Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

netthandelen.no
  • No tags were found...

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser - Netthandelen.no

Brukerveiledning

Elektrisk tepperenser

Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut

før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.


Oversikt over komponenter

1. Diagram

1. Håndtak

2. Utløserknapp for vanntank – rent

vann

3. Vanntank for rent vann

4. Lås for vanntank – skittent vann

5. Håndtak for vanntank – skittent vann

6. Eksosfilter

7. Børstestykke

8. Vanntank for skittent vann

9. Utløserknapp for rengjøringsmiddel

10. Strømkabelkontroll

11. Holder for strømkabel

12. Strømkabel

13. Av/på-bryter

14. Utløserpedal

15. Rengjøringsmiddel


2. Forsiktighetsregler

Kun til husholdningsbruk

Når du bruker tepperenseren skal du alltid ta forhåndsregler og følge forsiktighetsreglene.

1. Ikke forlat tepperenseren uten oppsyn når den er tilkoblet strøm. Trekk ut

strømkontakten når den ikke er i bruk.

2. Skal ikke brukes utendørs.

3. Skal ikke brukes som en leke. Hold maskinen under oppsyn når barn er i nærheten.

4. Skal kun brukes i henhold til instruksjonene i veiledningen.

5. Ikke bruk apparatet dersom strømkabelen eller kontakten er skadet. Ved skade skal

kabel eller kontakt byttes av godkjente fagpersoner.

6. Aldri bær apparatet etter ledningen. Hold ledningen unna varmekilder, olje, skarpe

kanter eller bevegelige deler.

7. Aldri dra i ledningen for å dra ut kontakten.

8. Ikke berør ledning eller kontakt dersom du er våt på hendene.

9. Ikke plasser noen gjenstander i åpninger på apparatet eller bruk apparatet dersom noen

av åpningene er blokkert. Alle åpninger skal holdes åpne for å sikre god ventilering.

10. Hold hår, klær og fingrer unna apparatets bevegelige deler.

11. Ikke bruk tepperenseren på partikler som glødende, rykende eller brennende partikler.

12. Skal ikke brukes uten at rengjøringsmiddelet og vanntank for skittent vann er på plass.

13. Skru av alle knapper før du trekker ut strømkontakten.

14. Skal ikke brukes for å suge opp væsker som er brannfarlige, som for eksempel bensin,

eller bruk i områder hvor slike væsker er tilstede.

15. Tepperenseren skal kun brukes på gulvet.

16. Skal ikke brukes med skjøteledning.

17. Ikke forsøk å fri opp blokkeringer ved bruk av spisse eller skarpe gjenstander som kan

forårsake skader på maskinen.

18. Oppbevares innendørs. Oppbevares på sikkert sted.

19. Elektriske apparater må samsvare med strømforsyningen på strømuttaket. Aldri forsøk

å bruke maskinen i kretser som ikke har riktig spenning. Dette kan føre til skader på

apparat og bruker. Apparatet er merket med korrekt spenning.

20. Dersom tepperenseren kjører over strømkabelen kan dette medføre risiko for skade.

Bemerk: Teppene bør støvsuges nøye før du tar tepperenseren i bruk.

Bemerk: Trekk alltid ut strømkontakten etter bruk eller før du skal utføre vedlikeholdsarbeid

eller rengjøring.

Viktig: Tepperenseren er ikke beregnet for kommersiell bruk.


3. Montering av maskinen

Komponenter

Fig. 3/1 baseenhet

Fig. 3/2 midtseksjon

Fig. 3/3 Håndtak

Fig. 3/4 skruer

Fig. 3/5 tank for rent vann


Montering

1. Still opp midtseksjonen med baseenheten og åpningen på plass (som vist).

2. Sett håndtaket inn i midtseksjonen og pass på at bryteren for rengjøringsmiddelet er plassert

på baksiden av maskinen og at skruehullet i håndtaket er på linje med skruehullet i

midtseksjonen (som vist).

3. Sett inn skruene og skru dem fast som vist på bildet.


4. Vri kabelholderen til den peker oppover.

5. Til slutt setter du inn tanken for rent vann og maskinen er ferdigmontert.

4. Forberedelse av teppet

Viktig! Ikke bruk tepperenseren som støvsuger.

1. Støvsug teppet nøye. Bruk en støvsuger med svingbart børstehode for best resultat.

2. Fjern så mye av møblene som mulig fra rommet. Dersom noen av møblene ikke kan

flyttes bør du beskytte bena med plast eller folie til teppet har tørket.

Nyttige tips for rengjøring av tepper

1. Bruk kun Vax AAA tepperens med denne tepperenseren.

2. Ikke bruk for mye rengjøringsmiddel slik at teppet blir mettet.

3. For områder som er svært tilsmusset må du muligens benytte deg av andre

rengjøringsmetoder i tillegg.

4. La teppet få god tid på seg til å bli helt tørt.

5. Tørk av eventuelt søl av rengjøringsmiddel fra treverk for å forhindre skade.

6. Ikke gå på teppet før det er helt tørt.

7. Etter at teppet er helt tørt skal det støvsuges med en støvsuger med svingbart

børstehode.


8. Før rengjøringsarbeidet bør du bestemme deg for hvor du skal begynne og avslutte

arbeidet for å forhindre at du går over områder som allerede er rengjort.

Sjekk for fargestyrke

Før du begynner rengjøringen bør du teste teppet for å sjekke hvor god fargestyrken er. Fukt

en hvit klut med rengjøringsmiddel. Test på et lite område i et skap eller lignende. Gni kluten

forsiktig over området og sjekk om det farger av. Hvis kluten forblir hvit skal det ikke være

noe problem å bruke tepperenseren.

Etter rengjøring

- La teppet tørke helt inn. Ikke gå på teppet før det har tørket.

- Hvis du må gå på teppet kan du plassere hvite tepper på områdene du skal gå på.

- Hvis møblene må settes tilbake før teppet er helt tørt bør du bruke plastbelegg eller folie

under bena for å forhindre flekker på teppet.

- Vanntanken for skittent vann skal rengjøres grundig med varmt vann (maks 40 grader).

5. Forbereding av maskinen

1. Hold i håndtaket til vanntanken for rent vann og trykk inn utløserknappen for vanntanken.

Hell tanken bort fra tepperenseren og fjern.

2. Skru av målebegeret fra motsatt side av tanken for rent vann. Fyll opp begeret med

rengjøringsmiddel (bruk kun 1 beger per full tank). Hell rengjøringsmiddelet i tanken for rent

vann.

Viktig! Bruk kun Vax AAA tepperens med denne tepperenseren. Andre rengjøringsmidler

kan føre til overproduksjon av skum. For mye skum vil føre til at maskinen ikke fungerer

optimalt og at garantien opphører.


3. Fyll opp resten av tanken for rent vann med varmt vann (maks 40 grader). Skru på korken

igjen.

4. Plasser bunnen av tanken for rent vann i tepperenseren og trykk den tilbake til den klikker

på plass.

6. Bruk

Sett i strømkontakten. Skru på maskinen ved å trykke på av/på-bryteren på siden av maskinen.

Viktig! Aldri forlat maskinen uten oppsyn når den er slått på. Skru maskinen av når du

tømmer og fyller vanntankene. Ikke bruk for mye rengjøringsmiddel slik at teppet blir

overmettet.

1. Trykk ned pedalen for å sette maskinen i rengjøringsposisjon (fig. 6/1). Mens du

trykker inn bryteren for rengjøringsmiddel trekker du tepperenseren bakover. Slipp

opp bryteren og dytt maskinen fremover i samme spor for å fjerne skittent vann og

rengjøringsmiddel fra teppet. Dersom teppet er svært skittent gjentar du prosessen.


Viktig! For best rengjøringsresultat bruker du jevne bestemte bevegelser fremover og

bakover. Begynn alltid bakerst i rommet og arbeid deg fremover for å unngå å gå på

områder som allerede er rengjort.

2. Når tanken for skittent vann er full løfter du opp låsen til tanken og fjerner den fra

baseenheten ved hjelp av håndtaket.

3. Vri utløpslokket til tanken til venstre og ta den ut. Tøm tanken, skyll den og sett den

tilbake igjen.

4. Når du er ferdig med rengjøringen tar du ut tanken for skittent vann og skyller den i

varmt vann. La tanken tørke før oppbevaring. Ta også ut filteret (som vist), skyll i

varmt vann og la det tørke før oppbevaring.


Viktig! Ikke bruk kjemikalier til rengjøringen.

Bemerk: Ikke oppbevar tepperenseren med rengjøringsmiddel i tanken for rent vann

eller skittent vann i tanken. Mineralavleiringer og mugg kan danne seg og påvirke

ytelsen til maskinen.

7. Problemløsing

Advarsel! For å redusere risikoen for personskader skal du trekke ut strømkontakten før du

utfører service på maskinen.

Problem: maskinen slår seg ikke på

Årsak: strømkontakten er ikke satt ordentlig inn

Løsning: sett kontakten riktig inn.

Årsak: ingen elektrisitet i uttaket

Løsning: sjekk sikring eller strømbryter

Årsak: av/på-bryteren er ikke slått på

Løsning: skru bryteren på


Årsak: sikringen/bryteren er gått

Løsning: bytt sikring/tilbakestill kretsbryteren

8. Tekniske data

Spenning: 220 V- 240 V, 50 Hz

Motoreffekt: 550 W

Volum vanntank for rent vann: 2,6 liter

Volum vanntank for skittent vann: 2,4 liter

Lengde strømkabel: 6,1 meter

Vekt: 5,7 kg

CE-godkjent

More magazines by this user
Similar magazines