Infopagina

coevorden.nl
  • No tags were found...

Infopagina - Gemeente Coevorden

Infopagina

Week 23 - mei 2013

Informatie

Contactgegevens

Postadres:

Postbus 2, 7740 AA, Coevorden

Bezoekadres

Kasteel 1, 7741 GC, Coevorden

Tel. 14 0524

E-mail: info@coevorden.nl

Twitter: @gem_coevorden

Openingstijden

Klantcontactcentrum

• Maandag van 08.30 tot 12.00 uur

• Dinsdag van 08.30 tot 12.00 uur

• Woensdag van 08.30 tot 16.00 uur

• Donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en

van 16.00 tot 19.30 uur

• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Invulloket

Voor hulp bij het invullen van

formulieren m.b.t. sociale zekerheid,

schuldhulpverlening en belastingen

iedere woensdagmiddag tussen

13.30 en 16.00 uur in het

gemeentehuis Coevorden.

Milieustraten

(Area Reiniging):

tel. 0900 - 234 55 55

Openingstijden Coevorden

(Morseweg 2) en Zweeloo

(Kieveen 4):

Dinsdag tot en met vrijdag:

13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur

Vervoersservice

Voor € 2,27 kunnen inwoners van

de gemeente op dinsdagochtend en

donderdagavond per deeltaxi retour

naar het gemeentehuis.

Aanmelden via tel. 0591 - 644 400

(Arriva). Voor meer informatie kunt

u bellen met tel. 14 0524

Telefoonnummers

Bij storingen: 14 0524

Bij storingen (dringend)

buiten kantooruren: 0524 - 59 85 00

Redactie

Tel. 14 0524

E-mail: communicatie@coevorden.nl

Internet: www.coevorden.nl

Bezorgklachten

Bel 088 - 800 20 02

(NDC mediagroep)

Eikenprocessierups weer in Drenthe

Sinds 2009 hebben we in Drenthe te maken

met de eikenprocessierups. De rups

zal ook dit jaar veelvuldig aanwezig zijn

in heel Drenthe. Vanaf juni tot en met

augustus kan de rups overlast veroorzaken,

doordat hun brandharen bij mensen

en dieren ernstige irritaties kunnen geven.

Ook eikenbomen kunnen schade oplopen

door vraat van de rups. Het uitroeien van

de rups is niet mogelijk, beheersen van de

uitbreiding wel. De GGD Drenthe, de gemeenten

en de provincie Drenthe werken

samen om de risico’s voor mens en natuur

zoveel mogelijk te beperken.

Gezondheidsklachten door de rups

Als u met de haartjes van de rups in contact

bent geweest dan kunnen de volgende gezondheidsklachten

ontstaan: (hevige) jeuk, bultjes,

blaasjes, roodheid en ontsteking. De ogen

kunnen rood en dik worden of ontstoken raken.

Daarnaast kunnen verschijnselen optreden

die lijken op een verkoudheid: een loopneus,

kriebel in de keel, hoesten, moeilijk slikken en

kortademigheid.

Wat kunt u doen bij klachten

Heeft u klachten, dan is het belangrijk om te

voorkomen dat de brandharen zich verder over

Agenda dinsdag 11 juni 2013, locatie Hof van Coevorden,

Kasteel 1 in Coevorden

Gemeenteraad 1 en 2 (Raadzaal)

Bespreekpunten

• Beleidskader voorschools 2013-2015 (de raad zal naar verwachting besluiten dit onderwerp

niet te behandelen en uit te stellen tot na de zomervakantie)

• Onderwijsachterstandenbeleid

Hamerstukken

• Conceptbeleidsbegroting 2014-2017 GGD Drenthe

• Wensbeeld Centrum Coevorden

• Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Coevorden 2013

• Afgifte verklaring van geen bedenkingen t.b.v. een omgevingsvergunning voor de bouw

van een windturbine in een waterloop aan de Brusselseweg te Coevorden

Vergadering Politieke Kamer 1

(Picardtzaal)

• Jaarverslag 2012

• Eerste Bestuursrapportage 2013

• Rondvraag

het lichaam verspreiden. Het is daarom goed

om de huid direct na blootstelling met plakband

te strippen. Daarna kunt u de huid en de ogen

met lauw water afspoelen. De brandharen zijn

niet gemakkelijk te verwijderen uit kleding.

Het beste is om kleding die besmet zijn met

brandharen heel grondig te wassen (liefst op

60° C). Meestal verdwijnen de klachten binnen

enkele dagen tot twee weken vanzelf. Bij hevige

jeuk kunnen middelen tegen de jeuk, zoals zalf

op basis van menthol of aloë vera, verlichting

geven. Zijn de klachten ernstiger, dan is het

verstandig naar de huisarts te gaan.

Nest gezien? Meld dit bij uw gemeente!

De provincie werkt met de 12 Drentse gemeenten

en de GGD Drenthe samen aan het

terugdringen en beheersen van de eikenprocessierups.

Zij houden bij hoeveel potentiële

nesten er ieder jaar zijn en waar deze zich

globaal bevinden. Heeft u een nest met eikenprocessierupsen

gezien, meld dit dan bij uw

gemeente. Afhankelijk van de locatie worden de

nesten zo snel mogelijk geruimd. Dit gebeurt

door bevoegde bedrijven. Gebieden waar veel

mensen komen, hebben daarbij uiteraard voorrang

boven nesten die in afgelegen gebieden

worden aangetroffen.

Op gemeentelijke en particuliere grond

Als u eikenprocessierupsen waarneemt bij of in

gemeentelijke eikenbomen, verzoeken wij u dit

te melden bij meldpunt@coevorden.nl of telefonisch:

14 0524. De gemeente treft dan zonodig

maatregelen.

Particulieren die eigenaar zijn van gronden of

bomen met daarop de eikenprocessierups zijn

zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van de

rups. Doe dit niet zelf, maar schakel hiervoor

een deskundig bedrijf in. Meer informatie vindt

u op www.minlnv.nl/eikenprocessierups of

www.natuurkalender.nl.

Meer gezonheidsinformatie

Voor meer gezondheidsinformatie kunt u

terecht op de website www.ggddrenthe.nl.

Mocht u gezondheidsvragen hebben dan kunt u

ook direct bellen, telefoon (0592) 30 63 00 of

een e-mail sturen naar mmk@ggddrenthe.nl.

Vergadering Politieke Kamer 2

(Tuinzaal)

• Jaarverslag 2012

• Eerste Bestuursrapportage 2013

• Begrotingswijziging EMCO

• Rondvraag

U wilt iets kwijt aan de gemeenteraad?

Dat kan! U kunt gebruik maken van het inspreekrecht in de Politieke Kamers 1 en 2 van

de Politieke Markt Coevorden. U kunt zich voor aanvang van de vergadering melden bij de

raadsgriffier, via email: griffie@coevorden.nl of telefonisch 14 0524. Het woord kan niet

gevoerd worden over een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat, of open heeft

gestaan, benoemingen e.d. van personen en ook niet over een gedraging waarover een

klacht op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. U kunt

wel onderwerpen aankaarten die niet op de agenda staan.

Informatie en meekijken

De Politieke Markt Coevorden is live op internet te bekijken op www.raadcoevorden.nl.

Daar vindt u ook informatie over de onderwerpen op de agenda.

Bekendmakingen

Alle bekendmakingen van de gemeente

Coevorden vindt u op

www.coevorden.nl/bekendmakingen.

Inwoners kunnen zich ook aanmelden

voor een attenderingsservice via

e-mail. Dit kan op de landelijke website

www.overheid.nl.

Ingekomen melding in het kader van de

Wet Milieubeheer

Bij de afdeling Publieksservice, team Vergunningen,

is de navolgende melding ingekomen:

Activiteitenbesluit milieubeheer: Naber

Landbouwmechanisatie, Nieuwe Krim, voor het

uitbreiden/veranderen van een landbouwmechanisatiebedrijf

op het perceel Nieuwe Krim 23 in

Coevorden.

Bovengenoemde melding ligt ter inzage van

woensdag 5 tot en met dinsdag 18 juni 2013,

gedurende de openingstijden van het Klantcontactcentrum

in het Hof van Coevorden, Kasteel 1

in Coevorden. Na telefonische afspraak is inzage

in de stukken buiten kantoortijden mogelijk.

Desgewenst kan een mondelinge toelichting op

de stukken worden verkregen.

Medisch gezondheidscentrum

Zweeloo

geopend

Truus Pot, wethouder Welzijn van

de gemeente Coevorden heeft op

zaterdag 1 juni het nieuwe medisch

gezondheidscentrum in Zweeloo

geopend. In het gezondheidscentrum

aan de Marktstraat 2 zijn verschillende

disciplines ondergebracht.

Hierdoor wordt de kwaliteit van eerste

lijn gezondheidszorg verbeterd en hoeven

cliënten niet zo snel door naar een ziekenhuis.

De zorg wordt dichter bij de mensen

geleverd, ze hoeven er het dorp niet meer

voor uit. Ook inwoners uit omliggende

dorpen kunnen gebruik maken van het

multifunctionele centrum.

Gratis tests

Tijdens de open dag konden bezoekers

gebruik maken van allerlei gratis tests, een

analyse van hun huid laten maken of hun

bloedruk laten meten. Voor kleine bezoekers

was een speurtocht uitgezet in de

vorm van een zintuigenstraat.


‘Coevorden werkt’

Coevorden werkt…

aan een feestelijke marktdag

Voor wie de wekelijkse warenmarkt in

Coevorden bezoekt zijn het bekende

gezichten: Bert ter Avest (48) uit Sleen,

Harrie Kok (55) uit Emmen en Jaap

Faassen (52) uit Erica. Iedere maandag

staan ze op de warenmarkt in Coevorden

om hun producten aan de man te brengen.

Bert met ondergoed en nachtkleding,

Harrie met huishoudelijke artikelen,

stofzuigerzakken en wenskaarten

en Jaap met tuinplanten.

Als leden van de markt- en reclamecommissie

hebben ze het initiatief genomen om van

maandag 10 juni een feestelijke marktdag

te maken. “Toen de markt in 2011 verhuisde

naar het nieuwe marktplein is dat stilletjes

voorbij gegaan”, vertelt Harrie. “Nu het verhoogde

gedeelte van de Markt in Coevorden

gerenoveerd is, vonden we dat een mooie

aanleiding om alsnog een feestelijke marktdag

te organiseren.”

Markteuro’s

Wat mogen de bezoekers aan de markt

verwachten? “Een feestelijk versierde markt”,

aldus Bert, “maar dat is natuurlijk niet alles.

Voor onze bezoekers staat koffie met

koek, thee en ranja klaar. Het orkest Toet &

Bloâslust uit Slagharen zorgt voor gezellige

muzikale omlijsting en we delen markteuro’s

uit. Die kunnen mensen bij een aankoop op

de markt inleveren. Alle vaste marktkooplieden

doen mee aan de actie.“

Bezoekersaantal gestegen

In opdracht van de gemeente Coevorden

heeft het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel

de nieuwe indeling en verplaatsing van de

markt begeleidt. Bert, Harrie en Jaap zijn

zeer tevreden over de nieuwe indeling van de

markt. “Alle kooplieden vinden het overigens

een verbetering”, zegt Jaap. “De nieuwe

opstelling waarbij de kramen in een kring

staan, oogt veel gezelliger. Mensen lopen

nu gemakkelijk een rondje. We hebben ook

gemerkt dat met de nieuwe indeling het

bezoekersaantal is gestegen. Dat je in Coevorden

gratis kunt parkeren is overigens ook

een voordeel.”

Leuke extraatjes

De marktkooplieden doen er zelf ook veel

aan om bezoekers te trekken. “Het assortiment

en het aanbod op de markt in Coevorden

is goed. Je kunt er goedkoop winkelen

en we hebben regelmatig een leuk extraatje

zoals de oliebollenactie in december en de

paaseierenactie. Bovendien kunnen onze

klanten op ons rekenen, of het nu mooi weer

is of regent, wij staan er altijd.”

Kom naar de markt

“We willen alle inwoners van de gemeente

Coevorden van harte uitnodigen voor onze

feestelijke marktdag”, aldus de drie heren.

“We zijn vanaf 08.00 uur al in touw voor

de vroege vogels en ontvangen om 10.00

uur wethouder Geert Roeles die de officiële

opening zal verrichten. We hopen dat het

een gezellige en feestelijke marktdag wordt,

maar dat gaat vast en zeker lukken!”

Harrie Kok en Bert ter Avest

Afval gooi je niet weg

Wethouder Ruud Wilting:

‘Meer afval scheiden bespaart ons

allemaal geld’

Ieder kwartaal ontvangt de gemeente

Coevorden de afvalrapportage van Area

Reiniging, die het afval inzamelt en

verwerkt voor de gemeente Coevorden.

Ruud Wilting, wethouder met onder

meer Afvalzaken en Financiën in zijn

portefeuille, duikt meestal meteen in de

cijfers. Want de wethouder ziet mogelijkheden

om geld te besparen.

“Het restafval dat we in de grijze container

gooien, bestaat voor het grootste deel helemaal

niet uit restafval, maar uit materialen

die we apart in kunnen zamelen. Dat we dit

niet gescheiden aanleveren, kost ons met

z’n allen veel geld. Voor het verbranden

van restafval moeten we immers betalen,

terwijl de andere afvalstromen geld opleveren

omdat het grondstoffen zijn voor nieuwe

producten.”

9500 ton afval

De inwoners van de gemeente Coevorden

gooien samen per jaar ongeveer 9500 ton

restafval in de grijze container. Een kwart

daarvan bestaat echt uit restafval, de overige

75 procent zijn reststoffen die geschikt

zijn voor hergebruik. Er zit bijvoorbeeld nog

29 procent groente-, fruit- en tuinafval in de

grijze bak: 18 procent groente- en fruitafval

(zgn. keukenafval) en 11 procent tuinafval.

Daarnaast verdwijnt nog altijd veel papier in

de container: maar liefst 10 procent van het

restafval kan bij het oud papier. Ook kleding

en textiel belandt nogal eens in de verbrandingsoven,

terwijl dit prima hergebruikt kan

worden. Daarnaast bestaat ongeveer een

derde van het restafval uit grof huishoudelijk

afval, plastic verpakkingsafval, glas en klein

huishoudelijk afval.

Betalen of beuren?

“Echt zonde”, vindt Ruud Wilting, “want voor

al deze reststoffen kunnen we geld beuren

als het gescheiden aangeleverd wordt. Ter

vergelijking: voor restafval betalen we 115

euro per ton, voor gft afval maar 35 euro,

terwijl we voor ingezameld plastic verpakkingsafval

bijvoorbeeld 430 euro kunnen

beuren. Tel uit je winst! Want vergeet niet:

de kosten voor het verwerken van afval bepalen

ook de hoogte van de afvalstoffenheffing

die alle inwoners betalen. Daar hebben

we dus zelf invloed op.”

E-bike informatie- en opstapdag in

Noord-Sleen

De Fietsersbond organiseert met ondersteuning

van de gemeente Coevorden op

donderdag 27 juni 2013 een E-bike informatie-

en opstapdag voor senioren. Dit is

een eendaagse cursus voor 60-plussers

die al op een elektrische fiets (E-bike) fietsen

of er over denken om over te stappen

op een E-bike.

Hoe ziet de cursusdag eruit?

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan

verkeersregels en de E-bike en komen diverse

(lokale) verkeerssituaties aan bod. De cursisten

krijgen adviezen over veilig verkeersgedrag in

deze situaties.

Vervolgens staan de bewegings- en praktijkoefeningen

op het programma. De deelnemers

komen hiervoor met de eigen fiets naar de

cursus. Op een afgezet parcours wordt onder

professionele begeleiding de reactiesnelheid,

het evenwicht en de behendigheid in verschillende

situaties geoefend. Daarnaast is er een

lokale rijwielhandelaar aanwezig die kijkt of de

fiets goed is afgesteld.

Korte fietstocht

Na de lunch wordt uw verkeerskennis opgefrist

en wordt er een korte fietstocht in de omgeving

van Noord-Sleen gemaakt.De cursus duurt van

9:00 tot 16.00 uur en wordt rond 12.30 uur

onderbroken voor een lunch.

Opgave

U kunt zich aanmelden tot en met maandag 17

juni 2013 op www.fietsersbond.nl/fietsinformatiedagen

of per e-mail: fietsschool@fietsersbond.nl

onder vermelding van: ‘Aanmelding

E-bikedag Noord-Sleen, 27 juni 2013’. Vermeld

in de mail uw naam, adres, telefoonnummer

en leeftijd. Geef ook aan of u met een normale

fiets of een E-bike komt en of u WA verzekerd

bent. De deelnamekosten zijn € 10,-, deelname

is op eigen risico. Er zijn maximaal 30 plaatsen

beschikbaar, dus meldt u snel aan. U ontvangt

ongeveer een week voor de E-bikedag een

bevestiging van deelname.

In de komende weken in “Afval gooi je niet weg” meer over het gescheiden

inzamelen van afval: de nieuwe sorteerstraat in Dalen, waar u papier,

textiel, glas, elektrische apparaten etc. kwijt kunt en wat besparen we

daarmee? Welke inzamelacties zijn er in de gemeente Coevorden? En welke

doelstellingen heeft de gemeente Coevorden voor afvalinzameling gesteld?

Beurs

Beurs bouwen en Bouwen en wonen

Zaterdag 22 juni 2013

van 10.00 tot 15.30 uur

Hof van Coevorden - Kasteel 1

Het complete aanbod op het gebied van bouwen

en wonen in de gemeente Coevorden: makelaars,

bouwbedrijven, bouwkundig tekenaars, architecten,

notarissen, hypotheekverstrekkers, woningbouwcorporaties

en projectontwikkelaars.

Meer informatie: www.coevorden.nl/beurs

More magazines by this user
Similar magazines