Infopagina

coevorden.nl
  • No tags were found...

Infopagina - Gemeente Coevorden

Infopagina

Week 24 - juni 2012

Informatie

Openingstijden

Klantcontactcentrum

• Maandag van 08.30 tot 12.00 uur

• Dinsdag van 08.30 tot 12.00 uur

• Woensdag van 08.30 tot 16.00 uur

• Donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en

van 16.00 tot 19.30 uur

• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Invulloket

Voor hulp bij het invullen van

formulieren m.b.t. sociale zekerheid,

schuldhulpverlening en belastingen

iedere woensdagmiddag tussen

13.30 en 16.00 uur in het

gemeentehuis Coevorden.

Milieustraten

(Area Reiniging):

tel. 0900 - 234 55 55

Openingstijden Coevorden

(Morseweg 2) en Zweeloo

(Kieveen 4):

Dinsdag tot en met vrijdag:

13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur

Vervoersservice

Voor € 2,27 kunnen inwoners van

de gemeente op dinsdagochtend en

donderdagavond per deeltaxi retour

naar het gemeentehuis.

Aanmelden via tel. 0591 - 644 400

(Arriva). Voor meer informatie kunt

u bellen met tel. 14 0524

Telefoonnummers

Bij storingen: 14 0524

Bij storingen (dringend)

buiten kantooruren: 0524 - 59 85 00

Redactie

Tel. 14 0524

E-mail: communicatie@coevorden.nl

Internet: www.coevorden.nl

Bezorgklachten

Bel 088 - 800 20 02

(NDC mediagroep)

Gemeente stopt met bekendmakingen op

informatiepagina

De gemeente stopt vanaf 1 juli 2012 met

het plaatsen van bekendmakingen op deze

informatiepagina. U vindt de bekendmakingen

op: www.coevorden.nl/bekendmakingen.

U kunt zich met uw postcode

abonneren op de gratis attenderingsservice

zodat u de bekendmakingen uit

uw directe leefomgeving krijgt gemaild.

De gemeente sluit met deze wijziging aan

op de Wet elektronische bekendmaking die

gemeenten op termijn verplicht om bekendmakingen

elektronisch te publiceren. Elektronische

publicaties leveren voordelen op voor de klant.

U kunt zich met uw postcode abonneren op de

gratis attenderingsservice zodat u de bekendmakingen

uit uw directe leefomgeving krijgt

gemaild. Ook zijn elektronische bekendmakingen

beter en sneller doorzoekbaar dan papieren

bekendmakingen.

Geen internet?

Inwoners zonder internetverbinding kunnen

terecht in één van de zes bibliotheken in de

Uitschrijving uit gemeentelijke

basisadministratie

Wanneer u verhuist moet u die wijziging

doorgeven bij de gemeente. Uw

gegevens worden dan aangepast in

de Gemeentelijke Basisadministratie

(GBA). Als u geen wijziging doorgeeft

kan er door de gemeente een onderzoek

ingesteld worden. Er wordt dan onder

andere een aangetekende brief naar u

verzonden. Als u daarna alsnog verzuimt

om de nieuwe gegevens door te geven,

dan kan de gemeente u uitschrijven uit

de GBA. Dit kan gevolgen hebben voor

bijvoorbeeld een uitkering, ziektekostenverzekering

of het aanvragen van een

rijbewijs of paspoort.

De gemeente probeert u nu ook via deze weg

te wijzen op het feit dat u een wijziging moet

doorgeven.

Het komt regelmatig voor dat afvalcontainers

(voor huisvuil en GFT afval) te

vroeg aan de straat worden gezet of te

lang blijven staan na de inzameldag. Dit is

niet toegestaan omdat afvalcontainers de

doorgang belemmeren en afval aantrekken.

Ook kan het ergernis bij uw buren

veroorzaken.

gemeente Coevorden. U kunt de bekendmakingen

daar kosteloos raadplegen op internet. De

bibliotheken in de gemeente Coevorden:

- Bibliotheek Coevorden: Kerkstraat 36

- Bibliotheek Dalen: Hoofdstraat 2

- Bibliotheek Oosterhesselen: Beatrixlaan 64

- Bibliotheek Sleen: Westrupstraat 23a

- Bibliotheek Aalden: Paardelandsdrift 11

- Bibliotheek Schoonoord: Kerklaan 10

Inwoners die met deze oplossing niet zijn

geholpen, kunnen contact opnemen met de

gemeente, tel. 14 0524. We kunnen u wekelijks

een papieren uitdraai van de bekendmakingen

toesturen.

Wat zijn bekendmakingen?

Een bekendmaking is een officieel bericht over

een gemeentelijk besluit. Bij sommige besluiten

kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

Voorbeelden zijn: bouwvergunningen, kapvergunningen

en collectes.

Het college van burgemeester en wethouders

heeft het voornemen om ingevolge artikel 83

Wet GBA onderstaande personen uit te schrijven:

1. C.D.S. Huisman, geboren 03-04-1979,

m.i.v. 22-05-2012;

2. J. Venema, geboren 22-04-1971,

m.i.v. 30-05-2012;

De genoemde personen hebben vier weken de

tijd om een adreswijziging door te geven. Wanneer

dit niet gebeurt worden zij uitgeschreven

op de datum die staat vermeld. Voor meer

informatie kunt u contact opnemen met de

Publieksservice, tel. 14 0524.

Namens het college van b en w van de gemeente

Coevorden,

Teamleider Burgerzaken & Belastingen

Zet uw afvalcontainer op de juiste tijd aan de straat

Afvalcontainers mogen vanaf 21.30 uur voorafgaand

aan de inzameldag aan de straat worden

gezet. De afvalwagens kunnen vanaf 7.00 uur

het afval ophalen; plaats uw container daarom

Vraag van de week

Bekendmakingen

Kijk voor de volledige bekendmakingen op

www.coevorden.nl/bekendmakingen.

Bekendmakingen

Met uitzondering van enkele publicaties die wettelijk

geheel gepubliceerd moeten worden vindt

u op deze pagina alleen nog de adressen van

bekendmakingen. Dit gebeurt tot 1 juli 2012,

daarna verdwijnen de bekendmakingen volledig

van deze pagina. U kunt de officiële bekendmakingen

uit de gemeente ook raadplegen op de

website: www.coevorden.nl/bekendmakingen.

U kunt zich met uw postcode abonneren op de

gratis attenderingsservice zodat u de bekendmakingen

uit uw directe leefomgeving krijgt

gemaild.

Aalden - Oude Brink

Coevorden - Aanwijzing gebied in het kader van

beleidsregel gebiedsontzeggingen

Coevorden - Ballastweg 1

Coevorden - De Hulteweg 10

Coevorden - Friesestraat 37

Coevorden - Pastoor J.H. Wesselstraat 15

Coevorden - Stephensonweg 12B

Coevorden - Veenschapsweg 65

Coevorden - Vlier 8

Dalen - Galgaten nabij nr. 1

Dalen - Giestee 2

Dalen - Kruisstraat 17

Dalen - Kymmelskampen 10

Dalerpeel - Steigerwijk 40

Dalerveen - De Lichtenburg 26

Dalerveen - De Lichtenburg 3

Erm - Achterste Erm 15

Erm - Ermerzand 149

Erm - Oosterlangen 10

Gees - Oude Steeg 3

Gemeente Coevorden - gebied Noord

Holsloot - Den Hool 4

Oosterhesselen - Burg. de Kockstraat 43

Oosterhesselen - Burg. de Kockstraat 56

Oosterhesselen - Edveensweg 56

Oosterhesselen - Geserweg 6

Oosterhesselen - Witte Zand 27

Sleen - Brink 14

Sleen - Groningerweg 7

Zweeloo - Broekstukkenweg 2

voor 7.00 uur aan de straat. Afvalcontainers

dienen zo spoedig mogelijk na lediging, maar

in ieder geval op de inzameldag van de weg te

zijn verwijderd.

Vergaderingen

Hoe vraag ik een evenementenvergunning aan?

Welstandscommissies

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie

(voorheen de grote welstandscommissie)

vergadert iedere donderdag in de

even weken van 14.00 tot 17.00 uur aan de

Stationsstraat 11 in Assen.

De kleine welstandscommissie vergadert op

dinsdag 19 juni 2012 vanaf 13.30 uur in het

Hof van Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden.

De agenda’s van de diverse commissies kunnen

’s maandags voor de betreffende vergadering

vanaf 12.00 uur worden geraadpleegd op de

website van de gemeente www.coevorden.

nl/welstandscommissie en liggen vanaf maandag

ter inzage tijdens de openingstijden in het

Klantcontactcentrum. Voor informatie kunt u

contact opnemen met de ambtelijk secretaris,

de heer A.J. Leewering, telefoon 14 0524.

De zomer staat voor de deur en dat is

bij uitstek de tijd voor allerlei buitenactiviteiten.

Een buurtfeesten, braderieën

en muziekfestivals, er worden

overal gezellige evenementen georganiseerd.

Het kan zijn dat u hiervoor

een evenementenvergunning nodig

hebt, omdat het gaat om een activiteit

in de openbare ruimte. Een evenementenvergunning

vraagt u aan bij de

gemeente.

Een aantal evenementen zijn vrijgesteld van

een vergunning, hier hoeft u geen aanvraag

voor te doen: een straatbarbecue, een

buurt- en of straatfeest, een optocht, een

bazaar of fancy fair ten bate van de verenigingskas,

een jubileum en/of bruiloft, een

indoor concours hippique of paardensport,

een kaartleesrit of oriëntatierit, een sporttoernooi,

rommelmarkt, serenade door een

muziekvereniging of wandeltocht.

Voor bovenstaande evenementen geldt dat

er wel een vergunning nodig is wanneer er

sprake is van live- en/of versterkte muziek,

als u alcoholhoudende dranken wilt verkopen

of wanneer er een verkeersmaatregel moet

worden genomen (het afsluiten van een weg,

een parkeerverbod, omleiding, etc.).

U kunt uw aanvraag per post indienen bij de

gemeente. Stuur uw aanvraag dan op naar

Gemeente Coevorden, College van burgemeester

en wethouders, Postbus 2, 7740 AA

Coevorden. Vermeld in elk geval wat u wilt

organiseren, waar, wanneer, hoeveel mensen

u ongeveer verwacht en wat de overige

bijzonderheden zijn.

Wij adviseren u om voordat u de aanvraag

indient telefonisch contact op te nemen met

team Vergunningen (14 0524). Zij kunnen

u precies vertellen welke informatie in uw

aanvraag moet staan. Dien uw aanvraag bij

voorkeur acht weken van tevoren in.

Informatie over de aanvraag van een evenementenvergunning

vindt u in de Producten

& Diensten Catalogus op www.coevorden.nl.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met

het team Vergunningen, telefoon 14 0524.


Coevorden zijn we samen

Aanstaande donderdag inloopbijeenkomst

over herinrichting Stationsgebied Coevorden

In deze rubriek laten we iedere keer een inwoner zien die zich op één of andere

manier inzet voor de samenleving. Dat vinden we belangrijk, want: Coevorden

zijn we samen.

Jenny Schonewille – vrijwilligster in De Tiphof

Jenny Schonewille (57) uit Geesbrug is

altijd op de hoogte van alle activiteiten

in dorpshuis De Tiphof in Geesbrug. Als

vrijwilligster coördineert ze namelijk de

werkzaamheden van alle andere vrijwilligers

die zich inzetten in het dorpshuis.

“Pas toen ze de kaarten kregen kwamen ze

daar achter.” Dat deze attenties gewaardeerd

worden door de vrijwilligers bleek wel toen

Jenny een jaar geen kaarten rondbracht.

“Dat vonden ze niet leuk, dus dat heb ik snel

weer opgepakt.”

Dorpshuis De Tiphof is een echt ontmoetingscentrum

in Geesbrug. Bijna alle activiteiten

in het dorp vinden daar plaats. Van

gymnastieklessen tot bingo-avonden, van

biljarten tot bejaardensoos. “Zonder dorpshuis

gebeurt hier niets”, zegt Jenny, “alles

speelt zich daar af”.

Om al die activiteiten in goede banen te

leiden, coördineert Jenny de inzet van zo’n

35 vrijwilligers. Ze heeft die werkzaamheden

overgenomen van de vorige voorzitter van

het bestuur van het dorpshuis. Toen hij ermee

stopte, vroeg hij Jenny de werkzaamheden

op te pakken. Ze weet niet eens precies

hoe lang geleden al, “maar dat zal zo’n jaar

of twintig zijn.” Behalve die vrijwilligers is er

ook een aparte bouwcommissie. “Maar daar

bemoei ik me niet mee”, lacht Jenny. “Dat

regelen die mannen zelf.”

Ik doe het gewoon

Behalve het coördineren van de vrijwilligers,

springt Jenny op allerlei gebied bij als er

activiteiten zijn. “Mijn vaste activiteit is de

bingo-avond, maar ik doe ook samen met de

beheerder de inkoop voor het dorpshuis. “

Een bescheiden beschrijving, want ze draait

ook haar hand niet om voor schoonmaakwerk

of het notuleren van vergaderingen

van het bestuur van De Tiphof. “Daar denk

ik eigenlijk niet bij na”, zegt Jenny, “ik doe

het gewoon. Je zet je in voor het dorp, voor

de gemeenschap. We mogen ook blij zijn dat

we zo’n mooi dorpshuis hebben en zoveel

vrijwilligers. Zonder dat zijn veel activiteiten

in ons dorp niet mogelijk.”

Jenny zorgt goed voor ‘haar’ vrijwilligers. Er

is een jaarlijkse vrijwilligersavond en als ze

jarig zijn krijgen ze een verjaardagskaart

en met de Kerst een rollade. “Die breng ik

zelf rond. Voor de verjaardagskaarten had ik

natuurlijk de geboortedata nodig. Die heb ik

met een smoesje losgepeuterd”, lacht Jenny.

Voldoening

Ook Jenny’s man Jan is actief voor De Tiphof.

Hij verzorgt onder andere het vouw- en nietwerk

voor De Tiphofkoerier en maakt foto’s

bij allerlei activiteiten die hij doorspeelt naar

de regionale kranten.

“Er heerst altijd een gemoedelijke sfeer

onder de vrijwilligers”, aldus Jenny. “We

hoeven elkaar maar aan te kijken of de werkzaamheden

worden opgepakt. We stellen er

eer in om er samen voor te zorgen dat het

dorpshuis positief naar buiten treedt. We verzorgen

bijvoorbeeld ook begrafenissen. Als

de familie dan na afloop toch met een goed

gevoel weggaat omdat alles goed geregeld

is, geeft dat echt voldoening. Daar doe je het

voor.”

Kent u iemand die in aanmerking komt voor deze rubriek? Een vrijwilliger,

een mantelzorger of een betrokken buurtbewoner? Laat het ons weten via

communicatie@coevorden.nl of bel met de sectie Communicatie, telefoon 14 0524.

Gemeente Coevorden organiseert aanstaande

donderdag 14 juni van 16.00

uur tot 20.00 uur in het Hof van Coevorden

een inloopmiddag/-avond over de

concept Gebiedsvisie Stationsomgeving.

In de afgelopen maanden heeft een

groep experts uit de gemeentelijke organisatie

en daarbuiten een conceptvisie

voor het gebied opgesteld. De gemeente

wil van inwoners en betrokkenen graag

weten hoe zij denken over diverse

keuzes die gemaakt moeten worden.

De gebiedsvisie moet straks de leidraad

vormen voor de herinrichting van het

stationsgebied.

Het doel van de herinrichting van het stationsgebied

is een aantrekkelijke omgeving te

creëren, waar het prettig vertoeven is en waar

(gemotoriseerd) verkeer niet langer de boventoon

voert. De gemeente wil het stationsgebied

zo inrichten dat de leefbaarheid verbetert, de

verkeersroutes recht doen aan cultuurhistorische

kwaliteit en de snelheid van gemotoriseerd

verkeer naar beneden gaat. Bovendien

moet het stationsgebied een aantrekkelijke

verbinding tussen de Holwert en het centrum

vormen.

Concept gebiedsvisie

In de concept gebiedsvisie zijn de belangrijkste

doelen, ideeën en nog te maken keuzes

benoemd. Aan de hand van de concept

gebiedsvisie gaat de gemeente daarom de

komende maanden in gesprek met belanghebbenden

en inwoners van Coevorden over

de invulling van de plannen en ideeën. De

aangedragen opmerkingen en overwegingen

worden verwerkt in de uiteindelijke visie, die

dan in het najaar van 2012 door de gemeenteraad

wordt vastgesteld. Een gebiedsvisie heeft

geen wettelijke basis en er geldt dan ook geen

formeel inspraaktraject voor.

Voetgangerstunnel of voetgangersbrug?

In de conceptvisie is een aantal nog te maken

keuzes benoemd, waarover de gemeente in elk

geval met de inwoners in gesprek wil. De keuzes

gaan onder andere over de inpassing van

de historische waterstructuur en de keuze voor

een voetgangerstunnel onder of een voetgangersbrug

over het spoor om de Holwert via het

stationsplein met het centrum te verbinden.

Herinrichting Stationsplein en singels

Een belangrijk onderdeel van de gebiedsvisie

is ook de inrichting van het Stationsplein,

de Wilhelminasingel en de Van Heutszsingel.

Anders dan in het Wensbeeld 2001 is voorgesteld,

gaat de concept gebiedvisie uit van

herinrichting van de Wilhelminasingel (in plaats

van verleggen). Het uitgangspunt daarbij is dat

versterking van de ruimtelijke- en cultuurhistorische

kwaliteit van het plein en de singels

de leefbaarheid van het gebied verbetert en de

verkeersdruk afneemt.

Omdat het hun directe woonomgeving betreft,

wil de gemeente wil de aanwonenden van deze

drie straten nauw bij de planvorming betrekken.

Voor hen was er dan ook een aparte

informatiebijeenkomst op 31 mei.

Meer informatie over de herinrichting van

het stationsgebied: www.coevorden.nl/

stationsgebied.

More magazines by this user
Similar magazines