4e begrotingswijziging 2010 2e Bestuursrapportage

coevorden.nl
  • No tags were found...

4e begrotingswijziging 2010 2e Bestuursrapportage

Raadsvergadering: 21 december 2010

Begrotingswijziging

Onderwerp: tweede bestuursrapportage Jaar 2010

Nummer 4

exploitatie

Rekening - Nieuwe Raming mutatie mutatie mutatie opmerkingen

nummer O m s c h r i j v i n g Verhoging Verlaging 2010 2011 2012 2013

lasten

programma 1 Wonen 506.100 20.277.351

programma 4 Openbare ruimte en milieu 160.000 15.891.700

programma 5 Voorzieningen 56.500 5.444.166 22.000 22.000 22.000

programma 6 Maatschappelijke zaken 70.000 12.155.946

programma 7 Economische aangelegenheden 348.465 31.992.539

programma 8 Burger en bestuur 140.000 4.609.100

Financiering en algemene dekkingsmiddelen 1.500 2.284.117

1.051.065 231.500

baten

programma 1 Wonen 650.000 15.124.400

programma 2 Centrum 500.000 627.000

programma 3 Mobiliteit en bereikbaarheid 387.500 583.500

programma 5 Voorzieningen 10.000 209.400 -70.000 -70.000 -70.000

programma 6 Maatschappelijke zaken 41.206 2.030.206

programma 7 Economische aangelegenheden 427.130 19.858.404

Financiering en algemene dekkingsmiddelen 1.196.271 3.723.097

2.015.836 1.196.271

Overlopende budgetten

lasten

6005000 Bestemmingsplannen/structuurvisie 245.000 51.845

6135000 Mobilteitsplan 50.000 0

5330500 Vervangingsinvesteringen (polo) 15.000 0

5330505 Vervangingsinvesteringen (schaftwagen) 11.000 0

6990000 Toevoeging algemene reserve 321.000 -25.000


Het betreft de begrotingswijziging die behoort bij de tweede bestuursrapportage 2010


Begrotingswijziging

Begrotingswijziging Jaar 2010

Raadsvergadering: 21 december 2010 Nummer 4

Onderwerp: tweede bestuursrapportage

besluit

Begrotingswijziging 2010 nummer 4

vast te stellen

H a n d t e k e n i n g

Burgemeester;

B.J. Bouwmeester

Griffier;

B. Kunnen

More magazines by this user
Similar magazines