Republika Srpska - Kompetencije u ocjeni rada i razvoju ... - Rcpar.org

rcpar.org
  • No tags were found...

Republika Srpska - Kompetencije u ocjeni rada i razvoju ... - Rcpar.org

Sistem ULJR u Republici Srpskoj

Zakon o državnim službenicima

Podzakonski akti

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave

Agencija za državnu upravu


Ocjenjivanje rada državnih službenika

i namještenika

Zakon o državnim službenicima

(2008.god.)(čl. 55-57.)

Pravilnik o postupku ocjenjivanja i

napredovanja državnih službenika i

namještenika (2009. god.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika

o postupku ocjenjivanja i napredovanja

državnih službenika i namještenika

(2011.god.)


Ocjenjivanje rada državnih službenika

i namještenika

Predmet i kriterijumi ocjene rаdа držаvnog

službenikа su:

postignuti rezultаti pri izvršаvаnju poslovа rаdnog mjestа i

ostvаreni postаvljeni rаdni ciljevi,

kvаlitet rаdа,

efikаsnost u rаdu,

sаmostаlnost u rаdu,

stvаrаlаčkа sposobnost i inicijаtive,

vještinа komunikаcije,

spremnost prilаgođаvаnjа promjenаmа i

ostаle sposobnosti koje zаhtijevа rаdno mjesto.


Ocjenjivanje rada državnih službenika

i namještenika

Procedure i aktivnosti u postupku ocjenjivanja:

Utvrđivanje radnih ciljeva

Praćenja radnog učinka

Ocjenjivanje

Riješavanje sporova

Izvještaj o ocjenjivanju

Posljedice ocjenjivanja (napredovanje i nagrađivanje, stručno

usavršavanje i obuka,negativne posljedice -prestanak radnog

odnosa...)


Razvoj karijere

Zakon o državnim službenicima

Zakon o platama zaposlenih u organima uprave

Republike Srpske (2007.god.)

Pravilnik o postupku ocjenjivanja i napredovanja

državnih službenika i namještenika

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o

postupku ocjenjivanja i napredovanja državnih

službenika i namještenika


Razvoj karijere

Napredovanje u viši platni razred:

Zakon o platama zaposlenih u organima uprave Republike

Srpske ( čl.15. i 22.)

Kriteriji za napredovanje

Napredovanje u više zvanje u okviru radnog mjesta

Pravilnik o postupku ocjenjivanja i napredovanja državnih

službenika i namještenika (čl. 31,32. i 33.)

Kriteriji za napredovanje

Napredovanje u višu kategoriju radnog mjesta

Pravilnik o postupku ocjenjivanja i napredovanja državnih

službenika i namještenika (čl. 31,32. i 34.)

Kriteriji za napredovanje


Glavni izazovi

Unaprijediti zakonsku regulativu u oblasti

ocjenjivanja i napredovanja

Efikasnije povezivanje sistema ocjenjivanja sa

sistemom upravljanja učinkomPojednostaviti procedure praćenja radnog učinka i

napredovanja

Smanjenje prepreka i stvaranje boljih uslova za

napredovanje

Kroz sistem obuka, te izradom vodiča, osposobiti

ocjenjivače i ocjenjivane u cilju efikasnijeg praćenja

učinka


Obuka

Strategija obuke zaposlenih u republičkim organima

uprave Republike Srpske za period 2011-2014

Analiza potreba za obukom, planiranje obuke,

izvještavanje, selekcija polaznika obuke

Registar polaznika obuke

Uloga Agencije za državnu upravu u procesu

provođenja obuke


HVALA ZA

PAŽNJU!

More magazines by this user
Similar magazines