Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

netthandelen.no
  • No tags were found...

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser - Netthandelen.no

2. Forsiktighetsregler

Kun til husholdningsbruk

Når du bruker tepperenseren skal du alltid ta forhåndsregler og følge forsiktighetsreglene.

1. Ikke forlat tepperenseren uten oppsyn når den er tilkoblet strøm. Trekk ut

strømkontakten når den ikke er i bruk.

2. Skal ikke brukes utendørs.

3. Skal ikke brukes som en leke. Hold maskinen under oppsyn når barn er i nærheten.

4. Skal kun brukes i henhold til instruksjonene i veiledningen.

5. Ikke bruk apparatet dersom strømkabelen eller kontakten er skadet. Ved skade skal

kabel eller kontakt byttes av godkjente fagpersoner.

6. Aldri bær apparatet etter ledningen. Hold ledningen unna varmekilder, olje, skarpe

kanter eller bevegelige deler.

7. Aldri dra i ledningen for å dra ut kontakten.

8. Ikke berør ledning eller kontakt dersom du er våt på hendene.

9. Ikke plasser noen gjenstander i åpninger på apparatet eller bruk apparatet dersom noen

av åpningene er blokkert. Alle åpninger skal holdes åpne for å sikre god ventilering.

10. Hold hår, klær og fingrer unna apparatets bevegelige deler.

11. Ikke bruk tepperenseren på partikler som glødende, rykende eller brennende partikler.

12. Skal ikke brukes uten at rengjøringsmiddelet og vanntank for skittent vann er på plass.

13. Skru av alle knapper før du trekker ut strømkontakten.

14. Skal ikke brukes for å suge opp væsker som er brannfarlige, som for eksempel bensin,

eller bruk i områder hvor slike væsker er tilstede.

15. Tepperenseren skal kun brukes på gulvet.

16. Skal ikke brukes med skjøteledning.

17. Ikke forsøk å fri opp blokkeringer ved bruk av spisse eller skarpe gjenstander som kan

forårsake skader på maskinen.

18. Oppbevares innendørs. Oppbevares på sikkert sted.

19. Elektriske apparater må samsvare med strømforsyningen på strømuttaket. Aldri forsøk

å bruke maskinen i kretser som ikke har riktig spenning. Dette kan føre til skader på

apparat og bruker. Apparatet er merket med korrekt spenning.

20. Dersom tepperenseren kjører over strømkabelen kan dette medføre risiko for skade.

Bemerk: Teppene bør støvsuges nøye før du tar tepperenseren i bruk.

Bemerk: Trekk alltid ut strømkontakten etter bruk eller før du skal utføre vedlikeholdsarbeid

eller rengjøring.

Viktig: Tepperenseren er ikke beregnet for kommersiell bruk.

More magazines by this user
Similar magazines