Infopagina

coevorden.nl
  • No tags were found...

Infopagina - Gemeente Coevorden

Infopagina

Week 36 - september 2012

Informatie

Contactgegevens

Postadres:

Postbus 2, 7740 AA, Coevorden

Bezoekadres

Kasteel 1, 7741 GC, Coevorden

Tel. 14 0524

E-mail: info@coevorden.nl

Openingstijden

Klantcontactcentrum

• Maandag van 08.30 tot 12.00 uur

• Dinsdag van 08.30 tot 12.00 uur

• Woensdag van 08.30 tot 16.00 uur

• Donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en

van 16.00 tot 19.30 uur

• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Invulloket

Voor hulp bij het invullen van

formulieren m.b.t. sociale zekerheid,

schuldhulpverlening en belastingen

iedere woensdagmiddag tussen

13.30 en 16.00 uur in het

gemeentehuis Coevorden.

Milieustraten

(Area Reiniging):

tel. 0900 - 234 55 55

Openingstijden Coevorden

(Morseweg 2) en Zweeloo

(Kieveen 4):

Dinsdag tot en met vrijdag:

13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur

Wsw-raad vergadert

De Wsw-raad vergadert op dinsdag 18 september 2012 om 19.30 uur in zaal

C4.07 in het gemeentehuis in Emmen (ingang Vreding). De Wsw- raad behartigt

de belangen voor alle inwoners van de gemeenten Coevorden, Emmen en Borger-

Odoorn met een indicatie Wet sociale werkvoorziening.

De vergaderingen zijn openbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één

van de leden van de raad, telefoon (06) 12323915 of e-mail: WSW-raad@live.nl.

Uitschrijving uit gemeentelijke

basisadministratie

Wanneer u verhuist moet u die wijziging doorgeven bij de gemeente. Uw gegevens

worden dan aangepast in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Als u geen wijziging

doorgeeft kan er door de gemeente een onderzoek ingesteld worden. Er wordt

dan onder andere een aangetekende brief naar u verzonden.

Als u daarna alsnog verzuimt om de nieuwe gegevens door te geven, dan kan de gemeente u

uitschrijven uit de GBA. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een uitkering, ziektekostenverzekering

of het aanvragen van een rijbewijs of paspoort. De gemeente probeert u nu

ook via deze weg te wijzen op het feit dat u een wijziging moet doorgeven.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om ingevolge artikel 83

Wet GBA onderstaande personen uit te schrijven:

1. M.M. Koel, geboren 15-09-1971, m.i.v. 08-08-2012;

2. F. Hendriks, geboren 23-02-1950, m.i.v. 20-08-2012;

De genoemde personen hebben vier weken de tijd om een adreswijziging door te geven.

Wanneer dit niet gebeurt worden zij uitgeschreven op de datum die staat vermeld. Voor meer

informatie kunt u contact opnemen met de Publieksservice, telefoon. 14 0524.

Bekendmakingen

Tijdelijke verkeersmaatregelen –

afsluiting van wegen

- Stichting Dalen Promotie te Dalen organiseert

op zondag 9 september 2012 de

“Albert Eisingloop” in Dalen. In verband

hiermede zullen een gedeelte van de Hoofdstraat,

tussen de Oude Dalerveensestraat

en de Burg. Fonteinstraat, de Waag, een

gedeelte van de Burgemeester ten Holteweg,

tussen de Kruisstraat en de Oliemolen, de

Oliemolen, de Korenmolen, de Spil en een

gedeelte van de Windmolen worden afgesloten.

Eén en ander om de veiligheid voor een

ieder te waarborgen.

- Burgemeester en wethouders van Coevorden

maken bekend dat op 6 september 2012 het

weggedeelte Verlengde Hoogeveensevaart

in Geesbrug nabij nr. 138 voor het verkeer

wordt afgesloten. De afsluiting is een gevolg

van het houden van een brandweeroefening

nabij de terplaatse liggende aardgasproductielocatie.

Het verkeer wordt omgeleid.

Kijk voor alle bekendmakingen op:

www.coevorden.nl/bekendmakingen.

Vervoersservice

Voor € 2,27 kunnen inwoners van

de gemeente op dinsdagochtend en

donderdagavond per deeltaxi retour

naar het gemeentehuis.

Aanmelden via tel. 0591 - 644 400

(Arriva). Voor meer informatie kunt

u bellen met tel. 14 0524

Telefoonnummers

Bij storingen: 14 0524

Bij storingen (dringend)

buiten kantooruren: 0524 - 59 85 00

Redactie

Tel. 14 0524

E-mail: communicatie@coevorden.nl

Internet: www.coevorden.nl

Bezorgklachten

Bel 088 - 800 20 02

(NDC mediagroep)

Vraag van de week

Wanneer moet ik een eigen bijdrage

betalen voor een Wmo-voorziening?

U moet een eigen bijdrage betalen voor alle Wmo-voorzieningen, behalve voor

een rolstoel of wanneer de voorziening verstrekt wordt aan kinderen jonger dan

18 jaar.

Voorzieningen waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald zijn:

• woonvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een douchestoel of een verhuiskostenvergoeding;

• vervoersvoorzieningen zoals bijvoorbeeld een scootmobiel;

• hulp bij het huishouden.

Ook voor onderhoud van voorzieningen kan een eigen bijdrage worden gevraagd.

Zo lang u gebruik maakt van een voorziening dient u een eigen bijdrage te betalen. De eigen

bijdrage zal nooit meer bedragen dan wat de gemeente voor de voorziening betaalt.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. De berekening en inning

van de eigen bijdrage gaan via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Via de site van het

CAK, www.hetcak.nl kunt u een berekening maken zodat u weet hoe hoog uw eigen bijdrage

ongeveer zal zijn.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de Gemeente

Coevorden, telefoon 14 0524 of via e-mailadres wmoloket@coevorden.nl.

Wegafsluitingen

in Sleen en

Benneveld

In de Zetelveenweg in Sleen wordt het

riool vervangen. Tijdens de werkzaamheden.

worden de volgende wegen voor

al het doorgaande verkeer afgesloten: de

Schaapstreek (tot 24 september 2012), de

Zetelveenweg en de Vijverbrinkenweg.

De werkzaamheden duren tot en met vrijdag

2 november 2012. Een omleiding wordt met

borden aangegeven.

Benneveld

In verband met asfalteringswerkzaamheden

wordt de Bennevelderstraat in Benneveld

afgesloten. Het gaat om het weggedeelte van

Benneveld naar Zweeloo. De werkzaamheden

duren tot en met vrijdag 14 september 2012.

Ook hier wordt een omleiding met borden

aangegeven.

Alle wegwerkzaamheden in Drenthe

Alle Drentse gemeenten, de provincie Drenthe

en Rijkswaterstaat zijn toegankelijk via een

gezamenlijke website waarop precies te zien is

wanneer en waar wat gebeurt aan de wegen in

Drenthe. Op www.coevorden.nl vindt u aan de

rechterkant van de pagina de link Wegwerkzaamheden

naar deze gezamenlijke website.


Coevorden zijn we samen

Aangepaste Cultuurnota vastgesteld

In deze rubriek laten we iedere keer een inwoner zien die zich op één of andere

manier inzet voor de samenleving. Dat vinden we belangrijk, want: Coevorden

zijn we samen.

Jan en Jannie Heeringa

– vrijwilligers op het stembureau

De dag van de Tweede Kamerverkiezingen

begint vroeg voor Jan (71) en

Jannie (69) Heeringa uit Coevorden.

Jan zit die dag op het stembureau in het

Nieuwe Bastion en Jannie zorgt ervoor

dat de koffie daar klaar staat voor de

leden van het stembureau.

Bijzonder detail: Jan en Jannie wonen boven

het stembureau. “Ons vrijwilligerswerk is

begonnen toen ze mij als voorzitter van de

Vereniging van Eigenaren benaderden met

de vraag of het Nieuwe Bastion kon dienen

als stembureau”, vertelt Jan. “Prima natuurlijk,

het is een mooie locatie.”

Een lekkere pan soep

De leden van het stembureau in het Nieuwe

Bastion worden door Jannie in de watten

gelegd. “Ze vroegen mij of ik voor de koffie

wilde zorgen”, zegt Jannie. “Dat wilde ik wel

en op eigen initiatief heb ik toen een lekkere

pan soep gemaakt voor de lunch. ’s Middags

is er ook koffie of een glaasje fris en

om 21.00 uur ruim ik alles op. En sinds die

eerste keer is dat zo gebleven.”

Naast hun inzet tijdens de verkiezingen,

doen Jan en Jannie nog allerlei vrijwilligerswerk.

Zo werken ze onder andere samen

vrijwillig in een tweedehands winkel voor

de kerk, is Jan barman op avonden voor alleengaanden

en Jannie secretaresse van de

activiteitenclub in het Nieuwe Bastion.

Handmatig tellen

Ze genieten van hun werk op het stembureau,

maar Jan ziet toch een nadeeltje.

“Jammer dat we niet meer stemmen met de

computer, ik vind dat handmatig tellen een

ramp.”

“Voor mij zo’n verkiezingsdag ook ontspanning”,

aldus Jannie, “en gezellig met al die

mensen die komen stemmen. Je ziet op zo’n

dag altijd veel bekenden.”

“Vrijwilligerswerk geeft voldoening voor

jezelf”, vinden beiden, “maar het belangrijkste

is toch dat je iets kunt betekenen voor

een ander.”

De cultuurnota ‘Andere tijden, De Burger aan zet’ van de gemeente Coevorden is op

een aantal punten aangepast naar aanleiding van de inspraakreacties. De aangepaste

nota is inmiddels vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders

en wordt op 18 september in de gemeenteraad behandeld.

De burger is aan zet bij de nieuwe cultuurnota ‘Andere tijden, De Burger aan zet’ van de

gemeente Coevorden. Vanwege landelijke, provinciale en gemeentelijke bezuinigingen wordt

er een groter beroep gedaan op particulier initiatief. De nota heeft vier weken ter inzage

gelegen. Alle culturele organisaties zijn uitgenodigd voor overleg. Op basis van deze gesprekken

is in de nota opgenomen om toch een jaarlijkse subsidie van € 1000,- toe te kennen aan

de Stichting Hesseln Cultureel, de Stichting Sweel Cultureel en de Stichting Sleener Toren

Concerten. Dit stelt de drie organisaties in staat om op zoek te gaan naar andere financieringsbronnen

en culturele activiteiten te blijven organiseren in de dorpen. Om toch de bezuinigingsopdracht

te kunnen halen, is de subsidie aan de Stichting Land Art Contemporary

verlaagd en is de mogelijkheid om initiatieven uit buurgemeenten financieel te ondersteunen

geschrapt.

Stimulerende rol

De gemeente vervult de komende jaren een meer stimulerende rol in plaats van initiërend

als het gaat om cultuur. Als lokale overheid neemt de gemeente geen culturele initiatieven.

De gemeente doet dit noodgedwongen vanwege beperkte financiële middelen, maar deze

houding past ook bij het bestuursprogramma Behoedzaam doorwerken 2010-2014 waarin

staat dat alleen een bijdrage en inzet van de gemeente mag worden verwacht wanneer

dorpen, kernen, wijken of groepen inwoners zelf verantwoordelijkheid willen nemen voor verdere

ontwikkeling en kwaliteit van bijvoorbeeld hun leefomgeving. De gemeente verandert

van aanbodgericht naar vraaggericht.

De cultuurnota is digitaal te raadplegen via www.coevorden.nl/bekendmakingen.

Kent u iemand die in aanmerking komt voor deze rubriek? Een vrijwilliger,

een mantelzorger of een betrokken buurtbewoner? Laat het ons weten via

communicatie@coevorden.nl of bel met de sectie Communicatie, telefoon 14 0524.

Leeuwerikenbrug Coevorden twee

weken gestremd voor alle verkeer

De Leeuwerikenbrug aan de Monierweg in Coevorden gaat voor een spoedreparatie

twee weken dicht voor alle verkeer. Afgelopen week is een scheur geconstateerd in het

stalen rijdek van de brug, die zo snel mogelijk gerepareerd moet worden. De omleidingsroute

loopt via de N34 en de N382 (Rondweg) en wordt met borden aangegeven.

Van 10 tot en met 20 september worden de werkzaamheden aan de brug uitgevoerd. Tegelijk

met het dichtlassen van de scheur worden ook andere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

De rij-ijzers in het wegdek worden vastgezet en de brug wordt weer op hoogte gebracht.

Door deze tijdelijke spoedreparatie kan de Leeuwerikenbrug zo snel mogelijk weer in gebruik

genomen worden, waardoor de brug weer enkele jaren zonder problemen gebruikt kan worden.

In deze periode kan onderzocht worden wat er in de toekomst met de brug moet gebeuren.

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Gemeente Coevorden,

Roelof Snijders, via 14-0524.


12 september verkiezingen

Week 36 - sepetmber 2012

Stemmen op 12 september 2012

U kunt op woensdag 12 september 2012 uw stem uitbrengen van 7.30 tot 21.00 uur

in 1 van de 25 stembureaus in de gemeente. Bij het stemmen is het belangrijk om uw

stempas en uw legitimatiebewijs mee te nemen. U kunt niet stemmen zonder stempas

en legitimatiebewijs. Uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mag

op 12 september maximaal vijf jaar zijn verlopen.

Waar kunt u stemmen?

In de gemeente Coevorden kunt u stemmen in 1 van de 25 stembureaus. Op uw stempas staat

het dichtstbijzijnde stembureau vermeld, maar u ben niet verplicht om daar te stemmen. Als u

bijvoorbeeld in Coevorden werkt, maar in Aalden woont, dan kunt u ook in Coevorden stemmen.

Wel zo makkelijk! In de gemeente Coevorden zijn 25 stembureaus. Alle stembureaus zijn toegankelijk

voor mindervaliden.

Nummer Stembureau Adres Plaats

1 Hof van Coevorden Kasteel 1 Coevorden

2 Het Nieuwe Bastion Sallandsestraat Coevorden

3 De Voorde De Voorde 2 Coevorden

4 Zaal De Loo Looweg 38 Coevorden

5 BSV Tuindorp Weth. Donkerstraat 32 Coevorden

6 Sint-Franciscus Burg Feithsingel 52 Coevorden

7 Drostenhal van Pallandtlaan 1 Coevorden

8 De Schutse Schutselaan 26 Coevorden

9 Dorpshuis De Schalm Hoofdweg 47 Steenwijksmoer

10 Dorpshuis De Breiberg Oranjestraat 6 Dalerpeel

11 De Spinde Hoofdstraat 2 Dalen

12 Dorpshuis Boerhoorn Hoofdstraat 122 Dalerveen

13 Selkersgoorn Maandehof 11 Dalen

14 Dorpshuis De Kom Middendorp 25 Wachtum

15 De Etgaarde De Etgaarde 1 Oosterhesselen

16 Het Pluspunt Dorpsstraat 85 Gees

17 De Tiphof Lindenlaan 2 Geesbrug

18 MFC De Brink De Brink 1 Sleen

19 De Vlinderhof Odoornerweg 8 Noord-Sleen

20 Het Ellertsveld Bonkersstraat 2 Schoonoord

21 Dorpshuis Rolderstraat 16 De Kiel

22 d’Aol Schoelstee Oranjekanaal NZ 11 Wezuperbrug

23 Restaurant Moorman Oosterlangen 2 Erm

24 De Korenhof Korenhof 1 Aalden

25 Brasserie Tramlokaal Mepperstraat 3 Meppen

Stemmen voor de Tweede Kamer

U stemt op 12 september voor de leden van de Tweede Kamer. Door te stemmen

bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen en personen in de Tweede

Kamer komen. U heeft daarmee invloed op de besluitvorming van de Tweede Kamer

voor de komende vier jaren. In de Tweede Kamer worden veel zaken beslist

die u direct aangaan.

U vindt de namen van de partijen en personen waarop u kunt stemmen op de kandidatenlijsten.

De kandidatenlijsten zijn op 30 augustus verspreid onder alle stemgerechtigden.

Alle mensen die samen op een lijst staan, hebben dezelfde politieke opvattingen. De nummer

één op de lijst is de lijsttrekker. De politieke partij bepaalt zelf wie dat is. Onder de

naam van de lijsttrekker volgen de namen van de overige kandidaten. U kunt ook op één

van hen stemmen, dat wordt wel het uitbrengen van een voorkeurstem genoemd. U stemt

dan dus niet op de lijsttrekker, maar op een andere kandidaat van die partij. Uw stem gaat

niet verloren als u stemt op een kandidaat die uiteindelijk niet gekozen wordt. Uw stem

komt dan ten goede aan de andere kandidaten op dezelfde lijst.

Uw gedrag in het stemhokje

Bent u verhinderd?

Bent u op de dag van stemming niet in de gelegenheid om uw stem uit te brengen? Dan kunt u

een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. Een kiezer mag maximaal twee machtigingen

aannemen. Als u uw stempas wilt overdragen dan tekent u de machtiging op de achterkant

van uw stempas en laat u de gemachtigde mede ondertekenen. U geeft de overgedragen stempas

en een kopie van uw legitimatiebewijs aan de gemachtigde mee. Dit legitimatiebewijs mag op

12 september 2012 maximaal vijf jaar zijn verlopen. De gemachtigde moet als kiesgerechtigde

geregistreerd staan bij de gemeente Coevorden.

Stempas kwijt of niet ontvangen?

De stempassen zijn rond 18 augustus 2012 via de post verspreid onder alle kiesgerechtigden in

de gemeente. Als u geen stempas heeft ontvangen of u bent uw stempas kwijt, dan kunt u uiterlijk

op dinsdag 11 september 2012 om 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij het

Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. Mocht u alsnog uw ‘oude’ stempas terugvinden, dan

kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met uw vervangende stempas. Zonder stempas

kunt u niet stemmen.

Stemmen doet u alleen.

Stem door het witte vakje voor de kandidaat rood te maken.

Stemmen in een andere gemeente?

Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente in Nederland wilt gaan stemmen, dan

moet u een kiezerspas hebben. U kunt een kiezerspas mondeling aanvragen door uw stempas

uiterlijk op 7 september 2012 in te leveren bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis.

Daar wordt uw stempas omgezet in een kiezerspas. Met deze kiezerspas kunt u dan gaan stemmen

in een andere gemeente in Nederland. Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet

worden vervangen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Raadpleeg dan de websites www.verkiezingen2012.nl of www.coevorden.

nl/verkiezingen. Ook kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis,

telefoon 14 0524 of e-mail: burgerzaken@coevorden.nl.

Fout gemaakt? Vraag een nieuw stembiljet.

Handige links

• www.coevorden.nl/verkiezingen

• www.verkiezingen2012.nl

• www.tweedekamer.nl

• www.stemwijzer.nl

• www.kieskompas.nl

• www.kiesraad.nl

• www.nlkiest.nl

Vouw het stembiljet na het invullen zodat de lijst niet zichtbaar is.

Daarna doet u het in de stembus.

Heeft u een vraag? Het stembureau kan u helpen.

More magazines by this user
Similar magazines