Verseon Bij het registreren van documenten geef je al aan of het ...

leidschendam.voorburg.nl
  • No tags were found...

Verseon Bij het registreren van documenten geef je al aan of het ...

Verseon

Bij het registreren van documenten geef je al aan of het document bestemd is voor de Raad.

Het is belangrijk dat onderwerpen goed omschreven worden in Verseon. Alle medewerkers

die in Verseon een raadsbrief, raadsbesluit of een raadsvoorstel maken, moeten vanaf nu bij

het registreren van Bestuurlijke Behandelvoorstellen (BBV) letten op de volgende

Aandachtspunten:

1. Geef het stuk een duidelijke omschrijving mee bij het veld “Onderwerp raadsvoorstel”

of het veld “Onderwerp Raadsbesluit”.

2. Bij het registreren van documenten geef je al aan of het document bestemd is voor

de raad.

3. In het BBV geef je bij het Raadsvoorstel of de Raadsbrief aan welke documenten aan

de gemeenteraad aangeboden moeten worden.

4. Geef ook deze bijlagen(n) een duidelijke naam, die anders is dan het stuk zelf. En

dan niet volstaan met zoiets als: “Bijlage 1”. Maar bijvoorbeeld”: “Bijlage 1 bij

raadsvoorstel (onderwerp noemen).

5. Let op wanneer documenten niet compleet zijn in Verseon of waarbij het onderwerp

niet goed omschreven staat, worden teruggestuurd naar Agendering. De steller krijgt

3 dagen de tijd om het stuk weer goed aan te leveren. Mocht het stuk niet op tijd

binnen zijn wordt het voorstel ook niet op de agenda geplaatst van de commissie- of

raadsvergadering.


In het BBV geef je bij de Raadsbrief of het Raadsvoorstel aan welke documenten, aan de

gemeenteraad aangeboden moeten worden.

More magazines by this user
Similar magazines