automatische

coevorden.nl
  • No tags were found...

Infopagina - Gemeente Coevorden

Infopagina

Week 21 - mei 2012

Informatie

Openingstijden

Klantcontactcentrum

• Maandag van 08.30 tot 12.00 uur

• Dinsdag van 08.30 tot 12.00 uur

• Woensdag van 08.30 tot 16.00 uur

• Donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en

van 16.00 tot 19.30 uur

• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Invulloket

Voor hulp bij het invullen van

formulieren m.b.t. sociale zekerheid,

schuldhulpverlening en belastingen

iedere woensdagmiddag tussen

13.30 en 16.00 uur in het

gemeentehuis Coevorden.

Milieustraten

(Area Reiniging):

tel. 0900 - 234 55 55

Openingstijden Coevorden

(Morseweg 2) en Zweeloo

(Kieveen 4):

Dinsdag tot en met vrijdag:

13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur

Vervoersservice

Voor € 2,27 kunnen inwoners van

de gemeente op dinsdagochtend en

donderdagavond per deeltaxi retour

naar het gemeentehuis.

Aanmelden via tel. 0591 - 644 400

(Arriva). Voor meer informatie kunt

u bellen met tel. 14 0524

Telefoonnummers

Bij storingen: 14 0524

Bij storingen (dringend)

buiten kantooruren: 0524 - 59 85 00

Redactie

Tel. 14 0524

E-mail: communicatie@coevorden.nl

Internet: www.coevorden.nl

Bezorgklachten

Bel 088 - 800 20 02

(NDC mediagroep)

Laatste betalingstermijn gemeentelijke

belastingen 2012

De aanslagen gemeentelijke belastingen

2012 zijn in februari verstuurd. Wanneer u

geen machtiging tot automatische incasso

aan de gemeente heeft afgegeven moet

de aanslag voor 31 mei 2012 betaald zijn.

Dit geldt niet voor automatische incasso’s,

bestaande betalingsregelingen en in

behandeling zijnde verzoeken om kwijtschelding.

Betaalt u niet op tijd, dan loopt u het risico dat

u een aanmaning ontvangt. Als u na de aanmaning

ook niet betaalt, dan volgt de dwanginvordering.

U ontvangt dan een dwangbevel. De

extra kosten van een aanmaning en dwangbevel

moeten door u betaald worden.

Kwijtschelding

Als u een verzoek tot kwijtschelding heeft

ingediend, wordt de invordering uitgesteld.

Dit geldt alleen voor volledige verzoeken met

de daarbij gevraagde bewijsstukken. Wanneer

u een kwijtscheldingsverzoek aanvraagt na

ontvangst van een aanmaning en/of dwangbevel

dan moeten de extra kosten door u betaald

worden. U ontvangt geen kwijtschelding voor

deze kosten.

Het Hof van Coevorden is maandag 28 mei

(Tweede Pinksterdag) gesloten. Bij zeer

dringende meldingen met betrekking tot

ht onderhoud van de openbare ruimte in

uw directe leefomgeving, kunt u bellen

met de storingsdienst, telefoon (0524)

598 500.

Automatische incasso

U kunt nog, vóór 31 mei 2012, een automatische

incasso afgeven. Als de automatische

incasso loopt dan wordt er tot 31 december

2012 maandelijks een bedrag ingehouden dat

gelijk is aan het openstaande bedrag gedeeld

door het aantal nog beschikbare termijnen. Als

incasso niet mogelijk is door bijvoorbeeld een

te laag saldo, dan kan dit leiden tot intrekken

van de automatische incasso. Het openstaande

bedrag wordt dan per direct volledig invorderbaar.

De machtiging tot automatische incasso

is een doorlopende machtiging en wordt ieder

jaar stilzwijgend verlengd. Een formulier voor

het afgeven van een automatische incasso

kunt u downloaden via www.coevorden.nl ->

producten en diensten -> automatische incasso

of aanvragen bij de gemeente.

Bezwaarschrift

Het indienen van een bezwaarschrift tegen

de aanslag gemeentelijke belastingen ontheft

u niet van de verplichting tot betalen van de

aanslag. De aanslag dient, bij niet automatische

incasso, vóór 31 mei 2012 volledig te zijn

voldaan.

Vragen

Als u vragen heeft over de gemeentelijke

belastingen kunt u contact opnemen met het

klantcontactcentrum, telefoon 14 0524. U kunt

ook e-mailen naar info@coevorden.nl.

Wegwerkzaamheden Coevorden en Schoonoord

Op vrijdagavond 25 mei is De Mars in Coevorden

van 18.00 tot 21.00 uur afgesloten

voor al het gemotoriseerde verkeer. Er

worden dan onderhoudswerkzaamheden

verricht. Een omleiding wordt met borden

aangegeven.

Als de werkzaamheden door de weersomstandigheden

niet door kunnen gaan, dan wordt

er uitgeweken naar dinsdagavond 29 mei van

18.00 tot 21.00 uur.

Schoonoord

Op donderdagavond 24 mei zijn de Slenerweg

en de Tramstraat in Schoonoord van 18.00 tot

22.00 afgesloten voor al het gemotoriseerde

verkeer. Een omleiding wordt met borden

aangegeven.

Als de werkzaamheden door de weersomstandigheden

niet door kunnen gaan, dan wordt

er uitgeweken naar dinsdagavond 29 mei van

18.00 tot 22.00 uur.

Gewijzigde openingstijden Hof van Coevorden

Inzameling huisvuil

De huisvuilinzameling komt op Tweede Pinksterdag

te vervallen. In plaats daarvan wordt

het huisvuil op zaterdag 26 mei ingezameld.

Milieustraten

De milieustraten aan de Morseweg 2 in Coevorden

en het Kieveen 4 in Zweeloo zijn op

Tweede Pinksterdag gesloten.

Bekendmakingen

Kijk voor de volledige bekendmakingen op

www.coevorden.nl/bekendmakingen.

Bekendmakingen

Met uitzondering van enkele publicaties die

wettelijk geheel gepubliceerd moeten worden

vindt u op deze pagina alleen nog de adressen

van bekendmakingen. Dit gebeurt tot 1 juli

2012, daarna verdwijnen de bekendmakingen

volledig van deze pagina. U kunt de officiële

bekendmakingen uit de gemeente ook raadplegen

op de website: www.coevorden.nl/

bekendmakingen. U kunt zich met uw

postcode abonneren op de gratis attenderingsservice

zodat u de bekendmakingen uit uw

directe leefomgeving krijgt gemaild.

Ingekomen meldingen in het kader van

de Wet Milieubeheer

Bij de afdeling Publieksservice, team Vergunningen,

zijn de navolgende meldingen ingekomen

in het kader van de Wet Milieubeheer:

Besluit landbouw milieubeheer: G.M. ten Hool,

Den Hool, voor het uitbreiden van een

akkerbouwbedrijf met een werktuigenberging,

op het perceel Den Hool 4 te Holsloot;

Activiteitenbesluit milieubeheer: Wildkamp BV,

Coevorden, voor het uitbreiden met een

bedrijfshal, kantoorruimte en het plaatsen van

een windkering.

Bovengenoemde meldingen ligggen vanaf

woensdag 23 mei 2012 gedurende 14

dagen ter inzage tijdens de openingsuren

van het Klantcontactcentrum in het Hof van

Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden. Na telefonische

afspraak is inzage in de stukken buiten

kantoortijden mogelijk. Desgewenst kan een

mondelinge toelichting op de stukken worden

verkregen.

Aalden - Aelderhooghe

Aalden - Aelderstraat 65

Benneveld - Bennevelderstraat 38

Coevorden - Concept economisch beleidsplan

2012

Coevorden - De Hulteweg 10

Coevorden - Goudiep 2

Coevorden - Joke Smitstraat 7

Coevorden - Poppenharelaan 1-3

Coevorden - Rijnsestraat 2

Coevorden - Truus Wijsmüllerstraat 1

Coevorden - V.d. Duyn v. Maasdamstraat 3

Coevorden - Vosmatenweg 7

Coevorden - Wulp 1

Dalen - Centrum

Dalen - Maandehof 32

Dalen - Oude Coevorderweg 30

Dalen - Reindersdijk ong.

Dalerpeel - Trainingsveld NKVV

De Kiel - Rolderstraat ong. (ten zuiden van

nr. 47)

Erm - Oosterlangen 10

Gees - Oude Steeg 26

Geesbrug - Berkenlaan 19

Geesbrug - Lantschapsweg 16

Geesbrug - Luchiesweg 6

Geesbrug - Verl. Hoogeveense Vaart ong.

Geesbrug - Witte Menweg 4a-5

Holsloot - Oosterhesselerweg 1

Holsloot - Van Goghstraat 48

Noord-Sleen - Zweeloërstraat 1

Oosterhesselen - Beatrixlaan 77

Oosterhesselen - Burg. de Kockstraat 117

Schoonoord - Het Slag 1

Schoonoord - Kibbelveen 6

Stieltjeskanaal/Dalen, parcours

klassementsproef

Wachtum - Noordenveldseweg 5

Wachtum - Stukdijk 1

Wezup - Wezuperstraat 4/6

Zweeloo - Kloosterdwarsweg 14

Zweeloo - Kruisstraat 11

Anjeractie 2012: steun cultuur en natuur bij u in de buurt

De jaarlijkse Anjeractie, de collecte voor

het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe,

wordt gehouden van maandag 21 mei tot

en met zaterdag 26 mei 2012.

Collectanten van culturele verenigingen

en verenigingen die zich bezig houden met

natuurbehoud uit onze gemeente komen

volgende week bij u aan de deur.

Mede dankzij uw gift kan het Prins Bernhard

Cultuurfonds Drenthe jaarlijks, ook in de gemeente

Coevorden, vele projecten ondersteunen

op het gebied van cultuur en natuurbehoud.

Bijvoorbeeld voor de aanschaf van instrumenten

en kleding van muziekverenigingen, drumbands,

koren en orkesten. Verder wordt de opleiding

van korpsmuzikanten, die muziekscholen verzorgen,

financieel mede mogelijk gemaakt.

Ook toneelverenigingen en dorpshuizen krijgen

bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds

Drenthe voor o.a. de aanschaf van een podium

en/of licht- of geluidsinstallatie.

Bijdragen worden daarnaast verstrekt voor

bijzondere boekuitgaven, tentoonstellingen,

museale activiteiten en projecten op het gebied

van natuur en natuurbehoud.

Het geld dat door het Prins Bernhard Cultuurfonds

Drenthe beschikbaar wordt gesteld, is

afkomstig uit de opbrengsten van landelijke

loterijen en de collectes.


Coevorden zijn we samen

In deze rubriek laten we iedere keer een inwoner zien die zich op één of andere

manier inzet voor de samenleving. Dat vinden we belangrijk, want: Coevorden

zijn we samen.

Arjan Schuldink – vrijwilliger bij Fortresse

Coevordia

Fortresse Coevordia is al ruim 25 jaar

een organisatie die sport- en spelactiviteiten

organiseert voor mensen met

een fysieke en-of verstandelijke beperking.

Arjan Schuldink’s moeder las

een advertentie waarin vrijwilligers

werden gezocht om te zwemmen met

kinderen. “Net iets voor jou”, zei ze

tegen Arjan. De 28-jarige uit Holsloot

besloot een kijkje te nemen en sindsdien

is hij iedere zaterdagmorgen in

zwembad De Swaneburg te vinden.

Dat Arjan tijd kan vinden om vrijwilligerswerk

te doen, is bijna een wonder. Samen

met zijn vader runt hij een interieurwinkel,

en iedere vrijdag treedt hij op in een show

met dans en zang. Dat alles houdt hem zes

dagen in de week bezig. Het vrijwilligerswerk

dat hij op zaterdagmorgen doet ziet

hij als ontspanning.

“Al moet ik wel bekennen dat ik zondags

voor pampus lig”, lacht Arjan. “Ik vind

het leuk om met kinderen te werken.

Daarnaast is het een uitdaging om deze

kinderen een zwemdiploma te laten halen.

Zonder hulp hebben ze die kans waarschijnlijk

niet.”

Arjan heeft een groep van vijf kinderen

onder zijn hoede, die hij begeleidt naar

het behalen van zwemdiploma A. “Een les

duurt een half uur.”, vertelt Arjan. “Langer

kan niet, want de kinderen hebben moeite

om zich te concentreren.” Om de kinderen

te motiveren, heeft hij zelf een beloningssysteem

met stickers bedacht. “Dat werkt

heel goed”, aldus Arjan. “In een schriftje

hou ik alle vooruitgang van een kind bij,

en ze mogen daar dan zelf een sticker bij

plakken. Dat motiveert ze om door te zetten.”

Op dit moment begeleidt hij ook nog een

jongen apart op de woensdagavond. “Voor

hem is een keer per week net te weinig

om vooruitgang te boeken. Daarom geef ik

hem samen met zijn moeder een extra les

om die vooruitgang er toch in te houden.”

Gevraagd naar zijn redenen om vrijwilligerswerk

te doen, geeft Arjan er twee. “Als

eerste gun ik een kind graag een kans om

net zoals zijn vriendjes zonder bandjes en

met een diploma te kunnen zwemmen. En

ten tweede zie ik het ook als een persoonlijke

uitdaging om ze voor een diploma

klaar te stomen. Liefst ook nog voor diploma

B. In het algemeen is het natuurlijk

zo dat vrijwilligers er voor zorgen dat er

allerlei dingen mogelijk zijn, die anders niet

hadden gekund. Veel meer mensen zouden

vrijwilligerswerk moeten doen. Want zeg

nou zelf: wat is een uurtje in de week als je

daar iemand anders blij mee kunt maken?”

Fortresse Coevordia heeft op dit moment

een wachtlijst, omdat er te weinig vrijwilligers

zijn. Daarom nodigt Arjan iedereen

uit om eens een kijkje te komen nemen.

“We bieden zoveel verschillende activiteiten

aan, er is voor iedereen wel iets dat hem of

haar aanspreekt.”

Kent u iemand die in aanmerking komt voor deze rubriek? Een vrijwilliger,

een mantelzorger of een betrokken buurtbewoner? Laat het ons weten via

communicatie@coevorden.nl of bel met de sectie Communicatie, telefoon 14 0524.

Hulp bij schulden

U heeft schulden bij bijvoorbeeld een

postorderbedrijf of een bank. De problemen

worden steeds groter en u houdt

niet genoeg geld over om van te leven.

Geldt dit voor u en ziet u geen mogelijkheid

om uit de schulden te komen?

Dan kan schuldhulpverlening van de

gemeente u misschien helpen.

Oplossing

Schuldhulpverlening is bedoeld voor mensen

die niet zelf uit de schulden kunnen komen.

Het maakt niet uit hoe hoog de schuld is. De

gemeente gaat samen met u op zoek naar

een oplossing. Als u zich bij de gemeente

heeft gemeld, bekijken we samen met u

hoe u het beste kunt worden geholpen.

Dat kan een schuldhulpverleningstraject bij

de gemeente zijn, maar we kunnen u ook

verwijzen naar een andere instantie of alleen

een advies geven.

Mogelijkheden

Als u besluit een schuldhulptraject bij de

gemeente in te gaan, hangt het van verschillende

factoren af hoe lang dat traject duurt.

Bijvoorbeeld of uw administratie op orde

is en of u gebruik maakt van de financiële

regelingen waarop u recht heeft. Er zijn

verschillende trajecten die u kunt doorlopen.

Vraag van de week

Wat moet ik doen bij een verstopte riolering?

Als de riolering verstopt zit, moet u

eerst vaststellen waar de verstopping

zit. Bij iedere huisaansluiting zit een

ontstoppingsstuk, zo is het redelijk eenvoudig

te zien waar een verstopping zit.

Als dit ontstoppingsstuk leeg is, zit de verstopping

in uw eigen riool. Staat er water in,

dan zit het gemeenteriool verstopt. Zit de

verstopping in het eigen huisriool, dan moet

u zelf zorgen voor schoonmaak of hiervoor

een bedrijf inschakelen; de kosten komen

dan voor uw eigen rekening. Verstopping van

het gemeentelijk riool komt voor rekening

van de gemeente.

Melding openbare ruimte

Als de verstopping van het riool in het gemeentelijk

deel zit, dan kunt u een melding

openbare ruimte doen. Dit kan op verschillende

manieren. Telefonisch kunt u de

melding doen via telefoonnummer 14 0524.

De schuldhulpverlener van de gemeente

bespreekt tijdens het intakegesprek wat de

mogelijkheden zijn om uw financiële problemen

aan te pakken.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden

voor schuldhulpverlening? Neem dan

contact op met de gemeente via telefoon 14

0524, e-mail: schuldhulp@coevorden.nl of

kom langs in het Klantcontactcentrum in het

Hof van Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden.

Kijk voor openingstijden elders op deze

pagina.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op

de Nibud-website: www.zelfjeschuldenregelen.nl.

Buiten kantooruren kunt u bij spoed gebruik

maken van het storingsnummer 0524 598

500. U kunt de melding ook online doen, via

www.coevorden.nl/melding.

More magazines by this user
Similar magazines