Tramlijn 19

leidschendam.voorburg.nl
  • No tags were found...

Tramlijn 19 - Gemeente Leidschendam-Voorburg

Tramlijn 19

Hoogwaardige verbinding door

snelheid, comfort en veiligheid

verkeer en vervoer


Tramlijn 19 gaat Leidschendam-Voorburg, de nieuwe wijken Leidschenveen en Ypenburg, Rijswijk (Vrijenban) en Delft

(TU-gebied) met elkaar verbinden. De nieuwe tramlijn is 15 kilometer lang en krijgt ongeveer 25 haltes. De nieuwe

tramlijn verbindt niet alleen de genoemde bestemmingen maar gaat ook een belangrijke rol vervullen in het vervoer van

en naar de RandstadRail-halte Leidschenveen en het station Den Haag - Ypenburg. Naar verwachting wordt tramlijn

19 eind december 2007 in gebruik genomen.

Als de tramlijn eenmaal volledig is ‘ingeburgerd’ zullen er naar verwachting dagelijks

zo’n 16.000 reizigers instappen. We noemen deze tramlijn een hoogwaardige verbinding

door de grotendeels vrije baan die de tram volgt. Hierdoor kan een hoge gemiddelde

snelheid en een hoog comfort worden bereikt. Bij een nieuwe tramlijn hoort ook een

nieuwe route. Daarom vindt u hieronder per gebied alvast de route in een notendop.

Leidschendam-Voorburg/Leidschenveen

De route begint bij St. Antoniushove. Tramlijn

19 zal vervolgens door het winkelcentrum

Leidsenhage gaan rijden. De tram takt af bij

de bestaande halte van tramlijn 2 en 6 en

gaat dan linksaf over de Weigelia. Deze straat

wordt aangepast voor gebruik door tram,

voetgangers, fietsers en de toeleveranciers

van het winkelcentrum. Bij het parkeerdek

nabij Albert Heijn gaat de tram rechtsaf de

Noordsingel op. Op de kruising met de rijksweg

14 gaat tramlijn 19 linksaf en rijdt dan

de eigen buis van de Sijtwendetunnel in.

Op tweederde van de tunnel komt een halte:

Oosteinde. De tram rijdt vervolgens onder de

Vliet door naar de A4, waar een nieuw tramfietsviaduct

zorgt voor de verbinding met

Leidschenveen. In het hart van Leidschenveen

krijgt de tram onder andere een halte bij het

nieuwe station waar ook RandstadRail gaat

rijden. Onder de A12 en de spoorlijn van Den

Haag naar Utrecht is een tunnel gebouwd voor

zowel de tram, auto’s, fietsers en voetgangers.

Hier rijdt de tram Ypenburg binnen. Boven deze

tunnel ligt het Station Den Haag - Ypenburg.

Ypenburg/Rijswijk

Op de Landingslaan in Ypenburg rijdt de tram

over dezelfde rails als tramlijn 15. Vanaf het

centrumgebied rijdt tramlijn 19 over een

nieuw aan te leggen baan. Vanuit Ypenburg

kruist tramlijn 19 de A13 over een viaduct

voor tram, voetgangers en fietsers. De tram

rijdt dan langs de Vrijenbanselaan en sluit

aan op lijn 1. De haltes Vrijenbanselaan en

Brasserskade worden samengevoegd zodat een

grote en veilige halte ontstaat die rekening houdt

met de grote aantallen reizigers op deze plaats.

01. Tracé tussen Leidschenveen en

Leidschendam-Voorburg (Overgoo)

02. Landingslaan in Ypenburg, straks voor

zowel tramlijn 15 als tramlijn 19

03. Ingang Sijtwendetunnel

04. Halte Oosteinde in de Sijtwendetunnel


05. Viaduct over de A13

06. Onderdoorgang A12

Delft

Tramlijn 19 rijdt vanaf de Vrijenbanselaan over het tracé van lijn 1 Delft in. Voorbij het

station van Delft takt tramlijn 19 naar links af en rijdt dan via het nieuwe winkelcentrum

Zuidpoort en de Sebastiaansbrug naar het TU-gebied. Via de nieuwe campus van de TU

gaat de tram vervolgens naar het gebied ten zuiden van de Kruithuisweg, waar een nieuwe

kantoorlocatie wordt ontwikkeld. Hier, in het hart van “Technopolis”, krijgt tramlijn 19

een keerlus met een halte.

Bijzondere route

Tramlijn 19 is een hoogwaardige verbinding door de grotendeels vrije baan die de tram

volgt, waardoor een hoge gemiddelde snelheid en een hoog comfort kan worden bereikt.

Maar de nieuwe verbinding is ook bijzonder omdat de lijn als een schil om Den Haag ligt

en veel wegen en NS sporen kruist. Alle kruisingen met de sporen en rijkswegen worden

ongelijkvloers uitgevoerd voor een vlotte doorstroming en maximale veiligheid. In totaal

worden er voor deze tramlijn zeven tunnels en viaducten gebouwd (zogenaamde kunstwerken).

Om kosten te besparen en niet onnodig beslag te leggen op de schaarse ruimte,

is er gekozen voor zoveel mogelijk combinaties van functies: tram met langzaam verkeer

(fiets, voetgangers), tram met autoverkeer of beide.


07.

08.

Belangrijke lijn

De lijn vormt een belangrijke ontsluiting van

Leidschendam-Voorburg, de nieuwe wijken

Leidschenveen en Ypenburg, Rijswijk en Delft.

Een deel van de fiets- en voetgangerspaden en

de ontsluiting voor wegverkeer van de wijken

is gecombineerd in de voor tramlijn 19 te

bouwen kunstwerken.

11.

12.

09.

Meer informatie

Voor meer vragen over de aanleg van

tramlijn 19 kunt u contact opnemen met

bureau Communicatie van het Stadsgewest

Haaglanden, telefoon 070 7501 526

of kijk op www.haaglanden.nl.

13.

10.

07. Viaduct over de A13

08. Ypenburg

09. Onderdoorgang A12

10. Stationsondergang

in Leidschenveen

11. Zuidpoort in Delft

12. Onderdoorgang A12

13. Vrijenbanselaan

in Rijswijk

1996: start bouw Sijtwendetunnel, met

een aparte buis voor Hoogwaardig

Openbaar Vervoer

2001: viaduct over de A13 wordt opgeleverd

2002: start bouw stationsonderdoorgang

Leidschenveen

2003: start bouw onderdoorgang onder de

A12 en het spoor Den Haag-Utrecht

2004: besluit van het algemeen bestuur

van het Stadsgewest Haaglanden

om lijn 19 als tram uit te voeren

2004: start van de bouw van het gecombineerde

fiets/tramviaduct over de A4

2005: oplevering van de stationsonderdoorgang

Leidschenveen

2006: oplevering onderdoorgang A12/spoor

en fiets/tramviaduct over de A4

2006: start aanleg sporen

2007: oplevering van de sporen en proefrijden

2007: december, start exploitatie tramlijn 19

Colofon

Dit is een uitgave van

Stadsgewest Haaglanden

Postbus 66

2501 CB Den Haag

T 070 7501 500

E informatie@haaglanden.nl

I www.haaglanden.nl

Productie

Bureau Communicatie,

Stadsgewest Haaglanden

Vormgeving en druk

Van Toethen en Blaesen

Fotografie

Gerrit Serné

Oplage

5.000 exemplaren

Uitgave

Maart 2006

More magazines by this user
Similar magazines