Infopagina

coevorden.nl
  • No tags were found...

Infopagina - Gemeente Coevorden

Infopagina

Week 18 - mei 2012

Informatie

Openingstijden

Klantcontactcentrum

• Maandag van 08.30 tot 12.00 uur

• Dinsdag van 08.30 tot 12.00 uur

• Woensdag van 08.30 tot 16.00 uur

• Donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en

van 16.00 tot 19.30 uur

• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Invulloket

Voor hulp bij het invullen van

formulieren m.b.t. sociale zekerheid,

schuldhulpverlening en belastingen

iedere woensdagmiddag tussen

13.30 en 16.00 uur in het

gemeentehuis Coevorden.

Milieustraten

(Area Reiniging):

tel. 0900 - 234 55 55

Openingstijden Coevorden

(Morseweg 2) en Zweeloo

(Kieveen 4):

Dinsdag tot en met vrijdag:

13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur

Vervoersservice

Voor € 2,27 kunnen inwoners van

de gemeente op dinsdagochtend en

donderdagavond per deeltaxi retour

naar het gemeentehuis.

Aanmelden via tel. 0591 - 644 400

(Arriva). Voor meer informatie kunt

u bellen met tel. 14 0524

Telefoonnummers

Bij storingen: 14 0524

Bij storingen (dringend)

buiten kantooruren: 0524 - 59 85 00

Redactie

Tel. 14 0524

E-mail: communicatie@coevorden.nl

Internet: www.coevorden.nl

Bezorgklachten

Bel 088 - 800 20 02

(NDC mediagroep)

Herdenkingsplechtigheden Nationale

Dodenherdenking

Op diverse plaatsen in de gemeente

Coevorden zijn er herdenkingsplechtigheden

tijdens de Nationale Dodenherdenking

op vrijdag 4 mei.

Reizen met kinderen

Vaders en moeders met een andere achternaam

dan hun kinderen, hebben soms

problemen bij de persoonscontrole op een

luchthaven als zij alleen met hun kind reizen.

Sommige landen eisen een verklaring

waaruit blijkt dat de meereizende volwassene

ook daadwerkelijk de ouder is of het

gezag over het kind heeft.

Informeer hiernaar bij de ambassade of het

consulaat van het land van bestemming. Meer

Uitschrijving uit gemeentelijke

basisadministratie

Wanneer u verhuist moet u die wijziging

doorgeven bij de gemeente. Uw gegevens

worden dan aangepast in de Gemeentelijke

Basisadministratie (GBA).

Als u geen wijziging doorgeeft kan er

door de gemeente een onderzoek worden

ingesteld.

Er wordt dan onder andere een aangetekende

brief naar u verzonden. Als u daarna alsnog

verzuimt om de nieuwe gegevens door te geven,

dan kan de gemeente u uitschrijven uit de

GBA. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld

een uitkering, ziektekostenverzekering of

het aanvragen van een rijbewijs of paspoort.

De gemeente probeert u nu ook via deze weg

te wijzen op het feit dat u een wijziging moet

doorgeven.

Een compleet overzicht van deze herdenkingsplechtigheden

vindt u op www.coevorden.nl en

is op 24 april verschenen op de informatiepagina

van de gemeente.

informatie over grenscontrole aan de Nederlandse

grens als u reist met uw kind vindt u op

www.defensie.nl/marechaussee/service/reizenmetkinderen.

Bij de aanvraag van een nieuw paspoort of

Nederlandse identiteitskaart kunt u er overigens

voor kiezen om de naam van de (gewezen)

echtgenoot of geregistreerd partner in het

document te laten opnemen.

Het college van burgemeester en wethouders

heeft het voornemen om ingevolge artikel 83

Wet GBA onderstaande personen uit te schrijven:

1. J. Grave, geboren 09-07-1971,

m.i.v. 25-04-2012;

2. J.M. Kossink, geboren 13-01-1961,

m.i.v. 25-04-2012;

3. H. Wang, geboren 05-04-1976,

m.i.v. 25-04-2012;

4. H. Schaap, geboren 30-03-1959,

m.i.v. 25-04-2012;

De genoemde personen hebben vier weken de

tijd om een adreswijziging door te geven. Wanneer

dit niet gebeurt worden zij uitgeschreven op

de datum die staat vermeld. Voor meer informatie

kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum,

telefoon 14 0524.

Bekendmakingen

Kijk voor de volledige bekendmakingen op

www.coevorden.nl/bekendmakingen.

Bekendmakingen

Met uitzondering van enkele publicaties die

wettelijk geheel gepubliceerd moeten worden

vindt u op deze pagina alleen nog de adressen

van bekendmakingen. Dit gebeurt tot 1 juli

2012, daarna verdwijnen de bekendmakingen

volledig van deze pagina. U kunt de officiële

bekendmakingen uit de gemeente ook raadplegen

op de website: www.coevorden.nl/

bekendmakingen. U kunt zich met uw

postcode abonneren op de gratis attenderingsservice

zodat u de bekendmakingen uit uw

directe leefomgeving krijgt gemaild.

Aalden - Oud Aalden 6

Coevorden - Aanwijzing gebied in het kader

van beleidsregel gebieds-ontzeggingen (Ossehaar,

gebied gelegen tussen en met deze

straten inbegrepen: Jan Benjaminstraat,

Hartog Zilverbergstraat en Jan Frowijnstraat)

Coevorden - Ballastweg 1

Coevorden - Denemarkenstraat 1

Coevorden - Friesestraat 37

Coevorden – Parallelweg t.o. nr. 41

Coevorden – Spoorhavenstraat 26

Coevorden - Stephensonweg 12B

Coevorden - Truus Wijsmüllerstraat 1

Coevorden – Van Harencarspelstraat 2;

Coevorden – Vlier 8;

Coevorden: diverse wegen tijdelijk afgesloten

Dalen – Achterbente 3;

Dalen - Hooya’s Oord 2

Dalen - Keuterbrink 2

Dalen – Kymmelskampen naast nr. 37

Dalerpeel - Steigerwijk 22

Dalerveen – De Lichtenburg ong.;

De Kiel - aan Rolderstraat op parkeerterrein

Erm - Dalerstraat 23

Gees – De Kamp 5;

Gees - Verl. Hoogeveense Vaart 52

Geesbrug - Coevorderstraatweg 19

Geesbrug – Coevorderstraatweg 6

Geesbrug – Iepenlaan

Gemeente Coevorden – gebied Noord

Holsloot - Den Hool 4

Holsloot - Van Goghstraat 41

Oosterhesselen - Burg. de Kockstraat 56

Oosterhesselen - Geserweg 6

Oosterhesselen - Langbos 20

Sleen - Boelkenweg 4

Sleen - Brink

Sleen - Carspelstraat 20

Zwinderen - Burg. Legroweg 4

Zwinderen – Verl. Hoogeveense Vaart 41

Agenda dinsdag 8 mei 2012,

locatie Hof van Coevorden

19.00 uur Kamer 1 en 2 Beeldvorming /

Oordeelsvorming

• Inspreekrecht

• Extra krediet erfgoedhuis, gekoppeld aan

een korte presentatie door de vormgever

de heer C. Conijn

• Niet gesprongen explosieven baggeren

stadsgracht

• Bestemmingsplan AZC in Aalden

• Voorbereidingsbesluit recreatieterrein De

Tip, Wico en Ermerzand

• Alternatieve bluswatervoorziening

• Brief van het college van b&w dd. 30 januari

2012 inzake opheffen Seniorenraad

21.00 uur Kamer 3 en 4 Oordeelsvorming

/ Besluitvorming

Bespreekpunten

• Gemeentelijke huisvesting

Stukken met korte stemverklaring

• Slim en Zuinig, Plan van aanpak i.h.k.v.

“Voorsorteren op de toekomst”

U wilt iets kwijt aan de gemeenteraad?

Dat kan! U kunt gebruik maken van het

inspreekrecht in de Kamers 1 en 2 van de

Politieke Markt Coevorden. U kunt zich voor

aanvang van de vergadering melden bij de

raadsgriffier, via email: griffie@coevorden.nl

of telefonisch 14 0524. Het woord kan niet

gevoerd worden over een besluit waartegen

bezwaar en beroep openstaat, of open heeft

gestaan, benoemingen e.d. van personen

en ook niet over een gedraging waarover

een klacht op grond van de Algemene wet

bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

U kunt wel onderwerpen aankaarten die niet

op de agenda staan.

Informatie en meekijken

De Politieke Markt Coevorden is live op internet

te bekijken op www.raadcoevorden.nl.

Daar vindt u ook informatie over de onderwerpen

op de agenda.

Wij zijn er voor

jou... en je gezin!

0800 470 0000

www.cjgcoevorden.nl


Coevorden zijn we samen

Heeft u een bijstandsuitkering?

In deze rubriek laten we iedere keer een inwoner zien die zich op één of andere

manier inzet voor de samenleving. Dat vinden we belangrijk, want: Coevorden

zijn we samen.

Bertus Bos – vrijwilliger op de fiets

Bertus Bos (64) uit Sleen is vrijwilliger

bij het project Duofietsen in Sleen. Iedere

dinsdag- en donderdagmiddag en

één keer per twee weken ook op woensdagmiddag

stappen drie vrijwilligers

met een duopassgier op een zogenaamde

duofiets voor een rondje om Sleen en

omgeving. Het project is opgezet door

de voorzitter van de werkgroep Duofietsen,

Henk Nieuwenhuizen, en is een

groot succes.

“Het enthousiasme voor het project is groot”,

zegt Bertus, “zowel bij de vrijwilligers als

bij onze passagiers. We zijn ongeveer twee

uur onderweg, waarbij we ook altijd een

gezellige stop maken om ergens een ijsje

te eten of een kopje koffie met appeltaart.

Zo’n fietstochtje is een geweldige manier om

sociale contacten aan te halen, en wat mij

betreft werkt dat naar twee kanten.”

De meeste passagiers van Bertus wonen in

woonzorgcentrum De Schoel in Sleen. Hij

heeft een zwak voor oudere mensen. “Ik

zeg altijd: die mensen hebben voor ons bij

wijze van spreken de straat nog schoongemaakt,

daar mogen we wel wat voor terug

doen. Door dit project komen ze lekker naar

buiten en het is altijd leuk om te zien hoe ze

herkenningspunten hebben langs de routes

die we rijden. “

Het project in Sleen heeft de beschikking

over drie duofietsen, met elektrische aandrijving.

“Soms vinden mijn passagiers het

wel een beetje eng op de fiets”, zegt Bertus.

“De fietsen zijn natuurlijk breed omdat we

naast elkaar zitten en bij tegenliggers op een

fietspad schrikken ze soms een beetje. Maar

dat ze genieten van de fietstocht blijkt wel

uit het feit dat ze elkaar er enthousiast voor

maken.“

Bertus trekt er ongeveer een keer per

maand met de fiets op uit. “Ik ben met de

pre-vut en heb behalve dit project ook nog

andere hobby’s. Ik heb een camper en mag

graag sleutelen aan alles wat maar draait en

beweegt. Maar ik vind het ook belangrijk om

vrijwilligerswerk te doen, zeker als je ziet

hoe goed dit project aanslaat. Er is ook al

een groep in Dalen en in Aalden wordt ook

een groep opgestart. Ik zeg wel eens: als alle

vrijwilligers ermee zouden stoppen, valt alles

om.”

En dan is het tijd om op de fiets te stappen.

Vandaag is meneer Volkerts de duopassagier

van Bertus. Hij helpt meneer Volkerts op de

fiets en zorgt ervoor dat de schoenbindingen

goed vast zitten. Met een brede armzwaai

gaat het duo ervandoor, lekker een rondje

fietsen.

Dan krijgt u vanaf 1 juli 2012 te maken

met de huishoudinkomenstoets. Met

deze toets wordt gekeken naar de gehele

inkomens- en vermogenssituatie in

een huishouden. De financiële situatie

van het hele gezin wordt onder de loep

genomen bij het opnieuw bepalen van

de bijstandsuitkering, niet alleen die

van de aanvrager. Ook het vermogen

van andere gezinsleden wordt meegenomen

en van de uitkering afgetrokken.

De huishoudinkomenstoets is een gevolg van

de gewijzigde Wet werk en bijstand. Ouders

en inwonende meerderjarige kinderen krijgen

vanaf 1 juli één gezamenlijke gezinsuitkering.

Er wordt niet meer alleen gekeken naar de

inkomsten van de ouders, maar ook naar die

van inwonende kinderen. Deze inkomens samen

worden het huishoudinkomen genoemd.

Als gezinsleden al andere inkomsten hebben,

worden die van het bedrag aan gezinsbijstand

afgetrokken. Het gaat dan bijvoorbeeld

om inkomsten uit betaald werk, maar ook uit

een AOW-uitkering en eventueel een aanvullend

pensioen, een WW-uitkering en een

uitkering uit de WAO of WIA.

Sommige inkomsten tellen niet mee voor de

huishoudtoets.

Dat zijn bijvoorbeeld:

• inkomsten van minderjarige kinderen tot

16 jaar;

• inkomsten van kinderen van 16 en 17 jaar

tot € 2.480,- per kwartaal;

• inkomsten van thuiswonende kinderen van

18 jaar en ouder die studiefinanciering of

een tegemoetkoming voor schoolkosten

(WTOS) krijgen of kunnen krijgen, tot

€1.059,49 per maand.

Deze inkomsten mag het gezin houden naast

de bijstandsuitkering.

Gesprek

De huishoudinkomenstoets wordt uitgevoerd

door het Werkplein Zuidoost-Drenthe. Wellicht

heeft u al een herbeoordelingsgesprek

gehad. Zo niet, dan ontvangt u voor 1 juni

een uitnodiging voor een gesprek. In het gesprek

wordt de financiële situatie binnen uw

huishouden besproken en aangegeven wat er

verandert door de huishoudinkomenstoets.

Zo’n drie weken na het gesprek ontvangt u

een brief waarin staat of er voor u iets verandert

vanaf 1 juli.

Vragen?

Heeft u vragen over de huishoudinkomenstoets?

Neem dan contact op met het

Werkplein Zuidoost-Drenthe, tel. 14 0591 of

kom langs aan de Verlengde Spoorstraat 2 in

Emmen. De balie is op werkdagen geopend

van 9.00 tot 17.00 uur.

Schuldhulpverlening

Dreigt u door deze verandering (nog verder)

in de schulden te raken en weet u niet hoe u

zelf uit de schulden moet komen? Neem dan

zo snel mogelijk contact op met het Klantcontactcentrum

van de gemeente Coevorden.

De medewerkers van schuldhulpverlening

kunnen u misschien helpen. Kijk voor meer

informatie op: www.coevorden.nl/schuldhulpverlening

of neem contact op met de

gemeente, telefoon

14 0524 of e-mail: info@coevorden.nl.

Kent u iemand die in aanmerking komt voor deze rubriek? Een vrijwilliger,

een mantelzorger of een betrokken buurtbewoner? Laat het ons weten via

communicatie@coevorden.nl of bel met de sectie Communicatie, telefoon 14 0524.

Vergaderingen

Wmo-raad

De Wmo-raad vergadert maandag 7 mei om

13.30 uur in de Tuinzaal in het Hof van Coevorden,

Kasteel 1 in Coevorden. Op de agenda

staan de volgende punten: Beleidsnotitie

Wmo-beleid, Decentralisatie AWBZ en Concept

jaarverslag.

Uitgifte kavels nieuwbouwplan Ossehaar

In het nieuwbouwplan Ossehaar, De

Velden, Fase B2 in Coevorden zijn nog

meerdere kavels, voor zowel de bouw van

een twee-onder-een-kap woning als voor

een vrijstaande woning, in optie te nemen

of direct aan te kopen.

U kunt zich hiervoor donderdag 3 mei 2012 van

08.30 tot 09.00 uur melden bij het Klantcontactcentrum

in het Hof van Coevorden, Kasteel

Stembureaus in gemeente

Coevorden ongewijzigd

De indeling van de stembureaus in de gemeente

Coevorden blijft ongewijzigd. Het

college van b en w was van plan om een

andere indeling van de stemdistricten te

maken omdat de verdeling van het aantal

stemmen per stemdistrict heel ongelijk

was. Omdat dit extra kosten met zich

meebrengt, wilde het college hierop bezuinigen.

Nu ziet het college hier toch vanaf:

het blijkt erg lastig om goede normen voor

de omvang van de stemdistricten vast te

stellen. Bovendien stuitte het voornemen

op bezwaren vanuit de bevolking en de

gemeenteraad.

1 in Coevorden. Zijn er meer belangstellenden

voor een optie dan er kavels zijn, dan worden

de kavels die ochtend onder de aanwezigen

verloot.

Voor meer informatie of het opvragen van een

brochure kunt u contact op nemen met de

afdeling Publieksservice, team Vergunningen,

mevrouw H. Bakker, telefoon 14 0524.

In sommige stemdistricten is de hoeveelheid

uitgebrachte stemmen zo groot, dat het niet

lukt om dezelfde dag nog alle stemmen te

tellen. In andere stemdistricten is het aantal

uitgebrachte stemmen juist klein, wat onevenredig

veel kosten met zich meebrengt.

Mede naar aanleiding van bezwaren van bevolking

en raad heeft het college besloten de

indeling van de stemdistricten niet te wijzigen.

Als in de toekomst weer gestemd mocht worden

met stemmachines, kan het college zich

alsnog beraden over een nieuwe indeling van

de stemdistricten.

Vraag van de week

Waar kan ik oude elektrische apparaten inleveren?

Oude elektrische apparaten, zoals televisies,

koelkasten en koffiezetapparaten

kunt u inleveren bij de milieustraten

Coevorden en Zweeloo. De apparaten

worden dan gerecycled en dat levert

weer grondstoffen op voor nieuwe

producten.

Maak kans op een luxe hotelovernachting

De eerste honderd inwoners die vanaf vandaag

oude elektrische apparaten en/of spaarlampen

inleveren bij de Milieustraat, krijgen

gratis de unieke Wecycle-stuntvlieger!

Ook deelt AREA Reiniging 500 kanskaarten

uit, met kans op een luxe hotelovernachting.

Om te helpen kleine elektrische apparaten en

kapotte spaarlampen te verzamelen in huis,

krijgt iedereen, zolang de voorraad strekt,

een gratis inzamelbox Jekko mee.

Afval is grondstof

Recycling is heel belangrijk. Door recycling

behouden we namelijk de grondstoffen voor

generaties na ons en hoeven er minder

grondstoffen te worden onttrokken aan de

natuur. Ook komen de schadelijke stoffen

niet terecht in het milieu. Van kleine

elektrische apparaten wordt momenteel 75%

gerecycled. Spaarlampen worden voor zelfs

meer dan 90% gerecycled. Afvalsoorten als:

kunststoffen, ijzer, glas, koper: het worden

na recycling allemaal weer nieuwe grondstoffen.

Maar dan moeten de apparaten en

spaarlampen wél apart worden ingeleverd.

Per jaar verdwijnt hiervan echter 2 kilo per

persoon in de vuilnisbak. Hiermee gaat 33

miljoen kilo verloren voor recycling. AREA

Reiniging, de gemeente Coevorden en

Wecycle willen dit tegengaan.

Openingstijden Milieustraten gemeente

Coevorden

Morseweg 2 te Coevorden

De Milieustraat is dinsdag tot en met vrijdag

geopend van 13.00 uur tot 16.00 uur. Zaterdag

is de Milieustraat van 9.00 uur tot 12.00

uur geopend. Maandag is de Milieustraat

gesloten.

Kieveen 4 te Zweeloo

De Milieustraat is dinsdag tot en met vrijdag

geopend van 13.00 uur tot 16.00 uur. Zaterdag

is de Milieustraat van 9.00 uur tot 12.00

uur geopend. Maandag is de Milieustraat

gesloten.

More magazines by this user
Similar magazines