destinate

primariabogdanestibacau.ro
  • No tags were found...

buget local 2013

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2014

Estimari

2015

2016

Furnituri de birou 218 20.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 219 20.01.30 70,00 0,00 20,00 20,00 10,00 20,00 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 220 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 221 70.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentare cu apa 222 70.02.05.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 223 70.02.06 70,00 0,00 20,00 20,00 10,00 20,00 90,00 100,00 100,00

Alimentare cu gaze naturale in localitati 224 70.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 225 70.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 226 79.02 764,20 0,00 352,20 120,00 122,00 170,00 395,60 410,90 405,80

Transporturi 227 84.02 764,20 0,00 352,20 120,00 122,00 170,00 395,60 410,90 405,80

CHELTUIELI CURENTE 228 01 80,00 0,00 20,00 40,00 20,00 0,00 100,00 110,00 100,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 229 20 80,00 0,00 20,00 40,00 20,00 0,00 100,00 110,00 100,00

Bunuri si servicii 230 20.01 80,00 0,00 20,00 40,00 20,00 0,00 x x x

Furnituri de birou 231 20.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 232 20.01.30 80,00 0,00 20,00 40,00 20,00 0,00 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 233 70 684,20 0,00 332,20 80,00 102,00 170,00 295,60 300,90 305,80

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 234 71 684,20 0,00 332,20 80,00 102,00 170,00 295,60 300,90 305,80

Active fixe 235 71.01 684,20 0,00 332,20 80,00 102,00 170,00 x x x

Constructii 236 71.01.01 614,20 0,00 262,20 80,00 102,00 170,00 x x x

Alte active fixe 237 71.01.30 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 x x x

Din total capitol

Transport rutier 238 84.02.03 764,20 0,00 352,20 120,00 122,00 170,00 395,60 410,90 405,80

Drumuri si poduri 239 84.02.03.01 764,20 0,00 352,20 120,00 122,00 170,00 395,60 410,90 405,80

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 240 96.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REZERVE 241 97.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 242 98.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 8 / 9

More magazines by this user
Similar magazines