Infopagina

coevorden.nl
  • No tags were found...

Infopagina - Gemeente Coevorden

Infopagina

Week 36 - september 2013

Informatie

Contactgegevens

Postadres:

Postbus 2, 7740 AA, Coevorden

Bezoekadres

Kasteel 1, 7741 GC, Coevorden

Tel. 14 0524

E-mail: info@coevorden.nl

Twitter: @gem_coevorden

Openingstijden

Klantcontactcentrum

• Maandag van 08.30 tot 12.00 uur

• Dinsdag van 08.30 tot 12.00 uur

• Woensdag van 08.30 tot 16.00 uur

• Donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en

van 16.00 tot 19.30 uur

• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Invulloket

Voor hulp bij het invullen van

formulieren m.b.t. sociale zekerheid,

schuldhulpverlening en belastingen

iedere woensdagmiddag tussen

13.30 en 16.00 uur in het

gemeentehuis Coevorden.

Milieustraten

(Area Reiniging):

tel. 0900 - 234 55 55

Openingstijden Coevorden

(Morseweg 2) en Zweeloo

(Kieveen 4):

Dinsdag tot en met vrijdag:

13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur

Vervoersservice

Voor € 2,27 kunnen inwoners van

de gemeente op dinsdagochtend en

donderdagavond per deeltaxi retour

naar het gemeentehuis.

Aanmelden via tel. 0591 - 644 400

(Arriva). Voor meer informatie kunt

u bellen met tel. 14 0524

Telefoonnummers

Bij storingen: 14 0524

Bij storingen (dringend)

buiten kantooruren: 0524 - 59 85 00

Redactie

Tel. 14 0524

E-mail: communicatie@coevorden.nl

Internet: www.coevorden.nl

Bezorgklachten

Bel 088 - 800 20 02

(NDC mediagroep)

‘Coevorden werkt’

Coevorden werkt…… Stratenvolleybaltoernooi

De activiteitencommissie van de

Volleybalclub Sleen organiseerde

zaterdag 31 augustus voor de vierde

maal een stratenvolleybaltoernooi

in de Broekveldsporthal in Sleen. De

activiteitencommissie, bestaande uit

Ina Ramaker (53), Agnes Hoving (34),

Gea Woering (53) en Wilma Reinders

(30, afwezig tijdens interview) heeft

haar uiterste best gedaan om van het

toernooi ook dit jaar weer een groot

succes te maken.

“Het Stratenvolleybaltoernooi in Sleen was

toen het nog georganiseerd werd door de

Volleybalvereniging Sleen al een fenomeen

waar de gehele voormalige gemeente Sleen

het hele jaar naar uitkeek. Het duurde toen

drie dagen lang.

Enthousiasme

“Vier jaar geleden besloot de activiteitencommissie

om het stratenvolleybal nieuw leven in

te blazen. We hopen dat de mensen die mee

doen ons enthousiasme voor de volleybalsport

over nemen en besluiten om lid te worden”,

zegt Ina. “Om deze reden stonden wij

dit jaar ook op de voorjaarsmarkt in Sleen.

Daar gaven de teams van dames 1 en 2 en

het meisjes-C team demonstraties van hun

trainingen. Natuurlijk is het ook de bedoeling

dat hiermee de clubkas weer wat gespekt

wordt. De deelnemende teams betalen 25

euro. De prijzen worden gesponsord door de

lokale supermarkt en bakkerij van Sleen en

de scheidsrechters zijn van de club zelf. Ook

hebben we een eigen omroepster.”

Persoonlijk contact

“We hebben besloten om het toernooi nu

alleen op zaterdag te houden omdat mensen

het momenteel druk genoeg hebben, aldus

Ina. De dames hebben de taken goed verdeeld.

Ina probeert ieder jaar via contactpersonen

in Sleen, Diphoorn, Noord-Sleen, Erm

en ’t Haantje mensen over te halen om mee

te doen. “Dat persoonlijke contact blijft echt

Als u verhuist moet u dit melden bij de gemeente waar u gaat wonen, u wordt dan ingeschreven

op het nieuwe adres. Als u geen wijziging doorgeeft kan er door de gemeente

een onderzoek ingesteld worden. Er wordt dan onder andere een aangetekende brief

naar u verzonden.

Als u daarna alsnog verzuimt om de nieuwe gegevens door te geven, dan kan de gemeente u

uitschrijven uit de GBA. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een uitkering, ziektekostenverzekering

of het aanvragen van een rijbewijs of paspoort.

De gemeente probeert u nu ook via deze weg te wijzen op het feit dat u een wijziging moet doorgeven.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om ingevolge artikel 83 Wet

GBA onderstaande personen uit te schrijven:

1. T.P.A. Timmers, geboren 09-04-1993, m.i.v. 13-08-2013;

2. J.J.G. Hermes, geboren 27-01-1985, m.i.v. 14-08-2013;

3. M. Karlisch, geboren 23-03-1954, m.i.v. 14-08-2013;

4. H. van Norden, geboren 15-02-1966, m.i.v. 15-08-2013;

5. A. Mousa, geboren 00-00-1973, m.i.v. 15-08-2013;

6. J. Chulitskij, geboren 21-03-1979, m.i.v. 15-08-2013;

7. M. Anwar, geboren 00-00-1987, m.i.v. 15-08-2013;

8. K. Spijkerman-Giezen, geboren 16-09-1972, m.i.v. 19-08-2013;

9. H. Spijkerman, geboren 14-07-1998, m.i.v. 19-08-2013;

10. M. Spijkerman, geboren 03-04-1973, m.i.v. 19-08-2013;

11. A. Zwiep, geboren 31-03-1985, m.i.v. 20-08-2013;

12. E. Gülen, geboren 04-02-1981, m.i.v. 20-08-2013;

13. S. Gülen-Kanal, geboren 20-06-1983, m.i.v. 20-08-2013;

14. M. Kreeft, geboren 29-05-1970, m.i.v. 22-08-2013;

15. R.H.L.M. Hendriks, geboren 30-06-1951, m.i.v. 26-08-2013;

nodig om ervoor te zorgen dat er genoeg

teams zich inschrijven”, vertelt Agnes, die

zelf verantwoordelijk is voor het uitsturen

van persberichten naar de lokale media en

het samenstellen van het programma. “Gea

zorgt voor de organisatie van de barbecue en

Wilma is het directe aanspreekpunt tijdens

de avond van het toernooi en houdt ook de

tijd bij.”

“Normaal wordt het stratenvolleybaltoernooi

altijd in april gehouden, maar dit jaar hebben

we ervoor gekozen om het in het najaar te

organiseren vanwege alle activiteiten rondom

de koningsdag”, vervolgt Gea. “Hoewel de

belangstelling bijna even groot is als voorgaande

jaren doen er minder herenteams

mee, reden om met gemengde teams te

spelen.”

Uitschrijving uit gemeentelijke

basisadministratie

De genoemde personen hebben vier weken de tijd om een adreswijziging door te geven. Wanneer

dit niet gebeurt worden zij uitgeschreven op de datum die staat vermeld. Voor meer informatie

kunt u contact opnemen met de afdeling Publieksservice, telefoon: 14 0524.

Geslaagd toernooi

De activiteitencommissie kan terugkijken op

een geslaagd toernooi. Het winnende team

De Schaapstreek ging naar huis met een

lekkere taart. “Volgend jaar organiseren we

het toernooi weer in april, en natuurlijk

hopen we dan ook weer op veel deelnemers!”

Meer informatie over het stratenvolleybaltoernooi

in Sleen op www.vcsleen.nl.

de hoek. Ik ben ervan overtuigd dat meer

samenwerken kan. Niet alleen om werk te

genereren, maar vooral om er meer uit te

halen met z’n allen!”

Wmo-raad

zoekt vrijwilligers

De Wmo-raad is vaste adviespartner van

de gemeente over Wmo-beleid en behartigt

de belangen van iedereen die als cliënt

met de Wmo te maken heeft. In de raad

zitten vertegenwoordigers van diverse

cliëntengroepen.

De raad bestaat uit verschillende clusters:

Ouderen, Mensen met een handicap, Sociale

Zekerheid, Cliëntenraden woon/zorg, GGZ,

Zorgvrijwilligers, Mantelzorg en Jeugdigen.

Jeugdigen

Voor de cluster Jeugdigen is de Wmo-raad op

zoek naar actieve jeugdigen of begeleiders die

de belangen van de jeugd willen vertegenwoordigen.

Wil jij meepraten over het jeugdbeleid in

de gemeente Coevorden? Meld je dan aan!

Voor de clusters Zorgvrijwilligers en GGZ is

de Wmo-raad op zoek naar een vervanger die

naast de twee vaste leden ondersteuning kan

verlenen. voor de twee vaste leden.

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie of opgave kun je

contact opnemen met John Besseling,

telefoon (0524) 221389,

e-mail: jabesselijk@kpnplanet.nl,

Helga Abbing-Kapelle, telefoon (0524) 517553,

e-mail: lorie54@kpnplanet.nl of met

Arie Aardema, telefoon (0591) 381946,

e-mail: aa.aardema@gmail.com.


Bekendmakingen

Brandweer en het Regionaal Ambulance vervoer houden open dag

Alle bekendmakingen van de

gemeente Coevorden vindt u op

www.coevorden.nl/bekendmakingen.

Inwoners kunnen zich ook aanmelden

voor een attenderingsservice via

e-mail. Dit kan op de landelijke

website www.overheid.nl.

N376 bij Erm

afgesloten

De N376 tussen km. 36.100 en 36.600

wordt van vrijdag 13 september 07.00

uur tot zaterdag 14 september 23.00 uur

in beide richtingen afgesloten voor het

verkeer. Dit betekent dat de aansluitingen

Achterste Erm en Wijnbergsteeg op de

N376 dan niet kunnen worden gebruikt.

De afsluiting houdt verband met de aanleg van

twee rotondes die de huidige

kruisingen en de op- en afritten van de N34 met

de N376 vervangen. Omleidingsroutes worden

met borden aangegeven.

(Brom)fietsverkeer

Het (brom)fietsverkeer kan in principe gebruik

blijven maken van de bestaande fietsroute

langs de hoofdrijbaan van de N376; zonodig zal

een omleidingsroute worden aangegeven.

Weersomstandigheden kunnen de duur van het

werk beïnvloeden.

Hof van Coevorden

dinsdagmiddag

10 september

gesloten

Op dinsdag 10 september is het Hof van

Coevorden vanaf 13.00 uur gesloten. Op

woensdag 11 september kunt u weer vanaf

8.30 uur bij ons terecht.

Dringende meldingen

Voor dringende meldingen met betrekking

tot de openbare ruimte kunt u bellen met de

storingsdienst, telefoon (0524) 598500. U kunt

uw melding en uw telefoonnummer inspreken

op het antwoordapparaat, dan wordt u zo snel

mogelijk teruggebeld door de opzichter die

dienst heeft. Online een melding doen kan altijd

via www.coevorden.nl.

Wegafsluiting

Coevorden

Tijdens de culturele uitmarkt ‘Coevorden

heeft smaak’ op zaterdag 7 september

worden het Kasteel en de Markt in Coevorden

voor al het doorgaande verkeer

afgesloten.

De afsluiting duurt van 13.00 tot 18.00 uur.

Een omleiding wordt met borden aangegeven.

De Brandweer en het Regionale

Ambulance Vervoer (UMCG) houden

op zaterdag 14 september 2013 een

Open Dag bij de brandweerkazerne aan

de Hulsvoorderdijk in Coevorden. Het

belooft weer een spektakel te worden,

want er is veel te zien en te beleven!

Demonstraties

Tijdens deze dag laten de mannen en vrouwen

van de brandweer, de jeugdbrandweer

en de ambulance u zien waar zij voor staan.

Er worden diverse demonstraties gegeven,

zoals het bevrijden van mensen uit een

auto en het redden van mensen op hoogte.

Bezoekers kunnen ervaren hoe het is om

in een woning vol rook te lopen, hoe je een

klein brandje moet blussen en wat je moet

doen bij vlam in de pan.

Wethouder Ruud Wilting reikte op donderdag

29 augustus het Drents Verkeersveiligheidslabel

(DVL) uit aan RKBS St.

Willibrordus in Coevorden. De RKBS St.

Willibordus is hiermee de achtste school in

de gemeente Coevorden met een dergelijke

DVL-certificering.

Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is

een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die

verkeersveiligheid een vaste plaats geven in

hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de

verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie

en een verkeersveilige omgeving. Scholen die

in het bezit zijn van het label laten zien dat

zij verkeersveiligheid een vaste plaats geven

in hun schoolbeleid. Om het label te verdienen,

moet een school voldoen aan een aantal

criteria.

Sterpunten

Voor het beoordelen van de school is getoetst

aan een 5-tal punten:

Hospice ‘t Huis van Heden

Leuk voor kinderen

Voor kinderen is er ook veel te doen. Zo

kunnen ze een rondrit maken in een brandweerauto,

op de foto in brandweerkleding,

waterspelletjes spelen, springen op het

springkussen en de nieuwe tankwagens van

dicht bij bekijken. Maar dat is nog niet alles

want er is ook een brandweerwinkel aanwezig,

waar leuke dingen voor kinderen te koop

zijn. Naast alle activiteiten zal de brandweer

ook voorlichting geven over brandveiligheid

thuis.

Verkeersveiligheidslabel voor

RKBS St. Willibrordus in Coevorden

• Verkeerseducatie in de klas (actuele verkeersmethode)

• Verkeersprojecten (activiteitenplan)

• Praktische verkeerseducatie (opgenomen in

schoolplan)

• Verkeersveilige schoolomgeving

• Betrokkenheid van ouders

De RKBS St. Willibrordus scoorde bij de

toetsing in totaal 11 sterpunten en dat is het

hoogst haalbare aantal.

Feest

Dat verdiende natuurlijk een feestje. De

wethouder die samen met een groep kinderen

arriveerde op een versierde fiets, werd op het

schoolplein vrolijk onthaald door de andere kinderen

die samen een erehaag vormden. Na een

toespraak reikte wethouder Ruud Wilting het

label uit en bevestigde het zelf aan de muur.

De kinderen werden door de oudervereniging

getrakteerd op een ijsje.

Kom ook!

De open dag wordt gehouden van 10.00 tot

16.00 uur bij de brandweerkazerne aan de

Hulsvoorderdijk in Coevorden. Kom op de

fiets, dan weet u zeker dat u een parkeerplek

heeft.

Omleidingen tijdens

Holland Ladies Tour

De wielerkaravaan van de Holland Ladies

Tour komt op woensdag 4 september naar

Coevorden. Er wordt een ploegentijdrit

verreden die start op de Markt en finisht

bij het Kasteel in Coevorden.

De route loopt via de Dalerallee langs bungalowpark

De Huttenheugte en Plopsa Indoor

Coevorden naar Dalerveen en via de lus Boekweitakkers

(Dalerveen) en Stieltjeskanaal terug

naar het Kasteel in Coevorden.

In het centrum van Coevorden en langs de aangegeven

route gelden omleidingen. Dalerveen

blijft bereikbaar via Dalen. Vanaf 13.00 – 18.00

uur wordt u door de politie, verkeersregelaars

en vrijwilligers op een correcte wijze omgeleid

naar uw bestemming.

Wij zijn er

...voor jou!

0800 470 0000

www.cjgcoevorden.nl

info@cjgcoevorden.nl

Er zijn in Drenthe maar weinig instellingen

waar mensen in de laatste fase van hun

leven tot aan hun dood verzorgd worden.

De dichtstbijzijnde instelling vanuit Coevorden

is het hospice ‘t Huis van Heden in

Emmen.

“Een bijna thuis”

We denken er meestal liever niet over na, maar

op een waardige manier dood gaan wil eigenlijk

iedereen. In ’t Huis van Heden te midden van

de Emmerdennen vlak bij het Scheper Zie-

kenhuis doet men er alles aan om dit mogelijk

te maken voor hun gasten. Er is niet alleen

aandacht voor de zieken, maar ook voor hun

naasten.’t Huis van Heden wil ‘een bijna thuis’

zijn voor haar gasten, die beschikken over

ruime kamers en een prachtige tuin.

Begeleiding

Naast een huisarts die de medische begeleiding

doet en de thuiszorg die de professionele verpleging

op zich neemt, werken er veel vrijwilligers

om mensen te ondersteunen in hun laatste

levensfase. Opname gebeurt wanneer de huisarts

aangeeft dat de levensverwachting van een

patiënt zes weken tot drie maanden bedraagt.

Ook biedt ’t Huis van Heden de mogelijkheid

om iemand tijdelijk op te nemen om de naasten

een korte periode te ontlasten.

Informatie

Wilt u meer weten over het hospice ’t Huis van

Heden? Bezoek dan de website

www.hospice-emmen.nl.

More magazines by this user
Similar magazines