Sangen gør mig i godt humør Det vildeste i mit liv ... - Saralystkirken

saralystkirken.dk
  • No tags were found...

Sangen gør mig i godt humør Det vildeste i mit liv ... - Saralystkirken

Sangen gør mig i

godt humør

INTERVIEW: SIDE 4

Det vildeste

i mit liv

SUCCES: SIDE 6

En åben

invitation

NETVÆRK: SIDE 7

Invitation til

Juleaften

FÆLLESSKAB SIDE 10

Nytårsfest i

Saralystkirken

FEST: SIDE 10


Adresser

Leder

Saralystkirken

Kirke- og Kulturcenter

Saralyst Allé 140, 8270 Højbjerg

66 140 140

info@saralystkirken.dk

www.saralystkirken.dk

Bank 2318 0804 224 955

Bus 19 holder ved døren. Bus 6A holder ved

Ringvej Syd 600 m. fra kirken.

Præst

John Lorenzen, 61 79 42 47,

Træffes bedst 9.00–13.00, dog ikke mandag.

jl@saralystkirken.dk

Teenagepræst

Jesper Olsen, 26 22 28 75

jo@saralystkirken.dk

Musikskole

Maj-Lis Hoffer Henriksen, 20 64 88 45

mhh@saralystkirken.dk

Formand

Werner Berle, 28 80 09 92

wb@saralystkirken.dk

Ansvar for diakoni

Frede Byg, 87 48 08 51

fb@saralystkirken.dk

Smågruppe– og klyngekoordinator

Karen Henneberg 22 39 01 22

kh@saralystkirken.dk

Økonomi og tilmelding til KulturCaféen

Ninna Pedersen, 61 67 28 00

nbp@saralystkirken.dk

Rådgivning

Vibeke Møller, 29 89 14 31

vb@saralystkirken.dk

Redaktionsgruppe

John Lorenzen (redaktør) 61 79 42 47

Frede Byg, 87 48 08 51

Ole Bering, 86 27 90 25

2

Julen er suverænt den

vigtigste mærkedag på

kloden. Ingen glemmer

juleaften. Du kan være

hindu, buddhist eller muslim. Vi

opdager det alle sammen.

Hele verden går i en speciel kadence

omkring julen. Flyene letter på

andre tidspunkter. Togene kører

anderledes. Åbningstiderne er forandret.

Julen er den eneste kraft på

jorden der kan lukke Bilka i 3 dage!

Julen er måske vigtigere, end vi

ellers sådan går og tror.

Når vi ser film om at ”komme hjem

til jul.”, er ideen at skabe en følelse

af et sted, hvor alt er perfekt. Alle

behovene er imødekommet. Alle

kan lide deres gaver, ingen mad er

brændt på, ingen kommet for sent –

ingen misforståelser – ingen problemer.

Hvis jeg bare kunne komme

hjem til jul, ville mit liv være perfekt.

Jo, jo…men vi kender alle til realiteterne.

Der er ofte en form for konflikt

i et hjem. Der er skuffelser,

uopfyldte forventninger. Ingen hjem

er perfekte.

Men, hvor er Gud at finde? Hvor

skal vi vende os hen, når vi har

spist os igennem det bugnende tagselv-bord

af poppsykologi og – terapier,

frihedsbudskaber og musikoplevelser,

idelogier, forbrug og socia-

november/december . kirkebladet


le eksperimenter – og

stadig ikke inderst inde

føler os tilfredsstillet?

Hvor findes Gud i en

verden, hvor så meget

forfladiges, hvor livet

synes dømt til trædemøllens

monotome cirkelbevægelse?

Der er mange julefilm

om, at Gud sender en

engel for at overbringe et

specielt budskab til nogen.

I julen sendte Gud

ikke en engel. Gud sendte

ikke en assistent eller

en repræsentant. Han

kom selv. Med sin tilstedeværelse

ville han vise,

at han elsker mennesker.

I julen fejrer vi, at Gud,

som er kilden til alt liv og

al menneskelighed, bytter

plads med djævelen, som

er fjenden af alt liv og

menneskelighed. Gud

skabte os i sit billede, for

at vi skulle afspejle hans

herlighed i vores menneskelige

herlighed. Da

dette billede blev ødelagt,

sendte Gud til sidste sit

fuldkomne billede, Jesus.

Julen kommer måske

næsten bag på os af den

enkle grund, at den ikke

ligger i vores hænder, og

at det ikke er op til os, om

det skal blive jul. Julenat

kom Gud til verden. Ikke

fordi nogen havde kaldt

på ham eller bedt om det

eller forberedt sig på

det… eller glædet sig til

det. Tværtimod er det jo

karakteristisk, at Gud

kommer ikke på grund af,

men på trods. På trods af

mørket og menneskers

vrangvilje og tillukkethed

kommer Gud til verden.

Julen er en markering af

de følelsesmæssige relationer

mellem mennesker,

men også mere end

det. Julen er også en

markering af de følelsesmæssige

relationer mellem

Gud og mennesket.

Du og jeg kan læse om

Gud, vi kan studere religion,

betragte og analysere,

men intet af det, vi

udforsker, får nogen værdi

for os, før vi selv giver

os hen.

Lad os da benytte den

kommende juletid til at

byde Jesus indenfor i

vores hektiske og ophængte

liv.

Jeg byder i alt fald dig

velkommen indenfor i

Kirke– og Kulturcentret til

nogle af de hyggelige

julearrangementer.

kirkebladet . november/december 3


Interview Livsinterview

Camilla Elkjær Kortegaard,

snart 25, ses tit

på podiet om søndagen

i Saralystkirken. Med

sin gode sangstemme

og engagerede fremtræden

blev hun hurtigt

en fast bestanddel af

lovsangsbandet, efter

at hun som nyårhusianer

begyndte at

komme i kirken for et

par år siden.

Hvad synes du om Århus?

-Jeg nyder at bo i en by, hvor

der er mange tilbud inden for

kort afstand. Du kan f.eks.

tage til koncerter eller gå ned

at grine af stand-up – og så

endda gratis. Det gør jeg ind i

mellem med mine venner.

Føler du dig som ”rigtig”

århusianer?

-Ikke helt … endnu! Mine rødder

er rimeligt forankret i Thy,

hvor jeg er vokset op. Jeg

smider nok aldrig titlen som

thybo væk, selvom jeg ikke

bor dér.

Camilla kom til Århus for at

læse til fysioterapeut. Hun tog

dog først en handelsskoleeksamen.

-Jeg troede jo, at jeg skulle

være ”papirnusser”. Men så

fandt jeg ud af, at jeg ville

arbejde med mennesker, og

så lød fysioterapi mere spændende.

Uddannelsen er endda

meget bredere, end jeg havde

regnet med.

Camilla ridser med begejstring

en del af arbejdsgrenene op:

Genoptræning, psykiatri, sundhedsfremme

og forebyggelse

og børns motoriske udvikling

for at nævne nogle.

4

Min livsglæde er blevet endnu større, siger Camilla Elkjær Kortegaard

november/december . kirkebladet


Hvilken arbejdsgren kunne

du tænke dig at søge ansættelse

indenfor?

-Når jeg bliver færdig til sommer,

kan jeg selvfølgelig ikke

tillade mig at være kræsen,

men jeg synes, det kunne være

hyggeligt og givende at arbejde

på fx et lokalcenter eller sundhedscenter

og bl.a. have holdtræning.

I min næste praktik

skal jeg på geriatrisk afdeling i

Århus, hvor jeg skal arbejde

med ældre med medicinske

sygdomme.

Camilla føler selv, at hun har en

personlig forudsætning for bedre

at kunne forstå, hvad nogle

af patienterne går igennem

fysisk og følelsesmæssigt.

I 2008 blev hun ramt af en blodprop

i hjernen. Og selv om hun

er sluppet meget heldigt igennem

forløbet, stort set uden

mén, så har det alligevel gjort

noget ved hende.

-Der kan være lidt med balancen,

og mine følelser kan af og

til sidde mere uden på tøjet end

tidligere. Det er hårdt, at jeg

ikke kan holde til helt så meget

som før. Mit behov for hvile er

større, da kroppen stadig er

træt, så jeg er blevet mere bevidst

om at lytte til min krop.

Camilla fortæller, at det bl.a.

sker gennem en sundere levevis.

Dette selvom der ikke var

nogen påviselig årsag til sygdommen.

Hun føler sig heldig over, at

hun er sluppet så billigt. Hun

kirkebladet . november/december

havde en

menighed,

som bad for

hende og

organiserede

forbøn

på landsplan,

da der

var brug for

det.

-Min livsglæde

er

blevet

endnu større oven på forløbet.

Jeg er rigtig taknemmelig for

livet, siger hun.

Camilla er fra Thy og besøger gerne familien og egnen

Du udtrykker din glæde bl.a.

ved at synge. Hvad betyder

lovsang for dig?

-Nogle gange kan det være

svært at få åbnet sin bibel, men

når jeg synger lovsang, mærker

jeg ofte en nærhed, hvor jeg

kan hvile i musikken og give

mig hen. Det nyder jeg meget,

og derfor elsker jeg at synge

lovsang! Camilla synger også

med i KOINONIA, gospelkoret i

kirken.

Ud over studiet er Camilla aflastningsperson

for en lille pige,

som hun henter i børnehaven

to gange om ugen og spiser

med, inden pigen skal hjem.

-Det er hyggeligt og givende,

siger Camilla og smiler: Og så

supplerer det SU’en!

Du virker som en glad person

med overskud. Har du det

altid sådan?

-Nej, jeg kan bestemt godt have

en offday engang imellem. Jeg

er én af dem, hvor vejret kan

have en indvirkning på mit humør.

Er det gråt og trist, så er

det ekstra vigtigt for mig at få

mig bevæget, da fysisk aktivitet

kan have en positiv indvirkning

humøret, så jeg smutter ret

ofte en tur i fittness-center.

Når man snakker med Camilla,

vender hun flere gange tilbage

til sin familie, som betyder meget

for hende. Hun har ud over

sine forældre en storebror på

27 år og en ”bonus-bror” på 16

år, som hun betragter som en

del af familien.

- Han har været i pleje, siden

han var 2½ år gammel, og sikke

tiden er fløjet. Han er en

skøn dreng!

Humoren og den kvikke bemærkning

er typisk for Camilla.

Som hun siger med et smil:

-Min humor kan til tider være

plat, men det kan jeg vist takke

min far for, hvilket jeg har det

fint med.


Mirakel

På denne plads vil der fremover

være fokus på en succeshistorie.

Der er mange

succeser og nogle af dem

vil vi skrive om her.

Alexander Lorenzen går i 9.

klasse på Mariager Efterskole.

Han er en teenager, der

elsker at udfolde sig fysisk.

Men den 22. juli forfejlede

han et spring, da han deltog

på en lejr for teenagere. Resultatet

var et meget forstrukket

ledbånd, smerter og en

udsigt til at skulle holde sig

fuldstændigt i ro i hvert fald til

januar. Alexander blev udrustet

med et par krykker, og

hans tålmodighed blev sat på

en hård prøve.

I den kommende tid var Alexander

flere gange til forbøn,

men der skete ingenting. Før

den 4. oktober! På efterskolen

har de noget, de kalder drengebøn.

Ikke mindre end 30

drenge samlede sig omkring

Alexander, lagde hænderne

på ham og stod dér og talte

og bad i munden på hinanden.

Det føltes meget mærkeligt i

mit ben,” fortæller Alexander.

”Jeg syntes, jeg

kunne mærke,

at der skete

noget, men

samtidigt sagde

jeg til mig selv,

at det var noget,

jeg bildte mig

ind!”

Men det var ikke

indbildning.

Inden længe løb

Alexander ned

op og ned ad

trappen, mens

han råbte: ”Jeg

er blevet helbredt,

jeg er

blevet helbredt!”

Ellers som én af

hans Facebookvenner

udtrykte det: ”Drengen

har gået med krykker i 3 måneder,

og nu hopper og danser

han på gangen!”

Da Alexanders fysioterapeut

undersøgte ham og mærkede

på knæet, sagde hun, at hun

aldrig havde oplevet det her

før! Hun var meget overrasket.

Siden er Alexander så småt

kommet i gang med at bruge

bentøjet igen. Han tager en

Alexander Lorenzen blev helbredt

stille og rolig start. Hans tro

på Gud er blevet styrket af

forløbet. Samme dag, han var

blevet helbredt, skrev han på

Facebook: ”Det vildeste i mit

liv er netop sket. Gud er SÅ

stor!”

Alexander kan slet ikke lade

være med at takke Gud, og

det, der skete for ham torsdag

den 4. oktober, kan vist roligt

betegnes som ”månedens

succes”.

6

november/december . kirkebladet


Ledere

Så er chancen her! Du har

nu mulighed for at deltage

på en fælleskirkelig lederskole

i Midtjylland.

Lederskolen er åben for alle,

der ønsker personlig, ledelsesmæssig

og åndelig vækst.

Et læringsforløb som på samme

tid udfordrer og støtter dig

i din udvikling som leder, og

er for dig, der ønsker større

indsigt i de væsentligste ledermæssige

områder. Lederskolen

er baseret på kerneområderne:

Kald, Karakter og

Kompetence.

Undervisningen er fordelt på

fire lørdage om året og vil

være en kombination

af

undervisning

og proces i

mindre grupper.

Tilmelding og pris

Skolen kører som et loop –

med løbende opstart. Forløbet

går over 8 lørdage fordelt

over 2 år.

Prisen er 150 kr. pr. sektion

inkl. forplejning

De førstkommende datoer ser

således ud:

17. november 2012

23. februar 2013

4. maj 2013

Alle dage fra kl. 10-00-15.00

Få flere informationer hos

John Lorenzen, tlf. 66 140

140 eller jl@saralystkirken.dk

Torsdag den 22. november

kl. 18.00 er der en åben

leder og medarbejder samling

i Saralystkirken.

Aftenen begynder med fællesspisning

i KulturCafeen og kl.

19.00 vil vi gerne give et vigtigt

input til alle der er involveret

i arbejdet i kirken. Alle -

uanset funktion, ansvarsområde,

timetal - er inviteret.

Saralystkirken er med i netværket

”Kirke-planternetværk”

(KPN) og herfra er

der masser af god inspiration

at hente. Tre personer fra

Saralystkirken har fornylig

deltaget i en samling i Aarhus

og vil dele tanker og mulige

mål med alle andre medarbejdere.

Så kom, vær med og hør

meget mere den 22. november.

kirkebladet . november/december

7


Julestemning

Advent og jul byder på mange

unikke muligheder til at slappe

af, nyde fællesskabet eller

lytte til god musik. Sådan er

det også i Saralystkirken. Vi

glæde os til at byde dig velkommen

til et eller flere af

julearrangementerne. Du er

inviteret!

Så er julen ved at være over

os igen. Vi er nogle stykker

som har oplevet det rigtigt

mange gange, og alligevel

bliver vi hver gang grebet af

den særlige julestemning. Vi

pynter og tænder lys, synger

julesange og ”bliver som børn

på ny”.

Til dem, der har det på denne

måde, vil det være en god idé

at sætte kryds i kalenderen

ved tirsdag den 4. december,

kl. 14:00, for her bliver der

julestemning for fuld udblæsning

når seniorerne og andet

godtfolk mødes i ”Mellem

Venner”.

Der vil være en masse sang,

lege og konkurrencer, og

naturligvis også forskellige

julelækkerier. Men først og

fremmest samles vi for at

fejre Jesu komme til jord, og

det vil helt sikkert få en central

plads i vores julefest.

Alle er hjerteligt velkomne

Torsdag den 6. december kl.

18.00 gentager KulturCaféen

successen og byder på en

rigtig god julefrokost.

Kom i julestemning med en

god frokost, julesange, leg

og underholdning.

For 45 kr. bydes der på sild,

frikadeller og flere af de andre

velkendte lækkerier, som

hører julemåneden til. Efter

spisningen vil der være sang

og musik samt forskellig

underholdning for børn og

voksne med bl.a. minibankospil

hvor deltagerne

opfordres til at medbringe en

gave til 10-15 kr. Det er nødvendigt

at reservere bord på

tlf. 61 67 28 00

8 november/december . kirkebladet


Et af julens mange højdepunkter

kunne være julegospelkoncerten

i Saralystkirken.

Onsdag den 12. december

kl. 19.30 byder vi indenfor til

en svingende gospelkoncert

med koret KOINONIA.

Koncertrepertoiret er bredt

sammensat, og der vil være

noget for enhver smag.

Numrene spænder fra swingende

up-tempo numre,

nyere gospelsange og smukke

ballader. KOINONIA består

af mere end ca. 50

sangere og musikere og er

en del af Musikskolen i Kirke

- og Kulturcentret.

Koncerten af afslutningen på

efterårssæsonen

Der venter publikum et brag

af en julegospelkoncert.

Efterfølgende kan der købes

kaffe m.m. i KulturCaféen

der ligger centralt placeret i

centret.

Entré ved indgangen 50 kr.

og børn under 12 år fri entré.

Nye sangere skal bare komme

den 23. januar når en ny

sæson starter.

”Live fra Saralystkirken” er et

nyere gudstjenestekoncept,

hvor alle generationer deltager.

Live fra Saralystkirken sætter

denne gang særligt

fokus på julen og inviterer

til julefest, søndag den 9.

december kl. 14.00.

kirkebladet . november/december

Det bliver en gudstjeneste,

hvor alle kan deltage

- uanset alder. Der vil

være flere små indslag.

Der vil være sang, dans,

sjove indslag og naturligvis

serveres der et særligt julekaffebord.

Glæd dig!

9


Fester

I år vil det for første gang

være muligt både at holde

juleaften og fejre nytårsaften

i Saralystkirken.

Ønsker du at fejre juleaften

med fokus på fællesskab

omkring julens gode budskab,

så er der tilbud om

juleaften i Saralystkirken.

Julen handler om håb og

fællesskab, derfor er du

velkommen uanset, hvilken

alder du har og om du er

single eller en del af en

familie.

Arrangementet starter i

forbindelse med julegudstjenesten

i Saralystkirken

kl. 15.00. En

åben gudstjeneste for

alle! Her vil være julesalmer,

festlig sang og

musik. En rigtig familiegudstjeneste

fyldt med

atmosfære, forventing

og glæde. Kom og vær

med!

Efter gudstjenesten hjælper

vi hinanden med at dække

et festligt bord og gøre klar

til julemiddagen. Ca. kl. 18

spiser vi and og risalamande.

Senere synger og danser

vi om juletræet og læser

juleevangeliet. I løbet af

aftnen vil vi høre en julehistorie

og spille spil i en hyggelig

og afslappet atmosfære.

Pris 75,- kr.

Tilmelding senest den 18.

dec. til Karen Henneberg,

tlf. 2239 0122 eller

kh@saralystkirken.dk

Saralystkirken inviterer til

fælles nytårsfest den 31.

december kl. 17.45.

Der er lagt op til en afslappet,

men festlig aften, hvor

der er plads til alle. Festen

bliver et sammenskudsgilde,

hvor hver især er ansvarlig

for at medbringe noget til et

fælles bord. Hvad der skal

medbringes aftales senere.

Deltagerne er altså i fællesskab

ansvarlige for, at det

bliver en festlig nytårsaften.

Kom og vær med til at gøre

aftenen festlig. Festen begynder

med at lytte til Dronningens

nytårstale. Derefter

nydes en festmiddag med

efterfølgende kaffe m.m.

og der afsluttes med natmad.

En nytårsfest der på

bedste vis sparker

din nytårsaften i gang

Tilmelding senest den 21.

dec. til Hanne Bering tlf.

5093 1991 eller

hb@saralystkirken.dk

10 november/december . kirkebladet


Særligt

Mandag den 10. december

kl. 19.30 afholder musikskolen

en "spil for hinanden

aften". Det er en aften, hvor

alle, som er en del af musikskolen,

har mulighed for at

komme og spille for hinanden

og tage deres venner og

familie med. Det bliver mulighed

for at se de andre i

musikskolen og vise, hvad

man kan.

Trænger du til lidt musikalsk

hygge, musikalske udfoldelser

på forskellige niveauer,

så skal du være velkommen

til denne aften.

Der er gratis entré!

Her en oversigt over særlige

mærkedage.

En enkelt rund fødselsdag

står i fødselsdags kalenderen

frem til jul, og det er

Frede Byg, der torsdag, d.

13. december, fylder 75 år.

Et hjerteligt tillykke og Guds

velsignelse! Dette gælder

ikke blot for Frede, men for

alle, der har fødselsdag i de

kommende uger frem til

årets udgang. Desværre

mangler vi rigtigt mange

datoer, som vi gerne vil

bede jer alle om at hjælpe

os med at få ind i kirkens

fødselsdagskalender, så den

kan blive ajourført.

Saralystkirken er åben for

alle – og ikke mindst for

dem, der gerne vil ”tjekke

det med Gud ud”.

Nogle af dem, der har kommet

i kirken et stykke tid,

vælger at blive medlemmer.

Alle, der tror på Gud, og kan

gå ind for kirkens stil og

vision, kan vælge at blive

medlemmer.

Vil du vide mere om kirken,

er du velkommen til at deltage

i et intro-kursus. Næste

kursus er onsdag den 10.

oktober kl. 19.00.

De sidste nye medlemmer

i Saralystkirken præsenteres

her:

Sofie Henneberg

kirkebladet . november/december

Anne Sofie Bering

Marie Louise Bering Pernille Pedersen Nikoline Pedersen

11


One Way Tryk a/s - Etryk.dk

One Way Tryk a/s - Etryk.dk

Saralystkirken, Kirke- og Kulturcenter

- et sted med mange muligheder

More magazines by this user
Similar magazines