15.09.2015 Views

Tradičné receptárium regiónov v ŽSK, 2. časť - Žilinský samosprávny ...

Tradičné receptárium regiónov v ŽSK, 2. časť - Žilinský samosprávny ...

Tradičné receptárium regiónov v ŽSK, 2. časť - Žilinský samosprávny ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Európsky fond regionálneho rozvoja | „Investícia do vašej budúcnosti“ | Projekt: Krásy a zaujímavosti Žilinského kraja<br />

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | „Inwestujemy w Twoją przyszłość“ | Projekt: Piękno i atrakcje Kraju Żylińskiego<br />

European Regional Development Fund | “Investment in your future” | Project: Beauty and Attractions of the Žilina Region<br />

Tradicné<br />

Tradicne ˇ<br />

receptarium ´<br />

´ ˇ<br />

regionov ZSK<br />

Zbior ´ tradycyjnych przepisow ´<br />

z regionow ´ SKZ˙<br />

Traditional RecipeGuide<br />

to Zilina ˇ regions<br />

ČASŤ<br />

CZĘŚĆ<br />

PART2


PREHĽAD REGIÓNOV V ŽILINSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI<br />

PRZEGLĄD REGIONÓW W SAMORZĄDOWYM KRAJU ŻYLIŃSKIM<br />

OVERVIEW OF REGIONS IN THE ŽILINA SELFGOVERING REGION<br />

Legenda / Key<br />

Horné Považie<br />

Kysuce<br />

Orava<br />

Liptov<br />

Turiec<br />

Štátna hranica<br />

Granica państwowa<br />

State Border<br />

Hranica kraja<br />

Granica kraju samorządowego<br />

Region border<br />

Cestné komunikácie<br />

Drogi<br />

Roads<br />

Vodné toky<br />

Cieki wodne<br />

Rivers<br />

Vodné plochy<br />

Powierzchnie wodne<br />

Lakes<br />

Obec<br />

Gmina<br />

Village<br />

Copyright 2013.<br />

Žilinský samosprávny kraj | Samorządowy Kraj Żyliński | Žilina Selfgoverning Region<br />

© Všetky práva vyhradené | Wszelkie prawa zastrzeżone | All rights reserved


Przedmowa<br />

´<br />

Foreword<br />

Spis tresci ´<br />

Obsah<br />

Contents<br />

Juraj Blanár<br />

predseda Žilinského<br />

samosprávneho kraja<br />

Przewodniczący<br />

Samorządowego<br />

Kraju Żylińskiego<br />

Chairman of the<br />

Žilina Selfgoverning<br />

Region<br />

Milí čitatelia a návštevníci nášho kraja,<br />

keď sa povie tradičná slovenská kuchyňa, väčšine z nás<br />

iste ako prvé napadnú bryndzové halušky, lokše, haruľa<br />

či podlesníky. Kulinárske dedičstvo našich predkov je však<br />

oveľa pestrejšie a rozmanitejšie, o čom sa môžete presvedčiť<br />

na nasledujúcich stranách receptária. Nájdete v ňom recepty<br />

typické pre každý región nášho kraja, nielen kysuckú kvačkovú<br />

polievku, liptovský kapustník, strapáky z Horného Považia, ale<br />

i oravský brmbol či makové rohy z Turca. Spoznajte Žilinský<br />

kraj prostredníctvom tradičných chutí a vôní, vyberte si z jedál<br />

sladkých, slaných, sviatočných i bežných, jedál, ktoré tvoria<br />

neraz i v dnešnej modernej dobe základ jedálnička.<br />

Drodzy czytelnicy i wszyscy odwiedzający nasz kraj,<br />

kuchnia słowacka kojarzy się zazwyczaj w pierwszej<br />

kolejności z haluszkami z bryndzą, plackami z ciasta<br />

ziemniaczanego – tzw. lokszami, babką ziemniaczaną czy<br />

podpłomykami znanymi jako „podlesníky“. Dziedzictwo<br />

kulinarne, które zostało nam przekazane przez naszych<br />

przodków, jest jednak o wiele bardziej urozmaicone,<br />

o czym świadczą przepisy umieszczone na kolejnych stronach<br />

niniejszej publikacji. Znajdą w niej Państwo przepisy typowe<br />

dla poszczególnych regionów naszego Kraju, nie tylko<br />

kisucką zupę brukwiową, liptowski kapuśniak, „strapáky“<br />

z Górnego Poważa, także orawski „brmbol“ czy rożki z makiem<br />

z regionu Turiec. Zapraszamy Państwa do zapoznania się<br />

z Krajem Żylińskim poprzez tradycyjne smaki i zapachy<br />

mnogości dań słodkich i słonych, uroczystych i codziennych<br />

– potraw, które nadal stanowią podstawę tutejszej diety.<br />

Dear readers and visitors to our Region,<br />

When one says “traditional Slovak cuisine”, most of us<br />

first think of “bryndzové halušky” (sheep cheese gnocchi),<br />

“lokše” (flat bread), “haruľa” (potato pie) or “podlesníky”<br />

(potato pancakes). Our ancestors´ culinary heritage, however,<br />

is much more colourful and varied, and the following pages<br />

of this RecipeGuide will convince you. Here you can find<br />

recipes that are typical for each sub-region of the Žilina<br />

Region. Included are such delicacies as Kysuce “kvačková<br />

polievka” (pork soup), Liptov “kapustník” (cabbage pastry),<br />

Horné Považie “strapáky” (cabbage gnocchi), Orava “brmbol”<br />

(thick soup), or Turiec “makové rohy” (poppy seed pasta).<br />

Learn more about the Žilina Region through traditional<br />

tastes and scents, choose from sweet or savoury dishes,<br />

festive or common meals – many of them are the basis of<br />

our diet even in today’s modern times.<br />

REGIÓNY ŽILINSKÉHO KRAJA 06<br />

REGIONY KRAJU ŻYLIŃSKIEGO<br />

SUB-REGIONS OF THE ZILINA REGION<br />

RECEPTY Z HORNÉHO POVAŽIA 08<br />

PRZEPISY Z GÓRNEGO POWAŻA<br />

RECIPES FROM HORNÉ POVAŽIE<br />

RECEPTY Z KYSÚC 16<br />

PRZEPISY Z KISUC<br />

RECIPES FROM KYSUCE<br />

RECEPTY Z ORAVY 24<br />

PRZEPISY Z ORAWY<br />

RECIPES FROM ORAVA<br />

RECEPTY Z LIPTOVA 32<br />

PRZEPISY Z LIPTOWA<br />

RECIPES FROM LIPTOV<br />

RECEPTY Z TURCA 40<br />

PRZEPISY Z TURCA<br />

RECIPES FROM TURIEC<br />

TRADIČNÉ RECEPTÁRIUM REGIÓNOV ŽSK<br />

ZBIÓR TRADYCYJNYCH PRZEPISÓW Z REGIONÓW SKŻ<br />

TRADITIONAL RECIPEGUIDE TO ŽILINA SUB-REGIONS<br />

Vydal / Wydał / Issued by: Žilinský samosprávny kraj / Samorządowy Kraj Żyliński / Žilina Selfgoverning Region<br />

Autori fotiek / Autorzy zdjęć / Photographs by: M KREO<br />

Jazyková korektúra / Korekta językowa / Proofreading by: Jana Gelatíková<br />

Preklad / Tłumaczenie / Translated by: Ján Gažo (EN), Zuzanna Fajth (PL)<br />

Grafické spracovanie a tlač / Opracowanie graficzne i druk / Graphic design and layout: M KREO s.r.o., www.mkreo.sk<br />

Prvé vydanie / Wydanie pierwsze / First issue<br />

ISBN 978-80-971353-2-4


Regiony ´ Zilinskeho ˇ ´ kraja<br />

Regiony Kraju ˙Zylinskiego<br />

´<br />

Jedálniček Kysučanov v minulosti<br />

nebol pestrý, pokrmy boli skromné,<br />

obsahovali len to, čo si ľudia tvrdou<br />

prácou dopestovali či dochovali. Prevažujúcu<br />

časť ich obživy tvorili múčne jedlá,<br />

nenáročné na prípravu. Horské oblasti Kysúc<br />

priali kapuste, ktorá mala v regionálnej<br />

strave osobitý význam a konzumovali<br />

ju po celý rok. Pravidelným jedlom boli<br />

i kaše či polievky pripravované zo strukovín,<br />

ako hrach, fazuľa či šošovica.<br />

Neúrodná pôda a studené podnebie<br />

na Orave nepriali v minulosti rozvoju<br />

poľnohospodárstva. Jedlá, ktoré si Oravci<br />

pripravovali, boli lacné, no výdatné. Ľudia<br />

v tomto kraji boli chudobní, a tak sa<br />

poväčšine varilo zo zemiakov, kapusty či<br />

obilnín, z ktorých pripravovali obľúbené<br />

obilninové kaše. V oravskej strave majú<br />

zastúpenie i mliečne výrobky. Korbáčiky<br />

z kravského mlieka a údené oštiepky sa<br />

stali oravskou špecialitou.<br />

Podobný jedálny lístok mali v minulosti aj<br />

obyvatelia Liptova. Ich stravovanie bolo<br />

založené predovšetkým na domácich<br />

zdrojoch. Hlavným zamestnaním ľudí<br />

v tomto regióne bolo roľníctvo, pastierstvo<br />

a chov dobytka a od toho sa odvíjala<br />

aj ich obživa.<br />

Gazdiné z Turca varili pokrmy z poľnohospodárskych<br />

plodín z vlastných polí.<br />

Zemiaky a kapustu jedli všetci, kvaka<br />

a strukoviny sa striedali s rôznymi múčnymi<br />

jedlami. Mestská inteligencia, zemania<br />

a remeselníci v Turci zase obľubovali<br />

sladké jedlá.<br />

Rovnako i šľachta z Horného Považia<br />

si potrpela na kvalitné jedlo. V hradoch<br />

a kaštieľoch pripravovali kuchári špeciality<br />

z teľacieho mäsa, vtáctva, diviny či<br />

kapúnov. Bežní obyvatelia jedávali to, čo<br />

dala úroda a čo sa im podarilo dochovať.<br />

Sub – regions of the Zilina ˇ Region<br />

Dawna dieta mieszkańców regionu Kysuce nie była zbytnio urozmaicona. Jedzono<br />

skromnie, a potrawy przygotowywano wyłącznie z tego, co ludzie potrafili wyhodować<br />

dzięki ciężkiej pracy. Przeważającą część jadłospisu stanowiły proste w przygotowaniu<br />

dania mączne. Warunki panujące w górskich obszarach regionu sprzyjały uprawie<br />

kapusty pełniącej szczególną rolę w dawnej diecie, gdzie była obecna przez cały rok. Regularnie<br />

jedzono także kasze oraz zupy z roślin strączkowych – grochu, fasoli i soczewicy.<br />

Nieurodzajna gleba i zimny klimat regionu Orava nie sprzyjały kiedyś rozwojowi rolnictwa.<br />

Potrawy przyrządzane przez mieszkańców Orawy były tanie, lecz pożywne. Ludzie<br />

w tym kraju byli biedni, więc zazwyczaj gotowano dania z ziemniaków i kapusty oraz ze<br />

zbóż, z których przyrządzano kasze. W diecie Orawian zajmowały ważne miejsce także<br />

produkty mleczne. Korbacze serowe z mleka krowiego i wędzone oscypki stały się specjalnością<br />

tego regionu.<br />

Podobny jadłospis był w przeszłości typowy także dla mieszkańców regionu Liptow. Potrawy<br />

przyrządzali przede wszystkim z własnych produktów. Tutejsza ludność zajmowała<br />

się głównie rolnictwem i hodowlą bydła, co miało także wpływ na ich sposób odżywiania.<br />

Gospodynie z regionu Turiec gotowały potrawy z produktów wyhodowanych na własnych<br />

polach. Wszyscy jedli ziemniaki i kapustę, a brukiew i rośliny strączkowe przyrządzano<br />

na przemian z różnymi daniami mącznymi.<br />

Inteligencja miejska, ziemianie i rzemieślnicy w regionie Turiec lubili z kolei dania słodkie.<br />

Szlachta z regionu Horné Považie przywiązywała dużą wagę do jakości potraw. Kucharze<br />

zatrudnieni w zamkach i pałacach przyrządzali smakołyki z cielęciny, drobiu i dzikiego<br />

ptactwa, dziczyzny lub kapłonów. Natomiast zwykli ludzie jedli to, co przyniosły żniwa lub<br />

co potrafili wyhodować.<br />

In the past, the standard menu in Kysuce was not very varied. Meals were modest<br />

and contained only the stuff grown or bred by the hard working people.<br />

Their diet consisted mostly of farinaceous dishes with undemanding preparation.<br />

Mountain areas of Kysuce were suitable for growing cabbage that was especially significant<br />

in the region’s diet and was consumed all year round. Other regular dishes<br />

included mashes and soups prepared from legumes, such as peas, beans and lentils.<br />

The infertile soil and cold climate in Orava were hostile to the development of agriculture<br />

in the past. The Orava people used to prepare cheap but hearty meals, and<br />

as most people here were poor, common cooking ingredients included potatoes,<br />

cabbage, and crops, from which they prepared popular cereal porridge. The Orava<br />

diet also included dairy products – plaited cheese strings and smoked “oštiepok”<br />

(sheep cheese) became true Orava specialties.<br />

A similar menu was also common for the Liptov people. Their diet was based mostly<br />

on domestic and household resources. People in this region were usually occupied by<br />

farming, herding and cattle breeding, and their subsistence was adequate.<br />

Housewives from Turiec cooked dishes from agricultural crops grown in their own<br />

fields. Everybody ate potatoes and cabbage, “kvaka” and legumes alternated with various<br />

farinaceous dishes. Urban intelligentsia, squires and craftsmen in Turiec preferred<br />

sweet dishes.<br />

Similarly, the nobility in Horné Považie required quality food. Chefs at castles and chateaus<br />

prepared specialties from veal, birds, game and capons. Common people ate<br />

what the harvest gave them and what they managed to grow or breed.<br />

06 07


Recepty z Horneho ´ Povazia ˇ<br />

Przepisy z Gornego ´ Powaza ˙ Recipes from Horne ´ Povzie ˇ<br />

Postup Sposob ´ przygotowania Preparation<br />

´<br />

Strapaky<br />

Strapaki<br />

Strapaky<br />

´<br />

Autor receptu / Autor przepisu / Recipe by: Anna Saganová<br />

POTREBUJEME: polohrubú múku, droždie, mlieko, vajce, soľ, bravčovú masť,<br />

prášok do pečiva, zemiaky, maslo alebo olej.<br />

SKŁADNIKI: mąka poznańska, drożdże, mleko, jajko, sól, smalec wieprzowy,<br />

proszek do pieczenia, ziemniaki, masło lub olej.<br />

INGREDIENTS: plain flour, yeast, milk, egg, salt, lard, baking powder, potatoes,<br />

butter or oil.<br />

Z polohrubej múky, droždia, mlieka a vajca pripravíme<br />

kysnuté cesto. Pridáme štipku soli, bravčovú<br />

masť a prášok do pečiva. Necháme vykysnúť.<br />

Z mąki poznańskiej, drożdży, mleka i jajka wyrobić<br />

ciasto drożdżowe, dodać szczyptę soli, smalec i proszek<br />

do pieczenia. Odstawić do wyrośnięcia.<br />

Knead yeast dough from flour, milk, yeast and<br />

egg. Add a pinch of salt, lard and baking powder.<br />

Let the dough rise.<br />

Plnku si pripravíme z kyslej kapusty, ktorú udusíme<br />

do polomäkka na slaninke, pridáme čierne korenie<br />

a soľ.<br />

Przygotować farsz z kapusty kiszonej uduszonej do<br />

półmiękkości na boczku, doprawić czarnym pieprzem<br />

i solą.<br />

Prepare the filling from sauerkraut simmered on<br />

bacon until semi-tender, add black pepper and<br />

salt.<br />

Bochníky rozvaľkáme na štvorce, pridáme kapustu,<br />

do stredu kapusty dáme kôpku uvarených a omastených<br />

zemiakov. Cesto preložíme zo štyroch strán.<br />

Bochenki rozwałkować na kwadraty, nałożyć<br />

kapustę, na środek kapusty nakładać porcję<br />

ugotowanych i okraszonych ziemniaków, ciasto<br />

przełożyć z czterech stron.<br />

Roll out the dough loaves into squares; add cabbage<br />

and a small pile of boiled and greased potatoes<br />

in the middle of the cabbage. Fold-in all<br />

four sides of the dough square.<br />

Necháme vykysnúť, pred pečením potrieme rozpusteným<br />

maslom alebo olejom. Pečieme pri miernej<br />

teplote doružova.<br />

Odstawić do wyrośnięcia, przed wstawieniem do<br />

piekarnika posmarować roztopionym masłem<br />

lub olejem. Piec w umiarkowanej temperaturze<br />

na złocisty kolor.<br />

Let rise, and then rub with molten butter or oil.<br />

Bake at medium heat until it turns pinkish.<br />

08 09


Postup Sposob ´ przygotowania Preparation<br />

Asi pol kilogramu bravčovej pečienky pomelieme.<br />

Pridáme päť vajec, soľ, mleté čierne korenie, strúhanku,<br />

sódu bikarbónu alebo prášok do pečiva.<br />

Około pół kilograma wątróbki wieprzowej zmielić,<br />

dodać pięć jaj, sól, pieprz czarny mielony, bułkę<br />

tartą, sodę oczyszczoną lub proszek do pieczenia.<br />

Mince 0.5 kg of pork liver. Add 5 eggs, salt,<br />

ground black pepper, bread crumbs, baking soda<br />

or baking powder.<br />

Dochutíme rozotretým cesnakom, všetko dobre<br />

vymiešame. Pečieme na rozpálenej masti alebo<br />

oleji.<br />

Doprawić roztartym czosnkiem, dokładnie wymieszać.<br />

Smażyć na rozgrzanym smalcu lub oleju.<br />

Add squeezed garlic to taste, and stir well. Fry on<br />

hot lard or oil.<br />

Pecienkove ˇ ´ placky<br />

Placki z watrobki ˛ ´<br />

Liver pancakes<br />

Autor receptu / Autor przepisu / Recipe by: kolektív autorov z Lietavskej Závadky (Helena Zjavková, Emília Hubočanová,<br />

Anna Saganová, Martina Hubočanová, Alžbeta Šotníková, Cecília Chobotová, Anastázia Chobotová, Anna Šupejová)<br />

POTREBUJEME: 1/2 kg bravčovej pečienky, 5 vajec, 2 lyžice strúhanky, soľ, mleté<br />

čierne korenie, štipku sódy bikarbóny alebo prášku do pečiva, cesnak, masť.<br />

SKŁADNIKI: 1/2 kg wątróbki wieprzowej, 5 jaj, 2 łyżki bułki tartej, sól, pieprz<br />

czarny mielony, szczypta sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia,<br />

czosnek, smalec.<br />

Hmotu naberáme polievkovou lyžicou a ukladáme<br />

na masť, opekáme z oboch strán asi po dve minúty.<br />

Masę nabierać łyżką do zupy i kłaść na smalcu,<br />

smażyć z obu stron przez około dwie minuty.<br />

Pick the dough with a table spoon and lay on hot<br />

lard, then roast for two minutes on each side.<br />

Podávame so zemiakmi a zeleninovým šalátom.<br />

Podawać z ziemniakami i surówką z warzyw.<br />

INGREDIENTS: 0.5 kg pork liver, 5 eggs, 2 spoons bread crumbs, salt, ground<br />

black pepper, a pinch of baking soda or baking powder, garlic, lard.<br />

Serve with potatoes and vegetable salad.<br />

10 11


Postup Sposob ´ przygotowania Preparation<br />

Pochutka ´' z kyslej kapusty<br />

Przysmak z kapusty kiszonej<br />

Sauerkraut delicacy<br />

Autor receptu / Autor przepisu / Recipe by: Anastázia Chobotová<br />

POTREBUJEME: kyslú kapustu, bobkový list, celé čierne korenie, 3 až 4 zemiaky,<br />

masť, múku, cesnak.<br />

SKŁADNIKI: kapusta kiszona, liść laurowy, ziarna czarnego pieprzu, 3 lub<br />

4 ziemniaki, smalec, mąka, czosnek.<br />

Kyslú kapustu uvaríme domäkka s bobkovým listom<br />

a celým čiernym korením. Kyslú vodu zlejeme<br />

a necháme si ju zvlášť.<br />

Kapustę kiszoną ugotować do miękkości z liściem<br />

laurowym i ziarnami czarnego pieprzu.<br />

Odlać wodę pozostałą po gotowaniu i pozostawić<br />

na później do doprawienia.<br />

Simmer the sauerkraut until tender with bay leaf<br />

and whole black pepper. Drain and keep the sour<br />

water separately.<br />

Kapustu utlačíme tĺčikom a pridáme 3 až 4 uvarené<br />

očistené zemiaky. Zmes so zemiakmi ešte utlačíme,<br />

pridáme vodu na rozriedenie.<br />

Kapustę ubić tłuczkiem i dodać 3 lub 4 ugotowane<br />

obrane ziemniaki. Masę z ziemniaków jeszcze<br />

raz ubić i rozrzedzić wodą.<br />

Beat the sauerkraut with a pestle and add 3 or 4<br />

peeled boiled potatoes. Knead the dough again,<br />

add water to thinner it if necessary.<br />

Z masti a múky pripravíme zásmažku, dáme do nej<br />

rozotretý cesnak. Zásmažku zmiešame s kapustou,<br />

dochutíme uvarenou kapustovou vodou.<br />

Ze smalcu i mąki przygotować zasmażkę, dodać<br />

do niej roztarty czosnek. Zasmażkę wymieszać<br />

z kapustą, doprawić wodą z gotowania kapusty.<br />

Prepare roux from lard and flour, and add squeezed<br />

garlic in it. Stir the roux with the dough, and<br />

add the sauerkraut water to taste.<br />

Podávame s uvareným údeným alebo čerstvým<br />

mäsom a celými uvarenými zemiakmi.<br />

Podawać z ugotowanym mięsem lub wędliną<br />

i ziemniakami ugotowanymi w całości.<br />

INGREDIENTS: sauerkraut, bay leaf, black pepper, 3 – 4 potatoes, lard, flour,<br />

garlic.<br />

Serve with cooked smoked or fresh meat, and<br />

with whole boiled potatoes.<br />

12 13


Postup Sposob ´ przygotowania Preparation<br />

Očistené zemiaky uvaríme a vymiešame na jemnú<br />

kašu – pyré.<br />

Obrane ziemniaki ugotować i ubić na delikatne puree.<br />

Peal the potatoes and boil them. Then mash<br />

them into a fine puree.<br />

Hlivu ustricovú alebo iné huby uvaríme, podusíme<br />

na masle a rasci.<br />

Boczniaki lub inne grzyby ugotować, udusić na maśle<br />

i kminku.<br />

Simmer oyster mushroom or other mushrooms<br />

on butter and cumin.<br />

Zemiaky s hubami<br />

Ziemniaki z grzybami<br />

Potatoes with mushrooms<br />

Autor receptu / Autor przepisu / Recipe by: kolektív autotov z Lietavskej Závadky (Helena Zjavková, Emília Hubočanová,<br />

Anna Saganová, Martina Hubočanová, Alžbeta Šotníková, Cecília Chobotová, Anastázia Chobotová, Anna Šupejová)<br />

POTREBUJEME: zemiaky, hlivu ustricovú alebo iné huby, maslo, rascu.<br />

Udusené huby ľahko zmiešame so zemiakmi, aby<br />

bola masa redšia.<br />

Uduszone grzyby delikatnie wymieszać z ziemniakami<br />

tak, by uzyskać niezbyt gęstą masę.<br />

Add simmered mushrooms to the potatoes and<br />

stir gently to make the dough thinner.<br />

Podávame s čiernym chlebom.<br />

SKŁADNIKI: ziemniaki, boczniaki lub inne grzyby, masło, kminek.<br />

Podawać z czarnym chlebem.<br />

INGREDIENTS: potatoes, oyster mushroom or other mushrooms, butter, cumin.<br />

Serve with dark bread.<br />

14 15


Przepisy z Kisuc<br />

Kysucka ´<br />

kvackova ˇ ´<br />

polievka<br />

Kisucka zupa z brukwi<br />

Kysuce ´ “kvacka”soup ˇ<br />

Autor receptu / Autor przepisu / Recipe by: Agnesa Straková<br />

Recepty z Kysuc ´<br />

Recipes from Kysuce<br />

POTREBUJEME: solené bravčové mäso (môže byť aj kolienko, planý bôčik<br />

alebo pliecko), nastrúhané kvačky, 1 nastrúhanú mrkvu, celé čierne korenie,<br />

zemiaky, soľ.<br />

Postup Sposob ´ przygotowania Preparation<br />

Mäso osolíme aspoň týždeň dopredu a dáme do<br />

hrnca. Zalejeme vodou podľa potreby, pridáme celé<br />

čierne korenie.<br />

Mięso zasypać solą co najmniej tydzień wcześniej.<br />

Solone mięso umieścić w garnku, zalać wodą według<br />

potrzeby, dodać całe ziarenka czarnego pieprzu.<br />

Salt the meat at least one week in advance and<br />

put into pot. Pour water as needed, add whole<br />

black pepper.<br />

Keď sa mäso dovára, dáme do polievky hrubšie nastrúhané<br />

kvačky a postrúhanú mrkvu. Varíme 10 až<br />

15 minút.<br />

Gdy mięso jest prawie ugotowane, dodać do<br />

zupy brukiew i marchew starte na tarce z dużymi<br />

oczkami. Gotować przez 10-15 minut.<br />

Simmer the meat. Before finished, add thicker<br />

grated “kvačky” to the broth, and add grated<br />

carrot. Simmer for 10 to 15 minutes.<br />

Do polievky treba dať toľko kvačiek, aby nebola<br />

hustá ani riedka.<br />

Do zupy należy dodać tyle brukwi, żeby nie była<br />

ani za rzadka, ani za gęsta.<br />

The resulting soup should be neither too thick,<br />

nor too thin. Therefore, put a precisely unspecified<br />

amount of “kvačky” into the broth.<br />

SKŁADNIKI: Solone mięso wieprzowe (może być golonka, boczek lub łopatka),<br />

brukiew starta na tarce, jedna starta marchewka, ziarna czarnego pieprzu,<br />

ziemniaki, sól.<br />

INGREDIENTS: salted pork (hock, flitch or shoulder), grated “kvačky”, 1 grated<br />

carrot, whole black pepper, potatoes, salt.<br />

Polievku dochutíme soľou a čiernym korením. Celé<br />

zemiaky do polievky treba variť osobitne.<br />

Zupę doprawić solą i czarnym pieprzem. Ziemniaki<br />

do zupy należy gotować osobno w całości.<br />

Season the soup with salt and black pepper. Separately<br />

cook whole potatoes to go to the soup.<br />

16 17


Postup Sposob ´ przygotowania Preparation<br />

Uvaríme zemiaky, necháme ich vychladnúť a rozotrieme<br />

na kašu.<br />

Ugotować ziemniaki, odstawić do wystygnięcia<br />

i ubić na puree.<br />

Cook potatoes, then let them chill out and mash<br />

them.<br />

Pridáme múku (najprv sa dávala hrubá, neskôr<br />

hladká) a jedno vajíčko. Všetko zmiešame.<br />

Dodać mąkę (dawniej dodawano krupczatkę, później<br />

tortową) i jedno jajko. Całość wymieszać wyrabiając<br />

zwarte ciasto.<br />

Add flour and one egg. Knead well.<br />

Sulance ˇ´<br />

'<br />

Kopytka<br />

“Sulance”rolled ˇ´'<br />

gnocchi<br />

Autor receptu / Autor przepisu / Recipe by: Darina Hnidková<br />

Z tuhého cesta odtrhávame kúsky, z ktorých šúľame<br />

tenšie valčeky.<br />

Oderwać kawałki ciasta i następnie uformować<br />

niezbyt grube wałki.<br />

Tear off pieces of thick dough, then roll them into<br />

thinner gnocchi cylinders.<br />

POTREBUJEME: zemiaky, hladkú alebo hrubú múku, vajcia, mak, maslo, tvaroh<br />

alebo mletú škoricu, soľ.<br />

SKŁADNIKI: ziemniaki, mąka tortowa lub krupczatka, jajka, mak, masło, twaróg<br />

lub mielony cynamon, sól.<br />

INGREDIENTS: potatoes, plain flour, eggs, poppy seeds, butter, curd or ground<br />

cinnamon, salt.<br />

Varíme ich v slanej vode, po uvarení dochutíme<br />

makom, maslom, tvarohom či mletou škoricou.<br />

Gotować w osolonej wodzie, po ugotowaniu polać<br />

masłem i posypać makiem, twarogiem lub mielonym<br />

cynamonem.<br />

Cook the gnocchi cylinders in salted water. When<br />

ready, put on plate and add poppy seeds, butter,<br />

curd or ground cinnamon<br />

18 19


Postup Sposob ´ przygotowania Preparation<br />

Tvaroh rozmiešame s cukrom a maslom, pridáme<br />

vajcia, múku, krupicu, soľ, všetko spolu zmiešame.<br />

Twaróg wymieszać z cukrem i masłem, dodać jajka,<br />

mąkę, grysik, sól, wszystko razem wymieszać.<br />

Combine curd with sugar and butter, add eggs,<br />

flour, semolina, salt, and stir everything together<br />

thoroughly.<br />

Cesto rozdelíme na kúsky veľkosti orecha, roztlačíme<br />

do formy pagáčika.<br />

Ciasto podzielić na kawałki wielkości orzecha,<br />

spłaszczyć.<br />

Divide the dough into scoops, the size of a walnut,<br />

and press the scoops into the shape of a bun.<br />

Syrniky<br />

´<br />

Kluski serowe<br />

“Syrniky”cheese ´ cookies<br />

Autor receptu / Autor przepisu / Recipe by: Jana Tomášková<br />

POTREBUJEME: 50 g práškového cukru, 50 g masla, 2 vajcia, 80 g krupicovej<br />

múky, 70 g krupice, 2 dcl sladkej smotany, 20 g škoricového cukru a soľ.<br />

SKŁADNIKI: 50 g cukru pudru, 50 g masła, 2 jajka, 80 g mąki krupczatki, 70 g<br />

grysiku, 2 dcl śmietanki, 20 g cukru cynamonowego, sól.<br />

Uvaríme vo vriacej vode.<br />

Ugotować we wrzącej wodzie.<br />

Cook in boiling water.<br />

Uvarené posypeme škoricovým cukrom a polejeme<br />

smotanou.<br />

Ugotowane kluski posypać cukrem cynamonowym<br />

i polać śmietanką.<br />

INGREDIENTS: 50g icing sugar, 50g butter, 2 eggs, 80g semolina flour, 70g<br />

semolina, 2dcl sweet cream, 20g cinnamon sugar, salt.<br />

When cooked, sprinkle with cinnamon sugar and<br />

pour with cream.<br />

20 21


Postup Sposob ´ przygotowania Preparation<br />

Zemiakove ´ pagace ´ ˇ<br />

Ciastka ziemniaczane – pagacze<br />

Potato buns<br />

Autor receptu / Autor przepisu / Recipe by: Ingrid Pinková<br />

POTREBUJEME: 2 šálky v šupke uvarených zemiakov, 6 šálok polohrubej múky,<br />

1 šálku oleja, 1 šálku kvásku (mlieko + droždie + čajovú lyžička cukru), 2 vajcia<br />

(1 na potretie), soľ, mletú rascu, červenú papriku, sezam.<br />

Na pomúčenej doske zmiešame pretlačené uvarené<br />

zemiaky s olejom, múkou, soľou, vajcom a kváskom,<br />

spravíme cesto, necháme ho vykysnúť.<br />

Na posypanym mąką blacie wymieszać ugotowane<br />

i przeciśnięte przez praskę ziemniaki z olejem,<br />

mąką, solą, jajkiem i rozczynem. Wyrobić ciasto<br />

i odstawić do wyrośnięcia.<br />

Mash the potatoes. Dust the desk with flour.<br />

Combine the mashed potatoes with oil, flour, salt,<br />

egg and leaven. Knead dough and let it rise.<br />

Rozvaľkáme ho asi na 1 cm hrúbku, trikrát preložíme,<br />

znova rozvaľkáme a pohárom vykrajujeme pagáče.<br />

Rozwałkować ciasto na grubość ok. 1 cm, przełożyć<br />

trzykrotnie, ponownie rozwałkować i wykrawać<br />

szklanką kółka-pagacze.<br />

Roll out the dough to 1 cm thick, fold it three<br />

times and roll it out again. Cut out round buns<br />

using a glass.<br />

Kolieska necháme na plechu trochu nakysnúť, potrieme<br />

rozšľahaným vajíčkom.<br />

Kółka ułożyć na blasze do pieczenia i odstawić na<br />

chwilę do wyrośnięcia, posmarować rozbełtanym<br />

jajkiem.<br />

Leave the buns rise a bit on a baking tray, and<br />

then brush them with a beaten egg.<br />

SKŁADNIKI: 2 filiżanki ziemniaków ugotowanych w mundurkach, 6 filiżanek<br />

mąki poznańskiej, 1 filiżanka oleju, 1 filiżanka rozczynu (mleko + 1 kostka<br />

drożdży + 1 łyżeczka cukru), 2 jajka (jedno do smarowania), sól, kminek mielony,<br />

papryka w proszku, sezam.<br />

INGREDIENTS: 2 cups jacket cooked potatoes, 6 cups plain flour, 1 cup oil,<br />

1 cup leaven (milk + yeast + 1 tea spoon sugar), 2 eggs (1 egg for rubbing),<br />

salt, ground cumin, red pepper, sesame.<br />

Posypeme drvenou rascou, červenou paprikou alebo<br />

rascou a dáme piecť.<br />

Posypać tłuczonym kminkiem, papryką w proszku<br />

lub sezamem i upiec w piekarniku.<br />

Sprinkle with ground cumin, red pepper or whole<br />

cumin, and bake.<br />

22 23


Recepty z Oravy<br />

Przepisy z Orawy<br />

Recipes from Orava<br />

Postup Sposob ´ przygotowania Preparation<br />

Ošúpané, na kocky pokrájané zemiaky dáme variť<br />

do jemne osolenej vody. Pridáme trochu korenia<br />

a papriky.<br />

Obrane ziemniaki pokrojone w kosteczkę ugotować<br />

w lekko osolonej wodzie, dodać odrobinę<br />

pieprzu i papryki.<br />

Cook the peeled, diced potatoes in slightly salted<br />

water. Add a little pepper and paprika.<br />

Brmbol<br />

Brmbol<br />

“Brmbol”soup<br />

Autor receptu / Autor przepisu / Recipe by: Anna Beňušová<br />

POTREBUJEME: zemiaky, múku, vajcia, soľ, korenie, papriku.<br />

SKŁADNIKI: ziemniaki, mąka, jajka, sól, pieprz, papryka w proszku.<br />

Keď sú zemiaky takmer uvarené, hádžeme k nim do<br />

vriacej vody halušky z redšieho cesta, urobeného<br />

z múky, vajca a vody.<br />

Gdy ziemniaki są prawie ugotowane, wrzucić do<br />

wody, w której się gotują, kluski – haluszki z niezbyt<br />

gęstego ciasta przyrządzonego z mąki, jajka i wody.<br />

Knead thinner dough from flour, egg and water.<br />

Make gnocchi from the dough. When the potatoes<br />

are nearly cooked, add the gnocchi to the boiling<br />

water.<br />

Krátko povaríme.<br />

Gotować przez chwilę.<br />

Simmer briefly.<br />

Uvarené jedlo zahustíme zátrepkou z dvoch decilitrov<br />

vody a lyžice múky.<br />

Ugotowaną potrawę zagęścić zasmażką z 200 ml<br />

wody i łyżki mąki.<br />

INGREDIENTS: potatoes, flour, eggs, salt, pepper, paprika.<br />

Prepare roux from 2dcl water and 1 spoon flour.<br />

Thicken the soup with the roux.<br />

24 25


Postup Sposob ´ przygotowania Preparation<br />

Hríbiky si nakrájame a udusíme ich na masti alebo<br />

oleji spolu s nadrobno pokrájanou cibuľkou.<br />

Grzyby pokroić i udusić na smalcu lub oleju wraz<br />

z drobno pokrojoną cebulką.<br />

Slice the mushrooms and sauté them in lard or<br />

oil, together with finely chopped onion.<br />

Hotové jedlo zahustíme kyslou smotanou. Uvaríme<br />

zemiaky ako prílohu.<br />

Gotową potrawę zagęścić kwaśną śmietaną.<br />

Ugotować ziemniaki jako dodatek.<br />

Thicken the prepared meal with sour cream. Cook<br />

potatoes as a side dish.<br />

Hriby ´<br />

na smotane<br />

Grzyby w ´ smietanie<br />

Mushrooms on cream<br />

Autor receptu / Autor przepisu / Recipe by: Marica Daňová<br />

POTREBUJEME: hríby, masť, cibuľu, kyslú smotanu, soľ, vegetu.<br />

SKŁADNIKI: grzyby, smalec, cebula, kwaśna śmietana, sól, wegeta.<br />

Dochutíme soľou a vegetou.<br />

Doprawić do smaku solą i wegetą.<br />

Season with salt and “vegeta”.<br />

Podávame s chlebom, zemiakmi, prípadne s knedľou.<br />

Podawać z chlebem, ziemniakami lub z knedlami.<br />

INGREDIENTS: mushrooms, lard, onion, sour cream, salt, “vegeta” seasoning.<br />

Serve with bread, potatoes or dumpling.<br />

26 27


Postup Sposob ´ przygotowania Preparation<br />

Očistenú kapustu postrúhame na plátky a osolíme,<br />

pridáme vajcia s múkou a vypracujeme cesto.<br />

Oczyszczoną kapustę zetrzeć na tarce i posolić,<br />

dodać jajka z mąką i wyrobić ciasto.<br />

Clean and rinse the cabbage and grate to slices.<br />

Season with salt, add eggs and flour, prepare<br />

dough.<br />

Menšie kúsky cesta rozvaľkáme na pomúčenej<br />

doske na placky.<br />

Nieduże kawałki ciasta rozwałkować na posypanym<br />

mąką blacie uzyskując kształt placuszków.<br />

Dust the desk with flour. Roll out smaller pieces of<br />

dough into flat pancakes.<br />

Placky z kapusty<br />

Placki z kapusty<br />

Cabbage pancakes<br />

Autor receptu / Autor przepisu / Recipe by: kolektív autorov DSS, Moyzesova 27, Žilina<br />

Na rozpálenom tuku ich opečieme z oboch strán<br />

dozlata.<br />

Smażyć w rozgrzanym tłuszczu z obu stron na<br />

złocisty kolor.<br />

In hot lard, fry the pancakes on both sides until<br />

golden.<br />

POTREBUJEME: 400 g hlávkovej kapusty, 150 g hladkej múky, 1 až 2 vajcia,<br />

bravčovú masť, soľ.<br />

SKŁADNIKI: 400 g kapusty białej, 150 g mąki tortowej, 1 - 2 jajka, smalec<br />

wieprzowy, sól.<br />

INGREDIENTS: 400g cabbage, 150g fine plain flour, 1 or 2 eggs, lard, salt.<br />

Takéto placky môžeme pripraviť aj z patizónu alebo<br />

kalerábu, prípadne môžeme tieto druhy zeleniny<br />

skombinovať.<br />

Podobne placuszki możemy przyrządzić również<br />

z kabaczka lub kalarepy, możemy także połączyć<br />

te warzywa.<br />

Similar pancakes can also be prepared from<br />

pattypan squash or kohlrabi, or these kinds of vegetables<br />

can be combined.<br />

28 29


Postup Sposob ´ przygotowania Preparation<br />

Polievka drzkova ˇ ´<br />

Zupa z flaczkow ´<br />

Tripe soup<br />

Autor receptu / Autor przepisu / Recipe by: Peter Beňuš<br />

POTREBUJEME: 1/2 kg držiek, krupicovú múku, soľ, cibuľu, mrkvu, petržlen,<br />

2 strúčiky cesnaku, masť, mleté korenie, červenú papriku, majoránku.<br />

SKŁADNIKI: 1/2 kg flaczków, mąka krupczatka, sól, cebula, marchew, pietruszka,<br />

2 ząbki czosnku, smalec, pieprz mielony, papryka w proszku, majeranek.<br />

INGREDIENTS: 1/2 kg tripe, semolina flour, salt, onions, carrot, parsley, 2 cloves<br />

garlic, lard, ground pepper, red pepper, marjoram.<br />

Držky dobre umyjeme, odstránime blany a prípadné<br />

nečistoty, vytrieme soľou a krupicovou múkou,<br />

niekoľkokrát premyjeme.<br />

Flaczki dokładnie umyć, usunąć błony i ewentualne<br />

nieczystości, wysmarować solą i mąką krupczatką,<br />

Kilkakrotnie przemyć.<br />

Clean and rinse the tripe. Remove ligaments and<br />

other impurities. Wipe with salt and semolina flour,<br />

then rinse several times.<br />

Držky dáme variť do studenej vody. Pridáme zeleninu<br />

– cibuľu, mrkvu, petržlen, cesnak. Vodu 2 až<br />

3-krát vymeníme.<br />

Flaczki przełożyć do garnka z zimną wodą i gotować<br />

wraz z warzywami – cebulą, marchwią, pietruszką<br />

i czosnkiem. Wodę zmienić dwu- lub trzykrotnie.<br />

Put the tripe into cold water and cook it. Add vegetables:<br />

onion, carrot, parsley, garlic. Change<br />

water 2 or 3 times.<br />

Z masti a nakrájanej cibuľky spravíme zápražku,<br />

zalejeme ju vodou, kde sa varili držky, dochutíme<br />

podľa vlastnej predstavy.<br />

Ze smalcu i pokrojonej cebulki przygotować zasmażkę,<br />

zalać wodą, w której gotowały się flaczki,<br />

doprawić do smaku według własnych preferencji.<br />

Prepare roux from lard and chopped onion. Pour<br />

the tripe cooking water over the roux, and season<br />

to taste.<br />

Trochu papriky dáme na masť a horúcu vlejeme do<br />

polievky. Pridáme na drobnejšie rezance pokrájané<br />

držky, necháme ešte trochu vrieť.<br />

Odrobinę papryki wsypać do rozgrzanego smalcu<br />

i jeszcze gorące wlać do zupy. Dodać flaczki pokrojone<br />

w nieduże paseczki, gotować jeszcze przez chwilę.<br />

Put a little red pepper on hot lard, and then add<br />

it to the soup. Add noodles cut into small pieces<br />

and simmer some more.<br />

30 31


Recepty z Liptova<br />

Przepisy z Liptowa<br />

Recipes from Liptov<br />

Postup Sposob ´ przygotowania Preparation<br />

Očistené zemiaky postrúhame, osolíme, okoreníme,<br />

pridáme múku a vypracujeme cesto.<br />

Obrane ziemniaki zetrzeć na tarce, posolić, doprawić<br />

pieprzem, dodać mąkę i wyrobić ciasto.<br />

Grate peeled potatoes. Add salt and pepper, then<br />

add flour and knead dough.<br />

Bryndzove ´<br />

halusky ˇ<br />

Haluszki z bryndza ˛<br />

“Bryndzove ´ halusky”– ˇ sheep cheese gnocchi<br />

Autor receptu / Autor przepisu / Recipe by: Miroslava Dubecká<br />

POTREBUJEME: 1 kg zemiakov, 300 g bryndze, 1 lyžička soli, na špičku noža čierne<br />

mleté korenie, 300 g polohrubej múky, 1/4 masla, 200 g údenej slaniny,<br />

masť.<br />

Do väčšieho hrnca dáme variť osolenú vodu, na<br />

haluškárni alebo na drevenej doštičke po častiach<br />

hádžeme halušky do vriacej vody.<br />

W większym garnku zagotować osoloną wodę.<br />

Za pomocą specjalnego sitka do haluszek lub<br />

drewnianej deseczki i noża wrzucać stopniowo<br />

kluseczki do osolonego wrzątku.<br />

Boil salted water in a large pot. Put the dough<br />

on a cutting board, from which cut off individual<br />

gnocchi into boiling water.<br />

Keď vyplávajú na povrch, vyberieme ich sitkom<br />

do iného hrnca. Na halušky rozmrvíme bryndzu<br />

a na plátky pokrájané maslo, všetko zmiešame.<br />

Gdy wypłyną na powierzchnię, wyjąć je za pomocą<br />

sitka i przełożyć do innego garnka. Na haluszki<br />

pokruszyć bryndzę oraz masło pokrojone w plasterki,<br />

wymieszać.<br />

When gnocchi begin to surface, take them out of<br />

water with a mesh strainer and put them into a<br />

large bowl. Sprinkle with sour sheep cheese and<br />

sliced butter, then stir well.<br />

Bryndzové halušky polejeme masťou, pridáme<br />

opraženú slaninku a podávame.<br />

SKŁADNIKI: 1 kg ziemniaków, 300 g bryndzy, 1 łyżeczka soli, czarny pieprz - na<br />

czubku noża, 300g mąki poznańskiej, 1/4 kostki masła, 200g wędzonej słoniny,<br />

smalec.<br />

INGREDIENTS: 1 kg potatoes, 300g “bryndza“ sheep cheese, 300g plain flour,<br />

200g smoked bacon, 1/4 butter, a pinch of black ground pepper, salt, lard.<br />

Haluszki z bryndzą polać smalcem, dodać podsmażony<br />

boczek i podawać.<br />

Sprinkle with hot lard, add roast bacon and serve.<br />

32 33


Postup Sposob ´ przygotowania Preparation<br />

Tvaroznik ˇ ´<br />

Ciasto serowe<br />

Curd cake<br />

Autor receptu / Autor przepisu / Recipe by: Iveta Zuskinová<br />

POTREBUJEME: hladkú a polohrubú múku, tvaroh, mlieko, droždie, maslo,<br />

cukor, vajcia, mletú škoricu, citrónovú kôru, premyté hrozienka, soľ.<br />

POSÝPKA: maslo, kryštálový cukor, hrubá múka.<br />

SKŁADNIKI: mąka poznańska i tortowa, mleko, drożdże, cukier, jajka, twaróg,<br />

masło, mielony cynamon, skórka z cytryny, opłukane rodzynki, sól.<br />

POSÝPKA: masło, cukier kryształ, mąka krupczatka.<br />

INGREDIENTS: plain flour, milk, yeast, sugar, eggs, ground cinnamon, lemon<br />

peel, rinsed raisins, salt, curd.<br />

ICING: butter, castor sugar, flour<br />

Pripravíme si cesto z rovnakého množstva hladkej<br />

a polohrubej múky, pridáme kvások pripravený<br />

z vlažného mlieka, droždia a trochy cukru.<br />

Wyrobić ciasto z jednakowych ilości mąki tortowej<br />

i poznańskiej, dodać rozczyn przygotowany<br />

z letniego mleka, drożdży i odrobiny cukru.<br />

Prepare leaven from yeast, lukewarm milk and<br />

a little sugar. Combine with flour.<br />

Potom kvások vlejeme do múky, pridáme 1 až 2 vaječné<br />

žĺtky, osminku masla, trochu soli a vymiesime<br />

cesto. Necháme ho na teplom mieste vykysnúť.<br />

Następnie wlać rozczyn do mąki, dodać 1 - 2<br />

żółtka, 125 g masła, szczyptę soli i wyrobić ciasto.<br />

Odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.<br />

Add 1 or 2 egg yolks, a bit of butter, a pinch of salt<br />

and knead dough. Let it rise in a warm place.<br />

Cesto rozdelíme na toľko častí, koľko plechov tvarožníka<br />

chceme upiecť. Namočenou rukou roztlačíme<br />

na pomastený plech vrstvu cesta.<br />

Ciasto podzielić na tyle części, ile blach ciasta serowego<br />

chcemy upiec. Ręką zamoczoną w wodzie rozprowadzić<br />

warstwę ciasta na natłuszczoną blachę.<br />

Divide the dough into as many parts as many baking<br />

sheets you have. Rub the sheets with butter. With<br />

wet hands, spread a layer of dough on the sheet.<br />

Pripravíme si plnku z tvarohu, do ktorého dáme trochu<br />

soli. Pridáme vajíčka, kryštálový cukor, mletú škoricu,<br />

postrúhame citrónovú kôru, pridáme hrozienka.<br />

Przygotować nadzienie z twarogu, do którego<br />

należy dodać szczyptę soli, jajka, cukier kryształ,<br />

mielony cynamon, startą skórkę z cytryny i rodzynki.<br />

Prepare a stuffing from curd with a pinch of salt.<br />

Add eggs, granulated sugar, ground cinnamon,<br />

grated lemon peel, and raisins.<br />

34 35


Postup Sposob ´ przygotowania Preparation<br />

Na doske vypracujeme cesto, vyvaľkáme na hrúbku<br />

pol centimetra.<br />

Na stolnicy wyrobić ciasto, rozwałkować na grubość<br />

pół centymetra.<br />

Knead dough on a desk and roll it out to a 5mm-<br />

-thickness.<br />

Vykrojíme kolieska, na rozohriatom oleji vysmážame<br />

z obidvoch strán.<br />

Wykrawać kółka, w rozgrzanym tłuszczu smażyć<br />

z obu stron.<br />

Cut out round shapes and fry them on both sides<br />

in hot oil.<br />

Fanky ´<br />

Faworki<br />

“Funky”donuts<br />

Autor receptu / Autor przepisu / Recipe by: Ľubica Kecerová<br />

Na zlatisto vysmažené fánky dáme trošku džemu.<br />

Na faworki usmażone na złocisty kolor nałożyć<br />

odrobinę dżemu.<br />

When donuts turn golden, put a little jam on<br />

each donut.<br />

olej.<br />

POTREBUJEME: 250 g tvarohu, 250 g hladkej múky, 1 celé vajce, 1 malú lyžičku<br />

práškového cukru, džem, štipku soli (na špičku noža), štipku sódy bikarbóny,<br />

SKŁADNIKI: 250 g twarogu, 250 g mąki tortowej, 1 całe jajko, 1 płaska łyżeczka<br />

cukru pudru, szczypta soli (na czubku noża), szczypta sody oczyszczonej, olej.<br />

Pred podávaním posypeme práškovým cukrom.<br />

Przed podaniem posypać cukrem pudrem.<br />

INGREDIENTS: 250g curd, 250g fine plain flour, 1 egg, 1 teaspoon icing sugar,<br />

jam, a pinch of salt, a pinch of baking soda, oil.<br />

Sprinkle with icing sugar and serve.<br />

36 37


Postup Sposob ´ przygotowania Preparation<br />

Všetky ingrediencie spolu vymiesime, pridáme kapustu.<br />

Wszystkie składniki wymieszać, dodać kapustę.<br />

Combine all ingredients and knead dough. Add<br />

cabbage.<br />

Dáme piecť na vymastený plech.<br />

Przełożyć na natłuszczoną blachę.<br />

Bake the pies on a greased baking sheet.<br />

Kapustnik ´ – metenik ´<br />

Kapusniak ´ – „metenik”<br />

“Metenik”cabbage pie<br />

Autor receptu / Autor przepisu / Recipe by: Blandína Berková<br />

POTREBUJEME: polohrubú múku, prášok do pečiva, 1 dl mlieko, 250 g kyslej<br />

kapusty, soľ, cesnak, maslo.<br />

SKŁADNIKI: mąka poznańska, proszek do pieczenia, 1 dcl mleka, 25 dkg kapusty<br />

kiszonej, sól, czosnek, masło.<br />

Pečieme do chrumkava.<br />

Piec w piekarniku do momentu, gdy będą<br />

chrupiące.<br />

Bake until crisp.<br />

Po upečení potrieme maslom a cesnakom.<br />

Po upieczeniu posmarować masłem i czosnkiem.<br />

INGREDIENTS: plain flour, baking powder, 1dcl milk, 250g sauerkraut, salt,<br />

garlic, butter.<br />

After baking, rub with butter and garlic.<br />

38 39


Recepty z Turca<br />

Przepisy z Turca<br />

Recipes from Turiec<br />

Postup Sposob ´ przygotowania Preparation<br />

Granadir ´<br />

mars ˇ<br />

Granadier marsz<br />

Grenadier march<br />

Autor receptu / Autor przepisu / Recipe by: Marta Falátová<br />

POTREBUJEME: zemiaky, polohrubú múku, vajcia, masť alebo olej, cibuľu,<br />

cesnak, mrkvu, sladkú papriku, soľ, mleté čierne korenie.<br />

SKŁADNIKI: ziemniaki, mąka poznańska, jajka, smalec albo olej, cebula, czosnek,<br />

marchew, słodka papryka w proszku, sól, pieprz mielony.<br />

INGREDIENTS: potatoes, plain flour, eggs, lard or oil, onion, garlic, carrot, sweet<br />

peppers, salt, ground black pepper.<br />

Očistíme zemiaky a pokrájame na kocky. Rozpustíme<br />

masť, upražíme cibuľu a cesnak, pridáme sladkú<br />

papriku.<br />

Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę. Smalec<br />

stopić, usmażyć cebulę i czosnek, dodać słodką<br />

paprykę.<br />

Peel potatoes and dice them. Melt lard, and fry<br />

chopped onion with garlic and sweet pepper.<br />

Potom pridáme zemiaky a nakrájanú mrkvu, podľa<br />

chuti pridáme soľ a korenie. Zalejeme všetko vodou<br />

a dusíme do mäkka.<br />

Następnie dodać ziemniaki i pokrojoną marchew,<br />

doprawić do smaku solą i pieprzem. Wszystko zalać<br />

wodą i dusić do miękkości.<br />

Then add diced potatoes and chopped carrots,<br />

add salt and pepper to taste. Pour over with water<br />

and simmer until tender.<br />

Z múky, vajec a soli pripravíme cesto, vyvaľkáme ho<br />

na hrúbku 2 milimetre. Nakrájame na malé štvorčeky.<br />

Z mąki, jajek i soli wyrobić ciasto i rozwałkować<br />

na grubość 2 mm. Pokroić w małe kwadraciki.<br />

Combine flour, eggs and salt to make dough. Roll<br />

out the dough to a 2mm-thickness. Cut it into<br />

small squares.<br />

Kúsky cesta uvaríme, precedíme, zmiešame s uvarenou<br />

zemiakovou masou, necháme ešte trochu podusiť.<br />

Podávame s kyslou uhorkou alebo čalamádou.<br />

Kawałki ciasta ugotować, odcedzić, wymieszać<br />

z ugotowaną masą ziemniaczaną, dusić jeszcze<br />

przez chwilę. Podawać z ogórkami konserwowymi<br />

lub sałatką warzywną w zalewie octowej.<br />

Put the dough squares into boiling water and cook.<br />

Then strain them and combine with cooked potato<br />

stuff. Simmer for few minutes. Serve with pickled<br />

gherkin and other pickles<br />

40 41


Postup Sposob ´ przygotowania Preparation<br />

Sušené slivky, hrušky a jabĺčka umyjeme, v hrnci<br />

zalejeme vodou a spoločne uvaríme, podľa chuti<br />

pridáme cukor.<br />

Suszone śliwki, gruszki i jabłka umyć, przełożyć do<br />

garnka, zalać wodą i ugotować. Dodać cukru do<br />

smaku.<br />

Rinse dried plums, pears and apples, and put them<br />

into a pot of water to cook. Add sugar to taste.<br />

Na panvici rozpustíme masť, opražíme trochu múky<br />

a zalejeme malým množstvom vody. Dobre premiešame,<br />

aj s uvareným sušeným ovocím.<br />

Na patelni stopić smalec, usmażyć na nim odrobinę<br />

mąki i zalać niewielką ilością wody. Dokładnie<br />

wymieszać z ugotowanymi suszonymi owocami.<br />

Melt lard on a pan, fry a little flour, and then pour<br />

a little water. Stir well, add dried fruits and stir again.<br />

Trepaky ´<br />

Trepaki<br />

“Trepaky”fruit ´ dish<br />

Autor receptu / Autor przepisu / Recipe by: Zora Mintálová-Zubercová (podľa Želmíry Paceľovej z Podhradia, narodenej roku 1933)<br />

POTREBUJEME: za hrsť sušených sliviek, hrušiek a jabĺk, podľa chuti cukor, masť,<br />

múku, 4 až 5 zemiakov, soľ.<br />

SKŁADNIKI: Garść suszonych śliwek, gruszek i jabłek, cukier do smaku, smalec,<br />

mąka, 4-5 ziemniaków, sól.<br />

Medzitým očistíme zemiaky, pokrájame ich na<br />

„krížeľky“ a dáme variť do osolenej vody.<br />

W międzyczasie obrać ziemniaki, pokroić w ćwiartki<br />

i ugotować w osolonej wodzie.<br />

Meanwhile, peel and rinse potatoes, dice them<br />

and then put them into salted water to cook.<br />

Uvarené scedíme, popučíme a podávame spolu<br />

s trepákmi.<br />

Ugotowane ziemniaki odcedzić, utłuc i podawać<br />

wraz z „trepakami“.<br />

INGREDIENTS: 1 handful dried plums, pears and apples, sugar to taste, lard,<br />

flour, 4 or 5 potatoes, salt.<br />

When cooked, strain the potatoes, mash them<br />

and serve with “trepáky”, whatever that may be.<br />

42 43


Postup Sposob ´ przygotowania Preparation<br />

Makove ´<br />

rohy<br />

Rozki ˙ z makiem<br />

Poppy seed horns<br />

Autor receptu / Autor przepisu / Recipe by: Zora Mintálová- Zubercová (upravené podľa spomienok nebohej Alžbety Zubercovej<br />

z Martina, narodenej roku 1894)<br />

POTREBUJEME: 1 kg miešanej múky, 1 lyžičku soli, 150 g cukru, vanilkový cukor,<br />

citrónovú kôru, 100 g masla, 50 g masti (oleja), 3 žĺtky, 50 g droždia, 5 až 7 dl<br />

mlieka, maslo na vymastenie plechu, 1 lyžičku cukru a vody na potretie.<br />

PLNKA: 150 g práškového cukru, 1 dl mlieka, 200 g zomletého maku, škoricový cukor.<br />

SKŁADNIKI: 1 kg mąki mieszanej, 1 łyżeczka soli, 150 g cukru, wanilia, skórka<br />

z cytryny, 100 g masła, 50 g smalcu (oleju), 3 żółtka, 50 g drożdży, 5 - 7 dl<br />

mleka, masło do wysmarowania blachy, 1 łyżeczka cukru i woda do posmarowania.<br />

NADZIENIE: 150 g cukru pudru, 1 dl mleka, 200 g zmielonego maku, cukier cynamonowy.<br />

INGREDIENTS: 1 kg mixed flour, 1 teaspoon salt, 150g sugar, vanilla, lemon peel,<br />

100g butter, 50g lard (oil), 3 egg yolks, 50g yeast, 5 to 7dcl milk, butter to grease<br />

baking sheet, 1 teaspoon sugar and water to rub.<br />

FILLING: 150g icing sugar, 1dcl milk, 200g ground poppy seed, cinnamon sugar.<br />

Do múky pridáme soľ, cukor, potlčenú vanilku alebo<br />

vanilínový cukor, postrúhanú citrónovú kôru,<br />

vykysnutý kvások, roztopené maslo a masť.<br />

Do mąki dodać sól, cukier, potłuczoną wanilię lub<br />

cukier waniliowy, startą skórkę z cytryny, wyrośnięty<br />

rozczyn, roztopione masło i smalec.<br />

Combine flour, salt, sugar, powdered vanilla or<br />

vanilla sugar, grated lemon peel, leavened sourdough,<br />

molten butter and lard.<br />

Žĺtky rozmiešame v malom množstve mlieka. Cesto<br />

vymiesime, posypeme múkou, prikryjeme čistým<br />

obrúskom a necháme vykysnúť.<br />

Żółtka rozbełtać w niewielkiej ilości mleka. Wyrobić<br />

ciasto, posypać mąką, przykryć czystą ściereczką<br />

i odstawić do wyrośnięcia.<br />

Stir egg yolks in a little milk. Knead dough, sprinkle<br />

it with flour, cover it with a clean cloth and let rise.<br />

Plnka: Cukor povaríme v mlieku, pridáme zomletý<br />

mak, škoricový cukor a chvíľu povaríme. Každé cesto<br />

osobitne vyvaľkáme, natrieme plnkou, skrútime.<br />

Nadzienie: cukier z mlekiem zagotować, dodać<br />

zmielony mak, cukier cynamonowy i przez chwilę<br />

gotować. Każdy kawałek ciasta osobno rozwałkować,<br />

posmarować nadzieniem, zawinąć.<br />

Stuffing: Melt sugar in boiling milk, add milled<br />

poppy, cinnamon sugar and briefly cook. Roll out<br />

each piece of dough separately, put stuffing on<br />

top, and then roll it.<br />

Vykysnuté rohy potrieme žĺtkom, do ktorého pridáme<br />

lyžičku cukru a vody. Rohy spočiatku pečieme<br />

v teplej rúre, ku koncu v mierne teplej.<br />

Wyrośnięte rożki posmarować żółtkiem, do którego<br />

należy dodać łyżeczkę cukru i wody. Rożki<br />

piec na początku w gorącym, a pod koniec w<br />

średnio nagrzanym piekarniku.<br />

When risen, rub the horns with yolk mixed with<br />

one teaspoon sugar and water. Bake the horns in<br />

a pre-heated oven, and then reduce heat.<br />

44 45


Postup Sposob ´ przygotowania Preparation<br />

Zemiaky uvaríme v šupke, olúpeme a postrúhame.<br />

Pridáme do nich preosiatu múku, vajce a štipku soli.<br />

Pirohy hruskove ˇ ´<br />

Pierogi z gruszkami<br />

Pear pasties<br />

Autor receptu / Autor przepisu / Recipe by: Zora Mintálová-Zubercová (upravené podľa spomienok nebohej informátorky z Lipovca,<br />

narodenej roku 1913)<br />

POTREBUJEME: 500 g zemiakov, 300 g hrubej múky, 1 vajce, štipku soli, vodu.<br />

PLNKA: 4 hrste sušených hrušiek, voda, cukor, škorica.<br />

POSÝPKA: 1/2 šálky maku, maslo, cukor.<br />

SKŁADNIKI: 500 g ziemniaków, 300 g mąki krupczatki, 1 jajko, szczyptę soli, woda.<br />

NADZIENIE: 4 garści suszonych gruszek, woda, cukier, cynamon.<br />

DO POSYPANIA: 1/2 filiżanki maku, masło, cukier.<br />

INGREDIENTS: 500g potatoes, 300g flour, 1 egg, a pinch of salt, water.<br />

STUFFING: 4 handfuls dried pears, water, sugar, cinnamon..<br />

ICING: 1/2 cup poppy seeds, butter, sugar.<br />

Ziemniaki ugotować w mundurkach, obrać a zetrzeć<br />

na tarce. Dodać do nich przesianą mąkę, jajko<br />

i szczyptę soli.<br />

Cook potatoes in their jacket, then peel and grate<br />

them. Add sifted flour, egg and a pinch of salt.<br />

Vymiesime cesto a vyvaľkáme na hrúbku 2 cm. Na<br />

polovicu vyvaľkaného cesta poukladáme kopčeky<br />

uvarených sušených hrušiek.<br />

Wyrobić ciasto i rozwałkować na grubość 2 cm.<br />

Na połowę rozwałkowanego ciasta nałożyć małe<br />

porcje ugotowanych suszonych gruszek.<br />

Knead dough and roll it out to a 2cm thickness.<br />

Put scoops of cooked dried pears on one half of<br />

the dough.<br />

Preložíme druhou polovicou cesta, aby bola plnka<br />

uprostred, pokrájame na štvorčeky, prstami okolo kôpok<br />

popritláčame okraje. Dáme variť asi na dve minúty.<br />

Przykryć drugą połową ciasta, pokroić w kwadraty<br />

z nadzieniem na środku, palcami przycisnąć brzegi<br />

wokół nadzienia. Gotować przez około 2 minuty.<br />

Cover the scoops with the other half of the dough,<br />

so that the stuffing is in the middle. Cut it into<br />

squares and press the square edges with fingers.<br />

Then cook them for about two minutes.<br />

Uvarené pirohy vyberieme, necháme odkvapkať,<br />

dáme na misu, polejeme roztopeným maslom,<br />

cukrom a makom.<br />

Ugotowane pierogi wyjąć, odcedzić, przełożyć<br />

na miskę, polać roztopionym masłem i posypać<br />

cukrem i makiem.<br />

When the pasties are cooked, take them out to<br />

drain. Put them in a bowl, and sprinkle with molten<br />

butter, sugar and poppy seeds.<br />

46 47

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!