Koncerter i Hasseris Kirke

hasseris.kirke.dk
  • No tags were found...

september oktober november 2009 Årgang 53 - Hasseris Kirke

Kontaktklubben holder møde i salen under Hasseris Kirke

den første onsdag i måneden fra kl.14.30 - 16.30.

Alle er velkomne.

Den 2. september:

“Tæt på Armenien”

I efteråret 2008 deltog organist Peter Schüsler og sognepræst Anders Jensen i en 10 dages tur til Armenien,

hvor de bl.a. besøgte søndagsskolen i Nubarashen. Der er i landet en meget stor respekt for danskere.

Det skyldes ikke mindst to danske kvinders arbejde blandt armeniere. Den ene hedder Maria Jacobsen,

som var vidne til deportationer og folkedrabet på armeniere under første verdenskrig. Hun tog sig

af forældreløse børn på børnehjemmet “Fuglereden”. 10.000 armeniere kan fortælle, at Maria Jacobsen

har været “mamma” for dem.

Ansgars Kirke har gennem flere år haft Armenien som missionsprojekt, og har de seneste to år været

med til at starte kirkeligt børnearbejde i den lille by - Nubarashen - lidt uden for hovedstaden Jerevan.

Det er indtryk fra denne tur, Peter Schüsler og Anders Jensen vil vise billeder fra og fortælle om.

Den 7. oktober:

Lysbilledforedrag om en tur til Arizona

Arizona er et spændende land, også kaldet

kaktuslandet.

Vi oplevede en af USA’s mest berømte

naturseværdigheder, nemlig Grand Canyon,

som er en af de bybeste, længste og mest

spændende kløfter på jorden.

En af Arizonas nye og spændende attraktioner

er en sjælden drypstenshule, opdaget i

1974. Botanisk have nær Phoenix har verdens

største samling af ørkenplanter i naturlige

omgivelser.

Dorthe Larsen, der bor i Hjørring, vil tage alle

med på denne oplevelsestur, som hun foretog

sammen med sine piger.

Den 4. november:

Henning Bender, der i mange år var leder af Det danske Udvandrerarkiv i Aalborg, vil fortælle om:

“Den store udvandring

fra Nordjylland og Danmark”

Hvor kom udvandrerne fra?

Hvem var de?

Hvorfor rejste de?

Hvordan rejste de, og hvor slog de sig ned i Nord- pg Sydamerika?

Henning Bender, der nu bor i Nexø på Bornholm, vil i sit foredrag fortælle om dette og vise billeder fra

de danske bosættelser i det fremmede.

Den 2. december:

Den sædvanlige store adventsfest med udvidet kaffebord og underholdning.

Nærmere oplysninger: Mie Holmsberg tlf. 98 18 24 02.

Side 6


Skiftedag i

”Kom og syng med”

Onsdag den 27. maj, var sidste

gang før sommerferien.

Den samme trofaste, sangglade

flok, plus nogle nye interesserede,

var mødt op for at opleve

vores sangeftermiddage i Hasseris

Kirke.

Efter velkomsten slog Karen

Krarup tonen an, til mange af

vore dejlige og velkendte sommersange.

Igangsætter, organist Hagbarth

Hou, havde til denne, som til alle

andre sangeftermiddage gennem

årene, sammensat programmet.

Der blev serveret lagkage til kaffen

i anledning af at denne dag,

som foruden at være afslutning

på sæsonen, også var skiftedag i

”Kom og syng med”.

Poul Egelund, som i 14 år har

stået for alt omkring bordopstilling,

borddækning, indkøb,

m.m., har valgt at trække sig

tilbage fra denne post. En stor

tak til Poul Egelund for trofasthed

og engagement igennem alle

årene. Fra efteråret overtager

undertegnede disse opgaver.

Ligeledes også en stor tak til

Henning Jensen, som igennem 12

år har sørget for kaffebrygning,

oprydning og opvask. De første

år sammen med sin hustru, Elise

Jensen.

Sidst, men ikke mindst, en stor

tak til organist Hagbarth Hou,

som igennem 32 år har glædet

mange mennesker med klavertoner

og fortællinger om sangene/

forfatterne. Nu er denne post

overdraget til Karen Krarup.

Ved eftermiddagens afslutning

var der gaveoverrækkelse, og vi

ønskede hinanden en god sommer

og på gensyn/-hør onsdag

den 16. september 14.30.

Solveig Asmussen Hou

Vil du være besøgsven?

Hasseris Menighedspleje søger personer, der

kunne tænke sig at besøge ældre eller ensomme

mennesker i sognet ind imellem.

Hvis du føler, det er noget for dig og har tid

og lyst, skal du henvende dig til Kirkekontoret

på tlf. 9634 6500 eller til formanden

for Hasseris Menighedspleje, Henning Thomsen

på 2469 7816 eller på e-mail: henning.

thomsen@vip.cybercity.dk

Vi forsøger selvfølgelig at tage hensyn til

begge parters ønsker ved formidling af besøgskontakter.

Med venlig hilsen

Hasseris Menighedspleje

Vil du gerne have besøg?

Hasseris Menighedspleje formidler kontakt

mellem personer, der har overskud til

at besøge et andet menneske i sognet ind

imellem, og dig, der gerne vil have besøg.

Det kan have mange årsager som bl.a. alder,

gangbesvær, ensomhed, eller simpelt hen, at

du mangler kontakt til andre i sognet.

Hvis du savner besøg fra en besøgsven, skal

du henvende dig til Kirkekontoret på tlf.

9634 6500 eller til formanden for Hasseris

Menighedspleje, Henning Thomsen på tlf.

2469 7816. Du kan også henvende dig til en

af kirkens præster.

Med venlig hilsen

Hasseris Menighedspleje

Side


Tre Hasserisaftener i samarbejde med Folkeuniversitetet

”Om at bære det ubærlige”

FOREDRAG ved: Anna Kløvedal, forfatter og foredragsholder.

Tid: Onsdag den 23. september kl.19.30.

Side 8

Foredraget er for både professionelle behandlere og mennesker, der kommer tæt på sygdom

og død og mest af alt for dem, der arbejder med mennesker, der har mistet eller selv

har mistet.

I foredraget fortæller Anna Kløvedal, forfatter af bogen ”Ingenmandsland – om afmagt

og kærlighed”, om, hvordan hun forholder sig til de to begreber, der først ramte hende,

da hendes datter blev syg: uretfærdighed og meningsløshed. Dernæst om den nye identitet

som et sørgende menneske. Om omgivelsernes reaktioner i den første tid og hvordan

forløbet ændrede sig, som tiden gik. At miste et barn er et livsvilkår, man skal leve med

resten af sit liv, og derfor bliver tilværelsen en overvejelse af, hvordan man forholder sig

til både sine egne og andres forventninger.

”Klimaet – en vindersag”

FOREDRAG ved: cand.comm. Martin Lidegaard, formand for Danmarks grønne tænketank, CONCITO.

Tid: Onsdag den 21. oktober kl.19.30.

Hvad ved vi egentlig om klimaforandringerne? Hvad er status i de politiske forhandlinger

frem mod verdenshistoriens største topmøde i København december 2009? Hvordan kan vi

halvere CO2-udslippet i Danmark på ti år? Martin Lidegaard udlægger fup og fakta i klimadebatten

og giver sit bud på, hvordan klimaet kan blive en vindersag for både miljøet,

økonomien og den enkelte borger.

”Kunsten i kirken”

– danske kirkeudsmykninger fra de sidste hundrede år

FOREDRAG ved: Kunsthistoriker, dr. phil. Mikael Wivel.

Tid: Onsdag den 11. november kl.19.30.

I anden halvdel af det 20. århundrede oplevede vi en veritabel renaissance i dansk

kirkeudsmykning. En lang række af vores fineste kunstnere påtog sig opgaver for kirken

og løste dem på både fremragende og original vis. Der har været tale om et af de mest

opløftende og overraskende forløb i nyere dansk kunst. Det virker, som om den alvor, opgaverne

kræver, har kaldt det bedste frem i de pågældende kunstnere.

Det, der især karakteriserer forløbet, er den store variationsrigdom de enkelte løsninger

imellem. For der har ikke kun været tale om altertavler og glasmalerier, sådan som traditionen

kræver det, men også om mere totale udsmykninger, hvor den enkelte kunstner, ud fra gemyt og

talent, har løst opgaven på stærkt personlig vis. Han eller hun er til enhver tid gået ind til opgaven som

individualist, med tro eller tvivl i sindet, og har på den måde tilført kirken nye billeder.

Når det gælder altertavlerne, er der især tale om Sven Havsteen-Mikkelsen og Erik Heide, og når det

gælder glasmalerierne om Mogens Jørgensen og Peter Brandes, og når det gælder de mere totale

udsmykninger om Svend Wiig Hansen, Per Kirkeby og Bjørn Nørgaard.

Foredraget vil blive indledt med et historisk rids, der skildrer forudsætningerne for forløbet: først bruddet

med guldaldertraditionen, markeret monumentalt af Joakim Skovgaard i Viborg Domkirke - og siden

de mere egensindige forsøg på at male Kristus ind i det 20. århundrede, der blev gjort af modernistiske

størrelser som Niels Larsen Stevns, Karl Isakson og Oluf Høst.

Alle arrangementer foregår i Hasseris Kirkes Sal og der er fri entré (tilmelding ej nødvendig).

Evt. nærmere oplysninger ved Hasseris Kirke på tlf. 96 34 65 00.


Filmklubben

Nord for Paradis

Alle filmene vises på søndag eftermiddage kl. 14.30 i BIFFEN, Nordkraft.

Foldere med orientering om tilmelding kan hentes i Hasseris Kirkes våbenhus

sidst i august.

20. september:

Vi ses igen

Frankrig -Vesttyskland 1987. Den

franske mesterinstruktør Louis

Malle´s selvbiografiske erindringsfilm

om venskabet mellem

to drenge på en katolsk kostskole

under den tyske besættelse. Den

ene af drengene viser sig at være

jøde, men holdes skjult under

falsk navn af præsterne, der

driver skolen.

25. oktober:

Sønnens værelse

Italien - Frankrig 2001. En lille,

bevægende film, der smukt og

nærværende fortæller om en

almindelig familie, der pludselig

oplever det frygteligste af alt: at

miste et barn. Sønnen dør ved en

ulykke og forældrene og søsteren

efterlades i dyb sorg og apati.

Filmen skildrer deres arbejde

med sorgen.

22. november

Koret

Frankrig – Schweiz - Tyskland

2004. Filmen om den undseelige

medhjælper Mathieu, der har

overskud nok til at give uvorne

og ensomme elever håb om

fremtid – trods sine egne bristede

drømme.

Tak til sognemedhjælper

Helle Krogsbøll

Vores sognemedhjælper har valgt at søge nye udfordringer.

Helle Krogsbøll afslutter sit arbejde i Hasseris Kirke

pr. 1. august. Vi takker for samarbejdet gennem årene og

ønsker hende alt godt i sit kommende job.

Brugerne af Babysalmesang, Babybongo og Musikalsk

legestue kan finde oplysninger om disse aktiviteter på

kirkens hjemmeside, www.hasseriskirke.dk, der vil blive

opdateret i løbet af august måned 2009.

Menighedsrådet

Side


Studiekreds

I de sidste vintre har vi i studiekredsen

ved Hasseris Kirke

læst skønlitteratur, Løgstrup og

senest, sidste vinter, en katekismuslignende

bog om kristendom.

Dette efterår har jeg valgt en

bog, der hverken i indhold eller

udformning ligner noget af det

andet, vi har læst.

Bogen hedder ”Mandelas sejr” og

er skrevet af John Carlin, der fra

1989 til 1994 var The Independents

korrespondent i Sydafrika.

Her lærte han Nelson Mandela

at kende og bogen er en beskrivelse

af den lange, seje kamp

mod apartheid frem til 1994,

hvor Mandela udpeges til det nye

Sydafrikas præsident.

”Mandelas livslange kamp er

udgangspunktet – men alle tråde

samles den sommerdag i 1995, da

Mandela trækker rugbylandsholdets

forhadte grønne trøje over

hovedet. For den dag synger de

hvide rugbyspillende muskelbundter

for første gang den ”sorte”

nationalsang, Nkosi Sikelel´.

Og den dag overrækker Mandela

VM-trofæet til sine hvide

landsmænd. Et trofæ der skabte

en nation”.

Det er en bog om et stykke

moderne politisk historie og det

er spændende og oplysende i

sig selv. Men det er også en bog,

der i ordets bedste forstand er

opbyggelig; intens, gribende og

smuk. Bogen berører så mange

politiske, eksistentielle og religiøse

temaer, at jeg har fundet

den velegnet som udgangspunkt

for samtalerne i studiekredsen.

Har man lyst til at deltage, kan

man ringe og melde sig til på

kirkekontoret. Ved samme lejlighed

kan man bestille bogen,

den koster 300 kr., men ved køb

af et større antal eksemplarer får

vi rabat.

Tilmeldingsfristen er mandag den

7. september.

Studiekredsen afholdes på følgende

datoer i Menighedslokalerne

i Hasseris Kirke kl.19.30:

Mandag den 21. september

Mandag den 19. oktober

Mandag den 2. november

Mandag den 23. november

Mandag den 7. december

Agnete Brink

Sæsonstart i FDF

Er du begyndt i skole? Har du lyst til spændende aktiviteter ude og

inde, f.eks. madlavning over bål, spille musik og meget andet...

Så kom og vær med.

Den nye sæson i FDF starter tirsdag den 18. august kl. 18.30-20.00.

Vi glæder os meget til at se både gamle og nye medlemmer. Så hvis

du har lyst til at se, om FDF er noget for dig, er du velkommen til at

møde op.

Vi glæder os til at se dig!

Vil du vide mere, er du velkommen til at maile eller ringe til en af

kredslederne:

FDF 7. kreds Hasseris: Poul Sørensen, poul@fdf.dk, 98101128

FDF Aalborg Musikkreds: Anita Lambertsen, arl@fdf.dk, 98124607

Side 10


Aktiviteter i Hasseris Kirke

Hasseris Kirkes Korskole

(for 3.-4. klasse)

Kontakt Marianne Haldrup, tlf. 40 84 56 44

Hasseris Kirkes Børnekor

(for 3.-5. klasse)

Kontakt Marianne Haldrup, tlf. 40 84 56 44

Dåbsgruppen

i Hasseris Kirke mødes næste gang

onsdag den 23. september, kl. 14.00

Hasseris Kirkes Ungdomskor

(for 7. klasse og op)

Kontakt Marianne Haldrup, tlf. 40 84 56 44

Hasseris Gospelkor

Gospelkoret øver hver mandag aften.

Kontakt dirigent Signe Sørensen, tlf. 61 69 42 75

email: svigne_s@hotmail.com

Formand: Karin Folmer Andersen, tlf. 61 71 77 81

FDF Aalborg Musikkreds

Har du lyst til sang, musik, bål mv. så er du

velkommen.

Kontakt Anita Lambertsen tlf. 98 12 46 07

”Kom og syng med”

Har du lyst til at synge og til socialt samvær,

så kom og syng med i Hasseris Kirkes

lille sal onsdage kl. 14.30

• den 16. september

• den 21. oktober

• den 18. november

• den 9. december

FDF Aalborg 7. kreds. Hasseris

Kontakt Poul Sørensen, tlf. 98 10 11 28

KFUM spejderne Knuden

Kontakt Søren Korsgaard, tlf. 98 18 99 52

Menighedsrådsmøder

Afholdes den sidste onsdag i måneden i salen,

kl. 19.00. Dagsordenen ophænges i våbenhuset

en uge før mødet.

Referat af mødet kan ses på kirkens kontor i

ugen efter mødet. Møderne er offentlige.

Børn kan få hjælp

til at snakke om skilsmisse!

Det kan være svært for et barn at komme

af med alle sine følelser, tanker og

frustrationer, når forældrene er blevet

skilt. Det er derfor en hjælp for barnet

at snakke med en udenforstående. Og en

hjælp at være sammen med andre børn i

samme situation. Dette tilbud kan vi give

her i kirken. Arbejdet varetages af Børneterapeut/sorg-

og kriseterapeut

Inger Beyer tlf. 98 13 63 60.

Sct- NicolaiTjenesten

- et folkekirkeligt tilbud om en anonym

telefonsamtale.

Åben hver aften mellem kl. 20 og 02.

Tlf. 70 120 110

Side 11


Natkirken genopstår som Aftenkatedral.

Aftenkatedral er et fælles projekt for kirkerne i Aalborg

midtby.

Aftenkatedralen afholdes i Budolfi Kirke – som regel den sidste

fredag i hver måned.

Programmet for aftenkatedralens første sæson er følgende:

Aftenkatedral – mere end du tror

30. oktober kl. 20.00 - 23.00

Halloween i katedralen – Kom, hvis du tør…

Døden på hovedet…

En ting er ligeså sikkert som – ja som amen i kirken - Vi skal

alle dø en dag.

Døden er tabu - og det kan gå ud over vores evne til at leve i

nuet – selvom vi alle siger, at vi gør det.

Så kom og oplev nuet i græskarklædte Budolfi, og se hvad vi

ellers byder på denne allehelgen– mere end du tror…

27. november kl. 20.00 - 23.00

Julero i katedralen

Oplev en stille aften i katedralens indre imens julemarkedet

buldrer løs – oplev lidt indre ro inden du går videre i natten…

Mere end du tror…

I Aftenkatedralen kan du mere end du tror…

Gør dig selv en (guds)tjeneste…

Skru din egen sanselige gudstjeneste sammen i en af katedralens

mange rolige kroge.

Du kan deltage i nadveren.

Du kan skrive en bøn til Gud.

Du kan tænde et lys.

Du kan skrive en bekymring på en sten og overgive den til Gud

i korset i bekymringshjørnet.

Du kan klage til Gud, som Job gjorde det, og spidde din klage

op på korset i Jobs hjørne.

Du kan deltage i ”levende ord” – her sætter vi ord på –

ca. 20 min. I Krypten.

Du kan samtale med en præst – der selvfølgelig har absolut

tavshedspligt.

Yderligere oplysninger om Aftenkatedralen kan fås hos

Gade-og ungdomspræsten

Loa Mortensen - loa@gadepraestaalborg

Side 12

More magazines by this user
Similar magazines