læs her - De Grafiske

degrafiske.dk
  • No tags were found...

læs her - De Grafiske

6 December 2009

Eks-formand, 67 år og mod på fremtiden

Nyt kursus – styrket indsats mod langvarigt sygefravær

Klimaberegner


grafisk fremtid

86. årgang

Medlemsblad for De Grafiske &

Danske Lokalaviser

ISSN 1904-1454

Redaktion / Annoncer

Røgelvej 1 . 8220 Brabrand

Tel. 8625 5977 . Fax 8625 5978

kontakt@degrafiske.dk . www.degrafiske.dk

Redaktion:

Anni Kjær Nielsen (Ansv.) og Jytte Ø. Mikkelsen

Annoncer:

Jørgen Lauge Laugesen, tlf. 2162 6006

Sats og tryk: Mark & Storm Grafisk A/S

Omslag Multiart Silk 170 g og

indvendig Multiart Silk 130 g fra Papyrus.

Udsendes gennem postvæsenet.

De Grafiske

Sekretariat:

Røgelvej 1 . 8220 Brabrand

Tel. 8625 5977 . Fax 8625 5978

kontakt@degrafiske.dk . www.degrafiske.dk

Sekretariatsleder Poul Frederiksen

Konsulent Jytte Østergaard Mikkelsen

Sekretær Tove Pedersen

De Grafiske’s Sygeløns- og Barselsordning:

Tel. 8625 5977

Bestyrelse:

Formand:

Anni Kjær Nielsen, Aabybro Posten ApS

anni@aabybroposten.dk

Næstformand:

Stefan Mark Petersen, Mark & Storm Grafisk A/S

stefan@mark-storm.dk

Kasserer:

Folmer Bækkegaard, OTM Avistryk A/S

folmer@otm.dk

Peter V. Franzen, Østhimmerlands Folkeblad A/S

pvf@oesthim-folkeblad.dk

Kim Pedersen, Egetryk

kp@egetryk.dk

Kim Henriksen, Lyhnes Specialtryk ApS

kim@specialtryk.dk

Flemming Andersen, Kolind Bogtrykkeri

kbtryk@kbtryk.dk

Danske Lokalaviser

Sekretariat:

Røgelvej 1 . Postboks 2656 . 8220 Brabrand

Tlf. 8625 1301 . fax 8625 1321

Annoncechef Ole Kristensen

www. danske-lokalaviser.dk

ok@danske-lokalaviser.dk

Bestyrelse:

Formand: Thorkil Christensen

Aars Avis, tlf. 9862 1711

Næstformand og sekretær:

Torben Steen Jensen

Provins-Trykkeriet ApS, tlf. 5537 1666

Kasserer: Villy Jensen

Brande Bladet, tlf. 9718 2838

Lisbet Gaaie

Midtvendsyssel Avis, Hjallerup, tlf. 9828 1199

Tommy Eriksen

Videbæk Bogtrykkeri, tlf. 9717 1122

Thomas Schomann

Sydsjællands Tidende, tlf. 5537 0009

Bjarne Nilsson

Bjerringbro Avis, tlf. 8668 1755

2009 slutningen på krisen eller?

Midt i at alverdens opmærksomhed er rettet mod »lille« Danmark og frygten for

jordklodens klimatilstand er i højsædet, så glemmer vi let, at året er ved rinde ud

samtidig med, at julefreden er ved at sænke sig. Og allerhelst vil vi måske glemme

hvad, der også følger med højtiden: nemlig tiden til eftertænksomt tilbageblik på

året. Er 2009 ikke bare et år, vi hurtigst muligt skal lægge i glemmebogen og lade

som om, det aldrig har eksisteret? Hvis det ikke skal gøre ondt nogen steder og vi

fortsat skal leve videre uanfægtet, så jo. Men nej, vi er nød til at se realiteterne i

øjnene og prøve at forstå, hvorfor vi er havnet her, og hvad årsagerne er hertil.

Vi må knibe os selv i armen og erkende, at vi nok ikke i de »gyldne år« udviste

rettidigt omhu i tilstrækkelig grad, selvom det ikke har skortet på advarsler herfra.

Vi må erkende, at vi langt hen ad vejen var grebet af euforien over resultaterne af

seddelpressernes overarbejde. Det vi glemte i fremgangsrusen var at tage fat på en

omfattende modernisering af vores samfund, så vores børn kan komme til at leve

med og imødegå de udfordringer, som fremtiden vil byde. Vi fik ikke effektivt taget

fat på at finde årsagerne til, at flere og flere borgere ikke magter at tage del i produktionslivet,

at virksomhedernes konkurrenceevne, overlevelsesevne og virkelyst vikles

ind i omsiggribende offentlig bureaukratisering og regeljusteri og at den finansielle

sektor havde focus på forbrug og spekulation frem for produktion.

I stedet var vi optaget af at servicere og præmiere særinteresser. For 2 år tiden da de

økonomiske vismænd og andre gjorde opmærksom på faresignalerne, blev de nærmest

gjort til grin på samme måde, som man i tidligere tider behandlede forskere,

som påstod, at Jorden var rund.

Og netop nu er vi havnet i en situation med nogle historiske udfordringer, som vi

ikke har en endegyldig løsning på. Derfor har vi alle svært ved at navigere.

Eneste farbare vej er, at vi må prøve at finde »veje« – for der er ikke kun én vej ud af

krisen. Derfor pålægger det også vores valgte politikere at forstå krisens omfang og

struktur, og ikke hænge fast i euforitidens fraser om, at vi alle kan blive rigere uden

samtidig at give afkald på særinteresser. Det kræver bl.a., at der bliver taget hånd om

en effektiv løsning af erhvervslivets likviditetsmæssige situation samt fjernelse af

alle bureaukratiske restriktioner, som påvirker et fleksibelt arbejdsmarkedet – herunder

den tåbelige multimedieskat. Vi kan ikke forvente, at politikerne skal anvise

os vejen ud af krisen. Det kan vi kun selv. Politikerne kan hjælpe til, at vejene blive

farbare, så mange flere tør driste sig ud på dem. Som brancheforening vil vi gøre alt

for, at så mange også kan komme til at navigere på de veje.

Selvom 2009 har været krisens år, har det også været året, hvor De Grafiske sprang

ud i sin nye »habit« med flere og forbedrede varer på hylderne. Derfor ønskes medlemmer

og samarbejdspartnere en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår for første gang

af De Grafiske.

Anni Kjær Nielsen

Indhold

Boganmeldelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Pas på medarbejderne i en krisetid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Eks-formand, 67 år og mod på fremtiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Nej, men til næste år, så . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Styrket indsats mod langvarigt sygefravær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Hvor kommer nyhederne fra? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Få en Klimaberegner til CO2 neutrale tryksager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Sidste nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2 grafisk fremtid · december 2009


69,2%* af alle nye

4-farve digitale trykmaskiner

er fra Canon

I dagens hårde konkurrencesituation hjælper Canon dig med at følge

med ved hjælp af offset-lignende trykkvalitet ved høje hastigheder på

en lang række medier.

Uanset om du integrerer digitaltryk eller kigger efter udvidelsesmuligheder,

har vi et bredt tilbud af maskiner, software, træning og

hands-on support, som kan skræddersys til at hjælpe din virksomhed

til at blomstre. Det har mange trykkerier konstateret i 2009.

Få en ny definition på digitaltryk.

Kontakt os på telefon 70 15 50 05 eller klik ind på

www.canon.dk/professional_print

you can

*Kilde: Infosource 1H2009

canon.dk


Ikke en bog, du altid selv har

manglet, Dorte Nielsen…

men som vi alle har manglet!

Af Mogens Darhauge, M.G.K.

for Art Directors« hedder den netop

udkomne 256 siders nye bog, der har

3 forfattere bag sig, Dorte Nielsen,

Tine Kej og Katrine Granholm.

Og så er der en undertitel »Regler du

kan bruge eller bryde«… og det må

man sige, at trioen bag bogen viser os

læsere på en utrolig aktiv og overbevisende

måde, ja jeg må stadig smile,

når jeg tænker på mit møde med side

4, nåh, det vil du jo selv få muligheden

for at møde.

Hele bogens sprog og illustrationsform

er let forståelig og derfor oplagt

som lærebog for dem, forfatterne selv

betegner »de unge, der drømmer om

at blive Art Directors«.

Men det er en bog, der er meget

bredere end at være lærebog for unge

studerende.

Der er en målgruppe ude hos alle de

virksomheder, der har unge handelsuddannede

medarbejdere, der skal

indkøbe kreative løsninger til virksomhedens

kommunikationsopgaver,

lige fra enkeltannoncer, brochurer og

hen til hele kampagner.

De vil blive stærkere og derved bedre

partnere i hele processen, såfremt de

gennem denne bog ser »over skulderen«

på deres kreative medspillere, og

hvem ved, måske kan de være med til

at bryde et par regler.

På side 93 er der syv gode råd til den

kreative, men hold da op, hvis du

tænker på, hvad det vil betyde,

såfremt printindkøberne sætter sig

ind i dem fra deres side!

Brugte vi »stjerner«, vil jeg give

bogen 7 stjerner ud af 6 mulige.

Grundbog for Art Directors

256 sider paperback

360,- kr.

Grafisk Litteratur

4 grafisk fremtid · december 2009


Tak for godt samarbejde!

Med lukningen af vort kontor i Danmark pr. 31.

januar 2010 vil jeg hermed takke kunder og

forretningsforbindelser for et forbilledligt godt

samarbejde igennem årene.

Samtidig introduceres Nordic Sales’

medarbejdere, der fremover vil servicere Jer.

Med venlig hilsen

Flemming Hansen

Holmen Paper Nordic Sales - ansvarlig for Danmark

Annmari Johansson

Sales Manager

+46 11 23 50 00

annmari.johansson@

holmenpaper.com

Fredrik Brobeck

Inside Sales Coordinator

+46 11 23 50 00

fredrik.brobeck@

holmenpaper.com

Susanne Ling

Inside Sales

+46 11 23 50 00

susanne.ling@

holmenpaper.com

Katarina Laub

Inside Sales

+46 11 23 50 00

katarina.laub@

holmenpaper.com

www.holmenpaper.com

grafisk fremtid · december 2009 5


Pas på medarbejderne i en krisetid

Sundhedsforsikring til De Grafiske’s medlemmer

For de fleste virksomheder er medarbejderne

den vigtigste ressource – og

det er ikke blevet mindre i en krisetid,

hvor det er et must at undgå lange og

fordyrende sygeforløb ved at sikre

sine medarbejdere hurtig adgang til

undersøgelse og behandling ved sygdom

tilskadekomst.

Som medlem af De Grafiske har du

og alle dine ansatte (incl. børn og

samlever) nu mulighed for at tegne

en sundhedsforsikring på favorable

vilkår (2010: kr.1.977). Endvidere skal

man være opmærksom på, at en

sundhedsforsikring kunne være et interessant

tilbud til medarbejdere i en

tid, hvor de normale lønreguleringsmekanismer

mere eller mindre er sat

på stand-by.

Forsikringen dækker forundersøgelser,

operationer, behandlinger og

genoptræninger, og giver frit valg indenfor

Trygs kvalitetssikrede netværk

af privathospitaler og andre behandlingssteder

i hele Norden og Tyskland.

Sundhedsforsikringen

består af 3 elementer:

• Grunddækning

• Fysiske behandlinger

• Psykologhjælp

FYSISKE GRUNDDÆKNING

• Forundersøgelse

• Operation

• Genoptræning

• Efterkontrol

• Second opinion

• Smerteudredning

• AIlergiudredning

• liggende transport

• Medicin under indlæggelse

• Psykiater

• Akut krisehjælp hele døgnet

BEHANDLINGER

Fysioterapi/kiropraktik/

akupunktur/zoneterapi.

Sammenlagt 12 behandlinger

pr. år. Fx ved:

• Skuldersmerter

• Smerter

• Knæsmerter

PSYKOLOGHJÆLP

Sammenlagt 12 behandlinger

pr. år. Fx ved:

• Stress

Depression

• PersonIig krise

Det eneste I skal gøre, er at kontakte

De Grafiske’s sekretariat (8625 5977)

eller anvende kontaktformularen

til Tryg på vores hjemmeside

www.degrafiske.dk.

Tryg Forsikring vil herefter opkræve

præmien direkte hos din virksomhed.

Har du nogen spørgsmål vedrørende

forsikringen kan du kontakte De

Grafiske’s sekretariat.

Ønsker du en anden dækning end

ovenstående gruppedækning, kan du

tegne en sundhedsforsikring i Tryg på

de generelle vilkår.

Læs evt. mere på www.tryg.dk.

6 grafisk fremtid · december 2009


Her er en nyhed,

din avis kan

bringe før alle

andre: Bliv

svanemærket.

At miljøet trænger til en hjælpende hånd er der ikke

noget nyt i. Men det vil være en klima-og miljømæssig

nyhed af dimensioner, hvis din avis går forrest i

kampen om at blive Danmarks første svanemærkede

avis.

Det behøver ikke være så svært, som det lyder. Allerede

nu er der f.eks. over 90 trykkerier (herunder også et

par avistrykkerier), som har taget de ”grønne briller”

på og gentænkt deres arbejdsgange, så de nu lever op

til Svanemærkets skrappe krav. Uden at det er gået ud

over kvaliteten – eller kundetilgangen. Tværtimod.

Flere og flere tryksagskunder, annoncører og medarbejdere

har fået øjnene op for miljø og sundhed

som en væsentlig parameter.

Vi er sikre på, at også læserne vil hilse jeres engagement

velkommen med et ”Ja, tak”.

P.S. Har du brug for lidt hjælp til komme i gang,

tilbyder ”De Grafiske” netop nu deres medlemmer

konsulentbistand.

Kontakt Jytte Mikkelsen

på jytte@degrafiske.dk

Miljømærkning Danmark, tel 72 30 04 50, info@ecolabel.dk

grafisk fremtid · december 2009 7


Eks-formand, 67 år og mod

på fremtiden

Fra nytår stopper Isager Bogtryk/Offset i Svendborg med selv at trykke og fortsætter som prepress-virksomhed,

avis og forlag

Af Knud Erik Jensen

Cyklen havde han stillet fra sig op ad

den gamle bygnings bindingsværksvægge,

og efter at have forceret gårdspladsens

toppede brosten, kastede

han et blik ind ad vinduerne. Det var

tidligt om morgenen den 20. oktober

1962. Egentligt var Anders Jensen

mødt op hos Isager Bogtryk/Offset i

Svendborg for at tiltræde et job som

trykker, men nu vendte han hurtigt

rundt og begyndte at gå derfra.

Det rod, han havde set ind gennem

vinduerne, var vist ikke lige noget for

ham. Han havde dog ikke gået mange

skridt, før han mødte bogtrykker

Thorkild Isager og måtte svare ja, da

han blev spurgt, om han var den nye

trykkersvend.

Anders Jensen – gennem to årtier formand

for Dansk Bogtrykker- og Presseforening,

i dag De Grafiske – tog alligevel

jobbet og er blevet hængende

på stedet lige siden. Formandsposten

i foreningen er nu fortid, hvorimod

Isager Bogtryk/Offset i høj grad fortsat

er fremtid for den i dag 67-årige

Anders Jensen.

Eftersom jeg ikke har fået

lært at spille golf, er jeg

nødt til fortsat at arbejde.

Han har netop taget en beslutning,

som skal være med til at sikre det lille

trykkeris overlevelse. Med virkning

fra nytår kommer trykkeriets egne

trykmaskiner til at stå stille. I stedet

er der indledt et tryksamarbejde med

Mark & Storm Grafisk på Midtfyn og

»Anders’ hjørne« – herfra vil Anders Jensen, gennem to årtier formand i DB&P/De Grafiske, drive Isager Bogtryk/Offset som prepress-virksomhed, avis og

forlag fra nytår, når trykmaskinerne sættes på stand by.

8 grafisk fremtid · december 2009


estyrelseskollegaen i DB&P/De Grafiske

gennem de sidste tre år, Stefan

Mark Pedersen.

Tager skridtet fuldt ud

- Stefan startede op med CTP for

nogle år siden. Det har selvfølgelig

gjort det nemt at arbejde sammen

med ham, og det seneste par år har vi

fået produceret plader hos ham. Nu

tager vi så skridtet fuldt ud. Vi har

lært hinanden godt at kende, siden

jeg i 2006 overtalte ham til at gå ind i

foreningens bestyrelse. På grund af

min alder ønsker jeg ikke at investere

i nye trykmaskiner, og vi fortsætter i

stedet for som prepress-virksomhed,

avis og forlag, fortæller Anders Jensen

og tilføjer:

Snart står de helt stille ...

- Eftersom jeg ikke har fået lært at

spille golf, er jeg nødt til fortsat at

arbejde. Umiddelbart vil jeg fortsætte

fire-fem år endnu, hvis helbredet holder,

og det i øvrigt bliver ved med at

være sjovt at gå på arbejde.

Anders Jensen er helt på det rene

med, hvad fremtiden har at bringe

for små trykkerier som hans.

- Trykkerier med under fem ansatte

vil forsvinde i løbet af ganske få år.

Alt peger i retning af større enheder,

og med digitaltryk og en masse »køkkenbordsskrivere«,

der sender os en

USP-nøgle eller en CD og bare vil

have os til at trykke for dem, bliver

der ikke meget tilovers til de små.

Alene inden for traditionelle forretningspapirer

er 75 pct. af omsætningen

forsvundet i løbet af de sidste

fem-ti år.

Trykkerier med under fem

ansatte vil forsvinde i løbet

af ganske få år.

Satser på nicheområder

En konsekvent satsning på nicheområder

(»nicher gør, at vi ikke er så

sårbare«, lyder det fra Anders Jensen)

har været stærkt medvirkende til at

sætte brød på bordet hos Isager Bogtryk/Offset,

siden Anders Jensen overtog

trykkeriet i 1974. Fra starten i

1950, da Thorkild Isager grundlagde

trykkeriet, arbejdede man med kontor-offset,

lyskopiering, fotokopiering

og lidt bogtryk, men i løbet af

1960’erne udviklede bogtrykdelen sig

eksplosivt, og snart var hovedbeskæftigelsen

at forsyne kunderne med

hele spektret af tryksager.

Avisproduktion kom for alvor ind i

billedet, da Anders Jensen blev trykkeriets

ejer. Til at begynde med som

lønarbejde for bl.a. Svendborgposten,

der var den ene af to store ugeaviser i

Svendborg-området indtil starten af

1990’erne, da Fyns Amts Avis, som

udgav Ugeavisen Svendborg, og

Fyens Stiftstidende, der stod bag

Svendborgposten, mageskiftede deres

ugeaviser i Odense og Svendborg med

det resultat, at Svendborgposten

lukkede.

Anders og Kirsten Jensen med trykkerihunden Sofus ved indgangen til Isager Bogtryk/Offset i

Svendborg.

Den lille Avis

- 3. Pinsedag 1994 købte vi Den lille

Avis af dødsboet efter Arnbergs Bogtrykkeri,

et andet Svendborg-trykkeri.

Købet blev afsluttet om formiddagen,

hvorefter vi straks gik i gang med at

producere avisen, og om eftermiddagen

kørte vi til Kerteminde, hvor den

skulle trykkes, med den færdige film.

Året efter flyttede vi trykningen til

grafisk fremtid · december 2009 9


Boye Pedersen, tidligere bogtrykker i Kolding,

henter en del ordrer hjem på tryksager fra sine

gamle jagtmarker i Sønderjylland.

Hornslet, og i dag er Den lille Avis et

stort aktiv for os, siger Anders Jensen.

Avisens dækningsområde var oprindeligt

den tidligere Egebjerg Kommune

(nu en del af Svendborg Kommune).

I dag dækker den 7.500 husstande

i et område, der strækker sig

fra udkanten af Svendborg til udkanten

af Faaborg og runder Kværndrup

mod nord. Området er naturligt handelsområde

for landsbyerne Kværndrup,

Ollerup, Ulbølle, Vester Skerninge

og Vester Aaby.

- Den seneste Gallup-undersøgelse fra

2008 viser, at Den lille Avis har en

læserdækning på 91 pct. svarende til

omkring 25.000 læsere. Vi har en

journalist fast tilknyttet, og op imod

40 pct. af avisen har et journalistisk

indhold. Det er med til at gøre den

ret populær. Derfor kan vi få millimeterprisen

for annoncerne og går ikke

på kompromis med prisen, siger Anders

Jensen.

Den lille Avis bliver 100 år den 1.

april 2010.

Blade, magasiner og bøger

Omkring 20 pct. af omsætningen

hidrører fra avisen. Andre 25 pct.

kommer fra en anden niche – fremstilling

af blade og magasiner. Isager

Bogtryk/Offset producerer således 30

forskellige blade til en brancheforening,

14 kirkeblade og flere annoncefinansierede

magasiner som f.eks.

Lejrskole Nyt og Danske Bygarder, der

begge udkommer fire gange om året.

Også tegningen af annoncer tager

trykkeriet sig af.

Bogproduktion er endnu en niche,

der havde sin spæde start i begyndelse

af 1970’erne. De første bøger,

man producerede, var skrevet af Ærøforfatteren

Tove Kjærboe, og man

nåede op på at lave 28 bøger for

hende. Isager Bogtryk/Offset går økonomisk

ind i bogproduktion via eget

forlag, Forlaget Isager, og der bliver

nu på årsbasis produceret gennemsnitligt

otte-ti bøger. Bøger om lokalhistorie,

skibsfart, kunst, musik, bjørnejagt

i Canada, alternativ behandling

(»Tungens mønstre« af Doris

Mere end noget andet har

Sygeløns- og Barselsordningen

sikret foreningens

overlevelse. Den er, som jeg

ser det, det største, der er

sket i foreningens historie.

Damsgaard med CD ilagt), Røde Kors

og meget mere. Desuden romaner

(bl.a. to af forfatteren Eske Holm, og

en mere er på vej), børnebøger m.m.

På tryksagsområdet har Isager Bogtryk/Offset

styrket sig med tidligere

bogtrykker i Kolding, Boye Pedersen,

der henter en del ordrer hjem på

tryksager fra sine gamle jagtmarker i

Sønderjylland. Men i det hele henter

trykkeriet en stor del af sin omsætning

udenbys fra. Kun 25-30 pct. kan

henføres til kunder i hjembyen

Svendborg.

Det grå guld

Boye Pedersen er én af tre sælgere,

som suppleret af Anders Jensen er

trykkeriets udfarende kræfter.

Han er på fuld tid, mens de to andre

arbejder deltids, og samlet set er deres

tilstedeværelse som 60+-årige en

understregning af, at man hos Isager

Bogtryk/Offset går målrettet efter det

grå guld. Og har gode erfaringer med

det.

I alt beskæftiger trykkeriet 10 mennesker,

deriblandt Anders Jensens

hustru, Kirsten, der har haft sin gang

blandt DB&P/De Grafiske-medlemmer

lige så længe som ægtefællen.

Tre grafikere holder den kreative fane

højt i dtp-afdelingen.

Grafikerne Lene Andreasen og Bjarne Hansen slår »de skæve streger« hos Isager Bogtryk/Offset

sammen med kollegaen Troels Rønbøll (ikke med på billedet, fordi han var på skole). Den unge mand

til venstre er trykker Bo Christensen.

Gæstfrihed og det daglige frikvarter

Det, der først og fremmest slår én, når

man kommer på besøg, er den gæstfrihed,

man bliver mødt med. Den er

uden tvivl en medvirkende årsag til,

at mange kunder loyalt har holdt fast

ved trykkeriet gennem årtier. Lidt

efter samme recept bliver der taget

hånd om medarbejderne, og det daglige

frikvarter fra kl. 10-10.15, hvor

der bliver serveret kaffe og frisksmurte

rundstykker til alle, holder

10 grafisk fremtid · december 2009


Det nostalgiske hjørne – minder fra en

svunden tid finder man flere af hos Isager

Bogtryk/Offset.

efter Anders Jensens mening mange

dyre kurser i »organisationsudvikling«

og »samarbejde og planlægning«

fra døren. Hver dag siden trykkeriets

start har medarbejderne sat sig

sammen omkring det lange bord på

Anders Jensens kontor i de obligatoriske

femten minutter.

Det største i foreningens historie

At DB&P/De Grafiske har været en

næsten lige så vigtig tumleplads og

næsten lige så meget et hjertebarn for

Anders Jensen som hans eget trykkeri,

kan mange læsere vist nikke

genkendende til. I hvert kan dem,

som han sad i bestyrelse sammen

med op gennem 1990’erne, bekræfte

det, og selv påpeger han, at der i den

periode skete ting, som har den

største betydning for foreningen og

dens medlemmer anno 2009, og som

er den direkte årsag til foreningens

eksistens i dag.

- Mere end noget andet har Sygelønsog

Barselsordningen sikret foreningens

overlevelse. Den er, som jeg ser

det, det største, der er sket i foreningens

historie. Også forsikringsaftalen

med Tryg har spillet en afgørende

rolle, og det samme har naturligvis,

at vi fik vores egen overenskomst,

siger Anders Jensen, der trådte ind i

bestyrelsen i 1985, blev formand i

1987 og var det – kun afbrudt af en

pause på to år – indtil 2009. Helt

sluppet sit engagement i foreningsarbejdet

har han dog ikke, eftersom

han i dag stadig er formand for Sygeløns-

og Barselsordningen.

Det er flere hundredtusinde kroner

om året, der kan spares i kraft af disse

ordninger. Ved sygdom suppleres det

offentlige tilskud allerede efter 14

dage, og medlemmer opnår en rabat

på forsikringer, der kan dække hele

medlemskontingentet, pointerer

Anders Jensen.

- Og mindst lige så vigtigt er det, at

medlemmerne kan få svar på overenskomstmæssige

og andre faglige

spørgsmål hos det dygtige personale

på kontoret i Brabrand, siger han.

Det var en pragtfuld periode

med mange gode oplevelser

og spændende ture.

Markante »flytninger«

Anders Jensen har fulgt foreningen

fra indflytningen i Søndergade i

Århus til City Vest og videre til den

nuværende bygning i Brabrand, som

ejes af De Grafiske. Også økonomisk

er der sket nogle markante »flytninger«.

- I 1987, da jeg blev formand, havde

vi et underskud på 100.000 kr. Da jeg

fratrådte tidligere på året, var formuen

på flere millioner kr., og desuden

er ejendommen, vi bor i nu,

betalt fuldt ud. Det synes jeg, vi kan

være stolte af. At det ser sådan ud,

skyldes i høj grad den bestyrelse, jeg

havde fornøjelsen af at være formand

for op gennem 1990’erne. Vi var en

fasttømret styrke med de samme personer

hele vejen igennem. Hvordan

sammenholdet var, kan måske bedst

illustreres med dette eksempel: Et af

bestyrelsesmedlemmerne havde sommerhus

i Sydfrankrig og sagde gentagne

gange til os andre, at vi da bare

kunne kigge ind, hvis vi kom forbi.

En dag tog vi andre ham på ordet. Vi

lejede en bus og kørte til Sydfrankrig.

Han blev noget overrasket, da vi

ankom, fortæller Anders Jensen med

et stort smil på læberne.

Sammenholdet består

Sammenholdet består den dag i dag,

og fem af de syv daværende bestyrelsesmedlemmer

og ægtefæller mødes

jævnligt. Bl.a. mødtes man sidste

weekend i august, da man var på

Endelave, og sidste weekend i august

næste år mødes man igen. Den weekend

har i mange år været reserveret

DB&P/De Grafiske, som siden foreningens

grundlæggelse i 1917 har afviklet

den årlige generalforsamling

sidste weekend i august, indtil man i

år valgte at rykke den frem til maj.

Men det slår ikke den gamle bestyrelse

ud af kurs. Hvorfor lave om på

en god vane? Eneste ændring er nok

mødets dagsorden ...

Anders Jensen glæder sig over, at man

efter mange års adskillelse igen deler

tag med Danske Lokalaviser, tidligere

Provinsens Distriktsblade eller blot

PD. Minder har han i det hele taget

masser af fra sin formandstid.

- Det var en pragtfuld periode med

mange gode oplevelser og spændende

ture. Men jeg er også glad for at være

»fri«. Det var som at tage en tung

overfrakke af, da jeg stoppede. Alligevel

kan jeg ikke lade være med at

ringe til Poul Frederiksen engang

imellem for at høre, hvordan det går,

slutter Anders Jensen.

Et udsnit af det sidste års tids produktion af bøger

fra Forlaget Isager og Isager Bogtryk/Offset.

grafisk fremtid · december 2009 11


Nej, men til næste år, så…

Af Mogens Darhauge, M.G.K.

Med dette nummer af bladet lukker

vi af for året 2009.

Et år, der på en lang række områder

har været et særdeles broget år, både

politisk og særligt økonomisk, og så

har alting været såvel internationalt

som nationalt…

2010 står så klar til at give os en

ny række begivenheder, der – herhjemme

i Danmark, efter det, der er

synligt nu – vil give hele samfundet,

herunder jo så også vores del, kommunikationsområdet,

yderligere

nedtur.

Inden du som læser nu siger; Jamen,

kan vi så ikke lade være med at bruge

denne klumme i 2010, – så husk på

to ting, informationer om, hvordan

verden rundt om os har det, kan selv

om det desværre overvejende indtil

nu har været »sorte« informationer,

godt give dig en viden så tidligt, at du

kan nå at bruge den positivt i din

egen virksomhed.

Den anden vinkel som jeg personligt

tror, vil træde mere frem i 2010, er

den tendens til virksomhedsdrift »på

tværs« af tidligere tids lukkede arbejdsformer,

– det er noget, der præger

de fleste brancher i dag – og

heldigvis absolut meget i kommunikationsområdet.

Så jo… vi forventer, at kunne give dig

en række, for dig, anvendelige informationer

fra hele verdens livlige

kommunikations-hverdag. Her er der

f.eks.…

Professionel og

hurtig support?

- så ring

66 12 18 06 !

GTS Grafisk

Tilbehør/Systemer

- eller mail: grafisk@centrum.dk

Support

og hjælp?

Designskolen Kolding startede den

26. november, sammen med House

of Design, et projekt, der gennem

hele 2010 skal give en række tilbud til

tidligere studerende fra skolen. Tilbuddet

omfatter gratis kontorfaciliteter

i et år, gratis rådgivning, personlig

coaching samt kurser plus fri adgang

til brug af Designskolen Koldings

værksteder.

Den amerikanske koncern Greif har

overtaget emballagevirksomheden

Hannells, der fremstiller plast- og

metalemballage i blandt andet Herning.

Firmaet blev i 1958 grundlagt af

Erik Roug under navnet Herning

Beholderfabrik A/S. 1998 overtog

svenske Hannells virksomheden samtidig

med at de oprettede en norsk

underafdeling. Den nye amerikanske

ejer forventer, at styrke virksomheden

i hele den skandinaviske sektor

og Herning-afdelingen forventes udvidet

i 2010.

Iværksættercafé skal skabe job… på

Als, hvor Center for Erhvervsudviklingen

i Sønderborg har sat en såkaldt

»café« i gang, for at hjælpe iværksætterne

med at få startet skabelsen af

virksomheder og derigennem nye

arbejdspladser. »Cafeen« er udstyret

med trådløst netværk og pc’ere til fri

afbenyttelse dagligt mellem kl. 9-15.

HP køber ind… idet den amerikanske

Hewlett-Packard har overtaget

3Com for 2,7 milliarder dollar.

Dette betyder, at firmaet HP vil få

bedre indgang til det kinesiske marked,

der er i hastig fremgang.

Samtidig med købet kunne HP melde

at tredje kvartal blev bedre end

ventet, med en fremgang i driftsoverskuddet

på 11 %.

Penge, penge, penge… Søndagsavisen

kom ud af tredje kvartal 2009

med et resultat af primærdrift, der

endte på 6,9 mio. kr. mod et minus

på 14 mio. kr. sidste år. Omsætningen

faldt til 244,6 mio. kr. fra 290,3 mio.

kr. i 2008. I regnskabskommentaren

skriver Søndagsavisen, at den forbedrede

indtjening skyldes effektivitetsforbedringer

i distributionsforretningen,

samt en kraftig reduktion i medarbejderantal.

Ny ejer i Rødding, hvor Kim Thranborg,

der er uddannet trykker i 1989,

har overtaget den daglige drift af

Rødding Bogtrykkeri. Trykkeriet har

gennem de sidste 28 år været drevet

af Tove og Sven Ravn samt Birgit og

Gerhardt Pedersen.

Konkurs i Viborg… specialtrykkeriet

Ultralak, der blev grundlagt af Ivan

Pedersen, gik i midten af november i

frivillig konkurs efter i lidt over et år

at have været i vanskeligheder, der

blandt andet medførte tilførsel af ny

kapital via en professionel bestyrelse.

Ifølge boets advokat Jørgen Horstmann

er det finanskrisen, der væltede

virksomheden. Som en del af firmaet

gik Iværksætterhuset og rugekassen

Vision House med i konkursen.

Småt med ord, men Gyldendals Forlags

periodemeddelelse for tredje

kvartal noterede i 6 liniers brødtekst,

at man forventer at leve op til for-

12 grafisk fremtid · december 2009


ventningerne for hele året med omsætning

på 870 mio. kr. og resultat

før skat på 45 mio. kr.

Sorte november-tal… I løbet af

november måned satte virksomhedskonkurser

en barsk rekord, idet 599

danske firmaer lukkede. Det er det

højeste tal i alle de år Esperrian har

målt dansk erhvervsliv. Danmarks

Statistik kan samtidig fortælle, at antallet

af arbejdsledige voksede i tredje

kvartal til 180.000 ledige personer.

Forskellen på de tal Folketinget giver

på ca. 100.000 og de tal Danmarks

Statistik giver på 180.000 er, at i sidstnævnte

tal er der også de personer,

der ikke får hverken kontanthjælp

eller dagpenge – men ledige det er

de!!!

Ugeblade i tal… Aller-koncernens

oplag er ifølge de sidste optællinger

fordelt fra 916.800 eksemplarer i september

til 903.000 i oktober. Egmont

gik i samme periode lidt frem, nemlig

fra 353.800 i september til 367.000

eksemplarer i oktober. Gennemsnitsoplaget

første halvår 2009 var for

Aller 942.792 eksemplarer pr. måned,

mod Egmonts 355.975.

Litteratur-kravlegård lever videre…

idet forlaget Rosinante og Co. er trådt

til, og har overtaget udgivelsen af

tidsskriftet »Hvedekorn«, efter at forlaget

Borgen havde besluttet at

stoppe udgivelsen af det efterhånden

89 år gamle tidsskrift, der i dag har

litteraturanmelder Lars Bukdahl som

redaktør. Af de, historisk set, kendte

tidligere redaktører kan nævnes Poul

Borum og Halfdan Rasmussen.

Vil gerne købe chefens blad, det er,

hvad der er ved at ske i USA, hvor en

tidligere direktør Jim Griffiths hos det

berømte mandeblad »Playboy«, har

allieret sig med kapitalfonden Golden

Gate Capital, og tilbudt bladets ejer

og grundlægger Hugh Hefner 300

mio. dollar ifølge Financial Times.

Bladet nævner også tøjgiganten Iconix

Brand Group som en mulig

køber, der er i forhandling med Hugh

Hefner om hans baby. Joh, der er

penge i mandehørm…

Det var så lidt stort og småt fra den

verden, som vi er en del af, og tilbage

er så fra min side at ønske dig en god

jul og et forhåbentligt spændende og

givtigt 2010.

Problemer

med Mac’en?

Vil Mac’en ikke

som du vil?

- så ring

66 12 18 06 !

GTS Grafisk

Tilbehør/Systemer

- eller mail: grafisk@centrum.dk

Selvklæbende

etiketter

Vi matcher alle oplag

wire-O

kalendere- manualer - blokke

kachering

mange forskellige folietyper

laminering

alle formater & oplag

få et choktilbud

Tlf.: 86 755 888

www.dk-laminering.dk

Leverandør til danske

trykkerier, når det gælder...

Etiketter i 1-6 farver på rulle,

i ark eller zig-zag falset

EDB-etiketter

Neutrale etiketter

Stort lager af stanseforme til

rådighed for vore kunder

Kontakt os omkring din næste

etiket-opgave

Ecco Print as

Dalsagervej 10 I 9850 Hirtshals

T: 98 94 44 99 I F: 98 94 31 31

www.eccoprint.dk

grafisk fremtid · december 2009 13


Styrket indsats mod

langvarigt sygefravær

I juni 2008 var der hverdag 150.000

sygemeldte, heraf modtog 90.000

sygedagpenge. Sammenlignet med

tal fra de øvrige nordiske lande var

disse tal isoleret set ikke alarmerende,

men problemet var at antallet af

langvarigt syge var væsentlig højere

end i de lande, vi normalt sammenligner

os med. Der var i juni 2008

registreret 41.000 sygedagpengeforløb

over 26 uger og mere end 10.000

modtog sygedagpenge mere end 1 år.

Set i lyset af at der på samme tid var

en meget lav ledighed, nemlig 45.900

indgik regeringen sidste efterår i en

bred aftale med arbejdsmarkedets

parter om at gøre noget ved det langvarige

sygefravær. Denne aftale blev

derefter udmøntet i et lovændringsforslag

til sygedagpengeloven, der

blev vedtaget den 29. maj 2009.

Ændringerne hviler på grundideen

om, at syge skal hjælpes med at fastholde

tilknytningen til deres arbejdsplads.

Den syge skal ikke længere

overlades til sig selv, fordi det øger

risikoen for, at de aldrig kommer tilbage

til deres arbejdsplads igen.

De vigtigste ændringer i loven bygger

på 3 hovedelementer:

• Mulighedserklæring

• Sygesamtale

• Fastholdelsesplan

Mulighedserklæringen

Fra den 5. oktober 2009 blev den normale

»Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed«

erstattet af ny lægeerklæring

– en »mulighedserklæring«,

der skal sætte fokus på de muligheder

en lønmodtager har for at udføre arbejdsopgaver

på trods af sygdommen.

En arbejdsgiver kan forlange en mulighedserklæring

ved såvel kortvarigt,

gentaget som langvarigt fravær.

Erklæringen består af 2 dele. Den 1.

del udfyldes af arbejdsgiver og lønmodtager

på baggrund af en samtale

og 2. del udfyldes af lægen på baggrund

af en samtale med medarbejderen

og de oplysninger, som arbejdsgiver

og medarbejder i samarbejde

har afgivet. Lægen skal afgive sin

vurdering af funktionsnedsættelsen

og komme med forslag til evt. skåneinitiativer

og en vurdering af varigheden.

Arbejdsgiveren skal med et rimeligt

varsel indkalde medarbejderen til

samtalen og medarbejderen har pligt

til at møde op personligt og kan lade

sig bistå af fx en tillidsrepræsentant

eller anden bisidder. Forhindrer sygdommen

medarbejderen i at møde

op, kan samtalen forgå pr. telefon.

Arbejdsgiveren kan sætte en frist for,

hvornår mulighedserklæringen skal

være arbejdsgiveren i hænde og det

er fortsat arbejdsgiver, der skal betale

for erklæringen.

14 grafisk fremtid · december 2009


Sygesamtalen

Fra januar 2010 har en arbejdsgiver

pligt til at indkalde en sygemeldt lønmodtager

til en personlig samtale for

at få afdækket hvornår og hvordan

lønmodtageren kan vende tilbage på

arbejdet.

Samtalen skal afholdes senest i den 4.

uge efter første sygedag. Lønmodtageren

har ret til at have en bisidder ved

samtalen. Samtalen kan gennemføres

telefonisk hvis personlig fremmøde

ikke kan finde sted.

Fastholdelsesplan

Den sygemeldte lønmodtager kan fra

januar 2010 anmode om – men har

ikke krav på – at få udarbejdet en fastholdelsesplan,

hvis vedkommende

ikke forventes at kunne vende tilbage

inden 8 uger fra første sygedag. Fastholdelsesplanen

skal udarbejdes

skriftlig og skal beskrive de forhold,

fx arbejdstid, arbejdspladsindretning

og arbejdsopgaver, der kan ændres i

forsøg på at få fastholde lønmodtageren

på arbejdspladsen og gøre tilbagekomsten

til arbejdet så nem som

mulig.

Udover de 3 nævnte hovedelementer

indeholder lovændringen også ændringer

og nye krav til kommunernes/jobcentrenes

opfølgning.

Kursus

De Grafiske vil gennemgå de nye regler

i sygedagpengeloven og give et

bud på, hvordan man kan gennemføre

sygefraværssamtalerne. På kurset

vil man få juridiske og praktiske retningslinjer,

der kan benyttes i forbindelse

med medarbejdernes fravær på

grund af sygdom.

Kursets indhold:

• Procedure for håndtering af sygesamtalen

og konsekvenser af udeblivelse

fra samtalen

• Mulighedserklæring

• Hvad må arbejdsgiver spørge om –

lov om helbredsoplysninger og persondataloven

• Oplysninger til kommunen ved anmeldelse

samt frister for anmeldelse

• Arbejdsgivers krav på refusion af sygedagpenge

og arbejdsgivers rettigheder

i dagpenge sager – ved deltidssygemelding,

ved manglende medvirken

fra sygemeldt medarbejder.

• Kontakten til de kommunale myndigheder,

dagpengeblanketter og

muligheden for digital indberetning.

Underviser: Tove Pedersen

Sted: De Grafiske’s sekretariat, Røgelvej 1, 8220 Brabrand

Dato: Torsdag den 14. januar 2010

Tid: Kl. 10.00 – 12.00

Pris: 200 kr. incl. efterfølgende frokost.

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den torsdag den 7. januar 2010

på tlf. 86255977 eller mail tove@degrafiske.dk

Med en sundhedsforsikring er dine medarbejdere hurtigere tilbage ved sygdom

Sunde medarbejdere er ubetalelige. Derfor handler en sundhedsforsikring om mere

end god personalepleje og 0msorg. Bl.a. undgår dine medarbejdere unødig ventetid

og kommer hurtigt i behandling. De Grafiske har en forsikringsaftale med Tryg.

Ring til Finn Lind Hansen på telefon 20 58 60 86 og hør mere.


Hvor kommer nyhederne fra…?

Af Mogens Darhauge, M.G.K.

Under denne titel udkom midt i

november en bog, der i analyseform

med kommentarer gennemgår det,

arbejdsgruppen bag bogen kalder

nyhedsstrømmen.

Professor Anker Brink Lund, der har

været leder af den tremands arbejdsgruppe,

der står for undersøgelsen,

var i 1999 leder for en forskergruppe,

der dengang analyserede en hel uges

nyhedsstrøm (det var uge 10). Denne

undersøgelse udkom under titlen

»Først med det sidste«.

Nu, 10 år senere, er der så igen indsamlet

en uges nyhedsproduktion

(samme uge, 10) og her søger forskerne

så at bedømme udviklingen

over de 10 år; Hvad har den digitale

tidsalder betydet… og hvordan er vor

tids kvalitet blevet?

For alle i vores forenings regi, der arbejder

tæt på disse printområder, det

være aviser, lokalblade, tidsskrifter

eller brochurer m.m. er der overraskelser,

og samtidig inspiration at

hente.

Man kommer rundt i alle de faglige

områder gennem eksempler, grafer og

kommentarer og der er også positive

trends indenfor printmedierne.

Personligt blev jeg da endnu mere

pro min egen lille lokalavis, der er

blandt de mest citerede dagblade i

andre medier, og sådan er der flere

områder, hvor bogen viser, at kvaliteten

gennem de 10 sidste år på samme

tid er blevet »anderledes« i en række

nye medier, og mere bevidst i andre

områder.

Der er stof i denne bog til en god faglig

debat i din virksomhed…

Hvor kommer nyhederne fra?

198 sider

288,- kr.

Forlaget Ajour

Medlemstilbud til De Grafiske’s virksomheder

Medlemsvirksomheder i De Grafiske kan få

adgang til at erhverve Navne & Numre Erhverv

til en »rigtig« medlemspris.

Det er lykkedes at få en aftale om dels en god

pris og dels at man i en måned kan prøve at

bruge det i dagligdagen. Her kan man se nøgletal,

hente regnskaber og meget mere for en fast

årlig pris. Navne og Numre® Erhverv fra

NN Markedsdata er et både avanceret og meget

anvendeligt redskab, som hurtigt og nemt giver

adgang til opdateret markedsviden om Danmarks

672.000 virksomheder.

Kort fortalt kan viden fra Navne og Numre Erhverv

bruges til at finde nye og opdatere nuværende

kunder, og

vurdere kunder og konkurrenter ud fra regnskaber

og nøgletal.

– viden der skaber værdi

Interesseret?

Så send en mail til

De Grafiske

kontakt@degrafiske.dk

eller kontakt os på tlf. 86 25 59 77

16 grafisk fremtid · december 2009


Få en Klimaberegner til CO2

neutrale tryksager

- Forenklet klimamodel med fokus på væsentlige processer og forbedringsforslag i produktionen

Beregninger af CO2 udledningen

(Carbon Foot print og klimaregnskaber)

er meget i fokus. Beregningerne

kan være meget avancerede og omfattende

– uden nødvendigvis at give et

fuldstændigt korrekt billede.

MANconsult Danmark A/S har udviklet

en forenklet Klimamodel for beregning

af CO2 påvirkningen for en

tryksag.

Forenklingen bygger på omfattende

dokumentation, som fastslår, at når

en tryksag betragtes i et livscyklusperspektiv

og der primært fokuseres på

den globale opvarmning, er der to

processer som er særligt markante i

det samlede bidrag:

• Produktionen af papirmasse/papir

• Energiforbruget på trykkeriet

Det betyder, at med et overblik over

trykkeriets egen CO2 udledning, samt

en indkøbspolitik der inddrager CO2

forhold, så får virksomheden reelt

styr på de væsentligste CO2 bidrag.

Hvad der måske er lige så interessant

er, at det samtidigt er de forhold som

trykkeriet reelt har indflydelse på.

Modellen giver derfor både et overblik

over CO2 påvirkningen, men

samtidigt også et godt grundlag for

reelt at forbedre CO2 profilen.

Der er meget stor fokus på klimaet,

og mange kunder efterspørger CO2

neutrale tryksager. I MANconsult

mener vi dog også at klimaregnskabet

bør bruges aktivt til at identificere

forbedringsmuligheder. Klimaløsninger

skal være langsigtede. CO2 kompensation

er udtryk for kortsigtede

løsninger, hvor det primært drejer sig

om at holde ryggen fri.

Succeshistorier om dokumenterede

forbedringer kan være et endnu

stærkere kommunikationsværktøj og

mere forståeligt end mængder af CO2

som kan være svært at forholde sig

til.

MANconsult tilbyder klimaberegneren

med instruktion i brugen

for kr. 7.500 excl. moms

for medlemmer af De Grafiske

og for ikke-medlemmer kr.

8.900 excl. moms.

Vi er selvfølgelig også behjælpelig

med en miljøvenlig formulering

til kolofonen. For

mere information kan du kontakte

Frank Ascanius,

MANconsult på 60 40 77 04.

Råmaterialer Forarbejdning af råmaterialer

Produktion (trykkeri)

Brug Bortskaffelse

grafisk fremtid · december 2009 17


Sidste nyt

Océ og Canon enige om

sammenlægning

Den 16. november 2009 udsendte Ocè og Canon en fælles

pressemeddelelse, som meddelte, at Canon og Océ er nået

til enighed om, at virksomhederne sammenlægger deres

forretningsområder i 2010 og dermed bliver global markedsleder

inden for printindustrien.

Océ fortsætter som separat division i Canon

Sammenlægningen betyder, at Océ fortsætter som egen

division med ansvar for sine kernekompetencer. I den nye

konstellation vil Océ få ansvaret for Wide Format, Commercial

Printing og Business Services, og vil således opretholde

egen salgs- og serviceorganisation. Océ vil fortsat

lede research & udvikling på egne fabrikker, og vil fortsat

have hovedkontor i Venlo, lige som Océs bestyrelse og

topledelse vil fortsætte.

Dato endnu ikke fastlagt

Selvom begge virksomheder har underskrevet en hensigtserklæring,

vil Canons aktieopkøb først kunne effektueres

efter en ekstraordinær generalforsamling hos Océ.

Dato herfor er endnu ikke besluttet, men det forventes

generalforsamlingen vil finde sted i starten af 2010.

Sammenlægningen af virksomhederne vil finde sted i

løbet af de næste 3 år.

Canon Océ

Ansatte 170.000 22.000

Omsætning 45 mia. USD 2,9 mia. Euro

Omsætning i DKK 225 mia DKK 22 mia DKK

Arctic Paper erhverver

Grycksbo papirfabrik

Arctic Paper S.A. noteret på Warszawabørsen, har indgået

aftale om at erhverve papirfabrikken Grycksbo Paper fra

investeringsfonden Accent Equity 2003.

Arctic Paper erhverver 100 procent af aktierne i Grycksbo

Paper Holding AB, hvori Grycksbo Paper indgår. Den totale

købssum beregnes til mellem 590 og 640 millioner

svenske kroner i kontanter og aktier.

Aktierne i Grycksbo overføres til Arctic Paper S.A. den

1. marts 2010. Efter erhvervelsen stiger Arctic Papers samlede

produktionskapacitet til omkring 800.000 ton pr. år.

Grycksbo

Finpapirfabrikken Grycksbo ligger i Dalarna. Den årlige

produktionskapacitet er ca. 260.000 ton bestrøget finpapir.

Grycksbo Paper producerer G-Print, der sælges i ark og

rulle i gramvægtene mellem 80 og 250 g/m². Siden begyndelsen

af 2009 er en del af Arctic Paper’s papirsortiment

blevet produceret i Grycksbo. Denne produktion har beslaglagt

en fjerdedel af Grycksbos kapacitet.

Arctic Paper koncernen har ca. 1.100 ansatte.

Den internationale koncern har sit hovedsæde i Kostrzyn i

Polen.

Koncernen har 3 papirfabrikker: Arctic Paper Kostrzyn i

Polen, Arctic Paper Munkedals i Sverige og Arctic Paper

Mochenwangen i Tyskland. Den totale produktionskapacitet

for koncernens tre papirfabrikker er 540.000 ton

papir pr. år.

Arktrykkeriet ATM i kraftig ekspansion

Arktrykkeriet ATM i Ikast fusionerer produktionen

med Silkeborg Bogtryk A/S. Produktionen samles i

Ikast og betyder en vækst i omsætning på op mod 80

pct. for ATM, så omsætningen kommer til at nærme

sig 55 mio. kr. Med fusionen udvider Silkeborg Bogtryk

samtidig sin ejerandel i ATM til 35 pct.

ATM blev grundlagt i 2005 som et joint venture mellem

Ikast Bogtrykkeri, Hornslet Bogtrykkeri, Års Avis

og Bogtrykkeri, Brande Bladet og Dixit Grafisk i Them,

som sidste år blev opkøbt af Silkeborg Bogtryk, der

også investerede i Ry Bogtryk. Dermed har Silkeborg

Bogtryk i det seneste år været medejer af ATM, men

samtidig haft sin egen produktionsafdeling i hovedkvarteret

i Silkeborg.

- Det seneste år har vi haft et særdeles godt samarbejde

med Silkeborg Bogtryk, som har haft god tid til at lære

vores virksomhed at kende. Det glæder os naturligvis,

at de nu vælger at outsource deres trykproduktion.

Markedssituationen i dag kræver større enheder,

højteknologisk produktion, effektivitet og kvalitet, og

derfor vil begge selskaber gå styrket ud af sammenlægningen,

siger direktør Olav Betten, ATM Arktryk

Midtjylland A/S.

Med virkning fra januar 2010 flytter Silkeborg Bogtryk

trykmaskiner og bogbinderi til Ikast, mens selskabet

som de øvrige medejere bevarer salg, prepress, digitaltryk,

webafdeling og lagerhotel inhouse i Silkeborg.

18 grafisk fremtid · december 2009


Opret en praktikplads,

og få op til 50.000 kroner

Arbejdsgivere kan nu modtage op til 50.000 kroner, hvis

de indgår uddannelsesaftaler med elever.

Det sker som følge af en ændring af AER-loven, som blev

vedtaget 8. december 2009 og med stemmer fra samtlige

partier i Folketinget.

Alle virksomheder, offentlige og private, der tager en elev

fra en erhvervsuddannelse i praktik, får nu en kontant belønning

på op til 50.000 kroner. Præmien udbetales som

6.000 kroner per måned i tre måneder – svarende til cirka

67 procent af elevens løn i prøvetiden – plus to bonusser

på 16.000 kroner, efter prøvetiden er udløbet.

Virksomheder, som ansætter elever fra erhvervsgrunduddannelsen,

får tilsvarende forhøjet tilskuddet, fordi

løntilskudsperioden udvides til syv måneder. Ændringen

er tidsbegrænset og gælder for uddannelsesaftaler indgået

fra den 5. november 2009 til 31. december 2010.

Runde fødselsdage

50 år

Henrik Qwist Odgaard,

Hobro Lyntryk

50 år – 31. januar 2010

60 år

Knud Erik Kjærgaard

BK Gravering, Randers

60 år – 22. januar 2010

Nyt medlem

De Grafiske byder velkommen til:

Makers Kommunikation

Brødregade 11,1

8900 Randers

Tel. 87 99 00 09

www.makers.dk

Husk at reservere

18. til 25. maj 2010 Ipex, Birmingham, hvor der

arrangeres en 4 dages messetur af de Grafiske.

Nærmere datoer følger.

27. til 28. maj 2010 til årsmøde i De Grafiske og

Danske Lokalaviser.

Har du overvejet forretningsmulighederne

ved digital

bogproduktion?

- en niche i vækst ...

Océ ColorStream 10000

Rullebredde 495 mm - Hastighed:168 4+4 - 800 1+1 A4 two-upDigital avisproduktion

Web2print løsninger

Digital produktionsprint

Prøvetryk

Digital bogproduktion

Digitale ordreposer

Variable data

Farvestyring

Workflow

Uddannelse og sparring
KONCEPTIT aps

True Mølle Vej 5

DK-8381 Tilst

Tlf. 7022 0901

E-mail: input@konceptit.dk

www.konceptit.dk

grafisk fremtid · december 2009 19


En dag vil alle workflow

være opbygget som dette . . .

OFFS

FSET

XMF workflow

DIGI

TAL

STOR

ORFOR

ORMA

MAT

WORKFLOW

True cross-media: Skift mellem offset og digital produktion

med tryk på en knap for ægte automatiseret produktion

Ny standard for hastighed: Din produktions effektivitet bliver

forbedret med op til 80%, takket være vores Pure PDF teknologi

Print enhver PDF: Håndter avanceret design features så snart

de bliver lanceret, uden at skulle opgradere dit workflow

Email fujifilm@fujifilm.dk eller besøg www.fujifilm.co.uk/gs

Spørg Fuji!

45 66 22 44

DIGITAL POWER AT YOUR CONTROL

More magazines by this user
Similar magazines