gemeenten

coevorden.nl
  • No tags were found...

Infopagina - Gemeente Coevorden

Infopagina

Week 26 - juni 2012

Informatie

Openingstijden

Klantcontactcentrum

• Maandag van 08.30 tot 12.00 uur

• Dinsdag van 08.30 tot 12.00 uur

• Woensdag van 08.30 tot 16.00 uur

• Donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en

van 16.00 tot 19.30 uur

• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Invulloket

Voor hulp bij het invullen van

formulieren m.b.t. sociale zekerheid,

schuldhulpverlening en belastingen

iedere woensdagmiddag tussen

13.30 en 16.00 uur in het

gemeentehuis Coevorden.

Milieustraten

(Area Reiniging):

tel. 0900 - 234 55 55

Openingstijden Coevorden

(Morseweg 2) en Zweeloo

(Kieveen 4):

Dinsdag tot en met vrijdag:

13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur

Vervoersservice

Voor € 2,27 kunnen inwoners van

de gemeente op dinsdagochtend en

donderdagavond per deeltaxi retour

naar het gemeentehuis.

Aanmelden via tel. 0591 - 644 400

(Arriva). Voor meer informatie kunt

u bellen met tel. 14 0524

Telefoonnummers

Bij storingen: 14 0524

Bij storingen (dringend)

buiten kantooruren: 0524 - 59 85 00

Redactie

Tel. 14 0524

E-mail: communicatie@coevorden.nl

Internet: www.coevorden.nl

Bezorgklachten

Bel 088 - 800 20 02

(NDC mediagroep)

Concept beleidsplan ‘Integrale schuldhulpverlening’

ligt ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders

heeft op 19 juni het beleidsplan

‘Integrale schuldhulpverlening 2012-2016’

in concept vastgesteld. Dit plan ligt vanaf

vandaag tot 26 juli ter inzage. In het beleidsplan

geeft de gemeente aan hoe zij de

komende jaren uitvoering wil geven aan

integrale schuldhulpverlening.

Per 1 juli 2012 treedt de Wet gemeentelijke

schuldhulpverlening in werking en krijgen

de gemeenten de verantwoordelijkheid voor

schuldhulpverlening. De gemeenteraad moet

iedere vier jaar een beleidsplan voor integrale

schuldhulpverlening vaststellen. De basis

voor dit beleidsplan wordt gevormd door het

beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning

2012-2016 ‘Veur mekaor’. De uitgangspunten in

deze nota zijn ook bij schuldhulpverlening leidend:

integraal werken, gebiedsgericht werken,

eigen kracht en financieel toekomst bestendig.

Naast deze speerpunten staan de komende

beleidsperiode de kernwaarden laagdrempelig

en maatwerk centraal bij het uitvoeren van

schuldhulpverlening.

Integraliteit

De gemeente wil bij schuldhulpverlening niet

alleen kijken naar de financiële problemen

van inwoners, maar streeft naar een integrale

aanpak. Vaak spelen ook andere dingen, zoals

een problematische thuissituatie, psychosociale

problemen of een verslaving een rol. Het is

belangrijk dat de verschillende hulpverleners

hun aanpak op elkaar afstemmen. Het streven

is ‘één huishouden, één plan’.

Schuldhulpverlening

Iedere inwoner van de gemeente kan zich

aanmelden voor schuldhulpverlening. Tijdens

het aanmeldgesprek wordt de situatie van

mensen besproken. Aan de hand daarvan wordt

bepaald op welke manier de gemeente, of één

van de maatschappelijke partners, de inwoner

kan helpen. Soms is het voldoende wanneer

een vrijwilliger van Humanitas helpt om orde op

zaken te stellen in de administratie, in andere

gevallen is een volledig schuldhulptraject nodig.

Ter inzage

U kunt het beleidsplan digitaal raadplegen op

www.coevorden.nl/bekendmakingen. Ook kunt

u, tijdens de openingsuren, het concept beleidsplan

inzien bij het Klantcontactcentrum van het

gemeentehuis.

Wilt u reageren op het concept beleidsplan

‘Integrale schuldhulpverlening 2012-2016’? Dan

kunt u een brief sturen naar het college van

burgemeester en wethouders, t.a.v. mevrouw

R. Kuipers, Postbus 2 7740 AA te Coevorden of

een e-mail sturen naar: r.kuipers@coevorden.nl.

Heeft u vragen over schuldhulpverlening? Neem

dan contact op met het Klantcontactcentrum

telefoon 14 0524 of via e-mail:

schuldhulp@coevorden.nl.

Gemeente stopt met bekendmakingen op

informatiepagina

De gemeente stopt vanaf 1 juli 2012 met

het plaatsen van bekendmakingen op deze

informatiepagina. Dit is de laatste week

dat de verkorte bekendmakingen op deze

pagina te vinden zijn. U vindt de bekendmakingen

op: www.coevorden.nl/bekendmakingen.

Ook worden alle bekendmakingen

geplaatst op de landelijke website

bekendmakingen.overheid.nl. Ongeveer

tweederde van alle Nederlandse gemeenten

plaatst hier de officiële bekendmakingen

al.

Wat zijn bekendmakingen?

Een bekendmaking is een officieel bericht over

een gemeentelijk besluit. Bij sommige besluiten

kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

Voorbeelden zijn: bouwvergunningen, kapvergunningen

en collectes.

Bekendmakingen

Kijk voor de volledige bekendmakingen op

www.coevorden.nl/bekendmakingen.

Bekendmakingen

Met uitzondering van enkele publicaties die wettelijk

geheel gepubliceerd moeten worden vindt

u op deze pagina alleen nog de adressen van

bekendmakingen. Dit gebeurt tot 1 juli 2012,

daarna verdwijnen de bekendmakingen volledig

van deze pagina. U kunt de officiële bekendmakingen

uit de gemeente ook raadplegen op de

website: www.coevorden.nl/bekendmakingen.

U kunt zich met uw postcode abonneren op de

gratis attenderingsservice zodat u de bekendmakingen

uit uw directe leefomgeving krijgt

gemaild.

Verkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Coevorden maakt bekend

dat zij heeft besloten om een algemene

gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen op

de parkeerplaats op de hoek Weeshuisstraat/

Molenstraat te Coevorden door het plaatsen

van bord E6 van bijlage I van het RVV 1990,

conform situatietekening 12.055 van mei 2012.

Het besluit en de op dit besluit betrekking

hebbende stukken kunnen worden ingezien van

woensdag 27 juni 2012 tot en met dinsdag

7 augustus 2012 tijdens de openingstijden in

het Klantcontactcentrum. Buiten de openingstijden

is inzage na telefonische afspraak met

de afdeling (telefoon 14 0524) ook mogelijk.

Desgewenst kan op de afdeling een mondelinge

toelichting op de stukken worden verkregen.

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde

termijn bezwaar indienen. De bezwaren

moeten gemotiveerd zijn en belangen betreffen

die door de verkeerswetgeving worden

beschermd.

Aalden - Deel 4

Coevorden – Beleidsregel ruimte voor ruimte

Coevorden - Concept Cultuurnota 2013 Andere

Tijden vastgesteld

Coevorden - E.E.G.-laan 35

Dalen - Reindersdijk 8

Dalerpeel - Steigerwijk 40

Geesbrug - Berkenlaan 19

Geesbrug - Witte Menweg 4a-5

Gemeente Coevorden - gebied Noord en gebied

Zuid

Gemeente Coevorden - gebied Noord

Holsloot - Schimmelarij 3

Noord-Sleen - Binnenweg 4

Oosterhesselen - Boksloot en Loomaatsweg

Oosterhesselen - Burg. de Kockstraat (parkeerterrein

sportvelden)

Oosterhesselen - Burg. de Kockstraat 117

Oosterhesselen - Burg. de Kockstraat 43

Oosterhesselen - Witte Zand 27

Schoonoord - Kibbelveen 6

Schoonoord - Tramstraat 17

Sleen - Groningerweg 7

Stieltjeskanaal - Stieltjeskanaal 67

Zwinderen - Nijlandsweg 3

Vraag van de week

Hoe werken de digitale bekendmakingen?

Na deze week zijn de officiële bekendmakingen

van de gemeente niet meer

te vinden op deze pagina. Sinds februari

maakt de gemeente gebruik van

digitale bekendmakingen. Dit betekent

dat de besluiten worden gepubliceerd

op de website van de gemeente en niet

langer in de krant. Op dit moment vindt

u op deze pagina een kort overzicht van

adressen, deze week gebeurt dit voor

het laatst.

Website

Er zijn verschillende manieren waarop u de

bekendmakingen van de gemeente kunt

blijven volgen. U kunt alle publicaties vinden

op de pagina www.coevorden.nl/bekendmakingen.

Hier kunt u kiezen voor een categorie,

of zoeken in alle bekendmakingen. Zoekt

u bijvoorbeeld op ‘Aalden’, dan krijgt u een

overzicht van de bekendmakingen in Aalden.

E-mailservice

Via de landelijke website bekendmakingen.

overheid.nl kunt u zich ook aanmelden voor

een e-mailservice. Geef bij uw aanmelding aan

wat uw postcode is en welke bekendmakingen

u wilt ontvangen. U kunt bijvoorbeeld aangeven

dat u alleen de bekendmakingen wilt ontvangen,

die gaan over adressen in een straal van

500 meter rond uw huis.

Geen internet

Inwoners zonder internetverbinding kunnen

terecht in één van de zes bibliotheken in de

gemeente Coevorden. U kunt de bekendmakingen

daar kosteloos raadplegen op internet. De

bibliotheken in de gemeente Coevorden:

- Bibliotheek Coevorden: Kerkstraat 36

- Bibliotheek Dalen: Hoofdstraat 2

- Bibliotheek Oosterhesselen: Beatrixlaan 64

- Bibliotheek Sleen: Westrupstraat 23a

- Bibliotheek Aalden: Paardelandsdrift 11

- Bibliotheek Schoonoord: Kerklaan 10

Post

Als bovenstaande voor u geen oplossing

biedt, dan kunnen wij u een uitdraai per post

opsturen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij

het Klantcontactcentrum van de gemeente,

telefoon 14 0524.

Uitzonderingen

Er zijn twee soorten bekendmakingen die wel

in de krant moeten verschijnen. Verkeersbesluiten

en bekendmakingen in het kader van

de wet Milieubeheer moeten ook in een huisaan-huis

blad worden gepubliceerd. Deze

bekendmakingen kunt u ook in de toekomst

nog op deze pagina vinden.


Coevorden zijn we samen

Inwoners Schoonoord bepalen voorgevel

dorpshuis

In deze rubriek laten we iedere keer een inwoner zien die zich op één of andere

manier inzet voor de samenleving. Dat vinden we belangrijk, want: Coevorden

zijn we samen.

Ben Mars – vrijwilliger bij loopgroep CoDaC

Anderen enthousiast maken voor de

(loop)sport. Dat is waar Ben Mars (60)

uit Coevorden zijn voldoening uithaalt

als vrijwilliger bij CoDaC. Zelf een fanatiek

hardloper moest hij in 2007 een

flinke stap terug doen, toen er longkanker

werd geconstateerd. Het bestuur

van CoDaC (Coevorden Dalen Combinatie)

vroeg hem toen loopclinics te gaan

geven aan beginnende lopers.

“Ik heb daarvoor eerst zelf een cursus

gevolgd bij de Atletiekunie”, zegt Ben. “Vorig

jaar zijn we begonnen met de clinic en voor

mij is dat een mooie uitlaatklep.” Deelnemers

die dat willen mogen gratis meelopen

in de Coevorder Grachtenloop, die op zondag

1 juli aanstaande in Coevorden wordt gehouden.

Hoewel de meeste deelnemers dat ook

gaan doen, is het geen vereiste.

Ontspanning.

“Als mensen plezier krijgen in het hardlopen,

is mijn doel bereikt”, aldus Ben. “Het gaat

van inspanning naar ontspanning, dat heb

ik zelf ook zo ervaren. Sporten zorgt voor

ontspanning, onthaasting en een betere gezondheid.

Ik zie ook dat mensen sport steeds

belangrijker gaan vinden. Daarbij maakt het

niet uit welke sport je doet, als je het maar

doet. Zelf geniet ik van het enthousiasme

van de deelnemers aan mijn clinic.”

Vlak voor Ben zijn 30e marathon zou lopen,

werd hij ziek. Maar binnen de mogelijkheden

die hij heeft, blijft hij sporten. “Ik heb inmiddels

alweer een halve marathon gelopen. En

behalve die van 2008 heb ik nog geen Grachtenloop

gemist. Ik wil graag even benadrukken

dat de Grachtenloop ook draait op vele,

vele vrijwilligers.”

De inwoners van Schoonoord bepalen

hoe de voorgevel van hun dorpshuis eruit

komt te zien. Het huidige dorpshuis

(Kerklaan 9) wordt zodanig aangepast

dat het de komende jaren vooruit kan.

Aan de voorgevel komen panelen met

afbeeldingen. Dorpsbelangen Schoonoord

begint na de zomervakantie met

het verzamelen van deze afbeeldingen,

zoals historische foto’s of afbeeldingen

van de natuur van Schoonoord. Daarvoor

schakelt Dorpsbelangen de hulp

van inwoners in.

Uit de aangeleverde afbeeldingen worden

twee ontwerpen gemaakt. Inwoners kiezen

uit deze twee onderwerpen. Ieder ontwerp

heeft één bepaald thema (bijvoorbeeld historie

of natuur).

Verbouw

De voorbereidingen voor de verbouw van het

dorpshuis in Schoonoord zijn in volle gang.

Bij de ontwikkeling van de plannen worden

de gebruikers zoveel mogelijk betrokken.

Deze gebruikers/participanten zijn o.a. de

bibliotheek, Stichting Welzijn 2000, Algemeen

Maatschappelijk Werk Coevorden, Jeu

de Boulesvereniging en Kruisboogvereniging

T.O.P. en alle andere gebruikers van

het dorpshuis die geen specifieke ruimte in

gebruik hebben. Op 14 juni konden organisaties

en inwoners uit Schoonoord tijdens

een inloopsessie vragen stellen over het

ontwerp en ze konden suggesties geven. Na

de zomer wordt er nog met verschillende

gebruikers van het dorpshuis gesproken

om de eventuele eisen en wensen voor het

gebruik duidelijk te krijgen en kleurgebruik

en inrichting af te stemmen. Naar verwachting

starten de verbouwwerkzaamheden eind

2012.

Afbeeldingen

Het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Coevorden heeft

inmiddels ingestemd met het ontwerp en benodigde

aanpassingen. Ook stelt het college

de gemeenteraad voor om het benodigde

krediet van € 673.500,- beschikbaar te stellen.

Het voorstel wordt waarschijnlijk op 10

juli 2012 in de gemeenteraad behandeld.

“Beslist niet”, vervolgt Ben. “Het gaat er in

de clinic om beginnende lopers te ondersteunen.

Dat kan zijn door structuur aan te brengen

in hun manier van trainen, door blessurepreventie

of het belang aangeven van een

warming up en cooling down. Deelnemers

krijgen een trainingsschema en lopen twee

keer per week onder mijn begeleiding en

een keer per week individueel. Beginnende

lopers hebben extra aandacht nodig, gericht

op de persoon. Dat vinden ze plezierig en

het werkt goed.”

Aanmoedigen

Dit jaar staat Ben als rots in de branding

langs het parcours om ‘zijn’ lopers aan te

moedigen. “Ik help ze bij alle voorbereidingen,

ga ze aanmoedigen en waar nodig moed

inpraten. En natuurlijk genieten van de ontwikkeling

die ze hebben doorgemaakt tijdens

de clinic, daar ligt mijn voldoening.”

Uitschrijving uit gemeentelijke

basisadministratie

Kent u iemand die in aanmerking komt voor deze rubriek? Een vrijwilliger,

een mantelzorger of een betrokken buurtbewoner? Laat het ons weten via

communicatie@coevorden.nl of bel met de sectie Communicatie, telefoon 14 0524.

Wanneer u verhuist moet u die wijziging

doorgeven bij de gemeente. Uw gegevens

worden dan aangepast in de Gemeentelijke

Basisadministratie (GBA). Als u geen wijziging

doorgeeft kan er door de gemeente

een onderzoek ingesteld worden. Er wordt

dan onder andere een aangetekende brief

naar u verzonden.

Als u daarna alsnog verzuimt om de nieuwe

gegevens door te geven, dan kan de gemeente u

uitschrijven uit de GBA. Dit kan gevolgen hebben

voor bijvoorbeeld een uitkering, ziektekostenverzekering

of het aanvragen van een rijbewijs of

paspoort.

De gemeente probeert u nu ook via deze weg

te wijzen op het feit dat u een wijziging moet

doorgeven.

Het college van burgemeester en wethouders

heeft het voornemen om ingevolge artikel 83

Wet GBA onderstaande personen uit te schrijven:

1. P. de Lange, geboren 17-06-1977,

m.i.v. 07-06-2012;

2. A.J. Nijland, geboren 04-08-1971,

m.i.v. 13-06-2012;

3. K. Staalsmid, geboren 07-01-1958,

m.i.v. 13-06-2012;

4. C.W.M. van den Burgt, geboren 16-05-1961,

m.i.v. 13-06-2012;

5. D. Sibrandi, geboren 26-03-1988,

m.i.v. 13-06-2012;

6. M.A.J.C. Nelissen, geboren 24-05-1982,

m.i.v. 18-06-2012;

De genoemde personen hebben vier weken de

tijd om een adreswijziging door te geven. Wanneer

dit niet gebeurt worden zij uitgeschreven op

de datum die staat vermeld. Voor meer informatie

kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum,

telefoon 14 0524.

More magazines by this user
Similar magazines