Openingskrant

coevorden.nl
  • No tags were found...

Hof van Coevorden - Gemeente Coevorden

Openingskrant

Woensdag 4 mei

2011 1

Hof van Coevorden

Hof van Coevorden:

Gemeente Coevorden

ABN AMRO

CQ Centrum voor de Kunsten

Grand Café De Heeren van Coevorden

Theater Hofpoort


2

Een fantastisch gebouw. Proficiat!

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

Tel.nr. 0591-316978

Mobiel: 06-53865254

Mobiel: 06-51331467

info@griemink-klazienaveen.nl

Epaper:(WWW.BOUWSTUDIOBEENEN.NL)

UDIOBE

ENEN.N


3

Welkom in het Hof van Coevorden!

Bert Bouwmeester

Burgemeester gemeente Coevorden

Colofon

De openingskrant is een

uitgave van de gemeente

Coevorden.

Teksten: gemeente

Coevorden, Annemiek

Meijer

Foto’s: gemeente Coevorden,

Kees Lieben Fotografie,

Boom regionale uitgevers,

TipPo Entertainment,

Clown Joepie, Ballonnen

Kunstenaar Patrick

Vormgeving, druk en

verspreiding: Boom

regionale uitgevers

Oplage: 25.500

Gemeente Coevorden

Postbus 2

7740 AA Coevorden

Tel. 14 0524

E-mail: info@coevorden.nl

Website: www.coevorden.nl

Welkom in het Hof van Coevorden! Ik

ben blij en trots dat ik eindelijk deze

woorden kan uitspreken. Het proces

om tot een nieuw multifunctioneel

gemeentehuis te komen, begon bij de

gemeentelijke herindeling in 1998 en

eindigt nu, dertien jaar later. Het resultaat

mag er zijn. Er staat een prachtig

gebouw waar we u nog beter van dienst

kunnen zijn.

Eén van de uitgangspunten voor het gebouw

is dat er zowel overdag als ’s avonds activiteiten

zijn. Daarom hebben we ervoor gekozen

samen met CQ Centrum voor de Kunsten,

Theater Hofpoort, Grand Café De Heeren

van Coevorden en ABN AMRO het gebouw te

betrekken.

Bezoekt u op dinsdagavond de Politieke

Markt Coevorden? Of bezoekt u een film,

concert of theatervoorstelling in Theater

Hofpoort? U kunt na afloop napraten in het

Grand Café. Heeft uw kind muziekles bij CQ

Centrum voor de Kunsten? Combineer het

met een bezoek aan het Klantcontactcentrum

in het gemeentehuis en laat u informeren

over vergunningaanvragen. Kortom,

het gebouw biedt erg veel mogelijkheden. U

leest er alles over in deze krant.

Opening

De opening van het Hof van Coevorden is

verdeeld over twee dagen. De officiële

4/5 6/7 8/9

11

opening is op donderdag 12 mei 2011.

De publieksopening wordt gehouden op

zaterdag 14 mei 2011. Tijdens de publieksopening

zijn er tal van activiteiten in en om

het gebouw. Het wordt een groot evenement

waarbij de inwoners nadrukkelijk centraal

staan. U mag dit feest niet missen! In het

midden van deze krant treft u het programma

aan.

Ik nodig u van harte uit bij de publieksopening

aanwezig te zijn en onze nieuwe locatie

te bezichtigen.

Bouw Hof van Coevorden Producten en diensten gemeente Programma opening

Dienstverlening

gemeente

12/13

Theater Hofpoort, CQ Centrum voor de kunsten,

Grand Café De Heeren van Coevorden, ABN AMRO


4

5

Dertien jaar geleden is het alweer dat de gemeenten Zweeloo, Sleen,

Coevorden, Dalen en Oosterhesselen opgingen in de nieuwe

gemeente Coevorden. In 1998 werd besloten dat

Coevorden een nieuw gemeentehuis nodig

had. Vlak voor de officiële opening van

het Hof van Coevorden is het tijd

voor een terugblik.

Nieuwe gemeentehuis is monument voor de toekomst

die de gebruikers voortbrengen, wordt

opgevangen in het gebouw en daarmee

worden ruimten verwarmd. Ook wordt de

warme lucht in de zomer onder het gebouw

opgeslagen en gebruikt als verwarming voor

de winter. Verder is het dak bekleed met

planten en ook de gevelsteen, de Click-Brick,

is heel duurzaam. Het is een gestapeld

systeem, vergelijkbaar met Lego. Hierdoor is

hergebruik van de stenen goed mogelijk. Een

ander voorbeeld is de achttien meter lange

en acht meter hoge stampleemwand in de

publiekshal. Leem neemt dertig keer meer

vocht op dan een stucwand, bovendien is het

recyclebaar.

Archeologie

In december 2008 besloot de gemeenteraad

dat CQ Centrum voor de Kunsten ook in het

Hof van Coevorden kwam. Daarom moest de

gemeente de panden van Univé, ABN AMRO

en een naastgelegen woning aankopen. Vooral

het verkrijgen van het bankgebouw nam veel

tijd in beslag. Ook moest er archeologisch

onderzoek op de bouwkavel worden uitgevoerd.

Dit leverde bijzondere vondsten op.

Niet alleen werd er veel wapentuig gevonden,

ook vond een archeoloog een bijl gemaakt

van een hertengewei uit de Late Steentijd.

Bert Bouwmeester: ‘De vondsten waren een

attractie op zich en ook het onderzoek zelf trok

veel kijkers. Inwoners volgden aan de rand van

het bouwterrein het onderzoek.’

Kunt u zich nog herinneren dat het gemeentebestuur

in 1999 een nieuw gemeentehuis

wilde bouwen in het Van Heutszpark in Coevorden?

Na de gemeentelijk herindeling werd

duidelijk dat het stadskantoor aan de Aleida

Kramersingel te klein was voor alle medewerkers.

Er moest een nieuw gemeentehuis

komen. Bouwen in het park stuitte echter op

veel verzet. Het plan verdween van tafel.

Trots

In de Coevorder binnenstad was in die tijd

niet alleen sprake van verpaupering, ook

waren veel historische panden gesloopt.

‘Er bestond al tientallen jaren scepsis en

teleurstelling bij veel Coevordenaren over de

afbraak van oude panden’, zegt burgemeester

Bert Bouwmeester. ‘Zo ontstond het idee

om de historie en daarmee de trots terug te

brengen in de stad.’

Wensbeeld

Op basis van inspraakavonden voor de

bevolking maakte stedenbouwkundig bureau

Khandekar in 2001 het Wensbeeld met als

belangrijkste pijlers water, historie en gezelligheid.

Uit het Wensbeeld vloeide in 2005

het Masterplan voort. Hierin waren alle plannen

voor het Coevorder stadshart, inclusief

het bouwen van een gemeentehuis aan de

Markt, vastgelegd.

Monument voor de toekomst

De gemeente had de ambitie een monument

voor de toekomst te bouwen. Het nieuwe

gemeentehuis moest een duurzaam en multifunctioneel

gebouw worden met een Grand

Café en een raadszaal die kon worden omgebouwd

naar vlakkevloertheater. Ook moest de

Coevorder historie in het gebouw terugkomen,

onder meer door inpassing van de oude gevels

van de voormalige bloemist Vroling en drukkerij

Van Herpe.

Drie ontwerpen

De bevolking mocht meebepalen wie het

gemeentehuis ging bouwen. Op 9 mei 2007

presenteerden drie architecten hun ontwerp

voor het toekomstige gemeentehuis aan de

gemeenteraad en de bevolking. De kantine

van Scholengemeenschap De Nieuwe Veste

was afgeladen. Architectenbureau LKSVDD

presenteerde ‘StadShuis’, RAU presenteerde

‘Hof van Coevorden’ en De Zwarte Hond ‘Trapgevel’.

In de twee weken na de presentaties

kon niet alleen de bevolking stemmen, maar

ook de Klankbordgroep, de gemeenteraad,

het college van burgemeester en wethouders

en de gemeentemedewerkers. Het Hof van

Coevorden won in alle groepen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is hét speerpunt van RAU. Het

Hof van Coevorden is heel energiearm. RAU

gaat uit van menselijke energie. De warmte

Bouwproces

Op 15 oktober 2009 legde burgemeester

Bouwmeester de eerste steen van het nieuwe

gemeentehuis. Op die dag introduceerde hij

ook de tijdscapsule. Het hoogste punt van het

gebouw werd bereikt op 10 juni het jaar erna.

Op 22 december 2010 leverde Strukton het

gebouw op. Volgens directeur Dirk Jan Bax

is het pand optimaal flexibel. ‘Het kan altijd

worden aangepast aan de eisen van de toekomst.

Daarom is de omschrijving monument

voor de toekomst zo mooi.’ De burgemeester

hoort veel positieve reacties: ‘Ik denk dat

de realisatie van het Hof van Coevorden een

ommekeer voor Coevorden en haar bevolking

betekent en dat de trots op en in de stad

terugkomt.’

Kunst

Twee kunstwerken sieren het nieuwe gemeentehuis. Allebei zijn ze gemaakt door kunstenaar

Eelco Brand uit Breda. In de publiekshal is een bewegend schilderij te zien: een

animatiefilmpje van een landschap. Het andere werk hangt in de raadszaal. Het is een

soort google earth-luchtfoto van een deel van de gemeente. Als het donker wordt, gaan

de zeshonderd ledlampjes in het kunstwerk aan. Brand koos voor iets realistisch, passend

bij een raadszaal, maar voegde er wel wolken aan toe. Het dromerige effect daarvan

maakt het werk volgens hem ook geschikt voor een theaterzaal.


6

7

De gemeente Coevorden is u graag van dienst!

Dit is, naast Multifunctioneel

Centrum De Brink in Sleen en

De Hoeksteen in Coevorden,

een vaste trouwlocatie in de

gemeente Coevorden. Een

prachtige plek om te trouwen

want u heeft tijdens de

plechtigheid een wijds uitzicht

over de Weeshuisweide. Er

is plek voor maximaal dertig

personen.

Kijk op www.coevorden.nl/

trouwen voor meer informatie

over trouwen in de gemeente

Coevorden of neem contact op

met het Klantcontactcentrum.

Archief

Het gemeentearchief Coevorden

beheert de openbare

archieven van de vijf (voormalige)

gemeenten Coevorden,

Dalen, Oosterhesselen, Sleen en

Zweeloo. Een overzicht vindt u

op de website www.coevorden.

nl. Voor het inzien van de stukken kunt u op

afspraak terecht op de gemeentelijke locatie

Kasteel 4 in Coevorden.

Voor nadere inlichtingen en het maken van

een afspraak kunt u contact opnemen met de

gemeentearchivaris, tel. 14 0524.

Meldpunt Openbare Ruimte

Bij het Meldpunt Openbare Ruimte van de

gemeente kunt u een melding doorgeven over het

onderhoud van de openbare ruimte in uw directe

leefomgeving. Denk aan een losliggende stoeptegel,

een lichtmast die het niet doet, een overhangende

tak of problemen met de (druk)riolering. U

kunt uw melding doorgeven via:

www.coevorden.nl/melding, e-mail:

meldpunt@coevorden.nl of tel. 14 0524.

Bij zeer dringende zaken kunt u buiten kantooruren

bellen met de storingsdienst, tel. 0524 – 598 500.

Als u dit nummer belt, krijgt u verbinding met een

antwoordapparaat. Wanneer u

hierop uw melding, naam, adres

en telefoonnummer inspreekt,

wordt u door de dienstdoende

teamleider teruggebeld.

Milieustraten

Area Reiniging verzorgt de

afvalinzameling in de gemeente

Coevorden. Area beheert twee

milieustraten in de gemeente:

Coevorden (Morseweg 2) en

Zweeloo (Kieveen 4).

De openingstijden zijn:

Dinsdag t/m vrijdag:

13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag: 09.00 tot 12.00 uur

Kijk voor meer informatie op:

www.areareiniging.nl

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert

vanaf dinsdag 17 mei 2011

tweewekelijks op dinsdag in de

raadszaal in het Hof van Coevorden. De Politieke

Markt Coevorden (PMC) begint om 19.00 uur en

heeft een vast programma. Van 20.30 tot 21.00 uur

is het pauze en kunt u in gesprek met raadsleden. U

kunt de PMC volgen vanaf de publieke tribune in de

raadszaal, maar ook thuis achter uw computer.

Er worden beeld- en geluidsopnames gemaakt

die live worden uitgezonden via de website

www.raadcoevorden.nl. Op de website vindt u ook

meer informatie over de gemeenteraad.

Klantcontactcentrum

Heeft u vragen over uw vergunningaanvraag? Wilt

u weten welke Wmo-voorzieningen er zijn? Bent u

zwanger en benieuwd wat u voor een geboorteaangifte

moet regelen? Neem dan contact op met het

Klantcontactcentrum van de gemeente Coevorden.

In het Klantcontactcentrum kunt u terecht voor

producten en diensten op het gebied van Burgerzaken,

Belastingen, Maatschappelijke Ondersteuning,

Vergunningen, Werk en Schuldhulpverlening.

Het Klantcontactcentrum is gevestigd in de

Publiekshal van het Hof van Coevorden. Er zijn geen

publieksbalies meer op de locaties Aleida Kramersingel

4 in Coevorden en Hoofdstraat 2 in Dalen.

De openingstijden:

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

08.30 tot 12.00 uur

08.30 tot 12.00 uur

08.30 tot 16.00 uur

08.30 tot 12.00 uur en van

16.00 tot 19.30 uur

08.30 tot 12.00 uur

Het Klantcontactcentrum is telefonisch bereikbaar

via tel. 14 0524 of via e-mail: info@coevorden.nl

Servicezuil

Als u in het Klantcontactcentrum komt voor

een product of dienst, kunt u een volgnummer

halen bij de servicezuil in de Publiekshal van het

gemeentehuis. De zuil heeft een keuzemenu

waarin u kunt aangeven waarvoor u komt. Via

een scherm in de hal wordt u dan doorverwezen

naar het goede loket en de juiste medewerker

die u kan helpen met uw vraag. De medewerker

krijgt een melding dat u er bent en kan ook al

zien waarvoor u komt. Komt u er niet uit? De

receptiemedewerkers helpen u graag.

Digitaal aanvragen en afhandelen

U bent van harte welkom in het Klantcontactcentrum,

maar wist u dat u veel producten en

diensten digitaal kunt aanvragen en afhandelen?

Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week

vanuit huis.

Ga naar www.coevorden.nl/producten om te zien

of het geldt voor het product dat u nodig heeft.

Trouwen in de Tuinzaal

Heeft u trouwplannen? Vanaf de publieksopening

is het mogelijk te trouwen in de Tuinzaal in

het Hof van Coevorden.


8

9

Feestelijke opening

Officiële opening 12 mei

De officiële opening van het Hof van Coevorden

is op donderdag 12 mei 2011 om 15.30 uur. De

openingshandeling bestaat uit het onthullen

van het gemeentewapen boven de bezoekersingang

van het Hof van Coevorden. De handeling

wordt verricht door de Commissaris van de

Koningin van Drenthe dhr. Jacques Tichelaar en

Zijne Koninklijke Hoogheid Erfprins Carl Ferdinand

Zu Bentheim und Steinfurt. De openingshandeling

wordt muzikaal ondersteund door

scholieren van de Parkschool in Coevorden.

U bent van harte welkom bij de openingshandeling.

Na de openingshandeling gaat in

het Hof van Coevorden een programma voor

genodigden van start.

Publieksopening 14 mei

Tijdens de feestelijke publieksopening op

zaterdag 14 mei barst het centrum van

Coevorden van de activiteiten. Het wordt een

feest waarbij de inwoners van de gemeente

centraal staan. Op deze twee pagina’s vindt u

het programma.

Mega-ontbijt in binnenstad

9.00 – 10.00 uur

De Coevorder Handelsvereniging zorgt voor

een smakelijk begin van de dag. Zij organiseert

een mega-ontbijt in de winkelstraten

van Coevorden. Er staan zo’n 150 marktkramen

opgesteld waar u gratis kunt aanschuiven

voor verse jus d’orange en warme croissants.

Een aangename manier om wakker te

worden!

Kinderanimatie

9.00 – 16.00 uur

Ook voor kinderen wordt de publieksopening

van het Hof van Coevorden één groot feest. In

en om het gebouw is de hele dag kinderanimatie

aanwezig. Kinderen kunnen zich laten

schminken en er zijn (ballonnen)clowns.

Reuzenrad

9.00 – 16.00 uur

Wilt u het Hof van Coevorden vanuit de lucht

bewonderen? Dat kan! Op de markt staat een

reuzenrad. Vanaf 35 meter hoogte heeft u een

wijds uitzicht op alle activiteiten.

Stadswandelingen ToReCo

9.00 – 16.00 uur

Bent u geïnteresseerd in het rijke vestingverleden

van de stad Coevorden? Stichting Toeristisch

Recreatief Coevorden organiseert tijdens

de publieksopening stadswandelingen. De

wandelingen starten bij de marktkraam van

ToReCo om 10.30 en om 12.00 uur.

Radio Loco

10.00 – 15.00 uur

Radio Loco brengt de hele dag live verslag uit

van de publieksopening. Tijdens de uitzending

komen de verschillende programma-onderdelen

aan bod en zijn er interviews.

Publieksopening

10.00 uur

Om 10.00 uur is het zover. Dan openen burgemeester

Bert Bouwmeester en de miss- en minimiss

Ganzenhoedster de deuren van het

Hof van Coevorden voor het publiek. Hieraan

gaat een muzikaal spektakel vooraf dat u niet

mag missen. Zorg dat u om 10.00 uur op de

Markt bent.

Na de publieksopening heeft u tot 16.00 uur de

gelegenheid om het Hof van Coevorden van binnen

te bekijken. De gemeente, CQ Centrum voor

de Kunsten, ABN AMRO, Grand Café De Heeren

van Coevorden en Theater Hofpoort houden open

huis. Er zijn tal van activiteiten in het gebouw,

zoals optredens van CQ Centrum voor de Kunsten

op diverse plekken.

Hemmeltied

10.00 – 12.00 uur

Het programma Hemmeltied van Radio

Drenthe zendt van 10.00 tot 12.00 uur live

uit vanuit het centrum van Coevorden. In het

programma komen diverse openingsactiviteiten

aan bod.

Workshops CQ Centrum voor de Kunsten

10.00 – 12.00 uur

Heeft u altijd al eens in een koor willen

zingen? Dat kan. Bij CQ wordt ’s ochtends een

koor gevormd dat gaat optreden. ‘s Middags

zijn er workshops, zoals acrylverf schilderen

(13.45 – 16.15 uur). Ook zijn ’s middags

docenten aanwezig om informatie te geven.

Tijdscapsule

10.15 uur

Uw laatste kans om de tijdscapsule te zien

voordat hij over 50 jaar weer wordt geopend.

Tussen de Publiekshal en het Grand Café zit een

gat in de muur waarin de tijdscapsule komt.

De burgemeester en de miss en mini-miss

Ganzenhoedster plaatsen om 10.15 uur een

plaquette op de plek waar de tijdscapsule wordt

ingemetseld. De kist is gevuld door inwoners en

organisaties uit de gemeente Coevorden. Over

50 jaar krijgt een nieuwe generatie de gelegenheid

om te zien hoe wij nu leven.

Jeugdgemeenteraad

10.30 – 12.00 uur

Voordat de eerste Politieke Markt Coevorden in

het Hof van Coevorden wordt gehouden, bijt de

jeugdgemeenteraad het spits af. 27 Scholieren

uit 4 HAVO en 4 en 5 VWO van scholengemeenschap

De Nieuwe Veste gaan in de raadszaal

met elkaar in debat over verschillende onderwerpen.

Vier 6-VWO-leerlingen vervullen de

rollen van wethouders. Het is aan voorzitter

Bert Bouwmeester om de vurige debatten in

goede banen te leiden.

Optredens op de Markt

10.00 – 16.00 uur

De gemeente barst van het culturele talent. Er

is een keur aan culturele verenigingen, zoals

zanggroepen, toneelverenigingen en muziekkorpsen.

Aan hen wordt letterlijk en figuurlijk

een podium geboden op 14 mei. Verschillende

culturele verenigingen en groepen verzorgen

optredens op het podium op de Markt. Kom

onze lokale talenten bewonderen!

Markt ‘Magisch Coevorden!’

11.00 – 16.00 uur

Niet voor niets trekt de gemeente Coevorden

jaarlijks duizenden toeristen. Er is van alles te

zien en te beleven in onze gemeente. De ondernemers

die dit mogelijk maken, presenteren

zich op de Markt ‘Magisch Coevorden!’. Het gaat

om ondernemers op het gebied van recreatie,

toerisme, kunst, historie en streekproducten.

Geniet op de markt van al het moois dat onze

gemeente te bieden heeft.

Optredens CQ in theateren

danszaal

13.00 – 16.00 uur

In de theaterzaal spelen diverse ensembles

van CQ. Drie ensembles zijn samengesteld uit

leerlingen van CQ en Musikschule Niedergrafschaft

uit Uelsen, Duitsland. Dit in het kader van

grensoverschrijdende samenwerking.

In de danszaal verzorgen de dansklas, de theaterklas

en de musicalklas optredens waarna nog

enkele combo’s spelen.

Huwelijk

14.00 uur

Een bijzonder moment tijdens de publieksopening.

Robin Stam en Wendy Middeljans uit

Coevorden gaat als eerste stel trouwen in de

Tuinzaal in het Hof van Coevorden. De Tuinzaal

is vanaf de opening een officiële trouwlocatie.

Deze plechtigheid wordt mede mogelijk

gemaakt door: Drukkerij Edoprint, Annechiens

Boutique, Bloemengalerie Fleurke, Wolters

Juweliers, Grand Café De Heeren van Coevorden,

Dimmendaal mode voor de man, Kapsalon

Dariush, D.A. Drogisterij Santé en Kees Lieben

Fotografie. U kunt de huwelijksceremonie

volgen op een groot scherm in de publiekshal.

‘Kinderhuwelijken’

15.00 uur

Kinderhuwelijken? Dat kan toch helemaal niet

zult u denken? Dat klopt, maar de gemeente

maakt voor één dag een uitzondering. Een aantal

kinderen trouwt met elkaar op het podium

op de markt. Voor de grap natuurlijk! Bijzonder

is dat Mega Mindy van Plopsa Indoor Coevorden

getuige is. Ieder kind ontvangt een foto

van het ‘ja-moment’, Wolters Juweliers zorgt

voor ringen en Annechiens Boutique stelt voor

één paar de bruidskleding beschikbaar. Het

belooft een vrolijk spektakel te worden!

Parkeren

Gezien de verwachte drukte op 14

mei, verzoekt de gemeente bezoekers

om met het busvervoer, op de

fiets of lopend naar het centrum van

Coevorden te komen. Parkeren kan

op parkeerplaats De Pampert.

Busvervoer

Om ervoor te zorgen dat zo veel

mogelijk inwoners van de gemeente

Coevorden naar de publieksopening

komen, stelt Taxi Kikkert busvervoer

beschikbaar. U kunt hier gratis gebruik

van maken. Er zijn opstapplaatsen

bij de zeven Tourist-Infokantoren

in de gemeente.

De vertrektijden komen op de

website www.coevorden.nl/opening

te staan.

Informatie

Kijk op www.coevorden.nl/opening

voor meer informatie over alle

openingsactiviteiten. Tijdens de

publieksopening wordt op de website

www.coevorden.nl live verslag

gedaan.


10

Dat het dak een hoofdrol heeft bij

de realisatie van een bouwproject

en niet in letterlijke zin de sluitpost

wordt, is voor ons niet meer

dan logisch. De rol van het dak?

Dat kan: DNN Dakplan B.V. heeft

een aantrekkelijke vervanging

voor de traditionele dakrol: een

dak dat uit hoogwaardig kunststof

is vervaardigd. Dit dak kan

eenvoudig, snel en als één

geheel geplaatst worden. Kiest u

voor een betaalbare, onderhoudsvriendelijke,

esthetische, en

duurzame oplossing met een

jarenlange garantie, vraag het

aan de meesters!

Bel GRATIS de Dakinfolijn:

(0800) 0230999

24-uur bereikbaar

De rol van het dak...

D N N D a k p l a n b v

onderdeel van de DNN-Groep

Phileas Foggstraat 106

7825 AM Emmen

(T) 0591 - 302 621

(F) 0591 - 302 104

(E) dakplan@dnn.nl

(I) www.dnn.nl

Meesters op elk dak

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

Epaper:(www.bouwcenterkroon.nl)

Vestigingen: Hoogeveen

Meppel

Drachten

Emmen

www.bouwcenterkroon.nl

Schoon genoeg?

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

Fonville Schoonmaakbedrijven is een professionele,

mensgerichte dienstverleningsorganisatie, die zich

specifiek richt op schoonmaakonderhoud. Met een

zeer uitgebreid diensten- en productenpakket mag zij

vele gerenommeerde organisaties tot haar

opdrachtgevers rekenen.

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

Misschien schuilt het geheim hiervan wel in onze

aanpak, waarin klanttevredenheid en kwaliteit onze

voortdurende focus zijn. Fonville heeft ‘t beste voor

met haar mensen en haalt daarom ook

’t beste uit hen naar boven. Daardoor levert Fonville

topprestaties. Dat doen we vanaf 1972 samen.

Elke dag weer.

pp

samen. Elke dag weer.

Hoofdvestiging:

Trageldijk 13, Coevorden

Postbus 41

7740 AA Coevorden

Tel: 0524 - 51 20 53

www.fonville.nl

Ook vestigingen in

Nijmegen,

Valkenswaard

en Gorinchem.


Uw bezoek aan het Klantcontactcentrum

11

U heeft een product of dienst nodig van

de gemeente? Hieronder leest u op welke

manier we u kunnen helpen!

Klantcontactcentrum

Misschien wel de meest vertrouwde manier

voor contact met de gemeente is een bezoek

aan onze balie. U kunt er diverse producten en

diensten aanvragen en meer informatie verkrijgen.

De publieksbalies zijn gevestigd in het

klantcontactcentrum in het Hof van Coevorden,

Kasteel 1 in Coevorden. U kunt er terecht tijdens

onze openingstijden.

Wat moet u meenemen?

Als u ons bezoekt dan komt u vaak met een

specifieke vraag of voor een bepaald product.

Om u goed en snel te kunnen helpen, heeft de

medewerker bepaalde gegevens nodig. Ook

heeft u voor het aanvragen van veel producten

verschillende zaken nodig, zoals bepaalde documenten

of een pasfoto. Het is belangrijk dat

u, voordat u naar ons toe komt, informeert wat

u het beste kunt meenemen. Dit kan door ons

te bellen, te mailen, te schrijven of door op onze

website te kijken. Al deze manieren worden op

deze pagina toegelicht.

Wist u dat…

het doorgeven van uw verhuizing,

het aanvragen van een uittreksel, het

indienen van een bezwaarschrift of

klacht heel gemakkelijk via internet

kan? En dat u heel eenvoudig op onze

startpagina www.coevorden.nl kunt

zoeken? Als u, bijvoorbeeld, het woord

‘‘uittreksel’’ intypt, krijgt u direct een

overzicht van al onze uittreksels. Bij

een klik op de eerste treffer staat alles

keurig voor u op een rijtje!

Kunt u iets niet vinden op onze

website? Bel of mail ons. We helpen

u graag. Bovendien kunnen we

ervoor zorgen dat informatie beter

vindbaar is.

Telefoon

De gemeente is van maandag t/m donderdag

telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

Op vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur. U hoeft voor

al uw vragen maar één telefoonnummer te

onthouden: 14 0524. U spreekt ‘Coevorden’ in en

wordt doorverbonden met het Klantcontactcentrum

van de gemeente Coevorden waar u verder

wordt geholpen.

E-mail

Onze gemeente heeft één gezamenlijk mailadres.

Alle mail die u hierheen stuurt, wordt

bekeken en naar de juiste afdeling gestuurd.

Heeft u een vraag aan ons of een opmerking

voor ons? Stuur het naar info@coevorden.nl

Internet

Wilt u iets weten over onze gemeente of heeft

u een product of dienst nodig? Kijk dan eens op

de website www.coevorden.nl. Veel producten

en diensten van de gemeente zijn digitaal

beschikbaar. U kunt ze online met uw DigiD

aanvragen en afhandelen en hoeft daarvoor

niet naar het gemeentehuis.

Kijk op www.coevorden.nl/producten om

erachter te komen of dat geldt voor het product

dat u nodig heeft. Op de website vindt u ook

nieuws en achtergrondinformatie over onze

gemeente, zoals over het bestuur en de organisatie.

Post

Voor formele zaken en aanvragen is de post nog

steeds een veelgebruikt middel. Ondanks dat

u veel aanvragen rechtstreeks via onze website

kunt doen, blijft het aanvraagformulier per post

populair.

Als u contact met ons wilt per post dan kan dat

via dit adres:

Gemeente Coevorden

Postbus 2

7740 AA Coevorden

Openingstijden Klantcontactcentrum

Maandag: 08.30 tot 12.00 uur

Dinsdag: 08.30 tot 12.00 uur

Woensdag: 08.30 tot 16.00 uur

Donderdag: 08.30 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 19.30 uur

Vrijdag: 08.30 tot 12.00 uur


12

Hofpoort: theatervoorstellingen om de hoek

peilen bij de lokale bevolking wat zij graag in

het theater zou willen zien.’

Initiatieven op het gebied van cultuur en podiumkunsten

liepen jarenlang in Coevorden

uit op teleurstellingen. 'Met de opening van

Hofpoort hopen wij dat daar een einde aan

komt’, zegt secretaris Wouter Bessels namens

het bestuur van de stichting Cultuurpodium

Coevorden. ‘Jarenlang werd gezegd dat een

theater of cultuurpodium niet zou werken of

slagen. Nu is het, juist in een periode waarin

kunst en cultuur onder druk staan, tijd voor

een nieuw hoofdstuk. Wij blijven openstaan

voor ideeën uit de bevolking van de gehele

gemeente. Het is belangrijk dat wat er in het

theater plaatsvindt, datgene is wat het publiek

wil zien.’

CQ centrum voor de kunsten opent deuren

13

Met de opening van het Hof van Coevorden gaat

voor cultuurminnend Coevorden een wens in

vervulling. Eindelijk heeft de stad een eigen theater.

Vanaf 14 mei worden in Theater Hofpoort

wekelijks culturele voorstellingen gehouden. Op

13 mei 2011 bijt Ali B het spits af met een leesvoorstelling.

Al sinds de tijd dat Peter Snijders wethouder van

Cultuur was, werd gesproken over een ruimte in

het nieuwe gemeentehuis, waarin zowel raadsen

commissievergaderingen zouden worden gehouden,

alsmede culturele activiteiten.

Coördinator Saskia Eisen: ‘In de loop van 2010

lag dat idee weer op tafel en werd ik samen met

Marieke Meijerink aangesteld als kwartiermaker.

Onze taken waren om een organisatie op te zetten,

maar ook –en niet minder belangrijk- te

De theaterkrant van Theater Hofpoort wordt

binnenkort huis-aan-huis verspreid in de gemeente

Coevorden.

Het programma is ook te bekijken op de website

www.theaterhofpoort.nl

Met trots presenteren wij u De Heeren van Coevorden,

het nieuwe Grand Café en tevens het bedrijfsrestaurant

in het prachtig nieuwbouwpand

van de Gemeente Coevorden. Wij zijn onderdeel

van Catering & Partyservice J. van ’t Hooge uit

Hoogeveen, dat in de afgelopen 35 jaar een grote

speler op de cateringmarkt is geworden.

Genieten in Grand Café De Heeren van Coevorden

Vanuit de restaurantbusiness is de hoofdvestiging

zich gaan specialiseren in contract- en partycatering.

Daarnaast exploiteren we sinds 2001 het

Theatercafé in Theater en Congrescentrum de

Tamboer in Hoogeveen. Op dit moment wordt

er dagelijks voor ca. 900 personen een gezonde

en gevarieerde lunch op locatie verzorgd. Dit

wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van

65 professionele en gastvrije medewerkers op

het gebied van logistiek, keuken, bediening en

kantoor.

Na een prettige samenwerking met de gemeente

Coevorden tijdens de bouw is het ontwerp voor

het Grand Café tot leven gekomen. Onze deuren

zijn geopend en wij nodigen u uit om uw zintuigen

te prikkelen: Proef, Ruik, Zie, Hoor en Voel

onze producten en sfeer.

U bent van harte welkom voor een ambachtelijk

gezette kop koffie of thee met zoete lekkernijen.

De lunch is een cadeautje en het diner onvergetelijk,

wij hebben een uitgebreide kaart met mooie

(streek)gerechten. Speciaal voor de fijnproevers is

er een fijne selectie bieren en wijnen, deze is ook

perfect te combineren met onze borrelkaart.

In de zomer is het heerlijk vertoeven in het zonnetje

op het terras! Kom langs en geniet.

Letterlijk worden de deuren geopend wanneer

CQ haar intrek neemt in het nieuwe pand, als

onderdeel van het Hof van Coevorden. Het prachtige

gebouw met ruime en lichte lokalen, biedt

CQ optimale werkomstandigheden en nodigt

cursisten uit tot veel creativiteit.

CQ biedt lessen en cursussen aan op het gebied

van muziek, dans, musical, theater en beeldend.

Figuurlijk worden er nieuwe deuren geopend voor

beeldend, waaronder ook keramiek, fotografie en

multimedia behoren.

Publieksopening

Op 14 mei is CQ geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Op 28 maart is het nieuwe kantoor van ABN

AMRO in het Hof van Coevorden geopend.

Deze bevindt zich in hetzelfde pand als het

gemeentehuis.

Ruud Jalving, kantoordirecteur Emmen, en

plaatsvervangend directeur van Klazienaveen

Iedereen kan rondkijken, deelnemen aan een

workshop of genieten van doorlopende presentaties

door leerlingen en docenten van CQ. Bij de

presentaties zijn ook groepen afkomstig uit Uelsen

(Duitsland) die een uitwisselingsprogramma doen

met CQ.

In een koorworkshop o.l.v. manager en koordirigent

Rineke Marwitz wordt een speciaal voor

deze gelegenheid geschreven lied ingestudeerd

en direct uitgevoerd, live in Hemmeltied van RTV

Drenthe! Deze workshop staat open voor iedereen

die het leuk vindt te zingen in een grote groep.

Ervaring is niet noodzakelijk!

en Coevorden licht toe: ‘Wij zijn erg verheugd

over het feit dat wij een plek krijgen in dit multifunctionele

complex. Dit past in onze optiek

perfect bij ‘de Bank Anno Nu’ die de klant meer

centraal stelt. We kijken ernaar uit om onze

klanten hier persoonlijk te ontvangen.’

Workshops in mei-juni-juli

In de periode vanaf de opening op 14 mei tot aan

de start van de zomervakantie op 15 juli biedt CQ

een heel gevarieerd workshopprogramma aan. De

bevolking van de gemeente Coevorden wordt de

kans geboden om op laagdrempelige wijze kennis

te maken met ons hele aanbod.

Kijk op www.cqcentrumvoordekunsten.nl

Kom kijken bij CQ! De nieuwe brochure ligt voor u

klaar en u kunt zich meteen inschrijven voor een

cursus in het nieuwe seizoen.

www.cqcentrumvoordekunsten.nl

Nieuwe voorzieningen

Sinds mei 2009 hield ABN AMRO kantoor

in een noodvoorziening. ‘Dat is nu voorbij.

We hebben voortaan een prachtige ruimte

om onze klanten op een goede manier

te ontvangen’, vertelt Ruud Jalving. Het

Kleur en tekenwedstrijd CQ

CQ organiseert een tekenwedstrijd,

waarmee muzikale prijzen zijn te verdienen!

Voor kinderen van groep 3-4-5

is een mooie kleurplaat gemaakt over

het Hof van Coevorden. Kinderen uit

groep 6-7-8 kunnen zelf een tekening

maken over wat zij leuk aan kunst

vinden.

Zie www.cqcentrumvoordekunsten.nl

ABN AMRO

verheugd met nieuw kantoor

kantoor is dan ook erg mooi: het heeft ruime

spreekkamers waar adviseurs hun gesprekken

voeren met klanten, zowel bedrijven

als particulieren. Ook zijn er twee meer

comfortabele plekken met computers voor

internetbankieren, en twee geldautomaten:

één binnen voor opname én storting, en één

buiten voor geldopname. Daarnaast zijn er

een muntinname-automaat en een uitgifteautomaat,

die gerold muntgeld levert voor

winkeliers.

Snelle, goede service

‘ABN AMRO is nu weer helemaal terug in de

markt’, aldus Martin Kok, adviseur Vermogen

en Hypotheken van Coevorden en Klazienaveen.

‘We kunnen alles zelf doen. We

hebben goed opgeleide mensen bij ons op

kantoor, onder andere om hypotheek-advies

te geven. En het mooie is: we kunnen alles

binnen enkele dagen regelen. Schakelen

met regiokantoren of hoofdkantoor is in veel

minder gevallen nodig.’

Bezoek op zaterdag 14 mei

het Open Huis van ABN AMRO.


14

Vepa feliciteert de Gemeente Coevorden met de realisatie en inrichting van het Hof van Coevorden.

vepa.nl

stoelen | tafels | werkplekken | bureaustoelen | opbergen | wandsystemen | lounge + wachten | halbanken | barkrukken | management | specials

ECONOMISCHE GROEI COMBINEREN

MET DUURZAAMHEID?

Cofely maakt ’t waar.

Kunnen groeien, een hoog rendement halen en werken aan duurzaamheid

tegelijkertijd? De oplossingen van Cofely maken het waar. Technologie gaat de

komende tijd een beslissende rol spelen bij het realiseren van duurzame

oplossingen voor mens en milieu. De door ons ontwikkelde technologieën voor de

industrie, infrastructuur en utiliteitsmarkt brengen ecologie en economie met elkaar

in evenwicht. Centraal daarbij staan een zuiniger gebruik van hulpbronnen,

een energiezuinig binnenklimaat en een optimale benutting van technische

installaties. We blijven daarin een voortrekkersrol spelen. En maken daarbij ook

gebruik van de innovatieve kracht van ons moederbedrijf GDF SUEZ, één van de

grootste energieleveranciers ter wereld. Wilt u weten wat onze oplossingen voor u

kunnen betekenen? Kijk op www.cofely.nl voor meer informatie, praktijkvoorbeelden

en de mogelijkheid om een persoonlijke afspraak te maken.

ver vooruit in duurzame technologie


15

Strukton Bouw en RAU architecten

danken burgers en bestuurders van de gemeente Coevorden

voor het wederzijdse respect, het vertrouwen en de prettige samenwerking.

Wij wensen allen een goede toekomst in het huis van de bevolking,

Hof van Coevorden.

fotografie: Kees Lieben

Sepawand

verandert met u meeUnieke binnenwanden

Maximale ontwerpvrijheid

Flexibele indeling

Snelle montagetijd

Hoogwaardig materiaalgebruik

Duurzaam

WWW.SEPAWAND.NL

Sepawand feliciteert de gemeente Coevorden

en haar inwoners met het Hof van Coevorden

Sepawand B.V. Nijverheidsweg 23 7442 CH Nijverdal Telefoon: (0548) 63 63 00 Fax: (0548) 61 72 25

UITKNIPBON

- Inwoners van de gemeente Coevorden betalen ter gelegenheid van de opening van het nieuwe

gemeentehuis nu geen € 79, maar € 49,- voor een Plopsa-FunCard (= jaarabonnement).

- Met de FunCard geniet je 1 jaar lang van alle araces, evenementen en shows

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

met o.a. Mega Mindy, K3 en Kabouter Plop in alle Plopsa-parken. Maar dat is nog niet alles!


• Gras parkeren • 10% korng in alle Plopsa Winkels • Gras PlopsaFUN magazine

• 50% korng op de entreeprijs bij diverse arace- en dierenparken: Toverland Sevenum,

Koningin Juliana Toren, Diergaarde Blijdorp, Dierenpark Emmen, Movie Park Germany…

en nog veel meer andere voordelen.

Kijk voor de gedetailleerde voorwaarden op www.plopsa.nl.

Deze korng is exclusief verkrijgbaar met deze volledig ingevulde bon.

Kinderen >85cm en


16

Bewoners van de gemeente Coevorden

gefeliciteerd

met het nieuwe gemeentehuis!

Abeln Groep B.V.

Twente Poort Oost 25A

7600 AJ Almelo

Tel. 0546-818269

Forbo Flooring B.V.

Industrieweg 12

1566 JP Assendelft

Tel. 075-6477477

Forbo Flooring B.V.

De Holwert 12

7741 KC Coevorden

Tel. 0524-596868

More magazines by this user
Similar magazines