Infopagina

coevorden.nl
  • No tags were found...

Infopagina - Gemeente Coevorden

Infopagina

Week 51 - december 2012

Informatie

Contactgegevens

Postadres:

Postbus 2, 7740 AA, Coevorden

Bezoekadres

Kasteel 1, 7741 GC, Coevorden

Tel. 14 0524

E-mail: info@coevorden.nl

Openingstijden

Klantcontactcentrum

• Maandag van 08.30 tot 12.00 uur

• Dinsdag van 08.30 tot 12.00 uur

• Woensdag van 08.30 tot 16.00 uur

• Donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en

van 16.00 tot 19.30 uur

• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Invulloket

Voor hulp bij het invullen van

formulieren m.b.t. sociale zekerheid,

schuldhulpverlening en belastingen

iedere woensdagmiddag tussen

13.30 en 16.00 uur in het

gemeentehuis Coevorden.

Milieustraten

(Area Reiniging):

tel. 0900 - 234 55 55

Openingstijden Coevorden

(Morseweg 2) en Zweeloo

(Kieveen 4):

Dinsdag tot en met vrijdag:

13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur

Vervoersservice

Voor € 2,27 kunnen inwoners van

de gemeente op dinsdagochtend en

donderdagavond per deeltaxi retour

naar het gemeentehuis.

Aanmelden via tel. 0591 - 644 400

(Arriva). Voor meer informatie kunt

u bellen met tel. 14 0524

Telefoonnummers

Bij storingen: 14 0524

Bij storingen (dringend)

buiten kantooruren: 0524 - 59 85 00

Redactie

Tel. 14 0524

E-mail: communicatie@coevorden.nl

Internet: www.coevorden.nl

Bezorgklachten

Bel 088 - 800 20 02

(NDC mediagroep)

Gewijzigde inzameling huisvuil

• De inzameling van groente-, fruit- en tuinafval op eerste Kerstdag, dinsdag 25 december,

wordt zaterdag 22 december uitgevoerd.

• De inzameling van groente-, fruit- en tuinafval op tweede Kerstdag, woensdag 26 december,

wordt zaterdag 29 december uitgevoerd.

• De inzameling van het huisvuil op Nieuwjaarsdag, dinsdag 1 januari 2013, wordt zaterdag

29 december 2012 uitgevoerd.

• De Milieustraten in Coevorden en Zweeloo zijn eerste Kerstdag, dinsdag 25 december, en

tweede Kerstdag, woensdag 26 december, gesloten.

Tijdens de verbouwing…

Het Arsenaal, het kloppende hart van de stad dat het verhaal van onze vestingstad

verteld, wordt verbouwd. Een stadsbelevingscentrum waarbij de stad zelf het museum

vormt. Het Stedelijk Museum, de Bibliotheek, het Toeristisch Informatiepunt en de Historische

Vereniging laten u de stad beleven waarbij lezen, leren en informeren centraal

staan. Misschien heeft u het al gezien, puincontainers voor de deur en bouwvakkers die

in en uit lopen. Nog maar een paar maanden en dan is het zover: de opening op 22 juni.

Tot die tijd berichten de partners van het Arsenaal u via deze pagina’s. Geke Hooge,

voorzitter stichting Stedelijk museum Coevorden, bijt het spits af.

De vier partners staan te trappelen van

ongeduld om na de verbouwing de inrichting

ter hand te nemen. Voor ons museum tekent

Casper Conijn, museuminrichter van naam en

faam, het ontwerp. Hij zoekt naar manieren

om op een zo interactief mogelijke manier het

museum in te richten. Ger Kleis en Godelieve

van der Heijden assisteren hierbij. Zij halen de

juiste voorwerpen bij elkaar voor de openingstentoonstelling.

De afgelopen jaren zijn veel

archeologische voorwerpen gevonden in het

stadshart van Coevorden. Ze worden geconserveerd.

En dan… worden ze opgeslagen in

het depot van Nuis tot het museum klaar is.

Ze krijgen een bijzonder plaatsje in één van de

10 kasten van het museum.

Inschrijving bouwkavels

‘De Marke’ in Dalerveen

Vraag van de week

Hoe en waar kan ik een bestemmingsplan inzien?

In een bestemmingsplan legt de gemeente

de definitieve bestemming van gronden en

gebouwen vast. Het plan geeft regels voor

allerlei zaken, zoals huizen, straten, winkels,

fabrieken, bossen en dergelijke.

Het bestemmingsplan is het enige plan met

betrekking tot de ruimtelijke ordening, dat

rechten en plichten vastlegt. Iedereen is

dan ook aan het plan gebonden; niet alleen

burgers, bedrijven en instellingen, maar ook

de gemeente zelf.

De bestorming van Coevorden 1672

Er is nog iets heel bijzonders!!! Het Rijksmuseum

in Amsterdam heeft een prachtig schilderij

in haar bezit: ‘De bestorming van Coevorden

1672’ van schilder Pieter Wouwerman. Het

bestuur van het Stedelijk museum Coevorden

doet haar uiterste best om dit bijzondere stuk

naar Coevorden te halen.

Bij deze nodig ik u alvast

uit voor de open dag

op 22 juni 2013.

Vanaf woensdag 2 januari 2013 kunt u zich inschrijven voor een bouwkavel in het

bestemmingsplan ‘De Marke’ in Dalerveen. In totaal worden vijf kavels uitgegeven

voor de bouw van zowel twee-onder-een-kap woningen als vrijstaande

woningen.

De gemeente ontwikkelt het plangebied alleen als

zich voor het einde van de inschrijfperiode tenminste

drie gegadigden hebben gemeld die een onvoorwaardelijk

koopcontract zullen tekenen.

Inschrijven kan tot en met vrijdag 29 maart 2013,

12.00 uur. De inschrijfkosten bedragen € 45,-. Bij

de verkoop van de kavels kan gebruik worden gemaakt

van een lotingsysteem.

Voor de kaveluitgifte van het bestemmingsplan is

vanaf donderdag 27 december 2012 een informatiemap

beschikbaar. Bent u geïnteresseerd in de

voorwaarden, een informatiemap en bijbehorend

inschrijfformulier, dan kunt u deze aanvragen bij afdeling

Publieksservice, Team Verguningen, telefoon

14 0524, ’s ochtends tussen 8:30 uur en 12:00 uur.

Wilt u weten welke stedenbouwkundige

bepalingen er gelden voor een specifieke

locatie? In dat geval kunt u het bestemmingsplan

inzien. Dit kan digitaal op www.

coevorden.nl/bouwen of in het Hof van

Coevorden. U kunt daarvoor een afspraak

maken met de afdeling Publieksservice,

team Vergunningen, telefoon 14 0524.

Kosten

Aan het inzien van een bestemmingsplan

zijn geen kosten verbonden.

Bekendmakingen

Alle bekendmakingen van de gemeente

Coevorden vindt u op

www.coevorden.nl/bekendmakingen.

Inwoners kunnen zich ook aanmelden

voor een attenderingsservice via

e-mail. Dit kan op de landelijke website

www.overheid.nl.

Ingekomen meldingen in het kader van de

Wet Milieubeheer

Op de afdeling Publieksservice, team Vergunningen,

is de navolgende melding ingekomen

in het kader van de Wet Milieubeheer: Besluit

landbouw milieubeheer: B. Hovius, Geesbrug,

voor het herbouwen van een werktuigenberging

op het perceel Twaalf Ellenweg 1 te Geesbrug.

Bovengenoemde melding ligt ter inzage van

woensdag 19 december 2012 tot en met dinsdag

1 januari 2013, gedurende de openingstijden

van het Klantcontactcentrum in het Hof

van Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden. Na

telefonische afspraak is inzage in de stukken

buiten kantoortijden mogelijk. Desgewenst

kan een mondelinge toelichting op de stukken

worden verkregen.

Gratis omruil

gft-container

Heeft u meer opslagruimte nodig voor

uw groente, fruit- en tuinafval (gft)?

Vraag dan gratis een grotere gftcontainer

aan. Area Reiniging en de

gemeente Coevorden bieden u de mogelijkheid

uw 140 liter gft-container

gratis om te ruilen voor een 240 liter

container.

Daarnaast blijft de mogelijkheid om een

extra gft-container te ontvangen. Echter

hier zijn wel kosten aan verbonden, namelijk

€ 59,31 per jaar. De inhoud van deze

extra gft-container blijft 140 liter.

Groente-, fruit- en tuinafval is geen

afvalproduct, maar een grondstof voor

compost en biogas. Door dit in de groene

container aan te bieden zijn er minder

nieuwe grondstoffen nodig, wordt de

afvalberg steeds kleiner en heeft gft-afval

een nuttige toepassing. Area Reiniging en

de gemeente Coevorden helpen u graag

bij het inzamelen van gft-afval en bieden u

daarom meer opslagruimte aan.

Ga voor de omruil van uw gft-container of

de aanvraag van een extra gft-container

naar www.areareiniging.nl/gftcoevorden.

Daar kunt u de aanvraag gemakkelijk en

snel afhandelen. Geen internet? Neem dan

telefonisch contact op met Area Reiniging,

telefoon: 0900-2345555 (lokaal tarief).

Wanneer u uw (extra) container aanvraagt

voor 31 december 2012, dan wordt deze in

januari 2013 geleverd.

Afvalstoffenheffing blijft gelijk

Als u een grotere gft-container aanvraagt,

heeft dit geen gevolgen voor de hoogte

van de afvalstoffenheffing. Het verwerken

van gft-afval is namelijk vele malen goedkoper

is dan het verwerken van restafval.

Let op: deze actie heeft alleen betrekking

op gft-containers en is uitsluitend geldig

voor inwoners van de gemeente

Coevorden.


Coevorden zijn we samen

In deze rubriek laten we iedere keer een inwoner zien die zich op één of andere

manier inzet voor de samenleving. Dat vinden we belangrijk, want: Coevorden

zijn we samen.

Harry Elzer – vrijwilliger bij Veilig

Verkeer Nederland

Als voormalig politieagent heeft Harry Elzer (64) uit Schoonoord zich altijd al bezig

gehouden met verkeersveiligheid. Toen een collega-politieman hem vroeg als

vrijwilliger bij Veilig Verkeer Nederland (VVN), aarzelde Harry dan ook niet.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

gemeente Coevorden

Het college van burgemeester en wethouders nodigt alle inwoners van de gemeente

Coevorden van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari 2013.

De receptie vindt plaats in het Hof van Coevorden. Iedereen is vanaf 19.30 uur welkom.

Met een hapje en een drankje kan vooruit gekeken worden naar het nieuwe jaar.

Burgemeester Bert Bouwmeester, wethouders Truus Pot-Eland, Geert Roeles en Ruud

Wilting en gemeentesecretaris Martin Broers wensen alle inwoners van onze prachtige

gemeente fijne feestdagen!

Harry is secretaris en plaatsvervangend

voorzitter bij VVN, afdeling gemeente Coevorden.

“We zijn een actieve afdeling”, vertelt

Harry, “we organiseren ieder jaar twaalf

activiteiten. Variënd van fietskeuringen

op basisscholen tot BROEM-cursussen om

senioren een beter inzicht te geven in het

verkeer. Ook verlenen we medewerking aan

evenementen, bijvoorbeeld de Truckersdag.

Daar staan we met een rijsimulator en geven

voorlichting over onder andere alcohol

in het verkeer en 30-km-gebieden.”

Jong beginnen

Momenteel heeft de afdeling 16 vrijwilligers,

voor het merendeel ouderen. “De vergrijzing

werkt wat dat betreft in ons voordeel”, lacht

Harry. “We willen wel graag jongeren en

vrouwen als vrijwilliger, maar die hebben het

zelf vaak te druk. We schakelen bij activiteiten

wel eens jongeren in, in het kader van

maatschappelijke stage. Persoonlijk vind ik

het ook belangrijk dat je al jong begint met

vrijwilligerswerk, dat je iets doet voor je

medemens als je dat kunt.”

Werkzaamheden verdeeld

Nu er meer vrijwilligers zijn, worden de

werkzaamheden binnen VVN verdeeld.

“Vroeger had ik er zowat een dagtaak aan”,

aldus Harry. Ik schat dat de afdeling Coevorden

van VVN ongeveer 1600 uur per jaar

in het organiseren van activiteiten steekt.”

Dat Harry weinig tijd heeft voor zijn hobby’s

neemt hij voor lief. “Daar kan ik me nog wel

mee bezig houden als ik eenmaal noodgedwongen

achter de geraniums moet zitten”,

zegt Harry lachend.

Voldoening

In de periode tussen 2000 en 2005 is het

aantal ongevallen in de gemeente Coevorden

gedaald. “Het is niet meetbaar”, zegt

Harry, “maar ik ben ervan overtuigd dan

ons vrijwilligerswerk daarbij heeft geholpen.

Al zal ik met mijn werk voor VVN maar één

leven hebben gered, dan geeft mij dat al

voldoening!”

Wegafsluiting Dalen

In verband met de Santa Run is de Hoofdstraat in Dalen op zondag 23 december tussen

14.00 en 17.00 uur gesloten voor al het doorgaande verkeer. Een omleiding wordt met

borden aangegeven.

Wij wensen u een veilige

feestmaand en een

voorspoedig nieuwjaar!

Kent u iemand die in aanmerking komt voor deze rubriek? Een vrijwilliger,

een mantelzorger of een betrokken buurtbewoner? Laat het ons weten via

communicatie@coevorden.nl of bel met de sectie Communicatie, telefoon 14 0524.

Aanslag gemeentelijk belastingen

eind januari in de bus

U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen voor het belastingjaar 2013

eind januari in de bus. Op de aanslag kunt u zien wat u in 2013 aan onroerendezaakbelasting

(OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing moet betalen.

Ook de beschikking Wet Waardering

Onroerende Zaken (WOZ beschikking) staat

vermeld. Niet iedereen betaalt alle belastingen

die hier worden genoemd. Het maakt verschil

of u eigenaar of gebruiker bent, maar ook

of het belastingobject een woning of een

bedrijfspand is.

Betalingstermijnen

De betalingstermijnen blijven gelijk. Wanneer

u een aanslag ontvangt met dagtekening

31 januari 2013 dan wordt uw automatische

incassobedrag in tien termijnen geïnd.

Beginnend met een incasso in februari en

eindigend in de maand november. Heeft u

geen automatische incasso dan heeft u twee

betalingstermijnen. De vervaltermijnen staan

op het aanslagbiljet.

Bijsluiter

Bij het aanslagbiljet ontvangt u geen bijsluiter

meer. Informatie over de gemeentelijke

belastingen kunt u vinden op de achterkant

van het aanslagbiljet of op

www.coevorden.nl/belastingen.

De bijsluiter is digitaal beschikbaar op

www.coevorden.nl/belastingen en

www.coevorden.woz-portaal.nl.

Als u geen beschikking heeft over internet

maar wel een bijsluiter wilt ontvangen,

kunt u contact opnemen met het

Klantcontactcentrum, telefoon 14 0524.

Tips van Smokey

• Zorg dat vluchtroutes vrij van obstakels zijn

• Zorg dat u uw woning snel kunt verlaten

• Houd stoffering, versiering en (brandbare) kleding op veilige afstand van

warmtebronnen

• Gebruik alleen versieringen die aan de brandveiligheidseisen voldoen,

geïmpregneerd zijn of waarvan het materiaal brandveilig is

• Geef uw kerstboom dagelijks voldoende water of gebruik een kunstboom die

aan de brandveiligheidseisen voldoet

• Wees voorzichtig met kaarsen en waxinelichtjes

www.brandveiligheidthuis.nl

Drenthe

More magazines by this user
Similar magazines