destinate

primariabogdanestibacau.ro
  • No tags were found...

Buget local 2012

COMUNA BOGDANESTI

BACAU

JUDETUL BACAU

BUGET LOCAL 2012

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare

destinate stingerii platilor

restante

Trim I

Program trimestrial

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI 1 00.01 1.534,00 456,00 403,00 383,00 292,00

VENITURI PROPRII 2 48.02 716,00 199,00 182,00 180,00 155,00

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 1.488,00 410,00 403,00 383,00 292,00

A. VENITURI FISCALE 4 00.03 1.463,00 402,00 395,00 376,00 290,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 370,00 93,00 93,00 92,00 92,00

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

PERSOANE FIZICE

6 00.06 370,00 93,00 93,00 92,00 92,00

Impozit pe venit 7 03.02 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 8 03.02.18 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 04.02 362,00 91,00 91,00 90,00 90,00

Cote defalcate din impozitul pe venit 10 04.02.01 150,00 38,00 38,00 37,00 37,00

Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 11 04.02.04 212,00 53,00 53,00 53,00 53,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 12 00.09 209,00 63,00 52,00 52,00 42,00

Impozite si taxe pe proprietate 13 07.02 209,00 63,00 52,00 52,00 42,00

Impozit pe cladiri 14 07.02.01 97,00 31,00 25,00 25,00 16,00

Impozit pe cladiri - PF 15 07.02.01.01 39,00 13,00 10,00 10,00 6,00

Impozit pe cladiri - PJ 16 07.02.01.02 58,00 18,00 15,00 15,00 10,00

Impozit pe terenuri 17 07.02.02 104,00 30,00 25,00 25,00 24,00

Impozit pe terenuri - PF 18 07.02.02.01 39,00 10,00 10,00 10,00 9,00

Impozit pe terenuri - PJ 19 07.02.02.02 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Impozit pe terenurile extravilane 20 07.02.02.03 64,00 19,00 15,00 15,00 15,00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de

timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

21 07.02.03 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 22 00.10 870,00 241,00 246,00 228,00 155,00

Sume defalcate din TVA 23 11.02 772,00 211,00 221,00 203,00 137,00

Pag. 1 / 10


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare

destinate stingerii platilor

restante

Trim I

Program trimestrial

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

comunelor, oraselor, mun. si sectoarele mun. Bucuresti

24 11.02.02 580,00 172,00 170,00 152,00 86,00

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 25 11.02.06 192,00 39,00 51,00 51,00 51,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea

de activitati

26 16.02 98,00 30,00 25,00 25,00 18,00

Taxa asupra mijloacelor de transport 27 16.02.02 93,00 28,00 24,00 24,00 17,00

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 28 16.02.02.01 39,00 10,00 10,00 10,00 9,00

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 29 16.02.02.02 54,00 18,00 14,00 14,00 8,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de

activitati

30 16.02.50 5,00 2,00 1,00 1,00 1,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 31 00.11 14,00 5,00 4,00 4,00 1,00

Alte impozite si taxe fiscale 32 18.02 14,00 5,00 4,00 4,00 1,00

Alte impozite si taxe 33 18.02.50 14,00 5,00 4,00 4,00 1,00

C. VENITURI NEFISCALE 34 00.12 25,00 8,00 8,00 7,00 2,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 35 00.13 3,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Venituri din proprietate 36 30.02 3,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 37 30.02.05 3,00 1,00 1,00 1,00 0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 38 00.14 22,00 7,00 7,00 6,00 2,00

Amenzi, penalitati si confiscari 39 35.02 15,00 5,00 5,00 4,00 1,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 40 35.02.01 15,00 5,00 5,00 4,00 1,00

Diverse venituri 41 36.02 7,00 2,00 2,00 2,00 1,00

Taxe speciale 42 36.02.06 7,00 2,00 2,00 2,00 1,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 43 37.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a

bugetului local (cu semnul minus)

44 37.02.03 -60,00 -9,00 -30,00 -10,00 -11,00

Varsaminte din sectiunea de functionare 45 37.02.04 60,00 9,00 30,00 10,00 11,00

IV. SUBVENTII 46 00.17 46,00 46,00 0,00 0,00 0,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 47 00.18 46,00 46,00 0,00 0,00 0,00

Subventii de la bugetul de stat 48 42.02 46,00 46,00 0,00 0,00 0,00

B. Curente 49 46,00 46,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 2 / 10


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare

destinate stingerii platilor

restante

Trim I

Program trimestrial

Trim II

Trim III

Trim IV

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 50 42.02.34 46,00 46,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CHELTUIELI 51 50.02 1.665,00 0,00 587,00 403,00 383,00 292,00

CHELTUIELI CURENTE 52 01 1.474,00 0,00 447,00 373,00 373,00 281,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 53 10 829,00 0,00 220,00 223,80 222,60 162,60

Cheltuieli salariale in bani 54 10.01 653,60 0,00 174,50 175,50 175,30 128,30

Salarii de baza 55 10.01.01 537,60 0,00 140,40 142,40 144,90 109,90

Sporuri pentru conditii de munca 56 10.01.05 58,40 0,00 17,40 17,40 15,40 8,20

Alte sporuri 57 10.01.06 4,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

fond aferent platii cu ora 58 10.01.11 21,00 0,00 7,00 6,00 6,00 2,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 59 10.01.12 28,00 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00

Alte drepturi salariale in bani 60 10.01.30 4,60 0,00 1,70 1,70 1,00 0,20

Contributii 61 10.03 175,40 0,00 45,50 48,30 47,30 34,30

Contributii de asigurari sociale de stat 62 10.03.01 124,35 0,00 32,45 34,90 33,90 23,10

Contributii de asigurari de somaj 63 10.03.02 4,60 0,00 1,15 1,15 1,15 1,15

Contributii de asigurari sociale de sanatate 64 10.03.03 36,10 0,00 9,15 9,65 9,65 7,65

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 65 10.03.04 1,85 0,00 0,55 0,50 0,40 0,40

Contributii pentru concedii si indemnizatii 66 10.03.06 8,50 0,00 2,20 2,10 2,20 2,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 67 20 457,00 0,00 139,00 115,20 117,40 85,40

Bunuri si servicii 68 20.01 372,60 0,00 107,60 90,30 92,70 82,00

Furnituri de birou 69 20.01.01 9,60 0,00 2,60 2,60 2,20 2,20

Materiale pentru curatenie 70 20.01.02 11,00 0,00 2,30 4,30 2,20 2,20

Incalzit, iluminat si forta motrica 71 20.01.03 69,00 0,00 10,50 24,50 24,50 9,50

Transport 72 20.01.07 7,00 0,00 3,00 2,00 2,00 0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 73 20.01.08 25,50 0,00 6,50 6,40 6,60 6,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 74 20.01.09 71,50 0,00 23,00 16,00 14,30 18,20

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 75 20.01.30 179,00 0,00 59,70 34,50 40,90 43,90

Reparatii curente 76 20.02 30,00 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar 77 20.05 25,00 0,00 10,00 5,00 10,00 0,00

Alte obiecte de inventar 78 20.05.30 25,00 0,00 10,00 5,00 10,00 0,00

Deplasari, detasari, transferari 79 20.06 17,80 0,00 4,80 4,90 4,70 3,40

Pag. 3 / 10


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare

destinate stingerii platilor

restante

Trim I

Program trimestrial

Trim II

Trim III

Trim IV

Deplasari interne, detasari, transferari 80 20.06.01 17,80 0,00 4,80 4,90 4,70 3,40

Carti, publicatii si materiale documentare 81 20.11 4,00 0,00 1,00 3,00 0,00 0,00

Pregatire profesionala 82 20.13 7,60 0,00 5,60 2,00 0,00 0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 83 51 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Transferuri curente 84 51.01 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru

persoanele cu handicap

85 51.01.15 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 86 57 180,00 0,00 86,00 32,00 31,00 31,00

Ajutoare sociale 87 57.02 180,00 0,00 86,00 32,00 31,00 31,00

Ajutoare sociale in numerar 88 57.02.01 180,00 0,00 86,00 32,00 31,00 31,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 89 70 191,00 0,00 140,00 30,00 10,00 11,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 90 71 191,00 0,00 140,00 30,00 10,00 11,00

Active fixe 91 71.01 191,00 0,00 140,00 30,00 10,00 11,00

Constructii 92 71.01.01 167,00 0,00 140,00 20,00 7,00 0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 93 71.01.03 24,00 0,00 0,00 10,00 3,00 11,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 94 50.02 545,00 0,00 144,10 134,70 134,00 132,20

Autoritati publice si actiuni externe 95 51.02 537,00 0,00 142,10 132,70 132,00 130,20

CHELTUIELI CURENTE 96 01 516,00 0,00 142,10 122,70 132,00 119,20

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 97 10 365,00 0,00 90,00 92,00 92,00 91,00

Cheltuieli salariale in bani 98 10.01 287,00 0,00 72,00 72,00 72,00 71,00

Salarii de baza 99 10.01.01 232,00 0,00 58,00 58,00 58,00 58,00

Sporuri pentru conditii de munca 100 10.01.05 19,80 0,00 5,00 5,00 5,00 4,80

Alte sporuri 101 10.01.06 4,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 102 10.01.12 28,00 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00

Alte drepturi salariale in bani 103 10.01.30 3,20 0,00 1,00 1,00 1,00 0,20

Contributii 104 10.03 78,00 0,00 18,00 20,00 20,00 20,00

Contributii de asigurari sociale de stat 105 10.03.01 55,70 0,00 12,80 14,30 14,30 14,30

Contributii de asigurari de somaj 106 10.03.02 2,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50

Contributii de asigurari sociale de sanatate 107 10.03.03 15,50 0,00 3,50 4,00 4,00 4,00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 108 10.03.04 0,80 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20

Pag. 4 / 10


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare

destinate stingerii platilor

restante

Trim I

Program trimestrial

Trim II

Trim III

Trim IV

Contributii pentru concedii si indemnizatii 109 10.03.06 4,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 110 20 151,00 0,00 52,10 30,70 40,00 28,20

Bunuri si servicii 111 20.01 110,00 0,00 32,10 26,70 26,00 25,20

Furnituri de birou 112 20.01.01 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Materiale pentru curatenie 113 20.01.02 4,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Incalzit, iluminat si forta motrica 114 20.01.03 16,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 115 20.01.08 20,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 116 20.01.09 46,00 0,00 16,00 10,00 10,00 10,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 117 20.01.30 16,00 0,00 4,10 4,70 4,00 3,20

Reparatii curente 118 20.02 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar 119 20.05 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

Alte obiecte de inventar 120 20.05.30 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

Deplasari, detasari, transferari 121 20.06 15,00 0,00 4,00 4,00 4,00 3,00

Deplasari interne, detasari, transferari 122 20.06.01 15,00 0,00 4,00 4,00 4,00 3,00

Carti, publicatii si materiale documentare 123 20.11 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Pregatire profesionala 124 20.13 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 125 70 21,00 0,00 0,00 10,00 0,00 11,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 126 71 21,00 0,00 0,00 10,00 0,00 11,00

Active fixe 127 71.01 21,00 0,00 0,00 10,00 0,00 11,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 128 71.01.03 21,00 0,00 0,00 10,00 0,00 11,00

Din total capitol

Autoritati executive si legislative 129 51.02.01 537,00 0,00 142,10 132,70 132,00 130,20

Autoritati executive 130 51.02.01.03 537,00 0,00 142,10 132,70 132,00 130,20

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei 131 56.02 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00

CHELTUIELI CURENTE 132 01 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 133 51 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Transferuri curente 134 51.01 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru

persoanele cu handicap

135 51.01.15 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 136 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 5 / 10


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare

destinate stingerii platilor

restante

Trim I

Program trimestrial

Trim II

Trim III

Trim IV

Din total capitol

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru

protectia copilului

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru

persoanele cu handicap

137 56.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138 56.02.07 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate 139 56.02.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 140 59.02 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

Ordine publica si siguranta nationala 141 61.02 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

CHELTUIELI CURENTE 142 01 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 143 20 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

Bunuri si servicii 144 20.01 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 145 20.01.30 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 146 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Ordine publica 147 61.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politie comunitara 148 61.02.03.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Protectie civila si protectia contra incendiilor 149 61.02.05 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 150 63.02 863,00 0,00 309,90 221,90 207,80 123,40

Invatamant 151 65.02 646,00 0,00 217,30 179,60 161,30 87,80

CHELTUIELI CURENTE 152 01 586,00 0,00 157,30 179,60 161,30 87,80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 153 10 449,00 0,00 126,00 128,00 127,00 68,00

Cheltuieli salariale in bani 154 10.01 355,00 0,00 99,50 100,50 100,50 54,50

Salarii de baza 155 10.01.01 296,00 0,00 80,00 82,00 84,50 49,50

Sporuri pentru conditii de munca 156 10.01.05 37,00 0,00 12,00 12,00 10,00 3,00

fond aferent platii cu ora 157 10.01.11 21,00 0,00 7,00 6,00 6,00 2,00

Alte drepturi salariale in bani 158 10.01.30 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00

Contributii 159 10.03 94,00 0,00 26,50 27,50 26,50 13,50

Contributii de asigurari sociale de stat 160 10.03.01 66,20 0,00 19,00 20,00 19,00 8,20

Contributii de asigurari de somaj 161 10.03.02 2,40 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60

Pag. 6 / 10


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare

destinate stingerii platilor

restante

Trim I

Program trimestrial

Trim II

Trim III

Trim IV

Contributii de asigurari sociale de sanatate 162 10.03.03 20,00 0,00 5,50 5,50 5,50 3,50

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 163 10.03.04 1,00 0,00 0,30 0,30 0,20 0,20

Contributii pentru concedii si indemnizatii 164 10.03.06 4,40 0,00 1,10 1,10 1,20 1,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 165 20 137,00 0,00 31,30 51,60 34,30 19,80

Bunuri si servicii 166 20.01 108,90 0,00 20,00 35,90 33,60 19,40

Furnituri de birou 167 20.01.01 1,40 0,00 0,50 0,50 0,20 0,20

Materiale pentru curatenie 168 20.01.02 6,00 0,00 1,00 3,00 1,00 1,00

Incalzit, iluminat si forta motrica 169 20.01.03 51,00 0,00 6,00 20,00 20,00 5,00

Transport 170 20.01.07 7,00 0,00 3,00 2,00 2,00 0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 171 20.01.08 5,50 0,00 1,50 1,40 1,60 1,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 172 20.01.09 24,00 0,00 6,00 6,00 3,80 8,20

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 173 20.01.30 14,00 0,00 2,00 3,00 5,00 4,00

Reparatii curente 174 20.02 20,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar 175 20.05 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00

Alte obiecte de inventar 176 20.05.30 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00

Deplasari, detasari, transferari 177 20.06 2,50 0,00 0,70 0,70 0,70 0,40

Deplasari interne, detasari, transferari 178 20.06.01 2,50 0,00 0,70 0,70 0,70 0,40

Pregatire profesionala 179 20.13 0,60 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 180 70 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 181 71 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

Active fixe 182 71.01 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

Constructii 183 71.01.01 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Invatamant prescolar si primar 184 65.02.03 646,00 0,00 217,30 179,60 161,30 87,80

Invatamant prescolar 185 65.02.03.01 102,00 0,00 26,00 26,00 26,00 24,00

Invatamant primar 186 65.02.03.02 544,00 0,00 191,30 153,60 135,30 63,80

Cultura, recreere si religie 187 67.02 37,00 0,00 6,60 10,30 15,50 4,60

CHELTUIELI CURENTE 188 01 37,00 0,00 6,60 10,30 15,50 4,60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 189 10 15,00 0,00 4,00 3,80 3,60 3,60

Cheltuieli salariale in bani 190 10.01 11,60 0,00 3,00 3,00 2,80 2,80

Pag. 7 / 10


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare

destinate stingerii platilor

restante

Trim I

Program trimestrial

Trim II

Trim III

Trim IV

Salarii de baza 191 10.01.01 9,60 0,00 2,40 2,40 2,40 2,40

Sporuri pentru conditii de munca 192 10.01.05 1,60 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40

Alte drepturi salariale in bani 193 10.01.30 0,40 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00

Contributii 194 10.03 3,40 0,00 1,00 0,80 0,80 0,80

Contributii de asigurari sociale de stat 195 10.03.01 2,45 0,00 0,65 0,60 0,60 0,60

Contributii de asigurari de somaj 196 10.03.02 0,20 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05

Contributii de asigurari sociale de sanatate 197 10.03.03 0,60 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 198 10.03.04 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00

Contributii pentru concedii si indemnizatii 199 10.03.06 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 200 20 22,00 0,00 2,60 6,50 11,90 1,00

Bunuri si servicii 201 20.01 6,70 0,00 2,50 1,30 1,90 1,00

Furnituri de birou 202 20.01.01 0,20 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00

Materiale pentru curatenie 203 20.01.02 1,00 0,00 0,30 0,30 0,20 0,20

Incalzit, iluminat si forta motrica 204 20.01.03 2,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 205 20.01.09 1,50 0,00 1,00 0,00 0,50 0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 206 20.01.30 2,00 0,00 0,60 0,40 0,70 0,30

Bunuri de natura obiectelor de inventar 207 20.05 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00

Alte obiecte de inventar 208 20.05.30 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00

Deplasari, detasari, transferari 209 20.06 0,30 0,00 0,10 0,20 0,00 0,00

Deplasari interne, detasari, transferari 210 20.06.01 0,30 0,00 0,10 0,20 0,00 0,00

Carti, publicatii si materiale documentare 211 20.11 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00

Pregatire profesionala 212 20.13 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 213 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Servicii culturale 214 67.02.03 37,00 0,00 6,60 10,30 15,50 4,60

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 215 67.02.03.02 37,00 0,00 6,60 10,30 15,50 4,60

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 216 67.02.03.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 217 67.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Asigurari si asistenta sociala 218 68.02 180,00 0,00 86,00 32,00 31,00 31,00

CHELTUIELI CURENTE 219 01 180,00 0,00 86,00 32,00 31,00 31,00

Pag. 8 / 10


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare

destinate stingerii platilor

restante

Trim I

Program trimestrial

Trim II

Trim III

Trim IV

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 220 57 180,00 0,00 86,00 32,00 31,00 31,00

Ajutoare sociale 221 57.02 180,00 0,00 86,00 32,00 31,00 31,00

Ajutoare sociale in numerar 222 57.02.01 180,00 0,00 86,00 32,00 31,00 31,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 223 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 224 68.02.05 126,00 0,00 32,00 32,00 31,00 31,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 225 68.02.05.02 126,00 0,00 32,00 32,00 31,00 31,00

Asistenta sociala pentru familie si copii 226 68.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ajutoare pentru locuinte 227 68.02.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prevenirea excluderii sociale 228 68.02.15 54,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00

Ajutor social 229 68.02.15.01 54,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00

Cantine de ajutor social 230 68.02.15.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 231 68.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 232 69.02 83,00 0,00 33,00 6,40 17,20 26,40

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 233 70.02 83,00 0,00 33,00 6,40 17,20 26,40

CHELTUIELI CURENTE 234 01 80,00 0,00 33,00 6,40 14,20 26,40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 235 20 80,00 0,00 33,00 6,40 14,20 26,40

Bunuri si servicii 236 20.01 80,00 0,00 33,00 6,40 14,20 26,40

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 237 20.01.30 80,00 0,00 33,00 6,40 14,20 26,40

CHELTUIELI DE CAPITAL 238 70 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 239 71 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00

Active fixe 240 71.01 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 241 71.01.03 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00

Din total capitol

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 242 70.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentare cu apa 243 70.02.05.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 244 70.02.06 80,00 0,00 33,00 6,40 14,20 26,40

Alimentare cu gaze naturale in localitati 245 70.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 246 70.02.50 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00

Pag. 9 / 10


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare

destinate stingerii platilor

restante

Trim I

Program trimestrial

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 247 79.02 164,00 0,00 100,00 40,00 24,00 0,00

Transporturi 248 84.02 164,00 0,00 100,00 40,00 24,00 0,00

CHELTUIELI CURENTE 249 01 57,00 0,00 20,00 20,00 17,00 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 250 20 57,00 0,00 20,00 20,00 17,00 0,00

Bunuri si servicii 251 20.01 57,00 0,00 20,00 20,00 17,00 0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 252 20.01.30 57,00 0,00 20,00 20,00 17,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 253 70 107,00 0,00 80,00 20,00 7,00 0,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 254 71 107,00 0,00 80,00 20,00 7,00 0,00

Active fixe 255 71.01 107,00 0,00 80,00 20,00 7,00 0,00

Constructii 256 71.01.01 107,00 0,00 80,00 20,00 7,00 0,00

Din total capitol

Transport rutier 257 84.02.03 164,00 0,00 100,00 40,00 24,00 0,00

Drumuri si poduri 258 84.02.03.01 164,00 0,00 100,00 40,00 24,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 259 96.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REZERVE 260 97.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 261 98.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 262 99.02 131,00 0,00 131,00 0,00 0,00 0,00

PRIMAR,,

ANDRUSCA NICOLAE,

. . . . . . . . . . . .

,

,

. . . . . . . . . . . .

CONTABIL,,

RACAUTEANU ROMELIA,

. . . . . . . . . . . .

Pag. 10 / 10

More magazines by this user
Similar magazines