5HD410 Dějiny mezinárodních vztahů po roce 1ř45

khd.vse.cz
  • No tags were found...

5HD410 seminar_ 1-6 prezentace dohromady - Katedra ...

Klíčové konference ped vznikem

studené války

• 4.–11. 2. 1945 Jaltská konference

požadavek bezpodmínečné kapitulace Německa

‣ vstup SSSR do války proti Japonsku

‣ rozdělení Německa na okupační pásma, hranice Polska

‣ naplánována OSN

• 17. 7.–2. 8. 1945 1945 konference v Postupimi

‣ hranice na Odře a Nise

‣ sovětská držba části východního Pruska včetně Královce

‣ akceptování probíhajícího odsunu německého obyvatelstva z

Polska, Československa a Maďarska

WWW.OPPA.CZ

More magazines by this user
Similar magazines