November 2014

sportac
  • No tags were found...

Op 16/06/2014 behaalde Sportac ‘86 vzw het

Q4Gym-label

Q4Gym (Quality for Gymnastics) betreft

een online registratie- en evaluatie-instrument

voor Vlaamse gymnastiekclubs,

waarmee op een snelle en objectieve

manier het actuele kwaliteitsniveau

of de intrinsieke waarde van een

Vlaamse gymnastiekvereniging kan worden bepaald vanuit

een breed perspectief. En jawel, wij waren aan de beurt in

mei 2014! De totaalscore moest ≥60% zijn en per onderdeel

moesten we ≥50% scoren.

Wat werd er allemaal bevraagd?

1. 7 onderdelen van het clubmanagement (totaalscore van

89.56%)

»»

Algemeen beleid: de missie en visie van de club, het

actieplan, aanbod, de klanten. (93.9 %)

»»

Interne communicatie: hoe werkt de interne

communicatie? (93.86%)

»»

Externe communicatie: hoe werkt de externe

communicatie? (91.6%)

»»

Clubsfeer en clubcultuur (96.7%)

»»

Clubbestuur en organisatie (89.11%)

»»

Trainersbeleid (90.74%)

»»

Effectiviteit (70.43%)

2. De 2 onderdelen van “recreatie” zijn (totaalscore 79.72%)

»»

Trainers (70.68%)

»»

Recreatieve werking (88.75%)

3. De 2 onderdelen van “competitie” zijn (totaalscore 78.48%)

»»

Trainers (67.82%)

»»

Competitieve werking (89.14%)

We kunnen dus met enige fierheid zeggen dat we het

Q4Gym-label behaalden met een totaalscore van 84.33 %,

waardoor we dus aan alle A- en B-niveau wedstrijden mogen

deelnemen. Dit noemt men slagen met vlag en wimpel!

De algemene conclusie van de audit was:

»»

Sportac’86 Deinze vzw is een heel goed

gestructureerde club met een nationale en

internationale uitstraling gedreven door een

voortdurend streven naar perfectie.

»»

Het organisatietalent is duidelijk merkbaar.

»»

De club is financieel gezond.

»»

We hebben een gevarieerd, hoogopgeleid en

gedreven bestuur.

»»

Er wordt gestreefd naar eenvormigheid in het aanleren

van basiselementen.

»»

Er is ook oog voor extra begeleiding en zorg.

»»

Er is een prachtig clubblad Sportaccontact, waarin de

clubgeschiedenis uniek verpakt wordt bewaard en

doorgegeven.

»»

Ook onze unieke show Najada heeft grote indruk

gemaakt binnen het gymnastieklandschap.

Ik wil hier als clubmanager, sportcoördinator

en ombudsvrouw

wel iets aan toevoegen!

Een club valt of staat met uw mensen

die zich hiervoor engageren. Je mag

nog zo een mooie structuur hebben,

als de mens binnen die structuur niet

functioneert is dit alles waardeloos.

Mijn grote dank gaat dus naar

»»

Alle gymnasten die ons zoveel mooie momenten

bezorgen. In elke discipline en op elk niveau.

»»

Onze trainers die dagelijks heel veel engagement

vertonen en hun passie overbrengen op onze

gymnasten. Zonder hun gedrevenheid konden onze

kinderen nooit zo hun grenzen verleggen en zich

ontplooien tot allemaal kanjers, elk op zijn niveau!

»»

Onze ouders die ervoor zorgen dat de kinderen

kunnen komen, dat ze verzorgd en gesteund worden.

Vele ouders zetten zich vrijwillig in bij 1 of meerdere

activiteiten voor onze club, en we weten allemaal dat

we zonder hen echt niet kunnen functioneren.

»»

Het bestuur dat ook dagelijks, wekelijks of maandelijks

bezig is met het ‘huishouden’ van Sportac’86 Deinze,

een hele klus die door de mensen ook vrijwillig wordt

opgenomen.

»»

Onze supporters.

»»

Onze sponsors.

»»

Het stadsbestuur van Deinze, Latem, Zulte, De Pinte en

Ronse.

»»

Ik wil hier niemand vergeten en IEDEREEN bedanken

die onze club een groot hart toedraagt en ons steunt,

op welke manier dan ook!

Catherine R.

4 • Nr. 1 • november 2014


Onze sportcoördinator

Beste Sportacleden,

Ik heet jullie, naast

onze Voorzitter en de

Raad van Bestuur, ook

van harte welkom in de

Sportac ‘86-club. Laten

we er samen een sportief

en leuk jaar van

maken!

Omdat er toch heel

wat nieuwe gezichtjes zijn, wil ik me even voorstellen: Ik ben

Catherine Rotsaert en neem de taken op van clubmanager,

sportcoördinator en ombudsvrouw.

Indien jullie mij willen contacteren, kan dat via drie kanalen:

1. Persoonlijk aanspreken

2. Via mail: sportcoordinator@sportac86.be

3. Via de Sportactelefoon: 0491/73 46 15

(spreek zeker een boodschap in en vraag om terug

te bellen).

Vergeet ook niet dat wij allemaal ook fulltime werken en dus

niet steeds bereikbaar zijn.

Indien het gaat om een vraag over ledenbeheer en betalingen,

kan u steeds terecht bij Bene Lamote, onze administratieve

medewerkster: info@sportac86.be

Catherine R.

De redactieraad

De redactieraad :

»»

Voorzitter: Tony Van Doorne

(tony.van.doorne@telenet.be)

»»

Verslaggever: Anouschka Van De Walle

»»

Eindredactie: Pauline Chevalier

»»

Redactielid: André Vandewalle

»»

Redactielid: Hilde Beyaert

»»

Redactielid: Martine Van Moer

»»

Redactielid: Eline Van Den Abeele

»»

Redactielid: Beatrijs Vandewalle (niet op foto)

»»

Redactielid: Carine Mestdagh (niet op foto)

Praktische richtlijnen turnzaal Deinze

Beste ouders, gymnasten en trainers,

Omdat we een grote club zijn met vele enthousiaste leden,

lijkt het ons aangewezen om heel goede afspraken te maken!

Deze kunnen enkel werken als iedereen van de Sportac

‘86-familie ze ter harte neemt en naleeft. Uw bijdrage is dan

ook erg belangrijk!!

Kleedkamers

We beschikken over prachtige en propere kleedkamers en

zouden het erg op prijs stellen dat ALLE gymnasten hiervan

gebruik maken om zich om te kleden, voor én na de training.

Dit vermijdt overrompeling aan de ingang van onze turnhal.

Leg zoveel mogelijk uw spullen OP de rekken en niet ervoor

op de grond. Trainers, hou hierop toezicht, jullie waakzaam

oog is hier erg belangrijk!

Let wel: wegens werken aan de sporthal van de Palaestra is

de doorgang van de kleedkamers naar de turnhal tijdelijk

afgesloten. Het is dus zeker de bedoeling dat iedereen via

deze doorgang vanuit de kleedkamers de turnhal betreedt,

van zodra de werken gestopt zijn. Dan zal er veel minder hinder

zijn voor onze trainers en gymnasten in de zaal.

Uren

Het is onaanvaardbaar dat gymnasten zich ZONDER hun trainer

reeds in de turnhal begeven, om de tijd te overbruggen

6 • Nr. 1 • november 2014


Uw financiële begeleiders

AXA Kantoor Deinze

Kortrijkstraat 70 bus 1 - 09/386 86 44

Nr. 1 • november 2014 • 7


na school tot aan de start van hun training. Er kan gewerkt en

gegeten worden in de cafetaria en we vragen dan ook met

aandrang om dit te respecteren.

De gymnasten zijn op die ogenblikken niet verzekerd…

Bezoekers

Wij vragen met aandrang om, INDIEN u in de zaal blijft,

ENKEL op de tribune plaats te nemen. Blijf dus niet staan

aan de ingang of langs de toestellen. Laat ook eventuele

bezoekende kinderen niet vrij rondlopen in de zaal. Dit om

de rust en de veiligheid van onze gymnasten te garanderen.

Gesprekken met trainers kunnen uiteraard steeds, maar NIET

tijdens de trainingen.

Attitude

Voor ons telt ELKE discipline! Het is dan ook erg belangrijk

dat ALLE disciplines elkaar met respect behandelen en dat

men ook, bij gebruik van toestellen of materialen van andere

disciplines, erop toeziet dat deze “correct worden gebruikt”

en op de juiste plaats worden teruggezet. Ook is het vanzelfsprekend

dat ALLE gymnasten en trainers van een discipline

op een correcte manier omgaan met de trainers en gymnasten

van elke andere discipline.

»»

Trainers én gymnasten komen op tijd: dat betekent niet

OP het uur zelf, maar enkele minuten ervoor.

Wees hierin gedisciplineerd.

»»

Matjes, rolmatten, plinten, kleutermateriaal e.d. worden

telkens na gebruik opgeborgen in de bergruimte.

»»

Steuntjes verdwijnen achter de spiegels bij de acro.

»»

Banken en springplanken staan tegen de muur bij de

tumblingbaan.

»»

Het gebruik van landingsmatten in de put is verplicht!

Deze, en ander materiaal, moeten dan ook na ELKE

training uit de put worden gehaald! Laten staan is not

done!

»»

Er mag slechts één gymnast per trampoline springen.

Zitten op de landingsmatten of de veren is niet

toegestaan.

»»

Bij krachttraining moeten alle gewichten teruggeplaatst

worden in hun rek of ordentelijk worden opgeruimd.

Het is tof als uw voorganger dat heeft gedaan, zo vind

ook jij steeds alles terug!

»»

De rode boxen na gebruik steeds terugplaatsen!

»»

Armbanden, ringen, uurwerken en juwelen worden niet

gedragen tijdens de les.

»»

Branddeuren altijd sluiten na de les.

Wij wensen jullie heel veel gymnastiekplezier toe bij

Sportac’86.

Catherine R.

Tussenkomst van de mutualiteit

Elke mutualiteit komt tussen wanneer uw kind is aangesloten

bij een sportclub.

Hoe gaat u te werk?

1. U haalt een document “tussenkomst…sportclub” bij uw

mutualiteit of download het van hun website.

2. Kleef hierop een klever van uw kind.

3. Steek dit samen met een gefrankeerde omslag in de witte

brievenbus aan de ingang van onze turnhal (komende vanuit

de cafetaria).

4. De club vult dit verder aan en stuurt het op naar uw ziekenfonds!

5. U mag gerust het ‘vergeten’ document van vorig jaar ook

nog indienen.

Catherine R.

Wist je dat…

…Camille Van Betsbrugge (ACRO) deze zomer de overstap gemaakt heeft van Topsport naar Cirque du Soleil? Zij was

Sportacgymnaste van 2003 tot 2014. Camille is hiermee reeds de vijfde Sportacgymnaste die, na Stephanie Van Buynder

(TU, 2005 tot 2008), Mieke De Vriendt (TU, van 1995 tot 2010), Nicolas Vleeshouwers (ACRO, van 1999 tot 2013) en Laure

De Pryck (ACRO, van 2008 tot 2013), de overstap maakte naar het wereldbekende Cirque du Soleil!

We wensen haar heel veel plezier én succes toe!

8 • Nr. 1 • november 2014


ALAIN MIKLI

CAROLINE ABRAM

CARTIER

CÉLINE

CHANEL

DIOR

DOLCE & GABBANA

FEB31ST

FENDI

GUCCI

LINDBERG

MARC JACOBS

MIU MIU

MONCLER

OAKLEY

ØRGREEN

PAUL SMITH

PERSOL

PRADA

RES/REI

RALPH LAUREN

RAY-BAN

THEO

THIERRY LASRY

TOM FORD

...

Gaversesteenweg 44

9800 Deinze

Tel. 09 386 22 73

info@optieklammerant.be

Kijketalage: Tolpoortstraat 3 bus 1

www.optieklammerant.be

G-Brand, dé fashion hot spot in Deinze

Kapellestraat 75. 9800 Deinze www.g-brand.be Volg ons!

www.renovatie.eu

VANDE PUTTE YVES bvba

Machelenstraat 57 - 9800 Deinze

info@renovatie.eu

GSM 0477 903 809 - FAX 09 386 05 75

VERBOUWINGS- METSEL- EN BETONWERKEN - AANLEG OPRITTEN

Nr. 1 • november 2014 • 9


Sportac ‘86 op weg naar een vrijwilligersvriendelijke

club

Vrijwilligers en onze sportclub, ongetwijfeld zijn ze heel nauw

met elkaar verbonden.

Clubkampioenschap, pannenkoekenverkoop, turnshow,

wedstrijdorganisatie, redactieraad, …

Vrijwilligers nemen heel veel taken op zich en dankzij hen

kunnen onze kinderen hun geliefde sport beoefenen. We

leven in een tijdperk met heel veel mogelijkheden, vrijwilligers

zetten zich op een andere manier in dan 20 jaar geleden.

Voor vele sportclubs is het een huzarenstukje om steeds

weer genoeg mensen te vinden.

Het traject bestaat uit een zestal workshops met een concreet

stappenplan.

»»

Tool 1: stel een vrijwilligersverantwoordelijke aan

»»

Tool 2: Inventariseer en contacteer vrijwilligers in je

sportclub

»»

Tool 3: Organiseer een FLEXIVOL-receptie en krijg

inzicht in hoe vrijwilligers je sportclub zien

»»

Tool 4: Bouw samen een visie op rond vrijwilligerswerk

»»

Tool 5: Analyseer de sterke en zwakke punten van je

vrijwilligerswerking en formuleer concrete acties

»»

Tool 6: Evalueer je vrijwilligerswerking

Meestal lukt het ons wel om voldoende medewerkers te vinden

om onze activiteiten mee te helpen dragen. Maar dit is

een hele klus en wij wensen onze vrijwilligers taken aan te

bieden die in de lijn van hun interesses liggen. Dit knelpunt

is de gymfederatie niet ontgaan. Sinds vorig jaar organiseren

zij met steun van de Vlaamse overheid een begeleidingstraject

“Werken met vrijwilligers” waarbij clubs geholpen worden

om een succesvol en duurzaam vrijwilligersbeleid op

poten te zetten.

Ook bij ons leeft het besef dat vrijwilligers absoluut nodig

zijn om de toekomst van de club te garanderen. Wij willen

graag mee evolueren naar vrijwilligersvriendelijke sportclub

met een doordacht vrijwilligersbeleid. We hebben ons dan

ook onmiddellijk kandidaat gesteld om dit traject mee te volgen.

Samen met 14 andere turnclubs uit Vlaanderen (telkens

2 afgevaardigden per club) zijn Catherine en ik in het voorjaar

gestart.

We werden onmiddellijk aan het werk gezet en moesten op

zoek gaan naar een vrijwilligersverantwoordelijke die geen

lid was van het bestuur van de club. Omdat wij zo’n grote

club zijn hebben we ervoor gekozen om per discipline een

verantwoordelijke te zoeken. We zijn hiermee bijna rond.

Bart Lucas, Beatrijs Vandewalle, Ria Van Braeckel, Ann De

Boever, Catherine Rotsaert en ikzelf zullen vanaf nu de realiteit

bekijken door de bril van de vrijwilliger. We zullen er

samen voor zorgen dat vrijwilligerswerk een gezicht krijgt

binnen de club en zullen samen werk maken van de uitbouw

van een vrijwilligersvriendelijke club.

Sabine A.

Wist je dat…

… we op zaterdag 4 oktober onze jaarlijkse “turnpakkenverkoop” hielden?

Ook dit jaar was het een groot succes! Het totaal aantal binnengebrachte

exemplaren (turnpakjes, shortjes, topjes, Sportactrainings en sporttassen) bedroeg

170 stuks. Daarvan werden een 100-tal verkocht, goed voor een bedrag

van 1744 euro! Bij deze een “dikke merci” aan Petra en Henk, die ervoor zorgden

dat deze verkoop alweer zo vlot verliep! Ook dank aan de assistenten voor

het klaarzetten en de hulp tijdens de verkoop.

10 • Nr. 1 • november 2014


Nr. 1 • november 2014 • 11


Kiezen voor kleuterturnen

September is de maand van blij

weerzien van vriendjes na die

heerlijke vakantieperiode, de geur

van nieuwe boeken, het trots naar

school stappen met nieuwe spulletjes,

maar ook de heropstart van

die favoriete hobby. Voor Luka, is

dit het kleuterturnen.

Ik denk even terug een radio-interview op 1 september,

waarin een professor tips gaf over hoe je als ouder een burnout

bij kinderen kon vermijden. We leven in een stressvolle

maatschappij en er zijn heel veel prikkels die op ons afkomen.

Het is voor iedereen een uitdaging om hiermee correct

om te gaan. Je kan alleen maar hopen dat het jouw en je

gezin niet overkomt. Het was een heel interessant interview

en ik ben voorstander om zo’n zaken onder de aandacht te

brengen. Al vond ik het toen jammer dat deze professor aanhaalde

dat kinderen onder druk van de ouders naar het kleuterturnen

moeten en dat dit allemaal niet nodig is. ‘Laat ze

maar gewoon een beetje spelen’ was zijn reactie...

Inderdaad, een 3-jarige zal niet

snel zelf aangeven dat hij naar de

turnles wil. Maar éénmaal in de turnzaal, loopt hij met vol

enthousiasme naar de verzamelplaats. Het is voor hem een

speels uurtje waarin hij zijn motorische vaardigheden kan

aanscherpen.

Het interview is nog een paar dagen blijven nazinderen.

Ik begrijp zijn standpunt. Zoals m’n echtgenoot altijd zegt:

moeten is boeten… Ik blijf erbij: zolang je kind er plezier aan

beleeft (in gelijk welke hobby, op gelijk welke leeftijd) en als

je als ouder de nodige ondersteuning kan geven, dan is er

geen vuiltje aan de lucht.

Luka kwam na de eerste turnles volledig bezweet bij me

knuffelen. ‘Mama, het was leuk!’ Daar doe je het toch voor?

Griet A.

Basisgymstage

De eerste week van juli ging het sportkamp Basisgym van

start, een kamp voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De dag begon

al vroeg, want om 9 uur was er al opvang voorzien. Om 10

uur gingen de activiteiten van start. De eerste dag begonnen

we met een kennismakingspel. De andere dagen werd er in

de voormiddag altijd eerst opgewarmd en daarna deden we

enkele oefeningen op de vloer zoals koprol, radslag, handenstand…

Om de voormiddag af te sluiten speelden we

altijd een spelletje waar enkele oefeningen in voorkwamen.

(bijvoorbeeld : schipper mag ik over varen, estafettes met

turnoefeningen,…)

Tijdens de middagpauze konden de kinderen enkele kaartspelletjes,

zoals Uno of kwartet spelen. Zo hadden ze wat

tijd om uit te rusten. Om 14 uur vlogen we er dan terug in

met een opwarmspelletje. Daarna verdeelden we ons in drie

groepen en werd er op verschillende toestellen geturnd via

een doorschuifsysteem. De groepen werden niet altijd hetzelfde

ingedeeld, zodat de kinderen elkaar ook eens beter

leerden kennen.

Voor ons (de turnleraars Ben, Iris, Lauren en Thomas) was het

een hele leuke ervaring om gedurende een week met de kinderen

een band op te bouwen. Je leert ze heel snel kennen

en merkt al gauw welke interesses ze hebben.

Met zo’n uitgebreid gamma aan leeftijden was er natuurlijk

ook heel wat niveauverschil van toepassing. Zo gaven we bij

sommige oefeningen een extra moeilijkheid, zodat ook de

oudere kinderen geboeid bleven.

Wij vonden het alvast een zeer leuke ervaring en hebben ons

heel erg geamuseerd!

Thomas V.O., Ben V.O., Iris S. en Lauren V.

12 • Nr. 1 • november 2014


Nr. 1 • november 2014 • 13


Florian Landuyt pakt brons op EK AGH

Van 19 tot 25 mei heeft het EK voor Artistieke Gymnastiek

Heren plaatsgevonden in het Bulgaarse Sofia. Sportac gymnast,

Florian Landuyt, behaalde hierbij met het Belgische

nationale team de zevende plaats in de landencompetitie.

Het Belgische juniorenteam (met Luka Van den Keybus (Gymteam

Sint-Niklaas), Iliaz Pyncket (Vaste Vuist Lauwe), Florian

Landuyt (Sportac Deinze), Jonathan Vlolix (Olympia Houthalen)

en Bernard Pire (FfGym)) begon al heel sterk en alle verwachtingen

lagen dan ook hoog, maar helaas werden enkele

foutjes gemaakt aan de brug, op het paard met bogen en op

de grond. Daardoor kon het team de top-5 net niet halen…

Toch is Florian best wel tevreden met een zevende plaats!

In de allroundcompetitie (individuele oefeningen aan zes

toestellen) werd Florian wél vijfde en behaalde hij bovendien

een bronzen medaille aan de sprong! Op het Belgisch

Kampioenschap behaalde hij reeds 14.750 punten en op het

Europees Kampioenschap scoorde hij 14.733 punten, waarmee

hij tevens de hoogste score van de wedstrijd behaalde.

In het individueel kampioenschap liet hij met zijn twee

sprongen een gemiddelde van 14.466 punten optekenen…

goed voor een tweede plaats! In de landenwedstrijd op het

EK moet twee keer gesprongen worden en telt hierbij het

gemiddelde, terwijl in het Belgisch Kampioenschap slechts

één sprong volstaat. Florian heeft dit heel tactisch aangepakt

: bij zijn eerste sprong koos hij voor een hoge moeilijkheidsgraad…,

waarmee hij voldoende punten kreeg, zodat hij bij

zijn tweede sprong een riskant element kon weglaten…

Van harte gefeliciteerd, Florian!

Anouschka V.D.W.

Familienieuws

Op 23 juni 2014 werd Lewis geboren, zoontje van Jan De Neve en Nele Claus, broertje van Bo. Jan De Neve was jaren topsporter

en trainer in de discipline Rope Skipping bij Sportac en is ook lid van de algmene vergadering. We wensen de trotse

ouders van harte proficiat!

Stas Ruts zag het levenslicht op 5 augustus 2014. Stas is het zoontje van Lieselot De Sloovere en Gert Ruts, huidig bestuurslid.

Heel veel geluk en felicitaties aan de familie van Stas!

14 • Nr. 1 • november 2014


ambachtenlaan 1, 9880 aalter

t 09 374 25 54 i f 09 374 07 08

info@DrUKDemaertelaere.be

www.DrUKDemaertelaere.be

www.slagerijgoeteyn.be

Nr. 1 • november 2014 • 15


Nieuwe trainers Mathijs Vereecken en Simon

Timmerman, een passie voor Trampoline!

Velen onder jullie zullen het misschien al gemerkt hebben

dat er dit seizoen het één en ander is veranderd omtrent het

trampolinespringen in Sportac Deinze. Enkele onbekende

gezichten, nieuwe gymnastjes, nieuwe trainers, een nieuwe

structuur. Graag leggen wij jullie kort even uit hoe het nu allemaal

in elkaar zit en wie we zijn.

Mathijs zette zijn eerste stappen

in de turnwereld in Sportac

Deinze. Na het kleuterturnen

werd hij opgenomen

in de ploeg voor AGH (toestelturnen),

maar al vlug

raakte hij gefascineerd door

de trampoline. Als gymnast

behoorde hij tot de Belgische

top, maar internationaal

stelde dat toen niet veel voor. Door de trampoline groeide

zijn interesse voor sport in het algemeen. Vandaar dat hij

Sportwetenschappen volgde aan de Voskenslaan in Gent. De

stap naar het HILO, de opleiding bewegingswetenschappen

UGent, was evident. In 2007 studeerde hij af als licentiaat of

Master in de lichamelijke opvoeding. Na zijn studies werd hij

voltijds leraar LO aan de tuinbouwschool in Melle en werd hij

trainer bij Sterk en Lenig Drongen. De passie voor trampoline

groeide. Zijn droom is de trampolinesport in België naar

een hoger internationaal niveau te tillen. Daarvoor baseert

hij zich vooral op nieuwe wetenschappelijke studies en ontwikkelingen

waarbij hij vooral oog heeft voor de totale ontwikkeling

van de gymnast. Naast studies over biomechanica,

bewegingsanalyse, krachtontwikkeling, verdiept hij zich ook

in sportpsychologie, voedingsleer... Dit alles integreert hij in

nieuwe trainingstechnieken.

werd Mathijs één van zijn trainers. Op die manier raakte ook

Simon in de ban van de trampolinesport. Door het volgen

van Sportwetenschappen aan de Voskenslaan te Gent en de

logische volgende stap naar het HILO groeide zijn interesse

vooral voor de wetenschappelijke benadering binnen deze

prachtige sport. Zijn studies aan het HILO moeten tegen deze

achtergrond gezien worden. Aan het UGent specialiseert hij

zich in de opleiding trainer A-trampoline. Een opleiding die

hij volgt onder begeleiding van Mathijs en die tot op heden

nog geen enkele trainer in België bezit. Dit jaar hoopt hij af te

studeren. Sedert enkele jaren is hij trainer bij Merelbeke waar

hij de theorie in praktijk omzet. Dit jaar is hij overgekomen

naar Sportac Deinze om de afdeling trampoline een nieuw

elan te geven. Simon zal instaan voor de trainingen van het A

en I-niveau en het opstarten van een nieuwe basisopleiding.

Mathijs zal hem meehelpen in de opbouw van een degelijke

structuur in de trampolinegroepen en het opleiden van de

trainers.

Naast Mathijs en Simon staat er natuurlijk een team van trainers

klaar die hen helpt alles te verwezenlijken. Ook nieuw

bij Sportac zijn Kobe Mertens en Flore Timmerman (zus van

Simon). Zij komen ook over van Merelbeke en zijn beiden

goede trainers waar Simon steeds op kan rekenen.

Simon zette zijn eerste

stappen in de turnwereld

bij turnclub Olympia

Merelbeke. Daar groeide

hij uit van kleutergymnast

tot trampolinespringer.

Om een hoger niveau te

bereiken, zette hij samen

met zijn medegymnasten

de stap naar Sterk en

Lenig Drongen, waar hij Mathijs leerde kennen. De eerste

jaren waren Mathijs en Simon medegymnasten, maar later

Tot slot is deze club-overschrijdende samenwerking uniek

in België. Maar zowel Mathijs, als Simon zijn er beiden van

overtuigd dat ons kleine Belgenlandje méér zal kunnen betekenen

op internationaal vlak als deze trainers hun kennis en

passie delen. Maar vergis u niet, we zijn en blijven wel concurrenten…

Simon T. en Mathijs V.

16 • Nr. 1 • november 2014


Nr. 1 • november 2014 • 17


Podiumplaats TRA voor Lauren in Loulé (Portugal)…

Naast het opstarten van deze nieuwe structuur gaat het

gewone leven natuurlijk verder. Onze twee senioren Ben Van

Overberghe en Lauren Verleysen hebben hun seizoen alvast

prima geopend!

Van 4 tot 6 september zakte, jawel een delegatie van Sterkenlenig-Sportac

Drongen-Deinze, af naar Loulé in Portugal

onder leiding van Simon. Zó vroeg op het seizoen liggen de

verwachtingen nog niet zo heel hoog, maar toch heerste er

een gezonde spanning.

De eerste die mocht aantreden in de World Cup was Ben.

Hij heeft laten zien dat hij heel wat in zijn mars heeft en

opnieuw een stapje hoger is geëvolueerd. Na het afwerken

van 2 mooie reeksen vinden we Ben terug op de 31e plaats

van een heel sterk deelnemersveld met een totaalscore van

96.085. Proficiat Ben!

Naast de World Cup ging in Loulé ook een internationale

wedstrijd TRA, DMT en Tumbling door in verschillende leeftijdsgroepen.

Ook daar zagen we Belgische springers en een

aantal van hen mochten ook het podium op...

Voor Lauren was het de eerste internationale wedstrijd sinds

lange tijd. Meer nog, het was lang geleden dat ze eens thuiskwam

van een competitie met een goed gevoel, zonder te

mislukken in één van beide reeksen. Onder veel stress begon

ze aan haar wedstrijd met een zeer mooie opgelegde reeks.

Een minstens even goede vrije reeks zorgde voor een totaalscore

van 81,930 met als gevolg (en volledig tegen alle verwachtingen

in) een finaleplaats voor Lauren. Haar wedstrijd

was nu al meer dan geslaagd en haar dag kon niet meer stuk.

De finale was de kers op de taart voor Lauren, maar hier verging

het haar iets minder goed. Door de zenuwen maakte

ze een dom foutje dat haar uit het trampolinebed dwong.

Maar, in de teamcompetitie kon ons meisjesteam wel een

medaille verzilveren. Op Trampoline was er een knappe 2de

plaats voor Raissa Swerts, Jente Versigghel (beiden Sterk en

Lenig Drongen) en Lauren Verleysen (Sportac Deinze) en dit

maakte natuurlijk alles goed… Onze felicitaties!

Simon T. en Mathijs V.

Familienieuws

André Vandewalle en Mia Bosteels, grootouders van o.a. Hanne, Lore en Tine

Vanden Berghe, vierden in juli 2014 hun gouden huwelijksjubileum. Als oprichtend

bestuurslid van de club, lid van de Algemene Vergadering en van de

redactieraad blijft André betrokken bij Sportac, ondertussen al bijna 30 jaar. Ook

Mia heeft altijd gastvrijheid geboden aan buitenlandse gymnasten en trainers bij

evenementen en meegeholpen als vrijwilliger.

We wensen het gouden paar van harte proficiat!

18 • Nr. 1 • november 2014


SMISSESTRAAT 2

9800 DEINZE

SINT-MARTENS-LEERNE

TEL: 09/282.23.74

hendrik.blanchaert

@proximedia.be

www.bakkerijblanchaert.be

Gesloten op dinsdag en

maandagvoormiddag

Nr. 1 • november 2014 • 19


De Hans Christian Andersen games voor TRA en TU

in Denemarken

Op 5 augustus zijn we

(Charlotte, Emiel, Tine,

Maaike en ik) naar Denemarken

gereisd voor de

HCA-games (Hans Christian

Andersen Games).

We moesten allemaal heel

vroeg opstaan om op tijd in

Zaventem te zijn. Daar namen we het vliegtuig richting Denemarken.

Sommigen onder ons hadden nog nooit gevlogen,

maar ze hadden niet echt schrik. Na een goede vlucht zijn

we veilig geland in Kopenhagen. Daar hebben we een trein

genomen naar Odense waar we verbleven. ’s Avonds hebben

we nog een losse training gehad en konden we al eens

een glimp opvangen van de concurrentie. Dan zijn we na een

drukke dag vredig gaan slapen.

De volgende dag hadden we training om 9u. Na een stevig

ontbijt zijn we tegen half 9 naar de turnhal vertrokken met

de bus. Daar hebben we de gymnasten van Ingelmunster

ontmoet. We hebben dan ook direct kennisgemaakt met

elkaar. In de namiddag hadden we toen nog een training en

’s avonds had de club van Denemarken een bowlingavond

georganiseerd.

De dag erop hebben we samen getraind met de gymnasten

van Ingelmunster. In de namiddag was het rustig en

heeft Maaike ons nieuwe sprongen geleerd. ’s Avonds was

er een stoet met alle gymnasten doorheen Odense om de

HCA-games te openen.

Daar hebben we een korte

voorstelling gekregen van

alle sprookjes die Hans

Christian Andersen heeft

geschreven. Donderdag

was een normale trainingsdag

en zijn we ’s avonds in

de hostel gebleven. Vrijdag was de laatste dag voor de wedstrijd.

We hebben onze wedstrijdoefeningen allemaal doorgesprongen.

Nu waren we helemaal klaar voor de wedstrijd.

De dag hebben we afgesloten met een bezoek aan de zoo.

Zaterdag was het dan zover: de wedstrijd. We sprongen tijdens

de opwarming goed en waren er klaar voor. Tine heeft

dan besloten om toch niet mee te doen. Ze wou trampoline

afsluiten met het mooie resultaat op haar synchroonreeks

eerder dit jaar samen met Emiel. Na de voorrondes was

Charlotte 6e, Emiel 5e en ik 1e. We zaten alle 3 in de finale.

Charlotte is uiteindelijk 2e geworden, Emiel 6e en ik 3e.

Om de trip naar Denemarken af te sluiten, was er een feestje

in een plaatselijke school. Daar hebben we ons nog goed

geamuseerd voor we afscheid namen van iedereen. De volgende

dag zijn we vroeg opgestaan omdat we spijtig genoeg

(met wat vertraging van de vlucht) naar huis moesten.

Kira H.

20 • Nr. 1 • november 2014


JOHAN DESMET NV

verzekeringsmakelaar

Particulier - Transport - KMO

Industrie - Vrije beroepen

Fiscale optimalisatie

Goed beheerd, Veilig verzekerd !

Verzekeringen Johan Desmet NV

Rijksweg 129a | 9870 Zulte - Machelen

T. 09 388 81 20 | F. 09 388 90 80

info@johandesmet.be | www.johandesmet.be

FSMA: 011260A-cB

Ma - Vrij:

09.00u - 12.00u en

14.00u - 17.00u

Zat:

10.00u - 12.00u

En op afspraak


Belgisch Kampioenschap TU

Op zondag 11 mei 2014 vond het Belgisch Kampioenschap

Tumbling plaats in Eksel. Van onze club namen Phebe Gussé

en Zara Lucas deel bij de Senioren meisjes A. We kwamen

aan in de namiddag en waren ruim op tijd. Ik begeleidde

mijn 2 gymnasten naar de opwarmruimte. Na de opwarming

was het tijd voor de voorrondes. Zowel Phebe als Zara sprongen

heel mooi afgewerkte reeksen en maakten geen fouten.

Zo konden ze zich plaatsen voor de finales!

De finales waren heel spannend. Zara sprong rondat-5 tempen-flik-dubbel

gehoekte salto en rondat-5 tempen-flik-dubbel

gehurkte salto. Phebe sprong dezelfde reeksen en dit

maakte de finale extra spannend! Phebe werkte haar reeksen

heel goed af en maakte geen fouten. Ze kreeg de zilveren

medaille te pakken met een ex aequo! Het seizoen eindigde

met een mooie afsluiter voor Phebe! Sportac’86 is een

vice-Belgisch Kampioene rijker.

Pauline C.

Coupe KBT TU

Zondag 18 mei was

het vroeg opstaan

voor de Coupe KBT

in Ekeren. De allerlaatste

wedstrijd van

het seizoen voor

onze B-gymnasten

tumbling. De gymnasten

sprongen

goede reeksen maar maakten toch enkele foutjes door de

zenuwen. Aurélie werkte haar reeksen goed af en werd 5e

in haar categorie. In dezelfde categorie kwam ook Nina aan

bod. Na 3 goede reeksen werd ze uiteindelijk 11e.

vooruitgang is ten opzichte van vorig jaar! Ook Laura kwam

aan bod in deze categorie. Na haar bronzen medaille op het

Vlaams Kampioenschap waren de stress en de verwachtingen

nog hoger dan op de andere wedstrijden. Laura had net

iets te veel last van stress en dit zag je in haar reeksen. Ze

werkte haar reeksen goed af maar moest zich tevreden stellen

met een 8e plaats.

Daisy kwam als laatste aan bod bij de senioren. Daisy turnde

een heel goede wedstrijd met enkele topreeksen! Helaas

werd haar harde werken niet beloond en greep ze net naast

het podium. Daisy keerde teleurgesteld huiswaarts met een

4e plaats.

Sam kwam in actie bij de beloften jongens. Hij werkte zijn

3 reeksen heel goed af maar greep jammer genoeg nét

naast de bronzen medaille en moest tevreden zijn met een

4e plaats. Jammer, want hij toonde echt wat hij waard was!

Goed gedaan Sam en de volgende keer gaan we voor goud!

Na de beloften was het de beurt aan onze junioren. Rani

werkte haar reeksen goed af maar ontbrak wat snelheid in

haar reeksen. Ze werd 16e in haar categorie wat een hele

Alhoewel we net naast de medailles grepen, heeft iedereen

bewezen dat ze nog heel wat in hun mars hebben! Volgend

jaar zijn we terug in een nieuwe outfit en met een heel pak

nieuwe energie!!! Ik kijk alvast uit naar het komende wedstrijdseizoen

want we zijn klaar voor de nieuwe uitdagingen…

Pauline C.

22 • Nr. 1 • november 2014


|

Nr. 1 • november 2014 • 23


Stage TU en TRA in Denemarken volgens…

de gymnasten

Dinsdag 5 augustus was het zover: we vertrokken naar Denemarken!

Om 7u30 moesten we al op het vliegveld zijn. Toen

we daar waren, hebben we vlug ingecheckt en de reis kon

beginnen. Op het vliegtuig zat ik naast Zara en Sam. Eénmaal

aangekomen in Denemarken was het nog een uurtje op de

trein zitten. En toen we dan eindelijk arriveerden in Odense

zelf, was het nog een minuutje wandelen naar de hostel.

In de hostel kregen we dan onze slaapkamers toegewezen

en ik sliep bij “Sammyboy” en bij Zara. Eenmaal geïnstalleerd

in de hostel, wilden we zo snel mogelijk naar de turnzaal om

een kijkje te nemen! We keken onze ogen uit en konden niet

wachten om te trainen. Maar we moesten toch nog even

wachten tot ’s avonds, want dan mochten we meetrainen

met de nationale ploeg van Denemarken. Natuurlijk stonden

we allemaal versteld van wat ze konden! Die jongens springen

dubbel gestrekte salto in het midden van hun reeks en

de meisjes waren eigenlijk even goed als Zara en Phebe.

‘s Avonds zijn we gaan bowlen met de hele groep. Onze

dagen verliepen eigenlijk altijd hetzelfde, want ‘s ochtends

trainden we van 9 uur tot 12 uur. Daarna kregen we middagpauze

en ‘s middags trainden we van 14 uur tot 17 uur. Ik

denk dat we allemaal heel veel hebben bijgeleerd want alle

toestellen waren aanwezig om nieuwe dingen te leren zoals

de blokkenput en de fasttrack.

We hebben ook in de stoet moeten meelopen voor de opening

van HCA games. Dat was wel leuk, maar jammer dat we

maar met drie landen waren. We kwamen ook te weten dat

de wedstrijd tumbling niet doorging aangezien we het enige

deelnemende tumbling-team waren. Maar het was wel een

heel leerrijke stage en dat moeten we zeker nog eens doen!

Daisy Z.

Hallo,

We spraken af aan Palaestra op de parking. Sommige ouders

brachten ons naar het vliegveld maar natuurlijk eerst afscheid

nemen van mama en/of papa. Bij aankomst in Zaventem zijn

we gaan inchecken en daarna konden we het vliegtuig op.

Hoera, Op naar Denemarken!

Voor sommigen was het de eerste keer in het vliegtuig.

Natuurlijk vonden ze het spannend!

Toen we geland waren heb ik eerst snel een smsje gestuurd

naar het thuisfront om te zeggen dat we goed aangekomen

waren. In Odense aangekomen, gingen we eerst naar het

hotel en daar kregen we te horen met wie we een kamer zouden

delen. Ik zat samen met Alba en Amy in een kamer. We

konden onmiddellijk al een klein stukje uitpakken. Diezelfde

avond gingen we nog gaan bowlen, wat was dat leuk zeg! Na

het bowlen gingen we terug naar onze kamer. Daar kon ik uitpakken

en alles een leuk plaatsje geven.

De volgende morgen, na een heerlijk ontbijt, konden we

onze eerste training aanvatten. Spannend! We namen de bus

naar de sporthal en toen we aankwamen was het geweldig!

Wat een leuke sporthal! Er was vanalles: een blokkenput, een

airtrack, een fasttrack, een tumblingbaan,… zelf worteltjes tijdens

de training. Dat willen wij ook wel in Deinze hoor! In

de blokkenput hebben we allemaal héél wat bijgeleerd en

als je iets nieuws had geleerd, mocht je aan een bel trekken.

Daarna begon de volledige zaal voor jou te applaudisseren.

Zo kregen we iedere dag training van ‘s ochtends tot ‘s

avonds met natuurlijk tussendoor het middageten. ‘s Middags

was het geen warme maaltijd en als dessert kregen we

een stuk fruit.

‘s Avonds aten we altijd warm. De donderdag gingen we naar

de zoo van Odense en daar zat de oudste pinguïn. Amai, die

zag er echt oud uit!

Op zaterdagavond ben ik dan begonnen met mijn valies te

maken een paar keer gekeken of ik echt wel alles meehad.

Op zondag zijn we vertrokken en ik vond het echt wel jammer.

Voor mij mocht het nog een week duren, het was echt SUPER

TOF!

Aurélie P.

24 • Nr. 1 • november 2014


Stage TU en TRA in Denemarken volgens…

de trainster

In het begin van dit

jaar vroeg Maaike

(trainster trampoline)

of ik het zag zitten

om mee te gaan

op buitenlandse

stage samen met de

trampoline-groep.

Natuurlijk! Het was de eerste keer dat we een stage zouden

organiseren en meteen naar het buitenland! Aangezien we

niet voldoende chauffeurs hadden voor het aantal gymnasten,

besloten we het vliegtuig te nemen.

Op dinsdag 5 augustus vertrokken

we met 12 gymnasten op stage

richting Odense (Denemarken). We

namen het vliegtuig en de trein om

uiteindelijk rond 15u toe te komen

in de hostel. Maaike en ik deden

vlug de kamerverdeling. De gymnasten

waren heel nieuwsgierig en

we gingen meteen richting turnzaal!

Onze mondjes vielen allemaal open

van verbazing. Alle accommodatie

voor tumbling en trampoline was

aanwezig. Enkele tumblingbanen,

een fasttrack, een airtrack, trampolines

met blokkenput,… En vooral veel valkuilen die nuttig

gebruikt konden worden. Ik zag meteen dat het een leerrijke

week ging worden en kon niet wachten om training te

mogen geven. ‘s Avonds gingen we eerst pizza en pasta eten

in een restaurantje in de buurt en ‘s avonds vond de eerste

training plaats. Ik had heel wat enthousiaste gymnastjes die

er meteen invlogen! De Deense nationale ploeg was op dat

moment aan het trainen dus dat was ook een hele ervaring.

Het was enorm leuk om de sfeer bij deze ploeg te mogen

meemaken. De trainingen zitten anders in elkaar en ik heb er

heel wat van opgestoken.

De rest van de week mochten we onze uren zelf kiezen aangezien

we de enige tumblingploeg waren die daar aanwezig

was. Ik koos om ‘s ochtends van 10u - 12u te trainen en

in de namiddag van 14u - 17u. Soms trainden we ook iets

langer als de gymnasten nog energie over hadden. ‘s middags

en ‘s avonds aten we in het clubhuis van de sporthal.

Daar kregen we iedere keer een volledig buffet met lekker

eten. ‘s Avonds waren er verschillende activiteiten gepland

met de volledige groep. We gingen bowlen, naar de zoo,

liepen in de openingsstoet,… De laatste avond was er een

afscheidsfeestje in een lokaal van de plaatselijke school. Daar

konden we genieten van een hapje, een drankje en een DJ.

Op zondag namen we afscheid van Denemarken en vlogen

we huiswaarts. Iedereen keek tevreden terug op een toffe en

leerrijke stage! Ik heb me heel goed geamuseerd met mijn

topgymnastjes!

Helaas was de organisatie voor tumbling iets minder. We

waren namelijk de enige club die ingeschreven was, aangezien

het de eerste keer was dat dit doorging voor tumbling.

Maar het was zeker de moeite waard om de stage mee te

maken! Alle gymnasten hebben nieuwe reeksen geleerd en

zijn er weer een stuk op vooruit gegaan. Dit was de ideale

stage om ons voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Na de

stage waren onze batterijen weer helemaal opgeladen om

ons volledig te geven voor het komende wedstrijdseizoen!

Pauline C.

Wist je dat...

…onze valkuil, na 14 jaar intensief gebruik, eind augustus werd vernieuwd? Onze gymnasten staan nu met plezier klaar om

weer heel wat nieuwe delen aan te leren en dit op een veilige én verantwoorde manier! Alle disciplines bedanken dan ook

van harte het stadsbestuur voor deze aankoop!

…op de ACRO-vloer een nieuw bovenstuk werd geplaatst? Dit was nodig om het loskomen van de velcro-strips te voorkomen.

Alles voor de veiligheid!

26 • Nr. 1 • november 2014


Studiebureau Infrastructuur en Ruimtelijk Planning

Veiligheidscoördinatie en Keuring Private Riolering

Christophe Van der Weken

Tuttegemstraat 30 - 9870 Zulte

Tel 0474 567 560 | info@infraplan.be

Nr. 1 • november 2014 • 27


Interview met Annelotte Maes: nieuwe trainster TU

Stel jezelf eens kort

voor…

Ik heet Annelotte Maes en ben

25 jaar. Ik heb een diploma

Bachelor LO, alsook een

diploma in de Voeding- en

dieetkunde. Omdat sport een

groot deel van mijn leven

inneemt, wilde ik hier ook mijn

beroep van maken. Momenteel

werk ik aan de Sportdienst

te Gent als vaste lesgeefster.

Van welke club kom je en waarom ben je precies

veranderd?

Ikzelf heb altijd geturnd in TK Olympia De Pinte en ben daar

in 2004 gestart als trainster. Na enige jaren en meer ervaring

op zak merkte ik dat het recreatieve niveau, wat deze club

me bood, me niet genoeg kon boeien. Ik heb geprobeerd

dit op te lossen door als eerste in deze club met mijn gymnasten

mee te doen aan recreawedstrijden, zowel voor AGD

als tumbling en airtrack. De laatste jaren kon ik mezelf minder

motiveren en merkte ik dat, met de goede gymnasten

die ik ook kreeg, de beperkte zaal en vooral de visie van de

club, me tegenwerkten om mij als trainster volledig te kunnen

ontplooien. Ik wilde méér, ik wilde verder… (voor mezelf,

maar ook voor mijn gymnasten), maar voelde dat deze club

me dit niet kon bieden. In april dit jaar kreeg ik dan de vraag

van Pauline of ik geen interesse had om de tumblinggroep in

Sportac’86 samen met haar te trainen. Het hoger niveau, de

ingebouwde zaal met goede infrastructuur en de mogelijkheid

om mezelf als trainster beter te maken, deden mij geen

seconde twijfelen. In mei maakte ik kennis met Catherine en

in juli stond ik voor de eerste keer les te geven!

Heb je zelf een turnverleden achter de rug?

Zelf heb ik als gymnast zowel AGD als ACRO gedaan, maar

dit dan op een eerder recreatief niveau (6,5u per week). Met

de ACRO-groep deden we wel mee aan demowedstrijden

op A en B-niveau.

Wat is/zijn jouw doelstelling(en) voor dit seizoen?

Ik vind het vooral belangrijk dat mijn gymnasten plezier beleven

in hun sport, maar ook dat ze mooie resultaten behalen.

Op dat vlak ben ik redelijk competitief ingesteld. Ik wil dat

ze goed trainen, oude elementen perfectionaliseren, nieuwe

elementen aangeleerd krijgen en dit alles mooi kunnen uitvoeren

op de wedstrijden. Pas dán zal ik een trotse trainster

zijn!

Hoe verliepen jouw eerste ervaringen al bij

Sportac’86?

Midden juli zette ik mijn eerste stappen in de turnhal van

Sportac. Omdat ik Pauline en sommige gymnasten al kende

vanuit mijn oude club, kwam er weinig stress aan te pas. Ik

vind het leuk om met een klein groepje van gemotiveerde

gymnasten te kunnen werken. Eén en al positieve ervaringen

in de eerste maanden dus. Mocht ik weten wat ik nu weet, had

ik de stap naar een competitieclub al véél eerder gemaakt!

Annelotte M., Phebe G. en Laura V.

Jaarlijkse zomerstage RS in Oostduinkerke

Het jaarlijks kamp RS vond dit jaar plaats van 30 juni t.e.m. 7

juli en we hadden maar liefst een 40-tal skippers mee naar

Oostduinkerke! Stralend weer, enthousiaste skippers, leuke

externe trainers en eigen gemotiveerde trainers zorgden

samen voor een ontzettend leuk kamp! Dus, ik zou zeggen:

op naar volgend jaar!

Laura D.V. (trainster mini’s)

28 • Nr. 1 • november 2014


Sportac demo RED flames RS

Op zaterdag 17 mei vond

het Belgisch Kampioenschap

voor Rope Skipping

Demonstratieteams plaats.

Sportac demo RED flames

bestaat uit een groep van

12 skippers die zich hard

hebben ingezet om een demo-oefening aan te leren en op

punt te stellen. De groep bestaat uit een mix van jongere en

meer ervaren skippers, waarbij de leeftijden variëren tussen

12 en 18 jaar. Daardoor was het voor velen onder hen de

eerste keer dat ze deelgenomen hebben aan dit kampioenschap.

Tijdens de voorbereidende trainingen hebben al onze

skippers het beste van zichzelf gegeven en hebben ze elkaar

ondersteund en aangemoedigd. Daarnaast hebben de jongste

skippers veel hulp gekregen van de iets oudere skippers

bij het aanleren van de oefeningen, wat onze teamspirit zeker

en vast heeft versterkt.

Na een gezellige en zonnige voormiddag, waarbij iedereen

met de hulp van enkele mama’s werd opgemaakt voor de

wedstrijd, hebben de skippers een goede prestatie neergezet.

Het was niet alleen voor de meeste skippers hun eerste

deelname aan deze demowedstrijd, ook wij als trainsters

hebben ons debuut gemaakt.

Onze naam ‘RED flames’ is gekozen door een enthousiaste

groep die met hun demonstratie ook de zaal en het publiek

in vuur en vlam hebben gezet. Wij zijn twee fiere trainsters en

kijken alvast uit naar het volgende seizoen.

Lieselot R. en Jolien M.

Recept voor het maken van de nieuwe Sportacdemo

Yellow RS:

Voeg 12 super gemotiveerde skippers en een ruime sportzaal samen.

Voeg vervolgens een mengeling van 73 touwen toe en blijf goed roeren.

Mix hieronder muziek gedurende 8 minuten. Voor het beste resultaat, gebruik up-tempo muziek.

Bak de demo tot 180 graden of tot je de zweetdruppels eraf ziet rollen.

Dit alles werk je af met een pittig laagje van 2 coaches.

Als kers op de taart voeg je een enthousiast publiek toe en je krijgt een geslaagd resultaat!

Samenwerking tussen Sportac Rope Skipping en

het Sint-Vincentius Instituut Deinze

Vorig seizoen ontstond een

interessante samenwerking

tussen het gele demoteam

van de Rope Skipping

en de leerlingen van

het 4de jaar Creatie van het

Sint-Vincentius Instituut (SVI) in Deinze.

We waren al een tijdje op zoek om, net als tijdens de turn

show, eens uit te pakken op de democup met een toffe outfit.

De leerlingen van SVI kregen dan ook de opdracht om een

ontwerp uit te werken voor onze skippers. De eerste ontwerpen

volgden al snel en na een overleg met de leerlingen tijdens

de les werden nog wat wijzigingen aangebracht. Uiteindelijk

kozen we één ontwerp waarin we ons konden vinden.

Carine Deleersnijder ging dadelijk aan het werk : op zoek

naar de juiste stoffen en met het uitwerken van enkele pasmodellen

voor de skippers. Wij, van onze kant, zaten ook niet

stil. In ruil voor onze 12 outfits staken we een demonstratieoefening

in elkaar voor de 2de jaarsstudenten van SVI en traden

we op tijdens hun jaarlijkse “creatie-show” voor ouders

en leerlingen. We werden beloond met een originele outfit,

die tijdens de democup zijn uitwerking niet miste!

Dikke merci aan Carine en de leerlingen van het 4de jaar

voor hun inzet en enthousiasme!

Hopelijk kan hier in de toekomst nog eens een samenwerking

uit voortvloeien…

Siel V.R. en Charlotte V.

Nr. 1 • november 2014 • 29


Brons voor skippers op WYT RS in Hong Kong

Van 27 juli tot 5 augustus vond het WYT Rope Skipping (of

het WK voor jongeren) plaats in het Chinese Hong Kong. Vijf

Sportacgymnasten waren hiervoor geselecteerd en behaalden

daar opmerkelijke resultaten. Hieronder een greep uit

hun dagboek…

Dag 1:

Vrijdagochtend moesten we al om 5 uur opstaan om op tijd

in de luchthaven te zijn. Na het inchecken hebben we de

ouders uitgezwaaid. Na een kleine attentie van Kato ( de zus

van Justien) kon ons avontuur pas echt beginnen. Maar eerst

namen we nog een stevig ontbijt . Na al het sleuren met de

valiezen, stapten we in het vliegtuig. Toen we na onze lange

reis aankwamen op onze verblijfplaats in Hong Kong gingen

we eerst even een kijkje nemen in de stad zelf. Wat ons direct

opviel, waren de vriendelijke mensen, de hoge gebouwen

en de verschillende geuren. Door de warme temperatuur en

de hoge vochtigheidsgraad kregen we al snel dorst. Toen we

even een rustpauze inlasten, vonden de Chinezen ons blijkbaar

heel interessant en werden we overspoeld door camera’s.

Dag 2:

De volgende ochtend mochten we wat uitslapen en kregen

we een ontbijtje van onze trainsters op de kamer. ‘s Middags

moesten we gaan trainen en onze wedstrijdzaal gaan verkennen.

Na een vermoeiende dag waren we even alleen op de

kamer en konden we kennismaken met de andere leden van

België. Toen was het bedtijd…

eraan eerst met 2 en dan met 4. Na een voormiddagje springen,

waren we toch wel een beetje uitgehongerd… De

trainsters hadden ons verrast, want we gingen naar de Mc

Donalds! In de namiddag gingen we supporteren voor onze

jongens-teams. Eerst gingen we nog iets eten en dan naar de

prijsuitreiking!!! Spannend! Alle onderdelen werden apart

overlopen en toen kwam het duble dutch 4… : 3de plaats

Belgium 23! Wij? Ja, we stonden op de derde plaats voor

duble dutch! Op het einde van de prijsuitreiking voor meisjes

werd alles samengeteld. Wij waren 10de en heel erg blij!

Toen kwamen de jongens! En ja hoor, ook de jongens kwamen

op het podium! ‘s Avonds gingen we terug naar ons verblijf

en kropen toen heel blij in ons bed!

Dag 5:

De woensdag was heel druk bezet met allerlei verschillende

en leuke activiteiten. In de voormiddag zijn we via een kabelbaan

naar The Big Bouda gegaan, waar we een ijsje hebben

gekocht. Hierna gingen we met een bus, die heel erg wiebelde,

naar een vissersdorpje. Er was een marktje dat echt

heel typisch was... We waren op zoek naar een eetgelegenheid

en dat vonden we ook, met de perfecte locatie aan de

zee en het strand! Hierna hadden we mooie vooruitzichten,

omdat er ons een lichtshow stond op te wachten. ‘s Avonds

gingen we in een Pizza Hut een heerlijke pizza eten. Later op

de avond zijn we ook een marktje gaan bezoeken waar we

een souveniertje kochten. De dag was op zijn einde gelopen

en we waren heel blij toen we ons bed zagen… en lekker

naar dromenland konden vertrekken!

Dag 3:

Op maandagochtend zijn we per taxi een paar tempels gaan

bezoeken (waar het heel hard stonk). Na de middag moesten

we terug gaan trainen. ‘s Avonds hebben we nog eens alle

vijf samen met onze trainsters de oefeningen overlopen. Nu

wisten we zeker dat we er klaar voor waren.

Dag 4 :

DE GROTE DAG!!!!!!

We moesten opstaan om 6 uur. Alles lag al klaar van de dag

ervoor, dus moesten we alleen nog eten en dan onze shuttlebus

halen. We kwamen aan in de zaal en hielden eerst een

tribune vrij voor de Belgische supporters! Toen gingen we al

wat oefenen, want de wedstrijd begon bijna! We begonnen

met speed en daarna double dutch speed. Toen het speed

klaar was, begonnen Amy, Bo en Kato aan dubbel dutch 3.

Ondertussen hadden Justien en Febe even rust, maar daarna

mochten we al opnieuw beginnen met dubbel dutch 4 te

herhalen. Na alle dubbel dutchen kwamen de singel ropes

Dag 6:

We waren al vroeg uit de veren want onze valies moest op en

top klaar zijn. Na een stevig ontbijt gingen we ons gaan uitchecken

en leerden we de Chinezen een beetje Vlaams. Zo

hebben we alweer een paar Chinese vrienden bij. Natuurlijk

konden we niet zonder mooie foto’s terugkeren naar België

en dus namen we nog snel enkele prachtige foto’s aan

het water. Toen namen we de metro en brachten we een

bezoekje aan de Abercrombie & fitch, waar we al vlug veel

kleren hadden gepast. Het was al laat in de namiddag en

moesten terugkeren naar ons verblijf om onze valiezen op

te halen en naar het vliegveld te vertrekken. Het was een

reis die we nooit meer zullen vergeten. Als laatste willen we

toch nog een dankwoordje richten aan onze trainsters Siel en

Charlotte, want zonder hén hadden we hier niet gestaan. WE

LOVE HONG KONG!

Bo V.R. , Amy D.W., Justien V., Kato V.O. en Febe D.

30 • Nr. 1 • november 2014


Supporteren op WAGC ACRO in Parijs

Parijs... Eiffeltoren? Champs-Elysées?... Nee, WK Acro!

Toen we hoorden dat het WK Acro doorging in Parijs dachten

we “dat is haalbaar om te gaan supporteren”.

Wij (Anick, Anouschka en ikzelf) staken boordevol enthousiasme

de hoofden bij elkaar en planden een supportersuitstap.

De TGV en het hotel “Mercure Levallois Perret” (het

Sportac-hotel) werden geboekt voor een tweedaagse. Toch

wel een spannend moment, want er was één plaats tekort op

de TGV. Na een paar telefoontjes was het dan toch gelukt om

onze plaatsen te boeken. Anouschka kocht de nodige accessoires:

een Belgische vlag, een driekleurenstift en kransen....

Klaar om te vertrekken! Op vrijdag 4 juli waren we vroeg uit

de veren en om 7.15 u namen we de TGV richting Parijs. Alles

verliep gesmeerd, tot we in het metrostation aankwamen.

Na veel vragen en zoeken (de metro nemen, duurde langer

dan ons treinreis), arriveerden we veilig en wel in ons hotel.

De metro nemen, is plezier verzekerd... Gewapend met vlag

en wimpel en uitgedost in de Belgische driekleur, trokken

we dan naar de sporthal om te supporteren voor onze Belgische

duo’s en trio’s. Uit volle borst werd er geroepen om

de gymnasten aan te moedigen en hen een hart onder de

riem te steken. Ook onze sportcoördinator Catherine, was

van de partij! Onze turnsters gaven het uiterste van zichzelf,

behaalden schitterende resultaten en af en toe werd er in het

publiek een traantje (toch wel een paar) weggepinkt. Tussen

de wedstrijden door was er tijd om te “socializen”. Op een

terrasje werd er gelachen en werden er verhalen uitgewisseld

met de andere Sportac-ouders. Op zaterdagnamiddag

was er nog even tijd om te shoppen op de Champs-Elysées

en de voetbalmatch België-Argentinië bij te wonen tijdens

een etentje. De Belgen hebben wél de voetbalwedstrijd verloren,

maar onze gymnasten hebben geschitterd en zijn een

ervaring rijker! Moe maar voldaan en met veel leuke anekdotes

keerden we terug naar huis. Een uitstap... voor herhaling

vatbaar!

Petra V.

De WAGC ACRO in Parijs door oma en opa

(oma en opa zijn aliassen voor Mia en André Vandewalle.

Zij zijn reeds van bij de start van Sportac in 1986 betrokken

bij de club, eerst als oprichtend bestuurslid, als warme

thuis voor buitenlandse turners en trainers tijdens stages of

wedstrijden en nadien als vrijwilliger bij de redactieraad. Ze

mochten eerst supporteren voor hun dochter Liesbet en nu

voor hun kleindochters Hanne en Lore Vanden Berghe en

wie weet, later misschien ook voor hun zusje Tine)

2 juli 2014

Deze woensdagmorgen worden we als echte BV’s opgehaald,

een vlotte reis en de GPS loodste ons zonder ‘keer ne

keer were’ naar ons hotel. De wagen in de parkeergarage,

dus alles OK dachten we. Door ‘overboeking’ moesten we

echter één nachtje in een ander hotel overnachten.

Na een fikse wandeling (19.000 stappen volgens de stappenteller

van Kristof) konden we de eerste kwalificatiewedstrijden

bijwonen. Het trio van onze Hanne, met Dagmar en

Maïté, klopte voor de eerste keer het concurrerend Belgisch

trio met 0.05 punten. Grote voldoening in het Sportac-kamp.

32 • Nr. 1 • november 2014


CAMFISC

Grote Steenweg 131

9870 OLSENE

tel 09 243 46 60

camfisc@campe.be

FERROFISK

Kastanjelaan 4 B

9800 DEINZE

tel 09 243 46 64

ferrofisk@campe.be

Fiscaliteit

Boekhouding

Bedrijfsadvies

D/31/130

Kantoor Campe

Grote Steenweg 131

9870 OLSENE

tel 09 243 46 60

campe.nv@campe.be

Kantoor Van Hove

Dorpsstraat 71

9870 MACHELEN

tel 09 380 04 86

stan.vanhove@skynet.be

Verzekeringen voor

Zelfstandigen en KMO’s

Particulieren

Garagepoorten voor woningbouw

en industrie

TALLIEU & TALLIEU - WWW.TNT.BE

SINDS 1964

ONTDEK DE VELE VOORDELEN VAN VAKKUNDIG GEPLAATSTE

POORTEN EN VEILIGHEIDSVOORDEUREN.

Hörmann sectionale poorten

en kantelpoorten

Hörmann industriepoorten

Poorten met bekleding

Automatisatie

Veiligheidsvoordeuren

Aluminium carports

Alle buitenzonwering

Terrasoverkappingen

Zowel renovatie als nieuwbouw

TORCK BVBA

POORTEN & ZONWERING

E3-laan 60 | 9800 DEINZE

Tel. 09 381 66 00 | Fax 09 381 66 01 | info@torck.be

WWW.TORCK.BE

FAMILIEBEDRIJF MET 50 JAAR ERVARING

CONCESSIEHOUDER HÖRMANN

AMBASSADOR

TORCK_210x73.indd 1 3/10/14 09:29

voeg- en renovatiewerken

injecteren van muren

kaleien van gevels

vochtbehandeling

kelderdichting

gevelreiniging

Dieter T’Siolle

bvba

logo 30 x 17,5cm

drukkleuren: pms 315c en cool grey 10c

Nr. 1 • november 2014 • 33


Mia en ik kregen en surplus nog een extra positief bericht

: onze twee oudste kleinkinderen waren allebei geslaagd,

geen tweede zit en dus uitzicht op een mooi verlof!

3 juli 2014

Donderdag

verhuisden we

terug naar het

eerste hotel,

maar het leek

een komische

film, nog altijd

overboeking en met de typische Franse slag werden nu

andere cliënten voor één nacht elders gelogeerd.

Gelukkig deze keer met de metro naar de wedstrijdzaal.

Zeer veel ambiance met de Belgische supporters die, dank

zij het WK voetbal, uitstekend voorzien waren van vlaggen,

petten, sjaals en andere prullaria in de driekleur. Tijdens de

pauze zochten Tineke en opa een ijsjeszaak, maar in de hele

omgeving niks te vinden. Gelukkig vonden we in een grootwarenhuis

ijscrème. We kwamen terug in de sportzaal met

een grote doos Hägen-Dasz en vijftig plastic lepeltjes. Met

de hulp van enkele andere kinderen was de pot vlug leeg!

Lore en Noémie presteerden zeer goed en nu pas snapte

Liesbet (onze dochter die voeger zelf acro deed en doopmeter

van Lore) dat de spanning op de banken groter is dan

die bij de gefocuste gymnasten zelf. Voor ons was het een

déjà vu, 26 jaar na het WK in Antwerpen waar Liesbet aan

deelnam.

’s Avonds samen een stapje in de wereld zetten in Mont Martre

en gezellig buiten mosseltjes eten. Tine wou graag haar

profiel laten ‘knippen’ door een jonge artist. Ze wou graag

een karikatuur van zichzelf, maar hij vond haar ‘trôp belle

pour une carricature!’. Het werd dus een realistisch profiel.

Daarna liet Quinten zich ook afbeelden en Tine vroeg heel

fijntjes waarom van haar broer geen karikatuur gemaakt

werd.

4 juli 2014

Vrijdag deden we voor de middag wat sightseeing in het

centrum. Men was reeds volop alles aan het opbouwen voor

de aankomst van de ronde van Frankrijk op de Champs Elysées.

Het was een zeer spannende namiddag. Het trio van

Hanne, Dagmar en Maïté werkte heel goed, maar werd toch

nipt geklopt door het andere Belgische team met 0.05. Ze

waren zesde, maar in de finale mag maar één team per land

aantreden en zo was de wedstrijd voor hen over.

Lore en Noémie haalden vlot de finale. Na een aperitiefje met

bubbels op de huwelijksverjaardag van Peter en Annick, aten

we gezellig met de Sportac groep in een Chinees restaurant.

5 juli 2014

Zaterdag : finale, prachtige oefeningen en spannende

momenten tot op het einde. Het Belgische trio, fel aangemoedigd

door gans het Belgisch supportersvak, haalde

brons met een prachtige oefening. Hanne gaf eerlijk toe dat

ze dit niet zouden gehaald hebben.

Lore en Noémie leverden met een prachtige choreografie en

foutloze onderdelen een uitmuntende prestatie en haalden

hiermee zilver.

Vier dagen gespannen zenuwen en hartkloppingen: we hebben

als grootouders de test uitstekend doorstaan en er is dus

geen dokterscontrole nodig geweest.

Na de wedstrijd gingen we met alle Sportac-supporters naar

een Bistro, een hartig hapje eten en gelijktijdig de match België

- Argentinië volgen op reuzenscherm. Alhoewel ik een

voetballiefhebber ben, voelde ik totaal geen nerveuze spanning

meer, de decompressie was te sterk.

Wat ons enorm heeft bevallen, is dat er zo veel mensen echt

Sportac-minded in Parijs kwamen supporteren. Echt hartverwarmend!

Liesbet bracht ons terug veilig naar Deinze, gelukkig

en fier als een gieter op Sportac en natuurlijk onze kleinkinderen.

Oma Mia en opa André

PS Volgens Kristof markeerde onze stappenteller meer dan

50.000 stappen… ik liet ondertussen mijn schoenen verzolen,

dus we staan weer paraat voor een volgende keer…

Wist je dat...

…de pannenkoekenactie dit jaar opnieuw zal plaatsvinden? De stratenverkoop wordt georganiseerd op 15 november 2014

en de winkelverkoop zal doorgaan op 20 en 21 december 2014. Save the date(s)!

34 • Nr. 1 • november 2014


Kippenvel op WK ACRO 2014 voor beloften en junioren,

Levallois, Parijs!

leven, nog nooit eerder zaten

de delen zo goed en de dans

zo strak! Ze werden beloond

met 27.300 en stonden daarmee

0.05 vóór het andere

Belgische team. Ze stonden

te blinken op de vijfde plaats,

tussen de andere wereldtoppers!

In de loop van het voorbije seizoen hadden vier Sportac

teams de selectie behaald voor het WK voor beloften en junioren

(WAGC).

Marte, Fien en Irma zouden uitkomen bij de trio’s 11-16 – jarigen,

Lore en Noémie bij de duo’s 12 – 18 - jarigen, Zara, Bieke

en Lisa bij de trio’s 12 – 18 – jarigen en Hanne, Dagmar en

Maïté bij de trio’s 13 – 19 – jarigen. Aangezien het hele gebeuren

plaatsvond van 2 tot 5 juli, moest er hard door- getraind

worden tijdens de examenperiode in juni. Niet zo evident,

maar alle gymnasten slaagden erin toch een 2 à 3 uur per

dag te trainen, naast het studeren… en allemaal behaalden

ze goede schoolresultaten! Zo is weer eens bewezen dat

tijd nemen om te sporten tijdens een examenperiode alleen

maar positieve gevolgen heeft! Een gezonde geest in een

gezond lichaam… ze wisten het in de oudheid ook al.

Voor de ouders kwam er ook heel wat bij kijken. Een deelname

aan een buitenlandse wedstrijd gaat gepaard met een

behoorlijk kostenplaatje en om het voor iedereen haalbaar

te houden, moesten er dus acties ondernomen worden om

geld in te zamelen. Er werden snoepjes verkocht, er werd

een wijnverkoop georganiseerd en daarnaast nog een midzomernachtbarbecue.

Dank aan iedereen die ons op één of

andere manier steunde!

Op zondag 29 juli was het dan zo ver, onze kinderen vertrokken

met trainster Tatjana en samen met de Belgische delegatie

met de bus richting Parijs. De eerste dagen hadden ze

trainingen op de wedstrijdvloer.

Woensdag 2 juli was de aanvang van het Wereldkampioenschap

en voor Sportac mochten Marte, Fien en Irma op de

vloer hun tempo-oefening turnen. Ze behaalden een heel

mooie score van 27.500 en stonden op een zesde plaats op

een deelnemersveld van 34 teams. Een schitterend resultaat

dus!

Diezelfde avond kwam het trio van Hanne, Maïté en Dagmar

aan de beurt. Zij brachten de tempo-oefening van hun

Op donderdag kwamen drie

Sportac teams aan bod :

Marte, Fien en Irma turnden hun balansoefening en deden

dit bijzonder goed. Ze kregen van de jury 28.000 en stonden

daarmee op een gedeelde vierde plaats met Portugal.

Aangezien er slechts één

team per land naar de finale

mag, betekende dit eigenlijk

zelfs een derde plaats.

Dan was het nagelbijten voor

de balansoefening van Lore

en Noémie, ze brachten een

mooie, poëtische dans en

de delen zaten heel stabiel.

Ze haalden 27.950… ze hadden

zo graag eens 28.000

gehaald… net niet! Met deze

schitterende score stonden

ze wel in derde positie op 24 deelnemers, ongelooflijk!

Het team van Bieke, Zara en Lisa bracht hun tempo-oefening,

ook zij zaten in een heel sterke competitie met maar liefst 35

deelnemers. Voor deze routine kregen ze 27.550 en zaten

ze op koers voor een finaleplaats. De ouders konden eventjes

terug ademhalen. Iedereen was gelukkig met de goede

resultaten en gelukte oefeningen van de kinderen. Je kan je

niet voorstellen hoe intens je als ouder zo’n wedstrijd meebeleeft.

We zijn zeker allemaal wat jaren van ons leven kwijt

door de stress en de spanning van deze competitie!

Vrijdag 4 juli kwamen opnieuw drie Sportac teams aan de

beurt en deze keer was het alles of niets om een finaleplaats

te bemachtigen! We schreeuwden op de tribune de longen

uit ons lijf om onze kinderen aan te moedigen. Er waren

ondertussen ook een heleboel extra supporters uit Deinze

aangekomen om de Sportac-teams en andere Belgische

Nr. 1 • november 2014 • 35


teams te steunen. Lore en Noémie brachten een heel mooie

tempo-oefening en konden met 27.700 hun derde plaats in

het klassement behouden, na Rusland en Groot-Brittannië,…

maar voor Portugal, voor het andere Belgische team (dat ook

schitterend gewerkt heeft), voor Ukraïne, USA, Bulgarije,…

echt heel knap!

De balans-oefening

van Lisa, Zara en Bieke

begon vlekkeloos, de

delen zaten stevig en de

dans mooi synchroon,

maar bij het laatste deel

was iedereen verbijsterd.

Zara kon de voet

van Bieke niet grijpen,

waardoor ze het deel

opnieuw moesten doen

en ze werden hier zwaar

voor afgestraft. 26.300

en weg was de finaleplaats.

Het is heel pijnlijk

wanneer je duidelijk bij de besten van de wereld behoort,

maar je niet kan tonen wat je waard bent in de finale. Je krijgt

geen herkansing, ook al verdien je het nog zo hard!

Met hun balansoefening overtroffen Hanne, Maïté en Dagmar

alle verwachtingen. Ze werkten hun oefening zo goed

af dat we heel benieuwd waren naar hun scores. Toen ze verschenen

was er eventjes ontgoocheling,… niet omdat de

punten laag waren (want ze kregen 27.500 wat ze dit seizoen

nog nooit gehaald hadden), maar omdat het andere Belgische

team net 0.050 punten meer had en daardoor naar de

finale mocht. Onze meisjes turnden hun twee beste oefeningen

ooit en strandden dan op een zucht van de finale. Ze eindigden

op een zesde plaats.

De vier teams van Sportac

waren finaleplaatsen meer

dan waardig, twee teams

mochten ook effectief de

finale turnen op zaterdag. Nu

steeg de spanning nog meer

en dat was ook aan de gymnastjes

te merken. Het trioo

tje deed een mooie balansoefening

in de finale, maar

deze was iets minder overtuigend

dan in de voorrondes.

Met een schitterende score

van 28.000 haalden ze net 0.100 minder dan de Portugezen,

waardoor ze op de meest ondankbare plaats, namelijk de

vierde plaats terecht kwamen.

Lore en Noémie waren ook zenuwachtiger dan tijdens de

voorrondes. Ze begonnen met een landingsfoutje bij hun

dubbele salto en ook het tempodeel tot corbut kon beter.

Hun dans en hun balansdelen zaten wel super goed! Er waren

al enkele teams die een ex aequo hadden van 27.600… Als

hun punten hoger waren, hadden ze zeker een medaille….

Wat verscheen er toen op het scherm : een score van 27.600.

Daarmee wisten we nog niets! Ze hadden met vier teams

dezelfde score, maar hoe zat dat dan met de medailles? Ook

het laatste team van Portugal haalde 27.600, vijf keer dezelfde

score dus! Phillippe stormde naar de jurytafel om informatie

te krijgen en na een tijdje stak hij zijn duim in de lucht : ze

hadden samen met vier andere teams ex aequo de zilveren

medaille in de wacht gesleept. De mama’s en papa’s gingen

met tranen in de ogen uit hun dak en bij de medaille-uitreiking

stonden ze daar te blinken met vijf op één podium, nog

nooit eerder was dit gebeurd! Kippenvel!

Beatrijs V.

Foto’s: Johan Van Damme

36 • Nr. 1 • november 2014


Noémie en Lore naar Topsport ACRO

Wij, Noémie en Lore, hebben

op 4 augustus voor de eerste

keer getraind bij de topsportgroep.

Het verschil met

Sportac merkten we meteen,

vooral het groter aantal uren

training viel direct op : 27u

per week. Onze eerste trainingen

waren tijdens de

vakantie en dit viel eigenlijk

nog goed mee, omdat we

toen de tijd hadden om tussen

de twee trainingsblokken in te rusten. Maar nu we ook

school moeten combineren met zoveel trainen, slaat de vermoeidheid

tegen het einde van de week wel toe.

‘s Ochtends moeten we vroeg opstaan, want om half acht

begint de training al. Na de eerste training gaan we naar

school tot 15u20. Daarna gaan we direct terug naar de topsporthal,

want om 16u begint de tweede training. Het is een

heel strak schema, maar door dit vele trainen hebben we al

heel wat bijgeleerd en dat geeft wel voldoening. Onze toptrainer,

Sergey Tretjakov, is van Russische afkomst en hij geeft

ons training in het Engels. In het begin was het soms moeilijk

om hem te verstaan, maar nu gaat dat al veel beter. De trainingen

verlopen vlot en we zijn allebei tevreden over onze

vooruitgang. Toch keren we elke vrijdag met plezier terug

naar Sportac om nog eens een demo-training bij te wonen…

én onze vrienden in de club terug te zien!

Groetjes, Noémie L. en Lore V.

Nieuwe ACRO-trainers:

Kirby, Tom, Sanne en Tamara

Nieuwe gezichten onder de ACRO-trainers!

Misschien hebben jullie het al gemerkt dat er niet alleen bij

TRA en TU nieuwe trainers aan het werk zijn, maar ook op de

ACRO-vloer zien we enkele nieuwe gezichten… Hieronder

stellen zij zich graag eens voor…

Ik ben Tamara De

Vos. Ik ben 20 jaar en

zit in mijn derde jaar

geneeskunde. Ik heb

altijd in Sportac Deinze

geturnd, vanaf mijn 6

jaar. Toen ik 11 jaar was,

ben ik in de acrogym

begonnen… waar toen

mijn zus, Tatjana, ook trainde. Op mijn 16 jaar ben ik dan naar

de Topsportschool in Gent gegaan. Na één jaar ben ik daar

gestopt. Dan ben ik meteen begonnen in Deinze als trainster

van het I-niveau van acrogym. Dat heb ik twee jaar gedaan

en dan ben ik twee jaar gestopt. Nu geef ik opnieuw training

aan verschillende niveaus. Mijn verwachtingen zijn niet zo

concreet. Ik hoop dat ik samen met Sanne Van Overberghe

het beste uit onze gymnasten naar boven kan halen. Ik hoop

dat de gymnasten steeds hun best doen en voor hun harde

werken en doorzettingsvermogen tijdens het wedstrijdseizoen

beloond mogen worden! Ik geef graag training en de

groep trainers komen onderling ook goed overeen!

Ik ben Kirby De Geest, 27 jaar

oud. Ik werk momenteel al

ongeveer 4 jaar al kinesitherapeut

(deeltijds) op een school

met kinderen met een beperking

in Gent. Daar geef ik vooral

psychomotoriek.

Daarnaast werk ik ook nog

deeltijds in een groepspraktijd

in Destelbergen. Daar doe

ik vooral sportkinesitherapie, lymphedrainage en algemene

revalidatie van patiënten. Vroeger heb ik training gegeven

in Turnclub Olympia Merelbeke, maar aangezien mijn medetrainster

daar stopte, vond ik dat het tijd werd voor een

nieuwe “jonge” generatie trainers om de ACRO-trainingen

daar over te nemen. Zelf vond ik dus een nieuwe uitdaging

bij Sportac. Als 7-jarige ben ik destijds gestart met turnen in

Turnclub Athena Destelbergen. Ik heb daar eerst een jaartje

tumbling gedaan, maar werd al gauw aangetrokken tot de

ACRO. Ik heb toen snel de overgang gemaakt en heb vervolgens

een 15-tal jaar ACRO-competitie gedaan in Turnclub

Athena. Dit deed ik zowel als boven- als onderpartner en op

C-, B- en A-niveau. Ik zie mijn gymnasten graag schitteren

op de mat…, dus hoop ik dat ze een leuk seizoen tegemoet

gaan én mooie resultaten behalen! Sportac’86 is een heel

hartelijke en professionele club en ik ben er steeds meer en

Nr. 1 • november 2014 • 37


meer van overtuigd dat de overstap maken voor mij de juiste

beslissing was!

Mijn naam is Tom Boons

en ik ben 22 jaar oud.

Momenteel studeer ik

Lichamelijke Opvoeding

en Bewegingswetenschappen

aan de Universiteit

van Gent. Ik zit in mijn

vierde jaar (1ste master optie training en coaching). Vorig jaar

heb ik mijn diploma van trainer B ACRO-gym behaald. Oorspronkelijk

kom ik uit AcroIIgym in Brasschaat. Ik heb daar

heel mijn jeugd geturnd, tot ik naar Gent ben getrokken om

te trainen in de Topsportschool. Ikzelf heb een grote ambitie

om te coachen en vermits ik veel in Gent zit, was Sportac’86

Deinze veruit de beste keuze voor mij. Vorig jaar heb ik de

kans gekregen om mijn stage te volgen bij trainer Philippe.

Tijdens die stage heb ik geleerd dat de visie van de groep

volledig overeenstemt met mijn visie over ACRO. Dat is de

reden waarom ik mij wou aansluiten bij Sportac. Ik geloof dat

mijn kwaliteiten als coach zich hier het best zullen ontwikkelen

en tot hun recht kunnen komen in een groep waarbij men

allen in dezelfde richting denkt, traint en coacht. In AcroIIgym

heb ik twee jaar als gemengd paar en twee jaar als heren-4

getraind bij Hans Lismonde en Pascale De Moor. Daarna heb

ik nog 3 jaar getraind aan de Topsportschool onder leiding

van Hans Lismonde in de discipline senioren heren-4. Mijn

doelstelling voor dit seizoen is om de motivatie van alle gymnasten

op een niveau te krijgen waardoor ze bereid zijn om

zich iedere training maximaal in te zetten. ACRO is een sport

van veel herhaling, gepaard met een hoge intensiteit, waardoor

de focus het hele seizoen hoog moet blijven. Ik spreek

uit ervaring als ik zeg dat dit niet vanzelfsprekend is. Een

goede motivatie speelt hier dus een belangrijke rol! Mijn eerste

weken bij Sportac zijn tot nu toe heel goed verlopen. De

gymnasten zijn allemaal zeer vriendelijk en ik ben door de

mede-coaches goed ontvangen. Ik hoop dat we deze positieve

‘vibe’ voor de rest van het seizoen kunnen volhouden!

Mijn naam is Sanne van Overberghe.

Ik ben 23jaar en al bijna 15 jaar lid

bij Sportac Deinze. Tot vorig jaar was

ik zelf nog actief als gymnast in de

ACRO, maar zette ik er na 8 jaar topsport

toch een punt achter. Tijdens

deze periode gaf ik reeds training

aan acrogymnasten bij TK Olympia

De Pinte. De overstap naar Sportac

was voor mij vanzelfsprekend, omdat ik meer naar competities

toe wou werken. Ik hoop dat ik een deel van mijn ervaring

kan doorgeven aan mijn gymnasten. Momenteel geef

ik samen met Tamara training aan drie gemotiveerde teams.

Hopelijk kunnen we er een fantastisch jaar van maken!

Onlangs is ook nog Slavik Kosakovsky als

nieuwe trainer aan het werk op de mat.

Tamara D.V., Kirby D.G., Tom B. en Sanne

V.O.

Emelien Van Der Veken stopt als ACRO-trainster

ACRO-trainster Emelien Van Der

Veken is gestopt als trainster… Tijd

om een goed interview met haar af

te nemen. Hilde Beyaert kroop in

de huid van plaatselijke reporter.

Hieronder het resultaat…

Goedemorgen, Emelien. Ik was verheugd toen men mij

vroeg om van jou een interview af te nemen. Je bent altijd

een voorbeeld geweest voor onze club, als gymnast maar

ook als trainster.

Hoe kwam je bij Sportac terecht en vanaf welke

leeftijd ben je met turnen begonnen?

Ik ben ongeveer halverwege het 5de leerjaar (2002) bij Sportac

begonnen, in een basisgroep. Ik kende iemand die dat

toen ook deed en na verschillende andere sporten, zoals ballet

en dans te hebben gedaan, wou ik dit ook wel uitproberen.

Heb je verschillende disciplines gedaan of alleen

ACRO?

Ik heb een tweetal jaar in de basis tumbling gezeten (bij Sigy),

want ik moest nog zeer veel leren, maar mijn ambitie was wel

altijd om ACRO te doen. Uiteindelijk ben ik dan geselecteerd

voor de ACRO basisgroep bij Geike en Liesbeth. Toen ik

mocht starten, had ik helaas wel klierkoorts… dus ben ik wat

later op het jaar moeten starten. Hierdoor had ik ook geen

partners en heb ik toch een paar maanden vooral conditie

gedaan. Af en toe kon ik wel al eens proeven van hoe het was

om met partners samen te werken.

De competitie werd door omstandigheden een

jaartje uitgesteld, maar uitgesteld was niet

38 • Nr. 1 • november 2014


verloren. Hoelang heb je aan competitieturnen

gedaan?

In 2006 heb ik mijn eerste wedstrijd geturnd bij de beloften.

Ik stond toen in een team met Joke en Thalia. Dat jaar was het

voor mij vooral nog wat aftasten

hoe het allemaal in elkaar zat. Het

seizoen erna stond ik dan in trio

met Ellen en Améline, ook in de

beloften. Dit was al een beter seizoen

en het was ook wat gemakkelijker

omdat Ellen en ik elkaar al

langer kenden van vóór we samen

stonden. We kregen dan ook de

kans om mee te doen aan het EK

in Nederland. En we hebben daar

toch een mooie 5de plaats behaald. Omdat het EK in oktober

was en we meededen bij de beloften (11-16), hebben we

nog hard moeten werken om klaar te geraken voor de wedstrijden

van het nieuwe seizoen. We moesten namelijk naar

de junioren. Toch waren we tijdig klaar en het was opnieuw

een mooi seizoen, onder leiding van Slavik. Na een jaartje

“out” te zijn door een knieblessure heb ik in 2010 mijn turncarrière

mooi kunnen afsluiten bij de junioren samen met

Ellen en Camille. Dit keer onder leiding van Kaat en Nele.

Ik denk dat sommige trainingen en ook de wedstrijden

hard waren. Om iedere dag paraat te

staan op de ACRO-vloer moet je toch enorm veel

karakter hebben. Waar bleef je die energie vandaan

halen om steeds verder te doen?

Wij halen inderdaad veel energie uit goede wedstrijden. Als

je een goede wedstrijd turnt, heb je natuurlijk een enorm

goed gevoel. Zeker dat gevoel van ontlading als je al je oefeningen

hebt gedaan en het allemaal goed is verlopen, is iets

dat bijna niet te evenaren is. Maar de leukste momenten heb

ik tijdens de trainingen beleefd. We hebben op bepaalde

momenten enorm veel gelachen, zeker op de vrijdagavonden.

Heb je het gevoel gehad dat je sommige dingen

hebt moeten missen door het groot aantal

uren trainen?

Ik heb niet zoveel kunnen uitgaan als andere jongeren van

mijn leeftijd en ik heb ook heel wat zaken moeten missen

omdat ik moest trainen. Maar ik heb het nooit ervaren als een

gemis. Als je ACRO doet bij Sportac Deinze weet je dat je op

het hoogste niveau moet presteren en dat je daar het één en

ander moet voor opofferen. Maar als je dan ziet wat ik met

mijn team heb bereikt, weet je dat het zonder zoveel trainen

nooit gelukt zou zijn. Omdat we zo vaak en intensief samen

trainden, groeiden we als groep ook dichter naar elkaar

toe. Ik heb dan ook veel vrienden voor het leven gemaakt

bij Sportac, waarmee ik nog steeds bijna wekelijks afspreek

(voor zover dat mogelijk is natuurlijk).

Ben je ooit ontgoocheld geweest tijdens je

carrière?

De minst leuke ervaring was het moment dat ik mijn kruisbanden

heb gescheurd. Ik voelde gewoon dat het niet in

orde was. Ik ben dan ook een jaar “out” geweest, maar ik heb

dat jaar wel mijn eerste stappen in het training geven gezet.

Ik had het gevoel dat ik nog niet klaar was met turnen en dus

na bijna een jaar revalideren ben ik er terug aan begonnen.

Ik ben zeer blij dat ik dat nog heb gedaan, ook al was het niet

gemakkelijk om het te combineren met mijn studies Toegepaste

Economische Wetenschappen.

Wat vond je leuk aan training geven?

Het leuke vond ik dat ik nog een beetje kon afkicken van het

turnen, omdat je er toch mee bezig blijft en veel in de zaal

komt. Het was natuurlijk ook een toffe manier om een beetje

bij te verdienen met iets wat je leuk vindt. Het allerleukste

dat je kan meemaken als trainster is dat jouw gymnastjes het

goed doen op de wedstrijden. Dan ben je enorm trots.

Je hebt veel voldoening gehad als trainster,

maar waarom ben je dan gestopt met training

geven?

Na 5 jaar studeren ben ik dit jaar eindelijk afgestudeerd en

moest ik beslissen wat ik erna ging doen. Omdat ik geen

rekening kon (en wou)

houden met training

geven, heb ik besloten

om ermee te stoppen. Ik

ben blij dat ik die keuze

gemaakt heb en ik ben

tevreden dat ik met mijn

gymnasten toch mooie prestaties heb kunnen neerzetten. Ik

heb echter geen behoefte om nog jaren verder te doen. Ik ga

dit jaar nog een jaartje bijstuderen, namelijk Digitale Marketing

en Communicatie in Brussel.

Ga je in de toekomst nog met turnen of sport

bezig zijn?

Ik weet niet wat de toekomst zal brengen, dat zien we wel. Ik

bekijk alles dag per dag. Ik hoop vooral dat iedereen rondom

mij gezond en wel blijft.

Emelien, bedankt voor dit interview, en veel succes met jouw

verdere toekomst.

Hilde B. en Emelien V

Nr. 1 • november 2014 • 39


Nieuwe Wereldkampioenen ACRO

Nikki en Eline gelauwerd!

2012 (Junioren)

- 1ste plaats Stars above the boug river UKR

- 1ste plaats FIAC België

- 2de plaats WAGC USA

2013 (Senioren)

- Vlaams en Belgisch Kampioen

- 1ste plaats World Cup PRT

- 1ste plaats World Cup BUL

- 1ste plaats Balans EK PRT

- 4de plaats Tempo EK PRT

- 2de plaats Allround EK PRT

(foto Eddy Lefevre)

Dat Nikki Snel en Eline De Smedt, na Nicolas Vleeshouwers

en Laure De Pryck, de nieuwe wereldkampioenen ACRO zijn,

hoeven we jullie niet meer te vertellen… Ook Nikki zette ooit

haar eerste “turn”stappen op de “Sportacbodem” en Eline

begon bij Gymfinity. De meisjes vonden elkaar in Topsport

en vormden sinds jaar en dag een sterk duo! Voor hun prachtige

verdienste werden zij dan ook uitvoerig in de bloemetjes

gezet tijdens een gezellige receptie in het Brielpaviljoen.

Dit werd voorafgegaan door een speech van onze sportcoördinator,

Catherine Rotsaert en onze voorzitter, Didier Dejaeghere.

Ook Schepen van Sport, Norbert De Mey, sprak onze

wereldkampioenen vol lof toe. In het bijzijn van het Stadsbestuur,

het Sportacbestuur, de toptrainers Slavik Kosakovsky

en Sergey Tretjakov (foto boven), de ouders van Nikki en

Eline,… en vele andere acrogymnasten en hun ouders konden

we nog eens nagenieten van de mooiste momenten uit

hun schitterende sportcarrière.

2014 (Senioren)

- Vlaams en Belgisch Kampioen

- 1ste plaats FIAC België

- 1ste plaats World Cup PRT

- WERELDKAMPIOEN - FRANKRIJK

Van hún kant bedankten Nikki en Eline hierbij hun trainers én

ouders, voor de kansen en de steun die ze tijdens hun loopbaan

als gymnast kregen. Met de titel van wereldkampioen

zetten beide meisjes een punt achter hun loopbaan. Het is

een grote eer voor Sportac Deinze om het “Gouden lijstje

der Wereldkampioenen” aan te vullen! Als blijk van respect

mochten de meisjes elk een prachtig en origineel werk van

Xavier Mares in ontvangst nemen. Van ganser harte gefeliciteerd,

Eline en Nikki!

Anouschka V.D.W.

Hieronder een overzicht van hun palmares :

2010 (Junioren)

- Oostvlaams, Vlaams en Belgisch kampioen

- 1ste plaats FIAC België

- 1ste plaats Stars above the boug river UKR

- 3de plaats WAGC POL1ste plaats Bondarov Cup BLR

2011 (Junioren)

- Vlaams en Belgisch Kampioen

- 3de plaats Balans EK BUL

- 1ste plaats Tempo EK BUL

- 1ste plaats Allround EK BUL

- 1ste plaats FIAC België

40 • Nr. 1 • november 2014


ACRO nieuwkomers mee op zomerstage naar Italië

Wij, Talia De Troyer en Quincy Verhelst,

komen, net zoals trainster

Kirby De Geest, allebei van Turnclub

Olympia Merelbeke en zijn

eind april naar Sportac Deinze

gekomen. Dit hebben we gedaan

omdat we hier meer mogelijkheden

hebben.Door de goede ontvangst

van onze mede-gymnasten

en trainers hebben we ons

goed kunnen aanpassen aan de

groep. In het begin was het zwaar,

maar nu hebben we al veel bijgeleerd.

Ondanks de soms vermoeiende

trainingen hebben we nog altijd

geen spijt van onze keuze. Nieuwkomers Dagmar Lammens

en Marie-Laure Vervynck, twee 11-jarigen, komen respectievelijk

van turnclub Athena Destelbergen en TK Olympia

De Pinte, waar ook trainster Sanne Vanoverberghe vandaan

komt. Marie-Laure vindt de trainingen bij Sportac zoals verwacht

: “superleuk! In het begin was het vooral conditie

opbouwen. Daarna volgden balansoefeningen en sinds kort

is de gordel met tempo erbij gekomen, joepie! In Deinze

duurt de opwarming veel langer en na drie uur trainen per

dag ben ik echt wel moe.” Dagmar voelde zich vanaf de eerste

training al direct thuis bij Sportac. ”Het is wel hard werken,

maar de groepssfeer vind ik supertof! Ik kom van iets

verder en het is niet altijd gemakkelijk om tijdig op de training

te geraken. Gelukkig kan ik carpoolen, want dat was een

praktische vereiste om te mogen overstappen naar Sportac.”

Marie-Laure staat voor de eerste keer in trio met Orphélie en

Maïté. Ze komen heel goed overeen. Het is

natuurlijk wel aanpassen voor iedereen, maar het lukt ze wel!

Trainsters Sanne en Tamara geven goede tips! Bij Dagmar

klikt het heel goed met haar sterke en ervaren duo-partner,

Hanne. Zij vond het dan ook heel boeiend om de Belgische

en Sportac- teams (waaronder partner Hanne) aan het werk

te zien op het WK in Parijs! Dagmar is dan ook heel fier op de

resultaten.

In augustus zijn deze vier nieuwkomers voor de allereerste

keer mee geweest op zomerstage naar Italië en daar hebben

ze iedereen beter leren kennen. Marie-Laura was pas aangesloten

toen Tatjana haar vroeg om mee te gaan. Zij moest

snel beslissen, maar is heel blij dat ze is meegegaan. “Het

was lastig, warm en de muggenbeten waren verschrikkelijk,…

maar natuurlijk hebben we daar ook heel veel gelachen

en gedanst!”, vertelt Marie-Laure. Voor Dagmar was de

stage de eerste trip naar het buitenland zonder ouders en

broer. “Spannend! Ik telde de dagen af tot het vertrek. Het

turnen in Italië was enorm zwaar, maar we hebben ook veel

gespeeld en gechilled. De trainers zorgden voor een goede

turnafwisseling met zon, zee, zwembad en andere activiteiten.

Ik vond het fijn om met Marie-Laure en de andere leeftijdsgenootjes

de kamer te delen. Zo leerde ik de gymnasten

en trainers ook beter kennen in vakantiestemming. Net zoals

Marie-Laure had ik heel veel muggenbeten. Ik heb er veertig

geteld ... Bij terugkeer naar België heb ik vier weken geen

spaghetti meer gegeten, maar nu vind ik het terug lekker!

Achteraf bekeken, vond ik het een prima voorbereiding voor

een vlotte start van het nieuwe turnseizoen. Volgend jaar ga

ik graag terug mee. Aan de medegymnasten zou ik alvast

zeggen: doen!”… aldus Dagmar.

Het coolste vinden deze meisjes de vooruitgang, die ze de

afgelopen maanden al hebben geboekt, gecombineerd met

af en tot veel lol maken! We wensen hen alle vier heel veel

turnplezier en succes toe in hun nieuwe club…

Talia D.T., Quincy V., Dagmar L. en Marie-Laure V.

Fabuleuze Afsprong

De muziek klinkt nog

de kroon op het werk

de oefening nog even durend de vele uren op de mat

de beweging gaande

maar nu voor onze ogen

en dan de afsprong die alles afsluit voor echt en toch

met veel flair en zekerheid

hoe kwamen jullie zover

dat iedereen volgt elke beweging acrogym noemt men dat

van een van jullie en toch ziet maar het is vooral laten zien

hoe drie, hoe twee lichamen

wat een lichaam vermag,

zich over de mat bewegen

gestuurd door wil

nooit te snel, nooit te traag

door training, door sturing

gespannen en toch zeker

van de coach

met groot gemak

een heel groepswerk

zonder inspanning zo lijkt het t’ Is de kunst van het bewegen

zich beweegt die eenheid

beheerst, gestaald en gracieus

volkomen vrij

Nr. Bart 1 • H. november 2014 • 41


Uitslagen Acro

BK - 3-4/05/2014 - Breendonk

Plaats Naam Club Balans Tempo Combi Totaal

A 11-16 Meisjes Paar - 9 dln

1 Van Torhaut Laura Sportac ‘86 27,7 27,5 55,2

Deleersnyder Famke

4 Van Laecke Dante Sportac ‘86 27,3 27,25 54,55

Coppens Sien

A11 - 16 Meisjes Drie - 12 dln

1 Snoeck Marte Sportac ‘86 27,85 27,55 55,4

Careelmont Rieke

Haers Fien

A 12-18 Meisjes Paar - 5 dln

1 Vanden Berghe Lore Sportac '86 27,35 27,55 27,3 82,2

Lammertyn Noémie

A 12-18 Meisjes Drie - 35 dln

1 De Somviele Mieke OTM Gent 27,5 26,7 27,2 81,4

Verhaeghe Emma

Otte Laura

7 Careelmont Frauke Sportac ‘86 27 27,3 23,4 77,7

Soetens Manon

Sapijn Lisa

A 13-19 Meisjes Drie - 3 dln

1 Kiebooms Katleen Ambitious Pro Gymnastics 27,6 27,3 27,2 82,1

Westhof-Jacobs Charlotte

Van Der Taelen Nelle

2 Maesele Zara Sportac ‘86 27,95 26,65 27,3 81,9

De Keyzer Bieke

Roels Lisa

A Seniores Meisjes Paar - 2 dln

1 De Smedt Eline Sportac ‘86 - Gymfinity 30,205 28,38 29,125 87,71

Snel Nikki

WAGC 2/07 - 5/07 - Levallois (Frankrijk)

A11 - 16 Meisjes Drie - 34 dln

1 Russia Federation 28,1 28,05 28,4 56,15

4 Snoeck Marte Sportac ‘86 28 27,5 28 55,5

Careelmont Rieke

Haers Fien

A 12-18 Meisjes Paar - 22 dln

1 Great Brittain Federadion 28,25 28,35 28,05 56,6

2 Vanden Berghe Lore Sportac '86 27,95 27,7 27,6 55,65

Lammertyn Noémie

A 12-18 Meisjes Drie - 35 dln

1 Russia Federation 28,1 28,5 28,75 56,6

14 Maesele Zara Sportac ‘86 27,55 26,3 53,85

De Keyzer Bieke

Roels Lisa

A 13-19 Meisjes Drie - 24 dln

1 Russia Federation 27,95 27,95 28,3 55,9

6 Hanne Vanden Berghe Sportac ‘86 27,5 27,3 54,8

Dagmar van Heule

Maïté Everaert

Uitslagen Demo

Best Show Team Finale - 24/05/2014 - Gent

A-niveau - 6 dln

Plaats Naam Club Totaal

1 SnowWHAT! OTM Gent 86,291

2 Lunardo TC Olympia Oosterzele 84,232

3 Najada Sportac deinze 80,975

42 • Nr. 1 • novembr 2014


Uitslagen Tumbling

BK - 11/05/2014 - Eksel

A Seniores Meisjes - 5 dln

Plaats Naam Club Reeks 1 Reeks 2 Totaal

1 Matthys Linde Turnclub Athena 30,4 30,8 61,2

2 Gussé Phebe Sportac ’86 28,8 29,8 58,6

5 Lucas Zara Sportac ’86 28,7 28,9 57,6

Coupe KBT - 18/05/2014 - Ekeren

B Miniemen Meisjes - 15 dln

Plaats Naam Club Reeks 1 Reeks 2 Reeks 3 Totaal

1 Bloes Laura Gym Knokke-Heist 27,300 27,100 27,800 82,200

5 Peirs Aurélie Sportac ’86 26,800 26,800 26,500 80,100

11 Sterckx Nina Sportac ’86 25,100 25,200 24,700 75,000

B Beloften Jongens - 10 dln

1 Verschoote Stef Gymclub Altis Eeklo 29,300 28,400 29,500 87,200

4 D’Hoop Sam Sportac ’86 27,200 26,700 27,800 81,700

B Juniores Meisjes - 22 dln

1 Meesens Amber Turnkring Bilzen 28,900 28,900 29,600 87,400

8 Vandevoorde Laura Sportac ’86 27,400 28,400 28,200 84,000

16 Bruynoghe Rani Sportac ’86 27,500 27,100 26,600 81,200

B Seniores Meisjes 1 - 21 dln

1 Robyn Leen Gym Waasland 30,200 29,900 29,900 90,000

4 Zwanckaert Daisy Sportac ’86 28,700 28,600 29,100 86,400

Uitslagen Trampoline

BK - 11/05/2014 - Eksel

A Seniores Jongens - 8 dln

Plaats Naam Club Reeks 1 Reeks 2 Finale Totaal

1 Baeckeland Nathan Turnclub Iduna Gent 42,800 52,270 52,005 147,075

3 Van Overberghe Ben Sportac '86 42,985 52,000 50,600 145,585

A Jun/Sen Synchroon - 7 dln

1 Van Overberghe Ben Sportac ‘86 37,100 42,200 79,300

Lenoir Loic

WIK Oostende

Coupe KBT - 18/05/2014 - Ekeren

B Beloften Meisjes - 20 dln

Plaats Naam Club Reeks 1 Reeks 2 Finale Totaal

1 Decavel Sterre Go4Gym 36,785 39,620 76,405

7 Desmet Charlotte Sportac '86 34,5 39,650 74,150

14 Segers Marie Sportac '86 34,3 37,620 71,920

B Beloften Jongens - 12 dln

1 Michiels Andreas Gymmax 37,555 42,675 80,230

6 Browaeys Emile Sportac '86 35,255 39,655 74,910

7 Deschères Nicolas Sportac '86 35,290 39,085 74,375

B Juniores Meisjes - 16 dln

1 Boullart Kim Duinrakkers Hechtel Eksel 39,630 42,355 81,985

12 Den Blauwen Charlotte Sportac '86 36,050 28,495 64,545

B Juniores Jongens - 10 dln

1 Crabeels Yannick WIK Oostende 39,600 42,800 82,400

5 Desmet Felix-Louis Sportac '86 37,630 40,265 77,895

WK - 5-6/09/2014 - Loulé (Portugal)

A Seniores - 53 dln

Plaats Naam Club Reeks 1 Reeks 2 Finale Totaal

1 Gao Lei China 50,490 61,870 112,360

31 Van Overberghe Ben Sportac '86 43,670 52,415 96,085

World Cup - 12-13/09/2014 - Minsk (Belarus)

A Seniores - 52 dln

Plaats Naam Club Reeks 1 Reeks 2 Finale Totaal

1 Ushakov Dmitry Russia 51,035 60,590 111,625

32 Van Overberghe Ben Sportac '86 41,510 52,690 94,200

Nr. 1 • november 2014 • 43


Uitslagen Rope Skipping

Democup 17/05/2014 - Gent

Selectiewedstrijd - 27 dln

Plaats Naam Totaal

1 Rivierenhof A 70,37

6 Sportac Yellow 41,26

21 Sportac Deinze Red Flames 23,3

Finalewedstrijd - 10 dln

1 Rivierenhof A 70,02

7 Sportac Yellow 34

Provinciale A-Masters 11/10/2014 - Berlare

Junioren Meisjes - 43 dln

Plaats Naam Club Totaal

1 Yoni Geens Siluskip 14

10 Chiara Allaert Sportac Deinze 62

11 Amy Dewaele Sportac Deinze 63

20 Heleen De Block Sportac Deinze 78

21 Janou De Lariviere Sportac Deinze 81

30 Justien Vercamer Sportac Deinze 113

31 Eva Van Belleghem Sportac Deinze 114

32 Romi De Craene Sportac Deinze 124

33 Leie Verkerken Sportac Deinze 130

41 Bo Vanrenterghem Sportac Deinze 165

Senioren Meisjes - 30 dln

Plaats Naam Club Totaal

1 Ine Billiet Siluskip 10

13 Nele Maes Sportac Deinze 55

28 Fien Lakiere Sportac Deinze 104

Triples Junioren meisjes - 26 dln

1 Eva Van Belleghem Sportac Deinze 116

2 Heleen De Block Sportac Deinze 95

4 Chiara Allaert Sportac Deinze 85

14 Bo Vanrenterghem Sportac Deinze 34

17 Amy Dewaele Sportac Deinze 27

18 Justien Vercamer Sportac Deinze 26

20 Janou De Lariviere Sportac Deinze 25

21 Leie Verkerken Sportac Deinze 20

24 Romi De Craene Sportac Deinze 16

Triples Senioren meisjes - 9 dln

1 Luna Maris Moving Baasrode 103

9 Nele Maes Sportac Deinze 10

Provinciale A-Masters beloften 11/10/2014 - Berlare

Beloften Meisjes - 73 dln

Plaats Naam Club Totaal

1 Caro Van Den Abbeele Locomotion Rope Skipping Zottegem 4

6 Kato Van Overbeke Sportac Deinze 52

14 Lynn De Waele Sportac Deinze 83

29 Lotte Cardon Sportac Deinze 125

38 Rune Blanchaert Sportac Deinze 145

46 Lien De Smet Sportac Deinze 168

49 Febe Dhont Sportac Deinze 173

52 Sofie Deceukelier Sportac Deinze 192

53 Amber Van Meenen Sportac Deinze 193

56 Audeline De Backer Sportac Deinze 194

60 Charlotte Witters Sportac Deinze 213

61 Julie Dhaeyere Sportac Deinze 216

70 Sara Notebaert Sportac Deinze 247

73 Jolein Cottens Sportac Deinze 281

Beloften jongens - 14 dln

1 Jelle Van Heesbeke JumpFun 4

13 Maarten Burvenich Sportac Deinze 52

44 • Nr. 1 • novembr 2014


Provinciaal Kampioenschap Minimasters 10/5/2014 - Ertvelde

Mini’s meisjes 9 jaar en jonger - 36 dln

Plaats Naam Club Totaal

1 Van Waeyenberge Anna Locomotion Zottegem 11

26 Dhondt Kara Sportac 95

32 D'Houst Lisa Sportac 122

35 Van Hulle Zoé Sportac 131

Mini’s meisjes 9 jaar en jonger - 36 dln

1 Boone Sarith Handles 10

23 Lievens Keana Sportac 83

25 Tiellieu Marie Sportac 86

34 Detavernier Fleur Sportac 129

36 Vermaerke Paulien Sportac 136

39 Alongi Olivia Sportac 153

40 De Ganck Anne-Fleur Sportac 154

41 Tant Jade Sportac 157

42 Desmet Loeca Sportac 159

43 Capiau Ella Sportac 162

Mini’s meisjes 11 jaar - 54 dln

1 Annaert Marike Jumping 16

28 De Smet Lien Sportac 112

30 Dhaeyere Julie Sportac 117

46 Said Omar Yasmin Sportac 171

51 Mertens Daria Sportac 186

52 Desloovere Silke Sportac 195

Kalender

OKTOBER 2014

11/10 TU/TRA Jurycursus categorie III + IV Deinze

11/10 RS PK Masters RS O-W-Vl (15+ A-stroom) Berlare

12/10 RS PK Masters RS O-W-Vl (12-14 A-stroom) Berlare

18/10 RS PK Masters RS Antw-Lim-Vl Br. (15+ Astroom) RSC Rivierhof

25 - 26/10 Kaderweekend Gent

29/10 - 31/10 RS Aspirant-Initiator Oudenaarde

NOVEMBER 2014

7-9/11 TU/TRA WK Daytona Beach (USA)

8/11 AGH Kwalificatiewedstrijd Dendermonde

8/11 RS PK Masters RS OVL - WVL (B-instroom) Berlare

14-16/11 TU/TRA WAGC Daytona Beach (USA)

16/11 Pannenkoekenverkoop Deinze

16/11 RS BK Masters Oostende

22/11 AGH Finales Dendermonde

DECEMBER 2014

13/12 - 14/12 Gymgala Antwerpen

JANUARI 2015

11/01 Clubkampioenschap Deinze

17/18 jan 2015 ACRO PV 1 (C en I) Bazel

17-18/01 TU/TRA PV 1 Eeklo

31/01-1/02 ACRO PV 1 (A en B) De Panne

Nr. 1 • november 2014 • 45


Met dank aan onze adverteerders

Apotheek De Smet 11

Applitek 19

Architectenbureau Guy De Muynck 7

Bakkerij Blanchaert 19

Belfius 33

Best-Performance 48

Bistro Marron 27

BVBA Solano - Délifrance 7

Coiffure M 15

Corgas 11

Croissy 11

Delhaize (Geert en Nadia) 17

Dematra NV 23

Den Blauwen Verzekeringen 11

Dieter T’Siolle 33

Drankencentrale Allaert 13

Drukkerij Careel 17

Drukkerij De Maertelaere 15

Essostation De Witte 11

Garage De Prins Toyota 19

G-Brand 9

Hildes Kaasboetiek 11

Infraplan 27

KBC Bank en Verzekeringen 23

KVK - Kapconstruct 2

L.E.T. NV 15

Lieven Everaert Verhuizingen 13

Lingerie Cristel 27

Lippens Grondwerken 15

Mady BVBA 15

Martieline 15

Optiek Lammerant 9

Parfumerie Craeymeersch 13

Parfumerie Decaluwé 5

Peter en Isabel slagerij 27

Play 17

Scarpette BVBA 17

‘t Stramien 19

The Ponderosa BVBA 15

Traiteur Mike Goeteyn 15

Tuinaanleg Vandeputte 11

Torck 33

Verbeke D en Co BVBA 5

Versteele BVBA 47

Verzekeringen Johan Desmet 21

Vishandel De Deystere 11

Wecapo 19

Wieme Ann 5

Wijnen Lambrecht 19

Yves Vande Putte 9

Zakenkantoor Vleeshouwers-Peirens 7

Zakenkantoor Camfisc 33

46 • Nr. 1 • novembr 2014


MOKKA

OPEL DOET 7 DAGEN

DUITSE KLASSE IN

EEN NIEUWE PRIJSKLASSE.

HET BESTE BOD

Zijn royale wielen en grote spoorbreedte maken duidelijk dat de Mokka niet terugschrikt voor het

ruigere werk. De Duitse kwaliteit en hightech opties zorgen dat hij in iedere situatie soepel blijft

presteren. De Opel Mokka koppelt een schitterend design aan innovatieve technologie en maakt

elke DAT rit IS een DUITSE stuk KLASSE avontuurlijker. IN EEN NIEUWE Ontdek PRIJSKLASSE.

zijn straffe prijs en zijn Duitse klasse in onze showroom.

VAN 13 TOT 20 SEPTEMBER

HAAL MEER UIT UW WAGEN, KOOP EEN OPEL.

(1)

(2) (3)

ONTDEK UW OVERNAMEPRIJS OP HETBESTEBOD.BE

(1) De Overnamepremie geldt bij inlevering van een voertuig en is voorbehouden aan particuliere klanten. Dit aanbod is niet omzetbaar in contanten. De naam van de koper van de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam van de laatste eigenaar van het ingeruilde voertuig. De inruilwagen dient

ingeschreven te zijn op het moment van ondertekening van de verkoopsovereenkomst. Het bedrag van de Overnamepremie hangt af van de nieuwe Opel die de koper aanschaft.

(2) De 0% financiering is een lening op afbetaling met een maximumlooptijd van 48 maanden en een vaste debetrente = jaarlijks kostenpercentage, JKP van 0%, Geen minimum voorschot vereist. Basis JKP op 01/09/2014 van 4,99%. Aanbod geldig van 13/09/2014 tot

20/09/2014. Voorbehouden aan particuliere klanten bij aankoop van een nieuwe Opel, met uitzondering van Ampera en Movano. Let op, geld lenen kost ook geld. Financieringsvoorbeeld, Opel FlexCare inbegrepen, opgesteld voor de duur van 5 jaar (incl. 2 jaar fabrieksgarantie) en een

opel.be

jaarlijkse maximale kilometerstand van 15.000 4,5-7,7 km, voor een Opel Astra L/100 5-deurs Enjoy 1.4 (100pk) KMincl. Connect Pack. Prijs: € 120-158 17.649,00 (na aftrek van € 2.375,00 G/KM

Nettoprijskorting en € 551,00 Packkorting). Voorschot: € 5.217,16. Te financieren: € 12.431,84. 48 maandaflossingen van € 259,00 en een

vaste debetrente = jaarlijks kostenpercentage, JKP van 0%. Totale prijs op afbetaling: € 17.649,00. Onder voorbehoud van goedkeuring van uw dossier door Opel Financial Services, handelsnaam van GMAC Continental Corporation (Belgisch bijkantoor), Noorderplaats 5, 2000 Antwerpen.

BTW BE 404 472 182, RPR Antwerpen (kredietgever).

(3) Opel FlexCare verlengde garantie is een optionele verlenging van de standaard fabrieksgarantie die tegen betaling van het factuurbedrag aan de klant wordt aangeboden. General Motors Belgium NV garandeert dat de verstrekte motorvoertuigen, volgens de heersende stand van de techniek van

toepassing op de respectievelijke voertuigtypes, vrij zijn van defecten gedurende de ganse periode van het Opel FlexCare contract onder dezelfde voorwaarden als de standaard fabrieksgarantie. De Opel FlexCare verlengde garantie vangt aan na afloop van de standaard fabrieksgarantie en dekt alle

milieu-informatie componenten en onderdelen die door de standaard (KB fabriekswaarborg 19/03/2004): van het nieuwe voertuig gedekt zijn opel.be

voor een vastgestelde periode of een vastgesteld aantal kilometers (afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt) in de landen van de Europese Economische Ruimte. Inbegrepen in de Opel FlexCare

verlengde garantie is de mobiliteitsgarantie Opel Assistance. De Opel FlexCare verlengde garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument krachtens de toepasselijke nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen.

milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

opel.be

OOK OPEN OP ZONDAG 14 SEPTEMBER

VERSTEELE.BE

WILLY NAZARETH WILLY

WAREGEM DEINZE WAREGEM DEINZE

E. Gentsesteenweg Bekaertlaan 2 - 88 4WETTEREN

E. Gentsesteenweg Bekaertlaan 2 - 88 4

Begoniastraat 12 • 9810 Nazareth-Eke

Tel: +32 (0)56 (0)9 Noordlaan 386 61 58 51 00 11 170 • 9230 Tel: Wetteren

+32 (0)56 (0)9 386 61 58 51 00 11

info@versteele.be

info@versteele.be

09/385.71.15 • www.opelwilly.be • info@opelwilly.be

09/369.14.44 • www.opelwilly.be • info@opelwilly.be

www.facebook.be/GarageVersteele

DB671545

More magazines by this user
Similar magazines