Inventaris van de weeskamer van de gemeente Stompwijk 1658-1843

leidschendam.voorburg.nl
  • No tags were found...

Inventaris van de weeskamer van de gemeente Stompwijk 1658-1843

Nummer Toegang: 460

Inventaris van de weeskamer van de gemeente

Stompwijk 1658-1843

Algemeen rijksarchief/Nationaal archief

Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg

This finding aid is written in Dutch .


460 460 3

I N H O U D S O P G A V E

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF................................................................................5

Aanwijzingen voor de gebruiker........................................................................................6

Openbaarheidsbeperkingen..........................................................................................6

Beperkingen aan het gebruik........................................................................................6

Materiële beperkingen...................................................................................................6

Aanvraaginstructie.........................................................................................................6

Citeerinstructie...............................................................................................................6

Archiefvorming...................................................................................................................7

Geschiedenis van de archiefvormer..............................................................................7

Geschiedenis van het archiefbeheer.............................................................................7

BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN ARCHIEFBESTANDDELEN.................................................9


460 460 5

Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

460_GALV_Inv_Weeskamer_Stompwijk

Omvang:

0.5 meter - 7 inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands .Een klein gedeelte is gesteld in het

Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg

Archiefvormers:

Weeskamer van de gemeente Stompwijk, 1685-1843

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De administratieve neerslag van de weeskamer van de gemeente Stompwijk.


6 460 460

Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN

Volledig openbaar

Overbrenging van een overheidsarchief.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK

Er zijn geen beperkingen aan het gebruik van inventarisnummers krachtens het

auteursrecht

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN

Het archief kent beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte

materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE

Archiefstukken kunnen worden aangevraagd of gereserveerd via

gemeentearchief@leidschendam-voorburg.nl. U dient daarbij de volgende gegevens te

vermelden:

1. het nummer van de toegang van het archief.

Nadere informatie vindt u op de website www.leidschendam-voorburg.nl/Archieven-encollecties

.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig

en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte

aanhaling.

VOLLEDIG:

Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg, Inventaris van de weeskamer van de

gemeente Stompwijk 1658-1843, inventarisnummer ...

VERKORT:

NL-GALV 460, inv.nr. ...


460 460 7

Archiefvorming

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER

Niet beschreven

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER

Bij inventarisnummer 1 de volgende vermelding; N.B. Aan het slot van de eerste een

kwitering wegens door de weeskamer uitgekeerde erfportie.

Bij inventarisnummer 2 de volgende vermelding; N.B. Hierbij ook een request aan schout

en weesmannen. zonder datum

Bij inventarisnummer 3 de volgende vermelding; N.B. 1 pak en 10 enveloppen met zegels

moeten nog nader beschreven worden!

De inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar.


460 460 9

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

1 Testamenten

1694 - 1783 1 omslag.

N.B. Aan het slot van de eerste een kwitering wegens door de weeskamer uitgekeerde

erfportie.

2 Akten van uitkoop, scheiding, voogdijstelling, borgstelling wegens beheerd

weesgoed en een huurcontract, overgelegd aan de weeskamer

1728 - 1805 1 omslag.

N.B. Hierbij ook een request aan schout en weesmannen. z.d.

3 3a | Rekeningen en inventarissen

1685 - 1791 2 dozen

N.B. 1 pak en 10 enveloppen met zegels moeten nog nader beschreven worden!

4 Kwitanties ter zake van door schout en weesmannen uitbetaalde gelden met

bijbehorende financiële aantekeningen

1782-1790 en z.d. 1 omslag.

5 Kasboek van schout en wees meesteren met alfabetische index

1805 - 1825 1 deel.

6 Bijlagen bij het kasboek voornoemd, los daarin aangetroffen

1806 - 1821 1 omslag.

7 "Inventaris der effecten toebehorende aan de voormalige weeskamer te

Stompwijk", waarvan de rente ten dele is benut voor een nieuw gebouwde

school te Leidschendam, 1843. Met de betrokken effecten zijnde zes

schuldbewijzen ten laste van het Grootboek der Nationale Werkelijke Schuld

uit de jaren

1815 - 1843 1 omslag.

More magazines by this user
Similar magazines