BESTÄLL

nordicsugar.com

HP-Massa® - Nordic Sugar

En femma mer per ko och dag!

HP-Massa ®

”Mjölkturbon” som säkrar

en hög mjölkproduktion.

Beställ hela behovet senast

2 april för bästa pris!

BESTÄLL SENAST 2 APRIL!


Trots att man köper in HP-Massa,

blir nettot en femma mer per ko och dag.

Näringsinnehåll per kg ts

enligt ”Fodermedelstabell

för idisslare 2003”

Omsättbar energi

AAT

PBV

NDF

Råprotein

Kalcium

Fosfor

12,8 MJ

100 g

- 69 g

338 g

108 g

8,8 g

0,8 g

TS 27 %

Jämn, hög kvalitet som grund i foderstaten!

HP-Massa har alltid samma sammansättning, höga kvalitet, smaklighet och

mjölkdrivande effekt. Därför är det klokt att utgå från HP-Massa som grund i

foderstaten. Då kommer nästan halva grovfodergivan, 4 kg ts, att bestå av ett

grovfoder med jämn och hög smältbarhet. Det leder till högre energikoncentration

i totalfoderstaten, högre mjölkavkastning och bättre lönsamhet!

Under 2012 sköt kraftfoderpriset i

höjden, och trenden är knappast att

det kommer att gå ner speciellt mycket

under 2013. Då gäller det att utfodra så

effektivt som möjligt – och ta tillvara på

effekten av HP-Massa i foderstaten.

Den håller alltid samma höga, jämna

kvalitet. Ett unikt grov- och kraftfoder

med högt energiinnehåll i kombination

med smaklighet. Korna äter mer – av allt,

även av din vall. Och ju mer korna äter,

desto mer mjölk producerar de.

Samtidigt kan man dra ner på kraftfodret,

eftersom HP-Massa ger ett betydande

energitillskott. Och då sparar man

pengar.

Faktum är alltså, att trots att man

köper in HP-Massa, så blir nettovinsten

en femma mer per ko och dag. Det gör

skillnad. Och för varje öre som mjölkpriset

stiger, blir skillnaden större och

större. Och om det sjunker, förbättrar

HP-Massa ändå marginalen, jämfört med

om du inte använder det.

Så, säkra mjölkproduktionen med

HP-Massa, Sveriges främsta ”mjölkturbo”!

Beställ senast

2 april!


Beställ hela behovet av HP-Massa –

det ger upp till ytterligare 10 öre i rabatt!

Beställning

före 10 april

Leverans

sept-dec

Vinterutfodring

Sommarutfodring

Installning

Ny leverans av

HP-Massa

sept-kampanjslut

2013 2014

Räkna noga igenom hela ditt behov av

HP-Massa. Tänk på att årets beställning

skall räcka ända till september-oktober

2014! Du har alltså både vinterutfodringen

2013/2014 och sommarutfodringen

plus installningen 2014 att ta hänsyn till.

Samtidigt drar du full nytta av vår kvantitetsrabatt.

Och sänker priset med upp till

10 öre per kg ts! Ju mer du köper, desto

högre rabatt…

För bästa planering –

leveransbesked redan i juni!

För din egen planering är det naturligtvis

viktigt att veta vad du har att räkna med.

Därför garanterar vi dig ett bindande

leveransbesked redan under juni månad,

under förutsättning att du beställt senast

den 2 april. Då vet du exakt vilka kvantiteter

HP-Massa du kan räkna med!

För att i möjligaste mån undvika en

bristsituation, begränsar vi beställningsmöjligheten

till er som tidigare köpt HP-

Massa. På så sätt hoppas vi att slippa kvotering,

även om det ytterst är naturens

nycker som avgör hur mycket HP-Massa

vi kan producera.

Glöm inte: Beställ

hela behovet senast

2 april – det ger

maximal rabatt!

Dela upp betalningen!

För att du ska kunna dra nytta av maximala

rabatter, erbjuder vi möjligheten

att dela upp betalningen – ända upp till

9 månader! Du kan alltså lugnt beställa

hela ditt behov och få maximal rabatt

utan att behöva betala ”allt på ett bräde”.

Säg bara till om delbetalning i samband

med beställningen!


201302

Bulk, Hård-Pack och Rundbal!

HP-Massa i Bulk ger lägsta pris!

Har du ledig plansilo att lägga HP-Massa i, får du absolut lägsta

pris per kg ts. Hanteringen är enkel och rationell och du får hög

inläggningskapacitet per dag (300 - 400 ton). Lagringshöjd max

2,2 m. Silon kan öppnas 4-6 veckor efter inläggning.

Uttag vinter: Minst 10-15 cm av hela ytan på 2 dagar.

Uttag vår, sommar och tidig höst: Samma mängd på 1

dag.

OBS! Betong i nyare silo är basisk = högt pH-värde. Detta kan

störa ensileringsprocessen. Ett bra skydd är att täcka även botten

med plast. Rådgör gärna med din betong leverantör angående

even tuell försegling av betongen.

HP-Massa i Hård-Pack – kräver ingen silo!

Med HP-Massa i Hård-Pack räcker det med en plan, hårdgjord

yta där Hård-Packen kan ligga. Vi tar hand om allt det praktiska

– levere rar HP-Massa och fyller Hård-Packen på plats med våra

specialmaskiner. Det enda du behöver göra är att täcka avslutningen

med sand och hela Hård-Packen med fågelsskyddsnät

för säkrast möjliga lagring. Hård-Pack ger perfekt lagring och en

lagom stor snittyta för sommarutfodringen. Hård-Pack kan

öppnas 4-6 veckor efter inläggning (se anvisning på Hård-Pack).

Uttag: >700 kg/dag, vid vinterklimat räcker det med

500 kg/dag.

HP-Massa i Rundbal – enkel hantering!

HP-Massa i Rundbal är perfekt för både mindre och större besättningar,

men också för dig som vill testa HP-Massa. Lagringen är

enkel eftersom rundbalarna står på pall. Leverans sker direkt när

betkampanjen startar, och fortsätter hela året runt (så länge lagret

räcker).

Rundbalarna är enkla att hantera och har mycket god hållbarhet

under sommarhalvåret, även för dig med små uttagsvolymer.

Det innebär att HP-Massa i Rundbal är ett prisvärt foder som är

tillgängligt för små och stora besättningar året runt. Rundbalarna

kan öppnas efter en vecka.

Uttag: Förbruka hela balen på 2-4 dagar.

Balvikt: Ca 1.310 kg (345 kg ts).

Nordic Sugar AB, 205 04 Malmö. Tel 040-53 70 00, Fax 040-43 21 90.

foder@nordicsugar.com www.hpmassa.nu