elektrisk utstyr i maskiner

tfsk.no
  • No tags were found...

430165 Utfordringer og l¿sninge - TFSK.NO : Tekniske Foreningers ...

Returadresse:

Tekniske Foreningers Servicekontor

Postboks 73, 1325 Lysaker

430165 Utfordringer og løsninger for elektrisk utstyr i maskiner – NEK EN 60 204-1 og «maskinforskriftene»

Lavspenningstavler og andre sammenbygninger

av elektrisk utstyr i maskinstyringer,

skal oppfylle FEU, forskrift om maskiner og

tilhørende regelverk.

Kravene til elektrisk utførelse blir vanligvis

ivaretatt gjennom de harmoniserte normer i

NEK EN 60 439 og EN 60204-1.

NETF arrangerer dette kurset for å veilede

parter som både er aktører og vil bli berørt i

denne typen prosjekter. Dette omfatter spesifikasjon,

konstruksjon og bygging av eltavler

til maskinformål. I denne prosessen er aktørene

pålagt å ivareta alle sikkerhetskrav som

fremkommer i direktiv og forskrift. NEK EN

60 204 og NEK EN 60 439 er harmoniserte

normer som angir sikkerhetsnivået. Det vil bli

lagt vekt på eksempler på bruk av elektrisk

utstyr brukt i maskininstallasjoner.

Kurset vil gi deg innsikt i valg av gode løsninger

som er i henhold til regelverket, og

sikre at dokumentasjon blir ivaretatt og riktig

utført.

Kurs nr: 430165

Tid: 8. – 9. desember 2004

Sted: Quality Hotel Olavsgaard,

Lillestrøm

Påmeldingsfrist:

Mandag 15. november 2004

Kurskomité:

Sjefingeniør Jostein Ween Grav,

Direktoratet for samfunnssikkerhet og

beredskap

Adm. direktør Bjørn Skoglunn,

CUBIC-Imek AS

Senioringeniør Olaf Blomberg,

Moss Elektro AS

Overingeniør Ole Ragnar Helgen,

Hydro Produksjonspartner

Fagsjef Elektro Arne Strømsnes,

Siemens ASA

Studiesjef Stene Kristiansen,

Tekniske Foreninger Serivicekontor AS

Administrasjon:

Studiesjef Stene Kristiansen, Tekniske

Foreningers Servicekontor AS (TFS)

Deltakeravgift:

Kr. 5.900,- (ekskl. MVA) for medlemmer

av Norsk Eltavleforening

Kr. 6.900,- (ekskl MVA) for andre

Avgiften inkluderer kursmateriell, ekskl.

lunsjer og opphold.

For ikke boende deltakere kommer det i

tillegg en konferansepakke a kr 425,-

(inkl. MVA) pr dag.

Hotell:

Helpensjon Quality Hotel Olavsgaard kr.

1.450,- pr døgn, I tillegg kommer konferansepakke

siste dag kr. 425,-(dette betales

direkte til hotellet).

Eventuelt tilknytningsdøgn fra dagen før

kursstart rom/frokost kr. 850,-.

Telefon Quality Hotel Olavsgaard:

63 84 77 00

Helli Grafisk AS, 23 06 78 40

Arrangør(er):

Norsk Eltavleforening (NETF) i samarbeid med Tekniske Foreningers Servicekontor AS (TFS)

Avbestilling må skje senest 3 virkedager før start, hvis ikke må full avgift betales.

Avbestillingsgebyr er 20% av full deltakeravgift etter påmeldingsfristens utløp. Kun skriftlig avbestilling godtas.

Påmelding sendes til Tekniske Foreningers Servicekontor AS

Postboks 73, 1325 LYSAKER • TELEFON: 67 52 60 10.

Telefax: 67 52 60 11 · Elektronisk registrering: Se påmeldingsskjema på www.tfsk.no Kursoversikten

430165 Utfordringer og løsninger for elektrisk utstyr i maskiner – NEK EN 60 204-1 og «maskinforskriftene»

(VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER)

Etternavn, fornavn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stilling/funksjon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bestillingsnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firmaadresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postnr./sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefaks: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medlem: NETF ❏ Ikke-medlem ❏ Hotell: Ja ❏ Nei ❏ Ankomst:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avreise: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underskrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

More magazines by this user
Similar magazines