destinate

primariabogdanestibacau.ro
  • No tags were found...

buget local 2013

COMUNA BOGDANESTI

JUDETUL BACAU

C.F.4352948

BUGET LOCAL 2013

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2014

Estimari

2015

2016

TOTAL VENITURI 1 00.01 2.083,00 566,00 568,00 497,00 452,00 2.204,60 2.256,90 2.297,80

VENITURI PROPRII 2 48.02 976,20 249,00 271,00 244,25 211,95 938,70 963,10 981,50

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 2.048,00 531,00 568,00 497,00 452,00 2.164,60 2.211,90 2.247,80

A. VENITURI FISCALE 4 00.03 2.021,00 523,00 561,00 490,50 446,50 2.130,60 2.174,90 2.206,80

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 599,20 151,20 150,20 149,95 147,85 544,30 554,50 562,30

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

PERSOANE FIZICE

6 00.06 599,20 151,20 150,20 149,95 147,85 544,30 554,50 562,30

Impozit pe venit 7 03.02 13,00 4,20 3,20 2,95 2,65 14,60 15,40 15,80

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul

personal

8 03.02.18 13,00 4,20 3,20 2,95 2,65 14,60 15,40 15,80

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 04.02 586,20 147,00 147,00 147,00 145,20 529,70 539,10 546,50

Cote defalcate din impozitul pe venit 10 04.02.01 200,00 50,00 50,00 50,00 50,00 210,00 220,00 230,00

Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 11 04.02.04 386,20 97,00 97,00 97,00 95,20 319,70 319,10 316,50

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 12 00.09 221,00 56,30 64,30 52,30 48,10 225,40 232,60 235,20

Impozite si taxe pe proprietate 13 07.02 221,00 56,30 64,30 52,30 48,10 225,40 232,60 235,20

Impozit pe cladiri 14 07.02.01 86,00 22,00 26,00 22,00 16,00 88,00 90,00 91,00

Impozit pe cladiri - PF 15 07.02.01.01 42,00 11,00 10,00 11,00 10,00 43,00 44,00 45,00

Impozit pe cladiri - PJ 16 07.02.01.02 44,00 11,00 16,00 11,00 6,00 45,00 46,00 46,00

Impozit pe terenuri 17 07.02.02 126,00 32,30 36,30 28,30 29,10 128,00 132,00 133,00

Impozit pe terenuri - PF 18 07.02.02.01 49,00 13,00 13,00 13,00 10,00 50,00 52,00 52,00

Impozit pe terenuri - PJ 19 07.02.02.02 1,00 0,30 0,30 0,30 0,10 1,00 1,00 1,00

Impozit pe terenurile extravilane 20 07.02.02.03 76,00 19,00 23,00 15,00 19,00 77,00 79,00 80,00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de

timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

21 07.02.03 9,00 2,00 2,00 2,00 3,00 9,40 10,60 11,20

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 22 00.10 1.178,80 310,00 341,00 282,75 245,05 1.337,90 1.363,80 1.384,30

Sume defalcate din TVA 23 11.02 1.071,80 282,00 297,00 252,75 240,05 1.225,90 1.248,80 1.266,30

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si

Municipiului Bucuresti

24 11.02.02 690,00 192,00 180,00 160,00 158,00 887,00 903,00 913,00

Sume defalcate din TVA pt drumuri 25 11.02.05 70,00 5,00 28,00 23,00 14,00 72,60 74,60 76,50

Pag. 1 / 9


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2014

Estimari

2015

2016

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 26 11.02.06 311,80 85,00 89,00 69,75 68,05 266,30 271,20 276,80

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

desfasurarea de activitati

27 16.02 107,00 28,00 44,00 30,00 5,00 112,00 115,00 118,00

Taxa asupra mijloacelor de transport 28 16.02.02 100,00 26,00 42,00 28,00 4,00 104,00 107,00 109,00

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 29 16.02.02.01 39,00 10,00 15,00 10,00 4,00 41,00 42,00 43,00

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 30 16.02.02.02 61,00 16,00 27,00 18,00 0,00 63,00 65,00 66,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare

de activitati

31 16.02.50 7,00 2,00 2,00 2,00 1,00 8,00 8,00 9,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 32 00.11 22,00 5,50 5,50 5,50 5,50 23,00 24,00 25,00

Alte impozite si taxe fiscale 33 18.02 22,00 5,50 5,50 5,50 5,50 23,00 24,00 25,00

Alte impozite si taxe 34 18.02.50 22,00 5,50 5,50 5,50 5,50 23,00 24,00 25,00

C. VENITURI NEFISCALE 35 00.12 27,00 8,00 7,00 6,50 5,50 34,00 37,00 41,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 36 00.13 3,00 1,00 1,00 0,50 0,50 3,00 3,00 3,00

Venituri din proprietate 37 30.02 3,00 1,00 1,00 0,50 0,50 3,00 3,00 3,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 38 30.02.05 3,00 1,00 1,00 0,50 0,50 3,00 3,00 3,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 39 00.14 24,00 7,00 6,00 6,00 5,00 31,00 34,00 38,00

Amenzi, penalitati si confiscari 40 35.02 19,00 5,00 5,00 5,00 4,00 25,00 27,00 30,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 41 35.02.01 19,00 5,00 5,00 5,00 4,00 25,00 27,00 30,00

Diverse venituri 42 36.02 5,00 2,00 1,00 1,00 1,00 6,00 7,00 8,00

Taxe speciale 43 36.02.06 5,00 2,00 1,00 1,00 1,00 6,00 7,00 8,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 44 37.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a

bugetului local (cu semnul minus)

45 37.02.03 -470,00 -118,00 -80,00 -102,00 -170,00 -295,60 -300,90 -305,80

Varsaminte din sectiunea de functionare 46 37.02.04 470,00 118,00 80,00 102,00 170,00 295,60 300,90 305,80

IV. SUBVENTII 47 00.17 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 40,00 45,00 50,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 48 00.18 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 40,00 45,00 50,00

Subventii de la bugetul de stat 49 42.02 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 40,00 45,00 50,00

B. Curente 50 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 40,00 45,00 50,00

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 51 42.02.34 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 40,00 45,00 50,00

TOTAL CHELTUIELI 52 50.02 2.297,20 0,00 780,20 568,00 497,00 452,00 2.204,60 2.256,90 2.297,80

CHELTUIELI CURENTE 53 01 1.613,00 0,00 448,00 488,00 395,00 282,00 1.909,00 1.956,00 1.992,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 54 10 962,00 0,00 253,00 272,00 262,00 175,00 1.100,00 1.113,00 1.121,00

Cheltuieli salariale in bani 55 10.01 759,20 0,00 198,40 214,00 206,30 140,50 x x x

Pag. 2 / 9


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2014

Estimari

2015

2016

Salarii de baza 56 10.01.01 627,00 0,00 161,40 167,30 180,20 118,10 x x x

Sporuri pentru conditii de munca 57 10.01.05 51,90 0,00 14,40 14,20 10,90 12,40 x x x

fond aferent platii cu ora 58 10.01.11 36,60 0,00 11,60 19,40 5,60 0,00 x x x

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 59 10.01.12 35,50 0,00 10,00 8,50 8,50 8,50 x x x

Alte drepturi salariale in bani 60 10.01.30 8,20 0,00 1,00 4,60 1,10 1,50 x x x

Contributii 61 10.03 202,80 0,00 54,60 58,00 55,70 34,50 x x x

Contributii de asigurari sociale de stat 62 10.03.01 149,45 0,00 40,70 42,85 41,05 24,85 x x x

Contributii de asigurari de somaj 63 10.03.02 4,33 0,00 1,02 1,37 1,22 0,72 x x x

Contributii de asigurari sociale de sanatate 64 10.03.03 40,30 0,00 10,50 11,30 11,20 7,30 x x x

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 65 10.03.04 1,60 0,00 0,50 0,50 0,35 0,25 x x x

Contributii pentru concedii si indemnizatii 66 10.03.06 7,12 0,00 1,88 1,98 1,88 1,38 x x x

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 67 20 442,00 0,00 116,00 160,00 96,00 70,00 564,00 640,00 661,00

Bunuri si servicii 68 20.01 414,50 0,00 111,50 144,50 90,50 68,00 x x x

Furnituri de birou 69 20.01.01 7,50 0,00 1,50 2,50 2,50 1,00 x x x

Materiale pentru curatenie 70 20.01.02 8,50 0,00 3,50 3,00 2,00 0,00 x x x

Incalzit, iluminat si forta motrica 71 20.01.03 79,50 0,00 26,50 26,00 16,00 11,00 x x x

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 72 20.01.08 20,00 0,00 7,00 6,00 4,00 3,00 x x x

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 73 20.01.09 105,00 0,00 25,00 33,00 22,00 25,00 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 74 20.01.30 194,00 0,00 48,00 74,00 44,00 28,00 x x x

Bunuri de natura obiectelor de inventar 75 20.05 7,00 0,00 0,00 5,00 2,00 0,00 x x x

Alte obiecte de inventar 76 20.05.30 7,00 0,00 0,00 5,00 2,00 0,00 x x x

Deplasari, detasari, transferari 77 20.06 13,50 0,00 4,00 5,00 2,50 2,00 x x x

Deplasari interne, detasari, transferari 78 20.06.01 13,50 0,00 4,00 5,00 2,50 2,00 x x x

Carti, publicatii si materiale documentare 79 20.11 1,50 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 x x x

Pregatire profesionala 80 20.13 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 x x x

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 81 57 189,00 0,00 79,00 36,00 37,00 37,00 195,00 203,00 210,00

Asigurari sociale 82 57.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x

Ajutoare sociale 83 57.02 189,00 0,00 79,00 36,00 37,00 37,00 x x x

Ajutoare sociale in numerar 84 57.02.01 189,00 0,00 79,00 36,00 37,00 37,00 x x x

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 85 59 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

Burse 86 59.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x

Sustinerea cultelor 87 59.12 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 88 70 684,20 0,00 332,20 80,00 102,00 170,00 295,60 300,90 305,80

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 89 71 684,20 0,00 332,20 80,00 102,00 170,00 295,60 300,90 305,80

Pag. 3 / 9


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2014

Estimari

2015

2016

Active fixe 90 71.01 684,20 0,00 332,20 80,00 102,00 170,00 x x x

Constructii 91 71.01.01 614,20 0,00 262,20 80,00 102,00 170,00 x x x

Alte active fixe 92 71.01.30 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 x x x

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 93 50.02 558,00 0,00 138,00 153,00 141,00 126,00 580,00 610,00 632,00

Autoritati publice si actiuni externe 94 51.02 558,00 0,00 138,00 153,00 141,00 126,00 580,00 610,00 632,00

CHELTUIELI CURENTE 95 01 558,00 0,00 138,00 153,00 141,00 126,00 580,00 610,00 632,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 96 10 418,00 0,00 107,00 104,00 104,00 103,00 420,00 421,00 422,00

Cheltuieli salariale in bani 97 10.01 333,80 0,00 85,20 83,20 82,90 82,50 x x x

Salarii de baza 98 10.01.01 272,00 0,00 68,00 68,00 68,00 68,00 x x x

Sporuri pentru conditii de munca 99 10.01.05 25,00 0,00 7,00 6,00 6,00 6,00 x x x

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 100 10.01.12 35,50 0,00 10,00 8,50 8,50 8,50 x x x

Alte drepturi salariale in bani 101 10.01.30 1,30 0,00 0,20 0,70 0,40 0,00 x x x

Contributii 102 10.03 84,20 0,00 21,80 20,80 21,10 20,50 x x x

Contributii de asigurari sociale de stat 103 10.03.01 61,00 0,00 16,00 15,00 15,00 15,00 x x x

Contributii de asigurari de somaj 104 10.03.02 1,60 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 x x x

Contributii de asigurari sociale de sanatate 105 10.03.03 18,00 0,00 4,50 4,50 4,80 4,20 x x x

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 106 10.03.04 0,60 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 x x x

Contributii pentru concedii si indemnizatii 107 10.03.06 3,00 0,00 0,75 0,75 0,75 0,75 x x x

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 108 20 140,00 0,00 31,00 49,00 37,00 23,00 160,00 189,00 210,00

Bunuri si servicii 109 20.01 121,00 0,00 27,50 37,00 34,50 22,00 x x x

Furnituri de birou 110 20.01.01 4,00 0,00 0,50 1,00 1,50 1,00 x x x

Materiale pentru curatenie 111 20.01.02 2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 x x x

Incalzit, iluminat si forta motrica 112 20.01.03 18,00 0,00 5,00 5,00 5,00 3,00 x x x

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 113 20.01.08 17,00 0,00 6,00 5,00 3,00 3,00 x x x

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 114 20.01.09 50,00 0,00 10,00 15,00 15,00 10,00 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 115 20.01.30 30,00 0,00 5,00 10,00 10,00 5,00 x x x

Bunuri de natura obiectelor de inventar 116 20.05 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 x x x

Alte obiecte de inventar 117 20.05.30 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 x x x

Deplasari, detasari, transferari 118 20.06 10,00 0,00 3,00 3,50 2,50 1,00 x x x

Deplasari interne, detasari, transferari 119 20.06.01 10,00 0,00 3,00 3,50 2,50 1,00 x x x

Carti, publicatii si materiale documentare 120 20.11 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 x x x

Pregatire profesionala 121 20.13 3,50 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 122 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 4 / 9


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2014

Estimari

2015

2016

Din total capitol

Autoritati executive si legislative 123 51.02.01 558,00 0,00 138,00 153,00 141,00 126,00 580,00 610,00 632,00

Autoritati executive 124 51.02.01.03 558,00 0,00 138,00 153,00 141,00 126,00 580,00 610,00 632,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 125 63.02 905,00 0,00 270,00 275,00 224,00 136,00 1.139,00 1.136,00 1.160,00

Invatamant 126 65.02 656,00 0,00 184,00 206,00 174,00 92,00 844,00 880,00 895,00

CHELTUIELI CURENTE 127 01 656,00 0,00 184,00 206,00 174,00 92,00 844,00 880,00 895,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 128 10 516,00 0,00 141,00 160,00 150,00 65,00 650,00 660,00 665,00

Cheltuieli salariale in bani 129 10.01 403,40 0,00 109,20 124,80 117,40 52,00 x x x

Salarii de baza 130 10.01.01 335,40 0,00 90,60 93,70 106,60 44,50 x x x

Sporuri pentru conditii de munca 131 10.01.05 25,30 0,00 7,00 7,80 4,50 6,00 x x x

fond aferent platii cu ora 132 10.01.11 36,60 0,00 11,60 19,40 5,60 0,00 x x x

Alte drepturi salariale in bani 133 10.01.30 6,10 0,00 0,00 3,90 0,70 1,50 x x x

Contributii 134 10.03 112,60 0,00 31,80 35,20 32,60 13,00 x x x

Contributii de asigurari sociale de stat 135 10.03.01 83,90 0,00 24,00 26,50 24,40 9,00 x x x

Contributii de asigurari de somaj 136 10.03.02 2,60 0,00 0,60 0,90 0,80 0,30 x x x

Contributii de asigurari sociale de sanatate 137 10.03.03 21,30 0,00 5,80 6,40 6,10 3,00 x x x

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 138 10.03.04 0,90 0,00 0,30 0,30 0,20 0,10 x x x

Contributii pentru concedii si indemnizatii 139 10.03.06 3,90 0,00 1,10 1,10 1,10 0,60 x x x

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 140 20 140,00 0,00 43,00 46,00 24,00 27,00 194,00 220,00 230,00

Bunuri si servicii 141 20.01 137,00 0,00 42,00 45,00 24,00 26,00 x x x

Furnituri de birou 142 20.01.01 3,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 x x x

Materiale pentru curatenie 143 20.01.02 6,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 x x x

Incalzit, iluminat si forta motrica 144 20.01.03 58,00 0,00 20,00 20,00 10,00 8,00 x x x

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 145 20.01.08 3,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 x x x

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 146 20.01.09 55,00 0,00 15,00 18,00 7,00 15,00 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 147 20.01.30 12,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 x x x

Deplasari, detasari, transferari 148 20.06 3,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 x x x

Deplasari interne, detasari, transferari 149 20.06.01 3,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 150 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Invatamant prescolar si primar 151 65.02.03 235,00 0,00 76,00 84,00 75,00 0,00 334,00 336,00 338,00

Invatamant prescolar 152 65.02.03.01 75,00 0,00 24,00 27,00 24,00 0,00 112,00 113,00 114,00

Invatamant primar 153 65.02.03.02 160,00 0,00 52,00 57,00 51,00 0,00 222,00 223,00 224,00

Pag. 5 / 9


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2014

Estimari

2015

2016

Invatamant secundar 154 65.02.04 421,00 0,00 108,00 122,00 99,00 92,00 510,00 544,00 557,00

Invatamant secundar inferior 155 65.02.04.01 421,00 0,00 108,00 122,00 99,00 92,00 510,00 544,00 557,00

Cultura, recreere si religie 156 67.02 49,00 0,00 7,00 29,00 9,00 4,00 88,00 40,00 41,00

CHELTUIELI CURENTE 157 01 49,00 0,00 7,00 29,00 9,00 4,00 88,00 40,00 41,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 158 10 17,00 0,00 5,00 4,00 4,00 4,00 18,00 19,00 20,00

Cheltuieli salariale in bani 159 10.01 13,60 0,00 4,00 3,20 3,20 3,20 x x x

Salarii de baza 160 10.01.01 11,20 0,00 2,80 2,80 2,80 2,80 x x x

Sporuri pentru conditii de munca 161 10.01.05 1,60 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 x x x

Alte drepturi salariale in bani 162 10.01.30 0,80 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 x x x

Contributii 163 10.03 3,40 0,00 1,00 0,80 0,80 0,80 x x x

Contributii de asigurari sociale de stat 164 10.03.01 2,65 0,00 0,70 0,65 0,65 0,65 x x x

Contributii de asigurari de somaj 165 10.03.02 0,08 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 x x x

Contributii de asigurari sociale de sanatate 166 10.03.03 0,50 0,00 0,20 0,10 0,10 0,10 x x x

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 167 10.03.04 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 x x x

Contributii pentru concedii si indemnizatii 168 10.03.06 0,12 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 x x x

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 169 20 12,00 0,00 2,00 5,00 5,00 0,00 20,00 21,00 21,00

Bunuri si servicii 170 20.01 6,50 0,00 2,00 2,50 2,00 0,00 x x x

Furnituri de birou 171 20.01.01 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 x x x

Materiale pentru curatenie 172 20.01.02 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 x x x

Incalzit, iluminat si forta motrica 173 20.01.03 3,50 0,00 1,50 1,00 1,00 0,00 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 174 20.01.30 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 x x x

Bunuri de natura obiectelor de inventar 175 20.05 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 x x x

Alte obiecte de inventar 176 20.05.30 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 x x x

Deplasari, detasari, transferari 177 20.06 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 x x x

Deplasari interne, detasari, transferari 178 20.06.01 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 x x x

Carti, publicatii si materiale documentare 179 20.11 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 x x x

Pregatire profesionala 180 20.13 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 x x x

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 181 59 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

Burse 182 59.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x

Sustinerea cultelor 183 59.12 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 184 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Servicii culturale 185 67.02.03 29,00 0,00 7,00 9,00 9,00 4,00 38,00 40,00 41,00

Pag. 6 / 9


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2014

Estimari

2015

2016

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 186 67.02.03.02 29,00 0,00 7,00 9,00 9,00 4,00 38,00 40,00 41,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 187 67.02.03.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte servicii �n domeniile culturii, recreerii si religiei 188 67.02.50 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

Asigurari si asistenta sociala 189 68.02 200,00 0,00 79,00 40,00 41,00 40,00 207,00 216,00 224,00

CHELTUIELI CURENTE 190 01 200,00 0,00 79,00 40,00 41,00 40,00 207,00 216,00 224,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 191 10 11,00 0,00 0,00 4,00 4,00 3,00 12,00 13,00 14,00

Cheltuieli salariale in bani 192 10.01 8,40 0,00 0,00 2,80 2,80 2,80 x x x

Salarii de baza 193 10.01.01 8,40 0,00 0,00 2,80 2,80 2,80 x x x

Contributii 194 10.03 2,60 0,00 0,00 1,20 1,20 0,20 x x x

Contributii de asigurari sociale de stat 195 10.03.01 1,90 0,00 0,00 0,70 1,00 0,20 x x x

Contributii de asigurari de somaj 196 10.03.02 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 x x x

Contributii de asigurari sociale de sanatate 197 10.03.03 0,50 0,00 0,00 0,30 0,20 0,00 x x x

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 198 10.03.04 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 x x x

Contributii pentru concedii si indemnizatii 199 10.03.06 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 x x x

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 200 57 189,00 0,00 79,00 36,00 37,00 37,00 195,00 203,00 210,00

Asigurari sociale 201 57.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x

Ajutoare sociale 202 57.02 189,00 0,00 79,00 36,00 37,00 37,00 x x x

Ajutoare sociale in numerar 203 57.02.01 189,00 0,00 79,00 36,00 37,00 37,00 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 204 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 205 68.02.05 156,00 0,00 35,00 40,00 41,00 40,00 158,00 161,00 164,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 206 68.02.05.02 156,00 0,00 35,00 40,00 41,00 40,00 158,00 161,00 164,00

Asistenta sociala pentru familie si copii 207 68.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ajutoare pentru locuinte 208 68.02.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prevenirea excluderii sociale 209 68.02.15 44,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 49,00 55,00 60,00

Ajutor social 210 68.02.15.01 44,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 49,00 55,00 60,00

Cantine de ajutor social 211 68.02.15.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 212 68.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 213 69.02 70,00 0,00 20,00 20,00 10,00 20,00 90,00 100,00 100,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 214 70.02 70,00 0,00 20,00 20,00 10,00 20,00 90,00 100,00 100,00

CHELTUIELI CURENTE 215 01 70,00 0,00 20,00 20,00 10,00 20,00 90,00 100,00 100,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 216 20 70,00 0,00 20,00 20,00 10,00 20,00 90,00 100,00 100,00

Bunuri si servicii 217 20.01 70,00 0,00 20,00 20,00 10,00 20,00 x x x

Pag. 7 / 9


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2014

Estimari

2015

2016

Furnituri de birou 218 20.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 219 20.01.30 70,00 0,00 20,00 20,00 10,00 20,00 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 220 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 221 70.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentare cu apa 222 70.02.05.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 223 70.02.06 70,00 0,00 20,00 20,00 10,00 20,00 90,00 100,00 100,00

Alimentare cu gaze naturale in localitati 224 70.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 225 70.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 226 79.02 764,20 0,00 352,20 120,00 122,00 170,00 395,60 410,90 405,80

Transporturi 227 84.02 764,20 0,00 352,20 120,00 122,00 170,00 395,60 410,90 405,80

CHELTUIELI CURENTE 228 01 80,00 0,00 20,00 40,00 20,00 0,00 100,00 110,00 100,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 229 20 80,00 0,00 20,00 40,00 20,00 0,00 100,00 110,00 100,00

Bunuri si servicii 230 20.01 80,00 0,00 20,00 40,00 20,00 0,00 x x x

Furnituri de birou 231 20.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 232 20.01.30 80,00 0,00 20,00 40,00 20,00 0,00 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 233 70 684,20 0,00 332,20 80,00 102,00 170,00 295,60 300,90 305,80

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 234 71 684,20 0,00 332,20 80,00 102,00 170,00 295,60 300,90 305,80

Active fixe 235 71.01 684,20 0,00 332,20 80,00 102,00 170,00 x x x

Constructii 236 71.01.01 614,20 0,00 262,20 80,00 102,00 170,00 x x x

Alte active fixe 237 71.01.30 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 x x x

Din total capitol

Transport rutier 238 84.02.03 764,20 0,00 352,20 120,00 122,00 170,00 395,60 410,90 405,80

Drumuri si poduri 239 84.02.03.01 764,20 0,00 352,20 120,00 122,00 170,00 395,60 410,90 405,80

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 240 96.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REZERVE 241 97.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 242 98.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 8 / 9


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2014

Estimari

2015

2016

DEFICIT 243 99.02 214,20 0,00 214,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRIMAR,

CONTABIL,

ANDRUSCA NICOLAE

RACAUTEANU ROMELIA

Pag. 9 / 9

More magazines by this user
Similar magazines