samenwerking Universiteit Bestuur

nsob.nl

1 PERSOONLIJKE GEGEVENS Prof. dr. MJW van Twist Geboren op ...

CURRICULUM VITAE PROF. DR. M.J.W. VAN TWIST

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Prof. dr. M.J.W. van Twist

Geboren op 26-12-66 te Dordrecht

Burgerlijke staat: gehuwd, drie kinderen

Adresgegevens:

Burgemeester Jaslaan 10

3319 AC Dordrecht

telefoon: 078 - 6196455

mobiel: 06-21234148

OPLEIDINGEN

• 1985-1989: Bestuurskunde (variant: Financieel Economisch Beheer) aan de

Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Leiden.

• 1988-1991 Bedrijfskunde (variant: Management van Verandering) aan de

Erasmus Universiteit Rotterdam.

• 1991-1992: Rechtswetenschap (propedeuse) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

• 1992-1993: Postdoctorale opleiding Onderzoek in de beleidswetenschap aan de

Nederlandse Onderzoeksschool Bestuurskunde (NOB).

• 1998: Regulatory Studies Program aan de Michigan State University, Institute

of Public Utilities (IPU).

HUIDIGE WERKKRINGEN

• 1999 - nu: Directeur Business Development van Berenschot Procesmanagement

B.V, onderdeel van de Berenschot Groep en gevestigd in Den Haag.

• 2000 - nu: Bijzonder hoogleraar op het gebied van publiek-private samenwerking

aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit

Nijmegen.

• 2004 - nu: Decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur,

een interuniversitair instituut voor post academisch onderwijs.

HUIDIGE NEVENFUNCTIES

• 1999 - nu: Lid van de redactie van het tijdschrift Bestuurswetenschappen

• 2001 - nu: Columnist bij De Staatscourant

• 2003 - nu: Voorzitter van de Vereniging van Bestuurskunde (VB)

• 2004 - nu: Lid in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer (ARK)

1


CURRICULUM VITAE PROF. DR. M.J.W. VAN TWIST

• 2004 - nu: Lid van de Raad van Advies van de Algemene Bestuursdienst (ABD)

• 2005 - nu: Lid van de Raad voor het landelijk gebied (Rlg)

• 2005 - nu: Lid van de commissie Open bestel hoger onderwijs

• 2006 – nu: Lid van de redactie van M&O, tijdschrift voor management en organisatie

• 2007 – nu: Lid van de commissie Verkenning transportbelemmeringen

• 2007 – nu: Lid van het panel van wijzen van de Volkskrant ruimtelijke agenda

VORIGE WERKKRINGEN

• 1997-1999: Directeur van een Delfts Interfacultair Onderzoekscentrum dat zich

richt op infrastructuurgebonden sectoren: telecommunicatie, energie, afval, water

en vervoer.

• 1994-1999: Universitair hoofddocent beleidskunde bij de Faculteit Techniek,

Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft.

• 1992-1993: Ambtelijk secretaris van de commissie-Wiegel die de Tweede Kamer

adviseerde over vorming van kerndepartementen en reorganisatie rijksdienst.

• 1991-1994: Freelance journalist bij het tijdschrift Binnenlands Bestuur Management,

een vakblad gekoppeld aan het weekblad Binnenlands Bestuur.

• 1989-1994: Universitair docent en onderzoeker bij de Vakgroep Bestuurskunde

van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

VORIGE NEVENFUNCTIES

• 2006-2007: Lid van de commissie Besluitvorming stemmachines (commissie-

Hermans)

• 2006: Lid van de commissie van wijzen Dienst Landelijk Gebied (commissie-

Huijs)

• 2005-2006: Lid van de VNG-commissie Toekomst Lokaal Bestuur (c0mmissie-

Bovens)

• 2005-2006: Lid Procescommissie Evaluatie Schipholbeleid (commissie-Derksen)

• 2003-2006: Voorzitter Commissie van Toezicht Leerstoel Strategische Allianties

• 2002-2006: Lid van de Cliëntenraad van Verpleeghuis Crabbehoff

• 2002: Lid van IPO Commissie Provinciaal Milieubeleid (commissie-Alders)

• 2002 – 2003: Lid Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (commissie-

Wallage)

• 2001 – 2006: Lid/plaatsvervangend voorzitter referendumcommissie Delft

• 2001 – 2004: Voorzitter van gemeentelijke rekenkamercommissie Zwijndrecht

• 1996- 1997: Lid van het Platform Doelmatigheid, Ministerie van Financiën

2


CURRICULUM VITAE PROF. DR. M.J.W. VAN TWIST

• 1995 – 2003: Lid van de redactie van het tijdschrift Bestuurskunde

• 1995 – 1997: Lid van de universiteitsraad Technische Universiteit Delft

• 1995 – 1997: Redactiemedewerker BMI Magazine

• 1994 – 1998: Lid van de gemeenteraad in Zwijndrecht

ERVARING MET (POSTACADEMISCH) ONDERWIJS: EEN INDICATIE

• NSOB: Master of Public Administration (MPA) en vele andere opleidingen

• NICIS: Master of Strategic Urban Studies (MSUS)

• NIFV: Master of Crisis and Disaster Management (MCDM)

• Politieacademie: Strategische Politieleiderschap Leergang (SPL)

• Instituut voor Defensie Leergangen: Hogere defensie vorming (HDV)

• ABD: Kandidatenprogramma en topclass voor ABD-leden

• Erasmus Universiteit Rotterdam: BOFEB leergang

• Postacademische opleidingen (PAO): onder meer PPS en Procesmanagement.

• Rijksopleidingsinstituut (ROI): onder meer Leergang Beleidskunde, Openbaar Bestuur.

• SIOO: onder meer State of the art-seminar Hybride organisatie, overheden op

de markt.

• Toptech Delft: Complexe besluitvorming, Management van Complexe Projecten.

• ABK Opleidingen Nijmegen: onder meer Management van Lokatieontwikkeling

PUBLICATIES: EEN SELECTIE

2007

• Bovens, M.A.P., P. ’t Hart & M.J.W. van Twist, Openbaar bestuur, 7 e herziene

druk, Alphen aan de Rijn: Kluwer, 2007.

• Edelenbos, J. E-H. Klijn, M.B. Kort & M.J.W. van Twist, Project versus process

management in public private partnership, paper for ERAM conference, Paris,

16-19 may 2007.

• Klijn, E-H, J. Edelenbos, M.B. Kort & M.J.W. van Twist, Facing Management

Dilemmas, An Analysis of managerial choices in 18 complex environmental

public private partnership projects, paper for BAM conference, Warwick, 13

sept. 2007. - Winnend paper in de track Interorganisational relations.

• Twist M.J.W. van, M. van der Steen & R. Peeters, Strategy in Dutch Public

Administration: The Pendulum of Positioning and Practice, Paper for EGOS

Colloquium, Vienna, 5-7 july 2007.

2006

3


CURRICULUM VITAE PROF. DR. M.J.W. VAN TWIST

• Buytels, P. & M.J.W. van Twist, Gemeenten kunnen overheid weer een gezicht

geven, in: Bestuurswetenschappen, nr.4, augustus 2006, pp.325-328.

• Dijkzeul, A. & M.A.R. van Roost en M.J.W. van Twist, Naar een segmentatie

van scheefwoners, Afstemmen van prikkels op profielen, in: Tijdschrift voor de

Volkshuisting, 12 e jaargang, november 2006, nr.5, pp. 30-33.

• Klijn, E.H. & J.Edelenbos, M. Kort en M.J.W. van Twist, Management op het

raakvlak van publiek en privaat, Hoe managers omgaan met dilemma’s in complexe

ruimtelijke PPS-projecten, Den Haag: Lemma, 2006.

• Schulz, M., M.J.W. van Twist & H. Geveke, Besturen in commissie, Een onderzoek

naar de rol van commissies in het openbaar bestuur, Den Haag: SDU Uitgevers,

2006.

• Twist, M.J.W. van & J. Gelevert, Regeldruk en de Wet op het hoger onderwijs

en onderzoek, in: Thema, Tijdschrift voor hoger onderwijs & management, jaargang

13, nr.5, 2006, p.4-10.

• Twist, M.J.W. van & E.H. Klijn, J. Edelenbos, M.B. Kort, De praktijk van publiek-private

samenwerking, Hoe managers omgaan met complexe PPSprojecten,

in: M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie, nr.6, november/december

2006, p. 24-43.

• Twist, M.J.W. van & C.J. van Montfort, La gouvernance publique aux Pays Bas,

in: G. Marcou & H. Wollman (eds), La gouvernance territoriale, Annuaire 2006

des collectivités locales, Paris 2006, pp.165-181.

• Twist, M.J.W. van, Zoeken naar innovatie-impulsen: beheersen of bevorderen

van hybriditeit, in: T. Brandsen e.a. (red.) Meervoudig bestuur, Publieke dienstverlening

door hybride organisaties, Den Haag: Lemma, 2006.

• Wesseling H. & M.J.W. van Twist, Innoveren en besturen, in: Openbaar bestuur,

tijdschrift voor beleid, organisatie & politiek, nr.4, april 2006, pp.2-5. –

Winnend artikel, ROA-professionele publicatieprijs

2005

• Klijn, E.H., J. Edelenbos & M. van Twist, Dilemma’s of managers in governance

networks, An Analysis of Managers in 18 Complex Decisionmaking Processes,

Paper for the 9th International Research Symposium on Public Management

(IRSPM IX), 6-8 April 2005 Bocconi University Milan, Italy.

• Twist, M.J.W. van, De Miljoenennota 2006 als politiek verhaal, in: Openbare

Uitgaven, 37 e jaargang, nummer 5, 2005, pp. 254-258.

• Twist, M.J.W. van, Verbindend vernieuwen, vernieuwend verbinden, in: Bestuurskunde,

december 2005, nummer 4, pp.

• Twist, M.J.W. van & M.B. Kort, Coopération horizontale et governance locale

aux Pays-Bas, in: G. Marcou et H. Wollmann (eds), Le Financement des

politiques locales, Annuaire 2005 des collectivités locales, CNRS Éditions,

2005,pp.171-190.

4


CURRICULUM VITAE PROF. DR. M.J.W. VAN TWIST

• Twist, M.J.W. van, Innovatie door alliantievorming in de kenniseconomie, in: F.

Bekkers en R. Westbroek (red.), Politieke visies op innovatie, Den Haag, 2005,

pp.71-80.

2004

• Knaap, P. van der & A. Korsten, K. Termeer en M.J.W. van Twist (red), Trajectmanagement,

Beschouwingen over beleidsdynamiek en verandering,

Utrecht, Lemma, 2004.

• Mil B.P.A. van & M.J.W. van Twist, De behoefte aan belevingsgerichte informatie,

in: Openbaar bestuur, augustus 2004, pp.27-29.

• Nelissen, N. & P. de Goede en M.J.W. van Twist, Oog voor openbaar bestuur,

Een beknopte geschiedenis van de bestuurskunde, Den Haag: Elsevier, 2004.

• Roost M.A.R. van & M.J.W. van Twist, De verstopte staat, Capaciteitsmanagement

bij publieke voorzieningen, Delft: Eburon, 2004

• Twist, M.J.W. van, Bestuurskunde: van werkelijk naar waar, in: Bestuurskunde,

februari 2004, nummer 1, pp.25-26.

• Twist, M.J.W. van, Jubeljargon en duivelse dilemma’s, in: Openbaar bestuur,

augustus 2004, p.24.

• Twist, M.J.W. van, M. van Eeten, B. Staffhorst en A. Dijkzeul, Robust and resilient

infrastructures, in: Innovations in Infrastructures, Paper voor EU ministers

conferentie, 19-20 november 2004, pp.34-44.

• Twist, M.J.W. van, N. Kastelein, A. Dijkzeul, Alternative infrastructures, in:

Innovations in Infrastructures, Paper voor EU ministers conferentie, 19-20 november

2004, pp.24-32.

• Wesseling, H. & M.J.W. van Twist, Publieke verantwoording en bestuurskracht,

Lessen over zelfverantwoording, in: Management in Overheidsorganisaties,

A1110, pp.1-20, 2004.

2003

• Heuvelhof, E.F. & M.J.W. van Twist, Vormen van strategisch gedrag: een theoretische

verkenning, in: E.F. ten Heuvelhof e.a. (red), Infrastratego, Strategisch

gedrag in infrastructuurgebonden sectoren, Utrecht, 2003.

• Heuvelhof, E.F. ten & M.J.W. van Twist, 'Competition engineering door ontbinding

van de incumbent. Een optie voor reizigersvervoer over het spoor?' In:

Tijdschrift Privatisering, jaargang 8, nr. 2, p. 4-7.

• Hiddink, C.J.W. & M.J.W. van Twist, Niet de grote lijnen maar de vele knopen,

in: ESB, 10-1-2003, jrg 88, nr.4392.

• Kort, M.B. & M.J.W. van Twist, Publiek-private samenwerking, Kloof tussen

theorie en praktijk, in: Controllers Magazine, jaargang.17, nummer 7 augustus/september

2003, pp.17-19.

• Luursema, M. & M. van Twist, F. Beemer, R.Timmerman, F. Gronheid, Toekomst

voor Raden van toezicht, Assen: Van Gorcum, 2003.

5


CURRICULUM VITAE PROF. DR. M.J.W. VAN TWIST

• Noordegraaf, M., M.J.W. van Twist en H. Wesseling, ‘Kennisintensief bestuur;

Bestuurlijke verschuivingen en institutionele verankeringen’, In: Bestuurskunde,

nr. 4 2003, pp.147-151

• Plug, P., Twist, M. van, L. Geut, Sturing van marktwerking, De bestuurlijke

gevolgen van liberalisering en privatisering, Assen: Van Gorcum, 2003.

• Twist, M.J.W. van, M.J.C.M. Hertogh, ‘Naar een flexibel MIT, In: PPS Magazine,

oktober 2003.

• Twist, M.J.W., van, J.M., Schulz, N., Kastelein, L., Canté, ‘Management van

complexe projecten en processen: ervaringen en opvattingen uit de praktijk’, In:

Bestuurskunde, nummer 6, 2003, p.241-250.

• Twist, M.J.W. van, C. Termeer, ‘De praktijk van procesmanagement’, In: Bestuurskunde,

nummer 6, 2003, p. 238-240.

2002

2001

• Knaap, P. van der & C.J.A.M. Termeer en M.J.W. van Twist, 'Omwille van effectief

toezicht. Reflecties op risico's van hype', In: Bestuurskunde jrg.11,

2002, nr 3.

• Kort, M.B & B.P.A. van Mil en M.J.W. van Twist, Het Multimodaal Transportcentrum

Valburg: naar een innovatief of modaal project? in: Publiek private

samenwerking bij transport infrastructuur, Hans van Ham en Joop Koppenjan

(redactie), 2002, Lemma.

• Twist, M.J.W. van & M.C. den Boer, B.P.A. van Mil en L. Geut, Beelden van

bestuur, Utrecht: Lemma, 2002

• Veld, R.J. in 't, & M.J.W. van Twist en M.A. Luursema, Corporate governance

in de not-for-profitsector', In: Bedrijfskunde, jaargang 74 nr 2, april 2002

• Veld, R.J. in ‘t, & M.J.W. van Twist en M.A. Luursema, Corporate governance

in de non-profitsector, in: S. Peij e.a, Handboek Corporate Governance, Deventer:

Kluwer, december 2002.

• Bots, P.W.G. en M.J.W. van Twist, 'DANA, een workbench voor beleidsanalisten'.

In: Beleidsanalyse, jaargang 29, nummer 3/4, 2001.

• Heuvelhof, E.F. ten, en M.J.W. van Twist, 'Competition engineering door ontbinding

van de incumbent. Een optie voor reizigersvervoer over het spoor?' In:

Tijdschrift Privatisering, 2001, jaargang 8, nr. 2, p. 4-7.

• Mil, B.P.A van & M.J.W. van Twist. 'Over vraagversterking in de zorgsector. De

rol van belangenorganisaties voor patiënten en cliënten'. In: Bestuurskunde,

jaargang 10, nr. 5, 2001.

• Schaap, L., en M.J.W. van Twist, 'Een consequent constructivistische kijk op

geslotenheid in beleidsnetwerken'. In: Abma en In 't Veld (2001), Handboek Beleidswetenschap,

p. 249-260, Amsterdam: Boom.

6


CURRICULUM VITAE PROF. DR. M.J.W. VAN TWIST

• Twist, M.J.W. van & E.F. ten Heuvelhof, 'De ramp na de ramp door aansprakelijk

voor toezicht, procesmanagement als perspectief'. In: Nederlands Juristenblad

(NJB), nr. 34, jaargang 76, 28 september 2001, p. 1666-1669.

• Twist, M.J.W. van, A.J.M. Verhey en M.A.R. van Roost, 'Toekomstverkenningen

voor beleid: van inhoud naar proces'. In: Openbaar Bestuur, jaargang 11, december

2001.

• Twist, M.J.W. van & J. in 't Veld en A.J.M. Verhey, 'Benefit sharing bij publiekprivate

samenwerking, van principe naar praktijk'. In: Bestuurswetenschappen,

2001/3, p. 205-217.

2000

• Bots, P.W.G. & J.H.R. van Duin, M. van Twist, Automatic Pattern Detection:

Dynamic Actor Network Analysis, , in: Proceedings of the 4 rd Hawaii International

Conference on System Sciences, IEEE, 2000.

• Duivenboden, H. van, M.J.W. van Twist, M. Veldhuizen & R.J. in ’t Veld (red.),

Ketenmanagement in de publieke sector, Utrecht: Lemma, 2000.

• Klijn, E.H. en M.J.W. van Twist. Zicht op de omgeving: een netwerkbenadering

om de omgeving te analyseren. In: A. Edwards en L. Schaap (red.) Vaardigheden

voor de publieke sector, Bussum: Coutinho, 2000.

• Rosenthal, U.R. & A. Docters van Leeuwen, M.E. van Eeten, M.J.W. van Twist,

Ambtelijke vertellingen, Over verschijnselen die niet onbenoemd mogen blijven,

Utrecht: Lemma, 2000.

• Twist, M.J.W. van, Organizing accountability: from best practices to dilemmas

in design, in: H. Wagenaar (ed.), Government Institutions: Effects, Changes and

Normative Foundations, Kluwer Academic Publishers, 2000, pp.217-233.

• Twist M.J.W. van en E.F. ten Heuvelhof: Over nieuwe markten en de veranderende

rol van de overheid in de nutssectoren in ESBdossier, uitg

NEI,Rotterdam issn 0013-0583, 22 juni 2000, 85e jaargang, nr 4261, pp 28-32

• Twist, M.J.W. van, M.B. Kort, E.F. ten Heuvelhof, M. Kuit en H.D. Stout, De

regulator aan zet. Concurrentieverstoring in nutssectoren als strategisch spel

met techniek als inzet. In: Privatisering, 2000/5.

1999

• Plug P. & M.J.W. van Twist en L. Geut, Veranderende verantwoordelijkheden,

Nieuwe overheidstaken als gevolg van marktwerking, in: Overheidsmanagement,

1999, nr.12, pp.301-305.

• Twist, M.J.W. van & W. Veeneman (red.), Op weg naar de markt, Over de mogelijkheden

van marktwerking in infrastructuurgebonden sectoren, Utrecht:

Lemma, 1999.

• Twist M.J.W. van, Versterking van de verantwoording: redenen, risico’s en dilemma’s,

in: Bestuurswetenschappen, nummer 4, 1999, pp.285-306.

7


CURRICULUM VITAE PROF. DR. M.J.W. VAN TWIST

• Twist M.J.W. van & J. de Groot, De instelling van een lokale rekenkamer: over

verwachtingen, risico’s en paradoxale prikkels, in: Openbare Uitgaven, 1999,

nr.3, pp.141-150.

• Twist, M.J.W. van & J.A. de Bruijn, Total Quality Management in the Public

Sector, Lessons learned in the Netherlands, in W. Werther & J.Takala, D.J.

Sumanth, Productivity & Quality Management, Bradford: MCB University

Press, 1999.

• Twist, M.J.W. van & E.F. Ten Heuvelhof, Competition Engineering in Network

Based Industries, Paradigms, Practices and Pendulums, in: M.P.C. Weijnen &

E.F. ten Heuvelhof, The Infrastructure Playing Field in 2030, Delft: Delft University

Press, 1999, pp.41-62.

Periode daarvoor

• Edelenbos J. & M.J.W. van Twist, Beeldbepalende bestuurskundigen, Een kennismaking

met kernfiguren uit de bestuurskunde, Alphen aan den Rijn:

Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1997.

• Schaap, L & M.J.W. van Twist, The Dynamics of Closedness in Networks, in:

W.J.M. Kickert & E-H. Klijn, J.F.M. Koppenjan (eds), Managing Complex Networks,

Strategies for the Public Sector, London: Sage Publications ltd. 1997,

pp.62-78.

• Twist, M.J.W. van en G.J. de Vries, Algemene Rekenkameren lokale overheid, Na

decentralisatie nu de roep om centrale controle? in: Overheidsmanagement, jaargang

10, nr. 2, febr. 1997, pp.40-43.

• Twist M.J.W. van & G.J.D. de Vries, Het hoe en waarom van lokale rekenkamers,

in: Bestuurswetenschappen, jaargang 50, nr. 5, 1996, pp.302-315.

• Twist, M.J.W. van & R. Bagchus, F.O.M. Verhaak (red.), Kerndepartementen op

afstand?, Een vergelijkend onderzoek naar departementale veranderingsprocessen

binnen de Nederlandse rijksdienst, Delft: Eburon, 1996.

• Edelenbos, J. & M.J.W. van Twist, M.D. van de Velde, Naar een nieuwe topstructuur

voor ministeries: eisen voor (her)ontwerp, in: Openbaar Bestuur, jaargang 6,

nr. 6/7, juni/juli 1996, pp.29-33.

• Schaap, L. & M.J.W. van Twist, Regionalisering in Rotterdam, Een stap terug is

een stap vooruit, in: Bestuurswetenschappen, jrg.49, 1995, nr.5, pp.339-350.

• Eeten, M.J.G. van & M.J.W. van Twist, Besluitvorming in bedrijven, in: Beleidswetenschap,

1995, nr.1, pp.40-57.

• Twist, M.J.W. van, Verbale vernieuwing, Aantekeningen over de kunst van bestuurskunde,

Den Haag: VUGA Uitgeverij, 1995.

• Veld R.J. in't & M.J.W. van Twist, Het rapport van de commissie-Sint, in: Tijdschrift

Privatisering, jaargang 2, nr.3, 1995, pp.3-5.

• Heffen, O. van & M.J.W. van Twist (red.), Beleid en wetenschap, Hedendaagse

bestuurskundige beschouwingen, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk

Willink, 1993.

8


CURRICULUM VITAE PROF. DR. M.J.W. VAN TWIST

• Twist, M.J.W. van, R.J. in't Veld (red.), Over kerndepartementen, Een vergelijkend

onderzoek naar departementale veranderingsprocessen in Groot-Brittannië,

Zweden, Noorwegen en Denemarken, Den Haag: VUGA Uitgeverij B, 1993.

• Twist, M.J.W. van, De beleidstheorie vanuit de wetenschapspraktijk: van `hoe ver'

naar `hoe verder', in: Beleidswetenschap, 1993, nr.1, pp.34-47.

• Termeer, C.J.A.M. & M.J.W. van Twist, De configuratiebenadering: een procestheorie

voor sturingsvraagstukken, in: Beleid & Maatschappij, jrg.18, 1991, nr.4,

pp.185-195.

• Veld, R.J. in't & L. Schaap, C.J.A.M. Termeer, M.J.W. van Twist (red.), Autopoiesis

and configuration theory: new approaches to societal steering, Dordrecht: Kluwer

Academic Publishers, 1991.

Enkele bijdragen aan het publieke debat (naast talloze columns in de Staatscourant)

• Theo Camps en Mark van Twist, Sneller bouwen kan via onorthodoxe financiering,

in: NRC Handelsblad, 11 augustus 2004, p.7.

• Ernst ten Heuvelhof en Mark van Twist, 'Opsplitsing van NS is in huidige situatie

enige optie'. In: NRC Handelsblad, 2 januari 2001, p. 7.

• Ernst ten Heuvelhof en Mark van Twist, 'Minister Netelenbos moet falen van

NS niet belonen', in: NRC Handelsblad, 25 juli 2001.

• Mark van Twist en Tjibbe Joustra, Rapport Kohnstamm slaat de plank mis, in:

Financieel Dagblad, 22 november 2004.

• Mark van Twist en Bill van Mil, ‘Vroeger was het niet beter met het spoor’, in:

Trouw, 22 januari 2003.

• Mark van Twist en Bas van Leeuwen, LNV moet meer vooruitdenken, in: Agrarisch

Dagblad, 25 oktober 2006, p.14.

• Roel in ’t Veld en Mark van Twist, Geef projectminister de ruimte, in: NRC

Handelsblad, 23 september 1993.

ONDERZOEK- EN ADVIESOPDRACHTEN: ENKELE VOORBEELDEN

• Algemene Rekenkamer, Advies over ontwikkelingen in het toezicht en het begeleiden

van de visievorming daarover binnen de ARK

Bestuurlijke Commissie Randstad, Evaluatie van interbestuurlijke samenwerking

en de bestuurskracht in de Randstad.

• Connekt, Rol van informateur en programma-manager in het het organiseren

van co-financiering en van onderzoek naar betalen voor mobiliteit.

• Gemeente Dordrecht, Evaluatie en ondersteuning van het regionaal grote stedenbeleid.

• Gemeente Den Helder, Second opinion over de vormgeving van de publiekprivate

samenwerking bij de oude rijkswerf .

9


CURRICULUM VITAE PROF. DR. M.J.W. VAN TWIST

• Gemeente Eindhoven, Advies Managementvergoeding gemeenschappelijke regeling

CURE.

• Gemeente Nijmegen, Ondersteuning in de strategische besluitvorming rond de

baksteenproblematiek van de afvalinstallatie ARN BV.

• Gemeente Rotterdam en Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Risico-analyse

vanwege de omvorming van het GHR tot overheids-NV.

• Gemeente Utrecht, Evaluatie van de rekenkamercommissie in Utrecht in opdracht

van de Raad.

• Gemeente Waalre, Politiek-strategisch advies over gemeentelijke opties in

verband met de regionalisering rond Eindhoven.

• Gemeente Zwijndrecht, Advies over de instelling van een lokale rekenkamer.

• Habiforum, Begeleiden van een community of practice op het gebied van meervoudig

ruimtegebruik en weginfrastructuur.

• InAxis, Onderzoek naar noodzakelijke competenties van gemeente-ambtenaren

die betrokken zijn bij ketenregie.

• Immigratie- en Naturalisatiedienst IND, Uitvoerbaarheidstoets in verband met

nieuwe vreemdelingenwet.

• Inspectie van het Onderwijs, Begeleiden van strategievormings- en veranderingstraject

binnen de Inspectie aan de hand van socratische gesprekken.

• Inspectie Verkeer en Waterstaat, Advisering en ondersteuning van de centrale

bestuursstaf op het gebied van project- en procesmanagement.

• Kadaster, Evaluatie van de verzelfstandiging van het Kadaster.

• Kamer van Koophandel Amsterdam, Visie op de vorming van een vervoersregio

in Amsterdam.

• Kenniscentrum Grote Steden en NWO, Uitvoeren van een state of the artstudie

naar organiserend vermogen bij grote steden.

• KLM, LVNL en Luchthaven Schiphol, Advisering van de sectorpartijen over het

nieuwe regime voor de handhaving van geluidsoverlast rond Schiphol.

• KPN Mobile, Expertvisie op de afbouw van dealervergoedingen bij de aanschaf

van mobiele telefoons in het kader van een procedure met de NMA.

• LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden), Advisering over een nieuwe,

transparante financieringsstructuur voor cliëntenraden.

• Ministerie van Algemene Zaken, Advisering over toekomst van het Innovatieplatform.

• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderzoek naar de

doorwerking van adviezen van adviescolleges.

• Ministerie van Buitenlandse Zaken, Onderzoek naar mogelijkheden voor logistieke

en organisatorische bundeling van internationale vervoersstromen.

10


CURRICULUM VITAE PROF. DR. M.J.W. VAN TWIST

• Ministerie van Economische Zaken, Vergelijkend onderzoek naar de

economische en bestuurlijke aspecten van de ontwikkeling van nutssectoren.

• Ministerie van Financiën, Kenniscentrum PPS. Advisering over PPS in relatie

tot benefit sharing bij enkele grote projecten.

• Ministerie van Justitie, Technische opsporingsmethoden. Onderzoek naar de

inzet van nieuwe opsporingstechnologieën door politie en justitie.

• Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Staatsbosbeheer, Ontwerpen

van een open planproces voor de Oostvaardersplassen.

• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Managementreviews:

onderzoek naar instrumenten voor interne verantwoording bij publieke en

private organisaties.

• Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ontwerpen en begeleiden van het procesconvenant

voor Inspectie van Verkeer en Waterstaat.

• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur, Onderzoek en ontwikkeling

van minimale datasets in de zorg (MDS).

• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Onderzoek naar mogelijkheden voor marktwerking op de woningmarkt.

• Nationale Raad voor landbouwkundig Onderzoek en LTO Nederland, Advies

over de besluitvorming ten aanzien van de relocatie van de Nederlandse glastuinbouw.

• Novem, Organiseren en begeleiden van de overgang naar de uitvoeringsfase van

een regeling voor de opslag en verwerking van halon en CFK.

• Nuon, Oplossen van een conflict tussen partijen door middel van een sessie in

de GDR over valgevaar bij hoogspanningsmasten.

• Patiëntenfonds, Ontwikkeling van programma van eisen voor het benchmarken

van de cliëntenondersteuning in de zorg.

• Project Andere Overheid, Ondersteuning in de visievorming op de toekomst van

de organisatie van de rijksdienst.

• Projectbureau N201, Onderzoek naar publiek-private samenwerking bij de aanleg

van nieuwe weginfrastructuur als de N201.

• Provincie Noord-Brabant, organisatie en invoering van verhandelbare emissierechten

als instrument voor provinciaal milieubeleid.

• Provincie Noord-Holland, Onderzoek naar de vraag of een regionale vervoersautoriteit

een optie zou kunnen zijn voor de regio Amsterdam.

• Provincie Gelderland, Evaluatie en advisering over de toekomstige ontwikkeling

van de Stichting Spectrum en de Stichting Gidz.

• Provincie Zuid-Holland, advies over introductie van gebiedsgericht werken.

11


CURRICULUM VITAE PROF. DR. M.J.W. VAN TWIST

• Raad voor Verkeer en Waterstaat, Uitvoeren van een voorstudie en projectmanagement

van advies over transitiemanagement bij het wijzigen van de marktordening

van netwerksectoren.

• Regio Twente, Bestuurlijke samenwerking in het kadergebied van het kaderwetgebied

Twente.

• Regio Randstad, Onderzoek en advies over de toekomstige vormgeving van de

interbestuurlijke samenwerking.

• RET, Strategisch advies over de positionering van deze onderneming na de introductie

van marktwerking in het openbaar vervoer.

• Rijkswaterstaat, Advies over de sturingsrelatie tussen het hoofdkantoor en de

regionale directies van rijkswaterstaat.

• Stichting Cliënt en Kwaliteit, Haalbaarheidsstudie naar in een beleidsplan geschetste

ambities en opties.

• Unie van Waterschappen, Toekomstvisie op ontwikkelingen in de sector en

strategisch perspectief voor de waterschappen.

• Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV), Visievorming ten aanzien van mogelijkheden

voor marktwerking in de afvalsector.

• Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Voorstudie naar de

benutting van toekomstverkenningen in het strategisch omgevingsbeleid.

12

More magazines by this user