Ooghoogte impressie nieuwbouw RCwest vanaf de Gruttolaan

leidschendam.voorburg.nl
  • No tags were found...

Panelen Inloopavond 17 september 2013 (PDF - 2 MB) - Gemeente ...

Ooghoogte impressie nieuwbouw RCwest vanaf de Gruttolaan


Vogelvlucht impressie nieuwbouw RCwest vanuit het oosten


GRUTTOLAAN

VOETGANGERS VOETGANGERS

TRAMHALTE

BURGEMEESTER BANNINGLAAN

24,7 m 10,1 m

VOETGANGERS

VOETGANGERS

FIETSERS

GRUTTOLAAN

GRUTTOLAAN

VOETGANGERS VOETGANGERS

TRAMHALTE

BURGEMEESTER BANNINGLAAN

GRUTTOLAAN

VOETGANGERS VOETGANGERS

TRAMHALTE

BURGEMEESTER BANNINGLAAN

24,7 m 10,1 m

VOETGANGERS

24,7 m 10,1 m

VOETGANGERS

VOETGANGERS

FIETSERS

24,7 m 10,1 m

VOETGANGERS

FIETSERS

GRUTTOLAAN

VOETGANGERS VOETGANGERS

TRAMHALTE

BURGEMEESTER BANNINGLAAN

VOETGA

GR

Planning en situatie nieuwbouw RCwest

Patrijslaan

12,8 m

n

rsoneel

aan patrijslaan

PARKEREN P

Burg. Banninglaan

TRAMBAAN

+ ASF zw

UITRIT

12,8 m

25,9 m 16,4 m

OLIETANK

NSA

9,8 m

INRIT PARKEREN

INRIT/UITRIT FIETSENSTALLING

TAXI'S

AANVALSROUTE

BRANDWEER

54 81 82

1 28 29

nten per brancard/bed

ulancehal zkh)

Heuvelweg

LEGENDA

GASOPSLAG

227

232

137 139

4,7 m

15 MIVA PARKEERPLAATSEN

personeel

patienten (algemeen)

patienten (bed)

patienten (taxi)

patienten (MiVa)

144

144 226

143

136

140

121

VOETGANGERS

8,9 m

5,7 m

KISS & RIDE

UITRIT

56 EXTRA PLAATSEN

20,4 m

Burg. Banninglaan

N

Gruttolaan

122

107

6,5 m

Heuvelweg

Patrijslaan

parkeren personeel

parkeerplaats aan patrijslaan

PARKEREN PERSONEEL MCH (232 STUKS)

54 81 82 106

54 81 82 106

140

1 28 29 53

Taxistandplaatsen

(langsparkeren langs

Gruttolaan)

[ 6 pp ]

parkeren patienten kliniek

sectie:

parkeergarage onder MiVa parkeerplaatsen

kliniek

(langsparkeren langs

Gruttolaan)

[ 4 pp ]

TRAMBAAN

+ ASF zw

INRIT PARKEREN

INRIT/UITRIT FIETSENSTALLING

kadastrale aanduiding:

gemeente: VEUR

B

perceel: 9432

perceelgrootte (wijz. gebied):

- 3237 m2 (ca 89x36,5m)

bebouwd oppervlak (m2 / %):

- 2226 m2 / 69%

Kiss&Ride patienten

(voorrijdlus aan

Gruttolaan) patienten per

voorlopig

brancard/bed

[ 2 pp ] (ambulancehal de jong gortemaker algra zkh)

looproute

TAXI'S

AANVALSROUTE

BRANDWEER

route verkeer

227

232

15 MIVA PARKEERPLAATSEN

144 226

136

121

158.004

RCwest

Medisch Centrum Haaglanden

Leidschendam

Schaal

Datum

KISS & RIDE

56 EXTRA PLAATSEN

parkeren patienten

parkeergarage onder

VOETGANGERS

1:1000

Formaat A3

Gewijzigd

situatie nieuw (overzicht)

SI.XX.11

122

107

Heuvelweg

12-07-2013

OV

Heuvelweg

LEGENDA

Patrijslaan

12,8 m

25,9 m 16,4 m

OLIETANK

NSA

9,8 m

parkeren personeel

parkeerplaats aan patrijslaan

PARKEREN PERSONEEL MCH (232 STUKS)

1 28 29 53

UITRIT

137 139

GASOPSLAG

4,7 m

patienten per brancard/bed

(ambulancehal zkh)

personeel

patienten (algemeen)

AANVALSROUTE

BRANDWEER

Heuvelweg

LEGENDA

patienten (bed)

patienten (taxi)

patienten (MiVa)

227

232

143

56 EXTRA PLAATSEN

8,9 m

5,7 m

20,4 m

N

Gruttolaan

6,5 m

Taxistandplaatsen

(langsparkeren Gruttolaan) langs

Gruttolaan) [ 6 pp ]

[ 6 pp ]

MiVa parkeerplaatsen

Gruttolaan)

(langsparkeren [ 4 pp langs ]

Gruttolaan)

[ 4 pp ]

Kiss&Ride [ 2 patienten pp ]

(voorrijdlus aan

Gruttolaan)

[ 2 pp ]

looproute

PARKEREN PERSONEEL MCH (232 STUKS)

route verkeer

kadastrale aanduiding:

gemeente: VEUR

sectie: B

perceel: 9432

TRAMBAAN

+ ASF zw

perceelgrootte - 2226 (wijz. m2 / 69% gebied):

- 3237 m2 (ca 89x36,5m)

bebouwd oppervlak (m2 / %):

- 2226 m2 / 69%

158.004

RCwest

Schaal

Datum

UITRIT

de jong gortemaker algra

Medisch Centrum Haaglanden

Leidschendam

1:1000

Formaat A3

Gewijzigd

situatie nieuw (overzicht)

SI.XX.11

INRIT PARKEREN

INRIT/UITRIT FIETSENSTALLING

12-07-2013

TAXI'S

AANVALSROUTE

BRANDWEER

227

232

15 MIVA PARKEERPLAATSEN

144 226

136

121

VOETGANGERS

KISS & RIDE

OLIETANK

NSA

56 EXTRA PLAATSEN

54 81 82 106

1 28 29 53

GASOPSLAG

122

107

Heuvelweg

144 226

136

121

personeel

12,8 m

25,9 m 16,4 m

OLIETANK

NSA

122

107

9,8 m

137 139

GASOPSLAG

4,7 m

patienten (algemeen)

patienten (bed)

patienten (taxi)

patienten (MiVa)

143

140

8,9 m

5,7 m

20,4 m

N

Gruttolaan

6,5 m

Burg. Banninglaan

Taxistandplaatsen

(langsparkeren langs

MiVa parkeerplaatsen

(langsparkeren langs

Kiss&Ride patienten

(voorrijdlus aan

Gruttolaan)

looproute

route verkeer

parkeren patienten

parkeergarage onder

kliniek

kadastrale aanduiding:

gemeente: VEUR

sectie: B

perceel: 9432

perceelgrootte (wijz. gebied):

- 3237 m2 (ca 89x36,5m)

bebouwd oppervlak (m2 / %):

158.004

de jong gortemaker algra

RCwest

Medisch Centrum voorlopig Haaglanden

Leidschendam

Schaal 1:1000 Formaat A3

Datum 12-07-2013 OV

Gewijzigd

situatie nieuw (overzicht)

SI.XX.11

voorlopig

OV

12,8 m

25,9 m 16,4 m

9,8 m

bouwgebied

137 139

4,7 m

parkeren personeel

parkeerplaats aan patrijslaan

PARKEREN PERSONEEL MCH (232 STUKS)

54 81 82 106

1 28 29 53

143

140

8,9 m

patienten per brancard/bed

(ambulancehal zkh)

5,7 m

20,4 m

6,5 m

25,9 m 16,4 m

OLIETANK

NSA

9,8 m

137 139

4,7 m 8,9 m

6,5 m

20,4 m

5,7 m

indiening vergunningaanvraag

Heuvelweg

LEGENDA

patienten (bed)

patienten (taxi)

patienten (MiVa)

GASOPSLAG

LEGENDA (situatie tijdens bouw)

definitieve logistieke ingang

tijdelijke logistieke ingang

(tijdens bouw)

bouwplaats verkeersstroom

143

140

Gruttolaan

Planning nieuwbouw RCwest

- september 2013

vergunning ter inzage

- december 2013

Taxistandplaatsen

(langsparkeren langs

Gruttolaan)

[ 6 pp ]

MiVa parkeerplaatsen

(langsparkeren langs

Gruttolaan)

[ 4 pp ]

Kiss&Ride patienten

(voorrijdlus aan

Gruttolaan)

[ 2 pp ]

looproute

route verkeer

kadastrale aanduiding:

gemeente: VEUR

sectie: B

perceel: 9432

perceelgrootte (wijz. gebied):

- 3237 m2 (ca 89x36,5m)

sloop zusterhuis en kap/bijsnoeien bomen

- januari 2014

geplande verlening vergunning

- mei 2014

start bouw - bouwrijp maken

N

- juni 2014

bouwfase personeel - ruwbouw

- augustus patienten (algemeen) 2014

bouwfase - afbouw

- juni 2015

oplevering nieuwbouw

- jan 2016

bebouwd oppervlak (m2 / %):

- 2226 m2 / 69%

158.004

de jong gortemaker algra

RCwest

Medisch Centrum Haaglanden

Leidschendam

Schaal 1:1000 Formaat A3

Datum 12-07-2013

Gewijzigd

situatie nieuw (overzicht)

SI.XX.11

voorlopig

OV

12,8 m

LEGENDA (situatie tijdens bouw)

logistiek plein

AANVALSROUTE

BRANDWEER

227

232

144 226

136

121

PARKEREN PERSONEEL MCH (232 STUKS) 56 EXTRA PLAATSEN

122

107

54 81 82 106

1 28 29 53

12,8 m

25,9 m 16,4 m

OLIETANK

NSA

9,8 m

bouwgebied

137 139

GASOPSLAG

4,7 m

143

140

8,9 m

5,7 m

20,4 m

TAXI'S

6,5 m

15 MIVA PARKEERPLAATSEN

definitieve logistieke ingang

tijdelijke logistieke ingang

(tijdens bouw)

bouwplaats verkeersstroom

KISS & RIDE

24,7 m

kadastrale aanduiding:

gemeente: VEUR

sectie: B

perceel: 9432

perceelgrootte (wijz. gebied):

- 3237 m2 (ca 89x36,5m)

bebouwd oppervlak (m2 / %):

- 2226 m2 / 69%


RCwest en stralingveiligheid

Elektromagnetische straling

Lineaire versneller

Radiotherapie

PAGE

4

• Toedienen van ioniserende straling aan

patiënten om tumorcellen uit te

schakelen

• Door schade aan DNA van tumorcellen

stoppen ze met delen

• Vooral d.m.v. lineaire versnellers:

produceren zeer doordringende

röntgenstraling

PAGE

10

PAGE

9

Ioniserende straling in de

“natuur

natuur”

Stralingsveiligheid en

radiotherapie

Ioniserende straling komt

van nature overal voor

• Uit het heelal

• Uit de bodem en

bouwmaterialen

• Door medische

toepassing

• Door kernenergie,

atoomproeven,

wetenschap

• Totaal ca. 2,4 mSv/jaar

PAGE

7

Stralingsveiligheid en

radiotherapie

• Dikke wanden van extra zwaar beton

• Extra dosis aan terreingrens Antoniushove

t.g.v. RCWEST: minder dan 0,01 mSv (0,5%

van natuurlijke achtergrond)

• Aan overkant Gruttolaan: 0,001 mSv

• In praktijk waarschijnlijk nog stuk lager

• Voorbeeld: extra dosis door retourtje

Amsterdam - New York: ca. 0,05 mSv

• Twee weken kamperen in Ardennen: 0,2 mSv

PAGE

14

PAGE

15


Planologisch kader RCwest

bestemmingplankaart de zijde - duivenvoorde (2012)

uitsnede bestemmingsplankaart tpv MCH antoniushove

rode gebied: wijzingsbevoegdheidgebied

Planologisch traject nieuwbouw RCwest

Indienen vergunningsaanvraag

- september 2013

Collegebesluit ontwerp verg. + VvgB

- november 2013

Ontwerp vergunning ter inzage

- november/december 2013

Collegebesluit vergunning, VvgB en zienswijzennota

- februari 2014

Raadsbesluit VvgB

- maart 2014

Verunningverlening door college

- april 2014

88,86 m

nieuwbouw RCwest

2.242 m²

1,74 m

34,7 m

aangepast planologisch traject

Het ontwerp past niet in de wijzigingsbevoegdheid

die in het huidige bestemmingsplan is opgenomen

(afwijking van 1,74 meter).

Hierdoor wordt nu gebruik gemaakt van een

uitgebreide omgevingsverunning.

k

Totale oppervlakte bebouwbaar vlak: 3083m2 (+ 5%= 3237m2)

ruimtebeslag nieuwbouw RCwest, binnen wijzigingsgebied

80% max bebouwingspercentage: 2466m2 (+ 5%= 2589m2)

20% onbebouwd: 617m2 (+ 5%= 648m2)

More magazines by this user
Similar magazines