

IenM

Wat heeft het opgeleverd?

IML 23 | Resultaten breipensessie

3


Veranderkundig dilemma 1 2 3 4 5

Doelgericht – Probleemgericht xx x x

Economisch-technisch – Sociaal politiek haalbaar xx x x

Denken vanuit schaarste – Werken vanuit mogelijkheden xx x x

Concreet invoeringsplan – Globaal toekomstbeeld xx x x

Van bovenaf gestuurd – Oog voor inbreng van onderaf xx xx

Leiding geïnformeerd – Leiding direct betrokken xx x x

Precieze spelregels – Stap voor stap bekijken x x xx

Eenmalig lineair proces – Ruimte voor bijsturing xx xx

Strakke tijdsplanning – Spelen met tijd en ritme x x xx

Uniforme doorvoering – Gedifferentieerde invoering xx xx

Project- en stuurgroep – Vanuit bestaande organisatie x x x x

Overtuigen en doorzetten – Overleg en communicatie x x xx

Beperkt samenspel top – Subtiel samenspel top xx xx

Verzameling individuen – Gezamenlijk werken als team xx x x

Binnen eigen kring – Openheid naar anderen x x x x

Gesloten naar omgeving – Openheid naar omgeving

xx xx

IML 23 | Resultaten breipensessie

4


Veranderaanpak

Ontwerpen of ontwikkelen, bestudeerd via 16 dilemma’s

Congruentie in veranderaanpak

ELenI

‘Links’

Ontwerpaanpak

IenM

‘Rechts’

Ontwikkelaanpak

Wat heeft het opgeleverd?

IML 23 | Resultaten breipensessie

5


Structuur

Wijzigen Structuur

structuur

Managementcarrousel

Extern mobiliteitsbeleid

Formuleren gedragsregels

Kweekvijver jong talent

Feiten presenteren

Organisatie geplakt(?)

Topsectoren

Snelheid

Minder DG’s

Spelers wisselen

Urgentiebesef verhogen

Externe adviseur

Op strepen staan

Strakke kaders

Macht

Interventies

Conflict benutten

Verschillen erkennen

Bisschoppenconferentie-

Prikkelende humor

Belemmeringen bespreken

Bemiddelaar

Niet actief

Interactie

Actie & emotie

Team ontwikkelen

Management mobiliseren

Organiseren ontmoetingen

Elkaar leren kennen

Management conferenties

Externe netwerken

Verschillen waarderen

Medezeggenschap betrekken

Medezeggenschap betrekken

Management conferenties

IML 23 | Resultaten breipensessie

Leerkringen

Leiderschap ontwikkelen

IML uitnodigen als reflectie

Gouden driehoek,

ook bij EZ gebruikt

Directeurentoko’s

Verhalen vertellen

Toekomst verbeelden

Vakkennis waarderen

Nieuwe taal introduceren

Symbolen gebruiken

Veelzijdig communiceren

Kernwaarden articuleren

Topsectoren

Twitter SG & top

Betekenisvol

Leren

6


Conclusies interventies

• Meer interventies bij IenM

• Meer verschillende soorten interventies bij

IenM, vooral betekenisvol en interactief

• Bij beiden positiespel, meer samenspel bij IenM

• Conflicten beter bespreekbaar bij IenM

• ‘Leren’ bij beide matig ingezet

IML 23 | Resultaten breipensessie

7


Succesfactoren in bedrijfsleven

• Leidende visie

• Business model → beeld van resultaat

• Overkoepelend verhaal

• Krachten bundelen

• Verschillen waarderen

• Tempo op integratie systemen

• Tempo op sleutelposities

• Tijd & aandacht voor samenwerking & cultuur

• Voorbeeldfunctie topmanagement

• Tijd in voorbereidende fase
IML 23 | Resultaten breipensessie

8


Bezieling voor

het

overkoepelende

deel

• Snelheid

Succesfactoren

Prima

relatie

minister

en SG

• Strakke planning, snelle benoemingen, snelle ontmanteling,

heldere doelstelling, verkennende gesprekken vooraf,

pragmatisme, management carrousel

• Verhaal

• “Zachte” veranderaanpak, IenM breed denken, vroeg

betrekken buitenwereld, voorbeeldrol management mbt

samenwerken

• Chemie

• In BR, tussen minister en SG, teambuilding

• Topsectoren, gericht op beleidsintegratie of politiek

succes

IML 23 | Resultaten breipensessie

9


Geen

resultaat

criteria

Verschillen

gekoesterd

Risico’s

• Eerst structuur, dan strategie

• Teveel verschillen (en ook benadrukt)

• In besturingsfilosofie, beleid, cultuur

• Te grote omvang/druk/bezuiniging

• Te weinig inzicht in (frictie)kosten

• Opportunisme

• Teveel aandacht voor structuur en proces

• Kennislek

Twee

bloedgroepen

Minister

& SG

praten

niet met

elkaar

IML 23 | Resultaten breipensessie

10


Tips voor de toekomst

• ‘Draaiboek’

• Doel en visie

• Samenwerking in de top

• Meervoudige veranderaanpak

IML 23 | Resultaten breipensessie

11

More magazines by this user
Similar magazines