Sogneblad

hasseris.kirke.dk
  • No tags were found...

december 2009 januar februar 2010 Årgang 54 - Hasseris Kirke

december

2009

januar

februar

2010

Årgang 54

Hasseris

Sogneblad


Navne og adresser

Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg

Kirkekontoret: Tlf. 96 34 65 00

Åbningstid:

Mandag – fredag kl. 9 – 13, torsdag tillige

kl. 16 – 18. Lørdag telefonisk kl. 10.00 - 11.00

Kordegne Helle Aaen Jensen og Ide Bylin Bundgaard

Tlf.: 96 34 65 00, fax: 96 34 65 01

E-mail: haaj@km.dk

Kirkens åbningstider:

Mandag –fredag kl. 8 - 17, lørdag kl. 8 - 12

Kirkens hjemmeside:

http//www.hasseriskirke.dk

Sognepræst Agnete Brink (Kbf)

Følvænget 6

Træffes bedst 11.30 - 12.30 undt. fredag.

Tlf.: 98 13 53 54

E-mail: agb@km.dk

Sognepræst Jens Dammeyer

Renal Bachesvej 9

Træffes bedst 11.30 - 12.30 undt. mandag.

Tlf.: 98 16 40 98

E-mail: dammeyer@hasseriskirke.dk

Konstitueret sognepræst Hanne Hamann Dahl

Kontor i Hasseris Kirke

Træffes bedst 11.30 - 12.30 undt. fredag.

Tlf.: 28 35 64 05

E-mail: hannedahl@hannedahl.dk

Organister:

Mogens Jensen, tlf.: 22 61 96 26

E-mail: moje@hasseriskirke.dk

Marianne Haldrup, tlf.: 40 84 56 44

E-mail: maha@hasseriskirke.dk

Kirketjenere:

Conni Rokkjær, tlf.: 41 18 06 61

Hans Jørgen Ottesen, tlf.: 22 78 19 72

Søren Ohlsen, tlf.: 20 88 61 79

Fælles E-mail: kirketjener@hasseriskirke.dk

Menighedsrådets formand Ulla Kürstein Jensen

tlf.: 98 79 08 04 E-mail: vikur@stofanet.dk

Kirkeværge Arne Sloth Kristoffersen

tlf.: 24 47 95 27

Side

Praktiske oplysninger

Fødsler: Anmeldelse af fødsler sker til kirkekontoret

i bopælssognet senest 14 dage efter fødslen.

Husk at vedlægge de attester som står anført

på anmeldelsesblanketten.

Dåb: Aftale om dåb træffes med kirkekontoret i

god tid før den ønskede dato. Der skal opgives

navn og adresser på 2 – 5 faddere. Der træffes

derefter aftale med præsten om en samtale.

Vielse: Aftale om vielse træffes med kirkekontoret

i god tid før den ønskede dato. Prøvelsesattest

skal indhentes på borgmesterkontor, dog tidligst 4

måneder før vielsen. Der træffes derefter aftale

med præsten om en samtale.

Dødsfald: Anmeldes senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Afdødes attester medbringes.

Begravelse/bisættelse: Når begravelsens tidspunkt

er fastsat, aftales forløbet, herunder salmer,

med præsten.

Alle medlemmer af folkekirken har ret til at blive

begravet/bisat fra deres sognekirke.

Hør en prædiken

via computeren

På Aalborg Stifts hjemmeside

www.aalborg.stift.dk kan man downloade

prædikener og musik fra forskellige

kirker i Nordjylland, - bl.a. også fra

Hasseris Kirke.

Hasseris Sogneblad

Bladet udkommer 3 gange årligt

i 5000 eksemplarer.

Udgives af Hasseris menighedsråd.

Redaktion: Inge Dammeyer (ansvarshavende

redaktør), Helle Aaen Jensen, Lars Dammeyer

og Svend Erik Volsgaard.

Næste sogneblad udkommer i uge 6.

Deadline for tekst/fotos er 7. januar 2010.

Tryk Øko-Tryk, Skjern.

Hvis kirkebladet udebliver:

Kontakt Aalborg Postkontor tlf. 99 35 44 00


Hasseris sogn samler ind ved Folkekirkens Nødhjælps

sogneindsamling søndag den 7. marts

og går dermed til kamp mod sult i verden.

Giv sultne hjælp

til selvhjælp

Hvert sjette menneske på kloden

får ikke nok at spise. Hver aften

går de sultne i seng, uden at vide

om de får mad næste dag.

Josephine Bwanali er en af dem.

Hun er flyttet fra sin voldelige

ægtemand og bor nu i landsbyen

Kagodo i det nordlige Malawi

sammen med sine fire børn og sin

mor. Familien er så fattig, at de

voksne højst får mad én gang om

dagen, mens børnene får majsgrød,

når de kommer hjem fra

skole og igen om aftenen.

Når Hasseris sogn søndag den

7. marts for 11. gang er med i

Folkekirkens Nødhjælp årlige

sogneindsamling, er det for at

hjælpe familier som Josephine

Bwanalis. De kan f.eks. lære at

dyrke jorden, så den giver et

større udbytte.

”En milliard mennesker lever

med daglig sult. Men sådan bør

det ikke være i en verden, der

kan producere mad nok til alle.

Vi er med i sogneindsamlingen

for at bekæmpe sult i verden,”

siger indsamlingsleder i Hasseris

sogn, Hans Jørgen Ottesen og

opfordrer sognebørnene til at

melde sig som indsamlere.

”Jo flere indsamlere der melder

sig, des flere gadedøre kan vi nå

ud til, og des flere mennesker

kan vi hjælpe,” siger han og understreger,

at både de Hasserisborgere,

der går ud med raslebøsserne

og de, der putter noget

i dem, bidrager til at forbedre

familien Bwanalis’ og andre fattige

familiers fremtid.

Vil du være med til at give

verdens fattigste mulighed for

at ændre deres liv? Så meld dig

som indsamler den 7. marts hos

Hans Jørgen Ottesen på

tlf. 22 78 19 72 eller e-mail:

kirketjener@hasseriskirke.dk

Hjertelig velkommen til

Hanne Hamann Dahl

Da Sognepræst Henriette Rosendal er bevilliget orlov i

perioden den 19. oktober 2009 til den 17. januar 2010 vil

sognepræst Hanne Hamann Dahl varetage embedet i denne

periode.

Hasseris Menighedsråd og medarbejdere ved kirken byder

Hanne Hamann Dahl hjertelig velkommen til Hasseris Sogn.

Side


Søndag den 29. november

1. søndag i advent

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Jens Dammeyer

Søndag den 6. december

2. søndag i advent

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Hanne Dahl

Søndag den 13. december

3. søndag i advent

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Agnete Brink

Søndag den 3. januar

Hellig 3 kongers søndag

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Hanne Dahl

Søndag den 10. januar

1. søndag efter Hellig 3 konger

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Agnete Brink

Søndag den 17. januar

2. søndag efter Hellig 3 konger

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Hanne Dahl

Gudstjenesteliste

Søndag den 20. december

4. søndag i advent

Kl. 10.00: De 9 læsninger

v/ Jens Dammeyer

Torsdag den 24. december

Juleaften

Kl. 11.00: Familiegudstjeneste

v/ Agnete Brink

Kl. 12.30: Familiegudstjeneste

v/ Agnete Brink

Kl. 15.00: Gudstjeneste

v/ Jens Dammeyer

Kl. 16.30: Gudstjeneste

v/ Hanne Dahl

Fredag den 25. december

Juledag

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Jens Dammeyer

Lørdag den 26. december

2. juledag

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Hanne Dahl

Søndag den 27. december

Julesøndag

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Agnete Brink

Fredag den 1. januar

Nytårsdag

Kl. 16.00: Nytårsgudstjeneste

v/ Jens Dammeyer

Lørdag den 23. januar

Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste*

v/ Henriette Rosendal

Søndag den 24. januar

3. søndag efter Hellig 3 konger

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Henriette Rosendal.

Efter højmessen er der

menighedsmøde i salen.

Se omtale i bladet.

Søndag den 31.januar

Septuagesima

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Jens Dammeyer

Søndag den 7. februar

Seksagesima

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Agnete Brink

Søndag den 14. februar

Fastelavn

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Jens Dammeyer

Søndag den 21. februar

1. søndag i fasten

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Agnete Brink

* Såfremt der er tilmeldt dåb.

Hasserisaften

Onsdag den 20. januar kl. 19.30.

Aftenens foredragsholder er Overrabbiner Bent Lexner,

der taler om “Jødedom i Danmark”.

Side


29. november, søndag

kl. 19.30, Hasseris Kirke

Fra Østeuropa til Danmark via

New York City

Saxofonist & komponist

Marc Bernstein samt

Hasseris Kirkes Trio &

Vokalgruppe.

15. november, søndag

kl. 19.30, Hasseris Kirke

Måske sku vi danse

Jakob Mygind, saxofon og

Mogens Jensen, tangenter.

Koncerter

6. december, søndag

kl. 19.30, Hasseris Kirke

Traditionsrig julekoncert med

kor & musikere fra Hasseris sogn.

i Hasseris Kirke

14. februar, søndag

kl. 19.30, Hasseris Kirke og

menighedssal

Liflige franske toner og dråber.

Vinsmagning v. Ib Bergkjær,

Sigurd Müller Vin.

Ide Bylin Bundgaard, tværfløjte

Ole Bech, guitar

& Marianne Haldrup, orgel

Musik: Ch.M.Widor, J. Alain m.fl.

Deltagelse i vinsmagningen: kr. 50,-

21.december, mandag. kl. 19.30, Hasseris Kirke.

Vokalensemblet Mundus Vocalis holder julekoncert. Programmet vil

bl. a bestå af Hugo Distlers kantate ”Die Weinachtsgeschicte” som

er komponeret over den kendte salme ”En rose så jeg skyde”. Dertil

kommer naturligvis de kendte og uundværlige toner til julen, danske

såvel som udenlandske. Koncerten dirigeres af Søren Birch.

Side


KLIMATOPMØDE OG

“Fødslen” som nøgle til at tolke verden

og det kristne livssyn.

Af Jens Dammeyer

Global opvarmning, isen smelter,

havene stiger, jordskælv og

tsunamier - og klimakonference i

København. Hvor går verden hen?

Hvad sker der? Vi får videnskabelige

fakta og ved ikke, hvad vi

skal tænke. Hvordan forholder

kristentroen sig til klodens fremtid?

Hvad gør vi, når vi f.eks. ikke

længere kan leve op til kravet

om at tænke positivt?

Med sit billedsprog giver Jesus

hjælp til at tyde verden og livet,

som mennesket i bund og grund

ikke selv kan tyde. Det er derfor,

Gud blev menneske.

En af de stærkeste “billeder”,

Jesus anvender, er “fødslen”. I

en tid, hvor vi kan foruroliges

over, hvor verden er på vej hen,

er det godt at blive mindet om

netop denne “nøgle”, som vi har

fået for at kunne tolke verden.

Men kun Jesus giver os pointen.

Alle ved, at en fødsel er et liv,

der kommer til verden. Livet er

der allerede før fødslen. Da er

livet et foster i livmoderen – det

er ikke blevet født, ikke kommet

Side

til verden, men livet er der. Der

kommer veer, og det gør forfærdelig

ondt, men der er stor

glæde bagefter.

Fødslen er, at et liv, der allerede

er der, får endnu mere liv og

mere del i virkeligheden – i fællesskabet

med resten af verden.

Hvis det ufødte liv ikke bliver

født, bliver det til ingenting. I

fødslen ophører det med at være

foster – et menneske bliver født.

Normalt sker fødslen helt af sig

selv. Kvinden kan ikke gøre andet

end at vente og miraklet sker.

Men Jesus bruger fødselsbilledet

endnu bredere: om det at

komme til tro, om døden og om

klodens fremtid.

Det er svært at forklare, hvorfor

man pludselig kan komme til

tro på, at Jesus er opstanden og

lever. Efter ens egen fødsel er

troen det første under i et menneskes

liv.

Som udgangspunkt kan fornuften

kun forholde sig til den verden,

som er umiddelbart tilgængelig:

som kan mærkes og ses, lugtes

og smages, måles og vejes. Meningen

med kærlighed og ondskab,

livet og døden, ved vi som

udgangspunkt intet om.

Akkurat som fostret ingen anelse

har om, hvad der er uden for

livmoderen. Fostret har ingen

chance for at vide, hvad ’mor’

er for noget. Fostret ved heller

ikke, hvad fødslen er, for ingen

fostre er nogen sinde ’kommet

tilbage’.

Fornuften begynder måske at

undres over det, den ikke kan se

– og kan ende med at bliver overbevist

om, at Jesus er opstanden

for at give verden evigt liv.

Fornuften bliver fornyet (Rom.

12, 2), forvandlet, udvidet – den

forstår pludselig endnu mere om

livet og kærlighedens sejr over

døden. Det giver masser af ny

mening.

Det er det, Jesus mener, når han

siger til Nikodemus, at vi skal

’fødes på ny’ for at komme ind

i Guds rige. ”Sandelig sandelig

siger jeg dig: Den, der ikke bliver

født på ny, kan ikke se Guds

rige.” (Johs. 3,3) Det er altså

en fødsel af erkendelsen - ikke

en erkendelse, man kan tage

selv, som man kan i buddhismen.

Derfor kommer der veer, og det

gør ondt. Det er jo smerteligt

og svært at acceptere, at den

naturlige fornuft umuligt kan

erkende hele virkeligheden.

Ideen om reinkarnation og karma

bruger også fødslen som nøgle til

at tolke verden. Men her hersker

døden i en uendelig række

af fødsler og død - en tolkning,

hvor mennesket er alene og

ikke kender til Jesu opstandelse

fra de døde og livets sejr over

døden. Derfor er reinkarnation

irrelevant og ikke mulig i den

kristne tro.

Jesus bruger også fødselsbille-


KLODENS FREMTID

det om sin egen død – om livet,

der bliver til mere liv. Ikke til et

andet liv, men til mere liv – det

evige, som han giver mennesker

del i. Jesus siger om sin egen

død på korset: ”Hvis hvedekornet

ikke falder i jorden og dør, bliver

det kun det ene korn; men hvis

det dør, bærer det mange fold.

Den, der elsker sit liv, mister

det, og den, der hader sit liv i

denne verden, skal bevare det til

evigt liv.” (Johs. 12,24-25)

”I skal sørge, men jeres sorg skal

blive til glæde. Når kvinden skal

føde, har hun det svært, fordi

hendes time er kommet; men når

hun har født sit barn, husker hun

ikke mere sin trængsel af glæde

over, at et menneske er født til

verden.” (Johs. 16, 20-21)

Og Paulus siger om vores død: ”…

Når Guds ånd, han som oprejste

Jesus fra de døde, bor i jer – dvs.

dem som tror - så skal han, som

oprejste Kristus fra de døde,

også gøre jeres dødelige legemer

levende ved sin ånd, som bor i

jer.” (Rom 8, 11)

Det betyder, at når vi i troen og

dåben får del i Jesu død, så får

vi også del i hans opstandelse.

I troen på Jesus kan vi sige, at

døden ikke er ’som’ en fødsel

– den er en fødsel, en fødsel til

det evige liv.

Med Jesu brug af fødselsbilledet

kan man tale om fem fødsler i et

menneskes liv. Det handler hele

tiden om mere liv – Gud bliver

ved med at skabe. Døden bliver

ved med at miste magten. Og

det er det samme menneske, der

tales om hele tiden. Dig som mig.

1. Undfangelsen: æg og sædcelle

forvandles til et foster: ”Det var

dig [Gud], der dannede mine

nyrer, du flettede mig sammen i

min mors liv.” (Ps. 139, 13)

2. Fødslen: fostret forvandles til

et menneske.

3. ’Genfødslen’ (Johs. 3,3 som

ovenfor). Troen forvandler forståelsen

af verden: ”… Alle dem,

der tog imod ham, gav han ret til

at blive Guds børn, dem, der tror

på hans navn; de er ikke født

af blod, ikke af køds vilje, ikke

af mands vilje, men af Gud …”

(Johs. 1, 12-13)

”… Enhver, som tror, at Jesus er

Kristus, er født af Gud … For alt,

hvad der er født af Gud, overvinder

verden; og den sejr, som

har overvundet verden, er vor

tro. Og hvem andre kan overvinde

verden end den, som tror,

at Jesus er Guds søn?” (1. Johs.

brev, 5, 1.4-5)

4. Døden som en fødsel til evigt

liv hører vi om ved dåben: ”…

Ved I ikke, at alle vi, som er

blevet døbt til Kristus Jesus, er

døbt til hans død? Vi blev altså

begravet sammen med ham ved

dåben til døden, for at også vi,

sådan som Kristus blev oprejst

fra de døde ved Faderens herlighed,

skal leve et nyt liv. For er

vi vokset sammen med ham ved

en død, der ligner hans, skal vi

også være det ved en opstandelse,

der ligner hans.” (Rom 6,

3-5)

Både ved dåb og begravelse hører

vi, at i troen på Jesu opstandelse

fra de døde er vi ’genfødte

til et levende håb.’ (1. Pet. 1,3)

5. Verdens igenfødelse 1 . Videnskaben

kan konstatere, at

kloden en dag vil ophøre med at

eksistere. Problemerne med den

globale opvarmning kan komme

hurtigt. Begge dele er tørre

konstateringer. Men det faktum,

at Jesus med fødslen som nøgle

for længe siden har givet os et

perspektiv at se disse ting i, giver

os håb i visheden om, at Gud har

fat i den lange ende, uanset hvad

fremtiden bringer:

”Se til, at I ikke lader jer

skræmme! For det skal ske, men

det er endnu ikke enden. For folk

skal rejse sig imod folk, og land

imod land, og sted efter sted skal

der komme hungersnød og jordskælv.

Alt dette er begyndelsen

på veerne.” (Matt. 24, 5-8).

”Og der skal ske tegn i sol og

måne og stjerner, og på jorden

skal folkene gribes af angst,

rådvilde over havets og brændingens

brusen. Mennesker skal

gå til af skræk og af frygt for

det, der kommer over verden,

for himlens kræfter skal rystes.

Og da skal de se Menneskesønnen

komme i en sky med magt og

megen herlighed. Men når disse

ting begynder at ske, så ret jer

op og løft jeres hoved, for jeres

forløsning nærmer sig … Himmel

og jord skal forgå, men mine ord

skal aldrig forgå.” (Luk 21, 25-

28. 33)

Fortsætter på side 10.

Side


Aftenkatedral er et fælles projekt for kirkerne i Aalborg

midtby.

Aftenkatedralen afholdes i Budolfi Kirke – som regel den sidste

fredag i hver måned fra kl. 20.00 - 23.00.

Aftenkatedral – mere end du tror

27. november kl. 20.00 - 23.00

Julero i katedralen

Oplev en stille aften i katedralens indre imens julemarkedet

buldrer løs – oplev lidt indre ro inden du går videre i natten…

Mere end du tror…

29. januar kl. 20.00 - 23.00

”Sæt ikke dit lys under en skæppe”

Lysfest i Budolfi… Kyndelmisse – kom og tænd et lys.

Kom og oplev lysets fest og tænd selv et lys i katedralen

– og i hjertet.

Mere end du tror…

26. februar kl. 20.00 - 23.00

Oplev katedralens intense ro og gå oplivet hjem…

mere end du tror…

26. marts kl. 20.00 - 23.00

Oplev katedralens intense ro og gå oplivet hjem…

mere end du tror…

3. april kl. 20.00 - 24.00

Påskenat – kom og bær lyset hjem..

Budolfi fejrer opstandelsen på 3.-dagen…

Gå ikke glip af at fejre Jesu opstandelse efter korsdøden.

Intens glæde og lys… mere end du tror…

Yderligere oplysninger om Aftenkatedralen kan fås hos

gade- og ungdomspræsten

Loa Mortensen, E-mail: loa@gadepraestaalborg

Julehjælp

Hvis du er økonomisk trængt, skal du være velkommen til at søge julehjælp – enten hos Kirkens

Korshær i Aalborg eller hos din lokale sognekirke.

Hasseris Kirke kan være behjælpelig med en håndsrækning til økonomisk

trængte familier i Hasseris sogn. Vi beder derfor om, at man

inden den 18. december vil henvende sig til én af kirkens præster,

som administrerer julehjælpen:

Jens Dammeyer: 98 16 40 98

Agnete Brink: 98 13 53 54

Med venlig hilsen

Hasseris Kirkes menighedspleje

Side


Kontaktklubben holder møde i salen under Hasseris Kirke

den første onsdag i måneden fra kl.14.30 - 16.30.

Alle er velkomne.

2. december:

Den sædvanlige store adventsfest med udvidet kaffebord, luciaoptog og underholdning ved sognepræst

Hanne Dahl.

6. januar:

Skagensmalerne og Skagens Museum

Museumsdirektør Lisette Vind Ebbesen fortæller om Skagens Museum, Brøndums Hotel, skagensmalerne

og den kunstnerkoloni som voksede op i Skagen omkring 1900. Der vil blive fortalt om de mest kendte

kunstnere som P.S. Krøyer, Anna og Michael Ancher, Drachmann, Krogh, m.fl. og der vil blive vist en masse

billeder af udvalgte værker.

Foredraget varer cirka 1 time og der vil efterfølgende være mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderen.

Lisette Vind Ebbesen er uddannet kunsthistoriker fra Aarhus Universitet

3. februar:

Foredrag ved Kirstine Stenholt Østergaard, der er 21 år og netop påbegyndt psykologistudiet i Aalborg.

Sydafrika - kontrasternes land

Sydafrika kaldes ”Kontrasternes Land”.

Kontrasterne ses blandt andet i forskellen mellem rig og fattig, befolkningens

hudfarver samt tryghed kontra utryghed.

Foredraget vil handle om mine fem måneder som volontør (udsendt

fra Løgumkloster Højskole) i Cape Town med udgangspunkt i de

store kontraster, jeg oplevede i landet og set i forhold til min egen

opvækst i Danmark.

Under mit ophold har jeg arbejdet på skolen ”Learn To Live” for

gadedrenge. Jeg vil fortælle om livet som gadedreng samt skoledagene,

der er meget forskellige fra de danske.

Endvidere har jeg arbejdet på børneafdelinger på hospitalet ”Somerset”.

Jeg vil blandt andet komme ind på, hvordan det er at rejse ud

og tilbyde sin hjælp til mennesker, der har brug for den, samt hvad

jeg har fået ud af mit ophold, og om jeg tror, at jeg har gjort en

forskel.

3. marts:

Foredrag ved sognepræst Henriette Rosendahl, Hasseris Kirke.

Astrid, Pippi og Emil - og alle de andre fra Småland

I dette letforståelige foredrag vil vi blive taget med på en tur til Småland i Sverige. Her vil vi møde

Astrid Anna Emilia Ericsson i barndomshjemmet på Näs – senere kendt som Astrid Lindgren. Vi vil komme

til at høre om hendes barndom og opvækst, og ikke mindst vil der blive givet indblik i, hvad der sætter

hele hendes store forfatterskab i gang.

Vi vil selvfølgelig møde både Pippi Langstrømpe, Emil fra Lønneberg og Brødrene Løvehjerte. Vi får glimt

fra og af deres hverdag, og vi hører om både skægge, utrolige og alvorlige episoder.

Der trækkes linier fra disse historier tilbage til Astrid Lindgrens egen barndom, og vi kommer til at stifte

bekendtskab med hendes syn på både livet og døden. Det er præget af et naturligt forhold til

kristendommen, og det vil der gives eksempler på ud fra både Pippi Langstrømpe, Emil fra Lønneberg og

Brødrene Løvehjerte.

Nærmere oplysninger Mie Holmsberg tlf. 98 18 24 02.

Side


Luciaoptog

Ved højmessen søndag d. 6. dec.

– 2. søndag i advent – er der

luciaoptog med børn fra Hasseris

Kirkes spirekor og børnekor.

Krybbespil

Den 24. dec. er der krybbespil

ved børnegudstjenesten

kl.11.00 og kl. 12.30

Billederne er fra hhv. rytmisk

legestue og babysalmesang.

Begge hold er booket op, men

man kan holde sig orienteret, på

kirkens hjemmeside, om kommende

hold.

Fortsættelse fra side 7.

“Vi ved, at hele skabningen endnu

stønner 2 og vånder sig sammen.

Og ikke alene det: også vi,

der har Ånden som førstegrøde,

stønner selv i forventning om

barnekår, vort legemes forløsning.”

(Rom 8, 22-23)

”Og jeg så en ny himmel og en ny

jord. For den første himmel og

den første jord forsvandt …

Nu er Guds bolig hos menneskene,

han vil bo hos dem, og de

skal være hans folk, og Gud vil

Side 10

selv være hos dem. Han vil tørre

hver tåre af deres øjne, og døden

skal ikke være mere, ej heller

sorg, ej heller skrig, ej heller

pine skal være mere. Thi det,

der var før, er forsvundet. Og

han, der sidder på tronen, sagde:

Se, jeg gør alting nyt!”

(Johs. Åbenbaringen 21,1. 3-5)

O vidunder-tro!

Du slår over dybet din gyngende

bro,

som isgangen trodser i brusende

strand,

fra dødningehjem til de levendes

land … 3

1 Grundtvig, Den Danske Salmebog

nr. 235.

2

I den autoriserede oversættelse

står der ”sukker” og ikke stønner.

Men på græsk beskriver ordet en

kvinde, der føder. Hun “sukker”

ikke.

3

Grundtvig, Den Danske Salmebog,

nr. 321, v. 4.


Aktiviteter i Hasseris Kirke

Hasseris Kirkes Korskole

(for 3.-4. klasse)

Kontakt Marianne Haldrup, tlf. 40 84 56 44

Hasseris Kirkes Børnekor

(for 3.-5. klasse)

Kontakt Marianne Haldrup, tlf. 40 84 56 44

Hasseris Kirkes Ungdomskor

(for 7. klasse og op)

Kontakt Marianne Haldrup, tlf. 40 84 56 44

Hasseris Gospelkor

Gospelkoret øver hver mandag aften.

Kontakt dirigent Signe Sørensen, tlf. 61 69 42 75

email: svigne_s@hotmail.com

Formand: Karin Folmer Andersen, tlf. 61 71 77 81

FDF Aalborg Musikkreds

Har du lyst til sang, musik, bål mv. så er du

velkommen.

Kontakt Anita Lambertsen tlf. 98 12 46 07

FDF Aalborg 7. kreds. Hasseris

Kontakt Poul Sørensen, tlf. 98 10 11 28

KFUM spejderne Knuden

Kontakt Søren Korsgaard, tlf. 98 18 99 52

Menighedsrådsmøder

Afholdes den sidste onsdag i måneden i salen,

kl. 19.00. Dagsordenen ophænges i våbenhuset

en uge før mødet.

Referat af mødet kan ses på kirkens kontor i

ugen efter mødet. Møderne er offentlige.

Dåbsgruppen

i Hasseris Kirke mødes næste gang

onsdag den 27. januar, kl. 14.00

”Kom og syng med”

Har du lyst til at synge og til socialt samvær,

så kom og syng med i Hasseris Kirkes

lille sal onsdage kl. 14.30

• den 9. december

• den 20. januar

• den 17. februar

Børn kan få hjælp

til at snakke om skilsmisse!

Det kan være svært for et barn at komme

af med alle sine følelser, tanker og

frustrationer, når forældrene er blevet

skilt. Det er derfor en hjælp for barnet

at snakke med en udenforstående. Og en

hjælp at være sammen med andre børn i

samme situation. Dette tilbud kan vi give

her i kirken. Arbejdet varetages af Børneterapeut/sorg-

og kriseterapeut

Inger Beyer tlf. 98 13 63 60.

Menighedsmøde

Hasseris menighedsråd indbyder alle i

sognet til Menighedsmøde i kirkens krypt,

efter Højmessen den 24. januar, 2010.

På mødet vil menighedsrådet berette om

afholdte og kommende aktiviteter/projekter.

En endelig dagsorden for mødet,

kan ses på kirkens opslagstavle en uge før

mødet.

Under mødet vil der blive trakteret med

kaffe/the og boller.

Sct- Nicolai Tjenesten

- et folkekirkeligt tilbud om en anonym

telefonsamtale.

Åben hver aften mellem kl. 20.00 og 02.00

Tlf. 70 120 110

Side 11


JULETRÆSTÆNDING

Som traditionen byder markeres indledningen til julen også

i år på plænen foran Hasseris Kirke.

Lørdag den 28. november kl. 16.00

Inden juletræet tændes er der taler ved

formand for Hasseris Grundejerforening Ole Christensen og

formand for Hasseris Kirkes menighedsråd Ulla Kürstein.

En nissebande fra Hasseris Kirkes spirekor og børnekor

synger for og KFUM-spejderne har tændt op og sørger for

sodavand, gløg og æbleskiver.

Alle er velkomne!

FDF sælger juletræer og pyntegrønt

ved Hasseris Kirke

Lørdag den 5. december kl. 10.00 – 16.00

Søndag den 6. december kl. 11.30 – 15.00

Julefest - mandag den 28. december

Hasseris Kirkes ”Børnekvarter” inviterer alle interesserede, store som små

til traditionsrig julefest i den store sal i kælderen.

Vi danser naturligvis om juletræet, vi leger og der er også i år lejlighed til

at besøge klokketårnet.

Der serveres kaffe, the, sodavand og kage

og der udleveres ”godteposer” til alle børnene.

Arrangementet koster kr. 15,- og der er tilmelding på kirkens kontor via

e-mail: haaj@km.dk eller tlf. 96 34 65 00 senest den 22. december kl. 12.00

Side 12

More magazines by this user
Similar magazines