Infopagina

coevorden.nl
  • No tags were found...

Informatiepagina week 28 - Gemeente Coevorden

Infopagina

Week 28 - juli 2012

Informatie

Openingstijden

Klantcontactcentrum

• Maandag van 08.30 tot 12.00 uur

• Dinsdag van 08.30 tot 12.00 uur

• Woensdag van 08.30 tot 16.00 uur

• Donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en

van 16.00 tot 19.30 uur

• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Invulloket

Voor hulp bij het invullen van

formulieren m.b.t. sociale zekerheid,

schuldhulpverlening en belastingen

iedere woensdagmiddag tussen

13.30 en 16.00 uur in het

gemeentehuis Coevorden.

Milieustraten

(Area Reiniging):

tel. 0900 - 234 55 55

Openingstijden Coevorden

(Morseweg 2) en Zweeloo

(Kieveen 4):

Dinsdag tot en met vrijdag:

13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur

Vervoersservice

Voor € 2,27 kunnen inwoners van

de gemeente op dinsdagochtend en

donderdagavond per deeltaxi retour

naar het gemeentehuis.

Aanmelden via tel. 0591 - 644 400

(Arriva). Voor meer informatie kunt

u bellen met tel. 14 0524

Telefoonnummers

Bij storingen: 14 0524

Bij storingen (dringend)

buiten kantooruren: 0524 - 59 85 00

Redactie

Tel. 14 0524

E-mail: communicatie@coevorden.nl

Internet: www.coevorden.nl

Bezorgklachten

Bel 088 - 800 20 02

(NDC mediagroep)

Burgerjaarverslag

2012

Vanaf deze week vindt u in de Krant van

Coevorden drie weken lang het burgerjaarverslag.

Met het burgerjaarverslag

legt de burgemeester verantwoording af

aan de gemeenteraad en de burgers over

de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening

en hoe de gemeente de burgers

bij het beleid betrekt.

Deze week is het onderwerp dienstverlening,

volgende week gaat het over de kwaliteit van

de burgerparticipatie. In de derde en laatste

week doet de burgemeester verslag van alle

andere zaken uit zijn portefeuille.

Het burgerjaarverslag is ook digitaal te lezen

op www.coevorden.nl/burgerjaarverslag.

Gesproken Informatie-/

WIZ-gids verkrijgbaar

De gesproken Informatiegids 2012 van de

gemeente Coevorden is vanaf nu beschikbaar

bij het Klantcontactcentrum in het

Hof van Coevorden. Op de cd worden de

belangrijkste teksten uit de gids voorgelezen.

Het gaat om teksten over de producten

en diensten van de gemeente en over

werk, inkomen en zorg.

Neem voor de gesproken gids contact op met

het KCC, telefoonnummer 14 0524, of vraag

de gids aan bij de receptie van het Hof van

Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden.

Uitschrijving uit gemeentelijke

basisadministratie

Wanneer u verhuist moet u die wijziging

doorgeven bij de gemeente. Uw gegevens

worden dan aangepast in de Gemeentelijke

Basisadministratie (GBA). Als u geen

wijziging doorgeeft kan er door de gemeente

een onderzoek ingesteld worden.

Er wordt dan onder andere een aangetekende

brief naar u verzonden.

Als u daarna alsnog verzuimt om de nieuwe

gegevens door te geven, dan kan de gemeente

u uitschrijven uit de GBA. Dit kan gevolgen

hebben voor bijvoorbeeld een uitkering, ziektekostenverzekering

of het aanvragen van een

rijbewijs of paspoort. De gemeente probeert u

nu ook via deze weg te wijzen op het feit dat u

een wijziging moet doorgeven.

Het college van burgemeester en wethouders

heeft het voornemen om ingevolge artikel 83

Wet GBA onderstaande personen uit te schrijven:

Vraag van de week

Wat is de gemeentelijke basisadministratie

persoonsgegevens (GBA)?

De gemeentelijke basisadministratie

persoonsgegevens (GBA) bevat persoonsgegevens

van iedereen die in

Nederland woont of gewoond heeft. De

overheid heeft deze gegevens nodig om

bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart

(ID-kaart) of rijbewijs te maken.

Ook gebruikt de overheid de gegevens

uit de GBA om te weten wie er mogen

stemmen bij verkiezingen en bij het

verstrekken van uitkeringen.

Persoonsgegevens in de GBA

De gemeente verzamelt, registreert en onderhoudt

de gegevens in de GBA. Van iedere

persoon is een persoonslijst aangelegd. Op

uw persoonslijst staan bijvoorbeeld gegevens

over:

uw naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats

en geboorteland;

uw verblijfplaats (adres);

uw burgerservicenummer (BSN);

uw ouders;

uw nationaliteit en eventueel uw verblijfsrecht;

uw huwelijk of geregistreerd partnerschap;

uw kinderen;

1. Dijkstra, W.N.G., geboren 01-03-1979,

m.i.v. 19-06-2012;

2. Turi, E., geboren 15-04-1978,

m.i.v. 25-06-2012;

3. Khader Mahamud Ali, geboren 20-04-1986,

m.i.v. 28-06-2012;

4. Fahad Abdulaahi Dhicisow, geboren 13-02-

1986, m.i.v. 28-06-2012;

5. Naseri, H., geboren 00-00-1982,

m.i.v. 28-06-2012;

6. Hameed, S., geboren 28-09-1986,

m.i.v. 28-06-2012;

7. Koroma, M., geboren 22-05-1989,

m.i.v. 28-06-2012;

8. E. van der Spoel, geboren 07-07-1979,

m.i.v. 02-07-2012;

De genoemde personen hebben vier weken

de tijd om een adreswijziging door te geven.

Wanneer dit niet gebeurt worden zij uitgeschreven

op de datum die staat vermeld. Voor meer

informatie kunt u contact opnemen met het

Klantcontactcentrum, telefoon 14 0524.

uw reisdocumenten;

uw kiesrecht;

de organisaties waaraan uw gegevens worden

verstrekt.

Wijziging van gegevens in de GBA

Er zijn gegevens die u zelf moet doorgeven

aan de gemeente. Bijvoorbeeld als u

verhuist, een kind krijgt, in het buitenland

trouwt of als een familielid van u overlijdt.

Andere gegevens worden automatisch

opgenomen of veranderd in de GBA. Als u

bijvoorbeeld in Nederland trouwt, dan geeft

de ambtenaar van de burgerlijke stand dit

door aan de GBA.

Gebruik van de GBA

De persoonsgegevens in de GBA zijn niet

openbaar. Alleen overheidsorganisaties die

voor de uitvoering van hun taken persoonsgegevens

nodig hebben, ontvangen informatie

uit de GBA. Dit geldt bijvoorbeeld voor

de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank

(SVB). Gemeenten zelf maken ook

gebruik van de GBA. Overheidsinstanties bewaken

uw privacy en gebruiken uw gegevens

alleen om hun taken uit te voeren.

Nieuwe datum presentatie voorlopige

ontwerpen brede school Som

De partners van brede school Som in

Coevorden hebben een nieuwe datum

vastgesteld voor de presentatie van

de voorlopige ontwerpen van de brede

school. De presentatie is op 26 september

2012. ’s Ochtends is er een bijeenkomst

voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8

van de Panta Rheischool, Mijndert van

der Thijnenschool en Wilhelminaschool.

Van 16.00 tot 20.00 uur zijn ouders,

wijkinwoners van Poppenhare/Lootuinen,

medewerkers en gemeenteraadsleden

welkom om de ontwerpen te bekijken op

de locatie van Scholengemeenschap De

Nieuwe Veste aan de Linthorst Homanlaan

1 in Coevorden. Op 26 september kunnen

bovengenoemde groepen stemmen op hun

favoriete ontwerp via de website:

www.bredeschoolsom.nl.

De presentatie stond gepland op 5 september.

Vanwege de vakantieperiode gaven vier van

de vijf geselecteerde partijen aan dat ze te

weinig tijd hebben om voldoende kwaliteit te

leveren en aan de gestelde selectiecriteria te

voldoen. Omdat er een zeer groot belang wordt

gehecht aan de kwaliteit van het ontwerp is

besloten om de periode tot de presentatie met

drie weken te verlengen. Deze verlenging heeft

geen consequenties voor de opleveringsdatum

van het nieuwe gebouw. Die blijft gehandhaafd:

het nieuwe gebouw wordt uiterlijk op 30 juni

2014 opgeleverd. Daarna wordt het gebouw

ingericht, nemen de partners er hun intrek en

volgt de opening. De school wordt gebouwd op

de plek waar nu de Panta Rheischool staat.

Verdere proces

Het winnende ontwerp wordt in oktober 2012

bekend gemaakt. Daarna wordt van het voorlopige

ontwerp een definitief ontwerp gemaakt en

start de bouw. Als de bouw is afgerond, wordt

het gebouw ingericht en nemen de volgende

partijen hun intrek:

- Mijndert van der Thijnenschool

- R.K. Daltonbasisschool Panta Rhei

- Wilhelminaschool

- Peuterspeelzaal Pinokkio

- Kinderwereld

- Turn Vereniging Coevorden

- Centrum voor Jeugd en Gezin

- Stichting Welzijn 2000

- Icare/Jeugdgezondheidszorg

Daarnaast zijn er nog een aantal gebruikers

van het gebouw die op minder vaste basis

gebruiker zijn:

- GGD Drenthe

- Algemeen Maatschappelijk Werk Coevorden

- Promens Care/Expertisecentrum Pontes

- Domesta (wijkfunctie)

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op:

www.bredeschoolsom.nl.


Coevorden zijn we samen

Kavels woonwijk Ossehaar

krijgen alsnog gasvoorziening

In deze rubriek laten we iedere keer een inwoner zien die zich op één of andere

manier inzet voor de samenleving. Dat vinden we belangrijk, want: Coevorden

zijn we samen.

Piet Braker - vrijwilliger bosbad Zwinderen

Piet Braker (68) uit Zwinderen was er

47 jaar geleden al bij, toen het bosbad

in Zwinderen werd gebouwd. En tot op

de dag van vandaag wordt er bij technische

en bouwkundige zaken een beroep

op hem gedaan. Zijn achtergrond als

meewerkend voorman/uitvoerder in de

bouw komt hem daarbij goed van pas.

Piet zorgt ervoor dat de twee machinekamers

van het zwembad goed draaien. “Als er

problemen zijn met de machines, het water

of de douches probeer ik die op te lossen. En

dat komt nogal precies, je werkt natuurlijk

met chloor en zwavelzuur, dus het is goed

opletten.”

Vooral sinds hij gestopt is met werken, is

Piet vaak te vinden in het bosbad. “Drie

jaar geleden is het bad helemaal verbouwd,

toen was ik er dagelijks te vinden, samen

met veel andere vrijwilligers. Dat was een

hele happening, het hele terrein ging op de

schop. We waren van ’s morgens negen tot

’s avonds vijf uur in de weer, soms zelfs langer.

Een prachtig mooi project, ik kon me er

helemaal in uitleven. We mogen zeker trots

zijn op het resultaat.”

Piet’s contacten uit de bouw kwamen hem

daarbij goed van pas. “Ik weet natuurlijk wel

waar ik moet zoeken als we materiaal nodig

hebben. Of waar ik iemand kan vinden die

een kraan kan leveren. De mensen zijn altijd

wel bereid om iets te doen, als het voor een

goede zaak is. Zo kunnen we elkaar helpen.”

Hoewel Piet nu al bijna 50 jaar in het bosbad

is te vinden, heeft hij er gek genoeg nog

nooit in gezwommen. “Eigenlijk wel apart

he?”, lacht Piet. “Mijn vrouw en kleinkinderen

zwemmen hier wel en als we ergens op

vakantie zijn zwem ik ook. Maar in dit bad

dus nog nooit.”

Behalve voor het zwembad, zet Piet zich ook

in voor de kerk in Gees en heeft hij hobby’s

zoals fietsen en eieren zoeken. “Mijn

motto is, blijf in beweging”, aldus Piet. “Zoek

een hobby of, misschien nog wel beter, ga

vrijwilligerswerk doen. Dat houdt je jong. Ik

kom nog steeds met heel veel plezier in het

bosbad hier in Zwinderen, en zolang ze me

willen hebben, blijf ik komen!”

De gemeente Coevorden laat alsnog een

gasinfrastructuur aanleggen in de derde

fase van woonwijk Ossehaar in Coevorden.

Omdat Ossehaar een duurzame

wijk is, zouden de woningen in fase C

De Oevers verwarmd moeten worden

door middel van Warmte-Koude-Opslagsysteem

(WKO), waarbij de warmte in

de diepe ondergrond gebruikt wordt

voor verwarming in de woningen.

Het college van burgemeester en wethouders

heeft besloten alsnog over te gaan op

gasaansluitingen om kopers van de kavels

volledige vrijheid te bieden in de keuze van

de energievoorziening. Het college wil nog

steeds graag stimuleren dat kavelkopers

duurzaam bouwen. Daarom is € 30.000,- gereserveerd

voor een stimuleringsmaatregel.

Wie alsnog kiest voor een WKO-systeem,

kan een financiële bijdrage van € 5.950,-

tegemoet zien. Dit geldt dus voor de eerste

vijf kavelkopers die kiezen voor een WKOsysteem.

Duurzaamheid

Bij de ontwikkeling van de wijk Ossehaar

is ervoor gekozen om veel aandacht te

besteden aan duurzaamheid. De hele wijk is

zongericht verkaveld, waardoor de woningen

optimaal kunnen profiteren van passieve

zonne-energie. Daarnaast is bij de inrichting

van de openbare ruimte zo veel mogelijk

gebruik gemaakt van duurzame materialen,

zoals gebakken klinkers en LED verlichting.

Ook wordt gestreefd naar de bouw van energiezuinige

woningen. In fase A zijn destijds

voorschriften opgenomen voor het gebruik

van actieve zonne-energie en het hergebruik

van regenwater. Voor fase B is gekozen om

de bouw van energiezuinige woningen door

particulieren te stimuleren door middel van

een financiële bijdrage wanneer zij een woning

met een lagere EPC realiseren. In fase

C is de gemeente nog verder gegaan door

geen gas aan te leggen en particulieren in

de koopovereenkomst te verplichten om een

Warmte–Koude–Opslagsysteem (WKOsysteem)

aan te leggen. Hiervoor zouden

zij van de gemeente een financiële bijdrage

ontvangen. Deze regeling is nu aangepast.

Minder verplichtingen

Het college ziet van de verplichte aanleg van

een WKO-systeem af omdat dit belemmerend

werkt op de verkoop. De kavels in fase

C De Oevers zijn in maart 2010 uitgegeven,

maar tot nu is er nog niets verkocht. Dat

heeft te maken met het specifieke marktsegment

(de kavels ongeveer 1000 vierkante

meter groot) en de teruglopende vraag naar

woningbouwkavels. Door minder verplichtingen

te stellen, hoopt het college de kavels

aantrekkelijker te maken. “We staan nog

steeds achter de regelingen die we hebben

ingevoerd om mensen te motiveren om zo

duurzaam mogelijk te bouwen”, aldus wethouder

Ruud Wilting. “Hier is echter sprake

van de ‘wet van de remmende voorsprong’,

blijkbaar zijn mensen nog niet toe aan de

toepassing van aardwarmte bij de bouw van

hun huis. Daar houden we nu meer rekening

mee.”

Kavels

In Fase C de Oevers in Ossehaar zijn 44 kavels

beschikbaar, die nagenoeg allemaal aan

het water liggen. De kavelprijzen bedragen

€ 172,50 tot € 196,50 per vierkante meter

incl. btw. Dit zijn prijzen voor kavels met een

oppervlak tot 1.000 vierkante meter. Voor de

kavels die groter dan 1000 vierkante meter

zijn, wordt voor de resterende vierkante

meters de groenprijs van € 50,00 incl. btw

berekend. De kavels zijn per direct te koop

onder de nieuwe voorwaarden.

Meer informatie

Voor informatie over de kavels in Ossehaar

kunt u contact opnemen met mevrouw

R. Orsel, telefoonnummer 14 0524.

Kent u iemand die in aanmerking komt voor deze rubriek? Een vrijwilliger,

een mantelzorger of een betrokken buurtbewoner? Laat het ons weten via

communicatie@coevorden.nl of bel met de sectie Communicatie, telefoon 14 0524.

Gemeente stopt met bekendmakingen op informatiepagina

De gemeente is sinds 1 juli gestopt met

het plaatsen van bekendmakingen op deze

informatiepagina. U vindt de bekendmakingen

voortaan op: www.coevorden.nl/

bekendmakingen. U kunt zich met uw postcode

abonneren op de gratis attenderingsservice

zodat u de bekendmakingen uit uw

directe leefomgeving krijgt gemaild.

De gemeente sluit met deze wijziging aan

op de Wet elektronische bekendmaking die

gemeenten op termijn verplicht om bekendma-

kingen elektronisch te publiceren. Elektronische

publicaties leveren voordelen op voor de klant.

U kunt zich met uw postcode abonneren op de

gratis attenderingsservice zodat u de bekendmakingen

uit uw directe leefomgeving krijgt

gemaild. Ook zijn elektronische bekendmakingen

beter en sneller doorzoekbaar dan papieren

bekendmakingen.

Geen internet?

Inwoners zonder internetverbinding kunnen

terecht in één van de zes bibliotheken in de

gemeente Coevorden.

U kunt de bekendmakingen daar kosteloos

raadplegen op internet.

De bibliotheken in de gemeente Coevorden:

- Bibliotheek Coevorden: Haven 4

- Bibliotheek Dalen: Hoofdstraat 2

- Bibliotheek Oosterhesselen: Beatrixlaan 64

- Bibliotheek Sleen: Westrupstraat 23a

- Bibliotheek Aalden: Paardelandsdrift 11

- Bibliotheek Schoonoord: Kerklaan 10

Inwoners die met deze oplossing niet zijn

geholpen, kunnen contact opnemen met de

gemeente, tel. 14 0524.

Wat zijn bekendmakingen?

Een bekendmaking is een officieel bericht over

een gemeentelijk besluit. Bij sommige besluiten

kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

Voorbeelden zijn: bouwvergunningen, kapvergunningen

en collectes.

More magazines by this user
Similar magazines