PARĀDĪT RĪGAS DAUDZVEIDĪBU

liveriga.com
  • No tags were found...

LIVE RĪGA - LiveRiga

Nr. 11

NEWS01/2011

Rīgas Tūrisma Attīstības Biroja ikmēneša izdevums LIVE RĪGA partneriem.

PARĀDĪT RĪGAS

DAUDZVEIDĪBU

Rīgas Tūrisma Attīstības Biroja (RTAB) uzdevums ir dažādiem

izaicinājumiem pilns – parādīt Rīgas daudzveidīgo seju. Rīga ir

ļoti daudzpusīga un mainīga, tāpēc gandrīz ik dienu paveras

arvien plašāks iespējamās darbības un attīstības lauks. Ne vien

saturā, bet arī izmantojamo kanālu un tūrisma veicināšanas

risinājumu ziņā.

Ja 2009. gada rudenī tika prezentēts jaunais tūrisma zīmols LIVE

RĪGA un ar tā aktivitātēm gada garumā tika strādāts pie atpūtas tūristu

auditorijas piesaistes, tad pērn tika izveidots konferenču tūrisma

zīmols MEET RĪGA, lai ar to piesaistītu MICE segmentu. Pašlaik

strādājam pie Rīgas konferenču plašā piedāvājuma atspoguļojuma

LIVE RĪGA portāla sadaļā MEET RĪGA, gatavojam izdales materiālus,

katalogu un šogad plānojam piedalīties starptautiskās MICE segmenta

izstādēs Frankfurtē un Barselonā.

Katru dienu palielinās arī LIVE RĪGA zīmola paspārnē īstenoto

aktivitāšu skaits un apjoms – paralēli regulārām reklāmas kampaņām,

intensīvām mediju vizītēm, neskaitāmām darba grupām un diskusijām

par Rīgas tūrisma piedāvājuma/produktu attīstību sadarbībā ar mūsu

partneriem piedalāmies izbraucienos mērķa valstīs, kur prezentējam

Rīgu ārvalstu tūroperatoru semināros, arvien biežāk arī paši uzņemam

tūroperatoru delegācijas Rīgā. Šogad sadarbībā ar partneriem

darbosimies vēl plašākā mērogā un prezentēsim Rīgas tūrisma

piedāvājumu vairākās starptautiskās izstādēs. ļoti veiksmīgs piemērs

sadarbībai ar TAVA bija kopstends Skandināvijas reģiona lielākajā

tūrisma izstādē MATKA 2011, kas no 20. līdz 23. janvārim notika

Helsinkos.

Turpinājums nākamajā lappusē.

Rīgas Tūrisma Attīstības Biroja direktors – Gastons Neimanis.

LIVE RĪGA

KAMPAŅA

PLŪC AUGĻUS

LIVE RĪGA rudens/ziemas mārketinga

komunikācijas kampaņa astoņās valstīs

veicinājusi Rīgas atpazīstamību un tūrisma

apgrozījuma pieaugumu. Pērn decembrī

vidējais noslogojums Rīgas viesnīcās

pieauga par 22%, salīdzinot ar šo periodu

2009.gadā. LIVE RĪGA kampaņa sākās

2010.gada oktobrī un tās aktīvā fāze ilga

astoņas nedēļas – līdz novembra beigām.

Tūristi no Vācijas, Zviedrijas, Dānijas,

Norvēģijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un

Somijas tika aicināti Rīgā atzīmēt pirmās

rotātās Ziemassvētku eglītes pasaulē

piecsimtgadi.

“Laikā, kad tautsaimniecībā recesija vēl

nav beigusies, tūrisms ir nozare, kurā ir

vislielākais pieaugums. Tas var būt katalizators

saistīto nozaru attīstībai. Tūrisma

infrastruktūras izmantošanas pieaugums šajā

ziemā apliecina LIVE RĪGA rudens/ziemas

kampaņas efektivitāti," piebilst Vita

Jermoloviča, RTAB valdes locekle.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas

(LVRA) apkopotā informācija par Rīgas

viesnīcu noslogojumu liecina, ka pagājušā

gada decembrī vidējais noslogojums bija

44,65%. Tas ir pieaugums par 22%, salīdzinot

ar 2009.gada decembri, kad vidējais Rīgas

viesnīcu noslogojums bija 36,5%.

Turpinājums nākamajā lappusē.


Rīgas Tūrisma Attīstības Biroja ikmēneša izdevums LIVE RĪGA partneriem.

PARĀDĪT RĪGAS

DAUDZVEIDĪBU

Turpinājums no pirmās lappuses.

Mūsu ikdienas darba pienākums ir turēt roku uz pulsa un izmantot

iespējas parādīt Rīgas tūrisma piedāvājumu tiem, kuri palīdzēs šo

informāciju izplatīt arvien plašākām auditorijām. Nesen vienā

krievvalodīgajā laikrakstā lasīju jautājumu – kāda saistība ir tūrismam

ar mediju vizītēm? Ziniet, vistiešākais, jo žurnālisti ar rakstiem,

reportāžām ir kā rupors, kas sasniedz tūkstošiem vai pat miljoniem

dzirdīgu ausu. Viņu pieredze un atsauksmes par Rīgā redzēto un

piedzīvoto vilina arī citus cilvēkus izbaudīt Rīgas sniegto piedāvājumu.

2011. gadā LIVE RĪGA zīmols aktīvāk tiks izmantots auditorijas

uzrunāšanai sociālajos medijos, uzstādot kvalitātes latiņu ne vien

Baltijas, bet arī Eiropas un Ziemeļvalstu tūrisma galamērķu komunikācijas

līmenī. Attīstīsim Rīgas tūrisma portālu, papildinot to ne tikai ar

ziņām par aktuālākajiem pasākumiem, bet arvien turpinot stiprināt tā

funkcionalitāti un lietošanas ērtumu.

Pavasara/vasaras reklāmas kampaņā aicināsim potenciālos viesus

no Vācijas, Krievijas, Norvēģijas, Somijas, Izraēlas, Gruzijas, Baltkrievijas,

Igaunijas un Lietuvas baudīt iepirkšanās un SPA brīvdienas Rīgā,

romantiskas brīvdienas Rīgā un Jūrmalā, kā arī dinamisko un

piesātināto kultūras dzīvi. Bet Rīga ir un būs rotātās Ziemassvētku

eglītes galvaspilsēta, par to stāstīsim rudens reklāmas kampaņā, kurā

aicināsim viesus to izbaudīt un pārliecināties pašiem.

LIVE RĪGA un MEET RĪGA zīmoli kļūst arvien redzamāki gan Rīgā, kur

izplešas suvenīru līnija, tiek izvietoti plakāti, informatīvie materiāli un

LIVE RĪGA atpazīstamības zīmes, gan ārvalstīs. Rīgas Tūrisma Attīstības

Biroja sadarbības partneru tīkls kļūst arvien lielāks, piešķirot skanējumam

par Rīgas tūrisma piedāvājumu arvien lielāku spēku. Pateicamies,

ka esat bijuši un turpināsiet būt ar mums, jo attīstība paver arvien

jaunas iespējas gan mums, gan jums. Pratīsim tās izmantot kopā!

LIVE RĪGA KAMPAŅA

PLŪC AUGĻUS

Turpinājums no pirmās lappuses.

“Esam gandarīti, ka RTAB Rīgas mārketingā investētais darbs ir devis

negaidīti labus rezultātus. To parāda izteikts viesu skaita pieaugums

decembrī no Krievijas un Skandināvijas valstīm,” piebilst RTAB dibinātājas

LVRA prezidents Jānis Naglis.

Rīgas Pasažieru termināls 2010.gada decembrī apkalpoja 21 905

iebraucošos pasažierus. Tas ir gandrīz par 39% vairāk nekā 2009.gada

decembrī, kad tika uzņemti 15 756 iebraucošie pasažieri.

Prāmju satiksmi maršrutā Latvija – Zviedrija pērn decembrī izmantojuši 51

859 pasažieri. Tas ir par 28,9% vairāk nekā šajā laika posmā pērn, kad Tallink

šajā maršrutā pārvadāja 40 247 pasažierus.

Latvijas dzelzceļš maršrutā Rīga – Maskava pērn decembrī pārvadāja 16

071 pasažieri. Tas ir par 10,8% vairāk nekā 2009.gada decembrī, kad

pasažieru skaits maršrutā Rīga – Maskava bija 14 507 pasažieri. Savukārt

maršrutā Rīga – Sanktpēterburga 2010.gada decembrī tika pārvadāti 7 542

pasažieri – par 2% vairāk nekā šajā periodā 2009.gadā, kad to skaits

sasniedza 7 392 pasažierus.

Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta apkopotā informācija

par pieņemtajiem vīzu pieteikumiem liecina, ka vēstniecībā Krievijā vīzu

pieteikumu skaits, salīdzinot ar 2009.gada decembri, 2010. gada decembrī

pieaudzis par 23% – 2010.gadā pieņemti 10 139 vīzu pieteikumi, bet

2009.gadā – 8 240 vīzu pieteikumi.

ŠOGAD ĪPAŠI

ATBALSTĪSIM

7 PASĀKUMUS

RTAB 2011.gadā informatīvi īpaši atbalstīs četrus Rīgas domes

organizētus pasākumus un pasākumu kopumus – Līgo svētkus, Rīgas

810 gadu jubileju augustā, Latvijas Republikas proklamēšanas dienu

18.novembrī un Staro Rīga, kā arī Ziemassvētku laika un Jaunā gada

sagaidīšanas pasākumus. Papildu šiem pasākumiem turpināsim

popularizēt un aicināt viesus uz jau tradicionālajiem tūrisma sezonas

ieskaņas pasākumiem - Nordea Rīgas maratonu, blondīņu festivālu

Go Blonde un Rīgas Operas festivālu, kas pērn guva plašu ārvalstu

mediju un tūristu uzmanību.

Informatīvais atbalsts izpaudīsies kā notikumu popularizēšana

Rīgas tūrisma portālā www.liveriga.com, LIVE RĪGA sociālo mediju

kontos, ārvalstu medijos un informatīvo materiālu sērijā “Ko darīt

Rīgā?”, kas pieejami Rīgas tūrisma informācijas centros un viesnīcās.

Pasākumu laikā notiks īpaši organizētas ārvalstu mediju vizītes, lai

žurnālistu sagatavotie apskati un reportāžas par Rīgas daudzveidīgo

tūrisma piedāvājumu sasniegtu plašu auditoriju LIVE RĪGA mārketinga

komunikācijas kampaņu mērķvalstīs – Vācijā, Krievijā, Norvēģijā,

Somijā, Zviedrijā, Izraēlā, Gruzijā, Baltkrievijā, Igaunijā un Lietuvā.


Rīgas Tūrisma Attīstības Biroja ikmēneša izdevums LIVE RĪGA partneriem.

AKTUĀLĀKAIS NOZARĒ ŠOMĒNES

Rīgas un Latvijas apvienoto stendu Somijas

tūrisma izstādē apmeklēja aptuveni 30 000

interesentu. Ārlietu ministrs Ģ. V. Kristovskis

atzina, ka Latvija kā tūrisma galamērķis ir

parādīta ļoti veiksmīgi un valsts kopējais stends

ir izveidots pievilcīgs.

Rīgas dome atbalsta Rīgas Tūrisma koordinācijas

un informācijas centra likvidāciju. Tā likvidāciju

plānots pabeigt līdz martam. RTKIC funkcijas

pārņems RTAB.

Latvijas pārstāvniecības ārvalstīs pērn izsniegušas

par 15 222 vīzām vairāk nekā 2009. gadā. Kopējais

vīzu pieteikumu skaits pērn pieaudzis par 12%.

Vislielākais pieaugums – Ķīnā, Uzbekistānā,

Azerbaidžānā, Turcijā un Krievijā.

Ostā piestāja lielākais kruīza kuģis Rīgā ziemas

laikā. Pirmo reizi Rīgā ziemā piestāja kruīza kuģis ar

1500 pasažieriem. “Princess Maria” maršrutā iekļauta

Sanktpēterburga, Tallina, Rīga, Stokholma un Helsinki.

Pasaules tūrisma nozare pērn piedzīvojusi strauju

atveseļošanos. ANO Pasaules tūrisma organizācijas

dati liecina, ka ceļotāju skaits pasaulē pērn palielinājās

par gandrīz 7%, salīdzinot ar 2009. gadu.

5

LIVE RĪGA IESAKA

nozīmīgi notikumi,

ko būtu vērts apmeklēt

28.janvārī – 13.martā, Rīgā

CIRKA IZRĀDE MADRIDE - BERLĪNE - RĪGA - MASKAVA

Jaunajā cirka programmā skatītājus priecēs trīs

temperamentīgi spāņu viesmākslinieki – neparasts žonglieris

un divi ekvilibristi uz virves, trīs milzīgi Āfrikas ziloņi slavenā

ziloņu dresētāja Sonny Frankelli vadībā un virkne citu spilgtu,

starptautisku atzinību guvušu cirka mākslinieku.

11.-17.februārī, Rīgā

FESTIVĀLS “SAXOPHONIA”

Jau septīto reizi Latvijā starptautiskajā saksofonmūzikas

festivālā "Saxophonia" ir iespēja iepazīt šo ekstravaganto

instrumentu no citas puses. Latvijas un ārzemju mūziķu

izpildījumā skanēs gan klasikas skaņdarbi, gan laikmetīgās

mūzikas sacerējumi, tostarp vairāki pirmatskaņojumi.

14.februārī, Rīgā

TEREM-KVARTETS UN MELO – M

Unikālā koncertā Latvijas Nacionālajā operā uzstāsies divas

izcilas instrumentālās apvienības – Sanktpēterburgas

ansamblis “Terem-kvartets” un latviešu čellistu trio “Melo–M”.

Koncertā skanēs labākais no abu ansambļu repertuāra.

19.-20.februārī, Siguldā

PASAULES KAUSA IZCĪŅAS POSMS KAMANIŅU SPORTĀ

Ziemas sporta sezonas nozīmīgākais notikums Latvijā, kurā tiks

noskaidroti ne tikai Siguldas posma uzvarētāji, bet arī Pasaules

kausa ieguvēji.

25.februārī, Rīgā

KAILIJAS MINOGAS KONCERTS

Iespēja Rīgā baudīt vienu no unikālākajiem šī gada šoviem

pasaulē - popkultūras fenomena Kailijas Minogas uzstāšanos

koncerttūres “Aphrodite: Les Folies Tour 2011” ietvaros. Kailija

Minoga ir viena no veiksmīgākajām mūziķēm pasaulē.

Viņa ir saņēmusi neskaitāmas mūzikas balvas, tostarp

prestižo Grammy, un karjeras laikā pārdevusi vairāk nekā

68 miljonus ierakstu.

Plašāku informāciju par šiem un citiem

notikumiem skatiet www.liveriga.com/lv/feel/

KONTAKTINFORMĀCIJA

Gastons Neimanis

atbild par Rīgas tūrisma

veicināšanas jautājumiem,

Rīgas Tūrisma Attīstības

biroja darbības stratēģiju.

Citi notikumi

Laura Efeja-Reinšmite

atbild par sadarbības

iespējām LIVE RĪGA partneru

programmas ietvaros, Rīgas

kultūras notikumu kalendāru.

“Dzīves baudīšanas”

suvenīru un dāvanu

kolekcija

Latvijas Nacionālās Mākslas

muzeja Zīmola fonds izgatavojis

īpašu suvenīru un dāvanu kolekciju

par godu Romana Sutas un

Aleksandras Beļcovas muzejā līdz

29.maijam notiekošajai izstādei

"Dzīves baudīšana". Mākslinieku

memoriālais dzīvoklis ir īsta pērle

pašā Rīgas

Ieva Lasmane

atbild par LIVE RĪGA

mārketinga komunikāciju

kampaņu norisi Rīgas

popularizēšanai ārvalstīs.

Sabīne Markus

atbild par on-line mārketingu

un par interneta portālu

www.liveriga.com.

centrā Elizabetes ielā 57a-26. Izstādē

skatāmi R. Sutas tušas zīmējumi un

akvareļi, kuros attēloti masku balles,

krodziņu un kafejnīcu apmeklētāji,

dejotāji, pilsētnieki, lauku muzikanti

u.tml., vārdu sakot, - dzīves baudītāji.

Viesnīcai “Radi un draugi”

jauna korporatīvā identitāte

Viesnīcai “Radi un draugi” radīts

jauns logo, kas simbolizē ne tikai

stabilitāti un eleganci, bet vienlaikus

arī tās vēsturi un attīstību. Pārmaiņas

piedzīvojusi arī viesnīcas mājas lapa.

Viesnīca “Radi un draugi” šogad

plāno veikt arī rekonstrukcijas

darbus, lai papildinātu pakalpojumu

klāstu un iegūtu četru zvaigžņu

viesnīcas statusu.

Guna Krišjāne - Kalvāne

atbild par LIVE RĪGA suvenīru

programmu.

PARTNERU JUBILEJAS

JANVĀRĪ JUBILEJAS

SVINĒJUŠI LIVE RĪGA

PARTNERI:

4. janvārī 5 gadu jubileju atzīmēja

pasākumu attīstības un mārketinga

aģentūra Nords Event Communications

(NECom);

14. janvārī 9 gadus kopš dibināšanas

2004.gadā atzīmēja Cēsu Kultūras un

Tūrisma centrs;

25. janvārī 7 gadu jubileju svinēja SIA

Audiotour;

Viena gada jubileju 29. janvārī

svinēja pasākumu producentu grupa

SIA Best of Baltics.

Suminām!

JAUNI MATERIĀLI UN IESPĒJA

PIEDALĪTIES SATURA VEIDOŠANĀ

Šomēnes esam publicējuši divus jaunus materiālus par

Rīgas tūrisma piedāvājumu:

1. Informatīvo materiālu “Ko darīt Rīgā?” janvārī –

martā. Tajā apkopota informācija par spilgtākajām

kafejnīcām-lasītavām, muzikālajām kafejnīcām, SPA un

skaistumkopšanas saloniem, kultūras un citiem pasākumiem,

slavenu mākslinieku koncertiem, īpašiem notikumiem

bērniem, kā arī aktīvās atpūtas un sporta pasākumiem. “Ko

darīt Rīgā?” ir pieejams angļu, krievu un vācu valodā.

2. Ceļvedi par 15 populārākajiem tūrisma apskates

objektiem Rīgā. Pagaidām tas pubicēts angļu valodā.

Versijas krievu un vācu valodā gaidāmas marta sākumā.

Ja vēlaties savu pasākumu redzēt nākamajā informatīvajā

materiālā “Ko darīt Rīgā?” par periodu aprīlis – jūnijs, aicinām

līdz 18. februārim iesūtīt pasākumu aprakstus latviešu

valodā (500 zīmes) un bukletā izmantojamas fotogrāfijas uz

e-pastu pasakumi@liveriga.lv. Pasākumam vajadzētu

raksturot Rīgas tūrisma pavasara/vasaras sezonas noskaņu,

tam ir jābūt ar tūristu piesaistes potenciālu un viegli

uztveramam dažādu valstu pārstāvjiem.

PARTNERU JAUNUMI

Siguldas novadam jauns

tūrisma zīmols

Siguldas jaunais tūrisma zīmols

ietver jaunu vizuālo identitāti – logo

un saukli “Sigulda aizrauj”. Tas

apliecina, ka Siguldas novads ir vieta,

kur var ne tikai baudīt burvīgas

dabas ainavas, apskatīt unikālu

kultūrvēstures mantojumu un

piedalīties lieliskos kultūras

pasākumos, bet arī ļauties

aizraujošiem piedzīvojumiem.

Guna Caune

atbild par LIVE RĪGA

sabiedrisko attiecību

jautājumiem.

gastons.neimanis@liveriga.lv laura.efeja@liveriga.lv ieva.lasmane@liveriga.lv sabine.markus@liveriga.lv guna.kalvane@liveriga.lv guna.caune@liveriga.lv

partneriem@liveriga.lv

More magazines by this user
Similar magazines